Algemene heffingskorting 2014 omhoog

Algemene heffingskorting 2014 omhoog De algemene heffingskorting 2014 gaat omhoog, maar niet voor iedereen. De algemene heffingskorting wordt met ingang van 2014 (ook in 2015, 2016 en 2017) namelijk inkomensafhankelijk gemaakt. Hogere inkomens betalen de rekening. Dit staat in het bijgestelde regeerakkoord en Miljoenennota 2014. Soms betekent dit een stijging van de algemene heffingskorting ten opzichte van 2013, maar vaak ook een forse daling. De algemene heffingskorting is daarmee een snelle manier om te nivelleren. Het is een teruggave van de belastingdienst is in harde euro's. Deze heffingskorting en loonheffingskorting 2014 maakt het mogelijk om lagere inkomens via de inkomstenbelasting te compenseren voor de gevolgen van de bezuinigingen die de koopkracht aantasten. Door de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting kon uw marginale belastingdruk stijgen naar 59% of zelfs 60% in 2017. Zie de update door het begrotingsakkoord van 11 oktober 2013.

Wat is de algemene heffingskorting 2014?

De algemene heffingskorting is een teruggave van belastinggeld. In beginsel heeft iedereen in Nederland recht op de algemene heffingskorting. Het is een bedrag in contanten die in mindering komt op de belasting die u betalen moet. Anders gezegd, stel u zou zonder algemene heffingskorting op basis van de belastingtarieven inkomstenbelasting 2014 een bedrag van 10.000 euro aan belasting moeten betalen, als gevolg van de algemene heffingskorting is dat maximaal ruim 2000 euro minder aan belasting.

Algemene heffingskorting 2014 inkomensafhankelijk, dat gaat hogere inkomens veel geld kosten

Tot en met 2013 is deze belastingteruggave niet afhankelijk van de hoogte van de belastingtarieven en uw inkomen. Daarmee is de algemene heffingskorting een knop in de inkomstenbelasting waaraan gedraaid kan worden om te nivelleren. En dat gaat ook gebeuren vanaf 2014: niet langer heeft iedereen recht op maximaal hetzelfde bedrag. Neen, als u een inkomen hebt in de tweede of derde schijf van de inkomstenbelasting met het 42% tarief, dan wordt uw heffingskorting afgebouwd naar ongeveer 1000 euro in 2017. Een halvering dus ten opzichte van 2013 en dat kost u per inkomen dus 1000 euro per jaar. Als de aftopping betekent dat de algemene heffingskorting voor hogere inkomens helemaal wordt afgeschaft om zo extra te bezuinigen, kost u dat mogelijk zelfs 2000 euro per jaar per inkomen. Hebt u een lager inkomen, dan zult u waarschijnlijk nog wel een hogere algemene heffingskorting ontvangen dan in 2013.

Hoogte van de algemene heffingskorting 2014

In de periode 2011-2013 bedraagt de algemene heffingskorting ongeveer 2000 euro. In 2014 zal dat honderd euro meer zijn voor de lagere inkomens, 2100 euro dus. Het regeerakkoord van Rutte 2 is opengebroken, waardoor de inkomensafhankelijke zorgpremie vervalt, de belastingtarieven inkomstenbelasting 2014 omhoog gaan en er door middel van de algemene heffingskorting een kleine compensatie van het koopkrachtverlies als gevolg van het regeerakkoord en vooral de bezuinigingen daarin gegeven kan worden. Nu ook het inkomensafhankelijk verplicht eigen risico niet doorgaat, lijkt het kabinet voor extra geld aan te kloppen bij de hogere inkomen door hun algemene heffingskorting 2014, 2015, 2016 en 2017 extra te verlagen.

Afbouw algemene heffingskorting in 2014:

  • Vanaf 20.000 euro is het 7 euro lager.
  • Vanaf modaal, 33.000 euro, gaat u er 150 euro op achteruit ten opzichte van 2013.
  • Vanaf 55.000 euro per jaar gaat u er in 2014 600 euro op achteruit.
  • Vanaf 60.000 euro is het 738 euro lager.

