Aftrekbare specifieke zorgkosten 2020

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2020 Let bij uw belastingaangifte 2020 en de voorlopige aanslag 2020 vooral ook goed op de aftrekbare specifieke ziektekosten en zorgkosten. Vaak is deze aftrek een flinke fiscale aftrekpost. Het gaat fiscaal gezien om de aftrekbare specifieke zorgkosten, omdat veel minder ziektekosten aftrekbaar zijn dan voorheen. U mag fiscaal de specifieke zorgkosten aftrekken die uitkomen boven de voor u geldende drempel. Deze drempel is afhankelijk is het gezamenlijke inkomen. Let op de rollator, scootmobiel of het looprek.

Specifieke zorgkosten aftrekken


Voor wie mag u specifieke zorgkosten aftrekken van de inkomstenbelasting

U mag voor uzelf de specifieke zorgkosten aftrekken van de inkomstenbelasting, maar ook voor uw fiscale partner en alle anderen uit uw huishouden voor wie u de ziektekosten betaalt, zolang uw kinderen jonger zijn dan 27 jaar. Ook voor een ernstig gehandicapte van 27 jaar of ouder met wie u in gezinsverband woont en ouders, broers of zussen die bij u thuis wonen en door u worden verzorgd.

Specifieke zorgkosten 2020 als aftrekpost

De aftrekbare ziektekosten zijn ingeperkt. Voorheen spraken we nog over buitengewone lasten. Daaronder vielen toen nog de zorgpremies, de contactlenzen, een laserbehandeling, allerlei brillen, de rollator, scootmobiel, de huisapotheek, het eigen risico en zelfs de kosten voor crematie of begrafenis. In 2020 is dat niet meer zo. Met het begrip specifieke ziektekosten gaat het veel meer om de kosten van chronisch zieken en gehandicapten. Wie zich goed verzekert met de noodzakelijke aanvullende verzekering zal veel minder aftrekposten hebben. Wie alleen de basisverzekering heeft en hoge uitgaven moet doen door ziekte of invaliditeit kan wel allerlei posten aftrekken. Overigens is het niet zo dat u een verhoogd vrijwillig eigen risico als aftrekpost kunt opvoeren. Kosten zijn eventueel alleen aftrekbaar als de uitgaven daadwerkelijk zijn gedaan en voor zover niet door de zorgverzekeraar of een andere instantie vergoed.

Geneeskundige en heelkundige hulp, hoeveel aftrek?

Als geneeskundige en heelkundige hulp zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting, voor zover niet vergoed, de kosten voor:
 • De huisarts, de tandarts, de specialist of fysiotherapeut. Ook plastische chirurgie als er direct sprake is van een lichamelijke of psychische stoornis.
 • De kosten van inenting.
 • De kosten van therapeutisch sporten als dit plaats heeft onder directe medische begeleiding of medisch toezicht.
 • De verpleging in ziekenhuis of andere verpleeginstelling.
 • De kosten van medicijnen zoals door een arts voorgeschreven, inclusief homeopathische medicijnen.
 • Op voorschrift en onder begeleiding van een arts ook de para medische behandelingen, zoals acupunctuur, homeopathie, logopedie en revalidatie.

Wat zijn de fiscaal aftrekbare hulpmiddelen bij de specifieke zorgkosten 2020?

De Belastingdienst verstaat onder hulpmiddelen de voorzieningen en apparaten, die het u mogelijk maken om de normale lichaamsfuncties uit te oefenen. Onder de hulpmiddelen vallen bijvoorbeeld:
 • Gehoorapparaten inclusief batterijen, hoortoestellen (onder voorwaarden), een kunstgebit, kroon, brug en prothesen.
 • Een koortsthermometer, een precisieweegschaal, een cardiofoon, bloeddrukmeter.
 • Kosten voor slechtziendheid en bind zijn, zoals blindengeleidehond of hulphond, een blindenstok, of de noodzakelijke aanpassingen aan een computer. Maar niet de brillen, een ooglaser behandeling, contactlenzen of de contactlenzenvloeistof.
 • Steunzolen en kunstledematen.
 • Breukbanden en speciale korsetten.
 • Een zorgrobot.
 • Een pruik of haarstukje op medisch advies.

Kosten voor de aanpassingen aan een woning

Op medisch voorschrift noodzakelijk geachte aanpassingen aan een eigen woning, een huurwoning, woonwagen of woonboot mag u in 2020 niet meer aftrekken. Hetzelfde geldt voor de scootmobiel of een traplift. Een rollator is ook niet meer aftrekbaar. Ook niet aftrekbaar zijn een rolstoel, looprek, krukken, loophulp met 3 of 4 poten, elleboogkruk, okselkruk of onderarmschaalkruk,
gipssteun.

Aanpassingen aan de auto of fiets

Wel fiscaal aftrekbaar zijn de noodzakelijke aanpassingen aan een auto of fiets.

Kosten van vervoer

Het kan zijn dat u extra vervoerskosten hebt als gevolg van ziekte of invaliditeit. De extra kosten die u maakt in vergelijking met personen die niet ziek of invalide zijn, zijn fiscaal aftrekbaar. Ook uw eigen vervoer naar arts of ziekenhuis en het ambulancevervoer is tegen werkelijke kosten aftrekbaar, voor zover niet vergoed. Ook de kosten van een ziekenbezoek zijn onder voorwaarden aftrekbaar.

Reiskosten ziekenbezoek fiscaal aftrekbaar als ziektekosten

Onder voorwaarden mag u de reiskosten naar een zieke per auto, taxi, openbaar vervoer of anderszins als ziektekosten opvoeren. Met de eigen auto bedraagt de aftrek 19 cent per kilometer, en anders gaat het om de werkelijke vervoerskosten. De reiskosten voor bezoek aan een zieke is alleen aftrekbaar als:
 • De zieke en u al bij het begin van de ziekte samen een huishouding voerden.
 • U de zieke regelmatig bezoekt.
 • De zieke langer dan een maand moet worden verpleegd. Als er meerdere keren in het jaar van verpleging sprake is mag u de verschillende tijden bij elkaar optellen om boven 1 maand uit te komen. Wel is het dan zo dat de tussenliggende periode tussen de behandelingen niet meer mag bedragen dan 4 weken.
 • De enkele reisafstand tussen uw woning of verblijfplaats en de plaats waar de zieke wordt verpleegd meer dan 10 kilometer is.

Dyslexie

Gespecialiseerde dyslexie software is aftrekbaar als specifieke zorgkosten, maar de laptop of pc zelf niet, omdat die ook door anderen kan worden gebruikt. Aftrekbaar zijn ook de Daisy-speler, de ReadingPen en het softwareprogramma Kurzweil 3000, omdat aannemelijk is dat mensen zonder dyslexie deze hulpmiddelen niet zullen aanschaffen en gebruiken.

Dieet op voorschrift van dokter of diëtist

Bij een dieet op voorschrift van een dokter of diëtist, mag u een vast bedrag aftrekken. Vraag de arts of diëtist wel om de noodzakelijke bevestiging voor het te volgen dieet. De belastingdienst heeft een speciale dieetlijst met daarbij de aftrekposten. Gebruikt u een dieet een deel van het jaar dan is ook maar een deel van de kosten aftrekbaar. Volgt u in een jaar twee of meer diëten uit de tabel van de belastingdienst, dan:
 • Er is één dieet aftrekbaar. Als het twee of meer diëten zijn met dezelfde typering voor verschillende ziektebeelden en aandoeningen, geldt het dieet met het hoogste bedrag.
 • Zijn de gevolgde diëten aftrekbaar als de diëten bestemd zijn voor verschillende typeringen voor hetzelfde ziektebeeld en dezelfde aandoening.

Extra kleding en beddengoed en het wassen daarvan

Bedoeld zijn hier de extra uitgaven voor kleding en beddengoed als gevolg van een ziekte of invaliditeit die langer dan 1 jaar duurt. Daarbij is het zo dat u in 2020 het bedrag van 300 euro standaard mag aftrekken en 750 euro als de extra kosten aantoonbaar hoger zijn dan 600 euro. Bij het lagere bedrag zal nauwelijks om een specificatie worden gevraagd, maar bij een grotere aftrek is die kans een stuk groter. Let er wel op dat dit bedragen per jaar zijn. Is men in 2020 bijvoorbeeld 3 maanden ziek en was men dat al in 2019, dan is in 2020 1/4e deel aftrekbaar.

Extra gezinshulp 2020 fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

De eigen bijdrage WMO voor gezinshulp mag u niet aftrekken. U mag de overige kosten voor extra gezinshulp als specifieke zorgkosten meenemen als deze gezinshulp nodig is door ziekte of invaliditeit en als de kosten meer bedragen dan de drempel in onderstaande tabellen voor 2020. Zorg er wel voor dat u de rekeningen en kwitanties met datum en bedrag goed bewaart. Hiernaar kan later gevraagd worden. Noteer ook de naam, adres en woonplaats van de extra gezinshulp.

Tabel drempel aftrek uitgaven voor extra gezinshulp 2020

DrempelinkomenHoogte drempel
tot € 32.252geen drempel
€ 32.252 tot € 48.3771% van het drempelinkomen
€ 48.377 tot € 64.4952% van het drempelinkomen
meer dan meer dan € 64.4953% van het drempelinkomen

Verhoging specifieke zorgkosten leidt tot extra fiscale aftrek

Onder voorwaarden mag u de specifieke ziektekosten, exclusief de kosten voor geneeskundige en heelkundige hulp en de reiskosten ziekenbezoek, verhogen met 40% respectievelijk 113% in 2020. De 113 procent geldt als:
 • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 35.375 in 2020.
 • U op 1 januari 2020 de AOW-leeftijd hebt bereikt. De verhoging is dan 113 procent. Dit is ook het geval als een fiscale partner 66 jaar en vier maanden (of ouder) is, terwijl de ander jonger is dan 65 jaar en aan de voorwaarden is voldaan.
 • U en uw eventuele fiscale partner op 1 januari 2020 jonger zijn dan de AOW-leeftijd. De verhoging is dan 40%.

Wat is het drempelinkomen 2020?

