De Belastingdienst & hoe hoog kansspelbelasting 2020/'21?

De Belastingdienst & hoe hoog kansspelbelasting 2020/'21? De Belastingdienst is overal en de kansspelbelasting 2023 en 2024 ook. Wint u bij een spel als Miljoenenjacht een enorm bedrag of een kleiner bedrag met de EK-poule dan moet u bijna een derde aan de Belastingdienst afstaan. Hoe zit dat met de kansspelbelasting 2023 en kansspelbelasting 2024, wat zijn de regels en wat is een kansspel? Hoeveel moet u aan de belastingdienst aan kansspelbelasting afdragen? En wat als u in het buitenland of op een buitenlandse goksite iets wint of als er meerdere trekkingen zijn. Wanneer moet u belastingaangifte doen? De Staatsloterij is belastingvrij.

De Belastingdienst en de kansspelbelasting

Belasting betaalt u ook bij een kansspel: prijsvragen of een gelegenheid om mee te dingen naar prijzen en premies, waarbij de prijswinnaar wordt bepaald door kans. Denk aan verlotingen, prijsvragen of andere kansspelen, Deal or no Deal, een rad van avontuur, de gouden koffers van Linda de Mol in Postcode Loterij Miljoenenjacht en zo verder. Het is bovendien niet zo raar dat wel eens wordt betwist of het om een kansspel gaat of een behendigheidsspel. Denk aan poker en het casino. De Hoge Raad der Nederlanden besliste in 1998 dat poker een kansspel is. Daarom valt dit spel onder de Wet op de kansspelbelasting. De te betalen kansspel belasting kan fiks oplopen. Klein voordeeltje is nog wel dat over een kansspel geen BTW hoeft te worden betaald. Casinospelen zijn ook kansspelen en als u in een casino een prijs wint, betaalt de casinohouder de kansspelbelasting. In Nederland speelt u legaal bij Holland Casino dat van de Staat is. De prijzen daar zijn belastingvrij. In het buitenland hoeft dat niet zo te zijn.

Wat is een kansspel?

Een kansspel is dus een spel waarbij de prijswinnaar wordt bepaald door toeval en de deelnemers dus geen doorslaggevende invloed hebben op de uitkomst. Ook prijsvragen zijn kansspelen. Prijzen voor wetenschappelijke of kunstzinnige prestaties, zoals een literatuurprijs, een architectuurprijs of een prijs voor wetenschappelijk onderzoek, vallen hier niet onder.

Hoe hoog is de kansspelbelasting

In 2023 en 2024 is de vrijstelling in veel gevallen € 449. Voor de aanbieders die van de Kansautoriteit een vergunning hebben gekregen voor kansspelen op de Nederlandse markt geldt, dat zij bij een bedrag boven de € 449 altijd zelf de kansspelbelasting inhouden en de speler dus geen aangifte kansspelbelasting hoeft te doen. De prijs die wordt vermeld is netto. Live-betting en casino zijn per 1 oktober 2021 toegestaan. Let er dus op of de aanbieder van een kansspel wel een vergunning heeft.

Niet altijd kansspelbelasting betalen:
Het is niet zo dat u bij het winnen van een kansspel altijd kansspelbelasting moet betalen. Als de prijs niet meer is dan € 449 of als u met uw eigen geld de prijs niet terug verdient, betaalt u niets. Daarbij moeten in geval van meerdere prijzen in een spel de prijzen wel bij elkaar worden opgeteld. Daarboven gaat de meter wel lopen. De eventuele kosten die u maakt om mee te doen, tellen niet mee als inleg.

Hoeveel kansspelbelasting betalen:
De af te dragen kansspelbelasting bedraagt 29,5% in 2023 30,5% in 2024. Daarbij maakt het geen verschil of de prijs in geld of goederen is. Wie dus een Porsche wint met een cataloguswaarde van 200.000 euro, moet bijna 60.000 euro afdragen aan de Belastingdienst. Tenzij de organisator van het kansspel de belasting voor zijn rekening neemt. Maar dan nog kan de Porsche terugkeren in box 3 van de inkomstenbelasting.

Hoeveel houd ik netto over?

Stel u wint € 1.000.000. Dan betaalt u allereerst € 290.000 kansspelbelasting en houdt u netto € 710.000 over. Maar als het bedrag op 1 januari nog op de rekening staat, betaalt u nog eens tot 1,6 procent over 710.000 euro minus de vrijstelling van ruim 50.000 euro in box 3 van de inkomstenbelasting. Dat is nog eens € 10.500. De Belastingdienst heft namelijk over al uw spaargeld de vermogensrendementsheffing tot 1,6%. Jaarlijks keert dit terug, als het geld een jaar later nog op uw rekening staat. Koopt u met het geld een eigen huis dan geldt deze heffing niet.

Wie betaalt de kansspelbelasting?

Ook al is de prijswinnaar de belastingplichtige, de organisator van een binnenlands kansspel is verplicht de belasting zelf in te houden. De belasting moet worden ingehouden op het moment dat de prijs wordt toegekend. De organisator is verplicht om op verzoek van de prijswinnaar een nota met dagtekening af te geven. Maar als u een prijs wint in een buitenlands kansspel of op een buitenlandse goksite op internet, dan moet u zelf aangifte doen en de kansspelbelasting zelf betalen.

Bizarre heffingen

Er kunnen bizarre heffingen ontstaan. Zo zal van een prijs van € 639 na belasting nog € 454 overblijven. En dat is ook het drempelbedrag waarover niets hoeft te worden betaald. In feite betaalt u over het verschil in bruto bedragen, € 639 minus € 449, 100% belasting. Een ander punt is dat de Porsche uit bovengenoemd voorbeeld, wanneer er geen spaargeld vrij is of wanneer de organisator de belasting niet voor zijn rekening neemt, meteen weer moet worden verkocht om de kansspelbelasting te kunnen betalen. Let op: de vrijstelling van prijzen met een waarde tot en met € 449 geldt bij kansspelen die via internet worden gespeeld niet. U betaalt dan belasting over het verschil tussen de inzet en de gewonnen prijs. is een gewonnen prijs wel netto, neem dan maar aan dat u er per saldo niet op vooruit gaat. Het ligt voor de hand dat de organisator en aanbieder van een kansspel van te voren berekenen hoeveel kansspelbelasting er moet worden afgedragen, dat verrekenen en u het netto bedrag als prijs presenteren (netto ja, maar zo zo dat u bent er dan niet op vooruit gaat).

