Diverse regelingen

Diverse regelingen Hier worden diverse regelingen van de belastingdienst onderhanden genomen; wat is er nog meer? Zijn er nog enige dingen die wel moeten gebeuren? Zo zijn hierover heel veel vragen.

Gelegenheidsgeschenken

Bij bepaalde gebeurtenissen mag de werkgever een bedrag of goederen belastingvrij uitbetalen/geven aan de werknemer. Wat mag er dan zoal worden uitbetaald? U vindt het hieronder.
 • Maximaal 1 bruto maandloon, belastingvrij bij 25-jarig en/of 40-jarig jubileum.
 • Maximaal 3 bruto maandlonen, belastingvrij bij overlijden van de werknemer.
 • Belastingvrij geschenk (met hoofdzakelijke ideële waarde) in natura bij algemeen erkende feestdagen of persoonlijke feestdag voor de werknemers. Bij verplichte geschenken volgens cao is de vrijstelling niet van toepassing.

Administratieve verplichtingen voor de werkgever

Er zijn een aantal verplichtingen voor de werkgever door de belasting opgesteld, hieronder volgen de regels waaraan een werkgever wordt verplicht.
 1. De werkgever dient de gegevens van de werknemer bij de fiscus te melden vóór aanvang van de werkzaamheden (eerstedagsmelding).
 2. Werkgever dient loon te betalen en loonstrookjes aan de werknemer te geven.
 3. Werkgever dient de identiteit van de werknemer vast te stellen. De werknemer moet zich bij zijn werkgever legitimeren met paspoort of identiteitskaart. Bij werknemers die hun gegevens niet of niet goed aan de inhoudingsplichtige verstrekken is sprake van anonieme werknemers. In dat geval moet de inhoudingsplichtige 52% loonheffing inhouden en geen heffingskortingen toepassen.
 4. De werkgever dient een loonstaat aan te leggen voor alle werknemers.
 5. Werkgever dient belasting in te houden en tijdig (binnen 1 maand na afloop van de aangifteperiode) af te dragen via aangifte.
 6. Gegevens van vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen en autokostenvergoedingen vastleggen in de administratie.
 7. Vergoede plaatsbewijzen openbaar vervoer bewaren.
 8. Auto van de zaak van werknemers aantekenen op loonstaat.
 9. Jaaropgave verstrekken aan werknemers.

De gebruikelijke loonregeling stelt:
 • De aanmerkelijk belanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn arbeid.
 • Dit loon is minimaal 41.000,-

Eindheffing

In sommige gevallen is de werkgever over bepaalde onderdelen van het loon van de werknemer loonheffing verschuldigd. De werkgever mag dit niet op de werknemer verhalen. Dit komt ook niet op de jaaropgaaf te staan. De heffingen gelden in de volgende situaties.
 • Naheffingsaanslagen; als bij controle blijkt dat de inhoudingsplichtige te weinig loonheffing heeft ingehouden. De inhoudingsplichtige moet deze alsnog betalen; over deze betaling is men dan nog eens loonbelasting als eindheffing verschuldigd.
 • Bepaalde publiekrechtelijke uitkering (bijvoorbeeld KNIL-gelden)
 • Bepaalde vormen van loon in natura (niet verhaalde bekeuringen, geschenken e.d.)
 • Loon met bestemmingskarakter (bijvoorbeeld verhuiskostenvergoeding)
 • Inleg door werknemer bij de spaarloonregeling: 25% eindheffing
 • Geschenken in natura tot 70,- per jaar 20% eindheffing
 • Bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen van maximaal 200,- per maand

Stagevergoedingen

In sommige gevallen hoeft er geen loonheffing plaats te vinden, dit doordat de stagiair geen vergoeding ontvangt van de werkgever of dergelijk.

Studenten -en scholierenregeling

Als werknemer recht op kinderbijslag heeft of van studiefinanciering geniet, mag de inhoudingsplichtige in bepaalde gevallen een kwartaaltabel toepassen.