Het drempelinkomen is het gezamenlijke totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek in mindering te brengen. Persoonsgebonden aftrekposten zijn giften, betaalde alimentatie, kosten voor studie en scholing, kosten levensonderhoud kind, kosten rijksmonument,studiekosten, kwijtgescholden schuldkapitaal en de specifieke zorgkosten die u wilt opvoeren. De aftrek hypotheekrente behoort niet tot de persoonsgebonden aftrek. Die mag dus wel in mindering worden gebracht. De drempel is kan dan als volgt worden berekend:

Drempelbedrag voor de aftrek specifieke zorgkosten 2020 als alleenstaande

Uw drempelinkomen 2020Drempel aftrek zorgkosten
tot en met € 7.863minimale drempel bedraagt € 136
€ 7.863 tot en met € 41.7651,65%, minimale drempel bedraagt € 136
meer dan € 41.765€ 689 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Drempel voor de aftrek specifieke zorgkosten 2020 als u een fiscale partner heeft

Drempelinkomen voor beide partners 2020Drempel aftrek zorgkosten
tot en met € 15.726minimale drempel is € 272
€ 15.726 tot en met € 41.7651,65%, minimale drempel is € 272
meer dan € 41.765€ 689 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Rekenvoorbeeld belastingaangifte inkomstenbelasting 2020:

Stel u bent alleenstaande en hebt een inkomen van 30.000 euro en als specifieke zorgkosten 5.000 euro, dan mag u aftrekken 5.000 euro minus de drempel van 495 euro. De drempel is gelijk aan 1,65% van 30.000 euro.

Slot

Maak van de aftrekpost ziektekosten goed gebruik bij uw belastingaangifte. De zorgkosten gaan vaak alleen maar omhoog en dan is het fijn dat u een belangrijk deel van de ziektekosten met uw belastingaangifte terug kunt krijgen. Deze gegevens kunt u ook gebruiken voor het invullen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting, waarmee u ervoor zorgt dat u maandelijks een deel van de kosten vergoed krijgt.

Lees verder

© 2010 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018De aftrekbare specifieke zorgkosten, reiskosten bij ziekenbezoek en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2018 gelukkig nog…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019Welke specifieke zorgkosten, medicijnen en ziektekosten zijn in 2019 fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte? Van we…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020De fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020 leidt in veel gevallen tot een lagere belastingteruggave dan in 2019. H…
Belastingdienst: tarieven 2019 en buitengewone lastenBelastingdienst: tarieven 2019 en buitengewone lastenAftrekbare ziektekosten? Teruggave bril en lenzen in 2019? De aftrekbare zorgkosten en ziektekosten behoren tot de buite…

Schenken en schenkingsrechten BelgiëSchenken en schenkingsrechten BelgiëWie in België tijdens zijn leven een schenking of handgift doet, hoeft niet altijd schenkingsrechten betalen. Dat hangt…
Het bankadvies doorzienHet bankadvies doorzienNog steeds verkopen banken te dure en overbodige producten. En protocollen die consumenten moeten beschermen, worden vaa…

Reageer op het artikel "Aftrekbare specifieke zorgkosten 2020"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Lisa, 25-09-2017 15:46 #268
Mijn zoon is veel te vroeg geboren en het gaat slecht met ademen en nu zit ik al 10 weken in het Ronald Macdonalds huis. Is dat aftrekbaar bij de belastingdienst? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Lisa,
Het verblijf in een RMD wordt in Nederland niet gezien als ziektekosten en is dus niet fiscaal aftrekbaar. Wel kan een gemeente bijzondere bijstand verlenen om een verblijf van de ouders in een Ronald Mc Donald huis mogelijk te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saloua, 14-10-2015 19:23 #267
Beste zeemeeuw,
Ik heb afgelopen maand een maagverkleining gekregen in het ziekenhuis in België met 3 verpleging dagen, mag ik deze aftrekken bij de belasting ik heb ook gehoord dat ik de voorgeschreven medicatie en vitamines mag afschrijven ook was mij verteld omdat ik nu in een razendsnelle tempo afval ik voor 750 euro aan kleding mag afschrijven klopt dit.

Mvg saloua Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Saloua,
Als dit op medische indicatie is gebeurd, mag u de kosten aftrekken. Die 750 euro hoeft niet door de Belastingdienst te worden geaccepteerd als u niet wordt gezien als chronisch zieke (maar u kunt het proberen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rac, 07-03-2015 23:20 #266
Ik heb een handicap en ik moet sporten ivm mijn aandoening onder indicatie van de dokter, bij normaal sportschool, zijn die kosten aftrekbaar?.
Mvg,
RAC Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Rac,
Als dit onder medisch toezicht plaats vindt of aan de hand van een fysiotherapeut wel, anders niet. Het moet om zorgkosten gaan en dan zal een abonnement van een normale sportschool niet door de Belastingdienst worden geaccepteerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mihai, 25-08-2014 19:43 #265
Ik ben vergeten mijn specifieke zorgkosten voor 2012 en 2011 op te geven in de inkomstenbelasting van 2012 en 2011. Kan ik deze alsnog in mijn belastingaangifte van 2013 (tegelijk met de kosten 2013) aangeven? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Mihai,
U kunt een briefje sturen naar de Belastingdienst en zo uw aangifte aanpassen. Geef duidelijk aan waarom het gaat:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geert, 19-07-2014 15:43 #264
Ik heb in september 2013 100 euro eigenbijdrage moeten betalen voor het jaarlijkse bezoek aan het ziekenhuis afd. paaz.
Dit betreft een bezoek in juni 2012. Kan ik dit bedrag aftrekken bij mijn belaangifte in 2013? U meldt, als ik het goed heb begrepen, bij soort gelijke vragen op 28-02-2014 dat het wel aftrekbaar is en op 29-04-2014 meldt u dat dit niet aftrekbaar is.
Hoe zit het? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Geert,
De verplichte eigen bijdrage is niet fiscaal aftrekbaar onder de rubriek specifieke zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornelis, 27-05-2014 22:09 #263
Ik heb een storing in mijn elektrische bedrading, (wat mijn hersens ingeven volgen mijn benen niet op) moet dus gebruik maken van een stok cq rollator. Heb mijn badkamer met een ligbad, om moeten laten bouwen tot een z.g. inloopdouche etc.
Ben in het bezit van een doktersverklaring. Heb helaas verzuimd de kosten hiervoor af te trekken. Kunnen deze alsnog ingediend worden bij de belastingdienst? Ga uiteraard rekening houden met een drempelinkomen van 39,618 euro. Voor beiden inkomen totaal, minimaal 250 euro's. 1,65 procent. Mijn totale kosten voor de noodzakelijke verbouwing bedraagt ruim 5500 euro's. Welk bedrag kan door de belasting dienst teruggestort worden? Bij een verzamelinkomen van 20,000 euro's? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Cornelis,
Vaak kunt u uw belastingaangifte nog wijzigen, zolang de belastingaanslag nog niet definitief is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 28-04-2014 19:02 #262
Ik heb een vraag, via mijn zorgverzekering krijg ik een rekening over 2012 eigen bijdrage ggz zorg. (ontvangen april 2014)
betaald in 2014 is deze aftrekbaar inkomsten belasting?
zo ja welk jaar?

graag hoor ik dat van u Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Kees,
De rekening van verleende zorg is aftrekbaar in het jaar waarin de rekening wordt betaald. Een verplichte eigen bijdrage is niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar, 27-02-2014 19:43 #261
Deze week (februari 2014) viel een stevige rekening op de mat van mijn zorgverzekeraar, met als behandeldatum 03-12-2012. Het gaat om de eigen bijdrage DBC behandeling, waarin voor 2012 een eigen bijdrage werd ingevoerd en welke in 2013 weer werd afgeschaft. Kan deze eigen bijdrage, die nog betaald moet worden, alsnog over 2012 of een later jaar worden teruggevraagd via de speciefieke zorgkosten? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Mar,
Die verplichte eigen bijdrage kan niet worden afgetrokken (2020).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mat, 20-01-2014 11:45 #260
Wegens chronisch hartfalen heb ik op aanraden van de cardioloog een elektrische fiets moeten aanschaffen. Is deze aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Mat,
De elektrische fiets wordt waarschijnlijk via de WMO verstrekt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frieda, 01-01-2014 12:50 #259
Beste Zeemeeuw,

Kan mijn moeder (82, visueel gehandicapt, slecht ter been) de kosten gemaakt voor de verhuizing naar mij aftrekken van de belasting?
Gegroet,

Frieda Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Frieda,
Helaas zijn die verhuiskosten niet aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 21-12-2013 11:52 #258
Mijn vrouw heeft een hoornvliesafwijking (keratoconus) en moet daarom gebruik maken van sclera lenzen. Zijn deze aftrekbaar? In de aangifte over 2011 heb ik deze als kosten opgevoerd, maar de inspectie heeft hier haar vraagtekens bij en komen daar begin volgend jaar op terug. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Arie,
Contactlenzen zijn in zijn algemeenheid niet meer fiscaal aftrekbaar. Uitzondering hierop zijn alleen de implantlenzen op medisch advies.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 26-11-2013 16:30 #257
Mijn ouders zijn in 2010 verhuisd naar een verzorgingshuis. Wegens medische noodzaak (slapen en verpleging in aparte ruimte wegens de ziekte van Parkinson) heeft mijn vader daar direct een extra kamer moeten bijhuren à € 500 per maand; het verzorgingshuis bood deze uitzonderlijke mogelijkheid. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering, dus hebben we ze opgevoerd als aftrekpost. De belastingdienst accepteert dit niet. Is dit reëel, want het zijn aanzienlijke kosten. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jos,
U mag niet alle kosten aftrekken maar wel de kosten die met de extra zorg gepaard gaan en noodzakelijk zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ricci, 02-11-2013 19:13 #256
Mijn vader heeft apneu en heeft vorig jaar een nieuwe heup gekregen. mijn vader gebruikte een ventilator maar besloot deze niet meer te gebruiken. ze hadden een groot matras en vorig jaar besloten ze twee aparte aan te schaffen zodat mijn vader de zijne kon verstellen om beter te ademen en minder te snurken en hopelijk minder apneu aanvallen. beide ouders zijn overigens chronisch ziek. hun belastingadviseur heeft de kosten opgegeven aan de belasting. ze hebben een redelijk bedrag ontvangen over vorig jaar en nu komt er een schrijven dat ze alles terug moeten betalen. ook worden ze plots over voorgaande jaren doorgelicht. alles moet op tafel. heeft de adviseur de kosten van de matrassen onterecht opgegeven en slapende honden wakker gemaakt daar ze nu alle voorgaande jaren door lichten? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Ricci,
Daar lijkt het wel op. De kosten die worden afgetrokken moeten allemaal aantoonbaar zijn en als de hulpmiddelen medisch noodzakelijk zijn, zijn ze vaak ook als ziektekosten aftrekbaar. Bij een matras zal het deel aftrekbaar zijn dat duurder is dan een normaal matras. Grotere aankopen moeten over een paar jaar worden uitgesmeerd. Als dat allemaal netjes te verantwoorden is, is een doorlichting van eerdere jaren waarschijnlijk geen probleem. Men kan tot vijf jaar terug gaan, waarbij wel van belang is dat de regels elk jaar weer iets anders zijn geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 17-10-2013 12:13 #255
Mijn moeder, 90 jaar, was in 2012 rolstoelafhankelijk, ik hielp haar twee keer per week met o.a. de boodschappen, bezoek aan kapper, pedicure of wandeling. Mijn vraag zijn de reiskosten die ik had om bij mijn moeder te komen, meer dan 10 km, aftrekbaar bij specifieke zorgkosten of reiskosten en is er een drempel?
Bvd Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Saskia,
Die reiskosten zijn bij u niet aftrekbaar (ook niet bij uw moeder).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hosni, 15-09-2013 21:34 #254
Hallo