Grote prijs bij een buitenlandse loterij

Niets verplicht u om uw kans alleen te wagen bij een Nederlandse loterij: er zijn voldoende buitenlandse loterijen met een fors hogere jackpot dan bijvoorbeeld de Staatsloterij. Deze loten koopt u via internet:
  • De Amerikaanse Powerball-trekkingmega-jackpot, waarbij een jackpot van meer dan 200 miljoen dollar niet ongebruikelijk is.
  • De Duitse loterij met elke dag de kans op een miljoen euro.
  • België met Euromillions.
  • Buitenlands goksites.

Bij buitenlandse kansspelen moet de prijswinnaar in beginsel zelf de kansspelbelasting afdragen aan de Belastingdienst en zelf aangifte voor de kansspelbelasting doen. Maar het kan ook zo zijn dat u ook al het ander land belasting moet betalen bij het winnen van de prijs. In dat geval kunt u ter voorkoming van een dubbele heffing een vrijstelling krijgen van de Nederlandse kansspelbelasting. Dit geldt als u aannemelijk kunt maken dat de prijs in het buitenland belast is met een vergelijkbare belasting als de Nederlandse kansspelbelasting. Dit is bijvoorbeeld het geval in België of soms in Duitsland. Deze systematiek is ook van toepassing op het winnen van geld bij kansspelen op internet. Als bij een Duitse loterij geen kansspelbelasting wordt ingehouden, bent u alsnog in Nederland 30,1% verschuldigd (uitspraak Rechtbank Zeeland - West-Brabant).

Een buitenlandse goksite, kansspel via het internet

Sinds 1 november 2008 is het zo dat de kansspelbelasting bij een prijs op een buitenlandse goksite niet langer wordt berekend over de gewonnen prijs, maar dat u kansspelbelasting betaalt over het verschil tussen de inzetten en de gewonnen prijzen. Als dit verschil in een kalendermaand positief is, betaalt u belasting en anders niet. Bij deze kansspelen via het internet geldt de vrijstelling tot en met € 449 dus niet.

Uitspraak Hoge Raad kansspelbelasting internetpoker binnen de EU (27 februari 2015)

Op 27 februari 2015 volgde een belangrijk arrest van de Hoge Raad over internetpoker als de aanbieder van het spel of site in de EU gevestigd is. Dit arrest gaat per direct in en betekent dat er in Nederland geen kansspelbelasting meer mag worden geheven over prijzen die u als Nederlander wint met internetpoker, zodra de organisator van het kansspel via internet in een van de lidstaten van de EU is gevestigd. Let wel, dat betekent niet dat u de in Nederland betaalde kansspelbelasting tot die datum van het arrest zomaar kunt terugvorderen of dat een buitenlandse organisator niet zelf belasting mag inhouden.

Vrijstelling kansspelbelasting 2023 en 2024

U bent in de andere gevallen wel vrijgesteld van de kansspelbelasting als de prijs lager is dan 449 euro. Als de prijs hoger is, betaalt u over de hele prijs kansspelbelasting en geldt er dus geen drempel meer. U hoef dan geen aangifte te doen. Of u bent vrijgesteld omdat u al in het buitenland belasting hebt betaald. In dat tweede geval, dat er kansspelbelasting wordt geheven in het buitenland, moet u wel aantonen dat er kansspelbelasting is betaald en ingehouden.

Meer prijzen in één kansspel

Maar hoe zit het met meer prijzen één kansspel die afzonderlijk kleiner zijn dan de vrijstelling, maar bij elkaar opgeteld hoger zijn. Welnu, als het om één kansspel gaat, waarbij de verschillende onderdelen van het kansspel als een samenhangend geheel kunnen worden gezien, dan worden de bedragen bij elkaar opgeteld. Denk aan een quiz waarbij vele vragen worden gesteld en u tussentijds ook prijzen kunt winnen. Of één lotto-trekking op meerdere kolommen van één formulier. Maar als het een kansspel dat bijvoorbeeld verschillende keren na elkaar wordt gespeeld, dan worden de prijzen niet bij elkaar opgeteld. Denk aan verschillende trekkingen van een loterij. Drie keer draaien aan een rad van avontuur met drie prijzen betekent dat de prijzen afzonderlijk worden bekeken en niet bij elkaar worden geteld.

Aangifte doen van gewonnen prijs

Het kan zijn dat de Belastingdienst weet van uw prijs. Meestal zal dat zo zijn en krijgt u een aangiftebiljet toegestuurd. Bij een buitenlandse prijs kan dat anders zijn. In dat geval kunt u een formulier bij de belastingtelefoon aanvragen. U behoort de aangifte in te sturen vóór het einde van de maand die volgt op de maand waarop u de prijs hebt gewonnen. Als u een auto wint, betaalt u belasting over de waarde van de gewonnen auto.

Gokkasten en kansspelautomaten

Bij kansspelautomaten en gokkasten is het zo geregeld dat de exploitant van de kansspelautomaat de kansspelbelasting betaalt over de bruto spelopbrengst. De bruto spelopbrengst is gelijk aan de prijs minus de inleg aan munten.

Staatsloterij of Postcode loterij

De prijzen in de Staatsloterij zijn netto, de prijzen in de Postcode loterij niet. Wie 1 miljoen wint in de Staatsloterij ontvangt dan ook 1 miljoen euro op zijn bankrekening, maar wie dit bedrag denkt te winnen in de Postcodeloterij krijgt na aftrek van de kansspelbelasting van 301.000 euro, maar 699.000 euro op de rekening gestort. Een heel verschil dus.

Wanneer vervalt een prijs in de loterij

Vooral in de Staatsloterij blijven nog wel eens prijzen liggen en worden ze niet door de winnaar opgehaald. Het gaat om vele miljoenen euro's. De Staatsloterij kan ook niet echt anders want de namen van de winnaars van de loten zijn meestal niet bekend. Wel wordt hieraan regelmatig in de media aandacht besteed, maar dat blijkt meestal niet te werken. Ook bij andere anonieme loterijen is dit nauwelijks anders.

Miljoenenjacht Linda de Mol

Spraakmakend is de Miljoenenjacht van RTL4 en de Postcode Loterij dat door Linda de Mol wordt gepresenteerd, maar ook hier geldt dat op de gewonnen geldprijzen gewoon kansspelbelasting wordt ingehouden, in 2023 29,5% (30,5% in 2024). Misschien zal l RTL dan ook voor een iets goedkopere auto kiezen (de uitgekeerde prijs moet dan immers netto zijn, weet u wel).

Slot

Maar dan nog geldt in de meeste gevallen dat u met niets bent gekomen en met een prijs het kansspel verlaat. Ook al valt die prijs netto ongetwijfeld wat tegen.

