InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Inkomstenbelasting 2014 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2014 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2014 & belastingtarieven en schijven De inkomstenbelasting 2014 van het kabinet Rutte Asscher merkt u direct in uw loonstrookje, maar ook als u 65 plus bent. Het kabinet zorgt voor een verhoging van de belastingen en tarieven 2014. Hun hervorming heeft directe gevolgen voor de belastingtarieven 2014 inkomstenbelasting, heffingskortingen, de belastingdienst en de belastingschijven. De hervorming werkt ook door naar 2015, 2016 en latere jaren. De precieze schijven en tarieven van de belastingdienst worden ook op Prinsjesdag 2013 officieel bekend gemaakt. De zorgtoeslag 2014 wordt toch niet afgeschaft, de belastingaftrek van hypotheekrente wordt minder, regelingen worden versoberd. Zie hier de tarieven inkomstenbelasting 2014 en lees over de beperking van de hypotheekrenteaftrek 2014 voor hogere inkomens. De gevolgen van de fine tuning van alle tarieven en schijven kan het nieuwe kabinet pas in 2014 geven.

Belastingschijven, schijventarieven en belastingtarieven inkomstenbelasting 2014

Eerst een reconstructie van de cijfers. Onderin dit artikel vindt u de tarieven en belastingschijven zoals ze uiteindelijk geworden zijn in de Miljoenennota 2014 met nog steeds vier belastingschijven, ondanks de voorstellen van de commissie Van Dijkhuizen.

Zie voor het minimumloon 2014: minimumloon 2015, minimumjeugdloon 2014.

Commissie Van Dijkhuizen

De voorstellen tot belastingverlaging in de sfeer van de inkomstenbelasting van de Commissie Van Dijkhuizen lagen op tafel, maar worden nog nauwelijks overgenomen. De bedoeling is wel dat een aantal toeslagen in 2015 zal worden samengevoegd tot een huishoudentoeslag. De zorgtoeslag 2014 zou worden afgeschaft en teruggegeven via een lager belastingtarief, maar dat gaat niet door. Eerst nog eens de tarieven voor 2013 voor wie jonger is dan 65 jaar en een maand en dan weten we volgens de redeneringen van Van Dijkhuizen hoe de tarieven inkomstenbelasting 2014 eruit zouden moeten zien:

Tarieven, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, in 2013 jonger dan 65 jaar en een maand, 65+:

hoogte inkomenmaar niet hoger danbelastingtarief
- 19.64537%
19.645 33.36342%
33.363 55.99142%
55.991-52%

Hoewel we hier gemakshalve over belastingschijven spreken is dit inclusief de premieheffing Volksverzekeringen in eerste en tweede schijf.

Tarieven inkomstenbelasting 2014, heffingskortingen

We weten dat in de oorspronkelijke plannen vanaf 2014 de zorgtoeslag niet meer bestaat en de zorgpremie en zorgverzekering 2014 verder inkomensafhankelijk wordt gemaakt. Het bedrag dat daarmee vrijkomt, wordt gebruikt om het belastingtarief van 42% te verlagen naar 38% en de eerste schijf te verlagen met 0,5% punt. Dat zou het volgende betekenen:

Tarieven, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, in 2014 jonger dan 65 jaar en twee maanden:

hoogte inkomenmaar niet hoger danbelastingtarief
- 19.64536,5%
19.645 55.99138%
55.991-52%

Maar dat kan nog eenvoudiger door ook de eerste schijf te schrappen:

Tarieven, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, in 2014 jonger dan 65 jaar en twee maanden:

hoogte inkomenmaar niet hoger danbelastingtarief
- 55.99138%
55.991-52%

Verder weten we dat de maximale hypotheekrenteaftrek 2014 tegen 51,5% zal zijn, omdat de aftrek in stapjes van 0,5% wordt beperkt. Daarmee zouden de belastingtarieven inkomstenbelasting 2014 als volgt worden:

Tarieven, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, in 2014 jonger dan 65 jaar en twee maanden:

hoogte inkomenmaar niet hoger danbelastingtarief
- 19.64536,5%
19.645 55.99138%
55.991-51,5%

Dat betekent dat er nog maar twee belastingschijven zijn. De hogere inkomens houden voorlopig een hoog belastingtarief en gaan over hun middeninkomen minder belasting betalen.

Inkomstenbelasting 2014 voor 65 jaar plus twee maanden en ouder

Dan de tarieven inkomstenbelasting en de schijven voor iemand van 65 jaar plus twee maanden en ouder. Vanaf een inkomen van 33.363 zouden de tarieven gelden van 42% en 52% zoals bij degenen die nog niet AOW-gerechtigd zijn:

Belastingschijven 2014, belastingtarief, belasting, loonheffing en de houdbaarheidsbijdrage, geboren voor 1948:
BelastingschijvenInkomen box 1 inkomstenbelastingTarief, als u bent geboren voor 1948
Belastingschijf 1: vanaf 0 tot en met 19.645 19,1 %
Belastingschijf 2: vanaf 19.645 tot en met 33.36324,1 %
Belastingschijf 3: vanaf 33.363 tot en met 55.99142,0 %
Belastingschijf 4: 55.991 en hoger52 %

Spaargeld 2014

Wat gaat er gebeuren met de vermogensheffing en vermogensrendementsheffing in 2014: belasting spaargeld 2014 omlaag? Neen hoor, ook een idee van Van Dijkhuizen, maar niet aanwezig in de Miljoenennota 2014.

Koopkracht 2014, zorgverzekering 2014

Dan de koopkracht 2014:
 • Winst is er vooral voor wie al weinig aftrekposten had;
 • De ziektekosten 2014 gaan voor de mensen met veel aftrekbare ziektekosten fors omhoog, omdat deze aftrek deels vervalt;
 • Hypotheekrenteaftrek 2014 omlaag;
 • De ouderen moeten maar zien hoe zij worden gecompenseerd;
 • De koopkracht staat voor veel mensen onder druk.

Update belastingtarieven 2014, Miljoenennota 2014, Belastingplan 2014, Prinsjesdag 2013

De precieze cijfers zijn nog niet officieel bekend gemaakt, maar komen op het volgende neer:
 • De inkomensafhankelijke zorgpremie gaat inderdaad niet door;
 • De zorgtoeslag 2014 blijft ook bestaan;
 • Het tarief van 37% in de eerste schijf gaat niet omlaag;
 • Het hoogste belastingtarief is 52% en gaat ook niet omlaag;
 • Het middelste tarief is 42% en gaat dus niet omlaag;
 • De lengte van de belastingschijf met het 42% belastingtarief wordt verlengd naar 56.131 euro;
 • De arbeidskorting wordt als heffingskorting voor hogere inkomens afgebouwd naar nul voor inkomens vanaf 70.000 euro tot 110.000 euro;
 • De algemene heffingskorting gaat niet voor iedereen omhoog, maar wordt in gevallen afgebouwd met drie procent jaarlijks naar ruim 1000 euro in 2017. De afbouw is 3% over het voor uw aftrekposten gecorrigeerde inkomen in de tweede en derde schijf inkomstenbelasting. Dat betekent dus dat de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk wordt vanaf 2014;
 • De ouderenkorting wordt bij een inkomen van 60.600 euro tot het einde derde schijf met 3% afgebouwd naar 92,50 euro;
 • Er komt 250 miljoen euro beschikbaar voor de sociaal economische agenda. Dit is voldoende geld om de duur van de ww te verlengen naar anderhalf jaar in plaats van 1 jaar zoals in het regeerakkoord;
 • Alle maatregelen worden gefaseerd ingevoerd en niet alleen in 2014.

Update begrotingsakkoord 11 oktober 2013, kabinet met D'66, ChristenUnie en SGP

En dan zijn we er nog niet. In het begrotingsakkoord van oktober 2013 is een verlaging van het tarief in de eerste schijf afgesproken dat 1,5 miljard euro kost. Dat zou duiden op een verlaging van het tarief met 0,75% punt in de eerste schijf. Dat betekent dat 37% nu 36,25% wordt en 19,1% wordt 18,35%. De belastingtarieven 2014 en belastingschijven zijn dan als volgt:

Tarieven, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, in 2014 jonger dan 65 jaar plus twee maanden:

hoogte inkomenmaar niet hoger danbelastingtarief
- 19.64536,25%
19.645 33.36342%
33.363 56.13142%
56.131-52%

Belastingschijven 2014, belastingtarief, belasting, loonheffing en de houdbaarheidsbijdrage, geboren voor 1948 of AOW-gerechtigd:

BelastingschijvenInkomen box 1 inkomstenbelastingTarief, als u bent geboren voor 1948
Belastingschijf 1: vanaf 0 tot en met 19.645 18,35 %
Belastingschijf 2: vanaf 19.645 tot en met 33.36324,1 %
Belastingschijf 3: vanaf 33.363 tot en met 56.13142,00 %
Belastingschijf 4: 56.131 en hoger52 %

Dit is inclusief de premieheffing Volksverzekeringen. De aftrek van de hypotheekrente is in de hoogste belastingschijf tegen nog maar 51% in 2015. Ook de heffingskortingen 2014 zijn bekend. De algemene heffingskorting gaat 100 euro omhoog en wordt inkomensafhankelijk.

