Tandartskosten aftrekbaar, soms met verhoging (2017 & 2018)

Tandartskosten aftrekbaar, soms met verhoging (2017 & 2018) Tandartskosten zijn, zoals de meeste mensen zullen weten, ook in 2016, 2017 en 2018, in principe fiscaal aftrekbaar als specifieke zorgkosten. Wat echter minder bekend is, is dat sommige tandartsuitgaven kwalificeren als uitgaven aan een hulpmiddel dat direct verband heeft met een ziekte. Voor dergelijke zorgkosten geldt dat bij het bepalen van het aftrekbedrag de werkelijke uitgaven worden verhoogd met 40% (of zelfs met 113% voor mensen die de AOW-leeftijd al hebben bereikt), mits iemand geen hoger verzamelinkomen (vóór aftrek van specifieke zorgkosten) heeft dan € 34.027 (2016). De vraag is evenwel welke tandartskosten hiervoor kwalificeren. Daarnaast zijn er enkele tandartsuitgaven, zoals voor facings (of veneers), die juist helemaal niet aftrekbaar zijn.

Tandartskosten aftrekbaar in 2017 en 2018

Tandartskosten voldoen doorgaans aan alle voorwaarden die in 2017 en 2018 gelden voor de aftrek van specifieke zorgkosten. Tandproblemen, cariës of anderszins, voldoen namelijk aan de voor deze fiscale faciliteit geldende definitie van een 'ziekte', de behandelingen kennen een direct verband hiermee en het is redelijk dat mensen geld uitgeven aan dergelijke behandelingen. Zodoende, mogen tandartskosten in zowel 2016, 2017 als 2018 in aftrek worden genomen als specifieke zorgkosten.

Tandartsuitgaven die niet aftrekbaar zijn

Er zijn echter ook enkele tandartskosten die in principe niet aftrekbaar zijn. Hierbij gaat het om cosmetische ingrepen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van facings (ook wel 'veneers' of 'schildjes' genoemd). Dit zijn kleine kapjes die voor een tand worden geplaatst om de kleur of vorm van een tand beter te laten ogen. Aangezien zij om cosmetische redenen, dus niet om een medisch tandprobleem te bestrijden, worden geplaatst, zijn de hiermee samenhangende kosten in principe niet aftrekbaar. Dit kan anders zijn wanneer een belastingplichtige, bijvoorbeeld, kan onderbouwen dat hij de facings om psychische redenen heeft geplaatst, omdat hij psychische problemen ervaart als gevolg van zijn lelijke tanden. In dit geval moet hij echter wel zowel de psychische problemen als het verband met de tandartsbehandelingen kunnen bewijzen.

Door verzekering gedekte tandartsuitgaven

Tandartskosten die worden vergoed door een verzekeraar zijn nooit aftrekbaar.

Tandartskosten die voor meer dan 100% aftrekbaar zijn

Indien een tandartsuitgave kwalificeert als een uitgave voor hulpmiddelen, dan kan deze uitgave worden verhoogd voor het bepalen van de aftrek wegens specifieke zorgkosten. Hierbij gelden de standaardregels dat deze verhoging 40% bedraagt (of 113% voor AOW-gerechtigden) en dat alleen belastingplichtigen met een verzamelinkomen beneden de € 34.027 (2016) hiervoor in aanmerking komen. Een vereiste om als hulpmiddel te kwalificeren, is dat de uitgave een persoon in staat stelt om elementaire lichaamsfuncties te vervullen. Met name uitgaven aan een kunstgebit, brug of een kroon lijken aan dit vereiste te kunnen voldoen, zodat hier in de volgende paragrafen nader op wordt ingegaan. Merk op dat dergelijke uitgaven sowieso aftrekbaar zijn, zodat de vraag of zij als hulpmiddel kwalificeren alleen van belang is voor de hoogte van het aftrekbare bedrag.

Een kunstgebit: hulpmiddel?

Dat een kunstgebit als hulpmiddel kwalificeert, wordt algemeen aanvaard. Zonder kunstgebit is iemand immers niet in staat in eten te bijten of kauwen, wat een elementaire lichaamsfunctie is. Op uitgaven aan een kunstgebit kan zodoende altijd de verhogingsfactor van 40% of 113% worden toegepast.

Een brug: hulpmiddel?

In 2010 (en vervolgens nog eens in 2011) heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat een brug een hulpmiddel is, zodat uitgaven aan een brug in aanmerking komen voor een verhoging (van 40% of 113%). In het bijzonder, heeft het hof overwogen dat een brug een persoon in staat stelt om elementaire lichaamsfuncties te vervullen waartoe hij zonder brug niet in staat is (namelijk in voedsel bijten en kauwen). Hiermee voldoet de brug aan de definitie van een hulpmiddel. De Staatssecretaris van Financiën was het hier oorspronkelijk mee oneens, maar heeft zich hier inmiddels bij neergelegd.