Lees verder

© 2008 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verrekening voorheffingenWanneer de belastingdienst de aanslag van de inkomstenbelasting vaststelt worden de ingehouden voorheffingen verrekend.…
Ook Vereniging heeft vergunning nodig voor loterij of bingoOok Vereniging heeft vergunning nodig voor loterij of bingoAls je vereniging een eenmalige grote financiële uitgave heeft, vanwege verbouwing van het clubhuis, 25-jarig jubileum,…
Prijs WK-pooltje en online gokken tot 454 euro belastingvrijPrijs WK-pooltje en online gokken tot 454 euro belastingvrijTijdens grote voetbaltoernooien wordt er flink gewed in ons land. Hele bedrijven richten zich op de uitslag en de werkne…
Welke belastingen heft de Rijksoverheid?Welke belastingen heft de Rijksoverheid?In Nederland is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor het maken van wetgeving op basis waarvan de Belastingdienst de di…

Afschrijving voor ondernemersAls je als zelfstandige ondernemer je eerste belastingaangifte gaat invullen dan zul je al snel ontdekken dat niet alle…
De Belastingdienst, zwart geld en vluchtroutesDe Belastingdienst, zwart geld en vluchtroutesDe Belastingdienst voert ook in 2022 een gevecht tegen zwart geld in het buitenland. Toch zijn er nog allerlei vluchtrou…
Reacties

John, 31-10-2020
Goedendag,

Stel ik betaal 3500 uit van mrgreen en stort in dezelfde maand 3500 bij pokerstars, moet ik dan ook aangifte doen? Of kijken ze naar het bedrag dat op mijn bankrekening verschijnt? Reactie infoteur, 08-11-2020
Goedendag John,
Het gaat om de winst die u maakt in een maand. Ongebruikt geld op een rekening bij pokerstars vermindert die winst niet, maar het is maar de vraag of de fiscus dit allemaal goed kan volgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wiebe, 25-08-2020
Stel ik zet bij de toto in op een wedstrijd, ik kan 400 euro winnen. Maar ik zet 3 x in. dat maakt 1200 euro. Betaal ik dan belasting of wordt dat los van elkaar gezien. Reactie infoteur, 29-08-2020
Beste Wiebe,
Drie losse weddenschappen worden ook fiscaal als drie losse weddenschappen gezien en niet bij elkaar opgeteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 15-08-2020
Wanneer een buitenlander, bijvoorbeeld een Engelsman, hier op vakantie in de winkel een Eurojackpot lot koopt en de hoofdprijs van 90 miljoen wint, moet deze meneer dan ook de 30,1 % kansspelbelasting aan onze staat betalen? En stel, deze meneer is mijn vriend en schenkt mij (een deel van) dit bedrag, zou ik dan als Nederlander alsnog daar belasting over moeten betalen, behalve vermogensbelasting? Reactie infoteur, 19-08-2020
Beste Johan,
Men betaalt inderdaad belasting in het land waar de Eurojackpot is gekocht, daar wordt de netto prijs ook uitgekeerd. Een Engelsman die de laatste 10 jaar niet in Nederland woont, mag u elk bedrag belastingvrij schenken (zonder schenkbelasting dus).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 08-08-2020
Nou win ik bijvoorbeeld 90 miljoen euro van Euro Jackpot. Hoeveel wordt er dan ingehouden en wat hou ik dan netto over. Reactie infoteur, 10-08-2020
Beste Rob,
Je betaalt 30,1% kansspelbelasting. De prijs wordt netto uitgekeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kevin, 15-06-2020
Goedemiddag,

In aanvulling op vorig bericht. Het betreft uitsluitend sportweddenschappen op Pokerstars.eu
Ter voorbeeld een bet van vandaag. $10 op een match met 1.83 odds. Levert $18.33 op bij winst van de weddenschap, waarvan $8.33 pure winst (minus inzet).
Moet ik hiervoor:
1) Per bet pure winst belasting aangeven (Over de $8,33)
2) Per bet totale winst belasting aangeven (Over de $18,33)
3) Een van bovenstaande, maar dan gegroepeerd per maand

Geldt hierbij de vrijstelling en zo ja, op welke manier? Per individuele bet of per maand?

Met vriendelijk groet,

Kevin Reactie infoteur, 18-06-2020
Goedemiddag Kevin,
Het gaat om de maandwinst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kevin, 15-06-2020
Goedenavond,

Ik ben begin deze maand begonnen met een bankroll van $21,65 (€20) op Pokerstars.
Na vooral veel kleine weddenschappen (grootste winst was $8,50) is deze opgebouwd naar ongeveer $73.
Hoe zit dit nu belastingtechnisch? Is er wel of niet sprake van die vrijstelling, of moet er aan het eind van maand als het zo blijft belasting betaald worden over $52 of zelfs de $73. Of, in het geval van de vrijstelling, wordt er per individuele bet gekeken of deze boven de €454 uitkomt?
Veel is vaag rond dit onderwerp, en het is wel interessant om te weten als ik er mee door wil gaan. Reactie infoteur, 18-06-2020
Goedenavond Kevin,
Er wordt gekeken naar de winst die u in een kalendermaand maakt (prijzen minus inleg), die is belast met kansspelbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bjorn, 27-05-2020
Goedenavond beste Zeemeeuw,

Klopt het dat je bij unibet bij afzonderlijke sportweddenschappen onder de €449,- geen winstkansspelbelasting hoeft af te dragen?.

En stel ik leg €200 in op een weddenschap en ik win daarmee €600, dien ik daar dan over €600 belasting af te dragen of over €400?

Groetjes,

Bjorn Reactie infoteur, 30-05-2020
Beste Bjorn,
Als de sportweddenschap onder de regel van €449 vrijstelling valt en u wint een prijs van €600, dan is de volledige €600 belast. Hoeveel eigen inleg u had, maakt daarbij niet uit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H., 26-05-2020
Hallo,

Ik doe mee aan een kansspel om mijn aankoopbedrag terug te winnen. De organisatie betaalt de kansspelbelasting. Maar hoe wordt omgegaan met de btw die ik heb betaald bij mijn aankoop?
Dank. Reactie infoteur, 30-05-2020
Hallo H,
Als de organisatie belooft het aankoopbedrag terug te betalen, dan zal dat zeer waarschijnlijk inclusief btw zijn. De btw maakt dan ook onderdeel uit van de prijs die u wint en is onderhevig aan kansspelbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rodrigo, 11-05-2020
Hallo,

Hoe zit het met sportweddenschappen op unibet als je boven de 449 wint met één weddenschap en dit bedrag is op je account moet je dan hierover gelijk belasting betalen of pas wanneer dit bedrag op je rekening wordt gestort?