Bijtelling auto van de zaak 2014 en 2015

Als u een auto van de zaak rijdt, kan in uw geval de bijtelling veranderen in 2014 en 2015. Zo wordt er een nieuwe bijtelling voor de leaseauto ingesteld, namelijk een bijtelling tegen het 7% tarief en gelden er zwaardere normen voor de toegestane CO2-uitstoot. Kortom, u gaat al snel meer belasting betalen op uw auto:

Arbeidskorting 2014

Het kabinet verandert ook een aantal heffingskortingen. Zo gaat de arbeidskorting in 2014 250 euro omhoog: hoogte arbeidskorting 2014.

Alle heffingskortingen 2014

Alle 10 heffingskortingen 2014 vindt u in het artikel: hoogte heffingskortingen 2014.

Slot, loonstrookje 2014

De gevolgen voor uw loonstrookje zijn sterk afhankelijk van uw situatie, maar ook wat u werkelijk te besteden hebt. Het kan in uw geval positief uitvallen, maar weet wel dat veel ook duurder wordt. De huren gaan omhoog, het eigenwoningforfait stijgt, gemeentelijke lasten gaan omhoog, accijns gaan omhoog, er is minder aftrek ziektekosten, een hogere eigen bijdrage in de zorg, de zorgtoeslag gaat omlaag, bij de hogere inkomens dalen de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. En zo is er nog veel meer echt van invloed op uw koopkracht.

Lees verder

© 2012 - 2017 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijvenHoe zien de inkomstenbelasting 2015, de belastingtarieven, gevolgen 65+, heffingskortingen en belastingschijven 2015 eru…
Inkomstenbelasting 2017 & belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2017 & belastingtarieven en schijvenWat zijn de tarieven inkomstenbelasting 2017, met de bijbehorende belastingschijven 2017 en de heffingskortingen. Op wel…
Algemene heffingskorting 2014 omhoogAlgemene heffingskorting 2014 omhoogDe algemene heffingskorting 2014 gaat omhoog, maar niet voor iedereen. De algemene heffingskorting wordt met ingang van…
Inkomstenbelasting 2010 & tarieven belastingen schijvenInkomstenbelasting 2010 & tarieven belastingen schijvenHoe zien de belastingschijven en tarieven van de inkomstenbelasting 2010 en 2011 er uit en de doorwerkbonus. Nu het bela…
Algemene heffingskorting 2015Algemene heffingskorting 2015De algemene heffingskorting 2015 is niet voor iedereen even hoog. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene h…

Reageer op het artikel "Inkomstenbelasting 2014 & belastingtarieven en schijven"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Martin, 03-03-2016 10:19 #76
Goedemorgen
Gisteren voor de eerste keer zelf mijn aangifte online ingevuld en nu een vraag omdat ik toch een beetje geschrokken ben.
Ik ben 68 en krijg volledig aow ook voor mijn partner die nog geen 65 is.
Bruto aow 19.299 euro, daarbij een klein pensioen bruto 4.955 per jaar. Mijn pensioen is ongeveer 120 euro bruto per jaar gestegen t.o.v. 2014 Verder geen aftrekposten, huurhuis. Het vermogen naar mijn partner overgeheveld die daar dik belasting over betaalt, dus mijn vermogen is 0,00 ook met geschuif van vermogen maakt het door mij te betalen bedrag niks uit.
Ik moet toch nog 303 euro belasting betalen terwijl van de aow en pensioen ook maandelijks belasting ingehouden wordt. Klopt dit wel of is er weer een belastingverhoging voor aow, ers t.o.v. 2014?
Dank voor uw antwoord m.v.gr. Martin Reactie infoteur, 03-03-2016
Beste Martin,
Het lijkt erop dat uw pensioen is afgerekend tegen het laagste belastingtarief in plaats van de tweede belastingschijf. Dat scheelt 5,5% ofwel 275 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rosanne Brand, 08-02-2016 18:11 #75
Hallo,

Is er altijd al een schijventarief geweest in Nederland of niet? Is er anders misschien bekend wanneer dit ingesteld is?

Met vriendelijke groet,
Rosanne Brand Reactie infoteur, 09-02-2016
Hallo Rosanne Brand,
Het eerste schijventarief in de inkomstenbelasting dateert bij mijn weten uit het begin van de twintigste eeuw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack van der Weegen, 08-05-2015 10:49 #74
Ik woon geheel 2014 met mijn vrouw in Portugal en heb AOW en pensioen ABP en ben belastingplichtig in Nederland en heb een C formulier ingevuld en nu moet ik 2935,00 inkomstenbelasting en premieheffing betalen terwijl het ABP loonheffing in houdt 690,00, Ben ik in Nederland premie schuldig?
Mvg: Jack Reactie infoteur, 08-05-2015
Beste Jack van der Weegen,
Als u in Nederland belastingplichtig bent, betaalt u inderdaad belasting en premies.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Godfried Luijten, 30-01-2015 23:23 #73
Ik ben in juni 2014 65 jaar geworden
ik krijg dus vanaf juni 2014 pensioen en vanaf augustus 2014 a o w +pensioen
mijn geschat inkomen is 32.511
in wat voor een belastingschijf kom ik terecht
en wat zijn mijn heffingskortingen Reactie infoteur, 31-01-2015
Beste Godfried Luijten,
U hebt dan met twee regimes te maken: met de tarieven en kortingen voor de maanden totdat u AOW-gerechtigd werd en die voor de periode daarna. Daar rolt een gemiddelde uit. Zo zal uw tarief in de eerste schijf uitkomen op 28,79% en in de tweede schijf op 34,54%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 23-06-2014 23:22 #72
Mijn vraag AOW daar betaal je loonheffing over ongeveer 100 euro daar word de loonheffingskorting toegepast, daarnaast hebben wij een pensioen opgebouwd bij de werkgever daar gaat 200 euro van de 1028 aan loonheffing vanaf. Samen dus AOW en pensioen samen ongeveer 2400 bruto per maand. Gaat daar nog een extra heffing overheen? Graag zou ik dit weten om niet voor een verrassing op eind van het jaar te staan. En als het zo is hoe moet ik dit aanpakken? Bij de belastingdienst? Reactie infoteur, 24-06-2014
Beste Jan,
Als beide instanties rekening houden met uw loonheffingskorting, gaat dat waarschijnlijk fout doordat u te weinig loonbelasting betaalt. Of u waarschuwt uw pensioenfonds voor uw pensioen of de SVB voor uw AOW.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Foort, 10-05-2014 14:47 #71
In het overzicht onder de "update begrotingsakkoord 11 oktober 2013, kabinet met enz." zijn er in de eerste en tweede schijf percentages gewijzigd.
Belastingschijven 2014, belastingtarief, belasting, loonheffing en houdbaarheidsbijdrage, geboren voor 1948 of AOW- gerechtigd
Dit gaat om schijf 1, het was in 2013 5,85% en wordt in 2014 18,35%. over het bedrag van 19.645
Resultaat in 2013 1.149 en in 2014 3.605 verhoging van 2.456.
Voor schijf 2 was het in 2013 10,85% en wordt het in 2014 24,1 % over een bedrag van 13.718
Resultaat in 2013 1.488 en in 2014 3.306 verhoging 1.818
Totale verhoging voor schijf 1 en 2 is dan 4.274 of te wel 12,82 %.
Dit betreft een categorie gepensioneerden met een inkomen van rond de 33.363, gehuwd en een klein aanvullend pensioen.De bruto bedragen voor deze groep worden niet verhoogd, AOW en ook voor het aanvullend pensioen niet of marginaal geïndexeerd.
Zelfs als een betreffend persoon nog bruto 10.000 meer pensioen heeft is het een buiten proportionele verhoging. Ik denk dat dit over een relatief grote groep 65+ ers gaat waar de meeste ervan nog niet weten wat hun boven het hoofd hangt. Graag een reactie. Reactie infoteur, 10-05-2014
Beste Foort,
Ook in 2013 ging het al om 19,1% en 24,1 % en de belastingschijven zijn bevroren, dus identiek aan 2013. Zie voor de details:

http://financieel.infonu.nl/belasting/96906-inkomstenbelasting-2013-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 16-04-2014 12:43 #70
Beste SVB,

Ik ben 67, dus AOW-er en gehuwd. Ik heb een bruto inkomen van 17848 AOW en 23811 Pensioenfonds. Een groot gedeelte valt onder 42%. Daar ik graag iets extra's zou willen, heb ik een baan aangeboden gekregen van 2 dagen per week. Mijn vraag is nu; Is het interessant om dit te doen en wat gaat er allemaal extra af. Ik ga er vanuit dat het 42% belast wordt?, maar wat verder? Tot horens en vast bedankt Reactie infoteur, 17-04-2014
Beste Fred,
Alles over AOW en bijverdienen vindt u in het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/67504-bijverdienen-en-de-aow-wat-is-het-belastingtarief.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Seggelinck, 09-03-2014 21:48 #69
Wat zijn de gevolgen als je in febr.2014 65 jaar bent geworden en een spaarlijfrente van onder de 4.242,00 wilt innen c.q. opheffing - bank zegt inhouding is 52% over het bedrag.
Maar hoe zit het dan als het verzamelinkomen over 2014 op 21.000,00? Volgens mijn simpele gedachte krijg dan het verschil terug tussen het lage tarief en de 52%.

