Belastingdruk 2019 en 2020 naar 60 procent?

Belastingdruk 2019 en 2020 naar 60 procent? De belastingdruk in 2019 en 2020 gaat voor een aantal van ons naar 60 procent. Deze lastenverhoging en lastenverzwaring is al enkele jaren gaande. Dit is in strijd met de voorstellen van de commissie Van Dijkhuizen die een nieuw belastingstelsel met een belastingverlaging naar 38% bepleitte en in strijd met de belastingverlagingen die ons werden beloofd. Let wel, niet de belastingtarieven voor de loon- en inkomstenbelasting gaan in 2019 en 2020 omhoog (in 2020 dalen ze zelfs), maar de marginale belastingdruk is zo hoog. Door de hoge marginale belastingdruk krijgt u bij een hoger inkomen minder heffingskortingen uitbetaald en dat loopt aardig in de papieren. Dat betekent meer belasting betalen. Een alleenverdiener met een hoger inkomen betaalt helemaal de volle prijs. In 2020 zijn wel wat kleine verbeteringen aangebracht, hoe zit dat?

Wat is de belastingdruk?

De belastingdruk is wat u gegeven uw inkomen aan belasting moet betalen. Voor de meesten zijn dat de tarieven uit de schijven inkomstenbelasting die kunnen oplopen van 19,1% tot bijna 52% (in 2020 is dit 49,5%). Maar dat is maar het halve verhaal. Door de veranderingen die in de inkomstenbelasting zijn aangebracht, zijn de belastingtarieven alleen niet meer de goede manier om te berekenen hoeveel belasting u moet betalen en wat dus de belastingdruk is. De tarieven vertellen maar de helft van het verhaal. Doordat meer heffingskortingen inkomensafhankelijk zijn gemaakt met zelfs een afbouw naar nul, kunt u bij een iets hoger inkomen toch veel meer belasting moeten betalen. Dat komt doordat dit extra inkomen ertoe leidt dat u minder aan algemene heffingskorting en minder aan arbeidskorting krijgt. Het voordeel dat u bij een lager inkomen nog zou hebben, verdwijnt plotseling als sneeuw voor de zon en is daarmee een extra heffing die niet buiten beschouwing mag blijven.

Inkomstenbelasting en belastingtarieven 2019 en 2020

Niets wijst erop dat de belastingtarieven de komende jaren zullen worden verhoogd, het is immers de bedoeling om de belastingtarieven te verlagen. Maar er is meer wat uw belastingdruk bepaalt. Ons belastingstelsel kent namelijk ook heffingskortingen. De algemene heffingskorting is daarvan een goed voorbeeld. In 2020 heeft iedereen in beginsel recht op de algemene heffingskorting en deze bedraagt maximaal 2.711 euro (AOW-er krijgt maximaal 1.413 euro), ook lagere inkomens vanaf 7.500 euro per jaar ontvangen het maximale bedrag: belastingvrij verdienen 2019 en 2020. Hoge inkomens kunnen volledig achter het net vissen en krijgen niets.

Inkomensafhankelijke heffingskortingen maken het de alleenverdiener erg moeilijk

De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk. Vanaf een inkomen van 38.000 euro krijgt u al gauw 1.000 euro minder heffingskorting dan uw collega die minder verdient. Er blijft er naar schatting nog maar 40% van de heffingskorting over als u 50.000 euro verdient. Bij de arbeidskorting zijn gelijksoortige maatregelen doorgevoerd.

Tweeverdieners versus een kostwinner

Tweeverdieners hebben hier relatief minder last van. Tweeverdieners hebben immers elk als individu recht op heffingskortingen. Hebben tweeverdieners samen een inkomen van 20.000 euro dan hebben ze de maximale heffingskortingen binnen bereik, terwijl een kostwinner als alleenverdiener met een inkomen van 40.000 euro met veel minder heffingskorting naar huis gaat. Hetzelfde gezamenlijke inkomen, maar netto veel minder. De alleenverdiener betaalt zo onevenredig veel belasting in Nederland.

