Aftrekbare specifieke zorgkosten 2020

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2020 Let bij uw belastingaangifte 2020 en de voorlopige aanslag 2020 vooral ook goed op de aftrekbare specifieke ziektekosten en zorgkosten. Vaak is deze aftrek een flinke fiscale aftrekpost. Het gaat fiscaal gezien om de aftrekbare specifieke zorgkosten, omdat veel minder ziektekosten aftrekbaar zijn dan voorheen. U mag fiscaal de specifieke zorgkosten aftrekken die uitkomen boven de voor u geldende drempel. Deze drempel is afhankelijk is het gezamenlijke inkomen. Let op de rollator, scootmobiel of het looprek.

Specifieke zorgkosten aftrekken


Voor wie mag u specifieke zorgkosten aftrekken van de inkomstenbelasting

U mag voor uzelf de specifieke zorgkosten aftrekken van de inkomstenbelasting, maar ook voor uw fiscale partner en alle anderen uit uw huishouden voor wie u de ziektekosten betaalt, zolang uw kinderen jonger zijn dan 27 jaar. Ook voor een ernstig gehandicapte van 27 jaar of ouder met wie u in gezinsverband woont en ouders, broers of zussen die bij u thuis wonen en door u worden verzorgd.

Specifieke zorgkosten 2020 als aftrekpost

De aftrekbare ziektekosten zijn ingeperkt. Voorheen spraken we nog over buitengewone lasten. Daaronder vielen toen nog de zorgpremies, de contactlenzen, een laserbehandeling, allerlei brillen, de rollator, scootmobiel, de huisapotheek, het eigen risico en zelfs de kosten voor crematie of begrafenis. In 2020 is dat niet meer zo. Met het begrip specifieke ziektekosten gaat het veel meer om de kosten van chronisch zieken en gehandicapten. Wie zich goed verzekert met de noodzakelijke aanvullende verzekering zal veel minder aftrekposten hebben. Wie alleen de basisverzekering heeft en hoge uitgaven moet doen door ziekte of invaliditeit kan wel allerlei posten aftrekken. Overigens is het niet zo dat u een verhoogd vrijwillig eigen risico als aftrekpost kunt opvoeren. Kosten zijn eventueel alleen aftrekbaar als de uitgaven daadwerkelijk zijn gedaan en voor zover niet door de zorgverzekeraar of een andere instantie vergoed.

Geneeskundige en heelkundige hulp, hoeveel aftrek?

Als geneeskundige en heelkundige hulp zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting, voor zover niet vergoed, de kosten voor:
 • De huisarts, de tandarts, de specialist of fysiotherapeut. Ook plastische chirurgie als er direct sprake is van een lichamelijke of psychische stoornis.
 • De kosten van inenting.
 • De kosten van therapeutisch sporten als dit plaats heeft onder directe medische begeleiding of medisch toezicht.
 • De verpleging in ziekenhuis of andere verpleeginstelling.
 • De kosten van medicijnen zoals door een arts voorgeschreven, inclusief homeopathische medicijnen.
 • Op voorschrift en onder begeleiding van een arts ook de para medische behandelingen, zoals acupunctuur, homeopathie, logopedie en revalidatie.

Wat zijn de fiscaal aftrekbare hulpmiddelen bij de specifieke zorgkosten 2020?

De Belastingdienst verstaat onder hulpmiddelen de voorzieningen en apparaten, die het u mogelijk maken om de normale lichaamsfuncties uit te oefenen. Onder de hulpmiddelen vallen bijvoorbeeld:
 • Gehoorapparaten inclusief batterijen, hoortoestellen (onder voorwaarden), een kunstgebit, kroon, brug en prothesen.
 • Een koortsthermometer, een precisieweegschaal, een cardiofoon, bloeddrukmeter.
 • Kosten voor slechtziendheid en bind zijn, zoals blindengeleidehond of hulphond, een blindenstok, of de noodzakelijke aanpassingen aan een computer. Maar niet de brillen, een ooglaser behandeling, contactlenzen of de contactlenzenvloeistof.
 • Steunzolen en kunstledematen.
 • Breukbanden en speciale korsetten.
 • Een zorgrobot.
 • Een pruik of haarstukje op medisch advies.

Kosten voor de aanpassingen aan een woning

Op medisch voorschrift noodzakelijk geachte aanpassingen aan een eigen woning, een huurwoning, woonwagen of woonboot mag u in 2020 niet meer aftrekken. Hetzelfde geldt voor de scootmobiel of een traplift. Een rollator is ook niet meer aftrekbaar. Ook niet aftrekbaar zijn een rolstoel, looprek, krukken, loophulp met 3 of 4 poten, elleboogkruk, okselkruk of onderarmschaalkruk,
gipssteun.

Aanpassingen aan de auto of fiets

Wel fiscaal aftrekbaar zijn de noodzakelijke aanpassingen aan een auto of fiets.

Kosten van vervoer

Het kan zijn dat u extra vervoerskosten hebt als gevolg van ziekte of invaliditeit. De extra kosten die u maakt in vergelijking met personen die niet ziek of invalide zijn, zijn fiscaal aftrekbaar. Ook uw eigen vervoer naar arts of ziekenhuis en het ambulancevervoer is tegen werkelijke kosten aftrekbaar, voor zover niet vergoed. Ook de kosten van een ziekenbezoek zijn onder voorwaarden aftrekbaar.