Eén of meerdere kronen: hulpmiddel?

De Staatssecretaris van Financiën meent thans dat een kroon geen hulpmiddel is. Hij onderbouwt dit door te stellen dat een kroon niet iemand in staat stelt om een elementaire lichaamsfunctie te verrichten. Een kroon moet, aldus de Staatssecretaris van Financiën, eerder worden gezien als gebitsonderhoud, vergelijkbaar met een vulling. In fiscale literatuur worden vraagtekens bij dit standpunt geplaatst. Met name bij zeer ingrijpende behandelingen – waarbij tanden in zeer slechte staat zijn en vele kronen geplaatst moeten worden –, is het moeilijk te verdedigen dat een kroon slechts gebitsonderhoud is, zo wordt betoogd. In dergelijke gevallen is het immers goed denkbaar dat iemand niet goed kan kauwen of bijten zonder kronen.

Kronen als hulpmiddel opnemen in belastingaangifte of niet?

Hoewel hier nog geen duidelijke jurisprudentie over bestaat, lijkt het verdedigbaar dat kronen ook als hulpmiddel kunnen kwalificeren, met name wanneer een tandarts kan bevestigen dat zonder kronen iemand niet goed in staat is in voedsel te bijten of om te kauwen. Gezien de kosten van een kroon – tussen de 500 en 700 euro per stuk –, kan een significant fiscaal voordeel worden behaald via de verhogingen. Wie kronen als hulpmiddel opneemt in zijn belastingaangifte riskeert evenwel een discussie met een belastinginspecteur, aangezien het huidige standpunt (medio 2016) van de Staatssecretaris van Financiën is dat kronen géén hulpmiddel zijn.
© 2016 - 2020 Bl86g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zakelijke aftrekposten ondernemer 2017, 2018 en 2019Zakelijke aftrekposten ondernemer 2017, 2018 en 2019Uw zakelijke kosten kunnen volledig aftrekbaar zijn van de winst in 2017, 2018 en 2019, andere kosten zijn gedeeltelijk…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019Welke specifieke zorgkosten, medicijnen en ziektekosten zijn in 2019 fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte? Van we…
Uw tandarts zorgt voor een mooier gebitUw tandarts zorgt voor een mooier gebitHet kan heel vervelend voor u zijn wanneer u iets aan uw gebit moet laten doen. Soms is het zelfs noodzakelijk dat alle…
Is rente herfinanciering restschuld in 2019 nog aftrekbaar?Is rente herfinanciering restschuld in 2019 nog aftrekbaar?Wie zijn eigen woning met restschuld verkoopt, heeft mogelijk recht op de aftrek van de rente op de restschuldfinancieri…

Betaal je meer belasting over een tweede baan of bijbaan?Betaal je meer belasting over een tweede baan of bijbaan?Als je een tweede baan of bijbaan hebt waarbij je bruto hetzelfde verdient als je primaire andere baan, dan blijkt het n…
Kosten plastische chirurgie: aftrekbaar in 2017 & 2018?Kosten plastische chirurgie: aftrekbaar in 2017 & 2018?Uitgaven voor plastische chirurgie, zoals borstvergrotingen, liposuctie, behandelingen met botox of haartransplantaties,…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Rgerber, Pixabay
  • Vakstudie Inkomstenbelasting, art. 6.17 Wet IB 2001 (vanaf 1 januari 2001), aant. 7 Andere dan farmaceutische hulpmiddelen
  • http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2010:BL1887
  • http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2011:BP5334

Reageer op het artikel "Tandartskosten aftrekbaar, soms met verhoging (2017 & 2018)"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

W. Versluis, 01-04-2019 10:41 #10
Goedendag.
Wij zitten in de bijstand mijn man en ik.
Nou is de vraag we hebben allebei een slecht gebit en zijn hier en daar afgebroken.
Maar we gaan niet vanwege de kosten, is dit nou dan ook aftrekbaar?

Ook heb ik angst voor een tandarts en ik weet dat er kiezen getrokken moeten worden, nou is mij vraag wordt algehele narcose ook fiscaal afgetrokken?

Dirk Munk, 25-03-2019 20:27 #9
Ik sprak vandaag met iemand van de belasting telefoon over het onderwerp tandartskosten en hulpmiddelen. Wat zij voorlas kwam er op neer dat tandprotheses etc. die door de patiënt uit de mond verwijderd kunnen worden, als 'een zaak' gezien worden, en daarom als hulpmiddel gelden. Implantaten bijvoorbeeld kunnen niet verwijderd worden, en gelden daarom niet als zaak, en dus niet als hulpmiddel.

Dat lijkt dus niet overeen te komen met wat ik hier lees over implantaten.

