Successierechten op nalatenschap en erfenis België

Successierechten op nalatenschap en erfenis België U moet successierechten in Vlaanderen betalen in 2019 of 2020, maar hoeveel is dat? Als iemand in België binnen 3 jaar na een schenking overlijdt, wordt de verkrijging meegenomen in de nalatenschap en erfenis. De erfgenamen moeten op een formulier van het bevoegde registratiekantoor gezamenlijk aangifte van de nalatenschap doen. Bekijk wat u op uw erfdeel aan successierechten en belasting moet betalen. Hoeveel is afhankelijk van het gewest in België, de hoogte van de erfenis en uw relatie tot de overledene. Vanaf 1 september 2018 veranderde het erfrecht in België op een aantal punten.

Aangifte van nalatenschap doen

De aangifte van een nalatenschap moet worden ingediend bij het registratiekantoor waar de overledene zijn laatste fiscale woonplaats had. Als betrokkene de laatste jaren in verschillende gewesten heeft gewoond, geldt het gewest waarin de overledene in de laatste 5 jaar het langst gevestigd was. U moet vele gegevens op de aangifte voor nalatenschap invullen:
 1. Wie zijn de ondergetekenden of aangevers. Zij moeten ook allemaal ondertekenen, voorzien van naam, voornamen, rijksregisternummer, en aangeven wat hun relatie tot de overledene is. Wie gehuwd is geeft ook aan de naam en voornamen van echtgenoot of echtgenote.
 2. Wie is overleden met naam, voornamen, beroep, woonplaats, geboorteplaats en datum van overlijden, plaats en datum van overlijden.
 3. Wie zijn als erfgenamen uitgesloten. Iemand kan bij testament of wilsbeschikking als erfgenaam zijn onterfd. Geef aan om wie het gaat.
 4. Wie zijn de erfgenamen, eventuele legatarissen of hebben een schenking ontvangen in de afgelopen 3 jaar, de begiftigden. Vermeld ook om welke bedragen het gaat en of volgens u schenkingsrechten moeten worden betaald.
 5. Vul in de woonplaats en het adres waar u alle correspondentie wilt ontvangen.
 6. Is er sprake van vruchtgebruik. Om welke goederen gaat het en wie betreft het.
 7. Inventarisatie huisraad en inboedel die verzekerd zijn. U moet in de aangifte melden of deze goederen wel of niet verzekerd waren tegen brand, diefstal of enig ander risico. Bij wie de polis loopt, de waarde en de datum en het nummer van de polis.
 8. Het vermogen ofwel het aan te geven actief. Alle roerende en onroerende goederen in binnen- en buitenland, het kapitaal of de rente van een door de overledene afgesloten levensverzekering, moeten worden opgegeven. U doet dit per artikel met daarbij een nauwkeurige beschrijving.
 9. De schulden inclusief begrafeniskosten ofwel het passief. Onder de begrafeniskosten vallen de lijkkist, de grafsteen, de kerkdienst, overlijdensberichten, de maaltijd en het diner op de dag van de begrafenis of crematie.

Waardering van goederen in de erfenis

De waardering van de goederen vindt plaats tegen de verkoopwaarde op de dag van overlijden. Bij onroerende goederen kunt u zelf een schatting maken op basis van recente verkopen in de buurt of taxateurs vragen om een taxatie. Indien de taxatie door deskundigen plaats vindt is de opgegeven waarde voor de administratie en het registratiekantoor een gegeven. Een eigen schatting moet worden onderbouwd en kan nog door de belastingdienst ter discussie worden gesteld.

Successierechten in België met als voorbeeld Vlaanderen

De hoogte van de successierechten verschilt per gewest, verschilt naar omvang van de nalatenschap, en is afhankelijk van de relatie van de erfgenaam tot de overledenen. In het Vlaamse Gewest bijvoorbeeld gelden de volgende tarieven (2018, 2019 en 2020):

Tarief voor erfenissen, tarief als % van de nalatenschap:

Hoogte nalatenschap vanafHoogte nalatenschap tot Langstlevende of samenwonende echtgenoot, kind, kleinkind, ouder, grootouder broer of zus anderen
- 35.000 euro3 %30% tot 1 september 2018 daarna 25%45% tot 1 september 2018 daarna 25%
35.000 euro 50.000 euro3 %30%45%
50.000 euro 75.000 euro9 %30%45%
75.000 euro125.000 euro9%55 %55%
125.000 euro250.000 euro9%65 % tot 1 september 2018 daarna 55%65% tot 1 september 2018 daarna 55%
250.000 euro-27 %65% tot 1 september 2018 daarna 55%65% tot 1 september 2018 daarna 55%

