InfoNu.nl > Financieel > Administratie > De Berichtenbox van MijnOverheid en de Belastingdienst

De Berichtenbox van MijnOverheid en de Belastingdienst

De Berichtenbox van MijnOverheid en de Belastingdienst De Berichtenbox is een digitale service van de website MijnOverheid en is bedoeld om correspondentie van de overheid en andere organisaties met een publieke functie op een digitale manier aan de burger te versturen. Elke burger ouder dan 14 jaar heeft al automatisch een account bij MijnOverheid, deze kan eenvoudig met DigiD worden geactiveerd. Eind 2017 maakten 6,6 miljoen mensen gebruik van MijnOverheid en de bijbehorende Berichtenbox. Naast de Berichtenbox kan op MijnOverheid ook gebruik worden gemaakt van andere functies als Lopende Zaken en Persoonlijke Gegevens.

Inhoud


Wat is MijnOverheid?

MijnOverheid (mijn.overheid.nl) is een website waar burgers via een en hetzelfde digitale portaal berichten van overheidsinstellingen kunnen inzien en ontvangen. De website valt onder hoede van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt beheerd door ICT-bedrijf Logius. Alle overheden en organisaties met publieke taken kunnen zich bij deze website aansluiten en via dit portaal hun correspondentie aan de burger richten. Iedere Nederlander van 14 jaar of ouder heeft al automatisch een account bij MijnOverheid, de burger kan toegang krijgen door dit account via DigiD te activeren. Indien men nog geen DigiD-account heeft dan moet deze eerst worden aangemaakt. In juni 2015 bedroeg het aantal geactiveerde accounts 1,6 miljoen, eind 2015 bleken 3 miljoen Nederlanders zich voor MijnOverheid te hebben aangemeld en begin 2017 6,1 miljoen. Eind 2017 stond de teller op 6,6 miljoen. De sterke stijging is vooral te danken aan de stapsgewijze omschakeling van papieren naar digitale post van de Belastingdienst. Rond september 2017 bleken al 320 instellingen aangesloten te zijn bij MijnOverheid, het merendeel betreft gemeentes. Voorbeelden zijn naast gemeentes, waterschappen, pensioenfondsen, de Belastingdienst, het CJIB, het GBLT, hoogheemraadschappen, de Koninklijke Marechaussee, provincies, de RDW, de SVB, de Raad voor Rechtsbijstand, het UWV, het CIBG en het Kadaster.

Voorgeschiedenis van MijnOverheid

Al in 2005 hebben grote organisaties als de Belastingdienst, het UWV, de SVB, het Kadaster en het RDW de eerste stappen gezet tot het maken van een algemeen portaal, met als doel papieren post te besparen en correspondentie makkelijker naar de burger te kunnen versturen. In 2008 werd een eerste testversie gelanceerd, deze werd onder een paar honderd burgers uitvoerig getest. Daarna werd een website gelanceerd die voor iedereen toegankelijk was en in 2015 kwam er een nieuwe versie van MijnOverheid die ook voor de tablet en smartphone geschikt was.

Een belangrijke rol voor de Belastingdienst

In 2015 werd door de Tweede en Eerste Kamer een wet aangenomen waarin werd vastgelegd dat papieren post van de Belastingdienst (de bekende blauwe envelop) in een periode van uiteindelijk zeven jaar zal gaan worden vervangen door digitale post via MijnOverheid. 150 miljoen papieren brieven van de Belastingdienst per jaar zouden zo kunnen worden bespaard en dat bespaart veel geld en papier. De omschakeling zou via gewenningsperioden moeten gaan verlopen.

De drie functies van MijnOverheid

De website MijnOverheid is overzichtelijk ingedeeld en heeft drie belangrijke kernfuncties, dit zijn de Berichtenbox, Lopende Zaken en Persoonlijke Gegevens.

