Erfenis belastingvrij naar kleinkind in 2020 of 2021

Erfenis belastingvrij naar kleinkind in 2020 of 2021 De wens van nogal wat grootouders is, dat er een deel van hun erfenis belastingvrij naar een kleinkind gaat. En dat is niet alleen een begrijpelijke keuze maar ook een wens die realiseerbaar is. Voorwaarde is wel dat u een testament laat opstellen bij de notaris. U kunt per testament bepalen hoeveel van de erfenis naar een kleinkind gaat en wanneer het kleinkind over het erfdeel of legaat kan beschikken. Het maakt ook nog uit of uw eigen kinderen nog leven. Wat moet u regelen om ervoor te zorgen dat er niet veel belasting aan de Belastingdienst betaald moet worden, het liefste geheel belastingvrij? Kan dit in 2020, 2021 of 2022?

Kleinkinderen als erfgenaam


Uw kinderen leven nog

Als er geen testament wordt opgesteld, zijn uw eigen kinderen uw erfgenamen. Elk kind heeft dan recht op een gelijk deel, waarbij de erfenis pas opeisbaar wordt als de langstlevende partner ook is overleden. De langstlevende partner mag een erfdeel eerder uitbetalen, maar is daartoe niet verplicht. De wet beschermt daarmee de langstlevende tegen te opdringerige kinderen. Als uw kinderen zelf ook weer kinderen hebben, erven uw kleinkinderen niet als er geen testament is. U kunt met een codicil wel wat sieraden en kleinere zaken aan de kleinkinderen nalaten, maar voor het nalaten van geld is er een testament nodig en dus een gang naar de notaris. Leven uw kinderen niet meer, dan zijn de kleinkinderen de wettelijke plaatsvervullers van de kinderen en daarmee automatisch erfgenamen.

Erfenis naar kleinkind overmaken

Zijn de kinderen al wat ouder en redelijk goed bij kas, dan doet zich de vraag voor of de kleinkinderen die nog een stuk jonger zijn en dan vaak het geld goed kunnen gebruiken ook een deel van de erfenis kunnen krijgen. Maar er kunnen ook andere redenen zijn om een deel van uw nalatenschap aan uw kleinkinderen over te laten. Wellicht is er ruzie met de kinderen of hebben de kleinkinderen u regelmatig uitstekend geholpen, bij de verzorging of anderszins. Het mooie is dat u dit zelf kunt regelen, dat er zo vaak ook op de erfbelasting kan worden bespaard en dat dit in een aantal gevallen zelfs belastingvrij mogelijk is.

Welke erfenis is voor een kleinkind belastingvrij in 2020, 2021 en 2022?

Elke erfgenaam en iedereen die een erfenis of legaat ontvangt, heeft recht op een fiscale vrijstelling. De fiscale vrijstelling is in Nederland vormgegeven met een belastingvrije voet. Dat houdt in dat een erfenis die niet hoger is dan de belastingvrije voet volledig belastingvrij is. Daarboven gaat een erfgenaam en dus ook een kleinkind pas erfbelasting betalen. Een kind en een kleinkind hebben in 2020, 2021 en 2022 recht op een even grote belastingvrije voet. Een erfenis voor een kleinkind van bijvoorbeeld 20.000 euro is dus 100% belastingvrij.

Belasting besparen door een kleinkind te laten erven

Dat betekent ook dat als een kleinkind een deel van de erfenis erft, de ouders (indien nog in leven) besparen op de erfbelasting. Had uw eigen kind bijvoorbeeld 40.000 euro gekregen, dan had uw zoon of dochter over het bedrag boven de ruim 20.000 euro 10% erfbelasting moeten betalen. Er wordt dus 2.000 euro aan erfbelasting bespaard als kind en kleinkind elk 20.000 euro ontvangen.

Hoe regelt u dat een kleinkind van u erft?

