InfoNu.nl > Financieel > Geld > Schenken en schenkingsrechten België

Schenken en schenkingsrechten België

Schenken en schenkingsrechten België Wie in België tijdens zijn leven een schenking of handgift doet, hoeft niet altijd schenkingsrechten betalen. Dat hangt af van de soort van schenking. Bovendien maakt het verschil in welk gewest de schenker op het ogenblik van de schenking als zijn fiscale woonplaats heeft. Hebt u in België een schenking ontvangen, dan kunt u ook berekenen wat dat financieel voor u betekent. Bijvoorbeeld wanneer u in Vlaanderen (VLABEL) woont.

Wat is een schenking in België?

Bij een schenking doet een schenker gratis en onherroepelijk afstand van een roerend of onroerend goed. De ontvanger van de schenking is de begiftigde. Een schenking kan roerende zaken betreffen zoals geld, juwelen, schilderijen, auto's, kasbons of aandelen. Of een onroerende zaak, zoals een huis, een appartement, bouwgrond en akkerland.

Roerende en onroerende zaken

Het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken is bij een schenking belangrijk. Elk zijn ze onderworpen aan andere regels. Bij een schenking van onroerende zaken is een notariële akte verlicht, moet deze akte bij de administratie van de belastingdienst worden geregistreerd en moeten hierover schenkingsrechten als belasting worden betaald. Bij een roerend goed heeft men de keuze uit:
  • Een handgift. Hierbij gaan goederen van hand tot hand en moeten geen moeten geen registratierechten of schenkingsrechten worden betaald.
  • Een onrechtstreekse schenking per overschrijving. Het gaat om een overboeking op een zichtrekening per bank. Hier hebt u de keuze. Als u de schenking laat registreren betaalt u registratierechten of schenkingsrechten. Doet u dat niet dan is de schenking belastingvrij.
  • Een notariële schenking. Deze akte wordt geregistreerd en dus betaalt u notariskosten, registratiekosten en schenkingsrecht.

Wat is een handgift?

Een handgift is een schenking die van de ene persoon naar een ander overgaat en voldoet aan onderstaande eisen:
  • De wil om te schenken moet aantoonbaar aanwezig zijn.
  • Wat wordt geschonken wordt dadelijk en onherroepelijk doorgeven.
  • De begiftigde krijgt de gift in handen voor het overlijden van de schenker. Zowel schenker als begiftigde moeten in leven zijn bij de schenking en de aanvaarding.
  • De schenking moet kosteloos zijn.
  • Het zijn roerende goederen die materieel kunnen worden overgedragen.

De handgift hoeft niet via een notaris te passeren en er is geen registratierecht. Speciaal hierbij is dat als de schenker binnen drie jaar komt te overlijden, de schenking meetelt bij de berekening van de successierechten

Schenking wel of niet registreren in België

Zodra een schenking wordt geregistreerd bij de administratie, belastingdienst, betaalt u registratierechten en schenkbelasting. Bij onroerende zaken hebt u geen keuze, bij roerende zaken wel. Let er wel op dat als een gift niet werd geregistreerd en de schenker komt te overlijden binnen 3 jaar na de schenking, dat de schenking dan deel uitmaakt van de nalatenschap, waarover successierechten moeten worden betaald. Als u dus een schenking krijgt van iemand die niet binnen 3 jaar komt te overlijden en u registreert de schenking niet, dan hebt u de goederen belastingvrij ontvangen en maken ze geen deel uit van de nalatenschap. De fiscus mag altijd een bankonderzoek doen naar de verrichtingen in de afgelopen 3 jaar voor het overlijden.

Hoeveel schenkingsrechten betaal ik per gewest (roerende zaken)?