Ik heb vanwege lage rugklachten een orthopedisch matras aangeschaft in 2011. Ik heb deze opgevoerd in mijn belastingaangifte, alle aankoopbewijzen en verklaring van mijn fysio ingeleverd maar de belastingdienst weigert deze te accepteren. Zij geven als reden dat het een prive aankoop is. U geeft hieronder aan, in geval van iemand met incontinentie, dat het matras wel aftrekbaar is. Waarom wordt hij in mijn geval dan niet geaccepteerd…

Bvd Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Hosni,
Voor de aftrek van ziektekosten moet er altijd een medische oorzaak zijn en die hebt u met de verklaring van de fysio als hij de chronisch lage rugpijn bevestigt. In dat geval zijn de meerkosten ten opzichte van een gewoon matras aftrekbaar en niet het totale bedrag. Iedereen heeft immers een matras nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 11-09-2013 21:52 #253
Is de eigen bijdrage die het ziekenfonds niet vergoed aftrekbaar?

Met vr. Groet Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Gerard,
Het eigen risico is niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vereniging Verontrusteburgers, 07-08-2013 17:55 #252
Wie is meneer zeemeeuw? die alles belangenloos hier vermeld en aandacht geeft aan mensen die wet en regelgeving niet begrijpen? maw wat is u dagelijks beroep, willen wij graag weten om u eventueel voor te dragen! wij en onze achterban zijn zeer onder de indruk voor u inbreng! kom daar maar eens om anno 2013~! Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Vereniging Verontrusteburgers,
Dank jullie wel. Verwijzingen naar mijn artikelen helpen in de praktijk nog het meeste om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de informatie oppakken en er zo hun voordeel mee doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andrew, 25-07-2013 10:48 #251
Kan ik nu nog specifieke: zorgkosten bij de Belasting indienen over 2012 die ik vergeten heb in te voeren omdat ik niet wist bij de aangifte of dit mogelijk was, hoe moet ik dat doen? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Andrew,
Als uw belastingaanslag nog niet definitief is, stuurt u een nieuwe belastingaangifte in. In andere gevallen stuurt u een briefje aan de belastingdienst met het verzoek om alsnog met uw aftrekpost ziektekosten rekening te houden waarbij u aangeeft om welke bedragen het gaat. Dit kan maximaal vijf jaar teruggaan (verjaring).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frieda, 09-07-2013 20:00 #250
Mijn moeder (82 jaar) woont sinds december 2012 bij mij, omdat ze niet meer zo mobiel is en zeer slecht ziend is. Mag ik de gemaakte kosten voor het vervoer van haar bij mijn eigen belastingaangifte invullen? Betreft dat ook de extra kosten voor vervoer? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Frieda,
Als u met uw moeder een fiscaal partnerschap hebt, mogen de kosten ook bij u worden ingevuld via een gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting. Anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 01-07-2013 12:22 #249
Ik heb een whipple operatie ondergaan ben nu zwaar beperkt. dat was in 2012 maar ik heb een scootmobiel en die moet in de schuur staan met een laad punt nu is die schuur in 2012 ingestort en ik heb een nieuwe laten plaatsen. word die ook vergoed? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Wim,
Het laadpunt (uw schuur) is in feite een om medische redenen noodzakelijke aanpassing van uw huis. En dat is in 2020 niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 09-06-2013 12:41 #248
Ik heb een auto van de zaak die ik ook prive gebruik. Nu moet ik wekelijks voor een behandeling naar een ziekenhuis in een andere stad. Mag ik deze reiskosten tegen 19 cent per kilometer aftrekken als ziektekosten?

Dank. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Marco,
U mag de werkelijke kosten die voor uw rekening komen, aftrekken als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Coco, 30-05-2013 18:11 #247
Ik ben 19 jaar en onder behandeling van een psycholoog (advies huisarts + Arboarts). Ik krijg hiervan maar 6 behandelingen vergoed door mijn zorgverzekering. Zijn de kosten voor de behandelingen buiten de vergoeding aftrekbaar? Inkomen is vanaf januari gedaald met 2/3 gezakt ivm ziektewet en contracturen. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste A. Coco,
Deze behandelingen op medische indicatie zijn fiscaal aftrekbaar met uitzondering van wat ten laste van uw eigen risico komt en minus de inkomensdrempel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. de Haan, 28-05-2013 13:50 #246
Kind (autisma) verblijft een paar dagen per week in een zorgboerderij om het gezin te ontlasten. De ouders betalen rechtstreeks aan de eigenaar van de zorgboerderij (geen PGB). Zijn deze bedragen aftrekbaar als Persoonsgebonden aftrek? Of voor een deel (bijvoorbeeld 25% vergelijkbaar met de "oude" AWBZ bijdrage). Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste J. de Haan,
1. Voor een zorgboerderij is meestal een AWBZ indicatie nodig die wordt verleend door het CIZ (wanneer het kind jonger is dan 18 jaar samen met het Bureau Jeugdzorg). Het CAK bepaalt dan wat de eigen bijdrage wordt, een eigen bijdrage die niet fiscaal aftrekbaar is.
2. Als de zorgboerderij niet erkend is, maar de hulpverlening is naar zijn aard een zorg die normaliter onder de AWBZ zou vallen, dan zijn deze kosten minus de normale kosten van levensonderhoud voor het kind als ziektekosten aftrekbaar (minus drempel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vatan, 19-04-2013 03:43 #245
Ik heb klachten aan mijn pudendus zenuw en de enige oplossing is een behandeling in Turkije voor 4000 euro. Behandeling is alleen te doen in Turkije namelijk een robotchirurgie. Hier in Nederland is dat niet mogelijk. Krijg ik alles vergoed via de belasting? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Vatan,
Als er een medische noodzaak is om de behandeling in het buitenland te laten verrichten, kunt u de kosten van behandeling minus drempel opvoeren als aftrekpost ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monica, 04-04-2013 15:21 #244
Geachte meneer zeemeeuw,

ik heb te horen gekregen van de belasting dat ik geen chronische ziekte kosten meer mag aftrekken. ik heb veel medicijnen 11 per dag waarvan er een paar niet meer worden vergoed. ook maak ik veel kilometers voor ziekenhuis bezoek via de stadsmobiel aov. heb astma en reuma. en hoge bloed druk en hartritmestoornis. het gaat over de aanslag van 2010. de belasting inspecteur zegt dat ik het via de gemeente moet vragen want vanaf 2007 zijn de posten voor chronisch ziekten niet meer aftrek baar hij kon het ook niet terug vinden bij de belasting. nu moet ik terug betalen hoe is dat mogelijk? met vriendelijke groet, monica Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Monica,
1. U mag de medicijnen die niet worden vergoed als ziektekosten aftrekken voor zover ze niet ten laste komen van het eigen risico
2. U mag de eigen vervoerskosten aftrekken.
3. Bij dit alles moet u wel een drempel die afhankelijk is van uw inkomen van de uitgaven aftrekken. Als die drempel hoog is, kan het zijn dat u geen aftrek meer hebt.
4. U kunt altijd binnen zes weken bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 04-04-2013 12:52 #243
Als je als rolstoelafhankelijke beengeamputeerde een ruimere auto koopt die je laat ombouwen zodat je met je linkerbeen kunt bedienen, kun je dan iets met de aanschafprijs van de auto zelf bij de IB-aangifte 2012? Of alleen de aanpassingskosten? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Patrick,
De aanpassingskosten worden niet apart vergoed, maar duurdere vervoerskosten door een aangepaste auto worden in de vorm van extra kosten per kilometer vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marja, 31-03-2013 15:43 #242
Ik heb vermogen in box 3 maar mijn inkomen is niet voldoende om de verhoogde eigen bijdrage van huishoudelijke hulp te betalen. Netto aan het CAK per 4 weken 243,22. In 2012 was dit per 4 weken 72,55. Kan ik iets doen, ik heb bijna geen spaargeld. Alvast bedankt, Marja Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Marja,
Als gedurende het jaar het vermogen sterk afneemt, kunt u een aanpassing van de eigen bijdrage vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merel, 29-03-2013 23:09 #241
Hallo!
Ik ben dit jaar meerdere keren naar een psycholoog geweest maar deze consulten worden niet vergoed door de verzekering omdat zij geen BIG registratie heeft. Kan ik deze wel aftrekken? Ook heb ik een operatie ondergaan bij een dermatoloog op doktersvoorschrift. Ik moest naast mijn eigen bijdrage ook extra kosten betalen. Mag ik deze ook opgeven?
Bedankt! Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Merel,
Als het bezoek op voorschrift van de huisarts is, zijn de kosten aftrekbaar. De kosten van de dermatoloog zijn aftrekbaar. Niet aftrekbaar is wat ten laste van het verplicht eigen risico komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 27-03-2013 15:54 #240
Ik heb fibromyalgie, en krijg er ongeveer 6x per week medische fysiotherapie voor, dit is 4,8 km per enkele reis. Ik heb nog nooit iets ingevuld bij mijn belasting aangifte voor km of zorgkosten, omdat ik eigenlijk niet weet hoe. Is het de moeite waard om in te voeren en hoe "bewijs" je dit achteraf? Mag ik hier 0,19 cent de km voor rekenen? Is er ook een drempel hiervoor? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Ingrid,
De fysiotherapie is aftrekbaar als het niet wordt vergoed en de gereden kilometers blijken uit het aantal bezoeken aan de fysiotherapeut. U mag de werkelijke kosten aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bernadette, 26-03-2013 17:44 #239
Mijn man en ik zijn chronisch ziek beide reuma en diabetes patiënten en ik heb lipoedeem dat is een nog onbekende ziekte kunnen we dan ziekte kosten aftrekken? Wij volgen een koolhydraten en vet arm dieet, maar diabetes dieet staat niet op de lijst van de Belastingdienst. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Bernadette,
De kosten van reuma, diabetes en lipoedeem mag u aftrekken (medicijnen, hulpmiddelen, behandeling), voor zover niet vergoed en niet ten laste van het verplicht eigen risico. Diabetes staat inderdaad niet meer op de lijst met diëten. Wellicht dat uw oedeem nog vraagt om natrium beperkte maaltijden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Slotman, 24-03-2013 16:45 #238
Hallo,