Op de aldus berekende bedragen komen nog bedragen als vrijstelling in mindering:
 • De langstlevende echtgenoot of partner en de erfgenamen in rechte lijn hebben, als de erfenis lager is dan 50.000 euro, recht op een mindering van 500 x [1 – (erfdeel: 50.000 euro)].
 • Kinderen van de overledene die nog geen 21 jaar zijn, krijgen een extra korting ter grootte van 75 euro per volledig jaar tot de leeftijd van 21 jaar.
 • Als het erfdeel van broer of zus kleiner is of gelijk aan 18.750 euro wordt een belastingvermindering toegekend van 2.000 euro x [erfdeel: 20.000 euro].
 • Als het totaal de som van de erfdelen van anderen dan echtgenoten, samenwonenden, erfgenamen in rechte lijn, broers en zussen, kleiner is of gelijk aan 12.500 euro hebt u als overige erfgenaam recht op een korting van 2.000 euro x [som van de erfdelen: 12.500].
 • Het erfdeel van een zwaar gehandicapte is deels belastingvrij. Dit wordt berekend aan de hand van een bepaalde coëfficiënt die afhankelijk van is van de leeftijd op het moment van vrijkomen van de erfenis.

Wijzigingen nieuw erfrecht 1 september 2018 werken uiteraard ook door in 2019 en 2020

Misschien wel de belangrijkste wijziging is dat het vrije deel van de erfenis altijd 50% bedraagt, ongeacht het aantal kinderen. Voordien was dit vrije deel afhankelijk van het aantal kinderen. Hebt u twee kinderen dan is 50% van uw nalatenschap vrij, voor 1 september 2018 was dat nog 1/3e deel. Vanaf 1 september 2018 mag in totaal 3/4 e deel aan één kind worden nagelaten (kindsdeel of erfelijke reserve plus het vrije deel). Een andere wijziging is dat alle schenkingen, handgiften en onroerend goed, worden gewaardeerd op de datum van schenking. Daarna worden ze geïndexeerd tot de datum van overlijden. U mag nu ook een erfovereenkomst of familiepact afsluiten, waarin u vooraf met de erfgenamen afspreekt hoe de verdeling zal zijn.

Slot

Zoals u merkt is de berekening van successierechten een hele rekenpartij die ook nog per Gewest anders kan uitpakken. Een goede notaris helpt u verder met de berekening en uw belastingaangifte.

Lees verder

© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021Belastingvrij erven in 2021 of 2022, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successi…
Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting in 2019 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2022 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te overlijden? Ho…
Nalatenschap ongehuwden met huis en grond PortugalWanneer je als ongehuwden een huis met grondstuk koopt in Portugal, wil je natuurlijk dat dit in je bezit blijft wanneer…

Huren of toch kopen: koopwoning of huurwoningHuren of toch kopen: koopwoning of huurwoningEen huis huren of toch een huis kopen? Koopwoning of huurwoning? Een hypotheekrente betalen of de huur betalen dus. Wat…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2020Aftrekbare specifieke zorgkosten 2020Let bij uw belastingaangifte 2020 en de voorlopige aanslag 2020 vooral ook goed op de aftrekbare specifieke ziektekosten…
Reacties

Anne Hamelryck, 12-11-2020
Mijn man en ik wonen al 20 jaar in de USA. Wat gebeurt er bij het overlijden van een van ons? Moet de overlevende dan successierechten betalen in Belgie? Wat moeten onze kinderen doen indien we beiden overleden zijn? Wij hebben geen eigendommen meer in Belgie, maar wel een bankrekening. Reactie infoteur, 22-11-2020
Beste Anne Hamelryck,
Het woonland is bepalend voor de afhandeling van een erfenis. U kunt wel in een testament opnemen dat u wilt dat de erfenis naar Belgisch recht wordt afgewikkeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 24-09-2020
Beste Zeemeeuw,

Het betreft een erfenis van een tante uit NL.

Er is een testament volgens NL recht, erflaatster laat enkel onroerend goed na in NL, er is een dubbelbelastingverdrag tussen BE en NL, ik ben Nederbelg en langer als 10j woonachtig in BE.