Voorbeeld: je wint met een weddenschap 449 euro maar dit bedrag verlies je daarna met rondspelen, moet je dan alsnog belasting betalen? Reactie infoteur, 12-05-2020
Hallo Rodrigo,
Je maakt per kalendermaand de rekening op om te zien of je belasting moet betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 04-05-2020
Ik heb toch even een vraag omdat ik zeker wil weten dat ik het goed ga doen.

Ik heb totaal in de maand april € 17.622 euro online gewonnen met roulette op Unibet (Malta).
Dit is in verschillende bedragen uitbetaald maar dit is wat ik in totaal gewonnen heb die maand.
Ik heb zelf in totaal (ook in verschillende bedragen) € 1.683 ingelegd.

Klopt het dan dat ik € 17.622- € 1.683 = € 15.939 euro: 100 x 30,1% = € 4.4797 (afgerond) aan de belasting moet betalen?

ik hoor het graag Reactie infoteur, 07-05-2020
Beste M,
Ja.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nick Verweij, 06-11-2019
Hoe is het toch mogelijk dat wanneer ik een weddenschap plaats bij de toto van 500 euro op een quote van 1.01, ik gewoonweg niet kan winnen. Want in dit geval is de uitkering bij winst 505 euro (5 euro winst). De inleg wordt niet afgetrokken bij de toto dus betaal ik gewoon kansspelbelasting. Klopt het dat deze belachelijke regel die nu nog wordt toegepast wordt afgeschaft met de nieuwe wetgeving online kansspelen? Reactie infoteur, 07-11-2019
Beste Nick Verweij,
De Wet Kansspelen op Afstand KOA regelt de toetreding voor online kansspelen in Nederland, maar niet de hoogte van de kansspelbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 11-10-2019
Beste,

Ik heb onlangs €500 ingezet op een wedstrijd met 1,19 als quota. Dat zou €595 bij winst moeten opleveren. De toto keert mij nu €415 uit vanwege de kansspelbelasting. Moet die belasting niet alleen over de winst berekend worden? Reactie infoteur, 12-10-2019
Beste Marco,
Een sportweddenschap voor een echte wedstrijd (geen gokkast) wordt afgerekend per gewonnen prijs, niet per maandwinst. Het vervelende is dat u, ondanks dat u de weddenschap goed had, zelfs minder terugkrijgt dan uw inleg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rick, 07-10-2019
Beste zeemeeuw,
Ik ben hier terecht gekomen na het winnen van een bedrag van €6000 gewonnen bij mrgreen gevestigd in malta(EU). Nu is er voor mij heel veel onduidelijkheid of er wel of geen belasting over het uitbetaalde bedrag moet worden betaald. Klopt het dat binnen de EU een vrijstelling geldt voor de winsten die zijn gemaakt op sportweddenschappen aangeboden in malta?

Ik hoor hier graag meer over zodat ik indien nodig belasting kan betalen over het gewonnen bedrag Reactie infoteur, 07-10-2019
Beste Rick,
Het is ook lastig, de uitspraak van de Hoge Raad (geen kansspelbelasting indien op Malta gevestigd) geldt alleen voor pokeren. Het ligt voor de hand dat het dan ook voor een kansspel geldt, maar daarover heeft de Belastingdienst geen uitsluitsel gegeven. Zit u fout (u doet geen aangifte terwijl dat wel moet), dan kunt u een boete krijgen. Wat dus veel wordt gedaan is toch aangifte doen en vervolgens bezwaar aantekenen tegen een eventuele belastingaangifte. Als het goed is, is de Belastingdienst dit voor en geeft na ontvangst van uw belastingaangifte aan dat uw belastingaanslag nihil is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 03-10-2019
Hallo,

Vraag, ik win een grote prijs in de euromillions loterij in België en ik zie af van het innen van de prijs, maar geef het winnende lot aan een inwoner van België.
Deze persoon kan dan het geld innen en hoeft geen kansspelbelasting in België te betalen omdat deze vrijgesteld is van belasting in België.
Daarna schenkt deze Belgische inwoner mij het gewonnen bedrag, schenkingen uit het buitenland zijn immers vrijgesteld van belasting in Nederland.

Zou het zo dan toch mogelijk zijn om de prijs kansspelbelasting vrij naar Nederland te halen?

Alvast bedankt voor uw antwoord,

Gr Bart Reactie infoteur, 05-10-2019
Hallo Bart,
Een prijs van Euromillions België (kras- of trekkingsspelen) is al belastingvrij Als iemand in België die prijs aan u schenkt, blijft dat belastingvrij voor de kansspelbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N., 03-10-2019
Goedemiddag,

Vraag: ik heb een x. Bedrag gewonnen boven de 100k, het bedrijf is gevestigd in Malta.

Ik word een beetje bang van al die belastingverhalen!

Wel, niet, wel, vrijstelling.

Zou u mij kunnen helpen?

Alvast bedankt!
En mij complimenten dat deze site er is!

Mvg,
N Reactie infoteur, 04-10-2019
Beste N,
Gefeliciteerd met dit bedrag. Of u kansspelbelasting moet betalen is afhankelijk van het spel dat u gespeeld hebt. Een poker website die is gevestigd op Malta bijvoorbeeld is binnen de EU vrijgesteld van kansspelbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stefan, 27-09-2019
Vraagje: Stel ik win een motorvoertuig bij een buitenlandse loterij waarover geen kansspelbelasting is betaald in dat land (buiten EU). Moet ik daar dan kansspelbelasting over betalen? En dan ook nog BTW en BPM en douanekosten als ik het invoer? Reactie infoteur, 30-09-2019
Beste Stephan,
U betaalt kansspelbelasting over de waarde van de auto en betaalt inderdaad btw en bpm over de auto (als dat niet in de prijs inbegrepen zit).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robbert, 24-09-2019
Hi,

Ik heb in de loop van 2 jaar op leo vegas gezeten op roulette. Nu wil ik er mee stoppen omdat ik nu ong gelijk sta.

Ik heb gelezen dat je na storting van leo vegas geen belasting hoeft te betalen? Zit gevestigd in malta.

Ondanks dat ik nu gelijk sta. Moet ik dan alsnog betalen aan de belasting?

Ik heb hier eerder 1 keer overgemaakt naar mijn bankrek. Van 400 euro.

Of is 1 malig niet erg?

Graag zie ik jullie reactie tegemoet.