Reiskosten ziekenbezoek fiscaal aftrekbaar als ziektekosten

Onder voorwaarden mag u de reiskosten naar een zieke per auto, taxi, openbaar vervoer of anderszins als ziektekosten opvoeren. Met de eigen auto bedraagt de aftrek 19 cent per kilometer, en anders gaat het om de werkelijke vervoerskosten. De reiskosten voor bezoek aan een zieke is alleen aftrekbaar als:
 • De zieke en u al bij het begin van de ziekte samen een huishouding voerden.
 • U de zieke regelmatig bezoekt.
 • De zieke langer dan een maand moet worden verpleegd. Als er meerdere keren in het jaar van verpleging sprake is mag u de verschillende tijden bij elkaar optellen om boven 1 maand uit te komen. Wel is het dan zo dat de tussenliggende periode tussen de behandelingen niet meer mag bedragen dan 4 weken.
 • De enkele reisafstand tussen uw woning of verblijfplaats en de plaats waar de zieke wordt verpleegd meer dan 10 kilometer is.

Dyslexie

Gespecialiseerde dyslexie software is aftrekbaar als specifieke zorgkosten, maar de laptop of pc zelf niet, omdat die ook door anderen kan worden gebruikt. Aftrekbaar zijn ook de Daisy-speler, de ReadingPen en het softwareprogramma Kurzweil 3000, omdat aannemelijk is dat mensen zonder dyslexie deze hulpmiddelen niet zullen aanschaffen en gebruiken.

Dieet op voorschrift van dokter of diëtist

Bij een dieet op voorschrift van een dokter of diëtist, mag u een vast bedrag aftrekken. Vraag de arts of diëtist wel om de noodzakelijke bevestiging voor het te volgen dieet. De belastingdienst heeft een speciale dieetlijst met daarbij de aftrekposten. Gebruikt u een dieet een deel van het jaar dan is ook maar een deel van de kosten aftrekbaar. Volgt u in een jaar twee of meer diëten uit de tabel van de belastingdienst, dan:
 • Er is één dieet aftrekbaar. Als het twee of meer diëten zijn met dezelfde typering voor verschillende ziektebeelden en aandoeningen, geldt het dieet met het hoogste bedrag.
 • Zijn de gevolgde diëten aftrekbaar als de diëten bestemd zijn voor verschillende typeringen voor hetzelfde ziektebeeld en dezelfde aandoening.

Extra kleding en beddengoed en het wassen daarvan

Bedoeld zijn hier de extra uitgaven voor kleding en beddengoed als gevolg van een ziekte of invaliditeit die langer dan 1 jaar duurt. Daarbij is het zo dat u in 2020 het bedrag van 300 euro standaard mag aftrekken en 750 euro als de extra kosten aantoonbaar hoger zijn dan 600 euro. Bij het lagere bedrag zal nauwelijks om een specificatie worden gevraagd, maar bij een grotere aftrek is die kans een stuk groter. Let er wel op dat dit bedragen per jaar zijn. Is men in 2020 bijvoorbeeld 3 maanden ziek en was men dat al in 2019, dan is in 2020 1/4e deel aftrekbaar.

Extra gezinshulp 2020 fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

De eigen bijdrage WMO voor gezinshulp mag u niet aftrekken. U mag de overige kosten voor extra gezinshulp als specifieke zorgkosten meenemen als deze gezinshulp nodig is door ziekte of invaliditeit en als de kosten meer bedragen dan de drempel in onderstaande tabellen voor 2020. Zorg er wel voor dat u de rekeningen en kwitanties met datum en bedrag goed bewaart. Hiernaar kan later gevraagd worden. Noteer ook de naam, adres en woonplaats van de extra gezinshulp.

Tabel drempel aftrek uitgaven voor extra gezinshulp 2020

DrempelinkomenHoogte drempel
tot € 32.252geen drempel
€ 32.252 tot € 48.3771% van het drempelinkomen
€ 48.377 tot € 64.4952% van het drempelinkomen
meer dan meer dan € 64.4953% van het drempelinkomen

Verhoging specifieke zorgkosten leidt tot extra fiscale aftrek

Onder voorwaarden mag u de specifieke ziektekosten, exclusief de kosten voor geneeskundige en heelkundige hulp en de reiskosten ziekenbezoek, verhogen met 40% respectievelijk 113% in 2020. De 113 procent geldt als:
 • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 35.375 in 2020.
 • U op 1 januari 2020 de AOW-leeftijd hebt bereikt. De verhoging is dan 113 procent. Dit is ook het geval als een fiscale partner 66 jaar en vier maanden (of ouder) is, terwijl de ander jonger is dan 65 jaar en aan de voorwaarden is voldaan.
 • U en uw eventuele fiscale partner op 1 januari 2020 jonger zijn dan de AOW-leeftijd. De verhoging is dan 40%.

Wat is het drempelinkomen 2020?

