Opstalverzekering

Bij een eigen woning wilt u natuurlijk een goede verzekering waarbij juist verzekerd bent. Vaak is dit ook een vereiste van de hypotheekverstrekker. Maar wat is nou een opstalverzekering, waartegen bent u verzekerd en waar moet u op letten bij het sluiten van deze verzekering.

Wat is opstal?

Uw opstal is uiteraard uw woning, het op het polisblad omschreven gebouw of een gedeelte daarvan, inclusief kelders, souterrains en ondergrondse leidingen. In principe sluiten verzekeraars de funderingen van uw woning uit van dekking, tenzij u deze uitdrukkelijk meeverzekerd. Dit is zeker aan te raden, immers door een ontploffing kunnen ook de funderingen worden aangetast.

Standaard meeverzekerd op een opstalverzekering zijn aan en bijgebouwen, zoals bijvoorbeeld uw schuur, mits er geen bedrijf in wordt uitgeoefend. Ook de terreinafscheiding die niet uit planten bestaat, doorgaans een schutting, valt onder uw opstalverzekering.

Uitgesloten van de opstalverzekering zijn naast de fundering doorgaans de grond (deze gaat niet verloren bij schade), zonweringen en antennes (deze kunt u meeverzekeringen op uw inboedelverzekering voor zover deze niet standaard zijn gedekt)

Welk bedrag moet u verzekeren

Bij een opstalverzekering verzekerd u de herbouwwaarde van uw woning. Dit zijn de kosten die u nodig heeft om dezelfde woning, met dezelfde kenmerken en in dezelfde staat van onderhoud opnieuw op te bouwen op dezelfde plek.

Doorgaans wordt er in het taxatierapport van uw woning een herbouwwaarde aangegeven. Helaas is gebleken dat niet alle taxateurs rekening houden met alle factoren die van belang zijn om de herbouwwaarde te berekenen. U kunt dit bedrag dan ook beter als indicatie zien en dit niet zonder meer over te nemen op uw verzekering.

Herbouwwaardemeter

Vele verzekeraars kennen een herbouwwaardemeter, een hulpmiddel om de herbouwwaarde van uw woning vast te stellen. Indien u deze naar waarheid heeft ingevuld krijgt u bovendien een garantie tegen onderverzekering hetgeen wil zeggen dat u bij schade altijd het werkelijke schadebedrag krijgt uitgekeerd. Er zijn ook verzekeraars welke voor woonhuizen een standaardbedrag opnemen, let er dan wel op dat u aan de voorwaarden van deze verzekeraar voldoet en garantie tegen onderverzekering krijgt om verrassingen bij een onverhoopt schadegeval te voorkomen.

Onderverzekering

Indien u niet de volledige herbouwwaarde van uw woning verzekerd zal er sprake zijn van onderverzekering. Dit houdt in dat u niet de volledige schade krijgt vergoed maar een deel van de schade in evenredigheid met de door u verzekerde som en de werkelijke herbouwwaarde. Indien uw woning verzekerd is voor een bedrag van EUR 150.000 terwijl de werkelijke herbouwwaarde EUR 200.000 is ontvangt u een uitkering van 75% van het vastgestelde schadebedrag

Tegen welke gevaren bent u verzekerd

In Nederland zijn op dit moment eigenlijk nog maar een tweetal soorten opstalverzekering in omloop. Wellicht beschikt u nog over een heel oude polis, dan kan het voorkomen dat u nog alleen een brand-/inbraakverzekering heeft of een oudere uitgebreide dekking. Daar deze verzekeringen echter zeer zeldzaam zijn geworden of gesloten zijn met een speciaal doel zullen die hier verder niet besproken worden.

De extra uitgebreide gevarenverzekering:

Deze verzekering wordt verkocht onder diverse benamingen. De polis zit echter zo in elkaar dat schade als gevolg van een aantal met name genoemde oorzaken onder de dekking van de verzekering valt. Staat de oorzaak waardoor u schade leed niet in deze opsomming dan komt uw schade niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Gedekte gevaren zijn onder meer:
 • Brand, ontploffing, blikseminslag
 • Schade door vliegtuigen
 • Stormschade (wind van meer dan 14 meter per seconde)
 • Schade door neerslag (regen, sneeuw, hagel en smeltwater)
 • Schade door water gestroomd uit leidingen als gevolg van een plotseling optredend defect
 • Inbraakschade
 • Aanrijding en aanvaring tegen het gebouw

Verder wordt er vaak extra dekking gegeven voor:
 • Kosten van experts
 • Kosten ter voorkomen en vermindering van schade
 • Opruimingskosten (afvoeren van puin en onherstelbare delen)
 • Huurkosten van een tijdelijke woning
 • Extra hotel- en pensionkosten

De alle van buitenkomende onheilendekking:

Deze vorm van opstalverzekering is sinds een jaar of 10 in opkomst. De verzekering dekt in principe alle plotselinge en onvoorziene schade aan uw woning mits niet uitgesloten. Dit wil echter niet zeggen dat alle schade ook daadwerkelijk wordt vergoed. Het kan zelfs zo zijn dat de uitsluitingen bij dit product dusdanig zijn opgesteld dat u in werkelijkheid nauwelijks meer dekking heeft dan op de extra uitgebreide verzekering. Het is dus zaak in dit geval de uitsluitingen in de polisvoorwaarden, die nogal kunnen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar, goed door te lezen.