Mijn vraag luid als volgt :

Moet ik over de waarde van het onroerend goed het aanvullend equivalent EB in BE (55% versus 40% in NL) 15% bijpassen, en mag BE de verhuurwaarde (950x12=€11400,-) van een niet verhuurde woning bij mijn inkomen in België als code 1130/2130 bijtellen zodat ik in een hogere belasting schijf kom?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groeten, Chris Reactie infoteur, 27-09-2020
Beste Chris,
Vanaf het moment dat u eigenaar bent van het onroerend goed geeft u pro rata (het aantal dagen in het jaar dat de woning in uw bezit is) de waarde op voor de inkomstenbelasting in België. Met Nederland geldt een overeenkomst om de dubbele belasting te vermijden en dus gebruikt u code 1130/2130. Daardoor kunt u inderdaad in een hogere belastingschijf terecht komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joan Lute, 16-06-2020
Wij hebben een huis geërfd in België. Nu zijn er moeilijkheden met de verkoop van het huis en derhalve de verdeling van de opbrengst.
Kunnen wij uitstel aanvragen van aangifte voor de successiebelasting.

Alvast mijn dank,

met vriendelijke groet,
joan Lute Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Joan Lute,
U zult dan successierechten in België moeten betalen. Uitstel aanvragen (om een bijkomende indieningstermijn vragen), kan inderdaad. Doe dit wel op tijd voordat de reguliere indieningstermijn vervalt. Benadruk ook dat alles veel moeilijker loopt dan normaal, door corona en de lockdown.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 22-04-2020
Beste,

Mijn vraag is als volgt; Op het moment van overlijden grootmoeder heb ik erfbelasting betaald, dit geldt het zelfde voor mij grootvader. Moet ik dan bij vereffening-verdeling dat momenteel door “ kantoor rechtszekerheid oftewel fiscus “ al is goed gekeurd, nu nog belasting afdragen? Reactie infoteur, 23-04-2020
Beste Bas,
Als u al erfbelasting hebt betaald, moet dat niet nog eens gebeuren. Een uitzondering hierop kan de situatie zijn dat de erfenis veel groter is dan eerder werd verondersteld en er dus bijbetaald moet worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 21-04-2020
Men zus is dual citizen, USA en Belgie, en woont in de USA sinds lange tijd (niet belastingsplichtig in Belgie).
Ik, de broer dus, woon ook in de USA en heb een green card (niet belastingsplichtig in Belgie).
Als ik erf van men zus, en de erfenis is geld op een belgische bankrekening, moet ik dan in Belgie erfbelasting betalen? Reactie infoteur, 23-04-2020
Beste Tom,
Erfbelasting wordt betaald in het woonland van de overledene. Woont de overledene in België, dan wordt de erfenis in België afgehandeld tegen de daar geldende tarieven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marvin Jordans, 28-06-2019
Beste,

Ik heb van een aangetrouwd iemand uit België zowel een schenking als erfenis gekregen. Op beide is in België de belasting al betaald. Moet ik nu in Nederland ook belasting betalen of melding hier van doen bij de belastingdienst?

Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 30-06-2019
Beste Marvin Jordans,
Neen u hoeft de schenking en erfenis nu niet apart te melden. Als dit geld op 1 januari van een jaar (nog) op uw rekening staat, gaat het wel een rol spelen bij de vermogensrendementsheffing box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van den Bulcke, 23-06-2019
Wat ik niet lees of niet vind: een inwonende zuster die gehandicapt is
overlijd en ik ben de enige erfgename mits een testament. Hoeveel procent betaal ik aan erfenis? Reactie infoteur, 27-06-2019
Beste Van den Bulcke,
Gehandicapten hebben een vermindering van belasting bij schenking en erfenis, een abattement die afhankelijk is van de leeftijd. Voor andere erfgenamen geldt deze korting niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie-Jose, 10-04-2019
Geachte heer/mevrouw,
Ik woon in Nederland en krijg een erfenisje van een tante, die in België woonde. Is het, volgens het Belgisch recht, mogelijk om inzage in het testament te krijgen?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Mvg. Reactie infoteur, 11-04-2019
Beste Marie-Jose,
De notaris zal desgevraagd aan een erfgenaam de inhoud van het testament laten weten en aan een legataris de inhoud van een legaat. De notaris die de erfenis afwikkelt, brengt overigens doorgaans automatisch de erfgenamen over de inhoud op de hoogte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabine, 04-02-2019
Ik ben Belg maar woon reeds meer dan 10 j in Zweden waar geen erfenisrechten zijn. Moeten mijn kinderen met Zweedse nationaliteit en wonend in Zweden erfenisrechten betalen op mijn roerend en onroerend goed in België? Maakt het een verschil indien ik Zweedse nationaliteit zou hebben? Mvg Reactie infoteur, 05-02-2019
Beste Sabine,
Voor onroerend goed geldt dat er aangifte erfbelasting moet worden gedaan in het land waar het onroerend goed staat. Uw nationaliteit maakt daarbij geen verschil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Welvaert, 02-02-2019
Geachte,
Mijn vader is enige tijd geleden overleden, hij woonde in België samen met mijn moeder. Samen hadden ze eigendom in Nederland. De erfenis rechten zijn in België al afgehandeld bij de notaris en hij heeft hierbij meegedeeld dat hij een Nederlandse collega (waarmee hij samenwerkt als er grensoverschrijdende zaken zijn) zou inlichten. Tot op heden hebben wij vanuit Nederland nog niets gehoord. Moeten wij zelf contact opnemen of moeten wij gewoon afwachten en hoelang kan dit dan duren?
mvg A Welvaert Reactie infoteur, 05-02-2019
Geachte A. Welvaert,
De Nederlandse Belastingdienst heeft in 2018 forse achterstanden opgelopen bij de behandeling van successiezaken en de verwachting is dat dat in 2019 niet anders zal zijn. Als de notaris zijn werk goed gedaan heeft (enige navraag doen bij de notaris wellicht), is het nu een kwestie van afwachten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Djacobs, 17-12-2018
Woon in Engeland. Mijn grootvader die in België woonde is een paar maanden geleden overleden. Ik ben enige erfgenaam. De notaris heeft mij laten weten dat de bank de rekening niet kan laten deblokkeren tot de erfenis belastingen betaald zijn. De rekening is voor 10000 Euro. Ik begrijp niet waarom dit betaald moet worden voor de rekening vrijgemaakt wordt? Ik zou de belastingen toch van de uitbetaald gelden moeten kunnen betalen? Ik heb helaas geen 10000 Euro op mijn bank rekening staan. Reactie infoteur, 21-12-2018
Beste Djacobs,
Een oplossing kan zijn dat u de notaris machtigt om de erfbelasting te betalen. Wat na notariskosten en erfbelasting van de erfenis over is, kan dan u worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Svr, 02-11-2018
Geachte,
Ik las uw artikel en heb hierover een vraag.
Na het overlijden van mijn vader (Belgie) heeft de notaris gevraagd een berekening te maken van alle schenkingen van de laatste 3 jaar aan zijn kinderen
Die bedragen moeten dan worden opgeteld en dan evenredig verdeeld worden onder de 4 kinderen.
Nu blijkt bij inzage in de rekeningen dat 1 van de kleinkinderen de afgelopen 3 jaar en eerder een hoog bedrag heeft gekregen en de andere kleinkinderen niets. Hoe moet dit geregeld worden?
Ik vind hierover geen informatie.
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Mvg Reactie infoteur, 05-11-2018
Geachte Svr,
Er is een fiscaal deel (naar de fiscus toe), per kind kan worden berekend wat er in de afgelopen drie jaren aan schenkingen is verkregen en waarover nog schenkingsrechten zullen worden berekend.
Voorts is er de verdeling van de erfenis. Als een kind meer aan schenkingen heeft gekregen en deze volgens de schenker ingebracht dienen te worden in de erfenis, dan is dit kind het meerdere schuldig aan de andere erfgenamen. Wat men schuldig is kan vervolgens via vereffening worden verrekend met het erfdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. V. D. Laan, 14-10-2018
Beste,
Ik als Nederlander woon sinds 1986 in Vlaanderen. Mijn kinderen wonen in Nederland. In mijn testament heb ik gekozen voor het Nederlandse recht. Tot 1 januari 2019, mijn pensioneringsdatum, heb ik mijn fiscaal domicilie in Nederland; daarna in België aangezien ik hier blijf. Moeten mijn kinderen over het huis en bezit hier in België successierechten betalen in België? En over het huis dat ik in Nederland heb, dan in Nederland? Hartelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 16-10-2018
Beste P. V. D. Laan,
Een testament naar Nederlands recht impliceert dat de verdeling van de erfenis en de wettelijke rechten daarbij Nederlands zijn. De fiscale afhandeling zal, zodra u in België uw woonplaats hebt, naar Belgisch recht zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brosens Kristiaan, 13-06-2018
Mijn moeder woont in Vlaanderen en erft van haar overleden broer welke woonachtig is in Wallonië, ze betaalt successierechten in Wallonië. Dient zij op het overblijvende bedrag nog belastingen te betalen in Vlaanderen? Reactie infoteur, 14-06-2018
Beste Brosens Kristiaan,
Als de nalatenschap in Wallonië wordt afgehandeld (het woongebied van de overledene), zijn er geen successierechten in Vlaanderen verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roger de Schepper, 27-04-2018
Geachte
mijn zwager die Nederlander is, is bij testament door het overlijden van zijn echtgenote mede-eigenaar geworden van het ouderlijk huis in België, tezamen met 4 andere personen. ze hadden geen kinderen, en daardoor zou bij zijn overlijden het erfdeel over gaan naar zijn zus en eventueel haar zoon, wat absurd klinkt. hoeveel bedragen de tarieven en belastingen die hij of zij zou moeten betalen op dit huis, waarvan de waarde geschat wordt op 100.000Euro.Moet daarboven nog belasting betaald worden in Nederland? Buiten de succesrechten in België? Reactie infoteur, 30-04-2018
Geachte Roger de Schepper,
Als de echtgenote in België woonachtig was, dan gelden voor uw zwager de Belgische successierechten en is de echtgenoot niet nog eens successierechten in Nederland verschuldigd. In Vlaanderen betaalt hij als langstlevende 3% tot een bedrag van 75.000 euro en 9% over het meerdere (zie de betreffende tabel in het artikel hierboven).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pauel, 23-04-2018
Beste,
Ik woon in België en mijn vader, die in Nederland woonde is overleden en nu erf ik financieel. Daarnaast erf ik samen met mijn broers en zusters het huis. Het huis is nog niet verkocht. Is het nadelig om dit nog niet verkopen. Wat zijn de consequenties? Reactie infoteur, 24-04-2018
Beste Pauel,
Omdat uw vader in Nederland woonde, zal het Nederlands erfrecht van toepassing zijn. Er bestaat geen verplichting om de woning te verkopen, wel zal over de waarde minus de hypotheek erfbelasting moeten worden betaald. Als de woning niet wordt verkocht, zal deze op enig moment meetellen als vermogen voor de inkomstenbelasting in België, maar dat is ook zo wanneer de woning wordt omgezet in geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vossen, 13-03-2018
Vraag: Mijn man heeft een huis in België. Het huis staat op zijn naam. Mijn man is in Nederland voor de tweede keer getrouwd na overlijden van zijn eerste vrouw. Hij woont nu in Nederland. Heb ik recht op het huis in België als hij overlijdt? We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd.
Met vriendelijke groeten,
Vossen Reactie infoteur, 15-03-2018
Beste Vossen,
Als jullie in Nederland in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is al de helft van u, de andere helft komt in de erfenis. Zijn er geen kinderen, dan bent u de enige erfgenaam als er geen testament is opgesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meijer, 25-04-2017
Vraag:
Mijn moeder en ik wonen in België (al 40 j), mijn broer en zus in Nederland. Wij hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit.
Moeten mijn broer en zus bij overlijden van mijn moeder erfbelasting betalen in België, mijn moeder woonde toch al meer dan 10 j in het buitenland. Alle eigendommen zijn in België.
Veel dank Reactie infoteur, 15-01-2018
Beste Meijer,
Dan vindt, tenzij u daarvan wilt afwijken, de afwikkeling van de erfenis in België plaats inclusief de daar geldende successierechten:

