Kwijtschelding schulden

Kwijtschelding schulden Bij kwijtschelding doet een schuldeiser vrijwillig afstand van een vordering, doorgaans omdat de schuldenaar er financieel zó slecht voor staat, dat het onwaarschijnlijk is dat hij zijn schulden zal terugbetalen. Kwijtschelding van schulden is weliswaar geen recht maar toch heeft een oplettende burger mogelijkheden om sommige schulden kwijt te raken.

Kwijtschelding in plaats van inschakeling incassobureau

Bedrijven gaan niet snel tot kwijtschelding over. Liever geeft men onbetaalde vorderingen in handen van een incassobureau. Omdat zo’n bureau zijn bestaansrecht ontleent aan het innen van afgeschreven vorderingen, zal het niet snel opgeven.

Maar een bedrijf kan er ook voor kiezen om de schuld kwijt te schelden. Voor de debiteur is het verstandig om de kwijtschelding te laten vastleggen in een schriftelijke overeenkomst, als bewijs dat hem een bedrag werd ‘geschonken’. Daarvoor is geen notariële akte vereist. Na kwijtschelding resteert een zogenaamde natuurlijke verbintenis die niet langer “in rechte” kan worden afgedwongen.

Fiscale behandeling kwijtschelding

Indien er tussen een schuldeiser en schuldenaar een familierechtelijke relatie bestaat, zal men een kwijtschelding naar de fiscus goed moeten beargumenteren om te voorkomen dat die als een verkapte schenking wordt aangemerkt. Als schuldeiser moet men aannemelijk maken dat er zakelijke gronden voor de kwijtschelding zijn.

Kwijtschelding van schulden in het kader van de WSNP

Kwijtschelding van schulden is geen recht, ook niet door het verloop van de tijd (verjaring). Als echter een aanvraag voor de "Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen" (WSNP) door de rechter wordt gehonoreerd, kan men na een overeengekomen periode (meestal 3 jaar) weer met "een schone lei" beginnen. Alleen dán kan er dus in het kader van een wettelijke regeling sprake zijn van een gedeeltelijke of algehele kwijtschelding van schulden.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Al in 2009 werden er door staatssecretaris Bijleveld concrete plannen voorgesteld die het mogelijk moeten maken dat meer burgers een beroep kunnen doen op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen zoals waterschapsbelasting, afval- en rioolheffingen.

Met name mensen met een inkomen op bijstandsniveau zouden eerder voor zo’n kwijtschelding in aanmerking moeten komen. Tot dat moment kon een verzoek voor kwijtschelding nog geweigerd worden indien de betrokkene beschikte over een huisraad ter waarde van € 2269,-. De staatssecretaris was echter van mening dat die bovengrens als snel bereikt is met vanzelfsprekende zaken als een koelkast, wasmachine en televisie.

En naast mensen met een inkomen op bijstandsniveau zouden ook kleine behoeftige ondernemers in aanmerking moeten komen voor ontheffing of kwijtschelding.

Kwijtschelding van studieschuld

In uitzonderlijke omstandigheden zal ook de Informatie Beheer Groep (IBG, thans DUO) het restant van een studieschuld kwijtschelden, mits de aflosperiode van 15 jaar verstreken is. Achterstallige schulden komen echter nimmer in aanmerking voor kwijtschelding, óók niet na 15 jaar.

Komt een voormalig student te overlijden, dan gaat diens studieschuld bij DUO teniet. Er vindt geen verhaal plaats bij diens partner, kinderen of andere familieleden.

Kwijtschelding van belastingschuld

Is er een belastingaanslag opgelegd die u niet kan betalen? Ook dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Voor een goed begrip is het wellicht handiger om aan te geven wanneer men niét in aanmerking komt voor kwijtschelding van belastingschulden:
  • de fiscus verleent alleen kwijtschelding als de belastingplichtige niet kán betalen, niet als men van mening is dat de aanslag onjuist werd vastgesteld. In dat geval staat de mogelijkheid open om bezwaar te maken;
  • kan men een aanslag niet op tijd betalen maar bijvoorbeeld wel in een volgend jaar, dan dient men uitstel van betaling aan te vragen;
  • wie vermogen bezit, komt evenmin voor kwijtschelding in aanmerking. Ook met een vermogende partner moet u kwijtschelding vergeten. Vermogen is het totaal van bezittingen minus uw schulden. U kunt daarbij denken aan een eigen huis, banktegoeden of een caravan. Maar ook de waarde van uw inboedel of auto kan soms worden meegerekend.
© 2011 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kwijtschelding van schulden: vaak omstredenKwijtschelding van schulden: vaak omstredenVan kwijtschelding van schulden is sprake als tussen crediteur en debiteur bij overeenkomst wordt besloten om een schuld…
Betalingsregeling treffen met schuldeisersBetalingsregeling treffen met schuldeisersAls u een deel van uw schulden kunt aflossen, kunt u in sommige gevallen een betalingsregeling treffen met uw schuldeise…
Kwijtschelding van belasting kan dat in 2020 en 2021?Kwijtschelding van belasting kan dat in 2020 en 2021?Kwijtschelding van de belasting aanvragen bij de fiscus? Kwijtschelden in 2023 van belastingen en belastingschuld, kan d…
Hulp bij schuldenHulp bij schuldenNiemand maakt graag schulden. De meeste schulden ontstaan uit noodsituaties. Werkloosheid en ziekte kunnen tot grote bet…

Recht op (dubbele) kinderbijslagRecht op (dubbele) kinderbijslagDe kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Niet iedereen heeft recht op de kinderbijslag, wanneer…
Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2016 gaat fors omhoog ten opzichte van 2015. Er is 290 miljoen euro extra be…
Bronnen en referenties
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 20-03-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.