E. de Jong, 20-02-2019 10:31 #8
Maar de eigen bijdrage van 25 % voor een klikgebit is toch niet aftrekbaar?

W. van Acker, 15-02-2018 09:44 #7
Niet duidelijk is of, een deel van, de kosten van gebitsregulatie, en dan met name de beugel zelf, moet worden gezien als hulpmiddel of niet;. het handwerk van de orthodontist zal dat niet zijn, de beugel zelf mogelijk wel. Reactie infoteur, 15-02-2018
Uitgaven aan orthodontie zijn in ieder geval aftrekbaar. Vermoedelijk is er echter geen sprake van een hulpmiddel, aangezien je doorgaans ook met 'scheve' tanden prima kan kauwen en in voedsel bijten, dus de beugel zorgt er niet voor dat je een elementaire lichaamsfunctie kan uitoefenen. Al kan het uiteraard zijn dat in een bepaald geval de beugel hier wél in hoge mate bij helpt. Als je orthodontist deze mening deelt, dan zou je de kosten voor een beugel als hulpmiddel kunnen opvoeren, al riskeer je dan wel een discussie met je belastinginspecteur.

De kosten hoeven niet te worden uitgesplitst voor materiaal- en arbeidskosten.

Twan van den Huk, 13-02-2018 14:06 #6
Geachte redactie,

Ik heb in 2017 een brug vernieuwd en een implantaat laten plaatsen. De brug is mij duidelijk, die komt in aanmerking voor de 40% verhoging, net als dieetkosten(getekende verklaring voor dieet door internist). Mijn vraag is dan ook, een combinatie van een enkele kroon en implantaat, komt die ook in aanmerking voor 40% specifieke verhoging? Ik voldoe aan de inkomenseis en ben chronisch ziek. Reactie infoteur, 13-02-2018
Beste Twan,

Ja, een implantaat (plus kroon) komt ook in aanmerking voor de verhoging en wel om dezelfde reden als een brug: het implantaat (plus kroon) helpt je om een lichaamsfunctie te vervullen (bijten en kauwen).

Ester Bremer, 05-02-2018 15:36 #5
Geachte Redactie,
Vorige week heb ik een kostenbegroting ontvangen voor een tijdelijke prothese en brug op implantaten. kostenpost 16000 euro. Omdat veel niet wordt vergoed uit mijn aanvullende tandartsverzekering 2 sterren, ben ik aan het overwegen of ik deze behandeling door kan laten gaan als ik aftrek krijg specifieke zorgkosten belastingdienst.
Begrijp ik goed dat behandelkosten niet mee tellen hierin?
Bedankt en vriendelijke groet.
Ester Bremer Reactie infoteur, 05-02-2018
Behandelkosten zijn wel degelijk ook aftrekbaar. Het volledige bedrag dat je besteedt aan de prothese, implantaten en brug(gen) mag je in aftrek nemen. Hierbij is het niet relevant of dit uitgaven zijn aan behandel- of materiaalkosten. Bij een implantaat en prothese heb je zelfs nog recht op verhoging van het aftrekbare bedrag. Mogelijk geldt dit ook voor de brug(gen). Dit wordt in het bovenstaand artikel nader toegelicht.

Yvonne Vonk, 12-01-2018 14:59 #4
Geachte redactie,
Op 12 dec.2017, heb ik u een vraag gesteld m.b.t. uitgaven voor 4 brugdelen van elk twee kiezen. Dit wordt beschouwd als hulpmiddelen, en kan bij de inkomstenbelasting 2017, worden opgevoerd met een verhoging van 40% als extra zorgkosten.
Mijn vriend, waarmee ik een vaste relatie heb, heeft deze uitgaven aan tandartskosten voorgeschoten. Echter wij zijn geen fiscale partners. Wel wil ik een schuldbekentenis voor het totale bedrag van ongeveer 5000 euro schrijven en tekenen.
Hoe kunnen wij dit nu het beste aanpakken, zodat de belastingen een gedeelte aan ons gaat terugbetalen?
Bij voorbaat, opnieuw, heel hartelijk dank voor uw advies!
Yvonne Vonk Reactie infoteur, 15-01-2018
Beste Yvonne,

Is je vriend niet je fiscale partner, dan zijn er naar mijn weten helaas geen mogelijkheden om de kosten bij hem in aftrek te nemen. Dat je dit geld bij hem leent, is verder irrelevant voor de aftrek van de zorgkosten.

