Bankzaken na overlijden

Bankzaken na overlijden Onderschat als erfgenaam nooit de vele bankzaken en geldzaken die u nog moet regelen na iemands overlijden. Denk aan de hypotheek, de betaalrekening, een lopende lening, de spaarrekening, verzekeringen en uitkeringen. En dan nog de successierechten en erfbelasting bij een erfenis. Een akte van overlijden is dikwijls ook nodig om zaken snel te kunnen regelen en vaak ook een verklaring van erfrecht.

Bankzaken bij overlijden partner of iemand anders

Als een klant van een bank komt te overlijden worden nabestaanden geacht hierover contact op te nemen met de bank en de bankzaken te regelen. De bank zal vragen om:
 • Een kopie van de akte van overlijden als schriftelijk bewijs van het overlijden. In het algemeen verzorgt de begrafenisondernemer de aangifte van overlijden bij de gemeente.
 • Het bij overlijden beschikbare formulier van de bank in te vullen.

Bankzaken zoals betaalrekening, spaarrekening of effecten bij overlijden

Als een rekeninghouder is overleden, zal de bank de naam van de rekening veranderen in Erven van en de rekening meestal de rekening blokkeren. Daarmee vervallen alle passen en creditcards van de overleden rekeninghouder. Bij een en/of rekening worden de passen en creditcards van de overleden rekeninghouder niet geschrapt en wordt de rekening niet geblokkeerd. Er zijn ook banken die een Verklaring van Erfrecht eisen. Ook de overige erfgenamen bezwaar maken tegen het open houden van de rekening. De regels voor de betaalrekening gelden ook voor de spaarrekening. Voor aandelen en effecten die aan een rekening zijn gekoppeld gelden dezelfde voorwaarden.

Verklaring van erfrecht bij een nalatenschap

In de verklaring van erfrecht staan vermeld:
 • De persoonsgegevens van de overledene plus geboortedatum en datum van overlijden;
 • De kinderen en kleinkinderen;
 • De burgerlijke staat van overledene. Gehuwd, ongehuwd, in gemeenschap van goederen of niet, het bestaan van een notarieel samenlevingscontract, de huwelijkse voorwaarden. Hier kan sprake zijn van warme uitsluiting of koude uitsluiting;
 • Of in het Centraal Testamentenregister een testament bekend is;
 • Wie de erfgenamen zijn;
 • Wie bevoegd is om de nalatenschap te regelen. Dit kan een benoemd executeur of een gemachtigde zijn, een bewindvoerder of voogd.

Hypotheek en overlijden

Bij een hypotheek wordt bij overlijden niet meteen de hypothecaire schuld opgeëist. Er zal eerst overleg plaats vinden met de executeur, de langstlevende of de overige erfgenamen. De bank zal bekijken of en hoe de hypotheek kan worden voortgezet. Regelmatig is sprake van een aan de hypotheek gekoppelde levensverzekering of is er een kapitaalverzekering of spaarhypotheek afgesloten, waarbij het stopzetten van de hypotheek tot grote nadelen kan leiden. Soms is er geen alternatief het stopzetten van de lening, omdat door het overlijden de hypotheek niet langer betaalbaar is.

Een consumptieve lening zoals een persoonlijke lening en doorlopend krediet

Bij overlijden zal de bank een consumptieve lening in de meeste gevallen direct opeisen. Een uitzondering is een lening die op meerdere namen staat. Dan zal de bank met de mede-ondertekenaar bespreken of voortzetting van de lening nog gewenst is. Is er geen mede-ondertekenaar dan worden de erfgenamen die de erfenis aanvaarden aansprakelijk voor de schuld en wordt de schuld ingebracht in de erfenis. Dit drukt de hoogte van de erfenis en daarmee de te betalen successierechten en erfbelasting. Ook rood staan op de betaalrekening vervalt.

Bankkluis of safe huren

In geval van een bankkluis of safe worden bij overlijden de zelfde richtlijnen gehanteerd als voor een betaalrekening. Omdat niet geregistreerd staat wat zich in de kluis bevindt, is het gewenst dat bij het leeghalen van de kluis wordt genoteerd wat wordt meegenomen.

