Inboedelverzekering

De inboedelverzekering, de meeste zelfstandig wonende mensen in Nederland zullen er een hebben. Maar wat dekt deze verzekering precies , tegen welke risico's kan je inboedel worden verzekerd en waar moet je op letten bij het afsluiten van een dergelijke verzekering.

Wat is inboedel

Inboedel zijn alle roerende zaken die tot uw particuliere huishouding behoren. Roerend kan in dit geval worden omschreven als zaken die niet zodanig aan de woning zijn vastgemaakt dat zij niet meer, zonder schade aan de woning toe te brengen, kunnen worden verwijderd. Zitten de zaken wel vast aan de woning, zoals bijvoorbeeld een badkamer, keuken of verlaagd plafond, dan behoren zij tot de opstal.

De polisvoorwaarden beperken vaak de omschrijving van inboedel nog verder door aan te geven dat bijvoorbeeld motorvoertuigen, caravans, aanhangwagens en vaartuigen niet tot de inboedel behoren. Ook is er een enkele verzekeraar die meent dat zonwering geen inboedel is. U doet er dus goed aan na te gaan wat uw verzekeraar ziet als inboedel, de omschrijving kunt u doorgaans vinden in artikel 1 van de voorwaarden van de inboedelverzekering onder het kopje begripsomschrijvingen.

Beperkingen inboedeldekking

Vele verzekeraar hebben enkele beperkingen ten aanzien van inboedel, dat wil zeggen dat deze zaken slechts tot een bepaald bedrag onder de dekking van de verzekering vallen. Hierbij moet u denken aan:
 • Geld en geldswaardig papier (munten bankbiljetten, cheques voorzien van een handtekening)
 • Lijfsieraden
 • Computer- en Elektronische apparatuur

De maximumvergoedingen voor deze bedragen zijn doorgaans voor een gemiddelde Nederlander voldoende. Mocht u echter denken dat wellicht meer in huis heeft dan is het dus goed om dit na te gaan zodat u bij een onverhoopte schade niet voor verrassingen komt te staan. U kunt deze extra bedragen, indien gewenst meeverzekeren op uw inboedelverzekering of op een speciale verzekering.

Huurdersbelang

Beschikt u over een huurwoning waarin u blijvend veranderingen heeft aangebracht voor uw eigen rekening, zoals een verlaagd plafond of nieuwe keuken, dan is de opstalverzekering van de huiseigenaar vaak niet afgestemd op deze veranderingen. Indien u zeker wilt weten dat de kosten van het herstel van deze zaken ook wordt vergoed bij schade dient u zichzelf hiertegen te verzekeren. Dit kan op de inboedelverzekering onder de noemer huurdersbelang. Vaak bieden de polis standaard een minimale dekking voor dit risico. Indien deze dekking in uw geval niet toereikend is, is het aan te bevelen een extra bedrag op te nemen.

Welk bedrag moet u verzekeren

Een verzekeraar gaat ervan uit dat u uw volledige inboedel verzekerd. Dit is vaak veel meer dan u denkt. Gaat u alleen maar de nieuwwaarde van de inhoud van uw kledingkast na, deze is vaak vele malen hoger dan dat u in eerste instantie denkt. Zou u zeker willen zijn dat u het juiste bedrag heeft verzekerd zou u feitelijk met een lijst en rekenmachine door uw woning moeten lopen en alles wat zich in de woning bevind moeten rekenen tegen nieuwwaarde. Bovendien zou in dit geval ook elke nieuwe aankoop moeten worden doorgegeven aan de verzekeraar om de verzekerde som actueel te houden.

Aangezien dit voor velen van ons een opgave is waar we niet aan willen beginnen kennen de meeste verzekeraars de inboedelwaardemeter. Dit is een lijst met een aantal vragen welke u kunt invullen. Aan de hand van deze lijst wordt uw verzekerde som vastgesteld, dit is het bedrag waarover u premie gaat betalen. De verzekeraar garantie tegen onderverzekering, dat wil zeggen dat u altijd de volledige schade krijgt uitgekeerd ook al blijkt dat de verzekerde som niet in overeenstemming is met de werkelijke waarde van de inboedel. U moet dan uiteraard wel de vragenlijst naar waarheid invullen en dit blijven doen op het moment dat uw verzekeraar u hierom verzoekt.