Wie weet het precies? Reactie infoteur, 10-03-2014
Beste Seggelinck,
In de wet staat dat 52% moet worden ingehouden. Dit is een voorheffing die veel te hoog kan zijn. In dat geval krijgt u het teveel betaalde terug via uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting (als u die invult) of uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo Blokland, 12-02-2014 12:06 #68
Wat is het belastingvoordeel als AOW-er als ik een jaarlijkse ''gewone''gift van 1.000,= omzet in een ''periodieke'' gift bij een inkomen uit werk en wonen van 25.000,=, resp. 30.000,= en 35.000,=? Reactie infoteur, 12-02-2014
Beste Leo Blokland,
Uw voordeel hangt van uw belastingtarief af. Bij de eenmalige gift geldt ook een drempel, bij de periodiek gift niet:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65060-aftrek-giften-2013-en-2014.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 29-01-2014 21:56 #67
Vraag over het banksparen (omgezet lijfrentes) als ik 67 jaar wordt wil ik het opgebouwde bedrag in 5 jaar laten uitkeren. Buiten mijn AOW krijgen ik ook een pensioen van ongeveer 36000 euro, hoeveel belasting moeten we jaarlijks gaan betalen over de uitgekeerde bank spaar uitkeringen. belastingschijf 3 42%? Reactie infoteur, 30-01-2014
Beste Martin,
Het zal 42% zijn en wellicht een beetje 52% voor zover u in totaal boven de 55.991 uitkomt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 21-01-2014 14:56 #66
Ik word 22 mei 2014 65 jaar en ontvang dus vanaf 22 juli AOW. Klopt het dat ik dan 7 maanden de niet-AOW gerechtigde tabel loonbelasting moet hanteren voor en 5 maanden de wel-AOW gerechtigde tabel loonbelasting? Ik wil ook gebruik maken van de eenmalige regeling handdruk uitkering: moet ik het uitgekeerde bedrag dan delen door 12 maanden en dan voor de eerste 7 maanden de niet-AOW gerechtigde tabel loonbelasting hanteren en voor de laatste 5 maanden de wel-AOW gerechtigde tabel loonbelasting?
Of wordt bekeken wat de "echte" inkomsten zijn in 2014 (exclusief handdruk) en wordt de handdruk als extra gehanteerd in de hoogste belastingschijf en zoja, welke schijf moet dan worden gehanteerd: de niet_aow of wel-aow gerechtigde?
Ik hoop dat het duidelijk is.
groeten Piet Reactie infoteur, 21-01-2014
Beste Piet,
1. U krijgt inderdaad met twee loonbelasting tabellen te maken zoals u aangeeft.
2. Voor de loonbelasting zijn de tarieven in schijven 1 en 2 afhankelijk van het moment dat u AOW-gerechtigd wordt. Voor de inkomstenbelasting wordt gerekend met een gewogen gemiddelde van de tarieven over het hele jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 16-01-2014 14:31 #65
Wat krijg ik meer in handen in 2014 met mijn AOW en een pensioen van bruto 2200 euro p/m? Reactie infoteur, 16-01-2014
Beste Bert,
AOW plus een pensioen van 2200 euro? Dan gaat u er waarschijnlijk 5 euro op vooruit per maand (saldo lager tarief eerste schijf, tientje per maand meer AOW en afbouw algemene heffingskorting). Als u bedoelt AOW en pensioen samen 2200 euro, dan gaat u er 10 tot 15 euro per maand op vooruit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marlies, 14-01-2014 15:59 #64
Hallo,
ik moet een berekening maken om te bepalen of ik mijn eenmanszaak om wil zetten in een bv. Nu zal het niet heel veel schelen, maar moet ik als tarief in de vierde schijf 52% of 51,5% nemen?
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
Marlies Reactie infoteur, 14-01-2014
Beste Marlies,
In de vierde schijf moet u bij uw inkomen een belastingtarief van 52% nemen in 2014 (is niet veranderd). De aftrek van hypotheekrente is echter tegen maximaal 51,5% geworden (was 52%).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 02-01-2014 20:50 #63
Hallo, Ik word 9 januari 2014 -65 jaar. ik krijg dan aow en een klein pensioen van ca.300,00 br. euro pm. ook heb ik nog een gouden handdruk van bruto 53.000.00 euro. Nu heb ik de keus: in een keer de goudenhanddruk uit laten betalen waarvan dan 80% belasting van moet worden betaald, of het geld over een aantal jaren uit laten betalen.Als ik het geld in een keer uit laat betalen val ik dat jaar in de hoogste belasting schijf, mijn vraag is: kan ik dat over drie jaar middelen, dus 2014-2015 en 2016?Ik kan mijn hypotheek rente verrekenen kan dat dan nog? vriendelijke groet, Monique Reactie infoteur, 03-01-2014
Hallo Monique,
1. De regels voor de gouden handdruk zijn per 1 januari 2014 voor nieuwe handdrukken veranderd. Een ontslagvergoeding van vóór 2014 kan in de tijd worden gespreid via banksparen of een stamrecht bv, maar daarna niet meer:

http://financieel.infonu.nl/belasting/118340-extra-belastingvoordeel-stamrecht-bv-2014.html

2. Middelen van inkomens (box 1) kan altijd een oplossing zijn:

http://financieel.infonu.nl/belasting/109880-extra-loon-en-middeling-van-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lieke, 27-12-2013 21:30 #62
Geachte
Mijn jaarsalaris op basis van 32 uur bedraagt 23,000 euro
Nu wil ik 24 uur gaan werken, wat zou uitkomen op een 18,000 bruto zal gaan uitkomen per jaar?
Hoeveel zal ik dan ong per maand moeten inleveren?

Mvg Lieke Reactie infoteur, 28-12-2013
Beste Lieke,
Het netto inkomen is van meer afhankelijk dan de belasting en premies alleen. Denk aan uw pensioenopbouw en de sector waarin u werkt. Een indicatie: van 5000 euro bruto minder merkt u netto grofweg 2900 euro minder aan inkomen. Daar staat tegenover dat de zorgtoeslag hoger zal uitvallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 27-12-2013 15:08 #61
Goedemiddag,

Mijn jaarsalaris bedraagt 52000 euro en daarin zit mijn leaseauto ook bij geteld. Ik zit nu in de 42% schaal. Nu is het volgende gebeurd: Mijn lease contract loopt bijna af en mijn werkgever vraagt of ik een auto wil gaan rijden die nog op het terrein staat omdat het voor hem te duur is deze af te kopen. Alleen deze auto heeft een fiscale waarde van 44000 euro terwijl mijn huidige auto een fiscale waarde heeft van 32000 euro. De werkgever geeft aan dat hij wel het verschil qua bijtelling wilt betalen ten opzichte van mijn huidige auto zodat ik netto hetzelfde salaris over zal houden. Zover ik het nu begrijp komt er toch nog iets anders om de hoek kijken, namelijk dat deze auto dan bij mijn huidige salaris wordt opgeteld en ik vervolgens boven die 56131 grens kom. Als ik hiermee akkoord ga word ik dan met alle belastingen (dus ook hypotheekrente aftrek) belast voor 52%? En zijn er nog meer gevolgen waar ik aan moet denken als ik hier akkoord op geef?

mvg
Peter Reactie infoteur, 27-12-2013
Goede dag Peter,
Het schijvensysteem werkt zo dat het salaris in een schijf met het tarief dat daarbij hoort wordt belast. U gaat dus 52% betalen over het inkomen dat hoger is dan 56.131. Dat betekent ook dat uw belastingaftrek in die schijf tegen 52% is, wat een voordeel is. Een nadeel is ook dat uw algemene heffingskorting en arbeidskorting een paar honderd euro lager zullen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo de Bruin, 26-12-2013 17:18 #60
Goed middag,

Belastingschijf 1: vanaf 0 tot en met 19.645 19,1 %
Belastingschijf 2: vanaf 19.645 tot en met 33.363 24,1 %
Mijn inkomen is AOW+pensioen 32.000,- bruto per jaar.
Dit valt nog net onder de 24.1 %

Mijn vrouw krijgt in Februari AOW. Geld voor haar ook de 19.1%, of worden deze bedragen bij elkaar geteld?

