Definitieve berekening toeslagen Belastingdienst

Definitieve berekening toeslagen Belastingdienst De toeslagen 2021 en 2022 van de Belastingdienst zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag zijn een voorschot. Pas later ontvangt u de definitieve berekening over het afgelopen jaar en daarmee de definitieve afrekening en beschikking van de fiscus. In juni 2021 dus voor uw toeslag 2020 en in juni 2022 voor 2021. Wat houdt deze definitieve berekening van de toeslagen in en moet u bijbetalen? Deze berekening van de Belastingdienst kan bijna samen met de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 en 2022 in uw brievenbus vallen. Wordt het een meevaller of niet en wat kunt u doen? De Belastingdienst mag maximaal vijf jaar de kinderopvangtoeslag terugvorderen.

Toeslagen als voorschot van de Belastingdienst

U vraagt bij de Belastingdienst een toeslag aan op het moment dat uw definitieve cijfers over het inkomen in de meeste gevallen nog niet bekend zijn en eind 2021 kreeg u al de eerste toeslag voor 2022. Daardoor kunt u in een jaar te veel, maar ook te weinig toeslag ontvangen. Om dit te ondervangen, wordt uw toeslag gedurende enige tijd als voorschot behandeld waarna de definitieve afrekening volgt. Als u moet bijbetalen is dat vaak een forse tegenvaller. Krijgt u geld extra, dan is er een mooie meevaller.

Vanaf juni 2022 de definitieve berekening en beschikking van de Belastingdienst over 2021

Vanaf juni 2022 kunt u de definitieve afrekening van vorig jaar verwachten. Dat is ook het moment dat bij vele mensen de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2021 in de brievenbus valt. Dat is niet voor niets want voor velen onder ons is deze voorlopige belastingaanslag de definitieve belastingaanslag en is de berekening van de juiste hoogte van de toeslag ook de eindafrekening. Per toeslag geeft de Belastingdienst dan aan hoeveel u hebt ontvangen en hoeveel dat had moeten zijn op basis van de laatste gegevens. Als uw gegevens nog niet of onvoldoende bekend zijn, wordt dat ook in juni aangegeven. Dan zal op een later moment de eindrekening komen.

Verjaring vordering Belastingdienst maximaal vijf jaren

De Hoge Raad heeft op 1 juni 2016 nog eens bevestigd dat de Belastingdienst maximaal vijf jaar de tijd heeft om een voorschot bij de toeslagen in het nadeel van de aanvrager te herzien of de definitieve toeslag lager vast te stellen. Dit strookt met de verjaringstermijn van vijf jaar voor vele fiscale aangelegenheden. De kinderopvangtoeslag kan dus maximaal vijf jaar worden teruggevorderd en u hoeft niet langer dan vijf jaar de gegevens daarover te bewaren.

De eindrekening voor de zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of huurtoeslag

Er zijn vier mogelijkheden voor de definitieve beschikking toeslagen 2021 en 2022:
  1. Een definitief cijfer is nog niet te geven omdat nog niet al uw gegevens of die van uw toeslagpartner binnen zijn. Dat kan bijvoorbeeld als u uitstel van uw belastingaangifte hebt gekregen. Een andere mogelijkheid is dat u geen belastingaangifte inkomstenbelasting doet en de Belastingdienst dan meer tijd nodig heeft om een en ander na te vragen;
  2. U hebt exact het juiste bedrag ontvangen. In dat geval hoeft u niets te doen;
  3. U hebt te veel aan toeslag gekregen het afgelopen jaar. In dat geval moet u terugbetalen. Dit kan door verrekening met uw lopende toeslagen als u per maand minimaal 20 euro aan toeslag ontvangt. U kunt ook terugbetalen. Als dit in maandelijkse termijnen is, is de maximale looptijd 24 maanden. Om de terugbetaling of verrekening netjes te regelen, krijgt u een terugvorderingsbeschikking toegestuurd. Betaal wel altijd op tijd conform afspraak anders krijgt u een boete. Deze boete is bij een dwangbevel minimaal 38 euro maar kan in ernstige gevallen zelfs oplopen tot € 12.000. Bij een gewone aanmaning valt de boete nog mee met een maximum van 15 euro. Maak gebruik van de betalingsregeling toeslagen.
  4. Hebt u hebt te weinig toeslag ontvangen, dan krijgt u alsnog het verschil op uw rekening gestort.