http://financieel.infonu.nl/geld/160894-nieuw-europees-erfrecht-europese-erfrechtverordening.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk Spierings, 22-02-2016
Vraag:
Ik woon in Nederland. Een van mijn twee zonen woont in België (Vlaanderen), maar werkt in Nederland. Ik welk land moet mijn zoon die in België woont, aangifte doen van erfbelasting na mijn overlijden?
Met dank. Reactie infoteur, 15-01-2018
Beste Henk Spierings,
Uw zoon betaalt erfbelasting in Nederland, omdat dat uw woonland en u de Nederlandse nationaliteit hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Castro Sa, 15-10-2014
Mijn moeder heeft een schenking van 20.000 euro gedaan aan vier van haar kinderen daar wij met vijf kinderen zijn voel ik mij benadeeld kan dit zo maar Reactie infoteur, 15-10-2014
Beste Castro Sa,
Ik kan me voorstellen dat u zich benadeeld voelt. Tijdens haar leven mag moeder dit doen, maar bij de verdeling van haar nalatenschap later kunt u eisen dat de gedane schenkingen alsnog worden meegenomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sterrelinde, 31-01-2014
Mijn nonkel is overleden en ik ben erfgenaam van zijn huis etc, ik moet 130.000 successie betalen. Ik heb zoveel geld niet. Wat nu?

