(Doorlopende) Reisverzekering voor Particulieren

De vakantie komt er weer aan en met zijn allen trekken we weer naar onze vakantiebestemming. Velen van ons zullen hiervoor een reisverzekering sluiten. Waartegen bent u dan eigenlijk verzekerd en nog belangrijker, wat zijn de belangrijkste uitsluitingen.

Rubriekenverzekering

De reisverzekering is een verzekering die in rubrieken is onderverdeeld. De basisdekking moet u altijd verzekeren, voor de overige rubrieken mag u meestal zelf bepalen of u deze mee moet verzekeren. De belangrijkste rubrieken zijn:
 • Basisdekking Hulpverlening, telecommunicatiekosten en buitengewone kosten
 • Bagage
 • Geneeskundige kosten en tandheelkundige kosten
 • Ongevallen
 • Huur en hulp vervoermiddel
 • Annulering eventueel ook los te sluiten op een annuleringsverzekering

Wanneer begint de dekking op mijn reisverzekering

De dekking begint op het moment u, nadat de verzekering is ingegaan, uw woning met bagage verlaat om op vakantie te gaan. Schade die ontstaat voor uw vertrek valt dus niet onder de reisverzekering. De dekking eindigt zodra u na uw vakantie weer met bagage in uw woning terugkeert. Indien de uw reisduur buiten uw wil om, bijvoorbeeld door vertraging, wordt verlengd tot na de afloopdatum van uw verzekering, blijft de verzekering gewoon van kracht tot het eerst mogelijke tijdstip waarop u terug kon keren naar uw woning.

Wie zijn er verzekerd op de reisverzekering

De namen van deze personen staan uitdrukkelijk vermeld op het polisblad. Een nieuw geboren kind zal dus moeten worden bijgeschreven op de verzekering voordat u op vakantie gaat.

Basisdekking

De rubriek dekt hulpverlening in geval van ziekte, ongeval of overlijden van een verzekerde en diens medeverzekerden, inclusief het vervoer (onder medische begeleiding) naar Nederland en noodzakelijke telecommunicatiekosten (vaak tot een maximum). Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het regelen van een gipsvlucht, zorgen dat uw meereizende gezinsleden naar huis worden gebracht, en de reis- en verblijfkosten van iemand die u kan begeleiden bij uw ziekte/ongeval.

Tevens kunt u aanspraak maken op deze verzekering indien een direct familielid (ouders, kinderen, broers en zussen) thuis tijdens uw reis in levensgevaar komt of overlijd of uw bezittingen in Nederland een zware materiële schade oplopen. In dat geval heeft u recht op een vergoeding van de reis- en verblijfkosten gedurende de reis naar Nederland en de eventuele terugreis naar uw vakantiebestemming. De gemiste vakantiedagen komen onder deze rubriek niet voor vergoeding in aanmerking, hiervoor zult u de rubriek annulering moeten meeverzekeren.

Hulpcentrale / alarmcentrale

Om u bij te staan gebruiken verzekeraars speciale alarm/of hulpcentrales die veel zaken voor u kunnen regelen. Dit is niet alleen praktisch maar de polisvoorwaarden stellen het als voorwaarde voor vergoeding van de kosten dat er contact is opgenomen met de alarmcentrale. Zorg dus altijd dat u het telefoonnummer van de alarmcentrale meeneemt op uw reis.
Reisverzekering en bagage:
De meest bekende rubriek op de reisverzekering dekt schade of verlies van bagage met enkele uitsluitingen. Bagage zijn de voorwerpen die u tot eigen gebruik of als geschenk heeft meegenomen op reis alsmede de voorwerpen die u op uw reis heeft aangekocht.

Uitsluitingen op de basisdekking

Naast de algemene uitsluitingen zullen doorgaans kosten welke verband houden met een ziekte waarvoor u al in het buitenland onder behandeling was voordat u op vakantie ging of als u op reis bent gegaan om een behandeling voor uw ziekte te ondergaan. Ook worden in de polis vaak ongevallen als gevolg van het deelnemen aan een aantal gevaarlijke sporten uitgesloten als snelheidswedstrijden, bungee-jumpen of bepaalde wintersportactiviteiten. Vaak kunnen deze sporten wel meeverzekerd worden tegen een toeslag.

Beperkingen binnen de verzekerde bedragen van de rubriek bagage

De rubriek bagage kent een aantal beperkingen. Voor diefstalgevoelige, dure goederen en goederen die eenvoudig beschadigen zijn vaak maximumbedragen opgenomen. U kunt hierbij denken aan schade aan brillen, kunstgebitten, fotoapparatuur, mobiele telefoons, computerapparatuur en dergelijk. Sla de voorwaarden van uw verzekering eens na op deze maximeringen zodat u bij een onverhoopte schade niet voor nare verrassingen komt te staan.