Het drempelinkomen is het gezamenlijke totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek in mindering te brengen. Persoonsgebonden aftrekposten zijn giften, betaalde alimentatie, kosten voor studie en scholing, kwijtgescholden schuldkapitaal en de specifieke zorgkosten die u wilt opvoeren. De aftrek hypotheekrente behoort niet tot de persoonsgebonden aftrek. Die mag dus wel in mindering worden gebracht. De drempel is kan dan als volgt worden berekend:

Drempelbedrag voor de aftrek specifieke zorgkosten 2020 als alleenstaande

Uw drempelinkomen 2020Drempel aftrek zorgkosten
tot en met € 7.863minimale drempel bedraagt € 136
€ 7.863 tot en met € 41.7651,65%, minimale drempel bedraagt € 136
meer dan € 41.765€ 689 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Drempel voor de aftrek specifieke zorgkosten 2020 als u een fiscale partner heeft

Drempelinkomen voor beide partners 2020Drempel aftrek zorgkosten
tot en met € 15.726minimale drempel is € 272
€ 15.726 tot en met € 41.7651,65%, minimale drempel is € 272
meer dan € 41.765€ 689 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Rekenvoorbeeld belastingaangifte inkomstenbelasting 2020:

Stel u bent alleenstaande en hebt een inkomen van 30.000 euro en als specifieke zorgkosten 5.000 euro, dan mag u aftrekken 5.000 euro minus de drempel van 495 euro. De drempel is gelijk aan 1,65% van 30.000 euro.

Slot

Maak van de aftrekpost ziektekosten goed gebruik bij uw belastingaangifte. De zorgkosten gaan vaak alleen maar omhoog en dan is het fijn dat u een belangrijk deel van de ziektekosten met uw belastingaangifte terug kunt krijgen. Deze gegevens kunt u ook gebruiken voor het invullen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting, waarmee u ervoor zorgt dat u maandelijks een deel van de kosten vergoed krijgt.
© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Recht op fiscale aftrekpost specifieke zorgkostenRecht op fiscale aftrekpost specifieke zorgkostenBij de fiscale aftrek specifieke zorgkosten is het van groot belang om te weten wat voor de inkomstenbelasting wel en wa…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018De aftrekbare specifieke zorgkosten, reiskosten bij ziekenbezoek en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2018 gelukkig nog…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019Welke specifieke zorgkosten, medicijnen en ziektekosten zijn in 2019 fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte? Van we…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020De fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020 leidt in veel gevallen tot een lagere belastingteruggave dan in 2019. H…

Schenken en schenkingsrechten BelgiëSchenken en schenkingsrechten BelgiëWie in België tijdens zijn leven een schenking of handgift doet, hoeft niet altijd schenkingsrechten betalen. Dat hangt…
Het bankadvies doorzienHet bankadvies doorzienNog steeds verkopen banken te dure en overbodige producten. En protocollen die consumenten moeten beschermen, worden vaa…
Reacties

Lisa, 25-09-2017
Mijn zoon is veel te vroeg geboren en het gaat slecht met ademen en nu zit ik al 10 weken in het Ronald Macdonalds huis. Is dat aftrekbaar bij de belastingdienst? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Lisa,
Het verblijf in een RMD wordt in Nederland niet gezien als ziektekosten en is dus niet fiscaal aftrekbaar. Wel kan een gemeente bijzondere bijstand verlenen om een verblijf van de ouders in een Ronald Mc Donald huis mogelijk te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saloua, 14-10-2015
Beste zeemeeuw,
Ik heb afgelopen maand een maagverkleining gekregen in het ziekenhuis in België met 3 verpleging dagen, mag ik deze aftrekken bij de belasting ik heb ook gehoord dat ik de voorgeschreven medicatie en vitamines mag afschrijven ook was mij verteld omdat ik nu in een razendsnelle tempo afval ik voor 750 euro aan kleding mag afschrijven klopt dit.

Mvg saloua Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Saloua,
Als dit op medische indicatie is gebeurd, mag u de kosten aftrekken. Die 750 euro hoeft niet door de Belastingdienst te worden geaccepteerd als u niet wordt gezien als chronisch zieke (maar u kunt het proberen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rac, 07-03-2015
Ik heb een handicap en ik moet sporten ivm mijn aandoening onder indicatie van de dokter, bij normaal sportschool, zijn die kosten aftrekbaar?.
Mvg,
RAC Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Rac,
Als dit onder medisch toezicht plaats vindt of aan de hand van een fysiotherapeut wel, anders niet. Het moet om zorgkosten gaan en dan zal een abonnement van een normale sportschool niet door de Belastingdienst worden geaccepteerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mihai, 25-08-2014
Ik ben vergeten mijn specifieke zorgkosten voor 2012 en 2011 op te geven in de inkomstenbelasting van 2012 en 2011. Kan ik deze alsnog in mijn belastingaangifte van 2013 (tegelijk met de kosten 2013) aangeven? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Mihai,
U kunt een briefje sturen naar de Belastingdienst en zo uw aangifte aanpassen. Geef duidelijk aan waarom het gaat:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geert, 19-07-2014
Ik heb in september 2013 100 euro eigenbijdrage moeten betalen voor het jaarlijkse bezoek aan het ziekenhuis afd. paaz.
Dit betreft een bezoek in juni 2012. Kan ik dit bedrag aftrekken bij mijn belaangifte in 2013? U meldt, als ik het goed heb begrepen, bij soort gelijke vragen op 28-02-2014 dat het wel aftrekbaar is en op 29-04-2014 meldt u dat dit niet aftrekbaar is.
Hoe zit het? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Geert,
De verplichte eigen bijdrage is niet fiscaal aftrekbaar onder de rubriek specifieke zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornelis, 27-05-2014
Ik heb een storing in mijn elektrische bedrading, (wat mijn hersens ingeven volgen mijn benen niet op) moet dus gebruik maken van een stok cq rollator. Heb mijn badkamer met een ligbad, om moeten laten bouwen tot een z.g. inloopdouche etc.
Ben in het bezit van een doktersverklaring. Heb helaas verzuimd de kosten hiervoor af te trekken. Kunnen deze alsnog ingediend worden bij de belastingdienst? Ga uiteraard rekening houden met een drempelinkomen van 39,618 euro. Voor beiden inkomen totaal, minimaal 250 euro's. 1,65 procent. Mijn totale kosten voor de noodzakelijke verbouwing bedraagt ruim 5500 euro's. Welk bedrag kan door de belasting dienst teruggestort worden? Bij een verzamelinkomen van 20,000 euro's? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Cornelis,
Vaak kunt u uw belastingaangifte nog wijzigen, zolang de belastingaanslag nog niet definitief is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 28-04-2014
Ik heb een vraag, via mijn zorgverzekering krijg ik een rekening over 2012 eigen bijdrage ggz zorg. (ontvangen april 2014)
betaald in 2014 is deze aftrekbaar inkomsten belasting?
zo ja welk jaar?