Ook zijn er verzekeraars welke standaard een vast bedrag aan inboedel verzekeren en u alsnog de garantie tegen onderverzekering bieden.

Heeft u niet het juiste bedrag verzekerd, dan is er sprake van onderverzekering. In dat geval krijgt u niet uw volledige schade uitgekeerd maar slechts een deel. Dit deel wordt berekend aan de hand van de werkelijke waarde in verhouding tot de verzekerde som. Stel dat u uw inboedel verzekerde voor € 50.000 terwijl de werkelijke waarde € 100.000 is, dan krijgt u slechts 50% van de schade tot maximaal € 50.000 uitgekeerd. Dit kan tot zeer nare consequenties leiden.

Tegen welke gevaren bent u verzekerd

In Nederland zijn op dit moment eigenlijk nog maar een tweetal soorten inboedelverzekering in omloop. Wellicht beschikt u nog over een heel oude polis, dan kan het voorkomen dat u nog alleen een brand-/inbraakverzekering heeft of een oudere uitgebreide dekking. Daar deze verzekeringen echter zeer zeldzaam zijn geworden of gesloten zijn met een speciaal doel zullen die hier verder niet besproken worden.

De extra uitgebreide gevarenverzekering

Deze verzekering wordt verkocht onder diverse benamingen. De polis zit echter zo in elkaar dat schade als gevolg van een aantal met name genoemde oorzaken onder de dekking van de verzekering valt. Staat de oorzaak waardoor u schade leed niet in deze opsomming dan komt uw schade niet voor vergoeding in aanmerking.
Gedekte gevaren zijn onder meer:
 • Brand ontploffing blikseminslag
 • Schade door vliegtuigen
 • Stormschade (wind van meer dan 14 meter per seconde)
 • Schade door neerslag (regen, sneeuw, hagel en smeltwater)
 • Schade door water gestroomd uit leidingen als gevolg van een plotseling optredend defect
 • Diefstal van inboedelgoederen indien binnenshuis
 • Aanrijding en aanvaring tegen het gebouw
 • Bederf van inhoud van koelkasten en diepvriezers als gevolg van stroomuitval

De polis gaat in eerste instantie uit van dekking tegen de gevaren binnen de eigen woning alhoewel er vaak verderop in de polisvoorwaarden ook een dekking wordt gegeven voor goederen buitenshuis. Hier geven vele polissen dekking tegen onder meer:
 • Gewelddadige beroving
 • Diefstal van inboedelgoederen uit uw auto
 • Diefstal van tuininrichting als bijvoorbeeld meubelen
 • Schade aan inboedel die zich tijdelijk buiten het gebouw bevind

Verder wordt er vaak extra dekking gegeven voor:
 • Kosten van experts
 • Kosten ter voorkomen en vermindering van schade
 • Opruimingskosten (afvoeren van puin en onherstelbare delen)
 • Huurkosten van een tijdelijke woning
 • Extra hotel- en pensionkosten

De alle van buitenkomende onheilendekking

Deze vorm van inboedelverzekering is sinds een jaar of 10 in opkomst. De verzekering dekt in principe alle plotselinge en onvoorziene schade aan uw inboedel mits niet uitgesloten. Dit wil echter niet zeggen dat alle schade ook daadwerkelijk wordt vergoed. Het kan zelfs zo zijn dat de uitsluitingen bij dit product dusdanig zijn opgesteld dat u in werkelijkheid nauwelijks meer dekking heeft dan op de extra uitgebreide verzekering. Het is dus zaak in dit geval de uitsluitingen in de polisvoorwaarden, die nogal kunnen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar, goed door te lezen. De extra dekkingen zoals omschreven bij de extra uitgebreide dekking zijn ook hier gewoon van toepassing.