Mijn schoonvader heeft (vanwege incontinentie problemen) afgelopen jaar zijn bed matras vervangen (erg vies geworden). wellicht aparte vraag, maar is dit nieuw aangeschafte matras misschien aftrekbaar? Hij verblijft in een verzorgingstehuis - zorg met verblijf - op een eigen kamer en dus met eigen bed.

vriendelijke groet Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Slotman,
Het nieuwe matras is aftrekbaar plus ander beddengoed en de extra kleding als gevolg van de incontinentie. Natuurlijk alleen voor zover deze uitgaven voor zijn eigen rekening zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 24-03-2013 16:13 #237
Goedemiddag,

Ik ben 27 en heb in 2012 in overleg met mijn tandarts besloten om me toch door te sturen naar een orthodontist. In hoeverre zijn de kosten die ik hiervoor heb gemaakt in 2012 ook aftrekbaar?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Wendy,
De kosten van de tandarts en orthodontist zijn als ziektekosten aftrekbaar minus drempel minus de vergoeding van uw verzekering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 23-03-2013 12:45 #236
Mijn zoon lag 5 weken in een ziekenhuis op 20 km afstand, aansluitend twee weken in een ziekenhuis op 5 km afstand, en drie weken later weer (voor dezelfde ziekte) twee weken in het ziekenhuis op 20 km afstand. Reiskosten voor ziekenbezoek zijn aftrekbaar zolang niet meer dan een maand tussen de opnamen zat. Nu zat minder dan een maand tussen de opnamen, maar wel meer dan een maand tussen de opnamen waarvoor de reiskosten aftrekbaar zijn. Mogen we dan toch de reiskosten voor zeven weken ziekenbezoek aftrekken? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Judith,
U mag de perioden in het ziekenhuis bij elkaar optellen. Wel geldt steeds de minimaal vereiste afstand van 10 kilometer enkele reis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 23-03-2013 09:41 #235
Goedemorgen,
door slechtzien en niet verdragen van lenzen is het mij aangeraden bij het oogziekenhuis om een lensinplantatie te overwegen. nu zijn de kosten ong. 6000 euro voor beide ogen en worden niet vergoed. mijn vraag is of dit aftrekbaar is?

met vriendelijke groet,

Jan Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jan,
Voor alle hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen geldt dat ze niet fiscaal aftrekbaar zijn. Pas als de ingreep medisch noodzakelijk is, zal de ingreep naar alle waarschijnlijkheid door de verzekering worden vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nardie, 22-03-2013 17:22 #234
Vorig jaar augustus zijn wij naar een veel duurdere woning verhuisd met bad- en slaapkamer op begane grond voor onze gehandicapte zoon. Bij het zoeken kon/wilde de gemeente niet helpen en we hebben wel een verhuisvergoeding ontvangen, maar verder geen financiele tegemoetkoming voor het huis. Is hier belastingtechnisch nog iets te doen? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Nardie,
Aanpassingen aan een huis om medische redenen zijn in 2020 niet fiscaal aftrekbaar, de kosten van verhuizen ook niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Worstelaar, 21-03-2013 20:54 #233
Hallo,

Mijn dochter heeft verstandelijke beperking en gaat negen dagdelen naar een dagbesteding. Zij woont bij ons huis en we zorgen voor alles wat ze nodig heeft. We hebben dit jaar mantelzorg compliment gekregen. Welke kosten kunnen we nog aftrekken?

Mvg Worstelaar Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Worstelaar,
Been (2020).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gabri, 21-03-2013 18:37 #232
Hallo,

Sinds een paar jaar heb ik erg veel last van overgangsverschijnselen en slik hiervoor het homeopatische middel Ymea. Echte hormoonpreparaten wil ik niet slikken i.v.m. familiaire borstkanker gevallen in mijn familie waar ik helaas ook een aantal jaren geleden door getroffen ben. Mag ik dit homeopatisch middel invoeren onder het kopje "Medicijnen doktersvoorschrift"? Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Gabri,
Als het door een arts is voorgeschreven is het fiscaal aftrekbaar. Zelfzorgmiddelen zonder recept zijn ook aftrekbaar als het voor chronisch verbruik is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huijbregts, 21-03-2013 13:25 #231
Mijn moeder is 87 jaar en haar voeten worden door een pedicure onderhouden omdat zij dit onmogelijk zelf nog kan. U schreef dat dit aftrekbaar is, maar ik kan niet vinden onder welk kopje ik dit zou kunnen onderbrengen. Genees en heelkundige hulp of een andere plek?
Mvg Huijbregts Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Huijbregts,
Dit valt net zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut onder de genees- en heelkundige hulp (is paramedische hulp).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerda, 21-03-2013 08:31 #230
Hallo,

Onze dochter moet vanwege haar psyche begeleid wonen. Hiervoor betaalt ze een bijdrage per maand aan het CAK, kan deze bijdrage afgetrokken worden? Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Gerda,
De verplichte eigen bijdrage is niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 20-03-2013 16:12 #229
Kan ik de kosten voor het opladen van een scootmobiel aftrekken? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Ron,
U mag de kosten van gebruik en onderhoud van de scootmobiel niet aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maris, 20-03-2013 13:28 #228
Hallo, ik moet dit jaar om medische redenen een borstverkleining ondergaan. Hierdoor heb ik een compleet nieuwe garderobe nodig. Dus Bh's, maar ook alle andere bovenkleding en zelfs jassen (gezien de omvang).

Wat is hier allemaal afrekbaar van de belasting en binnen hoeveel tijd moet ik deze kleding, die ik hier aan toe kan schrijven, gekocht hebben? Ik wordt in de herfst geopereerd en dan volgt de winter en dus winterkleding. Als het uerhaupt aftrekbaar is, mag ik het jaar daarop nog zomerkleding declareren? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Maris,
Uw behandeling, vervoer en verbijf zijn fiscaal aftrekbaar minus de drempel en voor zover niet wordt vergoed door de verzekeringsmaatschappij. Uw nieuwe kleding is niet aftrekbaar. De aftrek van kleding en beddengoed is pas aan de orde als men door een ziekte meer kleding nodig heeft, bijvoorbeeld als men meer dan normaal bevuilt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lezenne, 19-03-2013 14:37 #227
Voorbeeld rekensom "kosten voor de aanpassingen aan een woning". Ter verduidelijking van de rekensom graag het volgende aangepaste voorbeeld invoegen:
"Stel de waarde van de woning was 100.000 euro en na de uitgaven van 15.000 euro is de waardestijging 12.000 euro. Dan is aftrekbaar 15.000 euro minus 12.000 euro plus 1.500 euro ofwel 4.500 euro."
Hieruit blijk de waardestijging van meer dan 10%. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Lezenne,
Deze aftrek bestaat in 2020 niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 17-03-2013 16:50 #226
Hallo,

Mijn moeder van 76 is dit jaar geopereerd aan darmkanker en heeft nu geen anus meer maar een stoma. Door allerlei complicaties en 2 TIA's is zij uiteindelijk ruim 2 maanden van huis geweest. Gezien haar toestand hebben wij toen een nieuw 2-persoonsbed aangeschaft, welke in hoogte verstelbaar is en ook bij hoofd- en voeteneinde en voorzien van een optrekstang (papegaai). Ook hebben we nieuw beddengoed aangeschaft ivm kunnen lekken stoma. Mag ik hier kosten voor aftrekken? En mogen wij ook de reiskosten aftrekken naar ziekenhuis en zorghotel? Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo C,
1. Als het bed niet via de WMO werd verstrekt, zijn de extra kosten ten opzichte van een gewoon bed aftrekbaar.
2. Extra kleding en beddengoed zijn in dit geval aftrekbaar.
3. De reiskosten voor ziekenbezoek zijn onder voorwaarden aftrekbaar (gezamenlijke huishouding, langdurig ziek, aantal kilometers).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 17-03-2013 15:30 #225
Na een jarenlange ziekte heb ik een operatie moeten ondergaan. na deze operatie ben ik heel veel kilo's afgevallen en moet ik nieuwe kleren kopen, zijn deze aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Monique,
Nieuwe kleding als gevolg van afvallen zijn niet aftrekbaar als ziektekosten als u (niet meer) chronisch ziek bent. Wel gedurende een ziekte als de noodzaak door de ziekte ontstaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Bikker, 17-03-2013 12:46 #224
Mijn moeder is vorig jaar overleden in buitenland. Hierdoor kregen we veel extra kosten die niet door de verzekering gedekt waren. Totale kosten ruim €3000 euro. Ik heb gelezen dat deze kosten aftrekbaar zijn, maar bij welk hoofdstuk is dit?