Met vriendelijke groet,

Theo de Bruin Reactie infoteur, 26-12-2013
Beste Theo de Bruin,
Voor uw vrouw gelden dezelfde belastingschijven en tarieven als voor u. Jullie inkomens worden voor de belastingheffing niet bij elkaar opgeteld, maar afzonderlijk belast. De gezamenlijke belastingaangifte doet daar niets aan af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Gelderen, 21-12-2013 13:29 #59
Goedemiddag,

ik heb een jaarsalaris van 9200,00 euro bruto en een uitkering van 5500,00 bruto mag ik hiermee alle twee in box 1 zitten omdat het opgeteld niet die 19645,00 euro is voor 2014.

Mvg M van Gelderen Reactie infoteur, 22-12-2013
Beste Van Gelderen,
Beide inkomsten zitten inderdaad in box 1.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. R. van den Berg, 20-12-2013 13:06 #58
AOW en pensioen voor 2014 mbt tot de belastingschijven iets verbetert, belasting 0,8 % in eerste schijf omlaag. Zorgtoeslag is vervallen. Netto weer een paar euro naar beneden. Blijven ze steeds de ouderen als melkkoe zien? Reactie infoteur, 20-12-2013
Beste G. R. van den Berg,
Dat moet men maar afwachten helaas. Voor 2015 staat ook al van alles op stapel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John Meijer, 16-12-2013 15:00 #57
Ik ben geboren in december 1948, dit is de eerst maand van mijn pensioen welk belasting tarief val ik, en in het volgend jaar als ik mijn AOW krijg december 2014? Reactie infoteur, 16-12-2013
Beste John Meijer,
U betaalt als AOW gerechtigde het verlaagde tarief vanaf 18,35%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lassooij, 12-12-2013 21:06 #56
Ik ben geboren in 1948. Welke belasting schijven zijn voor mij geldig?

Gr:Ton Lassooij Reactie infoteur, 13-12-2013
Beste Lassoij,
1. In 2013 heeft u dan, als u niet in december bent geboren, met twee stelsels te maken. Een aantal maanden niet AOW-gerechtigd en een aantal maanden wel AOW-gerechtigd.
2. In 2014 gelden dan de tarieven voor een AOW-gerechtigde (laatste tabel in artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilco, 03-12-2013 15:04 #55
Ik ben in 2012 in mei 65 jaar geworden en kreag in juni mijn eerste aow onder welke belasting groep val ik? Wij hebben een harten twee polis en die komt in 2014 tot uitkering maar die is nooit fiscaal voordeel van gehad valt dit ook onder inkomen?

Met vriendelijke groet
Wilco Reactie infoteur, 03-12-2013
Beste Wilco,
1. Tot juni neemt u de tarieven van jonger dan AOW gerechtigd en voor het inkomen daarna de tarieven voor iemand die AOW-gerechtigd is.
2. De uitbetaling van een lijfrentepolis is inkomen, de betaling uit een verzekeringspolis niet. Als er geen premie is afgetrokken, is alleen de meerwaarde (opbrengst polis minus premies) belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom van de Velde, 23-11-2013 18:55 #54
Geachte Zeemeeuw,

Hartelijk dank voor uw snelle reactie.

Aangezien ik in dit soort zaken leek ben, is uw antwoord mij niet (echt) duidelijk.

Zoals in mijn vorige e-mail vermeld gaat het over de uit te keren lijfrente voor 2014 ter hoogte van 36.000,=, aangezien ik dan de A.O.W. leeftijd bereik.
In het verleden heb ik de gestorte lijfrentepremies fiscaal afgetrokken.

Kunt u mij een richtlijn geven wat ik ca. af moet dragen bij het vrijvallen van de volledige 36.000,= e.o. de 1e schijf van 19,1% ook nog van toepassing is in 2014 en wat de 2e schijf bedraagt?

Gaarne verneem ik nog van u.

Met vriendelijke groet,
Tom van de Velde Reactie infoteur, 24-11-2013
Geachte Tom van de Velde,
1. Als uw lijfrente straks wordt uitgekeerd zal de verzekeringsmaatschappij 52% belasting inhouden als voorheffing. Het is een verplichte voorheffing die te hoog kan uitvallen als uw inkomen plus lijfrente niet in de belastingschijf van 52% terecht komt.
2. Uw totale inkomen wordt fiscaal belast per schijf van inkomen. Als u een totaal inkomen hebt van bijvoorbeeld 50.000 euro, wordt tot 19.645 belast tegen het laagste tarief, het volgende deel tegen 24,1% en zo verder.
3. Het kan dus zijn dat u netto te weinig krijgt, maar dat kunt u rechttrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Dan wordt daadwerkelijk per belastingschijf gerekend terwijl bij de lijfrente meteen met 52% aftrek werd gewerkt.
4. Het belastingtarief in de laagste schijf wordt in 2014 met 0,75% verlaagd ten opzichte van 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom van de Velde, 23-11-2013 11:33 #53
Goedemorgen,

Op 3 juni 2014 word ik 65 jaar (geboren 3 juni 1949)

Ik heb lijfrentes gestort vanaf 1996 en dit bedrag van ca. 36.000,= valt dan vrij.
Mij is altijd voorgehouden dat je dan in de 1e schijf ca. 19% belasting afdracht had.

Nu lees ik dat deze schijf telt als je geboren bent voor 1948?
Maar er staan zoveel voorbeelden dat ik door de bomen het bos niet meer zie.

Kan iemand mij vertellen wat ik daadwerkelijk van bovenstaand bedrag moet afdragen aan belasting?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoord c.q. medewerking.

Met vriendelijke groet,
Tom van de velde Reactie infoteur, 23-11-2013
Beste Tom van de Velde,
1. Er zijn inderdaad lagere belastingtarieven voor wie AOW-gerechtigd is, omdat men dan geen AOW-premie betaalt. In de eerste schijf is het tarief in 2013 dan gelijk aan 19,1%.
2. Als u de premies eerder hebt afgetrokken, betaalt u inkomstenbelasting over de uitkering van lijfrente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie Broekhuizen, 22-11-2013 13:53 #52
Beste Infoteur.
In de laatste Tabel (Belastingschijven 2014, belastingtarief, belasting, loonheffing en de houdbaarheidsbijdrage, geboren voor 1948 of AOW-gerechtigd) zie ik dat het eind van de 2e Tabel is opgerekt van 33363 naar 33555 Euro. Volgens de belastingdienst worden de tabellen dit jaar niet gecorrigeerd voor Inflatie. Zou deze tabel wel kloppen, is de grens voor de sociale premies hierbij ook opgetrokken naar de nieuwe grens en geldt dit dan alleen voor geboren voor 1948?
Dit zou betekenen dat de hoogte van de uiteindelijke sociale premies hiermede ook leeftijdsafhankelijk zouden worden.
Verder valt mij op dat de 3e schijf stopt bij 56431 Euro terwijl de 4e schijf begint bij 56531 Euro. en deze ook afwijkt van de AOW - Tabel. (56131 Euro) Klopt dit? Alleen het einde van de 2e schijf zou toch maar gebruikt worden voor de zgn. houdbaarheidsbijdrage, of is dit om de hogere (midden) inkomens bij AOW gerechtigden enigszins te compenseren?
Zou je dit misschien nog enigszins kunnen verduidelijken.
Tevens is mij opgevallen dat de door de belastingdienst verstrekte programma aangifte 2014, het tarief van de eerste schijf (nog) niet heeft aangepast. Ook de zgn. inkomensafhankelijke heffingskorting is hierin niet terug te vinden of moet dat allemaal gecorrigeerd worden via de Eindberekening aangifte in April 2015

B.v.dank en M.vr.groet
Arie Broekhuizen Reactie infoteur, 22-11-2013
Beste Arie Broekhuizen,
1. De schijven zijn gelijk, maar de tarieven zijn verschillend.
2. Het programma van de belastingdienst zelf lijkt me op een aantal punten niet actueel en zal neem ik aan nog door hen worden bijgesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 12-11-2013 13:23 #51
Hallo,

