De inboedelwaardemeter

De inboedelwaardemeter Bij de inrichting van onze woning worden steeds duurdere stukken aangeschaft en haast ongemerkt krijgt de inboedel een hogere waarde. Omdat we ons bezit niet graag kwijtraken, sluiten we een inboedelverzekering, meestal geïndexeerd. Maar indexatie volgt alleen de prijsontwikkeling van bestaande spulletjes en houdt geen rekening met nieuwe aankopen. Alleen door regelmatig te inventariseren en het verzekerde bedrag van uw polis aan te passen, kunt u zich tegen onderverzekering beschermen. Bij het bepalen van het juiste verzekerd bedrag is gebruik van een checklist in de vorm van een inboedelwaardemeter aan te bevelen.

Onderverzekering

We hebben onszelf in de afgelopen jaren steeds meer luxe gegund, maar helaas is vaak over het hoofd gezien om het verzekerd bedrag van onze spulletjes aan te passen aan de toegenomen waarde van onze inboedel. Onderverzekering leidt daarom niet zelden tot teleurstellingen. Uit de dagelijkse praktijk blijkt maar al te vaak dat inboedels te laag verzekerd zijn. Onderverzekering betekent dat men bij een eventuele schade maar een gedeeltelijke vergoeding ontvangt. Elke zichzelf respecterende verzekeringmaatschappij acht het als zijn plicht om verzekerden voor een dergelijke teleurstelling te behoeden en wijst regelmatig op de financiële risico's van onderverzekering.

De inboedelwaardemeter

Alleen regelmatige aanpassing van verzekerde bedragen biedt een garantie tegen onderverzekering. Bij de vaststelling van het juiste verzekerde bedrag kan men gebruik maken van een checklist in de vorm van een inboedelwaardemeter. Op basis van een korrekt ingevulde checklist zijn maatschappijen bereid om uw inboedelverzekering zonder bijkomende kosten aan te passen. Vervolgens garandereert men u binnen de verzekeringsvoorwaarden een 100% uitkering van een eventuele schade.

Hoe moet u de inboedelwaardemeter gebruiken?

Wie een inboedelverzekering wil afsluiten of wijzigen heeft aan de inboedelwaardemeter een eenvoudig hulpmiddel om op objectieve wijze de waarde van zijn inboedel te bepalen. De inboedelwaardemeter hanteert een puntensysteem dat is afgeleid van de inboedels van een groot aantal huishoudens in Nederland. Gemiddeld schommelt die inboedelwaarde in ons land rond de 50.000,-, maar in specifieke gevallen kan dat natuurlijk hoger of lager uitvallen. Welnu, met de inboedelwaardemeter kunt u dat vrij nauwkeurig vaststellen.

Bedenk wel dat de inboedelwaardemeter uitsluitend is bedoeld om de waarde van uw inboedel vast te stellen. U kunt de resultaten ervan niet gebruiken voor een taxatiewaarde in wettelijke zin.

Verklaring veel gebruikte termen in inboedelwaardemeter

De inboedelwaardemeter bevat soms vragen of termen die voor de leek niet altijd voor de hand liggen of wellicht voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Onderstaand daarom een toelichting op een aantal veel gebruikte begrippen.

Netto maandinkomen huishoudens

Daaronder verstaat men het totale netto maandinkomen van alle tot het huishouden behorende personen. U moet daarbij denken aan:
 • inkomen in de vorm van loon en salaris;
 • inkomen uit eigen onderneming, wellicht als ZZP'er;
 • pensioengelden;
 • alimentatie;
 • AOW of andere sociale uitkeringen;
 • vast extra inkomen in welke vorm dan ook.

Spaarrente en beleggingsinkomsten blijven in dit kader buiten beschouwing.

WOZ-waarde

Bedoeld is hier de economische waarde van uw woning zoals die in het kader van Onroerende Zaak Belasting (OZB) jaarlijks wordt vastgesteld door uw gemeente. U vindt de WOZ-waarde van uw koop- of huurwoning terug in de aanslag voor de Onroerende Zaak Belasting. Voor woningeigenaren geldt de WOZ-waarde ook als basis voor het huurwaardeforfait in de Inkomstenbelasting. Ingeval van etagewoningen en appartementen fungeert de herbouwwaarde van het desbetreffende gedeelte van het pand.