U betaalt in België per gewest een ander tarief, maar het mooie is dat de heffing vlak is. Dat wil zeggen dat u in een bepaald gewest hetzelfde percentage aan belasting betaald, ongeacht de grootte van de schenking. Wel maakt het nog verschil wat voor relatie u tot de schenker hebt. De ontvanger van schenking, de begiftigde, betaalt de verschuldigde belasting. De percentages zijn per gewest als volgt, bij registratie dan wel binnen drie jaar van overlijden gever:

Schenkbelasting handgift per gewest voor roerende zaken in procenten van de schenking, 2019:

Gewest echtgenoot en samenwonende kind, kleinkind, ouder, grootouderanderen
Vlaams Gewest, Vlaanderen3%3 %7%
Brussels hoofdstedelijk Gewest3%3 %7%
Waals Gewest3,3%3,3%broer of zus, oom of tante, neef of nicht: 5,5%

Een schenker kan de afgelopen jaren verhuisd zijn. In dat geval wordt het tarief toegepast van het Gewest waarin de schenker de 5 jaar voorafgaand aan de schenking het langst zijn fiscale woonplaats had.

Schenking van onroerende zaken, tarieven 2018 en 2019

Bij een schenking van onroerende zaken wordt het een stuk lastiger om te bepalen hoeveel u betalen moet. U doet er goed aan om dit aan de notaris te vragen, want diens tussenkomst is verplicht. Zo verschillen niet alleen de tarieven per gewest, maar maakt het verschil om wat voor onroerende zaak het gaat en wat uw verwantschap met de schenker is. Onderstaand vindt u de tarieven voor het Brussels hoofdstedelijk Gewest voor de schenking van onroerend goed, niet zijnde grond, en het Vlaamse Gewest:

Schenkingsrechten en schenkbelasting in het Brussels hoofdstedelijk Gewest:

Waarde schenking vanafWaarde schenking tot en metTussen echtgenoten en samenwonenden (met een verklaring van wettelijke samenwoning) en in rechte lijn
- 50.000 euro3%
50.000 euro100.000 euro3%
100.000 euro150.000 euro3%
150.000 euro250.000 euro9%
250.000 euro450.000 euro18%
450.000 euro-27%

Schenkingsrechten en schenkbelasting in het Vlaamse Gewest, VLABEL:

Waarde schenking vanafWaarde schenking tot en metTussen echtgenoten en samenwonenden en in rechte lijn
- 150.000 euro3%
150.000 euro250.000 euro9%
250.000 euro450.000 euro18%
450.000 euro-27%

Slot

Gaat het om een roerende schenking van geld, juwelen en dergelijke dan kunt u in België eenvoudig de belasting ontlopen als de schenker langer dan 3 jaar na de schenking nog leeft. Bij een onroerende zaak is registratie en betaling van belastingen verplicht. Het is veel uitzoekwerk om te zien hoeveel u moet betalen en of u voor bepaalde kortingen in uw Gewest in aanmerking komt. Een notaris kan u hierbij altijd verder helpen.

Lees verder

© 2010 - 2019 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Vastgoed & fiscus maakt huis kopen voor uw ouders dure zaakVastgoed & fiscus maakt huis kopen voor uw ouders dure zaakNogal wat ouders helpen hun kinderen bij het kopen van een huis. Andersom willen kinderen in 2017, 2018 of 2019 ook hun…
Erfenis onderneming bedrijfsopvolging en BelastingdienstErfenis onderneming bedrijfsopvolging en BelastingdienstSuccessierechten en erfbelasting zakelijk zijn voordelig (zie uitspraak Breda). Betaal bij een bedrijfsopvolging en fami…
Nummerplaat aanvragenVanaf 15 november 2010 is Belgiё overgestapt naar de nieuwe Europese nummerplaat. Daarmee volgt Belgiё het v…
De 5 beste belastingparadijzenDe 5 beste belastingparadijzenDe rijken onder ons maken bijna allemaal wel gebruik van belastingparadijzen. Dat zijn landen met een gunstig belastings…
Sparen in BelgiëSparen in BelgiëEr zijn veel Nederlanders die sparen in België. Dit aantal was in het verleden nog een stuk hoger toen het nog mogelijk…