Mij is ter oren gekomen dat de allimentatie welke men betaalt voor kinderen wonend bij de andere ouder, in 2014 niet langer (dus ook niet gedeeltelijk) fiscaal aftrekbaar is.
Kunt u hier meer over schrijven? Reactie infoteur, 12-11-2013
Beste Richard,
De aftrekpost levensonderhoud kind bestaat ook in 2014 nog (lagere bedragen), maar verdwijnt in 2015 volledig:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/107385-aftrekpost-kosten-levensonderhoud-kind-2014.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Olaf, 06-11-2013 00:09 #50
Wat een sigaar uit eigen doos. eerst zou de derde schijf met 600 euro verlengd worden, in het akkoord van 11 okt is dat nog maar 140 euro, en een eenmalige kwart procent in de eerste schijf belastingverlaging. maar dat is maar voor 1 jaar. kortom, er lijkt sprake van een douceurtje voor iedereen, maar in feite is het akkoord dan voor velen het intrekken van een beloofde belastingverlaging. en andermaal wordt genivelleerd: hogere inkomens verliezen ten gunste van lagere. zeg maar nee, dan krijg je er twee. weer een verkiezingsbelofte gebroken. en weer met veel microwerk de werkelijke beweging verhuld en in de pers doen als of het kabinet water in de wijn doet. alles wordt nog erger. Reactie infoteur, 06-11-2013
Beste Olaf,
Klopt. Als je eerst verschrikkelijke dingen aankondigt en die later iets ten gunste aanpast, is het net alsof u erop vooruit gaat. Daarom ook laat ik niet alleen de eindstand zien, maar ook de totstandkoming daarvan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton Lassooij, 05-11-2013 11:01 #49
Ik ben geboren op 18 juni 1948. Welke tabel is voor geldig? Reactie infoteur, 05-11-2013
Beste Ton Lassooij,
Tot 18 juli 2013 geldt voor u de tabel voor wie niet AOW-gerecht is, en daarna voor wie dat wel is (twee tabellen dus).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 17-10-2013 16:21 #48
Geachte Zeemeeuw,

Misschien heeft U het ook vernomen, de specifieke zorgkostenaftrek blijft toch bestaan.
Met vriendelijke groet
Johannes. Reactie infoteur, 17-10-2013
Geachte Johannes,
Als u daarover meer wilt lezen, verwijs ik u naar het artikel (e.e.a. verslechtert ook na het Herfstakkoord nog steeds):

http://financieel.infonu.nl/belasting/105078-fiscale-aftrekpost-specifieke-zorgkosten-2014-verdwijnt?html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 06-10-2013 22:56 #47
Mijnheer Zeemeeuw,

Kan in 2014 nog zorgkosten voor 2013 worden afgetrokken? Omdat dit Kabinet ook hier de regels wil gaan veranderen?

Met vriendelijke groet,

John. Reactie infoteur, 07-10-2013
Beste Johan,
Het is nog steeds de bedoeling dat de aftrek van specifieke zorgkosten in 2014 wordt afgeschaft (Miljoenennota 2014) en het ziet er niet naar uit dat dit voornemen wordt teruggedraaid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 02-10-2013 11:11 #46
Geachte heer Zeemeeuw,

Ik heb zelf AOW, mijn vrouw krijgt AOW in 2014, geboorte datum in april en krijgt de AOW 2 maanden later in juni. Mijn vraag, krijgen wij een volledige AOW? voor 2 personen, i.v.m. de nieuwe maatregelen?

Met vriendelijke groet,

Johannes. Reactie infoteur, 02-10-2013
Geachte Johannes,
Jullie krijgen in 2014 de volledige AOW (ieder de helft). De veranderingen doen zich voor in 2015 (afschaffen MKOB, 25 euro per maand).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Russ, 18-09-2013 19:02 #45
Beste redactie,

Ben 66, inkomen valt voor deel in 52% tarief.

Lees overal wel over afbouwen heffingskorting van 2001, dus jonger dan 65, maar niets over afbouwen algemene heffingskorting van ouder dan 65+ 2 maanden (nu geloof ik 1030 p.j.).

Kunt u me zeggen of en hoe deze heffingskorting ook word afgebouwd?

Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste F. Russ,
Zie voor meer details over de algemene heffingskorting 2014, 2015-2017 het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/105964-algemene-heffingskorting-2014-omhoog.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 18-09-2013 13:42 #44
Nu de algemene heffingskorting over 2014 bekend is zou ik graag willen weten hoeveel heffingskorting ik over hou met een inkomen van 32.000. ik ben van voor 1963 en heb begrepen als je boven de 20.000 zit je gekort wordt? Gr jos Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Jos,
De afbouw van de algemene heffingskorting in de periode 2014-2017 vindt u eenvoudig terug in het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/105964-algemene-heffingskorting-2014-omhoog.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 18-09-2013 13:41 #43
Nu de algemeneheffingskorting over 2014 bekend is zou ik graag willen weten hoeveel heffingskorting ik over hou met een inkomen van 32.000.ik ben van voor 1963 en heb begrepen als je boven de 20.000 zit je gekort wordt? Gr Jos

Pierre, 17-09-2013 23:53 #42
Geachte heer Zeemeeuw,
Ik ben in 2014 ouder dan 65 jaar en 2 maanden (geboren in maart 1948). Volgens mij val ik in de laatste kolom. Daar staat echter: "geboren voor 1948". Ik kan dit niet met elkaar rijmen. In welke tabel hoor ik nu thuis? Reactie infoteur, 18-09-2013
Geachte Pierre,
Zodra u in 2014 AOW gerechtigd wordt, geldt voor u inderdaad de laatste tabel. Sinds de ophoging van de AOW-gerechtigde leeftijd volstaat het momenteel niet meer om alleen naar een jaartal te kijken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Heij, 17-09-2013 16:20 #41
Geachte heer, er werd een vraag gesteld wat is een rijke oudere er wordt gezegd iemand met een pensioen van 10.000 of meer gaat meer belasting betalen dan iemand met alleen maar een AOW.is dat zo? en wat als je pensioen onder de 10.000 valt? Reactie infoteur, 17-09-2013
Beste A. Heij,
Ja dan gaat u over een deel 24,1% belasting betalen (tweede schijf), maar dat was in 2013 ook al zo.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 16-09-2013 12:15 #40
Mijnheer Zeemeeuw,

Wat verstaat dit Kabinet onder Rijke oudere? i.v.m. de AOW.

Met vriendelijke groet,

Johannes. Reactie infoteur, 16-09-2013
Beste Johannes,
Helaas valt iemand met een AOW al snel onder het begrip rijk zodra er een klein extra pensioen of wat extra vermogen is. De interpretatie van het begrip rijk door dit kabinet, hangt van de regeling en vermogenstoets af, maar de tendens is toch duidelijk dat als het even kan ouderen meer zelf zullen moeten gaan betalen. Doordat toeslagen omlaag gaan, de eigen bijdragen voor bepaalde zorg stijgen, fiscale voordelen worden afgebouwd en men toewerkt naar een fiscalisering van de AOW.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 11-09-2013 12:19 #39
Beste Zeemeeuw,

Ik lees dat ook chronisch zieken met een AOW, toch nog 950 euro boven op de norm krijgen volgens de Staatssecretaris van Rijn.
Wat en hoe gaat dit gebeuren?

Met vriendelijke groet,

Johan. Reactie infoteur, 11-09-2013
Beste Johannes,
Van Rijn gaat over het budget dat naar de gemeenten aan zorg gaat. Zo ook de AWBZ 2014. De gemeenten krijgen meer budget om de pijn voor wie in een instelling zit, te verzachten. Ook het bedrag boven de norm dat u noemt, is extra geld bovenop uw zak- en kleedgeld ter compensatie van de hogere kosten. Ik denk niet dat u dat geld zelf in handen krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. C. Vermeulen, 28-08-2013 16:04 #38
Beste Zeemeeuw,

De belasting schijven worden toch bevroren?
Jij verwacht dus dat de belastingschijf met het 42% belastingtarief wordt verlengd van 55991 ruim 60.000 euro voor. Dat is toch gunstig als je net op de grens zit van 55591 euro.

Met vriendelijke groet,

E.C. Reactie infoteur, 28-08-2013
Beste E.C Vermeulen,
1. Met de schijven worden bevroren wordt bedoeld dat de schijven niet worden verhoogd met de inflatie.
2. In dit artikel is nog gerekend met constante prijzen (geen inflatiecorrectie, schijven 1 en 2 bevroren), maar is de ophoging van schijf 3 en 4 (vanaf 42%) het gevolg van andere maatregelen uit het regeerakkoord en begrotingsakkoord. Ik denk niet dat die ook zijn geschrapt, maar zeker weten doen we dat pas met Prinsjesdag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carolien, 27-08-2013 19:56 #37
Ik word hier zo treurig van. Geen particulier die het zich kan veroorloven een werkster te nemen, een tuinman, een schilder. I.p.v. de eerste 20.000,- euro inkomsten belastingvrij te maken, verhoogt men de belasting naar 37%. Wat zou het de onderlaag en subsidie afhankelijke onderlaag een boost hebben gegeven tot 20.000,- euro belastingvrij en als opdrachtgever geen verplichtingen. En alle subsidies laten vervallen. Mensen zelf leren verantwoordelijk te nemen. Man, man wat verlang ik naar een zakelijk ingesteld kabinet zonder politieke bijbedoelingen. Reactie infoteur, 28-08-2013
Beste Carolien,
Dat zou mooi zijn :-)
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thea Houter, 20-08-2013 11:04 #36
Ik heb al gelezen over de commissie Van Dijkhuizen die de belasting voor ouderen met 1% per jaar gaat verhogen. Dat betekent voor mij bij 1.000 euro pensioen een korting in 2020 van 138 euro. Ik woon in Spanje en ben spaans belastingplichting, dus het ABP houdt alleen belasting in in de eerste schijf, die dus van 1,95 is verhoogd naar 5,85% en doorgaat met 1% per jaar tot 17,9%. Kunt u mij zeggen of dit voorstel van de commissie is aangenomen? En dus feit is? Reactie infoteur, 20-08-2013
Beste Thea Houter,
Het eindrapport van de commissie van Van Dijkhuizen is een advies aan de regering. Momenteel is het niet meer dan dat. Zie voor meer informatie de special:

http://zeemeeuw.infoteur.nl/specials/commissie-van-dijkhuizen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sven Steffense, 25-07-2013 20:21 #35
Geachte heer Zeemeeuw,

