Woekerpolis afkopen

Als u de woekerpolis afkoopt, beëindigt u de verzekering en verzoekt de verzekeraar om de afkoopwaarde op uw lopende rekening te storten. Wat zijn de fiscale gevolgen van het afkopen van de woekerpolis? Is het verstandig om een woekerpolis af te kopen?

Wat is een woekerpolis?

Een woekerpolis is een beleggingsverzekering waarvan de kosten te hoog zijn in verhouding tot de ingelegde premie. De beleggingsverzekering is bedoeld om kapitaal op te bouwen, bijvoorbeeld als aanvulling op het pensioen. Door de hoge kosten valt het rendement tegen.

Een woekerpolis: wat nu?

Op internet zijn er verschillende tests waarmee u kunt meten of u een woekerpolis hebt afgesloten. Er zijn verschillende oplossingen voor uw woekerpolis: zo kunt u de woekerpolis ongewijzigd voortzetten, premievrij maken, afkopen en oversluiten.

Woekerpolis afkopen

Als u de woekerpolis afkoopt, beëindigt u de verzekering en verzoekt de verzekeraar om de afkoopwaarde op uw lopende rekening te storten. U neemt in feite de waarde van uw woekerpolis op. In de meeste gevallen bent u 20% revisierente aan de Belastingdienst verschuldigd, vanwege gemiste belastinginkomsten.

Gevolgen afkopen woekerpolis

Het afkopen van de woekerpolis heeft verschillende gevolgen, afhankelijk van de aard van uw woekerpolis. Er zijn algemene gevolgen, die gelden voor het afkopen van alle soorten woekerpolissen:
  • Afkoopkosten. Dit zijn de gemiste (toekomstige) premieopbrengsten van de verzekeraar.
  • Verzekeringsdekkingen die zijn inbegrepen bij uw woekerpolis komen te vervallen
  • Overlijdensrisicodekking: u kunt verplicht zijn om eerst een andere overlijdensrisicodekking af te sluiten als u afkoopt. Dit is doorgaans het geval bij woekerpolissen die gekoppeld zijn aan de hypotheek.

Fiscale gevolgen afkopen woekerpolis

Als u de woekerpolis wilt afkopen, zullen verzekeraars en tussenpersonen waarschijnlijk proberen om u op andere gedachten te brengen. Het afkopen van de woekerpolis gaat namelijk gepaard met belastingheffing: er is belasting verschuldigd over de uitkering. We maken onderscheid in de lijfrenteverzekering, kapitaalverzekering en een polis gekoppeld aan een hypotheek.

De hoofdregel is dat de fiscus pas belasting heft als de afkoopwaarde in de polis hoger is dan het totale bedrag dat u heeft ingelegd.

Gevolgen afkopen lijfrenteverzekering

Als de woekerpolis een lijfrenteverzekering is, wordt de uitkering belast. De uitkering wordt dan aangemerkt als een vorm van inkomen. Daarnaast zal de Belastingdienst revisierente heffen. De verzekeraar houdt de revisierente en de maximale inkomstenbelasting in op de uitkering. Netto blijft er dan een percentage van slechts 20% van de afkoopwaarde over. Als u belastingaangifte doet, hebt u mogelijk rest op teruggave van een deel van de ingehouden belasting.

Gevolgen afkopen kapitaalverzekering

Als het gaat om een kapitaalverzekering met vrijstelling, kan de vrijstelling komen te vervallen als u de kapitaalverzekering afkoopt. U moet dan belasting betalen over een deel van het bedrag dat wordt uitgekeerd. Maar als de som van de betaalde premies hoger is dan de uitkering, hoeft er in de praktijk vaak geen belasting te worden betaald.

Woekerpolis afkopen gekoppeld aan hypotheek

Als de woekerpolis gekoppeld is aan een hypothecaire lening, is er een kans dat de verzekeraar de bank inlicht en dat de bank de hypotheek opeist.
© 2011 - 2020 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Woekerpolis test: Heb ik een woekerpolis of niet?Wat is een woekerpolis? Is mijn koopsompolis, beleggingsverzekering of lijfrentepolis een woekerpolis of toch niet? En h…
Woekerpolis & oplossingen woekerpolisAls u een woekerpolis hebt, is het van belang om tijdig actie te ondernemen. Er zijn verschillende oplossingen voor uw w…
De woekerpolis: een beleggingsverzekering die leeglooptDe woekerpolis: een beleggingsverzekering die leeglooptVeel mensen zijn er 'ingetuind'. De woekerpolis. Dit is de mediaterm voor een beleggingsverzekering waarbij de kosten ni…
Aflossen hypotheek: Kapitaalverzekering Eigen Woning of KEWBij een kapitaalverzekering wordt er op de einddatum een eindkapitaal uitgekeerd, over een periode verzameld door met de…

Hypotheek als verbouwingshypotheek in 2020Hypotheek als verbouwingshypotheek in 2020De financiering van een verbouwing of klussen aan de woning vraagt in 2020 om een verbouwingshypotheek tegen lage tariev…
Veilige hypotheek afsluitenVeilige hypotheek afsluitenEen veilige hypotheek en vooral een goedkope hypotheek 2020 kunnen ook door uw bestaande hypotheek om te zetten naar een…
Bronnen en referenties
  • www.woekerpolisoversluiten.nl
  • Trosradar

Reageer op het artikel "Woekerpolis afkopen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Gerard V. Draanen, 11-05-2012 00:08 #1
Mijn status:
Woekerpolis: Aegon "Levensloop" lijfrenteverzekering
Premie betaald vanaf bankrekening (netto, dus over inleg is LB reeds betaald)
Afkoopwaarde < Totaal van inleg
=== Opgaaf "Afkoop" aangevraagd bij Aegon:
Aegon meld dan (cf eis AFM) dat "Afkoopwaarde" gelijk is "Waarde belegging"
(zodat er dus inderdaad geen kosten in rekening worden gebracht) MAAR
Stelt dan dat 52% Loonbelasting moet worden ingehouden
Stelt dat er sprake kan zijn van 20% revisirente
=====
Volgens besluit 6 juli 2009 CPP 2009/1028M. is mi van revisierente geen sprake
Ik kan moeilijk begrijpen dat wanneer ik reeds LB over mijn inleg heb betaald, dat ik dan vervolgens nogmaals LB over de afkoopwaarde moet betalen.

Is dat echt wel zo?

Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 10-03-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Hypotheek
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 1
Schrijf mee!