Reageer op het artikel "Schenken en schenkingsrechten België"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Bart, 15-08-2019 17:00 #21
Hallo
Even een vraag
Mijn vader is overleden, ik ben erfgenaam
Echter woonde mijn vader bij een dame die geen erfgename is alsook haar zoon is geen erfgenaam
Nu hebben die de laatste 3 jaar voor het overlijden van mijn vader, diverse sommen afgehaald, alsook rechtstreeks overgemaakt van zijn rekening op hun rekening, alsook een wagen toegeëigend en verkocht, mijn vader was al jaren dement (dus de wil om te schenken zal er niet meer geweest zijn)
Nu is mijn vraag hoe moeten deze aangegeven worden, want ik veronderstel dat hierop ook belastingen moeten betaald worden en gezien zij geen erfgenaam zijn weet ik niet hoe dit gaat, ook mijn notaris kan mij niet veel zeggen, kunnen jullie mij helpen (let op mijn bedoeling is niet het geld terug te krijgen dat zij genomen hebben, enkel maar hoe hierop belasting moet betaald worden, wordt dit aanzien als schenking of hoe werkt dit? )
Alvast bedankt voor uw hulp
Mvgr
Bart Reactie infoteur, 18-08-2019
Hallo Bart,
Als twee personen samenwonen is het niet altijd even eenvoudig om hard te maken dat er van een handgift sprake is, zeker ook als er niet op papier is gezet dat het om een handgift gaat. Het is dus ook maar de vraag of de FOD hier zelf achter gaat komen.
In uw belastingaangifte successierechten kunt u melden dat betrokkene meerdere handgiften heeft ontvangen. De FOD zal dan de rekening opmaken die de dame moet betalen (niet u). Aangezien de dame geen erfgenaam is en u niet voor de dame verantwoordelijk bent, is het wel de vraag of u dit verstandig vindt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Prophet3x6, 30-05-2019 12:14 #20
Maar hoe zit het nu als men aan een internationale kerkgenootschap schenkt?
Volgens internationaal recht, zou daar nimmer schenkingsrecht over geheven mogen worden. Reactie infoteur, 31-05-2019
Beste Prophet3x6,
Een donatie aan een internationaal kerkgenootschap wordt fiscaal als een gift gezien. Voor giften gelden andere fiscale regels dan voor schenkingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne-Sophie, 28-05-2019 11:56 #19
Beste
wat te doen in volgend geval:
moeder woont in België en heeft 3 dochters. 1 van de dochters woont en werkt in Frankrijk (al meer dan 20 jaar). De moeder wenst een schenking te doen naar haar 3 kinderen. De moeder (of dochters) zullen hier in België schenkbelasting moeten betalen, worden ze in Frankrijk nog extra belast? Reactie infoteur, 30-05-2019
Beste Anne-Sophie,
Omdat uw moeder geen ingezetene van Frankrijk is en het niet om goederen in Frankrijk gaat (veronderstel ik), betaalt uw zus in Frankrijk geen schenkbelasting. Overigens is de vrijstelling bij een schenking van ouder aan kind in Frankrijk tamelijk ruim, 100.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Smeets, 23-04-2019 13:43 #18
Beste,
Mijn zoon woont sinds 2003 in België (Antwerpen) en wil aan mij, woonachtig in Nederland, van zijn Belgisch privé-vermogen € 200000,- schenken ter verrijking van mijn ouwe dag.
Deze schenking gebeurt per bank-overschrijving van zijn Belgische naar mijn Nederlandse bankrekening.
Waar dient rekening mee gehouden te worden?
Zijn er belastingen van toepassing? Reactie infoteur, 25-04-2019
Beste Smeets,
Bij een schenking vanuit België zijn de Belgische regels van toepassing, in het bijzonder de regels van het Gewest waarin uw zoon woont. Bij een roerende schenking (geen vastgoed) zal de schenkbelasting 3% zijn. Voor u in Nederland kan de schenking een rol spelen voor uw vermogen in box 3 wanneer dit bedrag op 1 januari 2019 (nog deels) op uw rekening staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jen, 11-12-2018 22:13 #17
Beste,

