Basisbegrippen loonheffing

Basisbegrippen loonheffing Om loonheffing te ontvangen zullen er toch een paar dingen op papier moeten worden gezet; ook kun je maar loonheffing ontvangen door één beroep, dit kan niet op twee dingen worden vastgesteld. Regel dit dus allemaal goed; voordat er fouten ontstaan.

Loonheffing

De loonheffing wordt bij uitbetalen van het loon in mindering gebracht door de inhoudingsplichtige (werkgever of uitkeringsinstantie). Loonheffing bestaat uit twee delen.
 • Loonbelasting (inkomsten voor de overheid).
 • Premies volksverzekeringen (AOW, ANW en Wlz).

De premies volksverzekeringen zitten in de eerste en tweede schijf van de loon -en inkomstenbelasting. Hier de afkortingen van de premies volksverzekeringen.
 • AOW: Algemene ouderdomswet
 • ANW: Algemene nabestaanden wet
 • Wlz: Wet langdurige zorg

De inhoudingsplichtige zorgt ervoor dat het ingehouden geld netjes wordt betaald aan de belastingdienst. De inhoudingsplichtige berekent zelf de hoogte van de loonheffing die hij moet inhouden en draagt dit af via een aangifte loonheffing. De belastingplichtige = subject (degene die belasting moet betalen). De belastingplichtige is in principe de werknemer die in dienstbetrekking staat. Hij moet belasting betalen over:
 1. Vergoedingen uit tegenwoordige dienstbetrekking (Loon in geld of natura)
 2. Vergoedingen uit vroegere dienstbetrekking (WW, WIA of pensioen)
 3. Vergoedingen aan anderen uit zijn huidige dienstbetrekking (Schoolkostenvergoeding aan zijn kind)
 4. Vergoedingen aan anderen vanuit een vroegere dienstbetrekking (Weduwepensioen uit een bedrijfspensioenfonds)

Belastingplichtig in binnen -of buitenland

Belasting moet worden ingehouden als:
 • De werknemer in Nederland woont en in dienstbetrekking is bij een Nederlandse inhoudingsplichtige (waar de werkzaamheden worden verricht maakt niet uit).
 • De werknemer in het buitenland woont en zijn werkzaamheden in Nederland verricht en hij in dienstbetrekking staat tot een Nederlandse inhoudingsplichtige (bijvoorbeeld voor de Nederlandse Ambassadeur).

Soms zijn er belastingverdragen met andere landen waarin de belastingen worden geregeld (ter voorkoming van dubbele belasting). Vrijwilligers mogen wel een belastingvrije vergoeding ontvangen tot ongeveer 150,- per maand (maximaal 1.500,- per jaar). Hogere belastingvrije vergoedingen moeten worden aangetoond via bonnetjes en facturen.

Dienstbetrekking

Er is sprake van dienstbetrekking wanneer de ene partij arbeid moet verrichten en de andere partij een vergoeding ontvangt. Hierbij moet er sprake zijn van een gezagsverhouding tussen opdrachtgever (bijvoorbeeld baas) en uitvoerder (bijvoorbeeld werknemer). Er kan sprake zijn van:
 • Echte dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst of benoeming als ambtenaar).
 • Fictieve dienstbetrekking, er ontbreekt een gezagsverhouding, maar de wetgever doet alsof er een dienstbetrekking is (bijvoorbeeld stagiaires, thuiswerkers, commissarissen).
 • Oneigenlijke dienstbetrekking, er is geheel geen gezagsverhouding zoals bij termijnen lijfrente, pensioen, bijstandsuitkering en uitkering werknemersverzekeringen (ANW, WW, Wajong, WAO/WIA, Ziektewet e.d.).

Is er sprake van een dienstbetrekking dan moet op de vergoeding steeds loonheffing worden ingehouden.

Pseudo-werknemers/freelancers (opting-in-regeling)

De freelancer (die werkzaamheden uitvoert) verzoekt aan zijn 'opdrachtgever' loonheffing in te houden. Hieronder een paar eisen.
 • De freelancer mag geen belastbare winst in deze organisatie verdienen.
 • De freelancer moet hiertoe samen met zijn opdrachtgever een verzoek indienen bij de belastinginspecteur.

Het voordeel voor de freelancer is dat hij al meteen zijn belasting betaalt en fiscaal gezien wordt als werknemer. Voor dienstverleners aan huis, beroepssporters en artiesten zijn er speciale regels. Bijvoorbeeld een buitenlandse sporter die tegen een vergoeding deelneemt aan een toernooi in Nederland, moet op die vergoeding loonheffing afdragen in Nederland.

Inhoudingsplichtige

De inhoudingsplichtige is degene die de loonheffing moet uitrekenen, moet inhouden, op tijd moet afdragen aan de fiscus. Net als bij de dienstbetrekking wordt ook hier een onderscheid gemaakt tussen:
 • Echte werkgevers.
 • Fictieve werkgevers.
 • Oneigenlijke werkgevers.

De loonheffing is een voorbelasting op de inkomstenbelasting. Indien de belastingplichtige (werknemer of uitkeringsgerechtigde) teveel loonbelasting heeft betaald, kan hij binnen 5 jaar de teveel betaalde belasting terugvragen via een aangifte inkomstenbelasting. De teruggave moet wel meer dan 15,- zijn. Ook kan de belastingdienst de belastingplichtige verplichten een aangifte inkomstenbelasting in te dienen, als ze verwachten dat de belastingplichtige te weinig belasting heeft betaald. De belastingplichtige moet dan de te weinig betaalde belasting alsnog betalen. Da hoeft alleen als het te betalen bedrag hoger is dan 43,-.
© 2012 - 2024 Conni, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Fiscaal loon: wat is fiscaal loon & berekenenFiscaal loon: wat is fiscaal loon & berekenenWat is fiscaal loon en hoe kun je het fiscaal loon berekenen? Brutoloon, nettoloon, fiscaal loon, verzamelinkomen en toe…
Wat is een g-rekeningWat is een g-rekeningEen g-rekening is een geblokkeerde rekening die vooral wordt gebruikt in het geval dat werk wordt uitbesteed. Het doel h…
Recht op belastingteruggaveRecht op belastingteruggaveAls er teveel belasting is ingehouden, heb je recht op belastingteruggave. Met name studenten hebben recht op belastingt…

Diverse regelingenDiverse regelingenHier worden diverse regelingen van de belastingdienst onderhanden genomen; wat is er nog meer? Zijn er nog enige dingen…
VennootschapsbelastingVennootschapsbelastingHet is vanzelfsprekend dat iedereen belasting betaalt, dus ook vennoten. Over de winst die zij binnen halen betaalt elke…
Bronnen en referenties
 • www.belastingdienst.nl
Conni (50 artikelen)
Gepubliceerd: 27-09-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.