Kwijtschelding belastingen en heffingen 2020 aanvragen

Kwijtschelding belastingen en heffingen 2020 aanvragen In Nederland kun je kwijtschelding van een aantal soorten belasting en heffingen aanvragen wanneer je kunt aantonen dat je niet in staat bent dit bedrag op te brengen. Dit moet je dan kunnen ondersteunen met bewijs zoals loonstrookjes, bankafschriften en informatie over ontvangen toeslagen zoals zorgtoeslag en huurtoeslag. Ook wordt gekeken naar je mogelijkheid om studiefinanciering te ontvangen indien je student bent. Lees je goed in over de mogelijkheid tot kwijtschelding van bepaalde belastingen en heffingen in 2020.

Kwijtschelding belasting 2020


Welke soorten belasting kunnen worden kwijtgescholden in 2020?

Kwijtschelding van belasting houdt in dat je een bepaalde belasting of heffing niet hoeft te betalen omdat de inschatting is dat je niet in staat zult zijn dit bedrag op te brengen, oftewel je betalingscapaciteit ligt te laag. Wanneer je een laag inkomen hebt (op of onder bijstandsniveau) dan kan het zijn dat je na belastingaangifte gedaan te hebben nagenoeg alle inkomstenbelasting die je over het afgelopen jaar hebt betaald krijgt teruggestort. Dit is echter geen vorm van kwijtschelding. Soorten belasting die wel kunnen worden kwijtgescholden zijn met name gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. Hiervoor moet je echter wel zelf in actie komen en de kwijtschelding aanvragen.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Je betaalt in Nederland verschillende soorten belastingen en heffingen zoals zuiveringsheffing (ZH), afvalstoffenheffing (AFV), verontreinigingsheffing (VH), watersysteemheffing (WSHI), onroerende zaak belasting (OZB) en roerende ruimte belasting (RRB).

Het is aan de gemeente om te bepalen voor welke typen gemeentelijke belasting kwijtschelding een optie is. Wanneer dit eenmaal mogelijk blijkt te zijn dan zal de gemeente de leidraad invordering hanteren. Hieruit is vooral Artikel 26 van belang. Hierin worden allerlei zaken behandeld die van invloed kunnen zijn op een verzoekschrift met betrekking tot kwijtschelding. Zo worden bijvoorbeeld de rol van zaken als vermogen, inboedel, auto, saldo op bankrekeningen, eigen woning, vermogen van kinderen, nalatenschappen, levensloopregelingen, vakantiegeld, woonlasten, studiefinanciering en schulden omschreven.

Wanneer de gemeente vaststelt dat jouw inkomen en eigen vermogen te laag zijn om de gemeentelijke belasting te kunnen betalen, dan kunnen zij besluiten dat je hiervan wordt vrijgesteld. Sinds 2008 bestaat er ook automatische kwijtschelding maar dit wordt niet in alle gemeentes gebruikt. Maakt jouw gemeente hier wel gebruik van dan kan het zo zijn dat wanneer een kwijtschelding eenmaal wordt toegekend, dit in de daarop volgende jaren wordt overgenomen mits je inkomen of de hoogte van je uitkering gelijk blijft.

Wat heb je nodig bij het indienen van een verzoek tot kwijtschelding?

Wanneer je in 2020 een verzoek tot kwijtschelding indient, dan zullen de volgende gegevens worden meegewogen:
 • De samenstelling van je huishouden
 • Je inkomen
 • Je leeftijd
 • Je maandelijks huurkosten
 • De premie voor je zorgverzekering
 • Je toeslagen en voorlopige teruggave van de Belastingdienst
 • Je spaartegoed / eigen vermogen op al je rekeningen en andere financiële middelen
 • De eventuele geschatte waarde van je auto

Soms worden er normen gehanteerd die op het eerste oog niet helemaal logisch overkomen. Zo wordt bij studenten bijvoorbeeld de studiefinanciering meegenomen in de berekening van je inkomen. Het gaat er hier dan niet om dat je daadwerkelijk studiefinanciering voor uitwonenden ontvangt, maar alleen dat de mogelijkheid tot het aanvragen hiervan bestaat. Zo kan het dus zijn dat de studiefinanciering bij je inkomen wordt opgeteld terwijl je dit in werkelijkheid helemaal niet ontvangt!

