Aftrek rijksmonument 2018, 2019 en 2020 inkomstenbelasting

Aftrek rijksmonument 2018, 2019 en 2020 inkomstenbelasting Voor een rijksmonument kunt u in 2018 onder voorwaarden allerlei onderhoudskosten aftrekken. In 2019 en 2020 is daar een subsidieregeling voor in de plaats gekomen. Hoeveel bedraagt de fiscale aftrek voor uw rijksmonumentenpand in 2018, 2019 en 2020 nog en wordt uw monument belast in box 1 of box 3 van de inkomstenbelasting? Wat is de WOZ-waarde van een monument? Het wel en wee van een rijksmonument of rijksmonumentenpand en de extra fiscale aftrekpost die daarbij hoort.

Fiscale aftrek rijksmonument 2018

Eigenaar zijn van een rijksmonumentenpand heeft voordelen en nadelen. Tot de nadelen behoort dat u het pand goed moet onderhouden en zich aan vele regels moet houden. De voordelen zijn de fiscale voordelen. Zo is het etiket rijksmonument waarde drukkend voor de WOZ-waarde, waardoor de bijtelling van het eigenwoningforfait kan worden verlaagd, en kunt u de onderhoudskosten van uw monument grotendeels fiscaal aftrekken.

De aftrekpost rijksmonumentenpand 2018 voor de inkomstenbelasting

De aftrekpost voor een rijksmonument geldt niet voor andere beeldbepalende panden, bijvoorbeeld ander onroerend goed met een beschermd stads- en dorpsgezicht, provinciale monumenten of gemeentelijke monumenten, maar geldt alleen voor de rijksmonumenten die als zodanig zijn geregistreerd in het rijksmonumentenregister. De aftrekpost voor onderhoud maakt geen onderscheid tussen een pand dat voor eigen bewoning dienst doet of een pand in box 3 van de inkomstenbelasting. Als een pand voor eigen bewoning is en onder de eigenwoningregeling valt, is deze aftrekpost een aanvullende aftrek op de hypotheekrenteaftrek. Het is daarmee een aanvullende aftrekpost bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Welke kosten mag ik in 2018 voor een rijksmonument aftrekken?

Een rijksmonument is een mooi monument is een mooi bezit, maar een monument vraagt ook om onderhoud. In 2018 mag u als eigenaar van het monument de onderhoudskosten aftrekken die u in 2018 hebt betaald. Daarbij maakt het niet uit of het monument in Nederland staat of elders binnen de EU, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland. Aftrekbaar zijn dan de kosten die worden gemaakt om het pand in een goed bruikbare staat te houden. Denk aan gewoon onderhoud, maar ook achterstallig onderhoud. Hieronder vallen niet de uitgaven van de verbetering van een pand en de uitbreiding ervan. Als u twijfelt over de aftrekbaarheid van de kosten kunt u uw aftrek eerst ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst. Dat kan nuttig zijn omdat er tussen herstelkosten en verzekeringskosten een dunne lijn kan zitten.

Zijn alle kosten van een monument aftrekbaar, let op 2019 en 2020

Helaas zijn niet alle onderhoudskosten van een monument aftrekbaar, maar 80% hiervan. Bovendien moet u corrigeren voor de eventuele subsidie die u ontvangt voor het herstel. Deze subsidie komt in mindering of de aftrekbare uitgaven. Niet aftrekbaar zijn overigens de volgende posten:
  • De kosten waar tegenover ook een vergoeding van een schadeverzekering staat;
  • De kosten voor tuinonderhoud;
  • De kosten van het behangen of schilderwerk binnen. Buitenschilderwerk is wel aftrekbaar;
  • De kosten van de opstalverzekering.

In 2019 en 2020 is de fiscale aftrek voor onderhoud vervallen.

Fiscale monumentenaftrek 2019 en 2020 vervangen door subsidie

In 2019 en 2020 wordt de persoonsgebonden aftrek voor het onderhoud aan een rijksmonument vervangen door een subsidie. Hiervoor is 67 miljoen beschikbaar. Als u het pand als eigenaar ook zelf bewoont, kunt u maximaal 38% van de onderhoudskosten (schilderwerk, timmerwerk en stukadoorswerk) terugkrijgen in de vorm van een subsidie. Twee regelingen kunnen voor u interessant zijn:
  • SIM, de subsidie voor instandhouding rijksmonumenten, als het Rijksmonument niet ook uw woonhuis is. Hiermee wordt regelmatig onderhoud gesubsidieerd. De eigenaar van het pand voegt bij zijn subsidieaanvraag een zesjarig instandhoudingsplan op plus een begroting.
  • De instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten.

De subsidie SIM bedraagt maximaal 60% procent van de subsidiabele kosten voor nieuwe aanvragen, voor lopende subsidieaanvragen is dat maximaal 50%. Let erop dat voor de instandhoudingssubsidie 2020 alleen aanvragen vóór 1 april 2019 in behandeling worden genomen. De instandhoudingssubsidie wordt daarentegen achteraf aangevraagd en bedraagt maximaal 38%.

Hypotheekrenteaftrek en monument

Woont u in een Rijksmonument, dan geldt in 2018, 2019 en 2020 nog wel steeds dat de hypotheekrente op de hypotheek fiscaal aftrekbaar is als aan de voorwaarden van een eigen woning is voldaan.