Overigens kan je vriend ook zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap met jou toch je fiscaal partner zijn wanneer jullie samenwonen en aan nog een vereiste voldoen. Zie hiervoor deze website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/relatie/fiscaal_partnerschap/iemand_op_uw_adres_ingeschreven/iemand_op_uw_adres_ingeschreven

Marinda, 26-12-2017 15:13 #3
Hallo,
begrijp ik goed dat je voor een brug van 1000 euro 1400 euro mag aftrekken? En kan je hierbij kosten van bv thuisapotheek optellen? Reactie infoteur, 27-12-2017
Ja, dat is correct. Een brug is een hulpmiddel, dus wordt het aftrekbare bedrag verhoogd met 40% (of 113% als je reeds AOW-gerechtigd bent).

Houd er wel rekening mee dat, zoals voor alle aftrekbare zorgkosten, er een drempelbedrag geldt. Zie hiervoor: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/hoe_berekent_u_uw_aftrek/drempelbedrag_berekenen/drempelbedrag_2017

Wat bedoel je precies met kosten van de thuisapotheek? Uitgaven aan medicijnen kunnen in ieder geval ook aftrekbaar zijn.

Yvonne Vonk, 12-12-2017 17:36 #2
Geachte mevrouw/mijnheer,
In dit belastingjaar ( 2017 ) zijn, eindelijk, mijn acht (8) ontbrekende kiezen, vervangen door 8 kronen. De totale tandartskosten, minus vergoeding, bedragen 6000 ( zesduizend) euro. Mijn partner heeft deze kosten betaald.

Nu is mijn vraag: wie kan nu deze 6000 euro, als aftrekbare tandartskosten, voor de inkomstenbelasting 2017 opvoeren?
N.B. Ik leef zelf van een bijstandsuitkering, en kan uiteraard deze kosten zelf niet betalen.
Wat is uw gewaardeerde advies in deze? Reactie infoteur, 13-12-2017
Uw partner kan deze kosten in aftrek nemen, aangenomen dat hij uw fiscale partner is. Zie 'tip 1' in dit artikel: https://financieel.infonu.nl/belasting/173975-tips-voor-maximale-fiscale-aftrek-van-zorgkosten-in-2016.html#tip-1-zorguitgaven-die-u-voor-bepaalde-familieleden-voldoet-zijn-k-aftrekbaar

Anoniem, 19-08-2017 06:09 #1
Ik heb een vraag: ik ga aankomend jaar (2018), rond de €23.000 bruto verdienen.
De grens voor de huurtoeslag en zorgtoeslag is als volgt: Het verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan €22.000.
Ik zit er dus bruto, inclusief vakantiegeld, €1.000 boven.

Ik weet nu al dat ik een behandeling bij de tandarts ga starten en dan maak ik €4000 aan tandartskosten.
Na al die jaren ga ik mijn gebit een 'refresh' geven en weer mooi maken. Echter met alleen mijn loon kan ik rond komen, geen extra luxe, maar het kan… Dus de toeslagen zouden héél erg van pas komen.

Klopt het dan dat mijn verzamelinkomen =
€23.000 - €4.000 = €19.000

Ik had namelijk gelezen dat je alle loon bruto inclusief vakantiegeld bij elkaar moet optellen. Alleen dat je de aftrekposten eraf mag halen? Dán zou het wel betekenen dat ik recht heb op toeslag en inderdaad, ondanks dat ik zuinig moet leven, wél eindelijk mijn gebit kan doen…

Óf is het zo dat je verzamelinkomen €23.000 bruto is, geen recht op toeslagen en dat je afhankelijk van je inkomen, over €4.000, geld van de belastingdienst terug krijgt?

Óf wordt de €4.000 afgetrokken van het verzamelinkomen (Waardoor ik dus recht heb op toeslag) én krijg je ook nog eens een gedeelte van de belasting terug voor de gemaakte kosten van €4.000?

Ik weet het niet… ik hoop heel erg dat iemand mij verder kan helpen… Reactie infoteur, 21-08-2017
Het verzamelinkomen is het totale inkomen (uit box 1, 2 en 3) minus de zogeheten persoonsgebonden aftrek. Uitgaven voor specifieke zorgkosten zijn onderdeel van de persoonsgebonden aftrek en tandartsuitgaven horen weer bij de uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Dit betekent concreet voor uw geval dat bij het bepalen van uw verzamelinkomen (en dus uw toetsingsinkomen) u uw tandartsuitgaven inderdaad in minder mag nemen. Ik weet niet hoe u exact bij de € 4.000 komt, maar houd in ieder geval rekening met:
- sommige tandartskosten (zoals facings) zijn niet aftrekbaar, terwijl u op sommige andere tandartskosten juist een verhoging krijgt. Dit wordt in bovenstaand artikel uitgelegd;
- het drempelbedrag voor de aftrek van zorgkosten is in uw geval ongeveer € 400. Zie hiervoor: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/hoe_berekent_u_uw_aftrek/drempelbedrag_berekenen/drempelbedrag_2017

Infoteur: Bl86g
Laatste update: 02-10-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 4
Reacties: 10
Schrijf mee!