graag hoor ik dat van u Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Kees,
De rekening van verleende zorg is aftrekbaar in het jaar waarin de rekening wordt betaald. Een verplichte eigen bijdrage is niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar, 27-02-2014
Deze week (februari 2014) viel een stevige rekening op de mat van mijn zorgverzekeraar, met als behandeldatum 03-12-2012. Het gaat om de eigen bijdrage DBC behandeling, waarin voor 2012 een eigen bijdrage werd ingevoerd en welke in 2013 weer werd afgeschaft. Kan deze eigen bijdrage, die nog betaald moet worden, alsnog over 2012 of een later jaar worden teruggevraagd via de speciefieke zorgkosten? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Mar,
Die verplichte eigen bijdrage kan niet worden afgetrokken (2020).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mat, 20-01-2014
Wegens chronisch hartfalen heb ik op aanraden van de cardioloog een elektrische fiets moeten aanschaffen. Is deze aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Mat,
De elektrische fiets wordt waarschijnlijk via de WMO verstrekt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frieda, 01-01-2014
Beste Zeemeeuw,

Kan mijn moeder (82, visueel gehandicapt, slecht ter been) de kosten gemaakt voor de verhuizing naar mij aftrekken van de belasting?
Gegroet,

Frieda Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Frieda,
Helaas zijn die verhuiskosten niet aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 21-12-2013
Mijn vrouw heeft een hoornvliesafwijking (keratoconus) en moet daarom gebruik maken van sclera lenzen. Zijn deze aftrekbaar? In de aangifte over 2011 heb ik deze als kosten opgevoerd, maar de inspectie heeft hier haar vraagtekens bij en komen daar begin volgend jaar op terug. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Arie,
Contactlenzen zijn in zijn algemeenheid niet meer fiscaal aftrekbaar. Uitzondering hierop zijn alleen de implantlenzen op medisch advies.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 26-11-2013
Mijn ouders zijn in 2010 verhuisd naar een verzorgingshuis. Wegens medische noodzaak (slapen en verpleging in aparte ruimte wegens de ziekte van Parkinson) heeft mijn vader daar direct een extra kamer moeten bijhuren à € 500 per maand; het verzorgingshuis bood deze uitzonderlijke mogelijkheid. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering, dus hebben we ze opgevoerd als aftrekpost. De belastingdienst accepteert dit niet. Is dit reëel, want het zijn aanzienlijke kosten. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jos,
U mag niet alle kosten aftrekken maar wel de kosten die met de extra zorg gepaard gaan en noodzakelijk zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ricci, 02-11-2013
Mijn vader heeft apneu en heeft vorig jaar een nieuwe heup gekregen. mijn vader gebruikte een ventilator maar besloot deze niet meer te gebruiken. ze hadden een groot matras en vorig jaar besloten ze twee aparte aan te schaffen zodat mijn vader de zijne kon verstellen om beter te ademen en minder te snurken en hopelijk minder apneu aanvallen. beide ouders zijn overigens chronisch ziek. hun belastingadviseur heeft de kosten opgegeven aan de belasting. ze hebben een redelijk bedrag ontvangen over vorig jaar en nu komt er een schrijven dat ze alles terug moeten betalen. ook worden ze plots over voorgaande jaren doorgelicht. alles moet op tafel. heeft de adviseur de kosten van de matrassen onterecht opgegeven en slapende honden wakker gemaakt daar ze nu alle voorgaande jaren door lichten? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Ricci,
Daar lijkt het wel op. De kosten die worden afgetrokken moeten allemaal aantoonbaar zijn en als de hulpmiddelen medisch noodzakelijk zijn, zijn ze vaak ook als ziektekosten aftrekbaar. Bij een matras zal het deel aftrekbaar zijn dat duurder is dan een normaal matras. Grotere aankopen moeten over een paar jaar worden uitgesmeerd. Als dat allemaal netjes te verantwoorden is, is een doorlichting van eerdere jaren waarschijnlijk geen probleem. Men kan tot vijf jaar terug gaan, waarbij wel van belang is dat de regels elk jaar weer iets anders zijn geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 17-10-2013
Mijn moeder, 90 jaar, was in 2012 rolstoelafhankelijk, ik hielp haar twee keer per week met o.a. de boodschappen, bezoek aan kapper, pedicure of wandeling. Mijn vraag zijn de reiskosten die ik had om bij mijn moeder te komen, meer dan 10 km, aftrekbaar bij specifieke zorgkosten of reiskosten en is er een drempel?
Bvd Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Saskia,
Die reiskosten zijn bij u niet aftrekbaar (ook niet bij uw moeder).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hosni, 15-09-2013
Hallo