Cheers

Robbert Reactie infoteur, 25-09-2019
Hi Robbert,
Dat u geen kansspelbelasting betaalt als het bedrijf op Malta is gevestigd geldt voor poker. Bij online casino is voor de belasting belangrijk of u in een kalendermaand als geheel winst maakt, over die winst (inleg minus prijs) betaalt u kansspelbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thomas, 20-09-2019
Beste,

Als ik op een online casino een bedrag bij elkaar heb gespeeld van 10K.
Moet ik zelf aangifte doen of heffen ze die bij de uitbetaling?
Ik zag op de site dat ze 1.5 % inhouden bij de uitbetaling.
site is netbet. Reactie infoteur, 22-09-2019
Beste Thomas,
Sommige websites houden al kansspelbelasting in, dan hoeft u niet wederom belastingaangifte te doen. Maar 1,5% lijkt daarvoor wat laag te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geuns, 07-09-2019
Als de belastingdienst, kansspelbelasting heft van mijn winst, moet ik toch ook het recht hebben om de kosten van het lot af te kunnen trekken bij de belasting opgave? Dat zou eerlijk zijn. Reactie infoteur, 09-09-2019
Beste Geuns,
Als u kansspelbelasting over de winst betaalt, betaalt u over de prijs minus de inleg (=kosten).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Flx Luc, 09-08-2019
Ik speel al enige tijd met kleine bedragen, Ik wed enkel op sportweddenschappen en gewoonlijk op Unibet.
Ik meende ooit gelezen te hebben dat deze weddenschappen belastingvrij zijn, en nu lees ik overal van niet. Ik heb vaak 50€ gestort sinds 2017 enkele keren 50€ terug gestort. In totaal heb ik licht verlies gemaakt sinds dat ik begon. Op mijn account heb ik nu een slordige 90€ staan (overschot). Kan ik dit bedrag anno 2019 zonder problemen terug storten aangezien het onder de 450€ is? Reactie infoteur, 12-08-2019
Beste Fix Luc,
Het is niet zo dat u voor alle sportweddenschappen kansspelbelasting betaalt, de Toto rekent bijvoorbeeld voor sportweddenschappen alleen belasting als u per weddenschap boven de drempel zit. Die 450 euro terugstorten hoeft dus geen probleem te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dagida, 26-07-2019
Hoi,
Al jaren ben ik klant van Unibet (online) en 888Sport (online). Via beide gokaanbieders doe ik alleen mee aan de sportweddenschappen (online).

Ik wist niet dat iets als een kansspelbelasting bestond/bestaat en dat je eventueel belasting moet betalen. Als ik de regels nu lees snap ik er weinig van, ik vind het heel onduidelijk.

De situatie:
Zoals ik zei ben ik een klant van Unibet en 888Sport… ik doe alleen online aan de sportweddenschappen. Belastingdienst heeft een onderzoek naar gedaan en zijn achtergekomen dat ik geld naar die goksites overmaak. Nu wilt men mijn belastingaangiften van 2014, 2015 en 2016 herbeoordelen, op volledigheid en juistheid. Ik wist absoluut niets van kansspelbelasting. Ik heb daar verder niets mee gedaan. Niet met opzet, ik wist dat gewoon niet. Als ik dit wel had geweten dan was ik daar nooit aan begonnen.

Ik heb nooit iets als een overzicht van de winsten en verliezen gehad, nooit van die goksite iets ontvangen. Zo ver terug kan ik nu ook niet meer mijn wedgeschiedenis raadplegen.
Ene keer maak je wel winst, andere keer verlies… de ene keer maak je de volledige winst naar je bankrekening over, andere keer niet, Of je boekt alleen het inleg terug naar je betaalrekening en je speelt verder met de winst (dat gedeelte boven op je inleg) en uiteindelijk verlies je die. Per saldo heb ik in ieder geval flinke verliezen. Dus ben ik nu per direct mee gestopt en dat blijft zo!
Wat ik alleen heb, zijn de bankafschriften over die periode. Daarop kan men zien welke bedragen ik naar Unibet en/of 888Sport heb overgemaakt en welke bedrage ik door Unibet en/of 888sport naar mijn bankrekening liet terugstorten.

Hoe wordt nu bepaald of ik in een bepaalde maand van een bepaalde jaar winst heb gemaakt of niet? D.m.v. bankafschriften waarop af- en opboekingen staan of… die bankafschriften heb ik wel.

Is dat voldoende om te beoordelen of en in welke maand je winst of verlies heb gemaakt… door te kijken welk bedrag wanneer is afgeschreven en wanneer een bepaald bedrag op mijn bankrekening is bijgeschreven? Je betaalt belasting pas als je over dat geld beschikt en niet zolang een bepaald bedrag op je gokaccount alleen als saldo staat? Of zie ik dat verkeerd?
En hoe zal dat nu in 2019 gebeuren voor jaren 2014, 2015 en 2016… op basis van welke regels… winst-/-inleg, of alles bij elkaar (winst + inleg)? Of toch d.m.v. de bankafschriften?
Welke sancties kan ik nu verwachten?

En als ik eventuele flinke navordering niet in een keer kan betalen, is wel een ruime betalingsregeling mogelijk? Ik wil heel graag dit probleem oplossen.
Omdat ik dit niet bewust/met opzet heb gedaan maak ik me zorgen over de sancties… want zo te zien ben ik in overtreding geweest zonder dat ik dat wist. Echt heeeeeel dom van mij! Ik ben nu hierdoor behoorlijk gestrest.

Wilt u mij hier een duidelijke reactie op geven?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 29-07-2019
Hoi Dagida,
1. Bij sportweddenschappen kun je per weddenschap winnen of verliezen. Als je wint en de prijs is hoger dan de drempel van de kansspelbelasting, dan betaal je over de uitbetaling in je wallet (account) kansspelbelasting. Wat je dus boekt naar je bankrekening zegt nog niet zo veel. Dat geld kan ook bestaan uit vele kleine bedragen waarover je geen kansspelbelasting hoeft te betalen.
2. Vooral de historie van je account geeft duidelijkheid.
3. Als je regelmatig veel meer terug boekt dan je inleg, vermoedt de Belastingdienst dat er veel is gewonnen, maar hard maken hoeveel kansspelbelasting dat kost kunnen ze ook niet als ze de historie van inleg en prijzen vanuit je account niet kennen. Het is nog maar de vraag of het wedkantoor die historie zo lang heeft bewaard.
4. Bij casinospelen gaat het om de winst per maand, die is waarschijnlijk eenvoudiger bij te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ph, 17-07-2019
Goedemiddag, in april 2016 een fors bedrag gewonnen in een Malta (MGA) casino en via uitleg belastingdienst destijds netjes 29% ksb overgemaakt. Nu blijkt op meerdere plekken te lezen nav uitspraak rechter dat ik dat niet had hoeven te doen, maar belasting heeft mij ook niet gewezen op het feit dat dit niet hoefde. Heb ik alsnog rechten dit terug te vragen onder verwijzing naar die uitspraak?