Uitsluitingen van de rubriek bagage

Diefstal van of uit een vervoermiddel

In principe is deze schade niet gedekt tenzij. De bagage van buitenaf niet zichtbaar was of opgeborgen in een afgesloten kofferruimte. Belangrijkste regel hierbij is echte dat u in de gegeven omstandigheden in redelijkheid geen betere maatregel had kunnen nemen ter voorkoming van verlies, diefstal of beschadiging. Concreet wil dit zeggen dat u tijdens een koffiestop niet alle bagage hoeft mee te nemen, met uitzondering van uw geld en reispapieren en kostbaarheden als foto- en filmapparatuur, maar bij een hotelovernachting wel alle bagage moet meenemen.

Geen normale voorzichtigheid

De rubriek bagage biedt geen dekking indien u niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen ter voorkoming van verlies, diefstal of beschadiging van uw bagage. Er zijn vele voorbeelden te bedenken van deze uitsluiting als bijvoorbeeld uw sierraden achterlaten op het strand als u gaat zwemmen in plaats van in uw hotelkamer. Hier kan ook worden denken aan het beklimmen van een moeilijke berg met uw videoapparatuur op uw rug. De verzekeraar zal van geval tot geval beoordelen of de normale voorzichtigheid in acht is genomen

Aangifte van diefstal en verlies
In geval ven verlies moet u altijd direct na ontdekking aangifte doen bij de politie. Is dit om welke reden dan ook niet mogelijk, meldt dan in ieder geval uw schade bij de reisleiding of hotel en zorg dat u hiervan een schriftelijk bewijs krijgt. Indien uw bagage kwijt raakt tijdens de reis met bijvoorbeeld het vliegtuig dient u hiervan aangifte te doen bij de vervoerder, zorgt u ook in dit geval dat u hiervan bewijs krijgt.

De rubriek Geneeskundige kosten

Deze rubriek dekt kosten die u tijdens uw vakantie maakt in verband met ziekte. Het gaat hier alleen om medisch noodzakelijke kosten en het moet niet bij aanvang van de reis vaststaan dat u deze kosten onderweg zult maken. Ook hier geldt dat er geen dekking is indien u al in het buitenland onder behandeling was voor een aandoening welke u had voordat u op reis ging of als u op reis ging om een bestaande behandeling te ondergaan. Bovendien stellen verzekeraars vaak als voorwaarde dat u een geldige ziektekostenverzekering heeft.

Geneeskundige kosten meeverzekeren en ziektekostenverzekering

Ondanks het feit dat uw ziektekostenverzekering wel een dekking biedt tegen geneeskundige kosten gemaakt in het buitenland is het toch verstandig de rubriek geneeskundige kosten mee te verzekeren, deze premie voor deze dekking is vrij gering. Uw ziektekostenverzekering kent namelijk uitsluitingen, zo zullen particuliere klinieken in het buitenland niet altijd worden vergoed en is er slechts een vergoeding voor een bepaalde behandeling tot een bepaald bedrag, waardoor die ziektekostenverzekering niet in elk land voldoende dekking biedt. Bepaalde landen zijn geheel uitgesloten van dekking terwijl deze wel onder de dekking van de reisverzekering kunnen vallen. Ook het feit dat door deze dekking mee te verzekeren u door een alarmcentrale kunt worden geholpen die tevens kan garanderen dat de kosten onder de dekking vallen kan veel voordelen opleveren.

Tandheelkundige kosten

Er is dekking voor een bepaald maximum voor hulp welke u tijdens uw reis nodig mocht hebben.

Rubriek ongevallen

Deze rubriek geeft een uitkering bij blijvende invaliditeit door een ongeval of bij overlijden tijdens uw vakantie. Vaak gaat het hier om beperkte bedragen

Rubriek vervoermiddel

Als het voertuig waarmee u op vakantie bent plotseling en onverwacht uitvalt dan krijgt doorgaans een recht op gelijkwaardig vervangend vervoer indien het voertuig niet binnen 2 werkdagen kan worden hersteld. In plaats van een vervangend voertuig krijgt u ook de mogelijkheid uw reis per trein verder voort te zetten op kosten van de verzekeraar.

Valt uw voertuig voor een periode van korter dan 2 dagen uit dan heeft u geen recht op vervangend vervoer maar wel recht op vergoeding van de extra kosten als gevolg van dit uitval, bijvoorbeeld hotelkosten.

De kosten van het herstel van uw voertuig zelf vallen niet onder de dekking van de reisverzekering.

Rubriek annulering

Steeds vaker krijgt u de mogelijkheid om op uw doorlopende reisverzekering de rubriek annulering mee te verzekeren. Vaak is er per reis een maximum verzekerd bedrag opgenomen dus als u een bijzonder lange en dure reis gaat maken is het verstandig dit maximum na te kijken.