Rekenvoorbeeld ware belastingdruk 2019 en 2020 richting 60%

Misschien is 2020 wel een goed voorbeeld. Men neme een hoog inkomen. Dan staat er van alles op nul. Een eenvoudig voorbeeld, stel u verdient 90.000 euro. Dan is uw heffingskorting (algemene en arbeidskorting) in 2019 en 2020 gelijk aan nul, ofwel bijna 3.000 euro minder dan een collega in uw belastingschijf met een inkomen van 60.000 euro. Dat betekent dat u met een extra inkomen van 40.000 euro 3.000 euro extra belasting betaalt ofwel 7,5% meer dan uw collega. De marginale belastingdruk is dan inderdaad bijna in 2019 59% (bijna 60%) en in 2020 57%. Iets lager in 2020 dan in 2019, maar nog steeds hoog. En bij de huidige lage spaarrente is het marginaal belastingtarief in box 3 nog vele malen hoger.

De marginale lastendruk in ons land is een belangrijk aandachtspunt

En het gaat nog verder. De toeslagen van de Belastingdienst zijn ook inkomensafhankelijk. Dat heeft als gevolg dat u niet alleen bij een hoger inkomen minder toeslag van de Belastingdienst krijgt, maar het kan ook betekenen dat u bij een beetje extra inkomen helemaal niets meer krijgt. Omdat de toeslagen meer worden toegespitst op de lagere inkomens, kan de terugval bij een extra inkomen groot zijn. Daarvoor hoeft u geen grote bedragen te verdienen. Het effect van deze lastendruk wordt daarom ook door veel mensen gevoeld.

Goed nieuws over de toeslagen

Goed nieuws is er voor 2020 ook te melden. Het kabinet heeft zich de hoge marginale belastingdruk bij de huurtoeslag ter harte genomen door de inkomensgrens flexibel te maken, de ouderenkorting heeft een flexibeler inkomensgrens gekregen en ook bij het kindgebonden budget zijn dergelijke ontwikkelingen gaande. Dit biedt een beetje soelaas.

Inkomenspolitiek staat weer op de agenda door lastenverzwaring

De inkomenspolitiek staat weer op de agenda. Wie moet wat van de bezuinigingen betalen die na corona op ons bordje zullen vallen. Wat is uw draagkracht? De inkomensafhankelijke regelingen in ons land en de inkomensafhankelijke heffingskortingen, zorgen ervoor dat de effecten op uw netto inkomen in een jaar minder transparant zijn geworden. Wat zeker ontbreekt is een nieuwe belastingtabel waaruit duidelijk wordt wat u werkelijk aan belasting gaat betalen. Een paar jaar geleden zou een belastingtarief van 60% ondenkbaar zijn geweest, maar inmiddels is dit hoge belastingtarief in een aantal gevallen dichterbij dan ooit. Het kabinet Rutte 3 verlaagt de belastingtarieven, maar die verlagingen pakken niet voor iedereen goed uit. Er worden voor de eigen woning bijvoorbeeld allerlei lastenverzwaringen doorgevoerd (beperking hypotheekrenteaftrek. afschaffen van de Wet Hillen). En waar niets aan gedaan wordt is de onevenredig hoge belasting die een alleenverdiener moet betalen in vergelijking tot tweeverdieners. De belastingdruk in Nederland kan in een aantal gevallen daarom als zeer hoog worden gekwalificeerd.

Lees verder

© 2013 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Inkomstenbelasting 2021 & belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2021 & belastingtarieven en schijvenDe twee belastingschijven in de loonbelasting en inkomstenbelasting (tweeschijvenstelsel en tweetaks) zien we ook in 202…
Welke belastingen moet u betalen?Welke belastingen moet u betalen?Over uw inkomen moet u afrekenen om het netto besteedbaar bedrag te krijgen. Over het nettoloon moet ook nog weer meerde…
Hoogte heffingskortingen 2018Hoogte heffingskortingen 2018De hoogte en omvang van de heffingskortingen 2018 zijn belangrijk voor wat u netto aan salaris, loon en inkomen overhoud…
Hoogte heffingskortingen 2021Hoogte heffingskortingen 2021Het bedrag aan heffingskortingen 2021 bepaalt in belangrijke mate de te betalen inkomstenbelasting, uw koopkracht, wat u…