Definitieve berekening toch niet definitief?

Er is altijd wel een maar en zo hoeft zelfs de definitieve berekening niet definitief te zijn. Dit kan zich voordoen als uw situatie toch nog verandert of uw inkomen anders wordt dan uit de voorlopige aanslag inkomstenbelasting bleek.

Wijzigingen op tijd doorgeven, ook een huurverhoging

Om de verrassing dat u moet bijbetalen te voorkomen, doet u er verstandig aan om wijzigingen in uw persoonlijke situatie of inkomen, op tijd aan de Belastingdienst door te geven. Dan kan de hoogte van een toeslag tijdens het jaar nog worden aangepast. In veel gevallen wordt een huurverhoging per 1 juli doorgeven door de verhuurder, in andere gevallen kunt u de huurverhoging zelf doorgeven. In ieder geval wordt met de huurverhoging rekening gehouden bij de definitieve afrekening over het afgelopen jaar.

Conclusie definitieve beschikking toeslagen 2021 en 2022

U krijgt een voorschot op uw toeslag op basis van voorlopige cijfers over uw inkomen. Zodra de Belastingdienst de definitieve cijfers heeft (op zijn vroegst in juni een jaar later), weet u of u een toeslag volledig mag behouden, een deel moet terugbetalen of te weinig van de Belastingdienst hebt ontvangen. Maar het kan ook nog langer duren dan de maand juni, bijvoorbeeld als u een uitstel voor uw belastingaangifte inkomstenbelasting hebt ontvangen of de definitieve looncijfers er nog niet zijn.

Lees verder

© 2013 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jarenToeslag aanvragen over afgelopen jaar of jarenHet kan gebeuren dat u vergeten bent om een fiscale toeslag aan te vragen. Stel u bent de zorgtoeslag uit 2021 vergeten,…
Welke toeslagen zijn er?Mensen met een laag inkomen hebben recht op één of meerdere toeslagen. Deze toeslagen zijn bedoeld om de lagere inkomens…
Alle toeslagen 2021Alle toeslagen 2021Op welke toeslagen hebt u recht in 2021? U kunt in 2021 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de Be…
Betalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalenBetalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalenBetalingsproblemen kunnen zich voordoen als u een toeslag zoals de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget of…

Ouderenkorting 2021 omhoogOuderenkorting 2021 omhoogWie in 2023 recht heeft op AOW, heeft in beginsel ook recht op de ouderenkorting 2024. Deze heffingskorting is wel inkom…
De kosten van een belastingaangifte door boekhouder beperkenDe kosten van een belastingaangifte door boekhouder beperkenDe aangifte inkomstenbelasting kun je zelf doen, maar het uitbesteden van de aangifte aan een boekhouder kan soms veel g…
Bronnen en referenties
  • Fiscus
Reacties

Anne, 16-05-2020
Geachte heer/mevrouw,

Ik heb een vraag waar ik zo snel geen antwoord op kan vinden.

Mijn moeder is 6 februari overleden. Zij heeft over 2020 2 x de maximale zorgtoeslag ontvangen (in december en januari). Deze is nav het aangeven van haar overlijden per 29 februari stopgezet. Zij had de laatste jaren als weduwe recht op de maximale zorgtoeslag en dat zal in 2020 ook zo zijn.

Nu komt mijn vraag: Wordt de zorgtoeslag 2020 gerekend t/m 6 februari of tot het einde van de maand februari?

In juni ga ik haar laatste aangifte IB doen, dan is haar nalatenschap afgewikkeld en dan wil ik de erven bankrekening op gaan heffen. Stel dat er dan nav de laatste aangifte IB inkomstenbelasting terugontvangen en zorgtoeslag terugbetaald moet worden, dan is het misschien verstandiger de erven rekening aan te houden tot alles betaald en ontvangen is. Reactie infoteur, 19-05-2020
Geachte Anne,
1. Uw moeder had recht op zorgtoeslag tot en met de maand februari, maar de zorgtoeslag is een voorschot dat een maand vooruit wordt betaald. Als ook in februari nog zorgtoeslag is ontvangen, dan was die voor de maand maart.
2. Het beste bewaart u de rekening nog even totdat alles is afgewikkeld. Zo kunt u eventueel ook nog eenvoudig bij de oude bankafschriften komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johnjanssen, 19-08-2019
Geachte heer/mevrouw,

Betreft: vraag over definitieve berekening zorgtoeslag ouders en 10% regeling 2018.

