Overbruggingsregeling AOW 2020 en 2021

Overbruggingsregeling AOW 2020 en 2021 Wat u vanaf 1 juli 2022 via de overbruggingsregeling OBR als uitkering kunt krijgen, hangt af van het aantal jaren AOW dat u hebt opgebouwd en uw inkomen. U kunt als u in 2021 of 2022 een AOW-gat hebben door een latere AOW-leeftijd of doordat u in het buitenland hebt gewoond. Wellicht kunt ook u gebruik maken van de overbruggingsregeling AOW tot het moment dat u uw AOW ontvangt. De overbruggingsuitkering is verlengd tot 2023. Welke voorwaarden gelden voor deze overbruggingsregeling en wat is de hoogte van het bedrag waarop u in 2021 en 2022 recht hebt?

INHOUD


Wat is de overbruggingsregeling AOW?

De AOW-leeftijd verschuift. Zij die dachten hun eerste AOW na 65 jaar te ontvangen, zullen langer moeten wachten, in 2020 is de leeftijd 66 jaar en vier maanden. De AOW-leeftijd loopt verder op. Deze verhoging van de AOW-leeftijd komt, zeker voor wie bijvoorbeeld met de VUT is gegaan als een nare verrassing, helemaal als de VUT-regeling er niet in voorziet dat u uw uitkering blijft ontvangen tot het moment dat u recht krijgt op AOW. Dit effect kan ook voor een andere uitkering gelden. Sowieso komt u dan een aantal maanden tekort, u hebt een AOW-gat, en geen inkomen. Dit AOW gat kan tot onoverkomelijke problemen leiden. Daarom is er een overbruggingsregeling AOW gemaakt, de OBR, die teruggaat tot 1 januari 2013.

U hebt in het buitenland gewerkt

Wie in het buitenland heeft gewoon en gewerkt heeft vaak in die periode geen AOW opgebouwd, wat per jaar in het buitenland een verlies aan AOW-opbouw betekent van 2%. Dat betekent dat u geen volledige AOW opbouwt en op het moment dat u AOW-gerechtigd wordt een (te) lage AOW zult ontvangen. Ook dit kan gevolgen hebben voor de overbruggingsregeling OBR.

Voorwaarden overbruggingsregeling AOW 2021 en 2022

Recht op deze OBR uitkering hebben zij die verzekerd zijn of verzekerd geweest zijn van een AOW en aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • U hebt op 1 januari 2013 of daarna de leeftijd van 65 jaar bereikt.
  • U hebt geen recht meer op uw VUT-uitkering, omdat u 65 bent geworden. Dit kan de VUT zijn, maar ook wachtgeld, een prepensioen, een partnerpensioen of overbruggingspensioen zijn, of een uitkering op basis van een FLO-regeling. Ook toegestaan zijn uitkeringen op basis van de WIA, een ANW hiaat.
  • Uw inkomen van een half jaar voordat u 65 werd voldoet aan de normen (waarover straks meer).
  • Uw vermogen voldoet aan de normen (waarover straks meer).
  • De overbruggingsregeling stopt zodra u AOW-gerechtigd bent.
  • U hebt geen recht op de AOW-partnertoeslag.

Inkomenstoets, vermogenstoets en entree-eis

Bij de inkomenstoets wordt gekeken naar uw draagkracht en inkomen zoals die zes maanden voordat u 65 jaar werd gold. Voor elk jaar dat u geen AOW hebt opgebouwd, gaat er 2% van de overbruggingsuitkering af. Als u een alleenstaande bent, mag uw inkomen maximaal gelijk zijn aan tweemaal de hoogte van het bruto minimumloon. Als u een partner hebt, geldt als grens voor het gezamenlijke inkomen 300% van het bruto minimumloon per maand. Bij deze inkomenstoets als entree-eis wordt ook bekeken hoeveel vermogen u per 1 januari had. Dat mag in 2020 niet hoger zijn dan 30.846 per persoon, in 2021 niet meer dan 50.000 per persoon, in 2022 ligt het maximum bij 50.650.

