InfoNu.nl > Financieel > Geld > Successierechten op nalatenschap en erfenis België

Successierechten op nalatenschap en erfenis België

Successierechten op nalatenschap en erfenis België U moet successierechten in Vlaanderen betalen in 2017 of 2018, maar hoeveel is dat? Als iemand in België binnen 3 jaar na een schenking overlijdt, wordt de verkrijging meegenomen in de nalatenschap en erfenis. De erfgenamen moeten op een formulier van het bevoegde registratiekantoor gezamenlijk aangifte van de nalatenschap doen. Bekijk wat u op uw erfdeel aan successierechten en belasting moet betalen. Hoeveel is afhankelijk van het gewest in België, de hoogte van de erfenis en uw relatie tot de overledene. Vanaf 1 september 2018 verandert het erfrecht in België op een aantal punten.

Aangifte van nalatenschap doen

De aangifte van een nalatenschap moet worden ingediend bij het registratiekantoor waar de overledene zijn laatste fiscale woonplaats had. Als betrokkene de laatste jaren in verschillende gewesten heeft gewoond, geldt het gewest waarin de overledene in de laatste 5 jaar het langst gevestigd was. U moet vele gegevens op de aangifte voor nalatenschap invullen:
 1. Wie zijn de ondergetekenden of aangevers. Zij moeten ook allemaal ondertekenen, voorzien van naam, voornamen, rijksregisternummer, en aangeven wat hun relatie tot de overledene is. Wie gehuwd is geeft ook aan de naam en voornamen van echtgenoot of echtgenote.
 2. Wie is overleden met naam, voornamen, beroep, woonplaats, geboorteplaats en datum van overlijden, plaats en datum van overlijden.
 3. Wie zijn als erfgenamen uitgesloten. Iemand kan bij testament of wilsbeschikking als erfgenaam zijn onterfd. Geef aan om wie het gaat.
 4. Wie zijn de erfgenamen, eventuele legatarissen of hebben een schenking ontvangen in de afgelopen 3 jaar, de begiftigden. Vermeld ook om welke bedragen het gaat en of volgens u schenkingsrechten moeten worden betaald.
 5. Vul in de woonplaats en het adres waar u alle correspondentie wilt ontvangen.
 6. Is er sprake van vruchtgebruik. Om welke goederen gaat het en wie betreft het.
 7. Inventarisatie huisraad en inboedel die verzekerd zijn. U moet in de aangifte melden of deze goederen wel of niet verzekerd waren tegen brand, diefstal of enig ander risico. Bij wie de polis loopt, de waarde en de datum en het nummer van de polis.
 8. Het vermogen ofwel het aan te geven actief. Alle roerende en onroerende goederen in binnen- en buitenland, het kapitaal of de rente van een door de overledene afgesloten levensverzekering, moeten worden opgegeven. U doet dit per artikel met daarbij een nauwkeurige beschrijving.
 9. De schulden inclusief begrafeniskosten ofwel het passief. Onder de begrafeniskosten vallen de lijkkist, de grafsteen, de kerkdienst, overlijdensberichten, de maaltijd en het diner op de dag van de begrafenis of crematie.

Waardering van goederen in de erfenis

De waardering van de goederen vindt plaats tegen de verkoopwaarde op de dag van overlijden. Bij onroerende goederen kunt u zelf een schatting maken op basis van recente verkopen in de buurt of taxateurs vragen om een taxatie. Indien de taxatie door deskundigen plaats vindt is de opgegeven waarde voor de administratie en het registratiekantoor een gegeven. Een eigen schatting moet worden onderbouwd en kan nog door de belastingdienst ter discussie worden gesteld.

Successierechten in België met als voorbeeld Vlaanderen

De hoogte van de successierechten verschilt per gewest, verschilt naar omvang van de nalatenschap, en is afhankelijk van de relatie van de erfgenaam tot de overledenen. In het Vlaamse Gewest bijvoorbeeld gelden de volgende tarieven (2017 en 2018):

Tarief voor erfenissen, tarief als % van de nalatenschap:

Hoogte nalatenschap vanafHoogte nalatenschap tot Langstlevende of samenwonende echtgenoot, kind, kleinkind, ouder, grootouder broer of zus anderen
- 50.000 euro3 %30%45%
50.000 75.000 euro9 %30%45%
75.000 euro125.000 euro9%55 %55%
125.000 euro250.000 euro9%65 %65%
250.000 euro-27 %65%65%