Vorig jaar 15 juni is mijn vader overleden.
Ik wil nu een vergelijking maken tussen de eindafrekening zorgtoeslag tot overlijden met en zonder de 10% regeling zodat ik een juiste keus kan maken. Na overlijden is de zaak duidelijk voor moeder)
Op internet staat nergens de precieze berekening en de belastingdienst kan/wil mij deze ook niet geven.
Na bellen met de belastingdienst gaf men wel aan dat bij de afrekening het genoten inkomen van vader meetelt tot overlijden en niet zoals velen zeggen wordt herleid naar een jaarinkomen (geldt alleen voor mensen die geen toeslagpartner hebben). Het werkelijk inkomen van moeder telt mee voor het volledig jaar.

Zie info belastingsite:
De overledene woonde niet alleen:
Na afloop van het toeslagjaar krijgt u een
definitieve berekening van de toeslagen.
Daarin telt het inkomen van de overleden
persoon mee tot de datum van overlijden.
Uw eigen inkomen telt mee voor het hele
jaar. Voor de huurtoeslag telt het inkomen
van een eventuele medebewoner ook voor
het hele jaar mee.

Dan zou dus de situatie gevolgd worden vwb de verzamelinkomens bij de aangifte IB 2018.

Dat zou dan worden -situatie zonder 10% regeling- : voor vader 6823 euro en voor moeder 16224. Dat zou betekenen een zorgtoeslag per maand van 147 euro in de maanden januari t/m juni 2018. (velen rekenen hier al met herleide jaarinkomens van vader hetgeen tot heel andere uitkomsten leidt)

Echter als ik van de 10% regeling gebruik maak komt artikel 8 lid 3 van de AWIR om de hoe kijken. Lees:

• 3 Indien zulks leidt tot een ten minste 10 percent lager toetsingsinkomen, wordt bij beëindiging van het partnerschap in het berekeningsjaar, in afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, op verzoek van de belanghebbende bij de berekening van het toetsinkomen van de partner:
o a. geen rekening gehouden met:
 1°. belastbaar loon dat is genoten na de beëindiging van het partnerschap;
 2°. winst uit een onderneming die na de beëindiging van het partnerschap is gestart; en
 3°. belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden die na beëindiging van het partnerschap zijn gestart;
o b. het belastbare loon dat in de periode van partnerschap is genoten tijdsevenredig herleid naar een jaarloon.

Omdat de toeslag op naam van vader staat en moeder haar jaarinkomen na overlijden meer dan 10% stijgt kan ik gebruik maken van de 10% regeling. Ik krijg dan volgende berekening volgens de AWIR lid 3:

De toeslag staat op naam van vader (op de definitieve afrekening staat immers ook geadresseerd: erfgenamen van de heer…….: Hij is waarschijnlijk dus belanghebbende volgens lid 3. De partner zal dan moeder zijn.
Als ik lid 3 goed begrijp (lees:bij de berekening van het toetsinkomen van de partner) wordt enkel het gestegen inkomen van moeder na overlijden buiten beschouwing gelaten (3a) en wordt het inkomen van moeder in de periode tot overlijden herleid naar een jaarinkomen.(3b) Dat zou voor moeder dan worden:
5455 euro (werkelijk genoten jan t/m juni 2018) gedeeld door 6 maanden (jan t/m juni) vermenigvuldigd met 12 maanden wordt dan : 10910 euro herleid jaarinkomen.
Dat zou dus een berekening voor de 10% regeling worden van- indien ik van de 10% regeling gebruik maak- een jaarinkomen van vader 6823 euro en voor moeder 10910 euro.

Dat betekent een zorgtoeslag van 176 euro per maand gedurende de maanden jan t/m juni 2018.

De vraag is nu: klopt mijn berekening of moet ik ook als ik gebruik maak van de 10% regeling het jaarinkomen van vader nog herleiden naar een jaarinkomen (13646 euro)(zo zou je 3b ook kunnen lezen voor vader en moeder).
Ofwel dan zou slechts recht bestaan op 130 euro per maand. Indien dit de berekening zou zijn kan ik beter geen gebruik maken van de 10% regeling.
Ik vermoed echter dat dat de zorgtoeslag 176 wordt in mijn voorbeeld.