Je zult de volgende papieren moeten kunnen overleggen:
 • Een kopie van je meest recente loonstrookje
 • Een kopie van je meest recente bankafschrift
 • Een kopie van de in kennis stelling van de voorlopige teruggaaf van de Rijksbelastingdienst
 • Een kopie van je huurspecificatie
 • Een beschikking zorgtoeslag en huurtoeslag
 • De gegevens van je ziektekostenverzekering
 • Indien van toepassing een overzicht van je schulden
 • Indien van toepassing je kentekenbewijs deel I en II

Kwijtschelding van belasting en heffingen van het waterschap of hoogheemraadschap

De aanslag waterschapsbelasting Watersysteem Ingezetenen en de Zuiveringsheffing/ Verontreinigingsheffing (WSHI & ZH/VH) krijg je in 2020 van het waterschap of hoogheemraadschap. Ook hiervoor kun je kwijtschelding aanvragen mits je aan alle voorwaarden voldoet. Het hoogheemraadschap maakt gebruik van dezelfde leidraad vorderingen als de gemeente.

Uitzondering

Voor de heffingen van het hoogheemraadschap of waterschap geldt één belangrijke uitzondering ten opzichte van gemeentelijke belastingen. Wanneer degene op wiens naam de aanslag normaliter komt verhuist, bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding, dan wordt de aanslag vervolgens op naam gezet van de oudste mannelijke bewoner van het adres. Het kan zijn dat dit onterecht is, omdat dit een meerderjarig inwonend kind betreft. Heeft deze persoon geen zelfstandig inkomen en geen eigen vermogen dan kan het zijn dat deze persoon in aanmerking komt voor kwijtschelding ondanks het feit dat de nieuwe hoofdkostwinner - een vrouw of een jongere mannelijke bewoner van het adres - gezien zijn of haar inkomenssituatie wel in staat zou moeten zijn de belasting af te dragen. Het is niet mogelijk om de tenaamstelling zelf te wijzigen.
© 2012 - 2024 Dessal, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kwijtschelding van belasting kan dat in 2020 en 2021?Kwijtschelding van belasting kan dat in 2020 en 2021?Kwijtschelding van de belasting aanvragen bij de fiscus? Kwijtschelden in 2023 van belastingen en belastingschuld, kan d…
Hoe kun je een aanvulling op de uitkering krijgen?Hoe kun je een aanvulling op de uitkering krijgen?Heb je weinig tot geen inkomen en praktisch geen vermogen, dan kun je aanspraak maken op financiële aanvulling vanuit de…
Kwijtschelding schuldenKwijtschelding schuldenBij kwijtschelding doet een schuldeiser vrijwillig afstand van een vordering, doorgaans omdat de schuldenaar er financie…
Hoe vaak betaalt u belasting over uw geld?Hoe vaak betaalt u belasting over uw geld?Alle belastingplichtigen betalen een flink deel van hun inkomen aan belastingen. Het begint met inkomstenbelasting over…

Is belastingvrij bijverdienen mogelijk?Is belastingvrij bijverdienen mogelijk?Vaak wordt gedacht dat het mogelijk is om een bepaald bedrag in het jaar belastingvrij bij te verdienen. Bijverdiensten…
BTW-administratieBTW-administratieElke ondernemer is verplicht om BTW-administratie uit te voeren, dit in belang van de belastingdienst. Hierdoor kan veel…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Picdream, Pixabay
 • www.rijksoverheid.nl
 • www.hefpunt.nl
 • www.hdsr.nl
Reactie

Marteen, 01-06-2015
Telt spaargeld van inwonend meerderjarig kind mee bij een kwijtschelding van gemeentelijke belastingen? Reactie infoteur, 02-06-2015
Hallo Marteen,

Deze vraag zou ik zo niet kunnen beantwoorden, dat ligt eraan hoe de vraag is geformuleerd. Neem bij twijfel even contact op met de gemeente dan wel Belastingdienst.

Groet,
Dessal

Dessal (1.118 artikelen)
Laatste update: 09-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.