Ik heb vanwege lage rugklachten een orthopedisch matras aangeschaft in 2011. Ik heb deze opgevoerd in mijn belastingaangifte, alle aankoopbewijzen en verklaring van mijn fysio ingeleverd maar de belastingdienst weigert deze te accepteren. Zij geven als reden dat het een prive aankoop is. U geeft hieronder aan, in geval van iemand met incontinentie, dat het matras wel aftrekbaar is. Waarom wordt hij in mijn geval dan niet geaccepteerd…

Bvd Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Hosni,
Voor de aftrek van ziektekosten moet er altijd een medische oorzaak zijn en die hebt u met de verklaring van de fysio als hij de chronisch lage rugpijn bevestigt. In dat geval zijn de meerkosten ten opzichte van een gewoon matras aftrekbaar en niet het totale bedrag. Iedereen heeft immers een matras nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 11-09-2013
Is de eigen bijdrage die het ziekenfonds niet vergoed aftrekbaar?

Met vr. Groet Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Gerard,
Het eigen risico is niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vereniging Verontrusteburgers, 07-08-2013
Wie is meneer zeemeeuw? die alles belangenloos hier vermeld en aandacht geeft aan mensen die wet en regelgeving niet begrijpen? maw wat is u dagelijks beroep, willen wij graag weten om u eventueel voor te dragen! wij en onze achterban zijn zeer onder de indruk voor u inbreng! kom daar maar eens om anno 2013~! Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Vereniging Verontrusteburgers,
Dank jullie wel. Verwijzingen naar mijn artikelen helpen in de praktijk nog het meeste om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de informatie oppakken en er zo hun voordeel mee doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andrew, 25-07-2013
Kan ik nu nog specifieke: zorgkosten bij de Belasting indienen over 2012 die ik vergeten heb in te voeren omdat ik niet wist bij de aangifte of dit mogelijk was, hoe moet ik dat doen? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Andrew,
Als uw belastingaanslag nog niet definitief is, stuurt u een nieuwe belastingaangifte in. In andere gevallen stuurt u een briefje aan de belastingdienst met het verzoek om alsnog met uw aftrekpost ziektekosten rekening te houden waarbij u aangeeft om welke bedragen het gaat. Dit kan maximaal vijf jaar teruggaan (verjaring).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frieda, 09-07-2013
Mijn moeder (82 jaar) woont sinds december 2012 bij mij, omdat ze niet meer zo mobiel is en zeer slecht ziend is. Mag ik de gemaakte kosten voor het vervoer van haar bij mijn eigen belastingaangifte invullen? Betreft dat ook de extra kosten voor vervoer? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Frieda,
Als u met uw moeder een fiscaal partnerschap hebt, mogen de kosten ook bij u worden ingevuld via een gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting. Anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 01-07-2013
Ik heb een whipple operatie ondergaan ben nu zwaar beperkt. dat was in 2012 maar ik heb een scootmobiel en die moet in de schuur staan met een laad punt nu is die schuur in 2012 ingestort en ik heb een nieuwe laten plaatsen. word die ook vergoed? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Wim,
Het laadpunt (uw schuur) is in feite een om medische redenen noodzakelijke aanpassing van uw huis. En dat is in 2020 niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 09-06-2013
Ik heb een auto van de zaak die ik ook prive gebruik. Nu moet ik wekelijks voor een behandeling naar een ziekenhuis in een andere stad. Mag ik deze reiskosten tegen 19 cent per kilometer aftrekken als ziektekosten?

Dank. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Marco,
U mag de werkelijke kosten die voor uw rekening komen, aftrekken als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Coco, 30-05-2013
Ik ben 19 jaar en onder behandeling van een psycholoog (advies huisarts + Arboarts). Ik krijg hiervan maar 6 behandelingen vergoed door mijn zorgverzekering. Zijn de kosten voor de behandelingen buiten de vergoeding aftrekbaar? Inkomen is vanaf januari gedaald met 2/3 gezakt ivm ziektewet en contracturen. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste A. Coco,
Deze behandelingen op medische indicatie zijn fiscaal aftrekbaar met uitzondering van wat ten laste van uw eigen risico komt en minus de inkomensdrempel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. de Haan, 28-05-2013
Kind (autisma) verblijft een paar dagen per week in een zorgboerderij om het gezin te ontlasten. De ouders betalen rechtstreeks aan de eigenaar van de zorgboerderij (geen PGB). Zijn deze bedragen aftrekbaar als Persoonsgebonden aftrek? Of voor een deel (bijvoorbeeld 25% vergelijkbaar met de "oude" AWBZ bijdrage). Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste J. de Haan,
1. Voor een zorgboerderij is meestal een AWBZ indicatie nodig die wordt verleend door het CIZ (wanneer het kind jonger is dan 18 jaar samen met het Bureau Jeugdzorg). Het CAK bepaalt dan wat de eigen bijdrage wordt, een eigen bijdrage die niet fiscaal aftrekbaar is.
2. Als de zorgboerderij niet erkend is, maar de hulpverlening is naar zijn aard een zorg die normaliter onder de AWBZ zou vallen, dan zijn deze kosten minus de normale kosten van levensonderhoud voor het kind als ziektekosten aftrekbaar (minus drempel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vatan, 19-04-2013
Ik heb klachten aan mijn pudendus zenuw en de enige oplossing is een behandeling in Turkije voor 4000 euro. Behandeling is alleen te doen in Turkije namelijk een robotchirurgie. Hier in Nederland is dat niet mogelijk. Krijg ik alles vergoed via de belasting? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Vatan,
Als er een medische noodzaak is om de behandeling in het buitenland te laten verrichten, kunt u de kosten van behandeling minus drempel opvoeren als aftrekpost ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monica, 04-04-2013
Geachte meneer zeemeeuw,