Enig idee hoe de belastingdienst daar mee omgaat? Reactie infoteur, 19-07-2019
Goedemiddag Ph,
In zijn algemeenheid geldt er een verjaringstermijn van 5 jaar en kan de Belastingdienst de heffing nog terugdraaien. Of ze dat ook zullen doen (u moet er dan wel om vragen), is afwachten. Belasting betalen is vaak eenvoudiger dan geld van de Belastingdienst terugkrijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wonderseven, 03-07-2019
Hallo, ik heb 50.000€ gewonnen bij leovegas gevestigd in Malta met een gokkast spel.
Nu lees ik overal dat in de EU de aanbieder al belasting betaald hierover.
Mijn vraag, moet ik nu aangifte doen? of lekker van mijn centjes genieten?
Mvg wonderseven Reactie infoteur, 06-07-2019
Hallo Wonderseven,
Bij een online casino binnen de EU behoort u wel aangifte kansspelbelasting te doen, maar krijgt u geen belastingaanslag (aan u de keuze).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wr, 29-06-2019
Beste,

helder artikel! Alleen een vraag over eigen inzet. Stel ik zou in 2018 een bepaald bedrag inzetten, en in 2019 pas laten uitbetalen. Betaal je dan alsnog belasting omdat het 1 januari is geweest?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 02-07-2019
Beste Wr,
Voor de Belastingdienst telt het jaar waarin een prijs gewonnen is. Zo wordt een prijs die is gewonnen op 31 december 2019 en pas in 2020 wordt uitbetaald toch in 2019 belast (kansspelbelasting). Het bedrag telt dan in 2020 ook nog eens mee bij uw vermogen voor de inkomstenbelasting (als het een grote prijs is).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 14-06-2019
Is de grens 454 per maand of per gewonnen prijs? Dus bijv je wint 400 per dag, dat is dus 12K per maand is dat dan belastingvrij? Zou je dus bijv ook in theorie 10 weddenschappen per dag kunnen doen en bij elk bijv 100 euro wint is dus 1000 per dag, 30k per maand ook belastingvrij of niet? Reactie infoteur, 17-06-2019
Beste Anoniem,
Voor de kansspelbelasting geldt 454 euro per gewonnen prijs. Als je daaronder blijft, kun je door veel te spelen inderdaad een aardig bedrag belastingvrij winnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gambler, 13-06-2019
Beste,

Stel ik win de Italiaanse lotto leuk bedrag 50 miljoen en open een rekening in Italië. Wordt dit gemeld aan de Nederlandse belastingdienst? Emigreren zou iedereen toch wel doen aangezien de kansspelbelasting maar 12% is in Italië?! Een dikke 18% verschil over 50 miljoen is nog altijd 9 miljoen verschil… vraag mij dan nog wel af of je nog vervolgd zou worden? Reactie infoteur, 15-06-2019
Beste Gambler,
Als in Italië over een prijs aldaar kansspelbelasting wordt ingehouden, hoeft u niet nog eens kansspelbelasting in Nederland te betalen. Als het om een kansspel gaat en kansspelbelasting (geen andere belasting) betaalt u niet in twee landen kansspelbelasting.
Maar let op, zo is er is bijvoorbeeld een Duitse loterij waarbij belasting wordt geheven over de inleg (Lotteriesteuer) en niet de prijs. In dat geval betaalt u in Nederland alsnog kansspelbelasting over de gewonnen prijs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne Sliepen, 04-06-2019
Hallo,
Als ik bijvoorbeeld een vakantiehuis of een Ferrari heb gewonnen en doe gelijk afstand van de gewonnen prijs, moet ik dan nog kansspelbelasting betalen over de gewonnen prijs of vervalt dit dan?

En wat als ik deze verkoop voordat het nieuwe belastingjaar begint, moet ik dan toch kansspelbelasting en inkomstenbelasting betalen? Reactie infoteur, 06-06-2019
Hallo Marianne Sliepen,
Als u een prijs wint en aanvaardt, betaalt u kansspelbelasting als de prijs hoog genoeg is. Verkopen voor het einde van het jaar verandert dat principe niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 02-06-2019
Ik speel mee met de toto online. Ik speel vaak met kleine bedragen op voetbal wedstrijden. Hoe zit het dan als ik bijvoorbeeld over 10 wedstrijden totaal 500 heb gewonnen en dat gehele bedrag pas aan het einde laat overmaken op mijn bankrekening? Moet ik dan ook belasting betalen over die 500? Reactie infoteur, 04-06-2019
Beste Dennis,
De toto betaalt per weddenschap netto uit, na aftrek van belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 29-05-2019
Beste,
Bonus-geld wordt opneembaar als je voor een bepaald bedrag hebt ingezet op weddenschappen voor een bepaalde datum. Doe je dat niet dan verdwijnt het. Als je bonusgeld inzet dan wordt er uitbetaald in bonus-geld zolang je nog niet voldaan hebt aan de inzetvereisten. Wordt deze prijs in bonusgeld gezien als een prijs in natura, waarover je kansspelbelasting moet betalen?
Het gaat hier om een buitenlandse bookmaker.

Groet Reactie infoteur, 31-05-2019
Beste Ben,
Er zijn meerdere casino's die bonusgeld uitdelen waarmee kan worden gespeeld. In uw geval gaat het om bonusgeld dat wel kan worden ingezet en bonusgeld blijft totdat de inleg van gewoon geld hoog genoeg is. Op dat moment wordt het gewonnen bonusgeld normaal geld en zou dus eigenlijk onder de kansspelbelasting vallen. Het is alleen de vraag of dat ook bijgehouden en gevolgd wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rik, 28-05-2019
Stel ik win €50.000,00 met een voetbalwedstrijd op toto.nl

Wordt er dan gelijk kansspelbelasting afgetrokken door toto.nl zo ja? hoeveel hou ik over?

En kan ik het daarna zonder risico overmaken naar mijn eigen rekening?