Hoogte bedrag overbruggingsregeling

Als u binnen de maxima voor inkomen en vermogen blijft, kan er vervolgens worden berekend op hoeveel overbruggingsgeld u recht hebt. Er gelden bepaalde maximale uitkeringen en als er inkomen is of een andere uitkering in de periode van de uitbetaling van de overbruggingsregeling, worden deze bedragen op de maximale bedragen in mindering gebracht. Het kan dus best zijn dat er weinig tot niets overblijft.

De berekening van uw overbruggingsuitkering AOW

Het inkomen van u of uw partner tijdens de uitkeringsperiode van de overbruggingsregeling AOW wordt voor een deel verrekend. Daarbij wordt 15% van het minimum inkomen buiten beschouwing gelaten ( 258,75 in 2022). Van het inkomen dat dan overblijft gaat twee derde af van de maximale overbruggingsuitkering. Een inkomen uit uitkeringen wordt voor 100% verrekend. De maximale OBR bedraagt per januari 2022 1.250,10 voor een alleenstaande, 791,21 met een partner.

Rekenvoorbeeld 1 overbruggingsregeling AOW 2020 als u ook loon ontvangt
Stel u hebt nog geen recht op AOW, bent alleenstaand en u moet door een AOW-tekort een maand overbruggen. Stel uw maandinkomen (loon of winst) bedraagt 550 euro. De vrijstelling is 258. Het verschil tussen vrijstelling en ander inkomen is 292 euro. Hiervan komt in de berekening van de OBR 1/3e deel in mindering op uw inkomen, resteert 452 euro. Dit bedrag komt in mindering op de maximale OBR van 1.250. Dat betekent dat u bovenop uw inkomen een OBR krijgt van 797 euro (1 januari 2022).

Rekenvoorbeeld 2 overbruggingsregeling AOW 2022 als u ook een uitkering krijgt
Stel u bent hebt nog geen recht op AOW en alleenstaand. Stel uw uitkering bedraagt 500 euro. In dat geval gaat 500 euro af van 1.250 en blijft er 750 euro over vanaf 1 januari 2022.

Overbruggingsregeling 2020, 2021 en 2022

De maximale bedragen voor 2020, 2021 en 2022 zijn:

Overbruggingsuitkering 1 januari 2020

Tabel 1. Bedrag overbruggingsuitkering AOW, maximale bedragen 2020 exclusief vakantie-uitkering, 1 januari 2020:

wiebedrag uitkering
Alleenstaande 1.219,05
Met een partner 775,94 per persoon

Overbruggingsuitkering 1 juli 2020

Ook per 1 juli 2020 zijn de bedragen van de overbruggingsregeling verhoogd:

Tabel 2. Bedrag overbruggingsuitkering AOW, maximale bedragen 2020 exclusief vakantie-uitkering, 1 juli 2020:

wiebedrag uitkering
Alleenstaande 1.230,29
Met een partner 781,08 per persoon

Overbruggingsuitkering 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 liggen de bedragen iets hoger:

Tabel 3. Bedrag overbruggingsuitkering AOW, maximale bedragen 2021 exclusief vakantie-uitkering, 1 januari 2021:

wiebedrag uitkering
Alleenstaande 1.232,74
Met een partner 781,19 per persoon

Overbruggingsuitkering 1 januari 2022

Een kleine verhoging ook in 2022:

Tabel 4. Bedrag overbruggingsuitkering AOW, maximale bedragen 2022 exclusief vakantie-uitkering, 1 januari 2022:

wiebedrag uitkering
Alleenstaande 1.250
Met een partner 791 per persoon

Bijstand aanvragen

Hebt u geen recht op een overbruggingsregeling en komt u inkomen tekort bijvoorbeeld doordat u niet een volledige AOW hebt opgebouwd, dan kunt u een bijstandsuitkering bij uw gemeente aanvragen. Deze uitkering vult uw inkomen aan tot een sociaal minimum.

