Waarom een gezondheidsverklaring?

Waarom een gezondheidsverklaring? Is er een gezondheidsverklaring bij uw verzekering nodig en verplicht? In welke gevallen kan een gezondheidsverklaring en uw gezondheid een rol spelen en moet u die verklaring wel invullen? Wat als u de gezondheidsverklaring niet invult, gaat de verzekering, lening of hypotheek dan toch door of niet? Bank of verzekeraar wil graag het risico dat men loopt goed kunnen inschatten. Welke vragen worden dan gesteld?

Nut en noodzaak van een gezondheidsverklaring


Wanneer wordt er een gezondheidsverklaring gevraagd?

In alle gevallen waarbij bank of verzekeraar meent een extra risico te lopen door uw gezondheid of waarbij de premie of uitkering ook afhankelijk is van uw moment van overlijden zal een gezondheidsverklaring worden gevraagd. Dan kunt u denken aan:
 • Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.
 • Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Het afsluiten van een levensverzekering.
 • Het afsluiten van een relatief hoge hypotheek.
 • Het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Uw gezondheidsverklaring bepaalt hoe hoog de te betalen risicopremie zal zijn en in een aantal gevallen zal het risico dusdanig hoog worden ingeschat, dat de verzekering of hypotheek niet doorgaat of de premie wordt verhoogd. U kunt wel op zoek naar een aanbieder die minder vragen over uw gezondheid zal stellen en u kunt vragen ook opzettelijk onjuist invullen, maar als bij een vroeg overlijden blijkt dat u het vragenformulier verkeerd hebt invult, zal bij overlijden toch niet worden uitgekeerd of wordt de hypotheek gestopt. Dan zitten de nabestaanden alsnog met de gebakken peren. Verzekeringen werken veel met een gemiddelde levensverwachting en daarbij speelt ook uw leeftijd een rol, maar bijvoorbeeld een uitvaartverzekering afsluiten voor iemand waarvan u weet dat die binnenkort komt te overlijden is uit den boze. Dan is er niet meer sprake van een kans van vervroegd overlijden maar een zekerheid dat de verzekering binnenkort tot uitkering kan komen.

Wat is de gezondheidsverklaring?

De precieze vragen in een gezondheidsverklaring zijn niet altijd dezelfde en ze zijn in de loop der tijd al eens veranderd, maar in essentie gaat het om vragen over uw medische geschiedenis en levenswijze. U bent verplicht om de vragen naar waarheid te beantwoorden. Daarna wordt uw verklaring beoordeeld. Dat kan meteen tot een besluit leiden, maar ook tot het stellen van extra vragen of tot een medische keuring. Uw gezondheidsverklaring kan ertoe leiden dat nog wat medische gegevens moeten worden opgezocht en opgevraagd. U kunt de beoordelaar van uw gezondheidsverklaring dan machtigen om uw medische gegevens (deels) op te vragen.

Welke vragen over uw gezondheid zitten zoal in een gezondheidsverklaring, enkele voorbeelden ter bepaling van uw overlijdensrisico

Enkele voorbeelden van vragen die aan de orde kunnen komen zijn:
 • Bent u arbeidsongeschikt geweest de afgelopen vijf jaar, zo ja wanneer en hoe lang?
 • Hebt u een ongeval gehad in uw werk, het verkeer, sporten, anderszins. Zo ja wanneer, wat waren de gevolgen, zijn er blijvende gevolgen, welke behandelingen waren nodig, wie waren of zijn de behandelende artsen of specialisten?
 • Hebt u ziektes of aandoeningen gehad? Welke? Allerlei mogelijke aandoeningen, ziekten, klachten en/of gebreken worden nagelopen.
 • Gebruikt u medicijnen, in welke dosering?
 • Rookt u, drinkt u? Hoeveel per dag? Welke drank?
 • Sinds wanneer rookt u of rookte u? Hoeveel, sinds wanneer?
 • Hebt u in het ziekenhuis gelegen? Zo ja, hoe kwam dat? In welk ziekenhuis was dat en wanneer? Wie waren de artsen?
 • Bent u eerder medisch gekeurd, waarvoor, wanneer en wat was de uitslag?
 • Hoeveel uren per dag werkt u?
 • Hoe lang bent u?
 • Hoe zwaar bent u?
 • Gebruikt u drugs of hebt u die gebruikt? Zo ja, welke en sinds wanneer?
 • Draagt u een bril of contactlenzen met een sterkte van -8 of meer?

Ook een HIV test en een erfelijkheidsonderzoek kunnen onderdeel zijn van de acceptatieprocedure (afhankelijk van verzekering en verzekeringsmaatschappij). Vele ingrijpende vragen zijn dus mogelijk waarbij de vragensteller zich moet houden aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en het Protocol Verzekeringskeuringen. Zo zijn vragen over de ziektevoorgeschiedenis van uw directe familieleden niet meer toegestaan

Wat als u geen gezondheidsverklaring krijgt?

Als u geen gezondheidsverklaring afgeeft, zal betreffende verzekering of hypotheek niet doorgaan. Geeft u wel een gezondheidsverklaring maar wordt u afgewezen of afgekeurd, dan hebt u het recht om te weten waarom dat zo is. Een andere kant van afgewezen worden of tot de conclusie komen dat de premie nu wel erg hoog zal worden, is dat het u bij een voorlopige koopakte kan helpen om van de koop van het huis af te komen, omdat de hypotheek niet financieel haalbaar is gebleken. Het kan leiden tot het ontbinden van de koopovereenkomst van het huis.
© 2014 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De uitvaartverzekeringNaast het emotionele aspect van een overlijden, zijn er ook financiële gevolgen waar rekening mee gehouden moet worden.…
Geen uitvaartpolis, ik heb een overlijdensrisicoverzekeringDe uitvaartverzekering en de overlijdensrisicoverzekeringen worden onterecht vaak als een exact gelijke verzekering besc…
Zelfmoord en euthanasie Keert de levensverzekering uit?Zelfmoord en euthanasie Keert de levensverzekering uit?De uitkering uit een levensverzekering is afhankelijk van het wel of niet in leven zijn van de verzekerde. Voor de uitke…
Verschil tussen overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringVeel mensen verwarren een uitvaartverzekering met een overlijdensrisicoverzekering. Er zijn veel overeenkomsten tussen d…

Fairzekering: autoverzekering beloont goed rijgedragFairzekering: autoverzekering beloont goed rijgedragGoed rijgedrag wordt beloond als u een fairzekering als autoverzekering afsluit. Fair betekent redelijk en daarom hebt u…
Pensioengat door een beschikbare premieregelingPensioengat door een beschikbare premieregelingBij een beschikbare premieregeling beperkt de fiscus het pensioen tot 100% van je salaris. Helaas haalt bijna niemand de…
Bronnen en referenties
 • Vvaa
Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 15-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.