Afbouw algemene heffingskorting in 2014, 2015, 2016, 2017:

inkomen2014201520162017
20.000 2.093 2.211 2.267 2.263
40.000 1.693 1.791 1.665 1.670
60.000 1.362 1.371 1.055 1.060
80.000 1.362 951 445 450
90.000 1.362 741 140 145
100.000 1.362 531 0 0
120.000 1.362 111 0 0

Onder de veronderstelling dat de afbouw van de algemene heffingskorting bij degenen die AOW-gerechtigd zijn, hetzelfde verloop zal hebben, zien die bedragen er als volgt uit. Startpunt is een maximale algemene heffingskorting van 1.086 euro in 2014 en dus kunnen er verschillen optreden maar het geeft u wel een beeld (eigen berekeningen):

AOW-gerechtigd, de afbouw algemene heffingskorting in 2014, 2015, 2016, 2017:

inkomen2014201520162017
20.000 1.065 1.125 1.172 1.170
40.000 876 926 861 864
60.000 704 709 546 548
80.000 704 492 230 233
90.000 704 383 72 75
100.000 704 275 0 0
120.000 704 57 0 0

Krijg ik ook de algemene heffingskorting 2014?

En toch is het helemaal niet zeker dat u de algemene heffingskorting krijgt. In de sommen over de koopkracht gaat u er door een hogere loonheffingskorting op vooruit. U betaalt minder belasting immers, maar daar zit ook de kneep, er moet wel eerst belasting betaald zijn. Wie door een zeer laag inkomen geen of weinig belasting betaalt, kan maar een klein deel van de algemene heffingskorting terugkrijgen en krijgt misschien al helemaal niets van een verhoging in handen. Er moet dus wel inkomen zijn. Dat kan ook het inkomen van uw fiscale partner zijn, want als uw partner voldoende inkomen heeft kan in de meeste gevallen de algemene heffingskorting die bij de belastingdienst wordt gereserveerd aan u worden uitbetaald. Deze uitbetaling vindt dan plaats na de gezamenlijke belastingaangifte inkomsten belasting 2014 of via uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014.

Minstverdienende partner, verhoging algemene heffingskorting 2014 is zeker niet voor iedereen

Maar er zijn nog meer mensen die geen algemene heffingskorting krijgen en dus niets aan een verhoging van de korting hebben of maar recht hebben op een deel daarvan:
  • Als minst verdienende partner krijgt u als u geboren bent na 1-1-1963 niet de volle 100% van de algemene heffingskorting, maar maximaal 1500 euro. En dat is een grote groep mensen.

Nivelleren via de toeslagen

Het is wellicht preciezer om te nivelleren via de toeslagen zoals de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Met deze toeslagen van de belastingdienst is het gericht mogelijk om lagere inkomens een grotere toeslag te geven. Dan weet je zeker dat het geld ook bij de lagere inkomens terecht komt. Wie andere maatregelen neemt via het belastingstelsel weet dat dan niet iedereen bereikt wordt. Het voordeel van een verhoging van de algemene heffingskorting is dat het eenvoudig uitvoerbaar is voor de fiscus, een nadeel dat het een wat bot instrument is. Wie de hogere heffingskorting in 2014 of 2015 krijgt, zal er bij mee zijn en tegelijkertijd dit geld ook hard nodig hebben voor zijn koopkracht.

Nivelleren, nivelleren

Het ziet ernaar uit dat dit kabinet kiest voor nivelleren via zowel de toeslagen (de huishoudtoeslag 2014 en 2015) alsook de inkomstenbelasting. Lagere inkomens profiteren vooral van de toeslagen en krijgen een extra bedrag aan heffingskorting toe. En dan kan de nivellering snel gaan. Al met al wordt het interessant om te weten wat de VVD-achterban hiervan vindt of wordt straks alles weer bijgesteld? In combinatie met de afbouw van de arbeidskorting zal uw marginale belastingdruk vanaf een inkomen van 56000 euro steeds verder stijgen tot 59%. Hoezo belastingverlaging?