Geboren op 11 november 1948 hebt u mij geantwoord dat ik voor december 2013 in de lage 19,1 schrijf zit, maar blijf ik daar in 2014?
Mvg, Sven Steffensen Reactie infoteur, 26-07-2013
Geachte Sven Steffense,
Als uw inkomen niet verder toeneemt, zit u ook in 2014 in de belastingschijf van 19,1%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 23-06-2013 22:42 #34
Geachte heer Zeemeeuw,

Ik denk dat de mensen wel gerust kunnen zijn, want volgens Maurice de Hond, zijn er niet veel zetels meer over van dit Kabinet. Ook is het schandalig om mensen tot modaal zoveel te laten inleveren, vooral als je al zoveel gepakt bent door dit Kabinet, de pensioenen hebben ook al veel bij de gepensioneerden weggehaald. Ik heb zelf een AOW en deel de frustratie van al de mensen die door hard werken een normaal inkomen denken te hebben. Hoe kunnen zij nog staken of iets dergelijks? stemmen op een Ouderen Partij?

Dit was zomaar een bericht van mij,

veel succes mijnheer Zeemeeuw. Reactie infoteur, 24-06-2013
Beste Johannes,
Dank u wel. Voor velen van ons is het inderdaad op de tanden bijten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Arens, 20-06-2013 08:39 #33
De commissie Dijkhuizen wil 2 tarieven van 37 en 49%. Dit houdt dus in dat de heer Dijkhuizen zelf met zijn riante salaris er netto fors op vooruit gaat en ook nog profiteert van zijn spaarkapitaal omdat daar ook minder belasting over zal worden betaald. Stel een inkomen van 30.000 per maand is dan netto 900 euro netto meer per maand
Vele AOWers die gehuurd zitten en een beetje spaargeld hebben die niet meer verdienen dan die 33.336 euro leveren dan over de eerste 19.645 euro 17,9% netto in en over de volgende tot de 33.363 euro nog eens 12,4% in totaal netto 520 netto per maand. Maakt dat maar eens duidelijk bekend in de pers. Of is dit niet waar? Reactie infoteur, 20-06-2013
Beste M. Arens,
1. De gevolgen voor iemand met AOW zullen groot zijn als de aanpassing te snel gebeurt. De commissie stelt een periode van 18 jaar voor om het tarief geleidelijk te verhogen. Overigens is het opvallend dat in de pers tot nu toe nauwelijks aandacht is voor wie AOW-gerechtigd is, hoewel daar nu al zware klappen plaats vinden.
2. De vermogensrendementsheffing zou nu lager kunnen uitvallen (afhankelijk van het belastingtarief waarmee straks wordt gerekend), maar als de inflatie de komende jaren opdoemt, wordt die belasting alleen maar hoger dan nu bij een vaste 1,2%. Het kan een heel kortstondig voordeeltje worden. Het is maar de vraag of dit dus een verstandig voorstel is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 19-06-2013 13:48 #32
Geachte heer Zeemeeuw,

Wij krijgen nog steeds geld terug van de laatste schijfverhoging? die is toch niet terecht? Zij kunnen toch niet doorgaan om de aow, ers elk jaar opnieuw te pakken, de mensen krijgen hier problemen door. Alweer de hoge inkomens die ontzien worden. Reactie infoteur, 19-06-2013
Beste Johannes,
Wie een AOW heeft, gaat er in de meeste gevallen nog steeds op achteruit. Staatssecretais Weekers heeft eerder in de Kamer aangeven dit te zullen bekijken en eventueel met een compensatie te zullen komen. Maar daar hebben we tot nu toe helaas niets meer over gehoord.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 18-06-2013 10:19 #31
Geacht heer Zeemeeuw,
Als de nieuwe belastingadviezen worden aangenomen (iedereen 37%) wat heeft dit voor consequenties voor de gepensioneerden. Dit wordt voor hen een enorme belasting verhoging van enige honderden euro's per maand, lijkt mij.

met vriendelijke groet,
Theo Reactie infoteur, 18-06-2013
Geachte Theo,
Zeker, de commissie beveelt aan om het laagste tarief voor AOW gerechtigden geleidelijk te verhogen (1% punt per jaar), maar dat kost de ouderen zeker geld:

http://zeemeeuw.infoteur.nl/specials/commissie-van-dijkhuizen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Th Spanjers, 15-05-2013 16:23 #30
Spanjers 15-05-2013

Geachte Heer Zeemeeuw,
Welke belastingschijven gelden voor mij in 2014?
Mijn geboortedatum is 12-06-1948.

Met vriendelijke groet, Spanjers Reactie infoteur, 16-05-2013
Beste Th Spanjers,
Tot 12-8-2014 gelden voor u de normale belastingschijven (niet AOW gerechtigd). Voor daarna geldt bij benadering de laatste tabel. Het precieze cijfer wordt pas later dit jaar bekend gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 03-05-2013 19:43 #29
Zeemeeuw,

Klopt het dat de heer Weekers de verhoging belastingtarief, wet uniformering loonbegrip 2013, later wil herzien? i.v.m de vele bezwaren omtrent de AOW,ers?

met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 04-05-2013
Beste Johan,
Staatssecretaris Weekers heeft de Kamer toegezegd dat als de koopkrachteffecten slechter uitvallen dan aanvankelijk gedacht, hij aanvullende maatregelen zal nemen om deze verslechtering te repareren. Dat zijn dus wel wat slagen om de arm.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Heij, 02-04-2013 16:24 #28
Bedoelt u met de laatste tabel de onderste van het artikel waar staat belastingschijf
1t/m4 resp.19,1 t/m 52 % hoogachten a.heij Reactie infoteur, 02-04-2013
Beste A. Heij,
Ja die tabel bedoel ik inderdaad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Heij, 02-04-2013 15:07 #27
Geachte heer/mevrouw, ik ben 16 januari 2013 65 jaar geworden, hoe ziet mijn belasting percentage eruit over 2014? Reactie infoteur, 02-04-2013
Geachte A. Heij,
Voor u gelden voor 2014 de belastingtarieven uit de laatste tabel. Opgemerkt zij dat de lengte van de eerste schijf nog wat kan worden aangepast in verband met de houdbaarheidsbijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacques Geurts, 01-03-2013 15:01 #26
Ik heb een hypotheek met banksparen vanaf 2012. Wijzigt hiervan iets in 2014 mbt inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 01-03-2013
Beste Jacques Geurts,
Een bestaande bankspaarhypotheek uit 2012 verandert niet. Wel is de maximale aftrek van hypotheekrente tegen 51,5% belasting in plaats van de huidige 52%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert Baalman, 31-01-2013 13:05 #25
Geachte Heer/Mevrouw, om mijn jaarlijkse inkomen te bepalen moet ik dan het inkomen van mijn vrouw mee rekenen? Wij zijn afgelopen nov. 2012 getrouwd. Als dat zo is kom ik op een verzamel inkomen van meer dan 70000 euro en zou dan later in de schijf van 52%vallen. Graag antwoord, bij voorbaat dank. Met vr.groet Bert Baalman Reactie infoteur, 31-01-2013
Geachte Bert Baalman,
Als u getrouwd bent doet u gezamenlijk belastingaangifte, maar uw vrouw betaalt belasting over haar inkomen en u over het uwe. Wel kunt u bij een gezamenlijke aangifte de aftrekposten zo verdelen dat u de hoogste aftrek hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sven Steffensen, 14-01-2013 00:29 #24
Geachte heer, mevrouw,