Lees verder

© 2013 - 2024 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020De AOW 2020 (januari 2020 en juli 2020) is bekend plus uw vakantie-uitkering. Bruto en netto komen de bedragen hoger uit…
In 2020 of 2021 recht op AOW, AOW-gat kostendelersnormIn 2020 of 2021 recht op AOW, AOW-gat kostendelersnormWanneer krijgt u uw eerste AOW als u in 2021 65 jaar wordt, moet u ook wachten tot 2024 voor de eerste uitbetaling van d…
Wat is een modaal inkomen?De meeste mensen denken dat het modaal inkomen het gemiddelde inkomen is in Nederland, maar dat is niet het geval. Het i…
Hoeveel verdienen de internationale artiesten?Hoeveel verdienen de internationale artiesten?Sommige artiesten die internationaal zijn doorgebroken, verdienen tientallen miljoenen per jaar. Ze weten niet hoe lang…

Lastenverzwaring, wat betekent dat voor mij?Lastenverzwaring, wat betekent dat voor mij?Lastenverzwaring is het zwaarder worden van de vaste lasten voor de inwoners van een land. Deze lastenverzwaring wordt o…
Supermarktoorlog of prijzenoorlogSupermarktoorlog of prijzenoorlogEen supermarktoorlog of prijzenoorlog is een strijd die een supermarkt(keten) aangaat met andere supermarkten om klanten…
Bronnen en referenties
  • SZW
Reacties

W. van Dam, 09-03-2020
Vanwege een Substantieel bezwarende functie ben ik eerder gestopt met werken. Met 66 jr en 4 maanden zou mijn AOW ingaan. Terwijl ik reeds gestopt was met werken is de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jr. Aangezien ik hier niet op kon inspelen is er via de werkgever Justitie een compensatie voor 8 maanden gemiste AOW aan mij uitgekeerd. Zo staat het ook op mijn toen ontvangen loonstrook. Inmiddels is de AOW-leeftijd weer verlaagd naar 66 jr en 4 mnd. Wat gaat er nu gebeuren met die door mij ontvangen compensatie, moet ik dat terugbetalen? Reactie infoteur, 11-03-2020
Beste W. van Dam,
U hebt een uitbetaling gehad op grond van de feiten die toen golden. Dat kan betekenen dat u het bedrag volledig mag houden. U hoeft uiteraard niet zelf aan de bel te trekken bij Justitie.

D. Brans, 02-12-2019
In hoeverre heb ik/hebben wij (mijn vrouw en ik allebei geboren in dec. 1953) het recht om aanspraak te maken op de OBR. vanaf januari 2019 dus, immers anders had normaal gesproken per januari 2019 onze aow ingegaan, dat is dus nu pas het geval per 30-04-2020 a.s. dan zijn wij namelijk 66 jr+ 4 mnd oud en krijgen dan dus idd recht op onze aow. En hoe zit het trouwens met de reeds opgebouwde pensioenrechten van ons beiden dan, dit zou eerst plaatsgevonden per 01-01-2019,
maar de pensioenleeftijd is sinds dit jaar opgetrokken naar 68 jr., waardoor wij dus pas ons pensioen uitgekeerd gaan krijgen
per januari 2022, I Is de OBR. daar dan ook voor van toepassing die tussenliggende 3 jaren.?
Mijn vrouw werkt nog 24 uur p/wk. in de thuiszorgsector dus en ikzelf ben werkloos sinds 15-11-2010, en door dat het inkomen van mijn vrouw zo rondom en nabij de bijstandsuitkeringniveau ligt moeten wij het dus doen met haar inkomen!
Is hier nog iets voor te regelen ter compensatie van die 3jr.extra wachttijd? Reactie infoteur, 11-02-2020
Beste D. Brans,
De overbruggingsregeling is voor personen die met de VUT of vervroegd pensioen zijn gegaan en daarna last hebben van de verhoging van de AOW-leeftijd. Niet voor personen die werkloos zijn. Bij werkloosheid bestaat vaak wel de verplichting om de uitkering tot aan de AOW-leeftijd voor te zetten. Komt u onder de bijstandsnorm terecht, dan kunt u een bijstandsaanvraag indienen bij de gemeente.