Ik ben Belgische, getrouwd met Nederlands paspoorthouder die al ongeveer 20 jaar in België woont. Voor een schenking uit Nederland vernemen we graag wat uw inziens de meest voordelige aanpak is. Mijn man en ik hebben beiden inkomen uit Nederland. We willen uiteraard onder Belgisch recht vallen als het even kan.

De notarissen komen er niet uit: zeer benieuwd! Reactie infoteur, 15-12-2018
Beste Jen,
Bij een schenking vanuit Nederland geldt het Nederlands schenkingsrecht. Qua tarieven is het waarschijnlijk voordeliger om voor een constructie te kiezen waarbij de schenking vanuit België plaats vindt. Anderzijds kan vanuit Nederland elk jaar gebruik worden gemaakt van vrijstellingen die interessant kunnen zijn en die de belastingdruk verlagen:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2017-2018-en-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans Carpay, 13-11-2018 10:04 #16
Beste Zeemeeuw, mijn dochter woont in Gent (al 25 jaar), maar heeft de Nederlandse nationaliteit. Zij betaalt geen belasting in Nederland (wel in België). Ik wil haar een "handgift" van Euro125.000 geven om een huis te kunnen kopen. Moet zij hierover schenkbelasting betalen in België? En hoeveel?
En als ik haar dat geld zou lenen met een zelf opgesteld en door beiden ondertekend contract, stellend dat zij 2% per jaar rente moet betalen, heeft dat voor haar belastingconsequenties? Reactie infoteur, 16-11-2018
Beste Frans Carpay,
De fiscale woonplaats van de schenker is bepalend voor het belastingtarief schenkbelasting. Als u de laatste vijf jaar in België bent verhuist, geldt daarbij het tarief van de woonplaats waar u het langste hebt gewoond. Dat uw dochter de Nederlandse nationaliteit heeft is niet van belang, aangezien ze al 25 jaar in België woont.
Bij een onderhandse lening moet op de uitbetaling van de rente 25% roerende voorheffing ingehouden worden, over te maken naar de fiscus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maurice ter Horst, 18-09-2018 01:10 #15
Beste, mijn moeder woont in Nederland en ik in België en zij wil mij een klein geldbedrag schenken onder de 5000€. Waar moet ik rekening mee houden? Reactie infoteur, 18-09-2018
Beste Maurice ter Horst,
In Nederland bent u dan geen belasting verschuldigd. U hoeft voor dit bedrag in Nederland ook geen belastingaangifte schenkbelasting te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vera, 24-08-2018 22:48 #14
Geachte,
ik ben Nederlandse en mijn Belgische tante heeft mij een tijd terug enkele sieraden gegeven omdat ze wil dat deze in de familie blijven en ik de enige bloedverwant ben met een dochter. Ze heeft echter een aangetrouwde nicht, een dochter van de broer van haar overleden man, die de sieraden ook wil hebben.
Ben ik verplicht de sieraden te delen?
Moet mijn tante in een testament vastleggen dat ze wil dat ik ze krijg of mag zij deze gewoon aan mij geven?
Graag hoor ik snel van U.
Hartelijk dank,
Vera Reactie infoteur, 27-08-2018
Geachte Vera,
Bij leven mag uw tante u de sieraden geven. Misschien is het wel goed als u tante voor u in een paar regels op papier zet dat u de juwelen hebt gekregen, deze met niemand hoeft te delen en ook niet verrekend moeten worden met een eventuele erfenis later.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. D., 19-05-2018 22:44 #13
Geachte heer/mevrouw,