Appartement als monumentenpand

Tot slot is het goed om te weten dat als u een appartement in een monumentenpand bewoont, u onder voorwaarden ook voor deze aftrekpost in aanmerking komt. Wilt u zekerheid vooraf van de Belastingdienst hebben omtrent de aftrekbaarheid van de kosten van onderhoud, dan kunt u bij de fiscus een verzoek vaststelling aftrekbaarheid onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand indienen. Wellicht is dat geen overbodige luxe, omdat het bij een rijksmonument om aanzienlijke bedragen kan gaan.
© 2013 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Rijksmonument: de fiscale aftrek en subsidiesRijksmonument: de fiscale aftrek en subsidiesKoopt u een Rijksmonument, dan profiteert u mogelijk ook van de fiscale voordelen en subsidies die horen bij een monumen…
Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenPersoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenBij uw aangifte inkomstenbelasting 2021 en 2022 of een andere belastingaangifte komt u de post persoonsgebonden aftrek t…
Lening, schulden en belasting betalenLening, schulden en belasting betalenEen lening, een hypotheek of andere schulden kunnen ook een grote fiscale aftrekpost zijn bij uw aangifte inkomstenbelas…
Tijdelijk twee woningen 2020 en 2021Tijdelijk twee woningen 2020 en 2021U kunt tijdelijk twee woningen in bezit hebben, omdat het oude huis is nog niet verkocht. Is dat voor de eigenaar dan ve…

Eigenwoningforfait 2019Eigenwoningforfait 2019Met de publicatie van de Miljoenennota 2019 op Prinsjesdag werd ook het eigenwoningforfait 2019 bekend. Door de hogere W…
Geen hondenbelasting meer betalen vanaf 2021?Geen hondenbelasting meer betalen vanaf 2021?Het gerechtshof Den Bosch heeft op 31 januari 2013 de opmerkelijke uitspraak gedaan dat het betalen van hondenbelasting…
Bronnen en referenties
  • Circulaire belastingdienst
Reacties

P. W. Vergert, 17-06-2020
Ben bewoner en eigenaar rijksmonument sinds 2013 en heb wat vraagjes:

A) klopt het dat er geen waterschapsbelasting betaald hoeft te worden?
(wel gedaan sinds 2013), en is dat terug te vorderen en hoe?
B) kosten opstal verzekering laatste 4 jaar (2015 -2018) terug te vorderen via belastingdienst?
vervallen per 2019 en later
C) eigenaars aandeel OZB ook invorderbaar (laatste 5 jaar) en waar?

alvast dank voor de beantwoording Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste P. W. Vergert,
Voor een Rijksmonument betaalt u wel waterschapsbelasting, maar kunnen deze kosten aftrekbaar zijn. Hetzelfde geldt voor de opstalverzekering en het eigenaarsdeel onroerende zaakbelasting. Er is een verjaringstermijn van vijf jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iris Brik, 21-02-2020
De onderhoudskosten van een monumentenpand zijn aftrekbaar voor zover het een eigen woning of box 3 pand betreft.
Bij wie zijn deze kosten aftrekbaar?
De eigenaar van het pand is meneer B.
Mevrouw A en meneer B hebben het pand gefinancierd en de onderhoudskosten samen betaald.
Is analoog aan de regeling renteaftrek, eigendom van het pand een vereiste om de onderhoudskosten als belastingplichtige af te trekken?
Nu de kosten voor 50% niet op meneer B drukken, kan hij de onderhoudskosten toch niet in aftrek brengen, ook al is hij eigenaar van het pand?
Ik ben benieuwd naar uw reactie, Reactie infoteur, 22-02-2020
Beste Iris Brik,
Fiscaal wordt onder een eigen woning verstaan een koopwoning die door de eigenaar wordt bewoond. Eigenaar van een woning zijn is dus niet voldoende. Bewoont de eigenaar de woning niet, dan is het betreffende deel van de woning voor deze persoon box 3 vermogen en niet box 1.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud van Basten, 17-12-2019
Ik ben eigenaar/ bewoner monument en voornemens in 2020 buitenschilderwerk uit te laten voeren. Waar en voor wanneer moet ik e.e.a. aanvragen? Mag ik al opdracht verstrekken? Reactie infoteur, 22-12-2019
Beste Ruud van Basten,
De subsidieregeling Subsidie instandhouding rijksmonumenten SIM is voor een Rijksmonument dat niet uw woonhuis is en kan Ieder jaar van 1 februari tot en met 31 maart worden aangevraagd. Wellicht komt een deel van uw pand daarvoor in aanmerking. Meer voor de hand ligt de Subsidie woonhuismonumenten. Aanvragen hiervoor kunnen tussen 1 maart en 30 april worden ingediend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sibo de Jong, 20-05-2019
Hartelijk dank, maar het is mij niet duidelijk hoe ik subsidie in 2019 aan moet vragen en met welke formulieren en informatie.
Kunt u wat hints geven?

Dank,

Sibo de Jong Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Sibo de Jong,
Een aanvraagformulier voor de instandhoudingssubsidie voor een Rijksmonument (2020-2025) vindt u in:

https://tinyurl.com/y7holo3x

Let op de aanvraagtermijn.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bessems, 20-01-2019
Zijn voor het plaatsen van nieuwe ramen aan ons monumentale pand aftrekposten mogelijk
En hoe moeten/kunnen we dit regelen. Reactie infoteur, 21-01-2019
Beste Bessems,
Tot 1 januari 2019 zijn 80% van de onderhoudskosten aftrekbaar, inclusief achterstallig onderhoud. U vult de hele kostenpost in en de Belastingdienst neemt daarvan 80% op. Per 1 januari 2019 zijn er twee extra subsidieregelingen van kracht, SIM en de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 15-07-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.