Hoe laat u uw kleinkind erven? Wilt u dat het kleinkind direct over het geld kan beschikken na uw overlijden of niet. Hoe oud is het kleinkind, kan het al goed met geld omgaan, of is dat nog niet bekend? Bij die vragen kunt u ook even stilstaan als u een kleinkind laat meedelen. Een aantal belangrijke mogelijkheden hierbij zijn:
  • U vermeldt in het testament dat na uw overlijden het geld direct door het kleinkind opeisbaar is. In de praktijk zal dit betekenen dat uw kleinkind zes maanden na uw overlijden over de erfenis kan beschikken.
  • U regelt dat het erfdeel beschikbaar komt zodra het kleinkind 18 jaar wordt.
  • U neemt in het testament op dat het erfdeel kan worden opgevraagd als ook uw langstlevende partner is overleden.
  • U bepaalt dat het erfdeel pas wordt uitgekeerd nadat uw eigen kind ook is overleden.

Bespreek uw situatie en wens met uw notaris, er is altijd wel een goede oplossing te bedenken. Misschien studeert uw kleinkind wel, en wilt u dat het geld vooral aan de studiekosten worden besteed. Vele opties zijn mogelijk, allerlei clausules zijn beschikbaar om uw doel te bereiken.

Ruzie met een eigen kind

Ruzie met een eigen kind, terwijl een kleinkind zich zo voorbeeldig gedraagt, het is allemaal mogelijk. Voor uw nalatenschap is belangrijk om te weten dat u zelfs zover kunt gaan dat u een eigen kind onterft ter faveure van een kleinkind. Uw kind zal er natuurlijk niet blij mee zijn, maar het is wettelijk toegestaan. Het scenario dat een kleinkind meedeelt in de erfenis zonder dat een kind wordt onterfd heeft echter belangrijke voordelen:
  • U voorkomt zo een mogelijke ruzie tussen kind en kleinkind.
  • Er wordt op de erfbelasting bespaard.
  • Een onterfd kind heeft altijd nog recht op een legitieme portie, dus helemaal onterven zal toch niet gaan.
  • U helpt als grootouder uw kleinkind.

Minder erfbelasting betalen door jaarlijks te schenken

Minder erfbelasting betalen kunt u ook realiseren door tijdens uw leven geld te schenken. Ook hiervoor gelden bepaalde vrijstellingen, de schenkingsvrijstellingen. Het totale bedrag van een aantal jaren belastingvrij schenken kan ook aardig oplopen. U kunt zelfs zover gaan dat u een kleinkind dat jonger is dan 40 jaar tot ruim 100.000 euro belastingvrij doneert. Dit is mogelijk, als het kleinkind de schenking aantoonbaar gebruikt voor de eigen woning. Het geld mag dan worden gebruikt om een woning te kopen, een hypotheek gedeeltelijk af te lossen, de erfpacht af te kopen en zo verder. Belastingvrij, zonder dat er ook nog eens erfbelasting over moet worden betaald. Bekijk dus goed wat u wilt, want er veel is mogelijk. Beter vroeg geregeld, dan te lang gewacht.

Lees verder

© 2018 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Erfbelasting 2019, 2020 en 2021 of erfenis belastingvrij?Erfbelasting 2019, 2020 en 2021 of erfenis belastingvrij?Hoeveel erfbelasting betaalt u in 2023 en 2024 over een erfenis of nalatenschap? Kind, kleinkind, een ander? De successi…
Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…
Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021Belastingvrij erven in 2021 of 2022, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successi…
Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting in 2019 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want…

Huurtoeslag en inkomen inwonend kind: bijverdienenHuurtoeslag en inkomen inwonend kind: bijverdienenDe huurtoeslag kent in 2021, 2022 en 2023 strenge regels en voorwaarden voor inkomen en vermogen. Bent u de aanvrager va…
Belastingaangifte en verkoop woning in 2020 of 2021Belastingaangifte en verkoop woning in 2020 of 2021Stel u verkoopt uw woning in 2020 of 2021, dan heeft dat mogelijk allerlei fiscale gevolgen. Wat betekent de verkoop van…
Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 28-02-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.