InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Algemene heffingskorting 2015

Algemene heffingskorting 2015

Algemene heffingskorting 2015 De algemene heffingskorting 2015 is niet voor iedereen even hoog. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting, maar als u in 2015 meer verdient dan ongeveer 20.000 euro krijgt u toch minder dan een ander. De nivellering in de inkomstenbelasting en loonbelasting begint zo al bij een relatief laag inkomen. Let goed op als u een bijbaan hebt, want voordat u het weet hebt u straks een navordering van de belastingdienst in huis omdat uw inkomen in 2015 hoger is uitgevallen dan werd verondersteld. Met de Miljoenennota 2015 wordt de algemene heffingskorting voor hogere inkomens als loonheffingskorting nog sneller afgebouwd dan eerder de bedoeling was. Zelf uw algemene heffingskorting berekenen?

Algemene heffingskorting 2015, hoe werkt dat?

Bij de grote stelselwijziging in 2001 is de belastingvrije voet vervangen door een algemene heffingskorting. Een zeer praktische oplossing. Met de algemene heffingskorting kreeg iedereen die belastingplichtig is of een partner heeft met voldoende inkomen recht op een vaste belastingteruggave. Een vast bedrag en voor iedereen direct herkenbaar. Stel u moet zonder algemene heffingskorting 10.000 euro belasting betalen, met de algemene heffingskorting van 2000 euro wordt dit per saldo 8000 euro. Simpel en eenvoudig.

Algemene heffingskorting 2015 volgens kabinet Rutte 2

Bij het opstellen van de begroting van 2014 is de algemene heffingskorting grondig gewijzigd: niet langer hebt u recht op een vast bedrag net zoals uw buurman of buurvrouw, neen de hoogte van uw inkomen bepaalt hoe hoog uw algemene heffingskorting wordt. Daarmee is het belastingstelsel progressiever geworden dan het al was. Niet alleen stijgen de belastingtarieven als u meer verdient, maar ook de belastingteruggave via de algemene heffingskorting wordt bij een hoger inkomen lager. Het kabinet Rutte wilde de teruggave zelfs terugbrengen naar nul wat per persoon een verlies van 2000 euro netto zou betekenen. Met de hulp van de favoriete oppositie van het kabinet (D'66, ChristenUnie en SGP) zijn hier de scherpste kantjes vanaf gehaald, maar de algemene heffingskorting is daarmee nog steeds inkomensafhankelijk gebleven. Meer inkomen, betekent minder algemene heffingskorting in 2015 en lagere bedragen:

Algemene heffingskorting 2015, bedragen, AOW-gerechtigde en niet AOW gerechtigde

Inkomenjonger dan de AOW-gerechtigde leeftijdminimaal 65 jaar en drie maanden
19.822 2.203 1.123
20.000 2.199 1.121
40.000 1.735 895
57.000 en hoger 1.342 685

Dit zijn recente bedragen uit de Miljoenennota 2015 (de bedragen voor AOW gerechtigd zijn een schatting). De tendens van nivellering boven een inkomen van 19.882 ( 19.645 niveau 2014) wordt vanaf 2015 versterkt doorgezet.

Algemene heffingskorting 2015 berekenen

Wilt u de precieze bedragen weten die bij uw inkomen horen, dan kunt u het bedrag zelf berekenen met onderstaande tabel:

Berekenen van de algemene heffingskorting 2015:

Belastbaar inkomenAOW-leeftijd nog niet bereiktAOW-leeftijd bereikt
tot 19.822 2.203 1.123
van 19.822 tot 56.935 2.203 - 2,32% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - 19.822) 1.123 - 1,182% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - 19.822)
meer dan 56.935 1.342 685