Update door begrotingsakkoord kabinet, D'66, ChristenUnie en SGP 11 oktober 2013

En dus is er in de begrotingsbesprekingen met de oppositie ook een akkoord gesloten om de afbouw van de algemene heffingskorting te verminderen voor hogere inkomens. Niet overal, maar vanaf een inkomen van ongeveer 56.000 euro. De algemene heffingskorting is maximaal 2.103 euro tot een inkomen van 19.645. Dan ziet het plaatje er verder als volgt uit:

Afbouw algemene heffingskorting in 2014, 2015, 2016, 2017:

inkomen2014201520162017
20.000 2.093 2.211 2.267 2.263
40.000 1.693 1.791 1.665 1.670
60.000 1.366 1.371 1.055 1.060
80.000 1.366 1.371 1.055 1.060
90.000 1.366 1.371 1.055 1.060
100.000 1.366 1.371 1.055 1.060
120.000 1.366 1.371 1.055 1.060

AOW-gerechtigd, de afbouw algemene heffingskorting in 2014, 2015, 2016, 2017:

inkomen2014201520162017
20.000 1.065 1.125 1.172 1.170
40.000 876 926 861 864
60.000 693 709 546 548
80.000 693 709 546 548
90.000 693 709 546 548
100.000 693 709 546 548
120.000 693 709 546 548

Nog steeds een afbouw dus, maar niet meer naar nul. Overigens, nog even en we bespreken de begroting van 2015 en wie weet komen deze bezuinigingen dan weer terug. De grens van afbouw ligt bij een inkomen van 19.645 en eindigt bij 56.495. Wie een dubbel inkomen heeft of bijvoorbeeld een AOW en een pensioen ontvangt, moet goed opletten. De Sociale Verzekeringsbank kent u de gehele korting toe bij uw AOW, terwijl u er misschien geen recht op hebt: AOW 2015, bedragen en leeftijd 2015. Dit kan tot een navordering van de belastingdienst leiden.

Lees verder

© 2012 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Recht op de algemene heffingskortingRecht op de algemene heffingskortingIedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Deze algemene loonheffingskorting is…
Algemene heffingskorting 2020Algemene heffingskorting 2020De algemene heffingskorting 2020 gaat niet voor iedereen in dezelfde mate omhoog, maar soms zelfs omlaag. Wie in 2020 me…
Algemene heffingskorting 2018Algemene heffingskorting 2018De algemene heffingskorting 2018 is geen vast bedrag meer, maar een bedrag dat afhankelijk is van de hoogte van uw inkom…
Algemene heffingskorting 2021Algemene heffingskorting 2021De algemene heffingskorting 2021 is niet voor iedereen even hoog. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene h…

Welke belastingen moet u betalen?Welke belastingen moet u betalen?Over uw inkomen moet u afrekenen om het netto besteedbaar bedrag te krijgen. Over het nettoloon moet ook nog weer meerde…

Reageer op het artikel "Algemene heffingskorting 2014 omhoog"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Django, 19-06-2015 17:34 #21
In de hoofdlijnen van het nieuwe belasting plan staat volledige afbouw van de algemene heffingskorting(2mld).gaat nu de hele algemene heffingskorting er aan, ook voor diegene van voor 1963 of bedoelen ze er mee dat de algemene heffingskorting al wordt afgebouwd en ze die centen er voor willen gebruiken.als de gehele heffingkorting vervalt gaan de mensen er toch op achteruit, inplaats van gemiddelt 2% er op vooruit vooral die geboren zijn voor 1963. Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Django,
Lees dit als afbouw vanaf de 2.200 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Django, 11-06-2015 14:52 #20
Nieuw belastingstelsel, ben benieuwd of de zogenaamde aanrecht subsidie blijft bestaan voor diegene van voor 1963 maar zoals we deze regering kennen heb ik daar een hard hoofd in. Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Django,
Dat zal ervan af hangen hoeveel geld het kabinet nodig heeft om de herziening te kunnen betalen. En dat is nu nog niet aan te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Vaes, 21-10-2014 14:36 #19
Ik krijg een bijstanduitkering, heb ik ook recht op heffingskorting? Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste A. Vaes,
U hebt in ieder geval recht op de algemene heffingskorting. Als u een alleenstaande ouder bent ook de alleenstaande ouderkorting en zo verder. U hebt als u niet werkt, geen recht op de arbeidskorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dik Boerhoop, 23-09-2014 12:35 #18
Goeden avond,
Kunt u mij zeggen wat de gevolgen zijn voor mij? Ik heb AOW en krijg een toeslag voor mijn vrouw van 50%. Nu woon ik in de Filipijnen en ben in Nederland uitgeschreven. Ik hoorde dat het gevolgen had voor de algemene loonheffing? Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Dik Boerhoop,
Als uw totale inkomen lager is dan grofweg 20.000 zijn er geen grote gevolgen en houdt de SVB uw loonheffing in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelina, 06-02-2014 16:38 #17
Goedenmiddag,