Graag uw visie op mijn berekeningswijze met en zonder de 10% regeling. Reactie infoteur, 21-08-2019
Geachte John Janssen
Voor de zorgtoeslag 2018 wordt bij de herberekening, onder gebruikmaking van de 10-% regeling tot het moment van overlijden, gerekend met het jaarinkomen van moeder minus het meerdere in haar (maandelijkse) inkomen in de tweede helft van 2018 plus het werkelijk genoten inkomen van de overledene tot de datum van overlijden: 10.910 euro plus 6.823 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Khabhi, 21-06-2018
Ik heb toeslagen van 2011, 2012 en 2013 die nog niet helemaal betaald zijn naar belastingdienst in verband met schuldsanering die niet 100% goed is gegaan. Kan ik nu voor verjaring aanvragen voor deze van belastingdienst?

Dankjewel. Reactie infoteur, 21-06-2018
Beste Khabi,
Als er nog een betalingsregeling loopt, is de schuld nog niet vervallen. In andere gevallen kan er wel sprake zijn van verjaring of kan de Belastingdienst de schuld kwijtschelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. Bindels, 18-12-2017
Hoelang mag de belastingdienst wachten met het vaststellen van een definitieve berekening toeslagen + heffingsrente, als alle gegevens in februari van het belastingjaar + 1 bij de belastingdienst bekend zijn?

Voorbeeld: Kinderopvangtoeslag 2016
Inkomsten bij de belasting sinds februari 2017 bekend
Nog geen definitieve berekening.
Mag de belastingdienst nog over de hele periode heffingsrente berekenen? Reactie infoteur, 19-12-2017
Beste N. Bindels,
De Belastingdienst moet binnen 34 weken na de datum van de definitieve aanslag inkomstenbelasting de definitieve toeslagen hebben berekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rita van Buijsen, 21-11-2016
Ik zou volgens de definitieve berekening van 2015 53 euro terug krijgen, maar ik heb tot op heden nog steeds niets ontvangen, hoe zit dat? Reactie infoteur, 22-11-2016
Beste Rita van Buijsen,
De uitbetaling kan soms enige weken duren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 31-01-2015
Hallo. Wij krijgen zorgtoeslag en kgb.nu heb ik de definitieve berekening van 2013
Nog steeds niet.Als het langer duurde stuurde ze een brief maar heb niks ontvangen.
Verwacht nog wat terug maar schiet niet op zo. Reactie infoteur, 02-02-2015
Hallo Mark,
Het kan zijn dat de Belastingdienst nog wat gegevens zoekt, maar er is ook bij meer mensen sprake van een vertraging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Juriean Brands, 23-11-2014
Hallo,

Elk jaar ontvang ik meer zorgtoeslag dan nodig, gezien mijn loon, zodat ik de teveel betaalde zorgtoeslag moet terugbetalen.
Maar onlangs ontving ik de definitieve beschikking over 2013 waarin werd vastgesteld dat mijn toeslag voor 2013
365,- Euro is. Ik moet echter 702,- Euro terugbetalen. Ik zou dus in totaal 1067,- hebben ontvangen. Ik heb in
2013 per maand 66 Euro zorgtoeslag ontvangen. In totaal dus 792,- Euro, en niet 1067,-! Op de site Toeslagen
van de Belastingdienst lees ik in Mijn toeslagen dat ik 88,- per maand zou hebben ontvangen. Ik heb dus meteen
een bezwaarschrift ingediend dat dit een vergissing moet zijn. Er is ook geen verandering in mijn financiele situatie geweest.
Gisteren ontving ik het antwoord van de Belastingdienst op mijn bezwaarschrift met de melding dat ik 702,- moet terugbetalen…
Geen uitleg waarom de Belastingdienst uitgaat van 88,- per maand terwijl ik 66,- per maand heb ontvangen.
Wat is dit voor een manier van werken?
Wat moet ik hier nu mee? Reactie infoteur, 24-11-2014
Hallo Juriean Brands,
Kennelijk zit in het systeem van de Belastingdienst dat u 88 euro per maand hebt ontvangen. Als dat niet zo is, kunt u nogmaals bezwaar maken. Voeg daarbij ook een overzicht van wat u werkelijk op uw rekening hebt ontvangen (kopie met datum en bedrag).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 04-06-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.