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018Laat de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018 niet aan u voorbij gaan als uw jongste kind jonger is dan 12 jaar wa…
Belastingvoordeel ouderen 2020 en 2021Belastingvoordeel ouderen 2020 en 2021Welk belastingvoordeel hebben ouderen in 2022 en 2023? De koopkracht van veel ouderen kan dalen door de inflatie in comb…
Reacties

Margarita, 31-12-2015
Wanneer men alleen ( weduwe of weduwnaar) bent is het oneerlijk extra belasting te moeten betalen, omdat het inkomen bij een persoon hoger wordt denk aan pensioen e.d. De kosten voor een alleenstaande is hoger woon je alleen dan betaalt men dezelfde stookkosten, het koken electricien of op gas is gelijk aan meerdere personen in een huishouden. Waarom moet een gepensioneerd persoon meer gaan betalen ook voor spaargelden dit hebben we zelf bij elkaar gespaard voor eventueel kosten op latere leeftijd dit zijn De mensen die geen hand open willen houden nee ze willen voor zichzelf zorgen helaas gaat dit straks niet meer wanneer veel extra ingeleverd dient te worden.
Hoor van diverse zijde dat Mevrouw Jette Kleinsma maar moet vertrekken we kunnen beter alles inleveren en de staat zal wel uitdelen aan diegene die niet willen werken. Ik heb het niet over mensen welke niet kunnen werken dat is erg genoeg deze moeten geholpen worden maar het is makkelijk regeren bij de mensen weghalen en weggeven aan mensen die nooit gewerkt of ergens voor betaald hebben. Ik kan zo heel erg makkelijk een regeren koud kunstje. Begrijpen jullie nu niet waarom de mensen niet meer willen gaan stemmen dat zij het vertrouwen kwijt zijn. Zelf ben ik nu vijf jaar met pensioen vanaf die tijd steeds inleveren niet alleen door de pensioenfondsen ook door de staat steeds verhoging van BTW verhoging van stiekeme belastingheffing, ziektekosten en maar verhogen, verlaging van heffingskorting ga zo door de economie zal niet aantrekken ook wanneer er door de staat gezegd worden koop dit of dat waarvan? Heeft men als een nagekeken wat een persoon aan ziektekosten betaald, AWBZ, Percentage van AOW en pensioen, premie ziektekosten en daarnaast nog eens een eigen risico! Niet normaal.
Regel de belastingtarieven op een juiste manier ook de hogere inkomens deze moeten niet extra inleveren waarom zouden zij zich nog uitsloven voor wie? Allemaal voor anderen, sparen ook voor anderen inleveren, inleveren en nog eens inleveren waar zijn jullie mee bezig?. Ik zal het wel weer niet goed begrepen hebben dacht van wel dat hoef ik niet te horen van Mevrouw Kleinsma zij blijft lachen lekker makkelijk. Ik begrijp onderstaande reactie erg goed hopelijk julie ook het zal wel niet baten zoals gewoonlijk, jammer. Maak de mensen niet blij dat deze het komend jaar extra overhouden het is niet waar velen gaan er hard op achteruit.
Margarita Reactie infoteur, 22-07-2020
Beste Margarita,
Dit kabinet heeft er voor gekozen om werkenden een belastingverlaging te geven en vooral als beiden werken. Wie een uitkering heeft of een pensioen, heeft hier in zijn algemeenheid weinig aan terwijl de kosten van levensonderhoud gewoon doorgaan. Iedereen moet maar eens nagaan wat hij er echt op vooruit gaat en dan niet alleen naar de belastingen kijken maar ook naar de kostenposten. Die uitkomst zou, zoals u aangeeft, wel eens fors tegen kunnen vallen.
Veel extra belastingdruk zit ook verstopt in de afbouw van belastingtoeslagen, toeslagen die je plotseling niet meer krijgt als je meer gaat verdienen, zoals bij de zorgtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ata, 21-01-2015
Vandaag mijn loonstrookje opengemaakt en kreeg bijna een hartverzakking.Van 52-naar 57% en dat omdat ik 50 euro meer ben gaan verdienen.Bedankt Rutte en Samson wij werkende worden steeds maar gestraft. Reactie infoteur, 19-06-2019
Beste Ata,
Die afnemende heffingskortingen kosten hogere inkomens relatief veel geld. In 2019 ziet u dit verschijnsel ook bij de ouderenkorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 22-07-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.