Ik word 65 jaar op 11 november 2013. Op 11 december ben dus 65+1maand. Betekent dit dat ik vanaf 11 december in de 19,1% valt?
Deze vraag heeft U in zekere zin al beantwoord met uw uitspraak dat: wie in 2013 zijn eerste AOW ontvangt ook recht heeft op de belastingtarieven inkomstenbelasting voor 65 plus. Anderzijds: personen geboren in december 1948 zijn dus echt de klos met een tarief van 37%. Klopt dit? Alleen voor alle duidelijkheid, want uw tabellen zorgen voor veel misverstanden.
Met vriendelijke groet,
Sven Steffensen Reactie infoteur, 14-01-2013
Geachte Sven Steffensen,
1. Ja voor de maand december valt u in het tarief van 19,1% als uw totale inkomen in de eerste belastingschijf valt.
2. Het lastige is dat sinds 2013 (geboortejaar 1948) niet meer het onderscheid 65 of 65 plus geldt, maar het onderscheid AOW gerechtigd en niet AOW gerechtigd. Daar kan ik niets aan doen, ik zou nog meer tabellen kunnen opnemen. Een maand jonger of ouder kan voor iemand al verschil uitmaken en dat wordt de komende jaren alleen maar erger:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/107913-65-jaar-in-2013-en-pas-in-2014-aow-aow-gat.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J,h,wansink, 03-01-2013 11:51 #23
Waarom is de eerste schijf in 2013 verhoogd van 15,2% naar 19,1%? Reactie infoteur, 03-01-2013
Beste J.H. Wansink
De verhoging van het belastingtarief in de eerste schijf komt door de wet uniformering loonbegrip in 2013:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/96906-inkomstenbelasting-2013-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. T. Kroes, 17-12-2012 21:27 #22
Is er voor alleenstaande 65 plusssers ook nog een korting aanwezig? Nu ik de 80 jaren gepasseerd ben en steeds minder mobiel begin te worden, wordt het leven voor mij ook steeds duurder. Reactie infoteur, 18-12-2012
Beste L. T. Kroes,
De alleenstaande ouderenkorting van 429 euro bestaat nog in 2014 evenals de ouderenkorting van ruim 1000 euro:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/96906-inkomstenbelasting-2013-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Tönjes-Niewzwaag, 17-12-2012 09:54 #21
Geachte heer, .evrouw,

Per 15 mei 2013 bereik ik de aow-gerechtigde leeftijd van 65 jaar. Ik zal dan aow ontvangen met een belastinpercentage van 19%. In 2014 echter zal ik volgens uw schema aow ontvangen met een belastingpercentage van 37% i.p.v, . want ik ben in 1948 geboren (dus niet vóór 1948). Dit betekent voor mij een forse inkomensvermindering binnen een jaar nadat ik aow ontvang. Ik heb mij derhalve niet hiertegen kunnen indekken. Wordt er in één of andere vorm compensatie gegeven tegen deze forse vermindering? Alvast hartelijk dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 17-12-2012
Beste G. Tönjes-Niewzwaag,
1. In het artikel heb ik gekozen voor een schema voor wie vóór 1948 is geboren, omdat die persoon in 2013 het hele jaar 65 jaar of ouder is.
2. Wie gedurende 2013 zijn eerste AOW ontvangt, heeft vanaf dat moment ook recht op de belastingtarieven inkomstenbelasting voor 65 plus. Dat betekent dus niet dat u plotseling naar een 37% heffing zou gaan in plaats van 19,1%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Veenstra, 28-11-2012 10:55 #20
Ik ben geboren in 1949, ik zit in 2014 nog in de pré vut, met een uitkering van ongeveer 2600 netto, hoeveel ga ik met de nieuwe belastingschijven er op achteruit. Reactie infoteur, 28-11-2012
Beste H. Veenstra,
Voor de periode 2013-2017 heb ik de koopkrachtmutaties voor een aantal huishoudens op een rijtje gezet:

http://www.mijn-kijk-op.infonu.nl/financieel/105029-koopkracht-door-regeerakkoord-2012-2017-fors-omlaag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vereniging Verontruste Burgers, 16-11-2012 15:04 #19
Beste vereniging,
Het 65 plus tarief geldt vanaf het moment dat iemand 65 jaar is geworden. Wie gedurende een belastingjaar 65 jaar wordt, heeft gedurende dat jaar te maken met twee belastingtabellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw


geachte, dat bedoelen wij niet! uiteraard heeft iemand die 65jaar wordt te maken met 2 tabelllen. 65- en 65+.

wij bedoelen het verschil in schijf van 19, 1 % en 18, 6%! de data en geb jaar is van toepassing. geb voor 1947 18.6^%? Na 1947 19.1%? Reactie infoteur, 16-11-2012
Beste vereniging,
1. De geboortedatum kan leiden tot een andere lengte van de eerste en tweede belastingschijf door de BOS-belasting (houdbaarheidsbijdrage), maar is niet van invloed op het belastingpercentage zelf:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/89919-65-jaar-belastingtarief-de-houdbaarheidsbijdrage-2012.html

2. Het verschil in percentage met 0,5% is de beloofde belastingverlaging in het regeerakkoord door zorgpremies en andere lastenverhogende maatregelen. Onduidelijk is nog wat met die 0,5% gebeurd is, maar het kan zijn dat die wordt geschrapt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Kassels, 16-11-2012 14:37 #18
Dank voor uw snelle reactie. Alleen wilde de pag. printen, lukt voor alle 12 pag., alleen niet goed (teksten door elkaar) mbt pag 5 (uw reactie)

Mvrgr.,

Magd Reactie infoteur, 16-11-2012
Beste M. Kassels,
Graag gedaan. Dat met het printen weet ik niet eerlijk gezegd. Ik zal het wel intern doorgeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Hilverda, 16-11-2012 14:36 #17
Inhakend op antwoord aan ver. verontr. burgers: ik wordt sept '13 65 jaar. moet ik er vanuit gaan dat ik pas vanaf november in de 19, 1 schijf val? Mijn vrouw wordt juli '15 65 en valt zij dus pas november 2015 in het 19, 1 tarief?
(of zijn de schijven nog niet bekend voor 2015?)
Met vriendelijke groet Hilverda Reactie infoteur, 17-11-2012
Beste R. Hilverda,
U valt in het 65 plus tarief zodra u 65 bent. Vanaf 2013 is dat de AOW leeftijd, wat u recht geeft op AOW vanaf oktober 2013 en niet pas in november. In 2015 is de AOW leeftijd drie maanden later dan de verjaardag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vereniging Verontruste Burgers, 16-11-2012 10:50 #16
Welke datum of geboorte jaar 65+ geld in de 1e schijf 18, 6%? Reactie infoteur, 16-11-2012
Beste vereniging,
Het 65 plus tarief geldt vanaf het moment dat iemand 65 jaar is geworden. Wie gedurende een belastingjaar 65 jaar wordt, heeft gedurende dat jaar te maken met twee belastingtabellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Kassels, 16-11-2012 10:12 #15
Wat gaat er voor 65+'ers gebeuren met:
- De algemene heffingskorting ad. 910 euro?
- De algemene heffingskorting (aanrechtsubsidie) voor partner zonder inkomen? Reactie infoteur, 16-11-2012
Beste M. Kassels,
1. Er is in het (gewijzigde) regeerakkoord afgesproken dat het basisbedrag van de algemene heffingskorting iets omhoog gaat en dat voor de hogere inkomens de algemene heffingskorting jaarlijks wordt verlaagd:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/105964-algemene-heffingskorting-2014-omhoog.html