Berichtenbox

De belangrijkste functie is de Berichtenbox, dit is hét alternatief voor papieren post, als men hier gebruik van gaat maken ontvangt men in veel gevallen geen papieren post meer, maar mocht er sprake zijn van een gewenningsperiode dan kan blijken dat men sommige post nog steeds digitaal als op papier ontvangt. Bij de optie 'Instellingen' en bij het informatieicoontje dat achter de naam van een organisatie staat, kan men in de Berichtenbox zien welke stukken digitaal worden verstuurd en welke niet. Als men zijn account bij MijnOverheid activeert is het belangrijk om e-mailnotificatie in te stellen zodat automatisch een e-mail in een eigen e-mailprogramma wordt ontvangen wanneer er in de Berichtenbox een nieuw bericht binnenkomt. Er kan ook worden ingesteld dat na drie weken een herinnerings-e-mail wordt verstuurd wanneer een nieuw bericht nog niet is gelezen. Controleer wel even of de eigen internetprovider deze e-mailnotificaties niet per ongeluk als spam behandelt, notificaties van nieuwe berichten zouden dan kunnen worden gemist. Men kan (anno 2017) geen berichten versturen via de Berichtenbox, alleen ontvangen. Alle berichten blijven onbeperkt bewaard maar kunnen ook desgewenst worden weggegooid of worden gearchiveerd.

Lopende Zaken

De volgende belangrijke functie is Lopende Zaken, hier worden bijvoorbeeld subsidieaanvragen of vergunningaanvragen behandeld, en kan men de status van deze aanvragen inzien. Bij wijzigingen van de status ontvangt men een bericht. Lopende Zaken is dus een andere service dan de Berichtenbox, hier zijn nog niet zoveel organisaties op aangesloten als op de Berichtenbox.

Persoonlijke Gegevens

Bij de derde functie Persoonlijke Gegevens kan men zien hoe men bij de overheid geregistreerd staat, welk voertuig men heeft, de perceelgegevens van het Kadaster, de WOZ-waarde van het huis, gegevens van studerenden bij DUO, gegevens als huwelijk, geboorte, kinderen of het pensioenoverzicht.

Is het activeren van MijnOverheid en de Berichtenbox verplicht?

De website MijnOverheid vermeldt zelf niets over het verplichte gebruik van de Berichtenbox en ook de website van de Belastingdienst zegt hier niets over. Het is een gegeven dat overheden steeds meer correspondentie alleen digitaal gaan versturen en er zo dus voor zorgen dat burgers wel gebruik zullen moeten gaan maken van MijnOverheid om belangrijke post te kunnen blijven ontvangen. Dus gebruik is weliswaar niet verplicht maar op een gegeven moment ontkomt de burger er niet aan het te gaan gebruiken. Op sites van overheden kan staan aangegeven welke stukken wel en welke nog niet alleen digitaal worden verzonden. Op de site van de Belastingdienst staat (in september 2017) bijvoorbeeld aangegeven dat voorschotbeschikkingen alleen nog digitaal worden verzonden, maar dat definitieve beschikkingen, berekeningen en betalingsherinneringen zowel digitaal als op papier worden verzonden. Voor de meeste stukken geldt dat er altijd een gewenningsperiode is van twee jaar, na die twee jaar worden betreffende stukken alleen nog digitaal verzonden. Het is raadzaam om regelmatig op de site van de betreffende overheidsinstelling te kijken welke veranderingen er plaatsvinden in de stukken die wel of niet digitaal worden verstuurd.

Bijhouden eigen administratie

Het is tevens raadzaam om zelf in een eigen administratie goed bij te houden welke brieven zouden moeten zijn ontvangen en welke er nog moeten komen, dit is zowel raadzaam voor gebruikers van de Berichtenbox als voor niet-gebruikers, zo wordt de kans op het mislopen van belangrijke stukken voorkomen en kan men de betreffende (overheids)instelling op tijd contacteren wanneer een bepaalde brief of beschikking nog niet is ontvangen. Via de Belastingdienst kan men overigens altijd verzoeken om alle correspondentie toch via papieren post te blijven ontvangen als men daar een goede reden voor heeft. De volgende groepen zijn overigens altijd uitgezonderd van het gebruik van de Berichtenbox (bron: Belastingdienst):
 • Kinderen jonger dan 14 jaar
 • Nabestaanden die belasting- en toeslagzaken moeten regelen voor een overledene
 • Mensen die in het buitenland wonen
 • Personen die onder bewind, mentorschap of curatele zijn gesteld
 • Mensen voor wie een curator is aangesteld omdat zij failliet zijn verklaard
 • Personen voor wie een bewindvoerder is aangesteld, omdat zij in een schuldsaneringstraject zitten
 • Leden van diplomatieke vertegenwoordigingen met bepaalde fiscale privileges