ik ben vorig jaar pas begonnen met het pgb werk, 5 uur per week a 23,50 p/u bruto en heb geen algemene heffingskorting aangevraagd.
vorige jaar 14 juni ben ik getrouwd voor heen waren we samenwonend.ik heb vorig jaar 3842,50 bruto verdiend denkt u dat ik nog belasting bij moet betalen of krijg ik nog wat terug.
mvg angelina Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Angelina,
U hebt recht op de algemene heffingskorting. Of en hoeveel u nog krijgt is afhankelijk van de vraag of bij de uitbetaling van uw loon al met de algemene heffingskorting is rekening gehouden (vaak gebeurt dat automatisch). De verrekening vindt plaats bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelina, 05-02-2014 19:12 #16
Mijn man verdiend rond 40.000 brutto, ik heb een pgb baantje van 5 uur per week en verdien 23,50 brutto p/u.
wat houd de algemene heffingskorting voor mij in dit jaar.
krijg ik nog wat of moet ik nergens op rekenen, wil graag een beetje duidelijkheid hoeveel geld ik apart moet houden voor de belasting Reactie infoteur, 05-08-2019
Beste Angela,
Uw eigen algemene heffingskorting wordt niet lager doordat uw man meer verdient, die van uw man wel. De heffingskorting is een individuele belastingkorting. Wel is de aanrechtsubsidie (korting minst verdienende partner) in 2014 in veel gevallen verlaagd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/187644-aanrechtsubsidie-2019-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 22-01-2014 07:26 #15
Geachte Zeemeeuw, allereerst bedankt voor de snelle reactie. Ik heb nog 1 vraag. Is het verstandig om contact op te nemen met het belastingkantoor waar onder mijn woonplaats valt? Vr.gr.Kees Reactie infoteur, 24-06-2020
Geachte Kees,
Dat kunt u inderdaad doen, want die beschikken over uw gegevens.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 21-01-2014 06:31 #14
Ik ben AQWer en mijn vrouw heeft geen inkomen. Normaal ontvingen wij haar heffingskorting op de 15e van iedere maand, nu is het inmiddels 21 januari en hebben nog niets ontvangen. Mijn vraag is zijn de uitbetaaldata gewijzigd? Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Kees,
De uitbetaaldata zijn niet veranderd, maar nogal wat instanties hebben problemen met de nieuwe iban rekeningnummers.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 19-01-2014 21:22 #13
Geachte Zeemeeuw,
zomaar even een vraag. gehuwd met toeslag, ik heb de loonheffingskorting op de AOW en niet op mijn Pensioen laten toepassen en mijn Pensioen is lager dan 729 euro per maand. dan hoef ik niet terug te betalen aan de Belastingdienst?

Met vriendelijke groet,
John. Reactie infoteur, 24-06-2020
Geachte Johan,
Omdat de hoogte van de algemene heffingskorting afloopt vanaf een inkomen van grofweg 20.000, is het afhankelijk van de hoogte van uw extra pensioen en AOW-uitkering of u toch een deel moeten terugbetalen bij de aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 13-01-2014 21:17 #12
Geachte Zeemeeuw,
Wat gaat er straks met ons inkomen door heffingen gebeuren, i.v.m. belastingen? Mijn vrouw krijgt AOW in juni dit jaar en zij heeft dan alleen deze AOW. ik heb al een AOW, dus na juni allebei een AOW en ik krijg nog een Pensioen van 6.500 euro per jaar.
Graag een uitleg hierover.
Groet, Johan. Reactie infoteur, 24-06-2020
Geachte Johan,
Als jullie alleen AOW ontvangen, hebt u geen last van de nieuwe regeling omtrent de algemene heffingskorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Syl, 19-11-2013 12:20 #11
Hallo,
Krijg net de voorlopige heffingskorting op de mat en zie dat we er dik 600 euro op achteruit gaan?! Mijn man heeft een inkomen van ong 21.000 euro en ik heb geen inkomen!
Ik dacht dat de laagste inkomens omhoog gingen ipv omlaag?!
Ik ben geb na 1963.