Met Vriendelijke Groet,
H.Bikker Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste H. Bikker,
De ziektekosten tot het moment van overlijden zijn bij uw vrouw in de aangifte inkomstenbelasting als ziektekosten aftrekbaar. De kosten na overlijden in de aangifte erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Flower, 15-03-2013 19:11 #223
De kosten voor een medische verklaring voor het aanvragen van een rijbewijs zijn NIET aftrekbaar. Zijn de voor eigen rekening komende kosten van aanvullend onderzoek (bv. oogheelkundig onderzoek of neurologisch onderzoek) t.b.v. verleging rijbewijs WEL of NIET aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Flower,
De kosten van het aanvullend medisch onderzoek zijn wel aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Douwe, 15-03-2013 13:29 #222
Hoe bepaal ik de werkelijke auto kosten… misschien een stomme vraag maar zou het echt niet weten. Neem aan afschrijving van de auto. Verbruik bepalen. Onderhoudskosten van dat jaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Douwe,
Dat is geen domme vraag hoor, want die kosten zijn niet zo eenvoudig te bepalen als u met de eigen auto gaat. Het zijn uw afschrijvingen, kosten van onderhoud en uw brandstof per gereden kilometer plus parkeergeld. Dat kan per auto weer anders zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemo, 14-03-2013 20:29 #221
Mijn dochter (20) heeft diabetes type 1, daaraan gerelateerd enorme gebitsproblemen. Zijn de tandartskosten gemiddeld 1500 euro per jaar aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Annemo,
Omdat uw dochter ouder is dan 18 jaar, zijn de tandartskosten (voor zover niet vergoed) bij haar aftrekbaar als zij de rekening van de tandarts ook betaald heeft. De kosten zijn niet bij u aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hermina, 14-03-2013 14:55 #220
Hallo
Kan ik een KETTLER GOLF R- RECUMENT HOME TRAINER aftrekken van de belasting? Ik heb een gesloten spin bifida en neurofibromatoze. heb 3 maal fysiotherapie per week en 4 dagen heb ik geen fysiotherapie en dan kost het mij weer heel veel pijn om weer op te starten, met de therapieën als de dag weer is aan gebroken. Om de pijn zo veel mogelijk te verlichten en om zo zelfstandig mobiel te blijven is dit mijn vraag is de home trainer wat hier boven staat beschreven aftrekbaar van de belasting. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Hermina,
De home trainer is aftrekbaar als die door uw huisarts voor u als medisch noodzakelijk hulpmiddel wordt bestempeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 13-03-2013 12:59 #219
Goedenmiddag,

Mijn zoon heeft de diagnose "syndroom van Asperger" en als gevolg daarvan hebben wij voor hem op school, zodat hij mee kan komen, een laptop moeten aanschaffen en zijn schoolwerkboeken digitaal moeten aanschaffen. Is dit aftrekbaar? Ook is er tegenwoordig een digitale coach als app beschikbaar, wat hem (en ook ons) helpt om zijn algemene dagelijkse leven een stuk eenvoudiger te leven. Deze is echter alleen beschikbaar voor een i-phone en daar hebben we geen geld voor. Is de aanschaf van zo'n toestel in dat geval aftrekbaar?

Met vriendelijke groeten,
Wendy Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Wendy,
Als de aanschaf van laptop en software noodzakelijk is om mee te kunnen komen in het dagelijkse leven, zijn ze aftrekbaar als hulpmiddel bij ziekte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Douwe, 13-03-2013 10:25 #218
Hallo,

Ik heb vorig jaar vele kilometers moeten maken om behandeld te worden aan mijn rug.
De behandelingskosten kan ik opvoeren, maar hoe zit het met de reiskosten, welk bedrag mag ik hiervoor rekenen 0,19 p/km of meer. En voor mijn tandarts die ik nog in mijn oude woonplaats heb aan moeten houden kan ik hier ook reiskosten voor opvoeren en zo ja hoeveel, alvast bedankt voor een spoedige reactie.

mvg, Douwe Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Douwe,
Als u met uw eigen auto bent gegaan, mag u de werkelijke autokosten aftrekken, ook voor uw bezoek aan de tandarts.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jansen, 12-03-2013 21:28 #217
Hallo,

Wij hebben drie kinderen die astmatisch zijn en medicijnen gebruiken, bij de oudste zijn ook allergieën vastgesteld. Kan ik voor alledrie de post "extra uitgaven voor kleding en beddengoed" opgeven?
Alvast bedankt voor uw reactie.
fam. Jansen Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo fam Jansen,
Als door een chronische ziekte aantoonbaar extra kleding of beddengoed nodig is, zijn die kosten aftrekbaar. Dat kan bij astma het geval zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. van Lieshout, 12-03-2013 16:29 #216
Hallo,
Wij moeten met onze zoon op jaarbasis nogal wat kilometers afleggen naar GGZ en diverse andere jeugdinstanties. Behoort dit ook tot de aftrekposten van de belasting en hoe doen wij dit?

Bij voorbaat dank
C van Lieshout Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo C. van Lieshout,
Als u uw minderjarige zoon brengt voor een medische behandeling of consult zijn de werkelijke reiskosten als ziektekosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Holtslag, 11-03-2013 13:11 #215
Hallo,
Mijn schoonmoeder had een hernia en is constant van het kastje naar de muur gestuurd. Uiteindelijk heeft zij een operatie, op eigen verzoek, ondergaan in de Rugkliniek Iprenburg in Veenhuizen. Deze kosten waren ongeveer 8000 euro en voor eigen rekening. Zijn deze kosten aftrekbaar, alsook de kosten van vervoer naar Veenhuizen (vanuit Den Helder)? Overigens de operatie heeft een gunstig effect gehad, waardoor zij weer vrijuit kan lopen. (zij is 72 jaar) Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo J. Holtslag,
De kosten van de operatie, kliniek en vervoer zijn aftrekbaar als ziektekosten (minus drempel op basis van het inkomen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. M. Verheul, 11-03-2013 11:40 #214
Ik ben immobiel maar kan nog autorijden. Kan ik de gehele kosten aftrekbaar maken? Ik heb een bewijs hiervan van de orthopeed die mij niet meer kan helpen. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste W. M. Verheul,
U mag de meerkosten als gevolg van uw ongemak aftrekken (grotere auto, meer kilometers).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mustafa, 11-03-2013 11:22 #213
Accupunktur kosten in het buitenland (buiten EU) en reiskosten ivm. bejhandeling naar buitenland. Is dit aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Mustafa,
Als de acupunctuurbehandeling alleen daar mogelijk was, zijn de kosten aftrekbaar. Maar of dat zo is, kan door de fiscus in twijfel worden getrokken. Een medische verklaring van de huisarts kan dan helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Du Bhoutan, 11-03-2013 10:42 #212
Ik heb een vraag m.b.t. aftrekpost zorgkosten 2012. Ik hen een persoons-alarm zodat ik hulp kan oproepen van een dokter via een alarmknop thuis. Kan ik deze maandelijkse kosten aftrekken? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste W. Du Bhoutan,
U mag de kosten van gebruik van dit hulpmiddel niet langer aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Cini, 11-03-2013 08:15 #211
Kan ik de eigen bijdrage voor de psycholoog aftrekken? (200 euro). Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste M. Cini,
Uw verplichte eigen bijdrage voor een psycholoog is niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 10-03-2013 13:00 #210
Mag ik de reiskosten naar mijn fysiotherapeut aftrekken? Hoeveel cent per km? Ik heb een middenklasse auto. Alvast bedankt Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Linda,
U mag de werkelijke kosten aftrekken (hangt ook van de leeftijd van uw auto af).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemarie, 08-03-2013 23:07 #209
Hallo, wij hebben dit jaar meer dan 4000 kilometer aan reiskosten gemaakt van en naar het ziekenhuis. Hoeveel hiervan krijgen we terug van de belastingdienst? of wat hiervan kan ik opgeven? Indien we hiervan geld terug krijgen betekend het dan dat we zorgtoeslag ontvangen?

Groetjes. Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Annemarie,
1. De zorgtoeslag is afhankelijk van de hoogte van uw verzamelinkomen en dat wordt met een aftrekpost ziektekosten inderdaad lager, maar of dat voldoende is?
2. Als de reiskosten voor uzelf zijn, hebt u recht op de aftrek van de werkelijke reiskosten, anders onder voorwaarden 19 cent per kilometer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjan, 07-03-2013 20:32 #208
Hallo,
Ik heb Narcolepsie en heb een motorrijbewijs, daarvoor moet ik een medische keuring ondergaan een MWT(test bij vaststelling rijvaardigheid) kosten 300, 00.
Deze keuring gebeurt op Kempenhaege te Heeze.
Krijg ik deze kosten vergoed van mijn ziektekostenverzekering en kan ik deze kosten aftrekken bij de belasting volgend jaar.Ik ben verzekerd bij VGZ en aanvullend verzekerd
alvast bedankt, Marjan Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Marjan,
1. Het hangt ervan af wat voor aanvullende verzekering u hebt. In het vitaalpakket van VGZ bijvoorbeeld zit 500 euro voor preventie, waaronder een medische keuring voor het rijbewijs.
2. De medische verklaring voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs is niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisette, 07-03-2013 14:41 #207
Beste Zeemeeuw,

Net als vele anderen heb ik voor u een vraag. Ons zoontje heeft toen hij 8 weken oud was in totaal 3,5 week in kritieke toestand op de IC gelegen (daarna overgeplaatst naar een ziekenhuis in de buurt). Omdat ik op de IV niet op de kamer mocht blijven slapen maar wel in de buurt moest blijven is er een kamer in het RMD huis voor mij geregeld. Kosten 15,00 per nacht. Reisafstand naar huis was meer dan 50km. Kan ik het bedrag voor de verblijfskosten van het RMD huis wat niet door de zorgverzekering is vergoed terugvragen als zorgkosten? En zo ja… waar? (reiskosten en parkeerkosten zijn me wel duidelijk). Ik heb net een half uur met verschillende werknemers vd belasting aan de telefoon gezeten, maar niemand wist of de verblijfskosten wel of niet aftrekbaar waren en zo ja waar ik dit dan in moest vullen. Daarom adviseerden ze me om een schriftelijk verzoek te sturen… (wachttijd 8 weken) Ik heb het idee dat dit makkelijker kan… ;-) Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Lisette,
1. Helaas wordt uw verblijf in een RMD in Nederland niet gezien als ziektekosten. Wel is het zo dat een gemeente bijzondere bijstand kan verlenen om een verblijf van de ouders in een Ronald Mc Donald huis mogelijk te maken. Dan worden de kosten van verblijf vergeleken met de reiskosten om te zien of het verblijf ook financieel doelmatig is.
2. Waarschijnlijk bent u beter af om de werkelijke reiskosten van u of uw partner in rekening te brengen op de dagen dat u uw zoontje hebt gebracht en gehaald (indien van toepassing) en 19ct per kilometer voor de tussenliggende dagen. De fiscus kan wel om een specificatie vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Janssen, 07-03-2013 14:20 #206
Het eigen risico dat je betaald is dat eigenlijk aftrekbaar? Dit bedrag moet je toch eerst betalen terug betalen aan je zorgverzekeraar voor je de rest vergoed krijgt? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste M. Janssen,
Het eigen risico is niet aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

An, 07-03-2013 09:29 #205
Ik ben 87 jaar en kan niet zelf mijn voeten verzorgen. Is de pedicure aftrekbaar?

mvr An Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste An,
In uw geval zijn de kosten van de pedicure als gevolg van uw leeftijd aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellen, 06-03-2013 21:35 #204
Zijn de kosten voor ooglaseren aftrekbaar?

