Welke autoverzekeringen zijn er?

Welke autoverzekeringen zijn er? Autoverzekeringen kennen 3 vormen van dekking. Alleen een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering), beperkt casco en volledig casco (all-risk-verzekering). Wettelijk voorgeschreven is alleen de WA-verzekering. De boete voor onverzekerd rijden kan binnenkort direct door het CJIB worden geïnd.

Autoverzekeringen kennen verplichte WA-dekking

Bij autoverzekeringen is een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid bij wet voorgeschreven. Het is voorwaarde om met uw voertuig aan het verkeer te kunnen deelnemen. Om die reden verlangt de overheid dat u ten alle tijde een bewijs van verzekering kunt tonen.

Hoewel een WA-verzekering verplicht is, hebben verzekeraars geen acceptatieplicht. Wordt het risico zo hoog ingeschat dat men niet tot acceptatie kan overgaan, dan heeft de autobezitter een groot probleem. Hij kan er niet mee rijden want hij geeft geen WA-verzekering.

Boete voor onverzekerd rijden

De boete voor onverzekerd rijden bedraagt op dit moment 390,= maar tot dusver was die boete moeilijk te innen omdat er slechts sprake was van een transactievoorstel dat de tussenkomst van de officier van justitie verlangde als er niet betaald werd.

Maar in februari 2011 is door Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) aan de Kamer voorgesteld om daar voortaan een administratieve boete van te maken waardoor het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) de boete zonder tussenkomst van de rechter kan innen. Als u de boete niet betaalt, kan het CJIB beslag laten leggen op uw inkomen.

WA-verzekering wil schadeloosstelling naar verkeersslachtoffers garanderen

De overheid vindt de WA-verzekering zo belangrijk omdat het de enige manier is om te garanderen dat verkeersslachtoffers een passende schadeloosstelling ontvangen, zélfs als de financiële middelen van de veroorzaker niet toereikend zijn. Met name ingeval van letselschade zijn de kosten vaak niet te overzien en zouden die de veroorzaker tot de financiële afgrond kunnen voeren.

Schades door een verkeersongeval waarbij de verzekerde bestuurder schuld heeft, leiden echter niet alleen tot persoonlijk letsel. De aansprakelijkheidsverzekering dekt daarom ook alle door de verzekerde veroorzaakte materiële- en vermogensschade tot een overeengekomen bedrag. Ook de kosten van verweer tegen ongegronde claims zijn gedekt.

De wettelijke minimale dekking bedraagt bij letselschade 1 miljoen euro per slachtoffer of 5 miljoen per gebeurtenis. De verzekerde som voor materiële schade bedraagt minimaal 1 miljoen euro en 50 duizend euro voor financiële verliezen.

De cascoverzekering: beperkt of volledig

Naast de verplichte aansprakelijkheidsverzekering is er bij autoverzekeringen ook de mogelijkheid om op vrijwillige basis een beperkte of volledige cascoverzekering te sluiten. Terwijl bij een aansprakelijkheidsverzekering schadeclaims van derden zijn gedekt ontstaan door nalatigheid van de verzekeringnemer, wordt bij casocoverzekeringen ook schade aan het eigen voertuig gedekt.

De verzekeringsdekking bij een beperkte cascoverzekering omvat onder meer de schade, de vernietiging of het verlies van het eigen voertuig door brand, explosie, diefstal, botsing met overstekend wild en schade veroorzaakt door storm, hagel en blikseminslag. Gedekt is ook glasbreuk en kortsluiting aan de bedrading, als die niet veroorzaakt zijn door slijtage. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen bestaat ook de mogelijkheid om schade door marters op te nemen.

Met een volledige cascoverzekering bent u ook nog verzekerd voor ongevalsschade aan het eigen voertuig en schade door vandalisme. Niet gedekt door een cascoverzekering zijn onder meer de kosten voor een huurwagen, een door een ongeval eontstane waardevermindering van het voertuig en de kosten van juridische procedures. Gezien de aanzienlijk hogere premie voor een all-risk-verzekering wordt die alleen aangeraden als u in het bezit bent van een nieuwe wagen of een auto op krediet hebt gekocht.

Premieberekening bij motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeringsmaatschappijen zijn grotendeels vrij in de vaststelling van hun tarieven. Dat resulteert voor een deel in aanzienlijke prijsverschillen tussen de verschillende maatschappijen. Het vergelijken van autoverzekeringen kan jaarlijks tientallen euro's voordeel opleveren.

Voor de beoordeling van het risico zijn voor verzekeraars onder meer de volgende factoren van belang:
  • Het soort motorvoertuig;
  • De ouderdom van het motorvoertuig;
  • Het gebruik van het motorvoertuig;
  • De verzekeringnemer en de regelmatige bestuurder.

Bonus-malusstelsel en no-claim-korting

De premieberekening bij een motorrijtuigenverzekering is meestal gebaseerd op een speciaal tariefstelsel: het bonus-malusstelsel. Het stelsel biedt goede rijders een korting (bonus) op de premie. Slechte rijders daarentegen zijn juist een toeslag (malus) verschuldigd.

Met hulp van een zogenaamde no-claim-korting kunnen premies van jaar tot jaar dalen. Na elk schadevrij jaar kunnen verzekerden in een hogere schadevrije categorie terechtkomen en betalen daardoor een steeds lager wordend premie.
© 2011 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Autoverzekering: welke verzekering past het best bij je autoAutoverzekering: welke verzekering past het best bij je autoJe hebt een auto gekocht en bent daarom verplicht om je te verzekeren. Wettelijke aansprakelijkheid is de autoverzekerin…
Wat is een autoverzekering?Wat is een autoverzekering?Het is voor iedere autobezitter in Nederland wettelijk verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Op deze manier wo…
Wanneer mini casco autoverzekering?Wanneer mini casco autoverzekering?Een mini casco autoverzekering afsluiten in 2022, waarom eigenlijk? Verzeker uw auto goedkoop en vergelijk de premies kr…
Welke autoverzekering afsluitenWelke autoverzekering afsluitenAuto en autoverzekering nemen meestal een fikse hap uit ons huishoudbudget maar zónder autoverzekering gaat het niet. Sl…
Alternatieven voor de woekerpolisAlternatieven voor de woekerpolisLevensverzekeringen met daaraan gekoppelde beleggingsfondsen zijn uit de gratie geraakt. Televisieprogramma's zoals Rada…
Bronnen en referenties
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 23-09-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.