In uw reactie op lezer "blauwvoet" stelt u dat een Belgisch echtpaar wonende in Nederland via een Belgische notaris een handgift kan doen aan hun kinderen eveneens wonende in Nederland en dit volgens Belgisch recht.
Moet er dan in Nederland geen schenkbelasting betaald worden voor deze handgift? Reactie infoteur, 22-05-2018
Beste GD,
Er is een verschil tussen het gekozen familierecht en het fiscaal recht van het land waarin men woont. Fiscaal is de ontvanger schenkbelasting verschuldigd als de schenker in Nederland woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lv, 14-05-2018 17:21 #12
Geachte,
We zijn Belgen en wonen al meer dan 8 jaar in Nederland met onze 4 kinderen. Twee jaar geleden heeft onze Belgische Oma die in België woont, beslist om alle kleinkinderen 10.000 Euro te schenken als ze 21 worden. Voor onze oudste is dat nu het geval. Oma heeft echter dat geld al overgemaakt aan haar kinderen met de opdracht dat te geven aan het kleinkind als het zover is. Moeten we nu schenkingsrechten daarop betalen als we dat geld nu overmaken naar het (klein)kind? Kunnen we dat ook terugdraaien en het geld terugstorten op Oma's rekening zodat zij het rechtstreeks aan haar kleinkind kan schenken zonder schenkbelasting?

Met vriendelijke groeten,
L Reactie infoteur, 17-05-2018
Geachte Lv,
Als de schenking door uw oma niet ter registratie is aangeboden, dan hoeven daarover geen schenkingsrechten te worden betaald (handgift), hetzelfde geldt voor een schenking van uw kant. Als evenwel de schenker binnen drie jaren na de handgift komt te overlijden, komt de schenking terug bij de aangifte voor de successierechten (erfbelasting). Terugdraaien wordt, als er geen herroepingsmogelijkheid bij de gift is opgenomen, waarschijnlijk gezien als een nieuwe gift en lijkt daarom onnodig omslachtig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ej Arkema, 27-04-2018 08:36 #11
Geachte heer/ mevrouw,

Mijn vader (Nederlander) was officieel woonachtig 28 jaar in België, hij is vorig jaar overleden. Zelf ben ik (Nederlander) al meer dan 10 jaar officieel woonachtig in Bulgarije.
De Belgische belastingdienst stuurt mij nu een aanslag betreft de nalatenschap van mijn Vader.
Naar mijn inzien ben ik niet belastingplichtig in België maar in Bulgarije.
Gaarne Uw advies.

Bij voorbaat hartelijk dank. Reactie infoteur, 27-04-2018
Beste Ej Arkema,
Op zich is het correct dat u belastingplichtig bent in Bulgarije, maar het gaat hier om de erfenis van uw vader. Omdat hij in België woonde geldt, als hij niet anders in zijn testament heeft bepaald, het Belgisch recht. Daarom krijgt u te maken met de Belgische Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mvg, 01-04-2018 16:31 #10
Hoe lang op voorhand moet een schenking van roerend goed via handgift gebeuren indien het geld aangewend wordt voor aankoop onroerend goed? Reactie infoteur, 03-04-2018
Beste M,
Een precieze termijn is hiervoor niet bekend gemaakt, een paar weken ertussen lijkt verstandig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ray, 21-12-2017 13:45 #9
Geachte heer of mevrouw,

Mijn tante woont in België en haar zus, neef en nicht wonen in Nederland. Tante wil graag handgiften doen volgens Belgisch recht. Blijft dit voor tante hetzelfde qua belasting daar zus en neef/nicht in Nederland wonen? Moeten wij hierover belasting betalen in Nederland en hoeveel?