Ziekenbezoek zoon: zijn de reiskosten aftrekbaar (ligt al 2 maanden in het ziekenhuis), zo ja, tegen welk bedrag? 0, 19 cent? Mag ik de parkeerkosten ook aftrekken?

Mvg Ellen Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Ellen,
1. De kosten van ooglaseren zijn niet meer fiscaal aftrekbaar.
2. De reiskosten voor een ziekenbezoek aan uw zoon zijn aftrekbaar als hij minimaal een maand in het ziekenhuis ligt. De aftrek is exclusief parkeergeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evert, 06-03-2013 12:17 #203
Vraag 1:
Ik heb mijn kind (behoort tot huishouden) diverse malen ivm ziekte naar ziekenhuis moeten rijden. Kan ik naast de werkelijke reiskosten ook parkeergeld aftrekken?

vraag 2: De premies zorgverzekering basispakket en eventuele aanvullende verzekeringen voor uw kinderen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Wat zijn die voorwaarden? Ik kan ze niet vinden. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Evert,
1. U mag de werkelijke reiskosten plus parkeergeld aftrekken.
2. Zorgpremies zijn niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Simmelink, 05-03-2013 21:54 #202
Mijn vrouw mist door een ongeval haar rechteronderarm. Verder heeft ze een nieuwe knie en twee keer een nieuwe heup gekregen. Ook is ze gedotterd. Ze kreeg van de gemeente Zwolle een fiets voor gehandicapten (van Raam Fiets) met lage instap in bruikleen. In december j.l. is deze fiets gestolen. Ze krijgt van de gemeente geen nieuwe fiets. We hebben er zelf één moeten kopen. Extra onkosten. Anders kwam ze nergens meer.
Vraag is dit een aftrekpost voor de belasting? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste A. Simmelink,
U kunt de fiets niet aftrekken als ziektekosten, dit loopt via de WMO.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 05-03-2013 20:24 #201
Mijn moeder is vorig jaar overleden. Ik heb haar regelmatig naar het ziekenhuis gereden in verband met de bestralingen en andere onderzoeken/doktersbezoeken die zij moest ondergaan. Ik neem aan dat die kilometers wel aftrekbaar zijn? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Sandra,
Deze vervoerskosten zijn bij de aangifte inkomstenbelasting van uw moeder aftrekbaar, niet bij u. Uitzondering hierop is de situatie waarbij u met uw moeder één huishouding vormde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meta, 05-03-2013 19:14 #200
Bezoek aan de psycholoog is dat ook aftrekbaar van de belasting?

Met vriendelijke groeten
Meta Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Meta,
De kosten van een psycholoog zijn in het algemeen niet aftrekbaar. Hier zijn wel uitzonderingen op, bijvoorbeeld als er sprake is van een medische indicatie, dyslexie, psychische problemen door ontslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilco, 05-03-2013 10:58 #199
Mijn dochter van 6 is hoog begaafd en heeft daardoor nogal wat psychische problemen op school doordat daar voor haar niet voldoende uitdagend wek wordt aangeboden. Dit resulteert ook een vervelend gedrag thuis. In oktober/november en december heeft zij een externe verrijkingsklas bezocht. Kosten eu450, = en 10x enkele reis 45km. Zijn deze kosten van de inkomstenbelasting af te trekken? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Wilco,
Een verrijkingsklas wordt niet gezien als ziekenzorg, ook al begrijp ik goed dat ook de klachten zo kunnen verminderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Es, 03-03-2013 14:02 #198
Mijn man heeft een scootmobiel van de gemeente, om ook verder weg te kunnen hebben wij een kleine opvouwbare scootmobiel voor in de auto gekocht. Nu mijn vraag : is deze aftrekbaar en zo ja, zijn dan de elektrakosten en verzekering voor beide aftrekbaar.

Alvast dank voor uw antwoord Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Van Es,
De scootmobiel wordt via de WMO verstrekt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Mevius, 28-02-2013 15:19 #197
Ik wil aangifte doen voor mijn schoonouders. Man 92 vrouw 89 jaar. Voor haar is een psycho geriatrisch onderzoek gedaan ivm dementie in november 2012 echter de zorgverzekeraar die hier een eigen bijdrage van euro 200 voor rekent, factureert in februari 2013 zodat deze kosten dit jaar zijn betaald. Kan dit bedrag toch worden opgevoerd in de aangifte over 2012? Mijn schoonvader rijdt nog auto en heeft vorig jaar talloze malen het ziekenhuis bezocht waar mijn schoonmoeder lag ivm blaaskanker. De enkele reisafstand is 5,7 km. Kan er door de heen en terugrit te nemen toch een aftrekpost voor reiskosten worden opgevoerd? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jan Mevius,
1. In de belastingaangifte kunnen alleen de kosten worden opgegeven die ook zijn betaald.
2. Helaas moet de afstand (enkele reis) minimaal 10 kilometer zijn om voor aftrek in aanmerking te komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Noelle, 28-02-2013 12:10 #196
Mijn zoon heeft dyslexie en tevens ook een dyslexie verklaring. Hij gaat 1x per week naar bijles wat we zelf hebben geregeld en betalen. Zijn de kosten van de bijlessen aftrekbaar?

Met vriendelijke groet,

Noelle Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Noelle,
De bijles wordt niet gezien als medische verzorging waardoor de kosten niet als ziektekosten aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 26-02-2013 13:18 #195
Mijn vraag : Draag al jaren een steunkous i.v.m. een lymp oedeem arm. Dit is een chronische aandoening. Wat voor bedrag kan ik opvoeren aan specifieke zorgkosten 2012?
Bedankt alvast voor uw antwoord. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Petra,
U mag de kosten van de kousen minus de vergoeding van de verzekeraar opvoeren als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Peemen, 19-02-2013 20:34 #194
Zijn steunkousen aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste J. Peemen,
Steunkousen zijn fiscaal aftrekbaar als hulpmiddel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bernhard, 18-02-2013 14:06 #193
Vraagje: Onze zorgverzekeraar vergoed de eerste 20 dagen verblijf in het Ronald Mc Donald huis. Dat is 300 euro op jaarbasis. Voor de overige (dubbele) lasten moeten wij zelf zorgdragen. Zijn deze verblijfkosten op te voeren onder de specifieke zorgkosten opname jaar 2011 - 6 maanden en over jaar 2012 - 4 maanden. In 2 jaar dus totaal 10 maanden á € 15, 00 per nacht. WIE WEET RAAD? er schijnt jurisprudentie over te bestaan maar deze is voor ons onvindbaar! Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Bernhard,
1. Een gemeente kan bijzondere bijstand verlenen om een verblijf van de ouders in een Ronald Mc Donald huis mogelijk te maken. Daarbij worden de kosten van verblijf vergeleken met de reiskosten om te zien of het verblijf ook financieel doelmatig is.
2. In beginsel zijn de kosten van verblijf van een ander dan de persoon die medisch wordt geholpen, niet aftrekbaar. Wel zijn uw dagelijkse werkelijke reiskosten aftrekbaar. Wellicht kunt u die opvoeren in plaats van de verblijfkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar, 18-02-2013 09:30 #192
Ik heb een chronische spierziekten waardoor ik vaak rust op bed. Ik heb een bedbodem aangeschaft waarbij het hoofdeind en voeteneind electrisch verstelbaar zijn omdat ik dit niet handmatig kan ivm krachtverlies in handen. Is dit aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Mar,
Als dit op medische indicatie is (briefje huisarts vragen) en niet via de WMO wordt vergoed, zijn de meerkosten ten opzichte van een gewoon bed aftrekbaar als hulpmiddel bij de aftrek zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 16-02-2013 21:34 #191
Enkele jaren terug hebben we in Nederland zonder resultaat een door de zorgverzekeraar vergoed IVF traject afgerond.
In 2012 hebben we in het buitenland (Belgie en Spanje) een eiceldonatietraject gedaan wat wel tot zwangerschap heeft geleid. Daarvoor veel kosten gemaakt voor consulten, onderzoeken, medicatie, behandeling bij IVF kliniek en reiskosten. Alles in het buitenland en niet gedekt door ziektekostenverzekering. Alle kosten hebben betrekking op het vervullen van onze kinderwens en zijn dus niet strikt medisch noodzakelijk wegens ziekte, een chronische aandoening of wat dan ook.

In hoeverre zijn deze kosten aftrekbaar? Ben benieuwd naar uw reactie en alvast dank daarvoor. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Peter,
De kosten van eiceldonatie om medische redenen zijn fiscaal aftrekbaar, anders niet. In de meeste gevallen zal een medische reden toch de aanleiding zijn?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rach, 14-02-2013 12:15 #190
Ik heb een handicap door de post polio syndroom sinds mijn jeugd. Vorig jaar augustus heb ik een aanval gehaald, heb ik een verlammingscenische gehouden. Toen heb ik een elektrisch hoog -laagbed besteld via Wehkamp op mijn vrouw naam. Dat is geen ziekenhuis bed maar die voldoend weel aan de eisen i.v.m. mijn handicap. Want ziekenhuis bed is heel erg duur.
Ik heb wel een brief van de specialist als indicatie. Zijn dat aftrekbaar.
Met vriendelijke groet,
Rach. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Rach,
Als u dit bed als hulpmiddel nodig hebt, zijn de meerkosten ten opzichte van een gewoon bed aftrekbaar als ziektekosten. Daarbij veronderstel ik dat u een dergelijk bed niet via de WMO kon krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. J. Weijnman, 12-02-2013 14:37 #189
Mijn vrouw heeft een beperkt gezichtsvermogen, kan geen boeken meer lezen en heeft een I-pad die haar het lezen weer mogelijk maakt. Is de aanschaf daarvan aftrekbaar? We bezoeken regelmatig het oogziekenhuis te Doetinchem. Reiskosten aftrekbaar? Op aanraden van oogziekenhuis gebruikt ze een bepaald vitaminepreparaat. Is zonder recept verkrijgbaar, maar vrij duur. Aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste K. J. Weijnman,
1. Alle hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen zijn helaas uitgesloten van aftrek.
2. Reiskosten zijn aftrekbaar.
3. Niet elk preparaat is aftrekbaar in 2020.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rach, 10-02-2013 20:30 #188
Ik moet 2 dagen p/w van Den Haag naar AMC (Revalideren), vervolgens moet ik nog 2 dagen p/w naar Fysio. Is de reiskosten in verband met deze therapie aftrekbaar in 2010? en kan ik ook de parkeerkosten ook aftrekken.
Met vriendelijke groet,
R.O Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Rach,
U mag waar het gaat om de behandeling van uzelf de werkelijke reiskosten als zorgkosten aftrekken inclusief betaald parkeergeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 07-02-2013 13:25 #187
Ik loop voor een ivf/icsi behandeling bij UZ Gent in België. In 2012 hebben wij dus heel wat af moeten reizen. Ik lees hieronder:
- dat je de niet vergoede ziektekosten kan aftrekken --> We hebben naar Nederlandse maatstaven vergoed gekregen. Wij hebben dus een gedeelte zelf moeten betalen.
- de reiskosten heen en terug kan je aftrekken --> 0, 19 ct per km?
- hotelovernachting (normale prijs) kan je aftrekken
Snap ik het zo goed?