Op de aldus berekende bedragen komen nog bedragen als vrijstelling in mindering:
 • De langstlevende echtgenoot of partner en de erfgenamen in rechte lijn hebben, als de erfenis lager is dan 50.000 euro, recht op een mindering van 500 x [1 – (erfdeel: 50.000 euro)].
 • Kinderen van de overledene die nog geen 21 jaar zijn, krijgen een extra korting ter grootte van 75 euro per volledig jaar tot de leeftijd van 21 jaar.
 • Als het erfdeel van broer of zus kleiner is of gelijk aan 18.750 euro wordt een belastingvermindering toegekend van 2.000 euro x [erfdeel: 20.000 euro].
 • Als het totaal de som van de erfdelen van anderen dan echtgenoten, samenwonenden, erfgenamen in rechte lijn, broers en zussen, kleiner is of gelijk aan 12.500 euro hebt u als overige erfgenaam recht op een korting van 2.000 euro x [som van de erfdelen: 12.500].
 • Het erfdeel van een zwaar gehandicapte is deels belastingvrij. Dit wordt berekend aan de hand van een bepaalde coëfficiënt die afhankelijk van is van de leeftijd op het moment van vrijkomen van de erfenis.

Wijzigingen nieuw erfrecht 1 september 2018

Misschien wel de belangrijkste wijziging is dat het vrije deel van de erfenis altijd 50%, ongeacht het aantal kinderen. Voordien was dit vrije deel afhankelijk van het aantal kinderen. Hebt u twee kinderen dan is 50% van uw nalatenschap vrij, voor 1 september 2018 was dat nog 1/3e deel. Vanaf 1 september 2018 mag in totaal 3/4 e deel aan één kind worden nagelaten (kindsdeel of erfelijke reserve plus het vrije deel). Een andere wijziging is dat alle schenkingen, handgiften en onroerend goed, worden gewaardeerd op de datum van schenking. Daarna worden ze geïndexeerd tot de datum van overlijden. U mag nu ook een erfovereenkomst of familiepact afsluiten, waarin u vooraf met de erfgenamen afspreekt hoe de verdeling zal zijn.

Slot

Zoals u merkt is de berekening van successierechten een hele rekenpartij die ook nog per Gewest anders kan uitpakken. Een goede notaris helpt u verder met de berekening en uw belastingaangifte.

Lees verder

© 2010 - 2018 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Belastingvrij erven 2017 & 2018Belastingvrij erven 2017 & 2018Belastingvrij erven in 2016 en 2017, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successi…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2016, 2017 of 2018 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te…
Nalatenschap ongehuwden met huis en grond PortugalWanneer je als ongehuwden een huis met grondstuk koopt in Portugal, wil je natuurlijk dat dit in je bezit blijft wanneer…
Nalatenschap afhandelen en erfenis afwikkelenNalatenschap afhandelen en erfenis afwikkelenEen nalatenschap afhandelen in 2018 en de erfenis afwikkelen kan soms eenvoudig zijn, maar ook heel ingewikkeld. De nota…
Erfbelasting 2015 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2015 vrijstellingen, tarieven, successierechtenEen erfenis in 2015 betekent in veel gevallen ook erfbelasting en successierechten betalen. Voor deze erfbelasting 2015…

Reageer op het artikel "Successierechten op nalatenschap en erfenis België"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