Vriendelijke groet ray Reactie infoteur, 22-12-2017
Geachte Ray,
Een handgift is een handgift, waar de ontvanger woont doet er dan niet toe. Als uw tante tenminste 10 jaar buiten Nederland woont, hoeft een ontvanger in Nederland geen schenkingsrechten in Nederland te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Blauwvoet, 08-11-2017 08:39 #8
Geachte mevrouw of heer,

Mijn man, onze zoon van 27 en ikzelf hebben de Belgische nationaliteit maar wonen in Nederland. Wij zouden onze zoon graag een handgift volgens Belgisch recht geven. Maar wordt deze gift onder de Belgische voorwaarden (geen erfenisrechten indien schenker nog 3 jaar leeft) ook in Nederland erkend? Wat is de te verwachten reactie van de Nederlandse fiscus wanneer onze zoon bij zijn Nederlandse belastingaangifte plots een aanzienlijk hoger bedrag op zijn rekening heeft dan het vorige jaar en hij dat niet als inkomsten uit arbeid kan verklaren.

Bedankt voor uw hulp! Reactie infoteur, 10-11-2017
Geachte Blauwvoet,
Voor een handgift onder het Belgische recht kunt u het beste kiezen voor een notaris in België. De fiscus volgt niet alle vermogens, maar bij steekproeven kunnen er altijd (en niet alleen over de vermogens) vragen worden gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees de Beste, 30-05-2017 14:21 #7
Geachte heer/mevrouw,
Ik woon in Nederland, evenals mijn kinderen. Ik heb 2 stukken grond in Antwerpen die ik aan mijn kinderen wil schenken. Dit gaat natuurlijk bij de Belgische notaris gebeuren. Volgens mij betaal ik dan in België schenkbelasting, ong 3% volgens mij. Moet ik of mijn kinderen in Nederland dan nog een keer schenkbelasting betalen?
Alvast bedankt!
Gr, Kees Reactie infoteur, 31-05-2017
Geachte Kees de Beste,
U betaalt in beide landen schenkbelasting maar kunt zodra de belasting in België aantoonbaar is betaald, om vermindering van de schenkbelasting in Nederland vragen (besluit DGB2010/878M).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Btje73, 11-10-2016 12:11 #6
Moeder woonachtig in België heeft appartement in België. Een zoon woont in Nederland (Belgische nationaliteit), andere zoon woont in België. Moeder wil appartement nu al laten zetten op naam van zoons. Hoe zit dat met de zoon in Nederland? Is dit niet aan schenkingsbelasting onderhevig? Dit appartement komt dan voor de helft in box 3 bij zoon in Ned. neem ik aan, en heeft dan ook recht op vermindering box 3-belasting?
De zoon in België moet dan wel schenkbelasting betalen? Reactie infoteur, 12-10-2016
Beste Btje73,
Als de zoon in Nederland belastingplichtig is, betaalt hij in Nederland geen schenkbelasting, maar is het wel vermogen in box 3. De vrijstelling in box 3 bedraagt ruim 24.000 euro (2016).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Els Stoffels, 28-01-2015 13:09 #5
Vraag: wij zijn een gezin met 2 volwassen kinderen en 4 kleinkinderen, we hebben alleen de ned. nationaliteit, wij de ouders, hebben een woning in Belgie( provincie Luik) Op welke manier kunnen we deze woning (bij leven) het voordeligst schenken aan onze kinderen kan dat en wat zijn de kosten zowel in Nedereland enf in Belgie. Reactie infoteur, 28-01-2015
Beste Els Stoffels,
De schenking van een huis kan alleen door tussenkomst van een notaris plaats vinden. Als u in België ingezetene bent, zal dit naar Belgisch recht gaan. In andere gevallen kunt u ook kiezen voor een Nederlandse notaris en zullen de Nederlandse tarieven gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Loon Anita, 11-11-2014 14:34 #4
Ik woon sinds half jaar in Nederland maar heb nog Belgische nationaliteit. Ik wil mijn zoon in België een schenking doen van geld wat ik dan ontvang van een huis dat ik verkoop daar, val ik gewoon onder Belgische wetgeving dat ik mag schenken en belastingvrij is zolang ik langer dan 3 jaar leef of val ik onder de wet van Nederland met maar een 5000€ dat ik kan geven? Reactie infoteur, 29-05-2015
Beste Van Loon Anita,
De ontvanger van de schenking woont in België, u bent uit België vertrokken, dus geldt in beginsel de Nederlandse regelgeving voor de schenking en de Belgische voor de successie. Als registratie in België plaats vindt, moeten aldaar schenkingsrechten worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klais, 02-06-2014 13:51 #3
Ik woon als Belg al meer dan 15 jaar in Nederland (Belgische nationaliteit). Mijn oom in België heeft geen kinderen en wil graag zijn huis fiscaal zo voordelig mogelijk nalaten aan zijn neven en nichten. Deze zijn, mij uitgezonderd, allemaal in België woonachtig.
Wat kan mijn oom het beste doen om voor alle partijen dit zo voordelig mogelijk te regelen, hierbij rekening houdend met de Belgische en Nederlandse belastingen?