ik heb te horen gekregen van de belasting dat ik geen chronische ziekte kosten meer mag aftrekken. ik heb veel medicijnen 11 per dag waarvan er een paar niet meer worden vergoed. ook maak ik veel kilometers voor ziekenhuis bezoek via de stadsmobiel aov. heb astma en reuma. en hoge bloed druk en hartritmestoornis. het gaat over de aanslag van 2010. de belasting inspecteur zegt dat ik het via de gemeente moet vragen want vanaf 2007 zijn de posten voor chronisch ziekten niet meer aftrek baar hij kon het ook niet terug vinden bij de belasting. nu moet ik terug betalen hoe is dat mogelijk? met vriendelijke groet, monica Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Monica,
1. U mag de medicijnen die niet worden vergoed als ziektekosten aftrekken voor zover ze niet ten laste komen van het eigen risico
2. U mag de eigen vervoerskosten aftrekken.
3. Bij dit alles moet u wel een drempel die afhankelijk is van uw inkomen van de uitgaven aftrekken. Als die drempel hoog is, kan het zijn dat u geen aftrek meer hebt.
4. U kunt altijd binnen zes weken bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 04-04-2013
Als je als rolstoelafhankelijke beengeamputeerde een ruimere auto koopt die je laat ombouwen zodat je met je linkerbeen kunt bedienen, kun je dan iets met de aanschafprijs van de auto zelf bij de IB-aangifte 2012? Of alleen de aanpassingskosten? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Patrick,
De aanpassingskosten worden niet apart vergoed, maar duurdere vervoerskosten door een aangepaste auto worden in de vorm van extra kosten per kilometer vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marja, 31-03-2013
Ik heb vermogen in box 3 maar mijn inkomen is niet voldoende om de verhoogde eigen bijdrage van huishoudelijke hulp te betalen. Netto aan het CAK per 4 weken 243,22. In 2012 was dit per 4 weken 72,55. Kan ik iets doen, ik heb bijna geen spaargeld. Alvast bedankt, Marja Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Marja,
Als gedurende het jaar het vermogen sterk afneemt, kunt u een aanpassing van de eigen bijdrage vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merel, 29-03-2013
Hallo!
Ik ben dit jaar meerdere keren naar een psycholoog geweest maar deze consulten worden niet vergoed door de verzekering omdat zij geen BIG registratie heeft. Kan ik deze wel aftrekken? Ook heb ik een operatie ondergaan bij een dermatoloog op doktersvoorschrift. Ik moest naast mijn eigen bijdrage ook extra kosten betalen. Mag ik deze ook opgeven?
Bedankt! Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Merel,
Als het bezoek op voorschrift van de huisarts is, zijn de kosten aftrekbaar. De kosten van de dermatoloog zijn aftrekbaar. Niet aftrekbaar is wat ten laste van het verplicht eigen risico komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 27-03-2013
Ik heb fibromyalgie, en krijg er ongeveer 6x per week medische fysiotherapie voor, dit is 4,8 km per enkele reis. Ik heb nog nooit iets ingevuld bij mijn belasting aangifte voor km of zorgkosten, omdat ik eigenlijk niet weet hoe. Is het de moeite waard om in te voeren en hoe "bewijs" je dit achteraf? Mag ik hier 0,19 cent de km voor rekenen? Is er ook een drempel hiervoor? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Ingrid,
De fysiotherapie is aftrekbaar als het niet wordt vergoed en de gereden kilometers blijken uit het aantal bezoeken aan de fysiotherapeut. U mag de werkelijke kosten aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bernadette, 26-03-2013
Mijn man en ik zijn chronisch ziek beide reuma en diabetes patiënten en ik heb lipoedeem dat is een nog onbekende ziekte kunnen we dan ziekte kosten aftrekken? Wij volgen een koolhydraten en vet arm dieet, maar diabetes dieet staat niet op de lijst van de Belastingdienst. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Bernadette,
De kosten van reuma, diabetes en lipoedeem mag u aftrekken (medicijnen, hulpmiddelen, behandeling), voor zover niet vergoed en niet ten laste van het verplicht eigen risico. Diabetes staat inderdaad niet meer op de lijst met diëten. Wellicht dat uw oedeem nog vraagt om natrium beperkte maaltijden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Slotman, 24-03-2013
Hallo,

Mijn schoonvader heeft (vanwege incontinentie problemen) afgelopen jaar zijn bed matras vervangen (erg vies geworden). wellicht aparte vraag, maar is dit nieuw aangeschafte matras misschien aftrekbaar? Hij verblijft in een verzorgingstehuis - zorg met verblijf - op een eigen kamer en dus met eigen bed.

vriendelijke groet Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Slotman,
Het nieuwe matras is aftrekbaar plus ander beddengoed en de extra kleding als gevolg van de incontinentie. Natuurlijk alleen voor zover deze uitgaven voor zijn eigen rekening zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 24-03-2013
Goedemiddag,