Frits van Loon, 23-11-2019
Geachte Heer/Mevrouw,

Mijn vrouw heeft een overbruggingsuitkering gekregen in 2017.
Nu moet ze dat terug betalen omdat wij gezamenlijk 40000,- op de spaarrekening hebben staan voor de aflossing van ons huis.
Voor 1 persoon was het vrije vermogen in 2017 25000,- om in aanmerking te komen voor een uitkering. Daar voldoet ze aan, want 40000 : 2 = 20000,-.
Zie onderstaand bericht van de site.

Inkomenstoets, vermogenstoets en entree-eis
Bij de inkomenstoets wordt gekeken naar uw draagkracht en inkomen zoals die zes maanden voordat u 65 jaar werd gold. Voor elk jaar dat u geen AOW hebt opgebouwd, gaat er 2% van de overbruggingsuitkering af. Als u een alleenstaande bent, mag uw inkomen maximaal gelijk zijn aan tweemaal de hoogte van het bruto minimumloon. Als u een partner hebt, geldt als grens voor het gezamenlijke inkomen 300% van het bruto-minimumloon per maand. Bij deze inkomenstoets als entree-eis wordt ook bekeken hoeveel vermogen u per 1 januari had. Dat mag in 2017 niet hoger zijn dan 25.000 per persoon, in 2018 niet meer dan 30.000 per persoon.

Kan dit zomaar?

Met vriendelijke groet,
Frits van Loon Reactie infoteur, 25-11-2019
Geachte Frits van Loon,
1. Wat hier aan de hand kan zijn is dat in de belastingaangifte inkomstenbelasting de 40.000 euro aan vermogen niet over uw beiden is verdeeld, waardoor toch iemand boven de vrijstelling uitkwam. U kunt de Belastingdienst vragen om uw belastingaangifte alsnog op dit punt aan te passen, dat scheelt ook belasting.
2. Als wel elk onder de vrijstelling is gebleven, heeft de SVB zich wellicht vergist.
3. Maak bezwaar bij de SVB.

Tonfaay, 16-09-2019
IK ga in april volgend jaar na 51! jaar werken vervroegd met pensioen, mijn lichaam is op, ik ben dan 65 jaar en 6 maanden.

tot mijn aow leeftijd 66 jaar en 4 maanden moet ik rondkomen van een klein pensioen, dat na vele jaren vut en pre-pensioen premies betaald te hebben.
Is er voor mensen zoals ik ook een regeling of moet ik het maar uitzoeken? Reactie infoteur, 18-09-2019
Beste Tonfaay,
Voor u is er helaas geen speciale regeling als de werkgever niet doorbetaalt. Er is wel een AIO-regeling voor wie AOW krijgt maar geen volledige AOW heeft opgebouwd. U bent nog niet zo ver. Wellicht kan de gemeente voor een aanvulling op uw inkomen zorgen.

Leo, 24-05-2019
Ik ben met SbF en zou met pensioen gaan met 66 en 4 maanden nu moet ik 8 maanden langer overbruggen heb ik dan recht op een overbrugging uitkering voor die 8 maanden. Ik was al thuis toen dat beslist werd door de regering dat ik tot 67 jaar moest. Reactie infoteur, 27-05-2019
Beste Leo,
U kunt recht hebben op een overbruggingsuitkering. U kunt contact opnemen met de SVB Groningen (050 316 9070).