Voorbeelden van uitsluitingen zijn:
 • Schade ontstaan door constructiefouten
 • Schade door achterstallig onderhoud en slijtage
 • Schade veroorzaakt door verzakkingen of trillingen
 • Schade welke niet plotseling ontstaan als bijvoorbeeld houtrot, verweren
 • Schade welke alleen bestaat uit krassen, butsen of deuken, verf en graffiti
 • Schade veroorzaakt door ongedierte en schimmels

Glasverzekering op de opstalverzekering

Niet elke verzekeraar dekt standaard glasbreuk op de opstalverzekering. Indien u dit risico wenst mee te verzekeren zult u dit soms uitdrukkelijk moeten aangeven. Let wel op dat alleen het risico van ruitbreuk verzekerd is, het “lekken” van dubbele beglazing zonder dat er sprake is van een barst valt niet onder de glasdekking. Dubbele beglazing heeft slechts een beperkte levensduur, na deze tijd doorgaans 10-15 jaar gaan de ruiten lekken, het behoort tot het normale onderhoud om deze ruiten dan te vervangen, de schade voldoet dan ook al niet aan het criterium dat deze plotseling en onvoorzien moet zijn ontstaan.

Eigen risico

Het is mogelijk een eigen risico op te nemen op uw verzekering om zodoende een premiekorting te bedingen. Er zijn echter ook verzekeraars die standaard een aantal eigen risico’s hebben opgenomen in de polisvoorwaarden of aangeven dat voor een eerste schade in het jaar geen eigen risico van toepassing is terwijl bij de volgende schade wel een behoorlijk eigen risico in rekening zal worden gebracht. Vrijwel alle verzekeringen kennen standaard een eigen risico voor stormschade van 2 o/oo van de verzekerde som met een minimum van
EUR 225,00 en een maximum van EUR 450,00, Besteed hieraan aandacht bij het sluiten van een verzekering, vele van dit soort eigen risico’s worden niet direct genoemd bij de aanvraag en zijn slechts te vinden in de voorwaarden van de verzekering

Schade

Bij een grotere schade zal deze doorgaans worden vastgesteld door een expert. De opstalverzekering kent echter een bepaling waarin is aangegeven dat u bij een grotere schade in eerste instantie slechts een deel van de vastgestelde schade zult ontvangen (vaak 50%), pas na overlegging van de reparatienota's ontvangt u het meerdere tot het bedrag dat werd vastgesteld door de expert. Op deze manier weet uw verzekeraar ook dat u daadwerkelijk tot herbouw zult overgaan. Indien u niet tot herbouw zult overgaan wordt de schade niet op basis van herbouwkosten uitgekeerd maar op basis van andere waardemaatstaven zoals omschreven in de verzekering.

Combinatie met andere verzekeringen

Indien u een eigen woning heeft is het aan te raden uw inboedelverzekering onder te brengen bij dezelfde verzekeraar als die van uw opstal. In dit geval zult u bij schade slechts te maken krijgen met een verzekeraar die eenmaal vragen stelt en doorgaans ook een expert. Ook zal er dan geen discussie komen over de verdeling van het schadebedrag en bepaalde kosten tussen de betrokken verzekeraars.
© 2008 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De opstalverzekeringVoor de meeste mensen is het eigen huis het belangrijkste en meest waardevolle eigendom. Het is dan ook aan te raden dit…
Opstalverzekering, de meest gestelde vragenEen opstalverzekering dekt de schade die is ontstaan aan uw eigen huis en alles wat vastgenageld zit aan het huis. Schad…
Verzekeren en de OpstalverzekeringVerzekeren en de OpstalverzekeringDe opstalverzekering is in 2024 verplicht als u ook een hypotheek op uw huis neemt. Uw eigen huis is een groot bezit dat…
Gezamenlijke opstalverzekering VvE is goedkoperGezamenlijke opstalverzekering VvE is goedkoperWie een huis bezit, sluit ook een opstalverzekering voor de woning af. Wie eigenaar is van een appartement of flat kan k…

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)AVP of WAP zoals deze verzekering vroeger wel werd genoemd, velen hebben ervan gehoord maar wat houdt deze verzekering p…
InboedelverzekeringDe inboedelverzekering, de meeste zelfstandig wonende mensen in Nederland zullen er een hebben. Maar wat dekt deze verze…
Dsvh13 (176 artikelen)
Laatste update: 21-05-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.