P. V. D. Laan, 14-10-2018 09:18 #13
Beste,
Ik als Nederlander woon sinds 1986 in Vlaanderen. Mijn kinderen wonen in Nederland. In mijn testament heb ik gekozen voor het Nederlandse recht. Tot 1 januari 2019, mijn pensioneringsdatum, heb ik mijn fiscaal domicilie in Nederland; daarna in België aangezien ik hier blijf. Moeten mijn kinderen over het huis en bezit hier in België successierechten betalen in België? En over het huis dat ik in Nederland heb, dan in Nederland? Hartelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 16-10-2018
Beste P. V. D. Laan,
Een testament naar Nederlands recht impliceert dat de verdeling van de erfenis en de wettelijke rechten daarbij Nederlands zijn. De fiscale afhandeling zal, zodra u in België uw woonplaats hebt, naar Belgisch recht zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brosens Kristiaan, 13-06-2018 10:19 #12
Mijn moeder woont in Vlaanderen en erft van haar overleden broer welke woonachtig is in Wallonië, ze betaalt successierechten in Wallonië. Dient zij op het overblijvende bedrag nog belastingen te betalen in Vlaanderen? Reactie infoteur, 14-06-2018
Beste Brosens Kristiaan,
Als de nalatenschap in Wallonië wordt afgehandeld (het woongebied van de overledene), zijn er geen successierechten in Vlaanderen verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roger de Schepper, 27-04-2018 16:45 #11
Geachte
mijn zwager die Nederlander is, is bij testament door het overlijden van zijn echtgenote mede-eigenaar geworden van het ouderlijk huis in België, tezamen met 4 andere personen. ze hadden geen kinderen, en daardoor zou bij zijn overlijden het erfdeel over gaan naar zijn zus en eventueel haar zoon, wat absurd klinkt. hoeveel bedragen de tarieven en belastingen die hij of zij zou moeten betalen op dit huis, waarvan de waarde geschat wordt op 100.000Euro.Moet daarboven nog belasting betaald worden in Nederland? Buiten de succesrechten in België? Reactie infoteur, 30-04-2018
Geachte Roger de Schepper,
Als de echtgenote in België woonachtig was, dan gelden voor uw zwager de Belgische successierechten en is de echtgenoot niet nog eens successierechten in Nederland verschuldigd. In Vlaanderen betaalt hij als langstlevende 3% tot een bedrag van 75.000 euro en 9% over het meerdere (zie de betreffende tabel in het artikel hierboven).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pauel, 23-04-2018 11:43 #10
Beste,
Ik woon in België en mijn vader, die in Nederland woonde is overleden en nu erf ik financieel. Daarnaast erf ik samen met mijn broers en zusters het huis. Het huis is nog niet verkocht. Is het nadelig om dit nog niet verkopen. Wat zijn de consequenties? Reactie infoteur, 24-04-2018
Beste Pauel,
Omdat uw vader in Nederland woonde, zal het Nederlands erfrecht van toepassing zijn. Er bestaat geen verplichting om de woning te verkopen, wel zal over de waarde minus de hypotheek erfbelasting moeten worden betaald. Als de woning niet wordt verkocht, zal deze op enig moment meetellen als vermogen voor de inkomstenbelasting in België, maar dat is ook zo wanneer de woning wordt omgezet in geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vossen, 13-03-2018 16:07 #9
Vraag: Mijn man heeft een huis in België. Het huis staat op zijn naam. Mijn man is in Nederland voor de tweede keer getrouwd na overlijden van zijn eerste vrouw. Hij woont nu in Nederland. Heb ik recht op het huis in België als hij overlijdt? We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd.
Met vriendelijke groeten,
Vossen Reactie infoteur, 15-03-2018
Beste Vossen,
Als jullie in Nederland in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is al de helft van u, de andere helft komt in de erfenis. Zijn er geen kinderen, dan bent u de enige erfgenaam als er geen testament is opgesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meijer, 25-04-2017 20:32 #8
Vraag:
Mijn moeder en ik wonen in België (al 40 j), mijn broer en zus in Nederland. Wij hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit.
Moeten mijn broer en zus bij overlijden van mijn moeder erfbelasting betalen in België, mijn moeder woonde toch al meer dan 10 j in het buitenland. Alle eigendommen zijn in België.
Veel dank Reactie infoteur, 15-01-2018
Beste Meijer,
Dan vindt, tenzij u daarvan wilt afwijken, de afwikkeling van de erfenis in België plaats inclusief de daar geldende successierechten:

http://financieel.infonu.nl/geld/160894-nieuw-europees-erfrecht-europese-erfrechtverordening.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk Spierings, 22-02-2016 20:39 #7
Vraag:
Ik woon in Nederland. Een van mijn twee zonen woont in België (Vlaanderen), maar werkt in Nederland. Ik welk land moet mijn zoon die in België woont, aangifte doen van erfbelasting na mijn overlijden?
Met dank. Reactie infoteur, 15-01-2018
Beste Henk Spierings,
Uw zoon betaalt erfbelasting in Nederland, omdat dat uw woonland en u de Nederlandse nationaliteit hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Castro Sa, 15-10-2014 11:38 #6
Mijn moeder heeft een schenking van 20.000 euro gedaan aan vier van haar kinderen daar wij met vijf kinderen zijn voel ik mij benadeeld kan dit zo maar Reactie infoteur, 15-10-2014
Beste Castro Sa,
Ik kan me voorstellen dat u zich benadeeld voelt. Tijdens haar leven mag moeder dit doen, maar bij de verdeling van haar nalatenschap later kunt u eisen dat de gedane schenkingen alsnog worden meegenomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sterrelinde, 31-01-2014 14:11 #5
Mijn nonkel is overleden en ik ben erfgenaam van zijn huis etc, ik moet 130.000 successie betalen. Ik heb zoveel geld niet. Wat nu?

