WIA arbeidsongeschiktheidsverzekering werknemers

WIA arbeidsongeschiktheidsverzekering werknemers Wat voor vangnet heeft u als u arbeidsongeschikt raakt? Als werknemer heeft Nederland deels voor u een vangnet opgezet. Maar dat vangnet is lang niet altijd genoeg. Wat voor aanspraak heeft u en wat moet u zelf regelen?

Arbeidsongeschiktheid

Als u als werknemer arbeidsongeschikt raakt, komt uw inkomen in gevaar. De gemiddelde werknemer heeft niet de middelen en de mogelijkheid om het verlies aan inkomen zelf te dragen. Daarom dat Nederland van oudsher een sociaal vangnet kent voor de werknemers die niet meer kunnen werken. Inmiddels is de regeling al enkele malen aangepast en versoberd.

Werkgever

Als u voor een baas werkt, heeft uw baas de verantwoordelijkheid over u gedurende de eerste twee jaren van uw ziekte. In het eerste jaar dient uw werkgever 100% en in het tweede jaar 70% van uw laatstverdiende salaris door te betalen. Uw werkgever kiest er zelf voor hoe hij deze dekking regelt.

Ook kan uw baas zelf kiezen hoe hij de 170% salaris verdeelt over de twee jaar van ziekte. Soms regelt een werkgever dat u het eerste halfjaar 100%, het tweede halfjaar 90%, het derde halfjaar 80% en het vierde halfjaar 70% van het laatst verdiende salaris ontvangt. Het is van belang dat u uw arbeidsvoorwaarden erop naleest en kijkt wat u kunt verwachten in geval van ziekte.

WIA

Na het verstrijken van de eerste twee jaar van uw ziekte, gaat de wet WIA (regeling Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen) in werking. Deze wet regelt dat u een uitkering kunt krijgen afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en uw laatstverdiende salaris.

De insteek van de WIA is voortdurend om te kijken of u nog in staat bent om zelf iets te verdienen. Het UWV stelt vast in welke mate u nog in staat bent zelf uw geld te verdienen. Het UWV stelt de zogenaamde "resterende verdiencapaciteit" vast. Het verschil tussen de verdiencapaciteit en uw laatstverdiende salaris is het zogenaamde "loonverlies". Dit is het bedrag dat u als werknemer minder kunt verdienen door het feit dat u ziek bent geworden.

Uitkering WIA

Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt raakt, geeft de WIA geen recht op een uitkering. U bent dan in staat om voor het grootste deel uzelf te voorzien van inkomen. De basisgedachte is dat u blijft werken bij uw oude baas en dat u voortaan aangepast werk gaat doen. Is dit om de een of andere reden niet mogelijk, dan zal de werkgever na 2 jaar na het moment dat u ziek werd een ontslagprocedure kunnen starten. In geval van ontslag treedt de Werkloosheidswet of de Wet werk en bijstand in werking.

WGA uitkering

Bent u meer dan 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt, dan kunt u een uitkering krijgen op grond van de WIA. In dat geval maakt u gebruik van de WGA (Wet gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid). De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van de mate waarin u nog in staat bent te werken. Hoe meer u werkt, hoe meer u verdient. De WGA uitkering vult dus uw inkomen aan.

IVA uitkering

Bent u meer dan 80% arbeidsongeschikt? Dan treedt de IVA (Inkomen Volledige Arbeidsongeschiktheid) in werking. In geval u voor de IVA in aanmerking komt, bent u voor de wet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. In de praktijk is dat niet zo snel het geval.

Hoogte van de uitkeringen

Zoals werknemersverzekeringen werken, heeft de wetgever een maximum dagloon ingesteld waarover u bent verzekerd via het sociale stelsel van Nederland. Ieder jaar stelt de wetgever het maximum dagloon vast. De uitkering van de WIA is maximaal 70% van het maximum dagloon.

JaarMaximum dagloon
2012€ 50.064
2011€ 49.297
2010€ 48.715
2009€ 47.802

WIA-excedent

Als u meer verdient dan het maximum dagloon, heeft u te maken met een WIA excedent. Het WIA-excedent berekent u door uw totale salaris minus het maximum dagloon te nemen. De uitkomst is het deel van uw salaris waarvoor u niet verzekerd bent voor als u arbeidsongeschikt raakt. Stel u verdient € 60.000 in 2012, dan is uw WIA-excedent € 9.936. Over dit bedrag ontvangt u geen uitkering als u arbeidsongeschikt raakt.

In de praktijk hebben de meeste werkgevers een aparte verzekering afgesloten voor hun personeel om eventuele WIA-excedenten te verzekeren. Afhankelijk van de exacte voorwaarden van de verzekering via uw werk, komt de premie deels of geheel voor uw eigen rekening.
© 2012 - 2024 Belastingadvies, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Arbeidsongeschiktheid en inkomen als zelfstandig ondernemerArbeidsongeschiktheid en inkomen als zelfstandig ondernemerWerknemers zijn in de regel goed verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Het loon wordt door de werkgever betaald. Bij bl…
Alternatieven voor arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)Alternatieven voor arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moet worden afgesloten door zelfstandigen om risico’s af te dekken. Zij zijn…
Arbeidsongeschiktheidsrisico voor de ondernemerArbeidsongeschiktheidsrisico voor de ondernemerVeel mensen dromen ervan om zelfstandig ondernemer te worden. Men denkt vaak dat men als zelfstandig ondernemer meer vri…
Dekkingen arbeidsongeschiktheidsverzekeringDekkingen arbeidsongeschiktheidsverzekeringHet risico van arbeidsongeschiktheid is voor werknemers via de sociale zekerheid verzekerd. Deze dekking geldt niet voor…

Oververzekerd tegen zorgkostenOververzekerd tegen zorgkostenU kunt ook te veel willen verzekeren. Uw zorgverzekeraar biedt u de mogelijkheid om aanvullende verzekeringen af te slui…
Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid.nl
Belastingadvies (39 artikelen)
Gepubliceerd: 09-10-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.