Voorbeelden van uitsluitingen zijn:
 • Schade aan goederen terwijl u deze in bewerking had, bijvoorbeeld uw glas drinken over uw laptop terwijl u deze gebruikte
 • Schade veroorzaakt door ongedierte of door u gehouden huisdieren
 • Schade welke niet plotseling ontstaan als bijvoorbeeld slijtage, bederf
 • Schade welke alleen bestaat uit krassen, butsen of deuken
 • Schade die ontstaan als gevolg van een eigen gebrek van het beschadigde goed

Glasverzekering op de inboedelverzekering

Niet elke verzekeraar dekt standaard glasbreuk op de inboedelverzekering. Indien u een huurwoning heeft zult u doorgaans zelf verantwoordelijk zijn voor het glas in uw woning en zult u dus hier ook zelf een verzekering voor moeten sluiten. Het is goed na te gaan of er standaard een glasdekking wordt gegeven binnen uw inboedelverzekering zodat u zich niet dubbel verzekerd tegen dit risico.

Eigen risico’s

Het is mogelijk een eigen risico op te nemen op uw verzekering om zodoende een premiekorting te bedingen. Er zijn echter ook verzekeraars die standaard een aantal eigen risico’s hebben opgenomen in de polisvoorwaarden of aangeven dat voor een eerste schade in het jaar geen eigen risico van toepassing is terwijl bij de volgende schade wel een behoorlijk eigen risico in rekening zal worden gebracht. Besteed hieraan aandacht bij het sluiten van een verzekering, vele van dit soort eigen risico’s worden niet direct genoemd bij de aanvraag en zijn slechts te vinden in de voorwaarden van de verzekering

Korting op de premie in verband met preventie

Ook hierin verschilt het beleid tussen de verschillende verzekeraars, de een geeft meer korting dan de ander terwijl ook de eisen kunnen verschillen. Vele nieuwbouwwoningen worden tegenwoordig opgeleverd met een politiekeurmerk voor de beveiliging, dit levert bij enkele verzekeraars een korting op terwijl anderen alleen bij een bepaalde klasse elektronische beveiliging korting geven. Als u de beveiliging aanlegt ga dan eerst na welke klasse bij uw verzekeraar korting op zou leveren om niet later, als de beveiliging eenmaal is aangelegd, te concluderen dat u niet voor korting in aanmerking komt.

Combinatie met andere verzekeringen

Indien u een eigen woning heeft is het aan te raden uw inboedelverzekering onder te brengen bij dezelfde verzekeraar als die van uw opstal. In dit geval zult u bij schade slechts te maken krijgen met een verzekeraar die eenmaal vragen stelt en doorgaans ook een expert. Ook zal er dan geen discussie komen over de verdeling van het schadebedrag en bepaalde kosten tussen de betrokken verzekeraars.
© 2008 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verhuizen? Uw inboedelverzekering verhuist meeDagelijks vinden er vele verhuizingen plaats. Een wijziging in uw persoonlijke situatie vaak gevolgen voor uw verzekerin…
Verzeker kostbaarheden: kostbaarhedenverzekering, doen!Verzeker kostbaarheden: kostbaarhedenverzekering, doen!Uw waardevolle spullen zijn met een inboedelverzekering vaak tot een bepaald maximaal bedrag verzekerd, maar dat bedrag…
All risk inboedelverzekering biedt de beste dekkingAll risk inboedelverzekering biedt de beste dekkingDe meeste mensen kennen de all risk autoverzekering, maar voor de inboedelverzekering is deze dekking ook mogelijk. De p…

OpstalverzekeringBij een eigen woning wilt u natuurlijk een goede verzekering waarbij juist verzekerd bent. Vaak is dit ook een vereiste…
Wat te doen bij autoschade?De snelwegen staan in Nederland dagelijks volgepropt met voertuigen en ook in de stad wordt het steeds drukker. Het verk…
Dsvh13 (176 artikelen)
Laatste update: 25-10-2009
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.