Vr gr
Syl Reactie infoteur, 05-08-2019
Hallo Syl,
Bij de voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan het zo zijn dat allerlei maatregelen nog niet zijn verwerkt. Daardoor kunt u te veel maar ook te weinig terugkrijgen. Ook is het zo dat de algemene heffingskorting voor de minst verdiende partner (aanrechtsubsidie) in de meeste gevallen omlaag is naar 60%:

https://financieel.infonu.nl/belasting/187644-aanrechtsubsidie-2019-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Virginia Dehli, 14-10-2013 21:26 #10
Geachte zeemeeuw,

Mijn partner is nu de kostwinner en ik heb geen werk meer. Heb ik recht op de algemene heffingskorting?

Met vriendelijke groet,

Virginia
Virginia Reactie infoteur, 05-08-2019
Beste Virginia Dehli,
U houdt recht op de algemene heffingskorting, alleen is die voor de minst verdiende partner meestal lager:

https://financieel.infonu.nl/belasting/187644-aanrechtsubsidie-2019-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evert Vermeulen, 30-09-2013 12:14 #9
Geachte zeemeeuw,

Blijft mijn partner de algemene heffingskorting ontvangen?
Mijn partner is geboren voor 1-1-1963 en heeft geen inkomen.

Mijn situatie met betrekking tot inkomen wijzigt in 2013/2014 van een betaalde baan naar WW en aanvulling uit een gouden handdruk, over beide inkomsten ben ik vanzelfsprekend belasting verschuldigd.

Met vriendelijke groet,

Evert Reactie infoteur, 05-08-2019
Beste Evert Vermeulen,
Het recht op de algemene heffingskorting blijft voor uw partner is correct, omdat ze geboren is voor 1963:

https://financieel.infonu.nl/belasting/187644-aanrechtsubsidie-2019-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. de Man, 18-09-2013 15:30 #8
Is het mogelijk om in een staffel de afbouw algemene heffingskorting voor 65 + aan te geven?
Mvg

R. De Man Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste R. de Man,
Dat vergt een paar extra veronderstellingen maar dan is dat mogelijk. Ik heb zo inmiddels ook een tabel voor de afbouw van de algemene heffingskorting voor AOW-gerechtigden in het artikel opgenomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Max, 12-12-2012 13:22 #7
Geachte heer/mevrouw,
Begrijp ik het goed dat de algemene heffingskorting ingaand 2014 slechts geldt voor inkomen uit box 1? Of blijft het zoals nu dat deze korting ook geldt voor de som van box 1, 2 en 3 te zamen?
mvg Max Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Max,
De algemene heffingskorting geldt voor het totale inkomen uit de verschillende boxen van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vereniging Verontruste Burgers, 21-11-2012 13:45 #6
Zoals wij eerder hier reageerden, is het verwonderlijk dat met name 2ekamerleden (waar wij regelmatig contact mee hebben) zich niet realiseren dat veel zaken als koopkracht. middels CBP totaal niet stroken met de werkelijkheid. wij zelf zijn regelmatig aan het rekenen geslagen met onze achterban, middels excel om te proberen! let wel proberen uit te rekenen wat voor bepaalde groepen de achteruitgang is geweest sinds intrede euro. zoals meermalen geschreven is het in feite ondoenlijk om dit te berekenen. immers het CPB komt er ook niet uit. daarom hebben wij alleen de AOW als richtlijn genomen. wat ook typisch is dat ergens in een tijdsbestek van 10jaar het CPB elke keer opnieuw begint. net als een index van 100 in het jaar (stel ) 2010. uiteraard zijn die cijfers en onzuiver, en middels zg wolkenpunten en meridianen zeer grof. daarom alleen de AOW. omdat deze voor iedereen hetzelfde is. uiteraard weer onderverdeeld in alleenstaanden, broers gez huishouding of zusters. inwonende 65plussers bij kinderen. parters 65 en parters 65+ en 65-. kortom hier ook al 5 gevallen. wij vermelden dit.omdat ook hier de stofkam doorgaat. met name broers en zusters en/of die gezamenlijke huishouding voeren. nu is dat beiden alleenstaande uitkering.straks gehuwden AOW. levert dus ook weer koopkracht in. ook zijn er divers zaken die het CPB nooit heeft meegenomen.zoals huurverhogingen en zorg e.d sommige zaken worden gedeeltelijk meegenomen sommige 100%.ook daar is geen lijn in te ontdekken. moraal van dit schrijven. zie maar eens een juiste koopkracht ontwikkeling te berekenen. maar gevoeglijk is aan te nemen dat u vanaf intrede euro. flink in koopkracht bent achteruitgegaan in onze groep AOW is dat grosso mode 25 tot 35%! waarvan akte. Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Vereniging,
Vergeet overigens niet dat zij die nog pensioen opbouwen door de gewijzigde systematiek er de komende jaren ook fors op achteruit gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlo, 14-11-2012 15:19 #5
Dan klopt mijns inziens uw reactie op John niet. Bij John wordt de heffingskorting inderdaad afgebouwt, maar de heffingskorting van zijn vrouw staat hier dan los van. Zij krijgt bij geen inkomen de heffingskorting ook in 2014 volgens mij gewoon volledig uitbetaald. Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Carlo,
Ik begrijp uw opmerking, maar in mij antwoord doelde ik op de algemene heffingskorting van John zelf, niet van zijn vrouw. Extra is nog de algemene heffingskorting waar zijn vrouw recht op heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlo, 13-11-2012 22:15 #4
Wordt de heffingskorting dan berekend over het verzamelinkomen van de fiscale partners? Hoe houden de loonheffingstabellen voor het fiscale loon hier dan rekening mee? Reactie infoteur, 14-11-2012
Beste Carlo,
De algemene heffingskorting is in beginsel een individuele heffingskorting. Het gezamenlijke inkomen gaat pas een rol spelen als een partner zelf een te laag inkomen heeft om de algemene heffingskorting uit te keren, maar diens partner wel voldoende inkomen heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 13-11-2012 12:56 #3
Ik heb een inkomen boven de 60.000 euro. Mijn vrouw is geboren in 1954 en werkt niet.
Krijgt zij in 2014 nog de Algemene heffingskorting uitbetaald? Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste John,
De algemene heffingskorting kent een maximum en wordt daarna afgebouwd (afhankelijk van de hoogte van uw inkomen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad Spierings, 13-11-2012 10:52 #2
Ik heb begrepen dat de algemene heffingskorting per persoon met 75, - omhoog gaat en dus komt op (2001, - + 75, -=) 2076, - Hierop wordt periodiek 3% ( of 30%?)in mindering gebracht als, naar ik begrijp, het belastbare inkomen in de 2e of hogere schijf terecht komt. Op termijn zou dit 0 worden. Daarnaast wordt de derde schijf verruimd tot 62.941. Hoe zijn de belastingschijven met de bijbehorende algemene heffingskorting voor <65 en > 65 nu werkelijk?
Met vriendelijke groet,