Met vriendelijke groet,

Rik Reactie infoteur, 30-05-2019
Beste Rik,
U betaalt dan 30,1% kansspelbelasting. De Toto betaalt netto uit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 04-05-2019
Moet je aangifte doen voor kansspellen die je in Europa speelt? Want dit hoefde in 2015-2017 niet volgens de toelichting van de belastingdienst (toen was het nog een beetje overzichtelijk wat wel en niet aangegeven moest worden)

Op de website van de Belastingdienst (bij 'Toelichting aangifte kansspelbelasting over prijzen uit buitenlandse kansspelen') staat dat je geen aangifte hoefde te doen bij Europese casino's. Reactie infoteur, 06-05-2019
Beste Anoniem,
Als de organisator kansspelbelasting betaalt, hoef je dat als speler niet nog eens te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 25-04-2019
Moet je kansspelbelasting betalen als je wedt op sportwedstrijden bij een aanbieder die gevestigd is in Malta. Aangezien de kansspelbelasting betaald wordt door de aanbieder net als bij hollands casino in Nederland. Dus winst minus verlies en daar over belasting. Reactie infoteur, 28-04-2019
Beste Anoniem,
Als de aanbieder de kansspelbelasting betaalt, hoeft u zelf niet meer te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 10-04-2019
Hi,
( reactie op de reactie van 9-4-2019 )

ja dat weet ik maar ik geloofde dat bij videoslots het ook per maand is?

en zoja, kun je dan je eigen inzet er van af trekken? ( dus bijvoorbeeld je wint 1000,- euro maar je hebt 600 ingezet moet je dan alsnog kansspelbelasting betalen? Reactie infoteur, 11-04-2019
Hi Anoniem,
Bij een kansspel betaal je kansspelbelasting over de prijs, bij bijvoorbeeld online pokeren gaat het om de winst per maand (opbrengst minus inleg dus).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 07-04-2019
Hi,

als ik 500 euro win en mijn inzet is 100 euro, betekent dat dat ik dan geen belasting hoef te betalen of?

en als ik in een maand 1x wel meer win dan 450 euro, en ik dat aangeef moet ik dan bij de volgende maand het ook weer aangeven? Reactie infoteur, 09-04-2019
Hi Anoniem,
Bij een kansspel betaal je belasting als de gewonnen prijs hoger is dan 449 euro. Bij pokeren bijvoorbeeld betaal je kansspelbelasting over de winst in een maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luckyluuk, 06-04-2019
Hallo, ik heb een aantal vragen, stel ik verdien elke dag 448 euro met toto en ik laat het totale aan de einde van de maand uitbetalen dus (30x448 euro) betaal ik daar dan kansspelbelasting over? ik heb per weddenschap niet meer dan 449 euro verdient op een dag dus in theorie zou het belastingsvrij zijn dan toch? of zou ik dan elke dag 448 euro uit moeten betalen om er geen belasting over te moeten betalen? zou je ook meerdere bets kunnen doen op een dag maar dat je per bet niet meer dan 449 euro verdient en dus geen belasting moet betalen? Reactie infoteur, 09-04-2019
Hallo Luckyluuk,
Bij de toto betaalt u geen kansspelbelasting als de weddenschap minder dan 449 euro oplevert. Het maakt dan niet uit als u de gewonnen prijzen in uw account laat staan. Als een weddenschap meer oplevert, betaalt u over die weddenschap kansspelbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hallmann, 29-03-2019
Hallo ik ben een beroepsspeler en heb dat ook aangegeven bij de Belastingdienst, mijn inkomen staat nu op nul inkomsten. Ik kon dat beroep uit oefenen onder de voorwaarden dat ik geen eigen huis bezit en niet meer als 28.000 euro op mijn rekening had staan nu heb ik dat ook niet en ik hoef mijn inkomsten die ik genereer uit holland casino ook niet op te geven, wetende dat iedere uitbetaling van holland casino belasting van is betaald. De Belastingdienst vindt het prima zo dat ik zo leef en mag leven. Nu leef ik zo al enkele jaren en kan mijn rekeningen er goed van betalen, ik hoef ook geen belasting formulier meer in te vullen omdat mijn inkomsten op nul staan. Is het niet zo dat als ik mijn inkomsten wel op geef ik dan ook mijn verlies mag opgeven? Reactie infoteur, 01-04-2019
Hallo Hallmann,
Een kansspel waarover kansspelbelasting is betaald is verder belastingvrij, zolang uw vermogen in box 3 niet te hoog wordt. Dat wil overigens niet zeggen dat elke beroepsspeler belastingvrij inkomen kan verwerven, denk aan een beroepspokeraar.
Een ondernemer kan verliezen verrekenen, een particulier niet. Wat een particulier wel kan doen is zijn inkomen over drie jaren middelen en zo minder belasting betalen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/16642-minder-belasting-bij-middeling-van-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 19-03-2019
Hallo,

ik speel op de website fruityreels, nou heb ik 390 euro gewonnen, moet ik dan het alsnog aangeven? omdat ik wel onder de 450 euro limiet zit.

fruityreels ligt in malta ( in europa dus ) wat betekent dat precies, of maakt dat niet veel uit?

en als je bijvoorbeeld 500 euro wint maar je inzet is 100 euro, mag je de inzet van die 500 euro afhalen?

alvast bedankt! Reactie infoteur, 21-03-2019
Hallo Anoniem,
Dat fruityreels casino op Malta gevestigd is betekent dat dit casino onder de EU-regels valt. Als het om een fruitmachine gaat, is het een kansspel. Omdat u minder dan de limiet hebt gewonnen, is dit belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Jansen, 20-02-2019
Ik speel mee met de euro loterij en andere loterijen in Nederland via mijn Nederlandse rekening maar woon in het buitenland, moet ik dan ook kansspelbelasting betalen?
Of moet ik die beter betalen via mijn buitenlandse rekening? Reactie infoteur, 22-02-2019
Beste Jan Jansen,
Nederlandse loterijen houden automatisch belasting in, in andere gevallen is de loterij (de Staatsloterij bijvoorbeeld) belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 23-01-2019
Hoi, ik heb een vraag:

Ik heb een prijs van de postcode loterij gewonnen. De trekking was volgens de postcode loterij op 31 december 2018. De bekendmaking en uitkering vindt plaats in januari 2019.

