Inboedelverzekering, uitkering voor nieuw- of dagwaarde?

Inboedelverzekering, uitkering voor nieuw- of dagwaarde? Inboedelverzekeringen bepalen dat u bij schade de nieuwwaarde van beschadigde goederen vergoed zult krijgen, tenzij Juist dit 'tenzij' leidt nog wel eens tot teleurstellingen na schade. Wanneer kunt u een uitkering op basis van nieuwwaarde en wanneer kunt u een uitkering op basis van dagwaarde verwachten.

Herstelkosten

Een verzekering zal altijd bij een gedekte schade nagaan of de beschadigde goederen nog te herstellen zijn. Dit herstel moet dan natuurlijk wel verantwoord mogelijk zijn, als de herstelkosten duurder zijn dan de aanschaf van een nieuw goed dan zal uw verzekeraar natuurlijk alleen de aankoop van het nieuwe goed vergoeden. Indien herstel mogelijk is is het dus verstandig een offerte van de herstelkosten voor te leggen aan uw verzekeraar zodat deze kan bepalen of het herstel ook inderdaad verantwoord is.

Nieuwwaarde

De polisvoorwaarden stellen doorgaans dat nieuwwaarde het bedrag is dat nodig is om een soortgelijke zaak van dezelfde soort, gelijkwaardige kwaliteit en met dezelfde specificaties te verkrijgen. Deze omschrijving vind u terug in de begripsomschrijvingen die doorgaans aan het begin van de polisvoorwaarden worden opgesomd.

Gelet op de omschrijving is het niet altijd logisch dat u ook hetzelfde bedrag terugkrijgt van de verzekering als waarvoor u het beschadigde goed heeft aangekocht. Vooral bij elektronische apparatuur komt het geregeld voor dat u een lager bedrag dan het aankoopbedrag kunt verwachten. De ontwikkeling van elektronica gaat vrij snel en als u op dit moment bijvoorbeeld een laptop aanschaft zullen er snel nieuwere en betere laptops op de markt verschijnen. De oudere modellen gaan op dat moment in de uitverkoop en u kunt dus dezelfde laptop na enkele maanden voor een veel goedkopere prijs aanschaffen. Deze lagere nieuwe prijs is de uitkering die u van uw verzekeraar mag verwachten, hiermee kunt u immers dezelfde laptop terug kopen.

Wat is dagwaarde

De dagwaarde wordt in de meeste polissen omschreven als de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering, slijtage of bestaande gebreken. Ook deze omschrijving kunt u terug vinden in de begripsomschrijvingen aan het begin van de polisvoorwaarden. Deze definitie gaat dus uit van de huidige nieuwwaarde, verminderd met een aftrek wegens het gebruik en/of beschadigingen.

Wanneer kunt u een uitkering op basis van dagwaarde verwachten

In principe krijgt u altijd een vergoeding op basis van de herstelkosten of de nieuwwaarde, tenzij. De meeste polisvoorwaarden geven een gelijke omschrijving voor deze uitzonderingsgevallen. De uitzonderingen zijn:
  • Zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde
  • Zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd
  • Bromfietsen, caravans, aanhangwagens en vaartuigen
  • Zaken van derden

Dagwaarde minder dan 40% van de nieuwwaarde

Op het moment dat spullen worden gebruikt zijn zij niet meer nieuw, dat is voor een ieder duidelijk. Voor de vermindering die optreedt door het gebruik past de verzekeraar conform zijn begripsomschrijving een aftrek toe. Bij kleine schaden zal dit doorgaans gebeuren op grond van afschrijvingstabellen van een verzekeraar. De meeste verzekeraars hanteren een eigen tabel alhoewel de verschillen tussen de verschillende tabellen klein zijn. Dat is ook logisch want de gebruiksduur van een goed is niet anders als u bij een andere verzekeraar uw verzekering sloot. Alleen de meest voorkomende goederen zijn opgenomen in deze afschrijvingstabellen, voor bepaalde goederen zal de schadecorrespondent van uw verzekeraar dus ook een inschatting moeten maken van de afschrijving en deze toelichten in een brief.
Voor grotere schaden zal een expert altijd de dagwaarde van de goederen bepalen, die zich uiteraard ook voor een aantal zaken zal laten leiden door de afschrijvingstabellen.

Bij een schade zal de verzekeraar nagaan wat de nieuwwaarde van het beschadigde goed is en wat de dagwaarde van het beschadigde goed is. Als de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde krijgt u te maken met een uitkering op basis van dagwaarde.

Zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd

Bij deze omschrijving zult u vooral moeten denken aan de zaken die u op zolder heeft opgeslagen of in andere bergruimten en die u niet meer regelmatig gebruikt. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een tv die inmiddels in uw woning werd vervangen door een nieuwe en die ongebruikt op zolder werd opgeslagen. Hetzelfde geldt voor oude meubels die niet meer worden gebruikt. Het mag duidelijk zijn dat goederen die u nog wel regelmatig gebruikt, zoals bijvoorbeeld kampeerspullen niet onder deze omschrijving vallen. Of u nieuw- of dagwaarde voor uw kampeerspullen ontvangt is dan weer afhankelijk van de ouderdom van deze spullen.
© 2009 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vergoeding inboedelverzekering. Nieuwwaarde of dagwaarde?Vergoeding inboedelverzekering. Nieuwwaarde of dagwaarde?Als je schade hebt aan je inboedel, kan je de schade claimen op je inboedelverzekering. Maar welke uitkering kan je dan…
Dagwaarde wordt laag ingeschatDagwaarde wordt laag ingeschatBij een schade aan inboedel of uw auto kunt u in bepaalde gevallen een claim indienen bij de verzekeraar. De verzekeraar…
Dagwaarde of nieuwwaardeDagwaarde of nieuwwaardeHeeft u schade aan uw inboedel? Als het een verzekerde oorzaak heeft kunt u het indienen bij uw verzekeraar. In veel gev…
Verzekering - schade en schadevergoeding: hoe zit dat?Verzekering - schade en schadevergoeding: hoe zit dat?Pas op voor het onderverzekerd zijn en onderdekking. Hoeveel schade vergoedt uw verzekering eigenlijk bij schade? Wat is…

FNV biedt ZZP-er goedkope arbeidsongeschiktheidsverzekeringFNV biedt ZZP-er goedkope arbeidsongeschiktheidsverzekeringZelfstandigen zonder personeel vinden een arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak erg duur. Dat is hij ook, want hoewel d…
Annulering van uw vakantie naar aanleiding van een vliegrampRampen met een vliegtuig maken veel los, niet op de laatste plaats bij mensen die na een ramp nog moeten gaan vliegen. V…
Reactie

D. Ketting, 17-06-2010
Onlangs zijn op klaarlichte dag 2 fietsen gestolen (de fietsen stonden op slot) uit onze garage.Wij hebben direct aangifte gedaan bij de politie en de verzekringsmij (Nationaal Spaarfonds) meteen ingelicht. Wij hebben een uitgebreide polis op Nieuwwaarde Basis.
Echter na enige dagen kregen wij van de verzekeringsmij een telefoontje dat men over de vergoeding wilde praten. De maatschappij beweerde dat de fietsen (8 jaar oud) niets meer waard waren, in ieder geval minder dan 40% en daarom niet onder de nieuwwaarde vielen.
Wij vragen ons nu af: Wat betekent dan NIEUWWAARDE? Wij voelen ons zeer misleid hierdoor; wij hebben aldoor premie betaald voor nieuwwaarde, maar dat is bij deze maatschappij blijkbaar hetzelfde als DAGWAARDE. Reactie infoteur, 28-06-2010
Zoals in het artikel omschreven heeft u in principe recht op een vergoeding op basis van nieuwwaarde tenzij. De uitzonderingen staan omschreven in de polisvoorwaarden en hierin is doorgaans ook de regeling opgenomen dat voor goederen waarvan de waarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde de dagwaarde zal worden uitgekeerd.

Deze regeling is overigens in de meeste polisvoorwaarden opgenomen met een reden. De wetgever heeft bepaald dat u van een schadeuitkering in principe niet beter mag worden, het zogenaamde indemniteitsbeginsel. Indien u voor een hele oude TV van 25 jaar oud de nieuwwaarde zou ontvangen dan handelt uw verzekeraar in strijd met de Nederlandse wetgeving. Letterlijk gezien zou dus elke uitkering op basis van nieuwwaarde in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving maar de rechter heeft in het verleden diverse malen aangegeven dat als de dagwaarde hoger is dan 40% van de nieuwwaarde en vergoeding op basis van nieuwaarde nog kan worden toegelaten, daaronder is de uitkering in strijd met de wetgeving.

Dsvh13 (176 artikelen)
Laatste update: 25-10-2009
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.