Ik ben 27 en heb in 2012 in overleg met mijn tandarts besloten om me toch door te sturen naar een orthodontist. In hoeverre zijn de kosten die ik hiervoor heb gemaakt in 2012 ook aftrekbaar?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Wendy,
De kosten van de tandarts en orthodontist zijn als ziektekosten aftrekbaar minus drempel minus de vergoeding van uw verzekering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 23-03-2013
Mijn zoon lag 5 weken in een ziekenhuis op 20 km afstand, aansluitend twee weken in een ziekenhuis op 5 km afstand, en drie weken later weer (voor dezelfde ziekte) twee weken in het ziekenhuis op 20 km afstand. Reiskosten voor ziekenbezoek zijn aftrekbaar zolang niet meer dan een maand tussen de opnamen zat. Nu zat minder dan een maand tussen de opnamen, maar wel meer dan een maand tussen de opnamen waarvoor de reiskosten aftrekbaar zijn. Mogen we dan toch de reiskosten voor zeven weken ziekenbezoek aftrekken? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Judith,
U mag de perioden in het ziekenhuis bij elkaar optellen. Wel geldt steeds de minimaal vereiste afstand van 10 kilometer enkele reis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 23-03-2013
Goedemorgen,
door slechtzien en niet verdragen van lenzen is het mij aangeraden bij het oogziekenhuis om een lensinplantatie te overwegen. nu zijn de kosten ong. 6000 euro voor beide ogen en worden niet vergoed. mijn vraag is of dit aftrekbaar is?

met vriendelijke groet,

Jan Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jan,
Voor alle hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen geldt dat ze niet fiscaal aftrekbaar zijn. Pas als de ingreep medisch noodzakelijk is, zal de ingreep naar alle waarschijnlijkheid door de verzekering worden vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nardie, 22-03-2013
Vorig jaar augustus zijn wij naar een veel duurdere woning verhuisd met bad- en slaapkamer op begane grond voor onze gehandicapte zoon. Bij het zoeken kon/wilde de gemeente niet helpen en we hebben wel een verhuisvergoeding ontvangen, maar verder geen financiele tegemoetkoming voor het huis. Is hier belastingtechnisch nog iets te doen? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Nardie,
Aanpassingen aan een huis om medische redenen zijn in 2020 niet fiscaal aftrekbaar, de kosten van verhuizen ook niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Worstelaar, 21-03-2013
Hallo,

Mijn dochter heeft verstandelijke beperking en gaat negen dagdelen naar een dagbesteding. Zij woont bij ons huis en we zorgen voor alles wat ze nodig heeft. We hebben dit jaar mantelzorg compliment gekregen. Welke kosten kunnen we nog aftrekken?

Mvg Worstelaar Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Worstelaar,
Been (2020).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gabri, 21-03-2013
Hallo,

Sinds een paar jaar heb ik erg veel last van overgangsverschijnselen en slik hiervoor het homeopatische middel Ymea. Echte hormoonpreparaten wil ik niet slikken i.v.m. familiaire borstkanker gevallen in mijn familie waar ik helaas ook een aantal jaren geleden door getroffen ben. Mag ik dit homeopatisch middel invoeren onder het kopje "Medicijnen doktersvoorschrift"? Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Gabri,
Als het door een arts is voorgeschreven is het fiscaal aftrekbaar. Zelfzorgmiddelen zonder recept zijn ook aftrekbaar als het voor chronisch verbruik is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huijbregts, 21-03-2013
Mijn moeder is 87 jaar en haar voeten worden door een pedicure onderhouden omdat zij dit onmogelijk zelf nog kan. U schreef dat dit aftrekbaar is, maar ik kan niet vinden onder welk kopje ik dit zou kunnen onderbrengen. Genees en heelkundige hulp of een andere plek?
Mvg Huijbregts Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Huijbregts,
Dit valt net zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut onder de genees- en heelkundige hulp (is paramedische hulp).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerda, 21-03-2013
Hallo,

Onze dochter moet vanwege haar psyche begeleid wonen. Hiervoor betaalt ze een bijdrage per maand aan het CAK, kan deze bijdrage afgetrokken worden? Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Gerda,
De verplichte eigen bijdrage is niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 20-03-2013
Kan ik de kosten voor het opladen van een scootmobiel aftrekken? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Ron,
U mag de kosten van gebruik en onderhoud van de scootmobiel niet aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maris, 20-03-2013
Hallo, ik moet dit jaar om medische redenen een borstverkleining ondergaan. Hierdoor heb ik een compleet nieuwe garderobe nodig. Dus Bh's, maar ook alle andere bovenkleding en zelfs jassen (gezien de omvang).

Wat is hier allemaal afrekbaar van de belasting en binnen hoeveel tijd moet ik deze kleding, die ik hier aan toe kan schrijven, gekocht hebben? Ik wordt in de herfst geopereerd en dan volgt de winter en dus winterkleding. Als het uerhaupt aftrekbaar is, mag ik het jaar daarop nog zomerkleding declareren? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Maris,
Uw behandeling, vervoer en verbijf zijn fiscaal aftrekbaar minus de drempel en voor zover niet wordt vergoed door de verzekeringsmaatschappij. Uw nieuwe kleding is niet aftrekbaar. De aftrek van kleding en beddengoed is pas aan de orde als men door een ziekte meer kleding nodig heeft, bijvoorbeeld als men meer dan normaal bevuilt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lezenne, 19-03-2013
Voorbeeld rekensom "kosten voor de aanpassingen aan een woning". Ter verduidelijking van de rekensom graag het volgende aangepaste voorbeeld invoegen:
"Stel de waarde van de woning was 100.000 euro en na de uitgaven van 15.000 euro is de waardestijging 12.000 euro. Dan is aftrekbaar 15.000 euro minus 12.000 euro plus 1.500 euro ofwel 4.500 euro."
Hieruit blijk de waardestijging van meer dan 10%. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Lezenne,
Deze aftrek bestaat in 2020 niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 17-03-2013
Hallo,