Recht op vergoeding

Indien zich een evenement voordoet zoals in de polisvoorwaarden omschreven heeft u recht op vergoeding van de kosten van annulering of het niet genoten aantal reisdagen. Gedekte evenementen zijn onder meer:
 • Overlijden, ernstige ziekte of ongevalsletsel va een verzekerde, een van zijn familieleden (1e en 2e graad) of de persoon bij wie hij in het buitenland in diens eigen woning (geen vakantieverblijf) zou verblijven
 • Het op medisch advies niet kunnen ondergaan van een inenting die nodig was voor de reis terwijl u niet wist dat er bezwaren waren tegen deze inenting
 • Het onverwacht niet krijgen van het benodigde visum
 • Ernstige beschadiging aan het vakantieverblijf
 • Ernstige materiële beschadiging van uw eigen eigendom of eigendom van het bedrijf waar u werkzaam bent
 • Onverwachte onvrijwillige werkeloosheid bij een vast dienstverband
 • Onverwacht toegewezen krijgen van een huurwoning binnen 30 dagen voor aanvang van de reis
 • Vertrekvertraging van langer dan bv 24 uur, u krijgt dan een vergoeding voor ongenoten reisdagen
 • Complicaties bij zwangerschap van verzekerde of de samenwonende partner
 • Medisch noodzakelijke ingreep die u, uw partner of een bij u inwonend kind onverwachts moet ondergaan
 • Het aanvaarden van een dienstbetrekking door een werkeloze van minimaal 20 uur per week
 • Onverwachte oproep om herexamen te doen na een examen terwijl dit herexamen niet op een ander tijdstip kan worden gedaan
 • Definitieve ontwrichting van het huwelijk

Algemene uitsluitingen

Naast de uitsluitingen per rubriek kent ook de reisverzekering een aantal algemene uitsluitingen. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld:
 • Schade die ontstaat terwijl u niet als particulier maar voor uw werk op reis was
 • Het niet juist opgeven van oorzaak of omvang van de schade (fraude)
 • Schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid
 • Schade ontstaan als gevolg van alcohol of andere bedwelmende middelen

Doorlopend of aflopende reisverzekering

De verzekering kunt u sluiten voor alle reizen welke u binnen een jaar gaat maken terwijl de aflopende reisverzekering alleen voor een bepaalde reis wordt afgesloten. Over het algemeen kan gesteld worden dat als u meerdere malen per jaar langer op vakantie gaat het voordeliger is een doorlopende reisverzekering te sluiten dan elke keer een losse. Het is dan ook verstandig van tevoren na te gaan hoeveel u denkt op vakantie te zijn en dan te (laten) berekenen of het niet verstandiger is een doorlopende reisverzekering te sluiten. Het kan u aanzienlijk wat geld besparen.

Reisverzekering in combinatie met uw overige particuliere verzekeringen

Doorgaans is het mogelijk uw reisverzekering bij te sluiten op de pakketverzekering waar ook al uw overige particuliere verzekeringen zijn ondergebracht. Dit kan leiden tot een premiebesparing omdat er vaak korting wordt gegeven naar het aantal verzekeringen dat u bij een verzekeraar onderbrengt. Indien u premies gaat vergelijken is het verstandig hiermee rekening te houden.
© 2008 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verzekering: de reisverzekeringVerzekering: de reisverzekeringAls u op reis gaat kunt u het beste een reisverzekering afsluiten. Er zijn een aantal verschillende reisverzekering. De…
Een reisverzekering afsluitenEen reisverzekering afsluitenAls je op vakantie gaat is het verstandig om een reisverzekering af te sluiten. Maar ook als je een weekend weg gaat is…
Doorlopende reisverzekering vaak voordeligerDoorlopende reisverzekering vaak voordeligerWie een aantal keren per jaar op vakantie gaat doet er goed aan een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Dat schee…
Doorlopende reis- en annuleringsverzekering vergelijkenDoorlopende reis- en annuleringsverzekering vergelijkenBij iedere vakantie, die je boekt krijg je het aanbod om te kiezen voor een doorlopende reis- en/of annuleringsverzekeri…

Verzekering - schade en schadevergoeding: hoe zit dat?Verzekering - schade en schadevergoeding: hoe zit dat?Pas op voor het onderverzekerd zijn en onderdekking. Hoeveel schade vergoedt uw verzekering eigenlijk bij schade? Wat is…
De rechtsbijstandverzekering voor particulierenJe recht hebben of je recht krijgen, het is helaas niet altijd hetzelfde, veel conflicten kunt u zelf oplossen maar soms…
Dsvh13 (176 artikelen)
Laatste update: 21-05-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.