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies volksverzekeringen

De inhoudingsplichtige mag een deel van de ingehouden loonheffing zelf houden en behoeft deze dus niet af te dragen aan de fiscus. Dit geldt bij:
 • Werknemers die onderwijs volgen voor een startkwalificatie; de jaarkorting is maximaal 3.286,- gedurende 4 jaar.
 • Zeevarende werknemers die binnen de EU wonen 40% en woonachtig buiten de EU 10%
 • Werknemers voor speur -en ontwikkelingswerk.

Aanspraken

Deze vormen onderdeel van het loon. Een aanspraak is het recht op een toekomstige uitkering (in geld) of verstrekking (in natura), waar nu premie voor betaald wordt. Vaak wordt deze premie deels door de werkgever en deels door de werknemer betaald.

 • Hoofdregel, aanspraak is belast loon: Aanspraak is belast - uitkering is dan later onbelast. Bijvoorbeeld: de werkgeverspremie die de werkgever betaalt voor de zorgverzekering van de werknemer, wordt bij het loon van de werknemer geteld. Als de werknemer nu een behandeling ondergaat in het ziekenhuis, dan is de vergoeding van de ziekenhuisrekening onbelast.

 • Omkeerregel, aanspraak wordt niet tot het belastloon gerekend: Aanspraak onbelast - uitkering is dan belast. De werkgever betaalt bijvoorbeeld een deel van de pensioenpremie voor de werknemer, dit wordt nu niet gezien als belast loon. Later ontvangt de werknemer een pensioenuitkering, die dan wordt aangemerkt als belast loon. Dit komt ook voor bij door de werkgever betaalde WW-premie, WAO-premie, Ziektewetpremie.

Kortom: er wordt maar één keer belasting geheven. Óf bij het ontstaan van het recht óf bij het ontvangen van het recht. Indien een werknemer premie betaalt die leidt tot een uitkering die belast wordt, dan mag hij de betaalde premie in mindering brengen op zijn belaste loon.

Bruteren

Het komt regelmatig voor dat een werkgever een nettobedrag aan zijn werknemer wil uitkeren, terwijl er feitelijk belasting over dat bedrag betaald moet worden. Als de werkgever deze belasting voor zijn rekening neemt, is hij ook weer hierover belasting verschuldigd enzovoort. De oplossing is dan bruteren: het netto uit te keren bedrag wordt dan teruggerekend naar het bedrag dat bruto betaald moet worden, om netto het bedrag te mogen uitkeren.
© 2012 - 2024 Conni, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hulp in de huishouding - fiscale gevolgenHulp in de huishouding - fiscale gevolgenVeel gezinnen hebben een hulp in de huishouding. Beide partners werken en thuis moet de boel ook op orde zijn. Maar niet…
Handelen in gebruikte goederen: de margeregelingHandelen in gebruikte goederen: de margeregelingEr gelden aparte belastingregels voor wie handelt in tweedehands goederen. Ondernemers kunnen gebruik maken van de zogeh…
Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…
Wat houdt de kleineondernemersregeling in?Wat houdt de kleineondernemersregeling in?Als BTW-plichtige ondernemer moet je over je goederen en diensten BTW in rekening brengen. Voor kleine ondernemers is he…

BTW-administratieBTW-administratieElke ondernemer is verplicht om BTW-administratie uit te voeren, dit in belang van de belastingdienst. Hierdoor kan veel…
Basisbegrippen loonheffingBasisbegrippen loonheffingOm loonheffing te ontvangen zullen er toch een paar dingen op papier moeten worden gezet; ook kun je maar loonheffing on…
Bronnen en referenties
 • www.belastingdienst.nl
Reactie

Bianca, 30-03-2015
Ga
ik heb een vraag, mijn vriend krijgt volgende maand en jubeleumuitkering omdat hij 25 in diens is op zijn werk. nu is mijn vraag: hoe zit het met de inkomstenbelasting het jaar daarop? en met de toeslagen?
ik hoop dat u mij meer duidelijkheid kan geven

vr gr bianca bakker Reactie infoteur, 09-04-2015
Goede avond Bianca,

Qua inkomstenbelasting zal er niks veranderen, maar uw vriend krijgt aangezien hij 25 jaar in dienst is bij hetzelfde bedrijf 1 maand loon belastingvrij, hij mag zelf weten wanneer hij dit doet.

Met vriendelijke groet,
Conni

Conni (50 artikelen)
Gepubliceerd: 27-09-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.