Onderzoek Nationale Ombudsman en omroep Max

In februari 2017 startte de Nationale Ombudsman een onderzoek om knel- en verbeterpunten van de Berichtenbox en MijnOverheid in kaart te brengen, hierbij werd ook een onderzoek van omroep Max betrokken. Uit het onderzoek bleek in september 2017 dat meer dan 2 miljoen geactiveerde gebruikers de Berichtenbox niet of nauwelijks controleren, berichten worden zo gemist en dit leidt in een aantal gevallen tot boetes of financiële problemen. Nieuwe berichten bleken bij veel gebruikers (bijna 1 op de 3) vaak langer dan een jaar ongelezen. Ook bleek dat 17% geen e-mailnotificatie had ingesteld. Daarnaast zou het wenselijk zijn dat gebruikers ook een bericht zouden kunnen verzenden in plaats van alleen berichten ontvangen. Naar aanleiding van het onderzoek ging het Ministerie van Binnenlandse zaken verder aan de slag om het systeem verder te verbeteren.
© 2017 - 2018 Blauwevinvis, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Je eigen DigiD aanvragenTegenwoordig kan je heel veel zaken met overheidsinstellingen, zoals het UWV en de Belastingdienst, heel gemakkelijk via…
Belastingaangifte, checklist en documenten BelastingdienstBelastingaangifte, checklist en documenten BelastingdienstWelke documenten en papieren hebt u of uw fiscale partner zeker nodig voor uw belastingaangifte 2016, 2017 en 2018? Let…
Digitaal belastingaangifte doenDigitaal belastingaangifte doenDigitaal belastingaangifte doen: hoe werkt het? Hoe kun je de belastingaangifte vooraf laten invullen door de Belastingd…
Klacht over de overheid? Stap naar de Nationale OmbudsmanKlacht over de overheid? Stap naar de Nationale OmbudsmanHoewel de overheid de naam vaak wel heeft, gaat ook op het hogere niveau weleens wat mis. De oplettende burger kan hier…
DigiD machtiging belastingaangifte 2017 inkomstenbelastingDigiD machtiging belastingaangifte 2017 inkomstenbelastingGaat u ook digitaal belastingaangifte dit voorjaar 2018 over het jaar 2017? Sinds de belastingaangifte 2010 kunt u met D…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Blickpixel, Pixabay
 • https://mijn.overheid.nl/
 • https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/onderzoek-nationale-ombudsman-naar-mijnoverheid-en-digitale-overheidspostbus
 • https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/consument/max-opent-speciaal-meldpunt-voor-klachten-over-de-digitale-postbus-berichtenbox-mijnoverheid-nl/
 • https://nos.nl/artikel/2191693-aanmaningen-boetes-mensen-missen-massaal-digitale-post-van-overheid.html
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/MijnOverheid
 • https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/veelgestelde_vragen/vraag_en_antwoord/kan_ik_post_op_papier_blijven_ontvangen
 • https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/praktische_informatie/belastingdienst_en_de_berichtenbox/belastingdienst_en_de_berichtenbox
 • https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/veelgestelde_vragen/vraag_en_antwoord/als_ik_moet_betalen_krijg_ik_dan_een_bericht_op_papier

Reageer op het artikel "De Berichtenbox van MijnOverheid en de Belastingdienst"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Blauwevinvis
Laatste update: 17-03-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Administratie
Bronnen en referenties: 9
Schrijf mee!