2. De algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner wordt vanaf 2014 minder snel afgebouwd, met 2,5% in plaats van 5% per jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lubbers, 15-11-2012 13:21 #14
Belastingschijven 2014, belastingtarief, belasting, loonheffing en de houdbaarheidsbijdrage, geboren voor 1948: als men in 1948 geboren is dan is men 65 jaar in 2014. Dan moet het als ik goed redeneer geboren voor 1949 zijn. Reactie infoteur, 15-11-2012
Beste Lubbers,
Voor wie voor 1949 is geboren is door de houdbaarheidsbijdrage de belastingheffing straks weer iets anders dan voor wie voor 1948 geboren is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harrie Ossen, 15-11-2012 10:01 #13
Beste infoteur,
Ik haak nog even in op de vorige vraag/antwoord. Volgens mij heeft deze afbouwing betrekking op de 65plussers die meer dan 35450 euro inkomen hebben en dan in aanmerking komen voor een aftrek van 150 euro. Deze aftrek, wordt volgens mij met 3% afgebouwd tot een bedrag van 92.50.
met vriendelijke groet,
Harrie Reactie infoteur, 15-11-2012
Beste Harrie Ossen,
Ook ik vind dat logischer, maar het CPB vermeldt dit anders. Dat zou betekenen 150 euro ouderenkorting en pas bij 60.600 euro een afbouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. Klaasen, 14-11-2012 10:27 #12
Bij het laatste rijtje maatregelen: de ouderenkorting wordt bij een inkomen van 60.600 euro tot einde derde schijf met 3% afgebouwd etc. Ik snap dit niet. Is dit een fout? Reactie infoteur, 15-11-2012
Beste T. Klaasen,
Deze maatregel wordt door het CPB bij de doorrekening van het bijgestelde regeerakkoord zo beschreven. Dat zou betekenen dat 150 euro bij een inkomen van ruim 35.000 euro wordt afgebouwd vanaf 60.600 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. van Bogaert, 13-11-2012 10:30 #11
Belastingschijven geboren NA 1947 moet toch zijn VOOR 1947? Reactie infoteur, 17-03-2017
Beste T. van Bogaert,
Dat kan, maar nog duidelijker is voor 1948. Het gaat om een grote groep van 65 en 65 plussers die door de Bos-belasting per jaargang een iets andere belastingschijf kunnen hebben:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/89919-65-jaar-belastingtarief-de-houdbaarheidsbijdrage.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Kroone, 13-11-2012 10:14 #10
L.s,
In het eerste regeeracoord werd de hypoteekrente aftrek door verlaging van het tarief in de belastingschijf in een klap verlaagd van 42 naar 38 procent. In het aangepaste regeeraccoord blijft het tarief op 42 procent staan. Betekent dit nu dat de afbouw van de hypotheekrenteaftrek naar 38 procent, vanaf 2014 geleidelijk in 8 jaar (8x 0, 5%)
wordt ingevoerd? Reactie infoteur, 13-11-2012
Beste Peter Kroone,
1. De maximale hypotheekrenteaftrek gaat in stapjes van 0,5% naar beneden.
2. De verlaging van het tarief van 42% naar 38% hing samen met de inkomensafhankelijke zorgpremie en zorgde zo voor minder aftrek. Nu dit niet doorgaat, is dit denk ik (akkoord is hier nog niet duidelijk over) een voordeel voor de middeninkomens met een eigen huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil Groenendaal, 07-11-2012 23:06 #9
Een deel van de IAP wordt door de werkgever betaald. Zie regeerakkoord (blz 10): De zorgkosten blijven gelijk verdeeld tussen werkgevers en werknemers. Is nu al bekend hoe die verdeling zal zijn? 7.1% -4% of 5%-5%? Reactie infoteur, 08-11-2012
Beste Wil Groenendaal,
Die verdeling is nog niet bekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie Broekhuizen, 06-11-2012 10:49 #8
Ik was op de hoogte van het feit dat voor (nieuwe) 65+ ers de 2e schijf voor de loonbelasting eerder afloopt. (Houdbaarheidsbijdrage) Nu moet ik tevens constateren dat gelijktijdig ook het tarief voor de 2e schijf met 4% wordt opgehoogd. Als ik het dus goed begrijp worden we nu door pinnokio Rutte dubbel gepakt terwijl deze enkele jaren terug nog volledig tegen deze zgn. Bosbelasting gekeerd was. Hoe betrouwbaar zijn onze politici tegenwoordig nog. Met dank aan Wouter Bos welke ook de constructeur van de nieuwe zorgpremie blijkt te zijn. Reactie infoteur, 06-11-2012
Beste Arie Broekhuizen,
Sterker nog door de inkomensafhankelijke zorgpremie wat ook een belastingheffing is, gaan mensen met een inkomen boven de 56.000 euro in feite 63% belasting betalen (marginaal tarief inclusief zorgpremie). Dat is meer dan het toptarief van Samson (60%) en bijna dat van Sp-er Roemer (65%).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie Broekhuizen, 05-11-2012 22:57 #7
De 24, 1 % voor 65+ ers zou in feite 38 - 17, 9 = 20, 1 % moeten worden.
Als dit 24, 1 % blijft is er wel degelijk sprake van een soort fiscalisatie van de AOW en wel met een forse 4% in de 2e schaal. Is dit wel juist? Reactie infoteur, 06-11-2012
Beste Arie Broekhuizen,
Voor bepaalde groepen 65 plussers geldt ook nu al een gedeeltelijke fiscalisatie van de AOW via de Bos belasting (Wouter Bos), tegenwoordig ook houdbaarheidskorting genoemd. Verder speelt in 2013 de Wet ULB waardoor tarieven omhoog gaan:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/89919-65-jaar-belastingtarief-de-houdbaarheidsbijdrage-2012.html

Met v riendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kroll, 03-11-2012 16:09 #6
L.S.
Als de eerste 2 shijven van 19.1 en 24.1% vervallen en dan nogeens aow-premie betalen en dan 4% opschijf drie toe te geven, dit is onmogelijk door te voeren en zal de koopkracht sterk doen verminderen als uberhaupt de mensen dit kunnen opbrengen
, na al de bezuinigingen in 2013 m.n. door verhoogde zorgkosten en eigen risico Reactie infoteur, 03-11-2012
Beste Kroll,
Voor 65 en 65 plus zal de schijf van 19,1% en 24,1% inderdaad voorlopig niet verdwijnen en die fiscalisering van de AOW (commissie van Dijkhuizen) ook niet doorgaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerben, 01-11-2012 22:18 #5
Van 2012 naar 2013 is het tarief in de 1e schijf verhoogd van 33,1% naar 37% ivm de wijze waarop de inkomensafhankelijk premie (IAP) ZVW wordt geheven. Nu in 2014 de ondergrens verschuift van de IAP is er dan nog een reden voor de verhoogde schijf?
Een direct gerelateerde vraag is of de IAP van 2014 nog steeds via de werkgever wordt vergoed en betaald. Is daar enige duidelijkheid over? Reactie infoteur, 02-11-2012
Beste Gerbwen,
Daar is nog geen duidelijkheid over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Hermans, 01-11-2012 14:42 #4
In uw tabel "inkomstenbelasting 2014 voor 65 jaar en ouder" dienen volgens mij de tarieven voor schijf 1 en 2 verlaagd te worden in respectievelijk 15,1% en 20,1%.

Verder tekst 65 jaar en ouder wijzigen in 65 jaar en 2 maanden. De tekst "geboren na 1947" wijzigen in "geboren voor 1 november 1948".

Met vr. groet

A. Hermans Reactie infoteur, 01-11-2012
Beste A. Hermans,
Door de invoering van de Wet ULB gaan de tarieven in de onderste schijf omhoog. Voorts gelden iets verschillende belastingschijven als gevolg van de houdbaarheidsbijdrage (de Bos heffing) afhankelijk van wanneer men 65 jaar is geworden. Ik zou dus meer voorbeelden voor 65 en 65 plus kunnen geven:

http://financieel.infonu.nl/belasting/96906-inkomstenbelasting-2013-belastingtarieven-en-schijven.html

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/89919-65-jaar-belastingtarief-de-houdbaarheidsbijdrage-2012.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeeb, 01-11-2012 10:19 #3
Volgens mij gaat de bovenste schijf niet omlaag, alleen de hypotheekrenteaftrek. Dus je blijft wel 52% betalen aan ib, maar kan hypotheekrente niet meer volledig aftrekken (in 2014 dus 51,5%). Lijkt me dat ze het anders ook niet geformuleerd zouden hebben als beperking hra maar als belastingverlaging :) Reactie infoteur, 01-11-2012
Beste Jeep,
Het hoogste tarief in de inkomstenbelasting gaat 0,5% omlaag, waardoor de maximale aftrek nog mogelijk wordt tegen 51,5%. Dit staat ook zo in het financiële kader van het Regeerakkoord.
Met vriendelijke groieten,
Zeemeeuw

Vereniging Verontruste Burgers I. O., 30-10-2012 13:45 #2
Al met al is er gelezen hebbende het 48pag rapport van het CPB vwb koopkracht er geen duiding hoe zij dit tot stand laten komen in hun cijfers. daarom hebben wij drs terhaar van het CPB om reactie gevraagd. zijn reactie was. zie onze cijfers en op onze website. dan moet je van goede huize komen om die goed te kunnen lezen.
buiten dat valt o.i op dat zij veel zaken niet 1op1 meenemen die duurder worden. het is een algemeen beeld niet toegespitst op individuele gevallen. dus per saldo kan de ene 65+ meer moeten inleveren/minderkoopkracht als de ander. maar uitgaande van pensioen naast AOW (gemiddeld 5000 euro! ) is er alleen maar achteruitgang omdat zoals gezegd het CPB niet alle kosten verhogingen meeneemt dus je hebt er weinig aan. later zal blijken hoe dat zich verhoud. dus is het afwachten tot 2013 en latere jaren. Reactie infoteur, 30-10-2012
Beste vereniging,
1. Van koopkrachtplaatjes is inderdaad bekend dat de meeste mensen er niet aan voldoen:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/8752-koopkrachtberekeningen-kloppen-zelden.html

2. Het CPB werkt al enige tijd met puntenwolken en ergens in die buurt kan een individueel geval zich nog wel terugvinden. Maar dan nog, niet iedereen heeft ziektekosten of een eigen huis, om maar twee voorbeelden te noemen. Waar een maatregel voor de ene persoon een nadeel is, kan die voor een ander juist een voordeel zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vereniging Verontruste Burgers I. O., 29-10-2012 08:44 #1
Zo het er nu uitziet. Leveren aowérs 10% koopkracht in. Hoe ze dat gaan compenseren? Reactie infoteur, 29-10-2012
Beste vereniging,
Omdat vanmorgen nog onduidelijk was wat de aanvullende maatregelen voor iemand met AOW zouden zijn, had ik die belastingschijf nog even achterwege gelaten. Nu het regeerakkoord bekend is, wordt duidelijk dat de laagste twee belastingschijven voor 65 en 65 plus blijven bestaan. Zie artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 05-02-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Miljoenennota 2014
Reacties: 76
Schrijf mee!