Theo Bos, 04-02-2019
Hallo ik heb een vraag.
Ik ga met 66 jaar en 4 maanden met pensioen en krijg dan mijn deel AOW, mijn vrouw is dan nog 3 jaar jonger en krijgt dus later AOW.
Kan ik daar een Overbruggingsregeling over aanvragen, daar ik anders onder de minima zal vallen.
Zo ja hoe kan ik dat dan aanvragen. Reactie infoteur, 04-02-2019
Beste Theo Bos,
Helaas is de overbruggingsregeling geen bedrag dat wordt uitgekeerd bovenop uw eigen AOW. De regeling stopt immers zodra er AOW wordt ontvangen.

Leon Herben, 09-06-2017
Mijn vrouw heeft tot juli 2021 recht op heffingskorting (2256.00). Moet deze in het jaar dat je aow krijg stop gezet worden? Ik hoor van kennissen dat die dit terug moeten betalen. Reactie infoteur, 12-06-2017
Beste Leon Herben,
In het jaar dat de eerste AOW uitbetaling begint, is sprake van een gemengd jaar voor zowel de belastingtarieven als de heffingskortingen. Dat betekent dat niet het hele jaar recht bestaat op de hoge algemene heffingskorting die personen die nog geen recht hebben op AOW wel het hele jaar ontvangen.

J. V. D. Laan, 07-12-2016
Mijn vriendin is in november 65 geworden en haar man is 3 maanden geleden overleden. Zij heeft alleen een lijfrente uitkering van ong.500 euro Heeft zij ook recht op een overbruggingsuitkering tot augustus.aangezien zij geen betalingen meer kan doen Met vr.gr. J.v.d. Laan Reactie infoteur, 23-08-2020
Beste J. V. D. Laan,
Als er geen VUT-uitkering is, is er geen overbruggingsuitkering. Wel kan zij naar de gemeente gaan voor een tijdelijke bijstandsuitkering.

M. Jansen, 21-10-2016
Hoeveel spaargeld mag je hebben om in aanmerking te komen voor overbrugging? Reactie infoteur, 11-02-2020
Beste M. Jansen,
Het vermogen mag niet hoger zijn dan 30.846 (2020) per persoon.

C. H. Maas, 03-05-2016
Hoe moet ik de overbruggingsregelingnAOW 2016 aanvragen? Reactie infoteur, 23-08-2020
Beste C.H. Maas,
Deze kunt u aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Ajm van Tongeren, 14-02-2016
Mijn vraag gaat over mijn AOW van 2017. Mijn geboortejaar is 1951. Dus word ik dit jaar nov 65 jaar. Ik krijg pensioen in aug 2017. Mijn vrouw is van 1953 zij krijgt AOW in mei 2018. Zij heeft geen pensioen opgebouwd en werk ook niet. Nu is mijn vraag, als ik met pensioen ga hoeveel krijg ik per maand aan AOW? Samen voor mijn vrouw en mij zelf. Mijn vrouw heeft dan nog geen AOW. Er wordt mij verteld dat ik een uitkering krijg van maar rond de 740 euro per maand voor 2 pers. Klop dit?
Gr Ad Reactie infoteur, 23-08-2020
Beste Ajm van Tongeren,
Omdat de partnertoeslag is vervallen, hebt u totdat uw vrouw recht heeft op AOW zelf recht op AOW voor een alleenstaande.

Clemie, 22-01-2016
Ik word in sept 2016 65 jaar en ik Ben weduwe ik krijg een weduwe Pensioen van 825,00 euro per maand ook krijg ik een bedrag van de Verzekering voor een aavulling op het pension, als ik in sept 65jaar wordt vervalt de Verzekering en krijg ik dus 825,00 euro per maand.Ik moet 9 maanden overbruggen en kan van dat geld niet eens mijn vasten lasten betalen alleen mijn hypotheek is al 800,00 euro per maand mijn vraag is kan ik een overbruggings bijdraging krijgen voor die 9 maanden en waar Reactie infoteur, 23-08-2020
Beste Clemie,
Uw ouderdomspensioen is geen prepensioen en daarom komt u denk ik niet in aanmerking voor de overbruggingsregeling. Wel kunt u de gemeente om een aanvullende bijstandsuitkering vragen.