Alvast bedankt voor de reactie.
Groeten, Sterrelinde Reactie infoteur, 31-01-2014
Beste Sterrelinde,
U kunt bij het registratiekantoor waar de aangifte van nalatenschap werd ingediend om meer tijd vragen, bijvoorbeeld todat het huis is verkocht of een hypotheek is gevestigd.Uitstel kost interest, maar u koopt er wel extra tijd mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vaesen Peter, 27-10-2013
Mijn vader is overleden in jan 2011. Wij zijn thuis met 5 kinderen. Drie zonen en twee dochters.( allen ouder dan 21 jaar ) Oudste zus is nog inwonend. Tot op heden heb ik en mijn broers nog altijd niet moeten ondertekenen ivm successie rechten. Toen ik dit aan mijn moeder voorlegde, was haar uitleg het volgende. Voor het overlijden van mijn vader zijn ze bij de notaris geweest om alles over te maken aan de langst levende. Daardoor heeft niemand iets moeten ondertekenen, of moeten betalen. Kan dit waar zijn? Of zijn er andere mogelijkheden? Kan het zijn dat misschien alles is overgemaakt op mijn twee zussen…? Dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 28-10-2013
Beste Vaesen Peter,
1. Anders dan in Nederland het geval is, bestaat in het Belgische erfrecht het langstlevende testament niet. Hierdoor hebben in uw geval uw moeder en alle kinderen voor gelijke delen recht op de goederen uit de nalatenschap van de vader. Wel kan er voor de langstlevende het recht van vruchtgebruik zijn geregeld, maar ook dan komt het blote eigendom in de verdeling.
2. U kunt dan ook het beste opheldering vragen bij de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henriette, 20-09-2013
Ik ben getrouwde Nederlandse vrouw wonende in België, met twee zoons wonend in Nederland… Als mijn man of ik komen te overlijden hoeveel erfrecht belasting moeten mijn kinderen en de overlevende betalen over een onroerend goed (appartement) met een waarde van 600.000 euro?
Dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 20-09-2013
Beste Henriette,
Het gewest waarin u woont is bepalend voor de hoogte van de successierechten alsmede de leeftijd van uw kinderen. Dit tarief is voor een kind minimaal 3% (zie artikel) en als uw kinderen jonger zijn dan 21 jaar is er een extra vrijstelling. Wat betreft het appartement geldt als grondslag de waarde minus de hypothotheek die erop rust. Als Belgisch ingezetene gelden de tarieven uit België.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jerome Huijbregsen, 13-01-2013
Beste,

Vandaag las ik uw artikel "Successierechten op nalatenschap en erfenis België"
Nu erf ik een huisje in Belgie van mijn vader die in Nederland woonde en overleden is.
Moet ik nu als Nederlander erfbelasting in Belgie betalen over het huisje in Belgie?
Het tastament is ooit opgemaakt bij een notaris in Nederland en het huisje staat niet specifiek beschreven in het testament.

Met alle waardering en respect,

Jerome Huijbregsen Reactie infoteur, 18-12-2019
Beste Jerome Huijbregsen,
1. Omdat uw vader ingezetene in Nederland was, betaalt u erfbelasting in Nederland en wordt de erfenis in Nederland afgewikkeld.
2. Als het huisje bij de Nederlandse fiscus bekend is, betaalt u over de economische waarde minus hypotheek erfbelasting.
3. Er zijn wel vrijstellingen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/103069-erfbelasting-2018-2019-en-2020-of-erfenis-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Hermans, 26-06-2012
Beste,
De waarde bepalingen van een pand in België mag dit bepaald worden door een Nederlandse makelaar?
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
H.Hermans Reactie infoteur, 26-06-2012
Beste H. Hermans,
De taxatie mag door een Nederlandse makelaar die ook in België een licentie heeft. Daar spreekt men van een onafhankelijke schatter van de waarde van onroerend goed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 24-01-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.