Huurdersbelang

Onder huurdersbelang verstaat men alle wijzigingen en/of verbeteringen die u of een vorige huurder voor eigen rekening aan de woning heeft aangebracht. Men kan daarbij denken aan verbeteringen aan cv-installatie, de keuken en sanitaire voorzieningen, betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuurtjes en terreinafscheidingen. Het huurdersbelang is meeverzekerd op uw inboedelverzekering.

Eigenaarsbelang

Van eigenaarsbelang is uiteraard sprake als u eigenaar bent van een appartement. Men verstaat eronder alle veranderingen en/of verbeteringen aan het appartement door u of de vorige eigenaar voor eigen rekening aangebracht, en die niet vallen onder de opstalverzekering die de vereniging van eigenaren voor het appartement heeft afgesloten. Denk daarbij aan verbeteringen aan de keuken- en sanitaire voorzieningen, betimmeringen, parket- en tegel vloeren. Het eigenaarsbelang is meeverzekerd op uw inboedelverzekering.

Audiovisuele- en computerapparatuur

Bedoeld is onder meer:
 • beeld-, geluids-, zend- en ontvangapparatuur;
 • computerapparatuur (incl. gamecomputers);
 • daarbij behorende randapparatuur;
 • geluids-, beeld- en informatiedragers, zoals cassettes, videobanden, cd's, diskettes, cd-rom's

Lijfsieraden

Onder lijfsieraden verstaat men sieraden, inclusief horloges, bedoeld om op of aan het lichaam te dragen en die helemaal of gedeeltelijk bestaan uit edelstenen, edelmetaal, gesteente, mineraal, parels, koraal of vergelijkbare materialen.

Bijzondere bezittingen

Met bijzondere bezittingen bedoelt men waardevolle bezittingen zoals:
 • verzamelingen;
 • antieke voorwerpen;
 • kunstvoorwerpen;
 • kostbare oosterse tapijten;
 • waardevolle muziekinstrumenten.

Mobiele telefoon of laptop verzekeren?

Steeds meer krijgt men bij aankoop van een mobiele telefoon of laptop de vraag of men een extra verzekering tegen diefstal of schade wilt afsluiten. Of men biedt u aan om extra garantie bij te kopen. Niet zelden krijgen winkeliers provisie op de verzekeringen die ze aan de man brengen. Doorgaans bent u echter allang op een andere polis voor die risico's verzekerd. En als u al die extra premies eens bij elkaar zou optellen, is het vaak niet eens de moeite waard om u bij te verzekeren.
© 2009 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Inboedelverzekering waarde bepalen met inboedelwaardemeterInboedelverzekering waarde bepalen met inboedelwaardemeterDe inboedelwaardemeter wordt door verzekeraars gebruikt om de waarde van uw inboedel in te schatten. Door de inboedelwaa…
Hoe werkt een inboedelwaardemeter?Hoe werkt een inboedelwaardemeter?Verzekeraars bieden hun klanten de mogelijkheid om de waarde van de inboedel in te schatten me een inboedelwaardemeter?…
Gevolgen onderverzekering voor de uitkeringGevolgen onderverzekering voor de uitkeringHet voor een te laag bedrag verzekeren van huis of inboedel kan grote gevolgen hebben bij het ontstaan van een onder de…
De inboedelverzekering en de inboedelwaardemeterDe inboedelverzekering en de inboedelwaardemeterOnder een inboedel wordt alles verstaan wat hoort bij een opstal, maar er geen vast onderdeel van is. Hierbij kunt u dus…

Moet ik een annuleringsverzekering afsluiten?Moet ik een annuleringsverzekering afsluiten?Bij het boeken van een reis wordt gevraagd of je een annuleringsverzekering wilt afsluiten, wanneer is dit echt nodig en…
Een goedkopere zorgverzekering zoeken kan geld besparenEen goedkopere zorgverzekering zoeken kan geld besparenDe verschillen in premies voor zorgverzekeringen zijn vaak groot. Een goedkope zorgverzekering uitzoeken loont dus zeker…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 02-07-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.