Anneke, 22-10-2015
Mijn vraag aan jullie is, we hebben nu samen een IOAW uitkering van de gemeente, mijn man wordt in Mei 2016, 65 jaar en zijn AOW en pensioentje gaan pas in november van dat jaar, zelf ben ik 65 in augustus 2017, en mijn AOW gaat pas in 2018 uitkeren, blijft de gemeente gewoon onze uitkering door betalen tot november 2016 of stopt dat in Mei, als mijn man 65 wordt, ook vraag ik mij af hoe dat verder gaat met mijn gedeelte van de IOAW uitkering, nadat mijn man de AOW leeftijd heeft bereikt,
hopelijk heeft u een antwoord voor mij Reactie infoteur, 23-08-2020
Beste Anneke,
De IOAW behoort door te lopen totdat uw man recht heeft op AOW.

Harry07, 16-09-2015
Update van mijn kant:
verwarring al om v.w.b. antwoorden die ik hier en daar krijg over de Overbruggingsuitkering.
1. Mijn Pensioenfonds zegt dat ik de uitkering gewoon krijg en geen terugbetaling
2. SVB antwoord op mijn vraag met: De overbruggingsuitkering is geen lening. Als deze wordt toegekend hoeft dit later niet terugbetaald te worden.
3. Op de site van SVB vind ik dit:
U woont met uw partner
De maximale overbruggingsuitkering is 734,36 bruto per maand. De inkomsten die u heeft in de periode waarover u de overbruggingsuitkering ontvangt, trekken we van de maximale overbruggingsuitkering af.
Heeft u een pensioen of uitkering? Deze inkomsten trekken we helemaal van de overbruggingsuitkering af. Is uw pensioen of uitkering hoger dan 734,36 bruto per maand, dan krijgt u geen overbruggingsuitkering.

In mijn geval zou dit betekenen dat ik helemaal geen overbruggingsuitkering krijg, ondanks dat de rekentool op de SVB-site aangaf dat ik die wél kan krijgen. Reactie infoteur, 23-08-2020
Beste Harry07,
Even is er ook sprake geweest van een tijdelijke voorschotregeling van de SVB, wat een lening is. Nu is er alleen nog sprake van een uitkering die niet terugbetaald hoeft te worden

Harry07, 01-09-2015
Wat ik mij afvraag is, als ik zo'n overbruggingsuitkering krijg, gaat dit dan eigenlijk van mijn zeg maar AOW-budget tot mijn dood af? Met andere woorden, na de overbruggingsuitkering stop, krijg ik maandelijks iets minder AOW omdat ik de uitkering al ontvangen heb. Reactie infoteur, 16-09-2015
Beste Harry07,
De overbruggingsuitkering is een uitkering om niet die u niet hoeft terug te betalen.

J. P. de Jonge, 03-04-2015
Mijn echtgenote heeft drie maanden wachttijd. Dat wordt in feite vier maanden want haar Flexvut stopte al met ingang van de maand waarin zij halverwege 65 werd. PFZW bood een overbruggingsregeling aan, maar dat ging dan wel ten koste van het latere pensioen. Toch maar op het aanbod ingegaan.
Op het spoor gezet door de discussie over de verlenging van de overbruggingsregeling AOW heb ik aan PFZW gevraagd of hier al rekening mee gehouden was of dat we zelf actie moesten ondernemen. Het antwoord was dat de regeling werd uitgevoerd door de SVB. Met andere woorden: dus toch zelf actie ondernemen. Vreemd dat SVB en PFZW op deze wijze langs elkaar heen werken.
En tot slot als reactie op onderstaande reactie van D.V.D. Haak: ik hoop dat dit voor hem / haar goed gekomen is, want (ook) wij hebben van de SVB niets hierover gehoord. Reactie infoteur, 23-08-2020
Beste J. P. de Jonge,
Als dit te lang duurt, kunt u het beste zelf contact opnemen met de SVB om te zien of uw situatie al in behandeling is genomen of dat men nog nergens vanaf weet.