Mijn moeder van 76 is dit jaar geopereerd aan darmkanker en heeft nu geen anus meer maar een stoma. Door allerlei complicaties en 2 TIA's is zij uiteindelijk ruim 2 maanden van huis geweest. Gezien haar toestand hebben wij toen een nieuw 2-persoonsbed aangeschaft, welke in hoogte verstelbaar is en ook bij hoofd- en voeteneinde en voorzien van een optrekstang (papegaai). Ook hebben we nieuw beddengoed aangeschaft ivm kunnen lekken stoma. Mag ik hier kosten voor aftrekken? En mogen wij ook de reiskosten aftrekken naar ziekenhuis en zorghotel? Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo C,
1. Als het bed niet via de WMO werd verstrekt, zijn de extra kosten ten opzichte van een gewoon bed aftrekbaar.
2. Extra kleding en beddengoed zijn in dit geval aftrekbaar.
3. De reiskosten voor ziekenbezoek zijn onder voorwaarden aftrekbaar (gezamenlijke huishouding, langdurig ziek, aantal kilometers).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 17-03-2013
Na een jarenlange ziekte heb ik een operatie moeten ondergaan. na deze operatie ben ik heel veel kilo's afgevallen en moet ik nieuwe kleren kopen, zijn deze aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Monique,
Nieuwe kleding als gevolg van afvallen zijn niet aftrekbaar als ziektekosten als u (niet meer) chronisch ziek bent. Wel gedurende een ziekte als de noodzaak door de ziekte ontstaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Bikker, 17-03-2013
Mijn moeder is vorig jaar overleden in buitenland. Hierdoor kregen we veel extra kosten die niet door de verzekering gedekt waren. Totale kosten ruim €3000 euro. Ik heb gelezen dat deze kosten aftrekbaar zijn, maar bij welk hoofdstuk is dit?

Met Vriendelijke Groet,
H.Bikker Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste H. Bikker,
De ziektekosten tot het moment van overlijden zijn bij uw vrouw in de aangifte inkomstenbelasting als ziektekosten aftrekbaar. De kosten na overlijden in de aangifte erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Flower, 15-03-2013
De kosten voor een medische verklaring voor het aanvragen van een rijbewijs zijn NIET aftrekbaar. Zijn de voor eigen rekening komende kosten van aanvullend onderzoek (bv. oogheelkundig onderzoek of neurologisch onderzoek) t.b.v. verleging rijbewijs WEL of NIET aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Flower,
De kosten van het aanvullend medisch onderzoek zijn wel aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Douwe, 15-03-2013
Hoe bepaal ik de werkelijke auto kosten… misschien een stomme vraag maar zou het echt niet weten. Neem aan afschrijving van de auto. Verbruik bepalen. Onderhoudskosten van dat jaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Douwe,
Dat is geen domme vraag hoor, want die kosten zijn niet zo eenvoudig te bepalen als u met de eigen auto gaat. Het zijn uw afschrijvingen, kosten van onderhoud en uw brandstof per gereden kilometer plus parkeergeld. Dat kan per auto weer anders zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemo, 14-03-2013
Mijn dochter (20) heeft diabetes type 1, daaraan gerelateerd enorme gebitsproblemen. Zijn de tandartskosten gemiddeld 1500 euro per jaar aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Annemo,
Omdat uw dochter ouder is dan 18 jaar, zijn de tandartskosten (voor zover niet vergoed) bij haar aftrekbaar als zij de rekening van de tandarts ook betaald heeft. De kosten zijn niet bij u aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hermina, 14-03-2013
Hallo
Kan ik een KETTLER GOLF R- RECUMENT HOME TRAINER aftrekken van de belasting? Ik heb een gesloten spin bifida en neurofibromatoze. heb 3 maal fysiotherapie per week en 4 dagen heb ik geen fysiotherapie en dan kost het mij weer heel veel pijn om weer op te starten, met de therapieën als de dag weer is aan gebroken. Om de pijn zo veel mogelijk te verlichten en om zo zelfstandig mobiel te blijven is dit mijn vraag is de home trainer wat hier boven staat beschreven aftrekbaar van de belasting. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Hermina,
De home trainer is aftrekbaar als die door uw huisarts voor u als medisch noodzakelijk hulpmiddel wordt bestempeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 13-03-2013
Goedenmiddag,

Mijn zoon heeft de diagnose "syndroom van Asperger" en als gevolg daarvan hebben wij voor hem op school, zodat hij mee kan komen, een laptop moeten aanschaffen en zijn schoolwerkboeken digitaal moeten aanschaffen. Is dit aftrekbaar? Ook is er tegenwoordig een digitale coach als app beschikbaar, wat hem (en ook ons) helpt om zijn algemene dagelijkse leven een stuk eenvoudiger te leven. Deze is echter alleen beschikbaar voor een i-phone en daar hebben we geen geld voor. Is de aanschaf van zo'n toestel in dat geval aftrekbaar?

Met vriendelijke groeten,
Wendy Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Wendy,
Als de aanschaf van laptop en software noodzakelijk is om mee te kunnen komen in het dagelijkse leven, zijn ze aftrekbaar als hulpmiddel bij ziekte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 18-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.