Welk tarief van kanspelbelasting moet fiscaal worden toegepast? Dat van 2018 (30,1%) of 2019 (29%)? Reactie infoteur, 24-01-2019
Hoi Anoniem,
De verhoging van de kansspelbelasting naar 30,1% zou tijdelijk zijn, maar geldt nog steeds in 2019.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 15-10-2018
Hallo,

Ik heb aangifte gedaan voor de maand september, hierbij heb ik een vraag voor mogelijke komende maanden. Moet ik vraag 2a en 2b per se invullen? Het is namelijk een heidens karwei om dat precies bij te houden. Wat er uiteindelijk bij vraag 2c ingevuld wordt is voor mij veel simpeler bij te houden door het saldo (bij enkele verschillende buitenlandse websites) aan het begin en aan het einde van een maand met elkaar te vergelijken (en stortingen/opnames hierbij uiteraard mee te nemen). Concreet: volstaat het om alleen vraag 2c in te vullen (en 2a en 2b dus open te laten)? Reactie infoteur, 16-10-2018
Hallo Piet,
Het antwoord op vraag 2c is bepalend voor de belasting die u moet betalen en het saldo van 2a en 2b, maar daarmee ook een controle ook 2a en 2b. De fiscus wil kennelijk toch alle drie de posten weten, maar u kunt het natuurlijk een keer proberen met het invullen van alleen 2c en kijken of u daarna om meer gegevens wordt gevraagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pool, 13-09-2018
Hallo,
Stel, ik heb 4800 euro gewonnen geld in mijn account staan en laat elke maand 400 euro op mijn bankrekening storten, moet ik hier dan belasting over betalen? Reactie infoteur, 15-09-2018
Beste Pool,
U betaalt kansspelbelasting over de prijs of over de winst die u maakt. Hoeveel u zelf bijstort of opneemt doet er niet toe.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ed, 24-08-2018
Hallo,
Hoe werkt het met de kansspelbelasting als ik een x-bedrag stort om te spelen en hiermee maanden lang blijf spelen zonder uit te laten keren.
(vb. ik stort nu deze maand €2000,- en speel wekeljks hiermee. win en verlies wat. na een aantal maanden gespeeld te hebben wil ik het (met winst hoopik uiteraard) uit laten betalen).
Moet ik maandelijks aangifte doen? ook al heb ik verlies in die maand?

mvg

Ed Reactie infoteur, 27-08-2018
Hallo Ed,
Als er in een maand verlies is, hoeft u geen aangifte kansspelbelasting te doen. Het gaat om de winst in een maand en die staat los van de vraag of u het geld van het account naar uw bankrekening laat boeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aoniem, 09-07-2018
Hallo, ik heb een prijs gewonnen bij toto van € 451,50. moet ik hier kansspelbelasting over betalen. zo ja hoeveel? het gaat om zo een bon die je in de winkel invult Reactie infoteur, 10-07-2018
Hallo Anoniem,
De kansspelbelasting is dan 30,1% over het hele bedrag. Zonde, want als de prijs 5 euro lager was geweest, dan was dit belastingvrij geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 05-05-2018
Beste,

Ik heb mee gedaan aan een kansspelprogramma TI en werd als 10de beller geselecteerd en ik heb 5000 gewonnen, moet ik belasting betalen, hoeveel procent is dat en hoeveel moet ik betalen? Reactie infoteur, 07-05-2018
Beste Anoniem,
Sommige kansspelen betalen netto hun prijs uit. Als u toch nog kansspelbelasting moet betalen, dan is dat in 2018 gelijk aan 30,1%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 25-04-2018
Beste,

Ben ik nu kansspelbelasting verschuldigd aan de belastingdienst als ik geld win bij online bookmakers die gevestigd zijn in de EU en een licentie hebben binnen de EU? Reactie infoteur, 26-04-2018
Beste Anoniem,
Als de bookmakers geen belasting afdragen, bent u in Nederland kansspelbelasting verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 25-04-2018
Beste,

Door verstandig in te zetten op alle uitkomsten van een weddenschap kan er een situatie ontstaan waardoor je altijd meer wint dan je in totaal inzet. In feite gok ik dus niet en win ik gegarandeerd. Valt deze winst onder de kansspelbelasting of wellicht toch onder de inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 22-08-2018
Beste Anoniem,
De winst valt onder de kansspelbelasting. Maar als u van gokken uw beroep maakt en dat eigenlijk uw bron van inkomsten is, kan dit ook onder de inkomstenbelasting vallen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/190508-inkomstenbelasting-en-loterij-in-2018-en-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 18-04-2018
Beste,

Ik heb in 1 maand 7400 euro gewonnen bij unibet met punto banco. Heb deze maand 2500 euro gestort, dus mijn inleg is 2500? Of is mijn i leg 7400:2 aangezien ik niks met egalite heb gewonnen (egalite betaald 8x). Het is gewonnen op Unibet wat in Malta al belasting betaalt. Ik heb veel vrienden en kennissen die hoge bedragen hebben gewonnen op Unibet. Deze hebben nooit wat hoeven te betalen en hebben ook niks opgegeven. Hoe zit het nou precies? Reactie infoteur, 19-04-2018
Beste anoniem,
Gefeliciteerd met de prijs. Ook bij punto banko gaat het om de winst per maand (som van de prijzen minus de som van de inleg). Ook Malta heeft beloofd om aan uitwisseling van gegevens te doen, maar of Unibet daaraan meewerkt is nog maar de vraag. Als u op Malta al hebt betaald, hoeft dat niet nog eens in Nederland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 06-04-2018
Ik heb een vraag ik heb maand april met inleg 50eu, bedragen van 130, 160, 190, en 400eu gewonnen en laten uitbetalen (880 totaal) moet ik kansspelbelasting betalen als ik onder de 449eu per keer laat uitbetalen? en zo ja vanaf welke bedragen moet ik belasting betalen en hoeveel % moet ik betalen. Reactie infoteur, 07-04-2018
Beste Anoniem,
Dat hangt van het kansspel af. Bij een loterij of iets dergelijks wordt per prijs bepaald hoeveel kansspelbelasting u moet betalen, bij online poker en degelijke betaalt u kansspelbelasting over de winst in een kalendermaand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 03-04-2018
Even verder met onderstaande reactie:

Als ik dezelfde week op unibet win en dezelfde week weer alles verlies bij een echte casino, waarom moet ik dan toch belasting betalen? Ik heb toch niks meer dan? Reactie infoteur, 04-04-2018
Beste Anoniem,
Het echte casino kent een ander belastingregiem. Het echte casino houdt direct kansspelbelasting in, online gaat het om de winst per maand. Waarschijnlijk is dit om fraude te voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 02-04-2018
Stel ik heb in januari 5000 eu gewonnen met roulette op unibet. Het geld wordt op mijn rekening gestort. Vervolgens neem ik 5000 eu op en ga naar een casino in een ander land en speel de hele nacht roulette en verlies al mijn geld. Dus ik heb geen winst maar juist verlies. Moet ik dan ook belasting betalen van het gewonnen bedrag die ik op unibet heb gekregen? Reactie infoteur, 03-04-2018
Beste Anoniem,
Zeker, want het online casino wordt los bekeken van het echte (fysieke) casino.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 29-12-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.