Alvast bedankt voor de reactie.
Groeten, Sterrelinde Reactie infoteur, 31-01-2014
Beste Sterrelinde,
U kunt bij het registratiekantoor waar de aangifte van nalatenschap werd ingediend om meer tijd vragen, bijvoorbeeld todat het huis is verkocht of een hypotheek is gevestigd.Uitstel kost interest, maar u koopt er wel extra tijd mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vaesen Peter, 27-10-2013 20:51 #4
Mijn vader is overleden in jan 2011. Wij zijn thuis met 5 kinderen. Drie zonen en twee dochters.( allen ouder dan 21 jaar ) Oudste zus is nog inwonend. Tot op heden heb ik en mijn broers nog altijd niet moeten ondertekenen ivm successie rechten. Toen ik dit aan mijn moeder voorlegde, was haar uitleg het volgende. Voor het overlijden van mijn vader zijn ze bij de notaris geweest om alles over te maken aan de langst levende. Daardoor heeft niemand iets moeten ondertekenen, of moeten betalen. Kan dit waar zijn? Of zijn er andere mogelijkheden? Kan het zijn dat misschien alles is overgemaakt op mijn twee zussen…? Dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 28-10-2013
Beste Vaesen Peter,
1. Anders dan in Nederland het geval is, bestaat in het Belgische erfrecht het langstlevende testament niet. Hierdoor hebben in uw geval uw moeder en alle kinderen voor gelijke delen recht op de goederen uit de nalatenschap van de vader. Wel kan er voor de langstlevende het recht van vruchtgebruik zijn geregeld, maar ook dan komt het blote eigendom in de verdeling.
2. U kunt dan ook het beste opheldering vragen bij de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henriette, 20-09-2013 11:21 #3
Ik ben getrouwde Nederlandse vrouw wonende in België, met twee zoons wonend in Nederland… Als mijn man of ik komen te overlijden hoeveel erfrecht belasting moeten mijn kinderen en de overlevende betalen over een onroerend goed (appartement) met een waarde van 600.000 euro?
Dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 20-09-2013
Beste Henriette,
Het gewest waarin u woont is bepalend voor de hoogte van de successierechten alsmede de leeftijd van uw kinderen. Dit tarief is voor een kind minimaal 3% (zie artikel) en als uw kinderen jonger zijn dan 21 jaar is er een extra vrijstelling. Wat betreft het appartement geldt als grondslag de waarde minus de hypothotheek die erop rust. Als Belgisch ingezetene gelden de tarieven uit België.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jerome Huijbregsen, 13-01-2013 02:28 #2
Beste,

Vandaag las ik uw artikel "Successierechten op nalatenschap en erfenis België"
Nu erf ik een huisje in Belgie van mijn vader die in Nederland woonde en overleden is.
Moet ik nu als Nederlander erfbelasting in Belgie betalen over het huisje in Belgie?
Het tastament is ooit opgemaakt bij een notaris in Nederland en het huisje staat niet specifiek beschreven in het testament.

Met alle waardering en respect,

Jerome Huijbregsen Reactie infoteur, 13-01-2013
Beste Jerome Huijbregsen,
1. Omdat uw vader ingezetene in Nederland was, betaalt u erfbelasting in Nederland en wordt de erfenis in Nederland afgewikkeld.
2. Als het huisje bij de Nederlandse fiscus bekend is, betaalt u over de economische waarde minus hypotheek erfbelasting.
3. Er zijn wel vrijstellingen:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/103069-erfbelasting-2013-of-erfenis-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Hermans, 26-06-2012 11:10 #1
Beste,
De waarde bepalingen van een pand in België mag dit bepaald worden door een Nederlandse makelaar?
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
H.Hermans Reactie infoteur, 26-06-2012
Beste H. Hermans,
De taxatie mag door een Nederlandse makelaar die ook in België een licentie heeft. Daar spreekt men van een onafhankelijke schatter van de waarde van onroerend goed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 01-09-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Vruchtgebruik 2017
Reacties: 13
Schrijf mee!