Pensioenfonds inlichten

Ook het pensioenfonds moet worden ingelicht. Het overlijden heeft immers gevolgen voor pensioen en nabestaande pensioen.

Wellicht komt de langstlevende ook in aanmerking voor een ANW uitkering.

Verzekeringen bij overlijden

Vele verzekeringen lopen bij een verzekeraar. Ook een verzekeringsmaatschappij wil zo snel mogelijk worden ingelicht na een overlijden. Dat is bij een levensverzekering evident, maar geldt ook voor de opstalverzekering, inboedelverzekering en andere verzekeringen. Vaak kan de tussenpersoon u hierbij veel werk uit handen nemen:
 • Inboedelverzekering en opstalverzekering: wellicht moet het te verzekeren bedrag worden aangepast.
 • Levensverzekering: wordt er uitgekeerd en moeten er nog aanpassingen plaatsvinden?
 • Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: de samenstelling van het gezin of huishouding moet worden aangepast.
 • Autoverzekering: op wiens naam staat de verzekering?
 • Zorgverzekering: stopt zodra de verzekeraar van het overlijden op de hoogte is.

Elektronisch betalen en volmachten of automatische incasso

Elektronisch betalen met e.dentifier, Rabobank pas, telebankieren, internetbankieren is persoonsgebonden en wordt geblokkeerd. Ook eerder door de overledenen afgegeven volmachten en automatische incasso’s vervallen. Bij een en/of rekening zal eerst overleg plaats vinden.

Slot

Na het overlijden moeten allerlei bankzaken worden geregeld.Ook familie, een tussenpersoon of begrafenisondernemer kunnen u daarbij veel werk uit handen nemen. De Belastingdienst zal later automatisch met de erfgenamen contact opnemen om ook de belastingaangifte voor de erfbelasting goed af te handelen.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Erfenis en de rekening van de overledeneErfenis en de rekening van de overledeneDe regels bij een erfenis zijn niet altijd eenvoudig. Een vraag waar erfgenamen en erven veel mee te maken krijgen, is w…
Overlijden erfgenaam: overlevingsclausule, 30-dagenclausuleOverlijden erfgenaam: overlevingsclausule, 30-dagenclausuleHet kan gebeuren dat twee personen vlak na elkaar komen te overlijden. De volgorde van overlijden heeft volgens het wett…
Naar wie gaat de erfenis als u spaart via een bankNaar wie gaat de erfenis als u spaart via een bankHoe u spaart en bij wie u spaart kunnen direct bepalend zijn voor wie de erfenis krijgt en wat de bestemming van de tego…
Beneficiair aanvaarden, verwerpen of zuiver aanvaardenBeneficiair aanvaarden, verwerpen of zuiver aanvaardenEen erfgenaam kan naast bezittingen ook schulden erven. De schuldeisers kunnen zich vervolgens gaan melden bij de erfgen…

Wat is BTW en accijnsBTW en accijns zijn twee soorten van belasting die consumenten moeten betalen over gebruiksgoeden. Dit zijn zogenaamde v…
Pinnen: Kosten betalen voor pinnen in EU-landen mag nietSteeds vaker moeten mensen die in andere landen binnen de EU geld pinnen daarvoor betalen. Zo berekent de Duitse Kreissp…
Reactie

S. Hilckmann, 28-08-2018
Hallo,

Ik heb een vraag over wanneer iemand overlijdt en dit pas later aan de bank wordt doorgegeven. Gaat de bank dan handelen vanaf het moment van overlijden of vanaf het moment dat het wordt gemeld. Kortom is de datum op de overlijdensverklaring leidend of de datum van melding bij de bank?

Groet S Hilckmann Reactie infoteur, 30-06-2020
Hallo S. Hilckmann,
De bank handelt vanaf het moment dat het overlijden bij de bank bekend is. Normaliter is dit het moment dat het overlijden aan de bank wordt gemeld, omdat de bank niet eerder op de hoogte is (beroemdheden uitgezonderd).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 15-11-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.