Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Het is vanzelfsprekend dat iedereen belasting betaalt, dus ook vennoten. Over de winst die zij binnen halen betaalt elke vennoot zijn eigen deel daar aan.

Vennootschapsbelasting

Zelfstandig ondernemers, vennoten in een vennootschap onder firma, maten in de maatschap en alle zelfstandig beroepsbeoefenaars betalen inkomstenbelasting over de winst. Lichamen ofwel rechtspersonen moeten zelfstandig hun winst aangeven voor de vennootschapsbelasting. Voorbeelden van rechtspersonen die belastingplichtig zijn volgens de Vpb (Vennootschapsbelasting) zijn de volgende genoemde.
  • Naamloze Vennootschap (NV)
  • Besloten Vennootschap (BV)
  • Coöperatieve vereniging
  • Vereniging en stichtingen, voor zover ze een onderneming drijven
  • Bepaalde ondernemingen van de overheid, zoals het gemeentelijke grondbedrijf

Het eigen vermogen van rechtspersonen bestaat in de regel uit: ''Geplaatst aandelenvermogen + reserves + onverdeelde winst''.

De winstbepaling door vermogensvergelijking

De winstberekening in de Vpb verloopt in grote lijnen hetzelfde als in de inkomstenbelasting. Alleen, in de Vpb kennen we geen FOR, ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling. Hieronder zullen correcties op de vermogensaanwas uitgelegd worden.

1. Kapitaalstortingen

Als de rechtspersoon haar aandelenvermogen uitbreidt door nieuwe aandelen te plaatsen of door nog niet geplaatste aandelen alsnog te plaatsen, dan wordt dit fiscaal niet gezien als winst. De stijging van het eindvermogen komt van buiten de onderneming, het geld is niet door de onderneming verdiend.

2. Onttrekkingen

Een rechtspersoon mag zakelijke kosten in mindering brengen op het resultaat. Anders is het als kosten en/of uitgaven geen zakelijk karakter hebben. Deze kosten/uitgaven worden wel met geld van de rechtspersoon betaald, maar mogen van de fiscus niet worden afgetrokken van de winst. Er dient dus wederom een correctie op de vermogensaanwas plaats te vinden.

3. Uitkeringen uit de winst die een beloning zijn voor verrichte arbeid

Alle kosten met een zakelijk karakter mogen ten laste van het resultaat worden gebracht. Dus ook arbeidskosten. Indien de onderneming de beloning voor verrichte arbeid uit de saldowinst betaalt, dan is de beloning niet als kosten geboekt, terwijl dit fiscaal wel is toegestaan.

4. Vrijgestelde winstbestanddelen

Soms zijn winsten, behaald door rechtspersonen, in het geheel niet belast. We bespreken twee van deze speciale gevallen: de landbouwvrijstelling en de deelnemingsvrijstelling.
  • Landbouwvrijstelling: De waardestijging van landbouwgrond, die het gevolg is van inflatie is belastingvrij. Let wel, deze regeling geldt alleen voor landbouwgrond en dus uitdrukkelijk niet voor een fabrieksterrein. Als de grond in waarde is gestegen door drainage of bemesting, is de waardestijging wel belast.
  • Landbouwvrijstelling: Als een rechtspersoon minimaal 5% van het gestorte aandelenvermogen van een andere rechtspersoon bezit, spreken we fiscaal van een deelneming. Bezit een rechtspersoon minder dan 50% van de aandelen in een andere rechtspersoon, dan spreken we van een minderheidsbelang. Bij meer 50% aandelen, spreek je van een meerderheidsbelang. Is het belang in een andere rechtspersoon 100%, dan spreek je van een dochter(maatschappij). De onderneming die een meerderheidsbelang bezit heet moedermaatschappij. Alle gewone winsten, maar ook alle gewone verliezen die je behaalt met het hebben van een deelneming zijn fiscaal onbelast.

5. Te verrekenen verliezen

Heeft een rechtspersoon in een jaar verlies geleden, dan kan niet meteen belastinggeld worden teruggevorderd van de fiscus. Zo leuk kunnen ze het bij de belastingdienst niet maken. Verliezen moeten worden verrekend met winsten uit het voorafgaande jaar en/of komende 9 jaar. De onderneming krijgt als gevolg hiervan reeds betaalde Vpb terug of hoeft de komende jaren minder of geen belasting te betalen.
© 2012 - 2023 Conni, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Belasting op dividendBelasting op dividendOver het uitgekeerde dividend moet belasting, dividendbelasting, worden betaald. Soms bestaat er voor deze belasting een…
Beleggen met een Besloten Vennootschap (BV) en de belastingBeleggen met een Besloten Vennootschap (BV) en de belastingJe kunt onder andere privé beleggen of met een BV. Is beleggen met een besloten vennootschap een goed plan? Dat hangt er…
Vennootschapsbelasting WetVennootschapsbelasting WetDe Wet op de vennootschapsbelasting (artikel 3) belast de winsten van belastingplichtige lichamen: de Besloten en Naamlo…
Vennootschapsbelasting 2020, 2021 daalt. Tarief box 2 stijgtVennootschapsbelasting 2020, 2021 daalt. Tarief box 2 stijgtDat de vennootschapsbelasting in 2020 en 2021 daalt, is gunstig voor ondernemers en iedereen met vermogen in box 2 als m…

Basisbegrippen loonheffingBasisbegrippen loonheffingOm loonheffing te ontvangen zullen er toch een paar dingen op papier moeten worden gezet; ook kun je maar loonheffing on…
Bronnen en referenties
  • www.belastingdienst.nl
Conni (50 artikelen)
Gepubliceerd: 27-09-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.