Ad Spierings Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Ad Spierings,
De algemene heffingskorting wordt wel afgebouwd, de arbeidskorting ook.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vereniging Verontruste Burgers, 11-11-2012 21:41 #1
We hebben het allemaal over de algemene heffingskorting. Ook wel aanrecht subsidie genoemd. Groenlinks wou hem helemaal afschaffen, in feite is het gewoon de belastingvrije som van de destijds alleen verdiener van 10200 gulden! Omgerekend was dat in de 80'er jaren al meer dan nu de volledige 2033 euro! immers ook nu zijn er genoeg partners die door welke oorzaak dan ook niet kunnen werken. Nemen we de ineens afgeschafte AAW in ook de jaren 80. Ook huisvrouwen kregen na keuring AAW.ttv van st secretaris de graaf is die afgeschaft. Toen in 2009 de WTCG haar intrede deed, is deze vergeten groep gewoon weg geserveerd. Door wet technische redenen kregen zij en geen recht op vergoeding via het CAK en konden ook niet herkeurd worden door het UWV! Immers zij waren en zijn geen werknemers in de zin van de wet. Alleen al deze groep heeft dus duizenden en duizenden euro's in moeten leveren! niemand heeft het ooit opgepikt. Wij hebben geprobeerd via de nationale ombudsman, de wiardie beckman stichting en een kort geding tegen de landsadvocaat een zaak te krijgen. maar het is ons niet gelukt om een voor beroep vatbare beslissing te krijgen via het UWV (DETAM was de uitbetaler) kortom nu nog steeds hebben deze voornamelijk huisvrouwen er last van. in 2015 is ook voor hen het boek uit. zij zijn dan of overleden of allemaal 65jaar. waarvan akte. Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Vereniging,
Het is vergelijkbaar met een belastingvrije som van ongeveer 7.500 euro aan inkomen per jaar (2020) voor een alleenstaande. Daarom is het goed om de ontwikkelingen kritisch te blijven volgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 08-06-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Reacties: 21
Schrijf mee!