Wanneer je dit gaat opgeven, vraagt de belastingsdienst dan bijvoorbeeld een overzicht van het ziekenhuis als bewijs voor de reiskosten en/of een overzicht van de niet vergoede ziektekosten? Zo ja, weet ik dat en ga ik dit gelijk opvragen.

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Linda,
1. De niet vergoede kosten van de ingreep kunt u aftrekken.
2. U mag de werkelijke reiskosten aftrekken als het uzelf betrof.
3. De kosten van overnachting van wie u begeleid mogen wel worden afgetrokken als de begeleiding echt nodig is en u hebt betaald. Uw kosten zijn niet aftrekbaar.
4. De belastingdienst kan in beginsel van alles een specificatie vragen. Soms wordt het opgevoerde bedrag ook te hoog gevonden (dure overnachting) en daarom bij controle verlaagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Simmelink, 05-02-2013 12:27 #186
Mijn vrouw is gehandicapt, ze had een aangepaste fiets met lage instap in bruikleen van de gemeente Zwolle. Nou is deze onlangs gestolen en moesten wij een nieuwe
aangepaste fiets kopen (is 2e hands geworden). Vraag: kunnen we nog wat van de belasting hiervoor aftrekken? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste A. Simmelink,
Als u geen andere fiets van de gemeente kon krijgen, zijn uw kosten minus drempel mogelijk aftrekbaar als hulpmiddel voor uw vrouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ger de Bont, 04-02-2013 12:34 #185
Mijn vrouw heeft onlangs 2 kunstheupen gekregen. Alleen het douchen moest nog steeds in het bad gebeuren wat bijna onmogelijk is. Noodgedwongen heb ik nu een inloopdouche laten maken en mijn vraag is: kan ik de kosten van deze inloopdouche als specifieke zorgkosten aftrekken? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Ger de Bont,
Is niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. V. Dinther, 26-01-2013 23:53 #184
Kan ik reiskosten aftrekken bij de belasting voor vervoer en hulp in het gezin van mijn dochter ze heeft 2kleine kinderen, mijn kleinkinderen dus en heb veel ziekenhuis moeten rijden. Zij is in 3maanden overleden? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste N. V. Dinther,
Voor de inkomstenbelasting is die aftrek van reiskosten er alleen wanneer een kind tot uw huishouden behoort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 24-01-2013 08:40 #183
Mijn vrouw heeft afgelopen jaar een buikwandcorrectie ondergaan. Dit was volgens de chirurg op medische basis maar de zorgverzekeraar oordeelde anders. Gevolg: alle kosten voor eigen rekening. Nu is mijn vraag: kan ik de kosten mee nemen in mijn aangifte voor 2012.? Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Ruud,
Op basis van de medische basis kunt u de kosten aftrekken als ziektekosten voor zover ze boven de drempel uitkomen en niet ten laste gaan van uw verplicht eigen risico. Het deel dat ten laste is van het verplicht eigen risico is namelijk niet aftrekbaar. Als de fiscus er vragen over stelt, kunt u terugvallen op het schriftelijke attest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 23-01-2013 11:51 #182
In 2012 heb ik voor mijn echtgenote een hoog-laagbed aangekocht. Zij lijdt aan de aandoening MS en heeft veel rugpijn en met dit bed (met verstelbaar hoofd- en voetendeel) is de pijn aanmerkelijk minder en is zij in staat zelfstandig haar bed uit te komen. Zij krijgt hulp van de thuiszorg en het komt af en toe voor data zij op bed geholpen moet worden. Het gehele bed moet dan met de lattenbodem omhoog worden gebracht. Dit is een regel bij de thuiszorg. Kan ik de aanschafkosten als buitengewone last opvoeren? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Wim,
U mag de meerkosten ten opzichte van een gewoon bed opvoeren als aftrek als u het bed niet via de WMO vergoed hebt kunnen krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 23-01-2013 11:13 #181
Ik heb een vraag. Door ziekte heb ik veel minder netto loon ontvangen. Mag ik dit via mijn belasting opgave onder zorgkosten aftrekken? Groetjes John Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste John,
Derving van loon door ziekte is niet aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Salima, 14-01-2013 12:17 #180
Beste infoteur,

Mijn dochter van 5 jaar heeft sinds haar geboorte een ernstige koemelk(eiwit) allergie.
Zo ernstig dat ze bij het "ruiken" een product dat met melk is gemaakt al enorm moet hoesten en niezen en tranende ogen, loopneus etc. Laat staan als ze het inneemt dan raakt ze bewusteloos met ernstige gevolgen, daarom hebben wij ook een epiPen. Vorige week was ik voor controle bij specialist en die heeft nu gezegd dat ze ontsteking heeft aan haar luchtwegen(astma) en ze moet nu 2x p.dag een puffer krijgen. We hebben nu ook haar kamer opnieuw ingericht. Tapij eruit en vinyl en ook moet ik ander beddengoed kopen. Nu is mijn vraag, is dit aftrekbaar? Alvast heel erg bedankt Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Salima,
Als u een briefje heb van de huisarts dat dit moest gebeuren en dat de aandoening chronisch is, kunt u de meerkosten ten opzichte van een gewoon tapijt en beddengoed aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louis, 14-01-2013 10:58 #179
Een kennis, waarvoor ik de aangifte regel, is opgenomen in een verzorgingshuis wegens dementie en zit op een gesloten afdeling. Maandelijks wordt er een bijdrage betaald voor zorg met verblijf aan het CAK. Is hiervan nog iets aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Louis,
De verplichte eigen bijdrage is niet aftrekbaar. Wel aftrekbaar zijn als ziektekosten de zelf betaalde medicijnen, hulpmiddelen en dergelijke die niet ten laste komen van het verplicht eigen risico en niet vergoed worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Hooijer, 07-01-2013 19:24 #178
Mijn vraag is deze :Mijn moeder (93 jaar), inmiddels overleden, en schoonmoeder zijn in 2012 erg ziek geweest, waardoor we ongeveer 10.000 kilometer extra hebben gereden, is hier een aftrek post voor?

Bij voorbaat dank mvg

L.Hooijer Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste L. Hooijer,
Als de zieke die u bezocht en u geen gezamenlijke huishouding hadden, zijn uw reiskosten van ziekenbezoek niet aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Neeltje Luiden, 06-01-2013 18:02 #177
Voor het ziekenhuis bezoek van mijn moeder aan mijn vader mogen we 19 cent per km aftrekken. Mogen ook de parkeer kosten bij het ziekenhuis worden afgetrokken?
Bij voorbaat dank, Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Neeltje Luiden,
Bij eigen vervoer per auto voor een ziekenbezoek zijn de parkeerkosten niet afzondelijk aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Toon van Lieshout, 04-01-2013 11:30 #176
Geachte heer/mevrouw

Aangezien mijn onkosten hoger zijn voor de hulpmiddelen, die we gebruiken, dan de aanvullende ziektekostenverzekering, mogen we nu de aanvullende verzekering op de IB in mindering brengen?
Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Toon van Lieshout,
U mag voor de hulpmiddelen die kosten aftrekken die niet door uw verzekering of een andere instantie worden vergoed (uiteraard als het om aftrekbare hulpmiddelen gaat). De premies voor de aanvullende verzekering mag u niet aftrekken als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisanne, 03-01-2013 08:24 #175
Geachte heer/mevrouw,
Bij mij valt er net een enveloppe op de mat. Een rekening voor het betalen van 2872 euro voor de eigen bijdrage in de kosten voor het plaatsen van implantaten in de bovenkaak.
Is dit fiscaal aftrekbaar?
Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Lisanne,
Uw eigen bijdrage voor een implantaat is als hulpmiddel in 2020 fiscaal aftrekbaar. Als daarin ook zit uw verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (385 euro in 2020), is dat deel niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 31-12-2012 11:52 #174
Hallo,

Een paar vragen:
De eigen bijdrage voor de psycholoog (op doktersadvies) is die aftrekbaar?
De reiskosten naar psycholoog, fysio, logopedie zijn die aftrekbaar en moet ik dat op de een of andere manier aantonen? en is er een minimumafstand om te kunnen aftrekken? (logo zit op 3 km afstand maar moet er elke week naar toe).
De kosten van kalmeringsmiddelen die niet meer vergoed worden zijn die aftrekbaar?