E. C. Sahetapy, 26-11-2014
Ik heb een overbruggingsuitkering aow aangevraagd over de maand maart 2014, maar tot nu toe niet gekregen. Vut regeling was gestopt op 28 februari en 7 maart ben ik 65 geworden. Mijn aow zou ingaan in mei. Reden weigering was dat mijn man een aow uitkering had en een toeslag had aangevraagd. Dit was niet zo omdat mijn man pas in april zijn eerste aow uitkering kreeg., dus nooit een toeslag kon aanvragen.
Hierop is binnen de geldende termijn bezwaar tegen gemaakt op 24 juni 2014.
Voor 16 october zou ik een beslissing krijgen van het uwv. We hebben een brief gekregen waar vermeld werd dat er meer tijd nodig was en dat ik uiterlijk voor 26 november 2014 eenbeslissing zou ontvangen.
Tot nu toe niks gehoord.
Hoe kan dit? Het is toch niet zo moeilijk?
Groet,
Emma Reactie infoteur, 23-08-2020
Beste E. C. Sahetapy,
Waarschijnlijk zoekt het UWV voor u nog zaken uit, maar dat is natuurlijk gissen. Het duurt wel lang.

G. Boersma Reitsema, 11-09-2014
Ik heb gevraagd namens mijn man per telefoon of ik een papier voor overbruggingsuitkering
kon ontvangen.En wat krijg ik er, een voor mij zelf terwijl ik nog lang geen 65 jaar ben.
Wil graag weten hoe dat kan?
vriendelijke groeten
G Boersma Reitsema Reactie infoteur, 23-08-2020
Beste G. Boersma Reitsema,
Dan heeft de SVB een fout gemaakt.

C. Dashorst, 17-08-2014
Ik leef al 7 jaar van de overwaarde van mijn huis, verkocht door scheiding. Ik had het zo uitgerekend dat ik het tot mijn AOW kon redden. Ik word 65 op 31 december 2014. Door de veranderde AOW leeftijd krijg ik pas vanaf april mijn eerste AOW. Ik moet dus nog 3 maanden langer van mijn eigen geld leven. Ik heb heel zuinig geleefd (van 1000 per maand)! Ik heb nog een klein bedrag over (onder de vermogensgrens), dat ik wil gebruiken voor eventuele calamiteiten en misschien af en toe ter aanvulling van mijn AOW. Kom ik in aanmerking voor de overbruggingsregeling? Wat moet ik dan invullen bij inkomen?
Graag uw antwoord!
vriendelijke groet,
Catharina Reactie infoteur, 23-08-2020
Beste C. Dashorst,
Ik denk het wel.

Cees, 10-06-2014
Mijn broer is in 2009 geëmigreerd en heeft vroegpensioen,
hij wordt in 2018 65 jaar
Heeft hij recht op die overbrugging, en zo ja, hoe vraagt hij dat aan? Reactie infoteur, 23-08-2020
Beste Cees,
Dit hangt van de hoogte van het vroegpensioen af. Hij kan het aanvragen via de SVB.

Astrid, 27-02-2014
Volgens mij stopt de overbruggingsuitkering op 31-12-2018 en niet op 1-1-2018.
Wat moeten de mensen doen die wel aan alle voorwaarden voldoen maar geboren zijn na 31-12-2018? Reactie infoteur, 23-08-2020
Beste Astrid,
Niet als het vroegpensioen voor 1 juli 2015 is ingegaan, dan kan de overbruggingsuikering nog doorlopen.

D. V. D. Haak, 02-10-2013
Hoe kan ik mijn overbruggingsuitkering aanvragen? Reactie infoteur, 23-08-2020
Beste D. V. D. Haak,
De SVB zal met u contact opnemen, maar het kan ook geen kwaad om zichzelf alvast te melden.

Info4mij (91 artikelen)
Laatste update: 19-06-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.