Het huidige advies wat hij heeft gekregen is om het onroerend goed per testament na te laten aan zijn 2 zussen (lagere successietarieven). Deze kunnen het dan later schenkingen doen aan de kinderen (waardoor het dus bij de bedoelde neven en nichten belandt).

Is dit inderdaad fiscaal het beste advies of zijn er andere (voordeligere) constructies mogelijk? Reactie infoteur, 02-06-2014
Beste Klais,
Dat hoeft niet zo te zijn. Bij de tweetrap van erfenis en schenking moet u de tarieven van beide stappen optellen en rekening houden met de vrijstellingen. Dan valt op dat de hoogte van de waarde van het huis en uw deel daarin van groot belang is, om een goede keuze te maken. Zo is in het Vlaamse gewest bij een erfenis vanaf 75.000 euro per persoon het tarief even hoog als het van broer naar zus is, of van oom naar een neef of nicht. Een tweetraps-constructie is dan niet voordeliger:

http://financieel.infonu.nl/geld/65130-successierechten-op-nalatenschap-en-erfenis-belgie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Walter Franckaert, 05-01-2014 23:50 #2
Als mijn 90 jarige moeder haar huis verkoopt om daarna naar een verzorgingsinstelling te gaan, kan ze dan de opbrengst van de verkoop verdelen als schenking onder haar vijf kinderen? Kunnen die schenkingen ook belastingvrij gedonneerd worden? Als iemand van de kinderen in Nederland woont en inmiddels de Nederlandse Nationaliteit heeft aangenomen, kan die dan ook op zijn/haar beurt genieten van een Belgische belastingvrije schenking of aan het Belgische schenkrecht voldoen? Reactie infoteur, 06-01-2014
Beste Walter Franckaert,
1. Als uw moeder de verkoopopbrengst verdeelt, is dat een handgift of bankgift. Deze schenking kan belastingvrij maar als moeder binnen drie jaren komt te overlijden komt de gift wel alsnog in de verdeling van de nalatenschap en is belast met successierechten.
2. Een Nederlander betaalt in België de belasting respectievelijk maakt van de vrijstelling aldaar gebruik. Hij of zij is niet in Nederland belasting verschuldigd over de schenking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pierre Tytgat, 20-11-2012 21:55 #1
Als beide ouders, gehuwd met een huwelijkscontract, langst leeft erft al, een schenking doen aan hun kind, wordt bij overlijden van een van de ouders, het geschonken bedrag beschouwd als bedrag waarop successie rechten verschuldigd zijn? Reactie infoteur, 21-11-2012
Beste Pierre Tytgat,
Als een schenking is gedaan binnen drie jaren van overlijden van de schenker, maakt de schenking (indien bekend) deel uit van de nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 18-08-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Reacties: 21
Schrijf mee!