Algemene heffingskorting 2015 en een bijbaan hebben: navordering belastingdienst

De nieuwe systematiek van de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting zoals die in 2014 is ingevoerd kan eenvoudig tot een navordering van de belastingdienst leiden wanneer u een tweede baan hebt of zowel uw AOW als een pensioen ontvangt. Tot 2014 was het voldoende om aan uw tweede werkgever of pensioenfonds te vragen om geen rekening te houden met de algemene heffingskorting. Zo kon uw voorkomen dat u netto een te hoog loon zou ontvangen en bij uw aangifte inkomstenbelasting weer een deel aan de Belastingdienst zou moeten terug betalen. Sinds 2014 en dus ook in 2015 ligt een fiscale navordering nog sneller op de stoep. U moet nu immers niet alleen voorkomen dat u tweemaal de algemene heffingskorting krijgt, maar ook dat u niet teveel krijgt omdat uw inkomen in 2015 hoger uitvalt. Dat laatste kan eenvoudig gebeuren als u een bijbaan of tweede baan hebt, u promotie maakt of ook een pensioen ontvangt. Boven een bepaald inkomen wordt zo een bijbaan of extra werken onaantrekkelijk gemaakt en dat komt ook de economie vast niet ten goede. Houd uw loonstrookje 2015 dus goed in de gaten om verdere tegenvaller te voorkomen. Niet alleen voor wat betreft de inhoudingen van uw werkgever, maar ook wat betreft uw totale jaarinkomen.

Lees verder

© 2014 - 2019 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Algemene heffingskorting 2017Algemene heffingskorting 2017De algemene heffingskorting 2017 gaat voor iedereen iets omhoog ten opzichte van 2016. De afbouw van deze inkomensafhank…
Algemene heffingskorting 2020Algemene heffingskorting 2020De algemene heffingskorting 2020 gaat niet voor iedereen in dezelfde mate omhoog, maar soms zelfs omlaag. Wie in 2020 me…
Algemene heffingskorting 2012Algemene heffingskorting 2012Iedere belastingplichtige in Nederland heeft in 2012 of 2013 recht op de algemene heffingskorting. Deze algemene loonhef…
Algemene heffingskorting 2018Algemene heffingskorting 2018De algemene heffingskorting 2018 is geen vast bedrag meer, maar een bedrag dat afhankelijk is van de hoogte van uw inkom…
Algemene heffingskorting 2014 omhoogAlgemene heffingskorting 2014 omhoogDe algemene heffingskorting 2014 gaat omhoog, maar niet voor iedereen. De algemene heffingskorting wordt met ingang van…

Reageer op het artikel "Algemene heffingskorting 2015"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Verontruste Ouderen, 26-07-2015 09:43 #1
Geachte infoteur

enige tijd geleden vroegen wij ivm interview hoe de belastingschijf is herrekend. we hebben alle inkomens AOW vanaf 2010 van het SVB gekregen.maar kunnen niet zien waar de 1e schijf verhoging in 2013 is gebleven. maw er zit wel discrepantie in met name 2013 is de verhoging aow anders dan andere jaren, maar niet die verhoging van 15.2 naar 19.1%. schijnbaar wordt ivm het feit dat de ouderen korting en algemene heffings korting voor die groep althans een ervan door ruim 400.000 aow niet wordt aangesproken. zij betalen te weinig belasting om die te gelde te maken. zij hebben dus alleen maar AOW.

morgen is het interview, we hebben veel cijfers boven tafel, een ding is zeker het CPB kan opdoeken. er klopt werkelijk niets van hun prognoses over koopkracht. dhr van rooyen 1ekamerlid is er ook bij. hij doet pensioenen, ikzelf belastingen en nog ienand ander wmo/awbz/huren e.d als u nog tips heeft over bovenstaand. graag sturen naar het email adres genoemd. net als de vorige keer. alvast bedankt vrgr verontruste ouderen nd pieter van brakel Reactie infoteur, 05-08-2019
Geachte Verontruste Ouderen,
In het kader van de Wet ULB zijn de belastingtarieven omhoog gegaan en zijn er wat heffingskortingen verhoogd. Ook de AOW ging naar ik meen een paar tientjes bruto omhoog. Bij de kamerbehandeling is lang volgehouden dat het allemaal neutraal zou uitpakken, maar daar kunnen zeker op micro niveau (koopkracht per huishouden) vraagtekens bij worden gezet. Waarschijnlijk is dit door de politiek te gemakkelijk voor waar aangenomen. Bovendien is de ZVW premie voor ouderen in veel gevallen nog gewoon van toepassing en dus dubbelop:

http://financieel.infonu.nl/belasting/96906-inkomstenbelasting-2013-belastingtarieven-en-schijven.html

https://financieel.infonu.nl/belasting/104699-inkomstenbelasting-2019-twee-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 03-05-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Inkomstenbelasting 2015
Reacties: 1
Schrijf mee!