alvast bedankt! Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Yvonne,
1. Een verplichte eigen bijdrage is niet aftrekbaar.
2. Uw reiskosten zijn aftrekbaar. Dat is niet afstand gebonden, maar er kan gevraagd worden om een bewijs van uw vervoerskosten.
3. Als de kalmeringskosten op medische indicatie zijn, zijn ze aftrekbaar voor zover ze niet ten laste komen van uw verplicht eigen risico en niet worden vergoed. Stel dat uw restant eigen risico 50 euro is en de kalmeringskosten die niet vergoed worden bedragen 80 euro, dan is maximaal 30 euro aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cindy Dam, 20-12-2012 21:24 #173
Geachte, in april dit jaar heb ik een Gastric Bypass Operatie gehad. Niet de gehele operatie werd vergoed. Ik moet EUR 2000, - zelf betalen. Is dit aftrekbaar? De reiskosten wel toch? Ook reiskosten voor bezoek van mijn man en kinderen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
C. D Reactie infoteur, 23-06-2020
Geachte Cindy Dam,
1. Als de ingreep om medische redenen was, zijn de kosten die niet vergoed werden en hoger zijn dan de drempel, aftrekbaar als ziektekosten.
2. Ook uw kosten van vervoer zijn aftrekbaar.
3. De reiskosten van vervoer van uw man (ziekenbezoek) zijn aftrekbaar als u minimaal een maand in het ziekenhuis hebt gelegen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank Groot, 12-12-2012 15:21 #172
Mijn partner is sinds september 2011 in Nederland op basis van een verblijfsvergunning. Sinds die tijd ook in de ziektenkostenverzekering. Verblijsvergunning loopt als in 2017.
Hij heeft op dit moment een afbetalingsregeling met een ziekenhuis, nog te betalen schuld per 01-01-2012 is 1796.62. Per 01-01-2012 zijn wij elkaars fiscaal partners. Kunnen wij, als wij deze schuld dit jaar in zijn geheel afbetalen, deze opvoeren als kosten voor de inkomstenbelasting als specifieke zorgkosten?
Deze kosten (totaal 2562.02) zijn ontstaan tijdens ziekenhuis bezoeken tijdens een verblijf in Nederland in 2011 en die binnen de reisverzekering vielen. Kon gezien medische noodzaak geholpen worden maar moest een afbetalingsregeling tekenen.
Graag een advies. dank u Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Frank Groot,
Als de ziektekosten om medische redenen gemaakt moesten worden en niet worden vergoed, zijn die kosten exclusief de eventueel te betalen rente aftrekbaar als zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 11-12-2012 12:05 #171
Mijn zoon gaat naar de kinderpsycholoog voor zijn PDD-NOS, mogen de kosten die ik zelf moet betalen aftrekken? Ik krijg van de zorgverzekeraar maar de helft vergoed omdat de kinderpsycholoog niet een "overeenkomst" heeft met zorgverzekeraars. We hebben een verwijs gekregen van de huisarts voor deze kinderpsycholoog omdat deze zeer goed staat aangeschreven voor kinderen met PDD-NOS. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Arie,
De niet vergoede kosten van de kinderpsycholoog plus uw kosten van vervoer mag u als ziektekosten aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 11-12-2012 09:24 #170
Wat fijn dat je hier vragen kunt stellen!

Mijn zoontje heeft astma, waardoor ik met beddengoed e.d meer kosten heb. Ikzelf heb reuma (dit jaar ontdekt). We zijn genoodzaakt om betere matrassen te kopen. Is dit (deels) aftrekbaar?

Mvg Magda Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Mieke,
Extra beddengoed dat nodig is door een chronische ziekte is aftrekbaar. Zie in het artikel onder het kopje Extra kleding en beddengoed en het wassen daarvan. Duurdere matrassen door een medische noodzaak zijn voor wat betreft de meerprijs ten opzichte van een gewoon matras aftrekbaar als hulpmiddel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 08-12-2012 10:06 #169
Mijn moeder is dit jar 2012 verhuisd op advies van de gemeente vanuit een eengezinswoning naar een gelijkvloers appartement. Zij moet zich gerplaatsen met een rollator, heeft een hooglaag bed nodig om in en uit bed te komen en kan zelf geen boodschappen meer halen. ik moet er zeker 2 x per week heen voor boodschappen en controle: dan zet ik even alles voor haar op een rijtje, verzorg de post en doe haar administratie zodat alles op rolletjes blijft lopen. Ik doe haar belastingaangifte al jaren en vraag mij nu af wat ik zelf kan aftrekken en wat ik onder haar naam moet aftrekken in 2012. Ik realiseer mij nu pas door het lezen van uw site wat een inspanningen ik allemaal lever en dat sommige zaken ook voor mijzelf aftrekbaar kunnen zijn, graag uw reactie, mvrgr, anja Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Anja,
1. In feite bent u mantelzorger voor uw moeder.
2. U woont niet bij uw moeder. Dat betekent dat er voor u geen aftrekbare ziektekosten zijn. Voor uw moeder wel. U doet er goed aan om de hele lijst eens na te lopen. Denk aan de kosten van vervoer, hulpmiddelen, medicijnen, beddengoed, hulp. Alles voor zover het niet wordt vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van Leerdam, 04-12-2012 15:55 #168
Mijn vraag aan u is: de door mij betaalde kosten voor multifocale inplantlensen, zijn deze aftrekbaar van mijn belasting aangifte? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste A. van Leerdam,
Contactlenzen en ooglaseren zijn niet fiscaal aftrekbaar, maar Implantlenzen zijn op voorwaarde van de medische noodzaak daartoe, fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Peemen, 03-12-2012 22:38 #167
Zijn kunstgebitten dit jaar aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste J. Peemen,
Een kunstgebit is, voor zover hij niet vergoed wordt, fiscaal aftrekbaar. Het is een hulpmiddel bij de ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornelia H., 29-11-2012 16:04 #166
Zijn de aanschafkosten van een verpleegbed aftrekbaar? Wij hebben een dergelijk bed nodig, de arbo schrijft dit voor aan de hulpverleners. Ik ga ervan uit dat dit een hulpmiddel is voor een ziekte. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Cornelia H,
Als een verpleegbed voor de patiënt noodzakelijk is om op te kunnen staan, is dit een hulpmiddel dat fiscaal aftrekbaar is voor het deel dat het bed duurder is dan een gewoon bed. Voorbeelden zijn bekend waarbij alleen de elektromotor onder het bed fiscaal werd vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 14-11-2012 11:25 #165
Gewaardeerde expert,
Mijn zwager heeft kanker. Hij kan in Nederland niet goed behandeld worden. In Duitsland wel. De zorgverzekeraar heeft geantwoord dat de kosten niet vergoed worden want de therapie biedt volgens hen geen meerwaarde. Kunnen deze kosten dan ook als aftrekpost worden opgevoerd in de belastingaangifte? Zo ja, geldt hiervoor nog een maximum of andere beperkingen?

hartelijk dank voor de hulp! Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Rob,
Als de huisarts uw zwager doorstuurt naar Duitsland (medische indicatie) zijn de kosten fiscaal aftrekbaar. Daar gaat wel de drempel die is gebaseerd op zijn inkomen vanaf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 08-11-2012 15:57 #164
Geachte zeemeeuw,
Zijn de kosten van een speciale fiets (driewieler met lage instap) mogelijk aftrekbaar?
De idee is dat mijn vrouw (artrose en chrone) langer mobiel blijft.
Met vriendelijke groet,
Kees Reactie infoteur, 23-06-2020
Geachte Kees,
De fiets wordt mogelijk via de WMO geleverd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iris, 05-11-2012 14:33 #163
Mijn partner had via een wmo-indicatie een scootmobiel tot zijn beschikking. Begin 2012 werd er via het CAK een eigen bijdrage gevorderd. Deze was zo hoog, dat wij besloten hebben zelf een scootmobiel aan te schaffen, daar dit uiteindelijk voordeliger was. Welke kosten kunnen wij hiervoor aftrekken? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Iris,
Als u via de WMO voor een scootmobiel in aanmerking komt, kunt daarvan gebruik maken. Er is hiervoor in 2020 geen fiscale aftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 03-11-2012 21:58 #162
Mijn man is voor 70% en 68% doof en dit is vastgesteld door de kno-arts. Hij draagt gehoorapparaten. Zijn hulpmiddelen als een speciale telefoon (die extra hard gezet kan worden of werkt op gehoorapparaten), een speciale dovenwekker, een deurbel voor gehoorgestoorden en een ringleiding om tv en radio te verstaan aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Inge,
Die hulpmiddelen zijn (deels) aftrekbaar. Als de Belastingdienst om een bewijs van medische noodzaak vraag, kunt u nog een briefje bij de arts vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sara, 31-10-2012 13:41 #161
Bedankt voor de snelle reactie.
Dus ik kan alle gemaakt kosten voor de ivf behandeling in Duitsland van de belasting aftrekken (vanaf drempel)? En ook de nodige overnachtingen? Wij moeten namelijk ca. 5 nachten in Duitsland verblijven.
Bvd, Sara Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Sara,
Als u geen andere keuze hebt voor overnachting en het redelijke prijzen zijn, kunt u ze aftrekken. De Belastingdienst kan wel met u in discussie treden over wat redelijk is. Dat is vooral aan de inspecteur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debruwan, 30-10-2012 14:01 #160
Hallo,
Begin van het jaar is bij mij fibromealgie geconstateerd, ik heb een behandelplan gevolgd in de st maartenskliniek en daar te spraken gebracht dat ik 's avonds om 20.00 naar bed ging omdat ik van de pijn niet meer kon zitten. Zij hebben toen geadviseerd om een stoel aan te schaffen die speciaal op mijn maat gemaakt is omdat zij het belangrijk vonden dat er tenminste 1 stoel in huis was waar ik goed op kan zitten. Ik heb inmiddels een stoel aangeschaft maar ik vraag me af of ik die bij de belastingaangifte als aftrekpost kan opgeven. Immers het was best een dure stoel die wij nooit gekocht zouden hebben als ik op "gewone" stoelen wel zonder pijn kan zitten. Nou heb ik gehoord dat het wel kan als het noodzakelijk is maar niet als het alleen maar handig is, maar waar ligt die grens en kan ik het opgeven? Kunt u mij daar antwoord op geven? Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Debruwan,
Als de stoel op medisch advies is en voor u als hulpmiddel noodzakelijk is om gewoon te kunnen leven en niet via de WMO kan worden geleverd, is de stoel mogelijk fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Notabene, 29-10-2012 14:38 #159
Ik heb een haarstukje moeten aanschaffen. Kosten 995 euro. De zorgverzekering betaalt 393 bij maar houdt daar weer 147,46 in als eigen risico.Mijn eigen kosten zijn dus 749,46.
Vraag 1: is het niet raar dat op een vergoeding uit de basisverzekering ook nog een eigen risico geldt?
Vraag 2: in hoeverre is dit bedrag van 749,46 aftrekbaar van de belasting of geldt dat alleen voor de 602, -- (995-393) Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Notabene,
Het verplicht eigen risico geldt juist voor zaken uit de basisverzekering, enkele uitzonderingen daargelaten:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/113394-hoogte-eigen-risico-zorgverzekering-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. T., 29-10-2012 13:06 #158
Geachte heer/mevrouw,

Mijn vader gaat per eind mei elke week naar het ziekenhuis is Antwerpen, omdat ze daar een experimenteel middel toedienen voor kanker. Het is een heel gedoe met de verzekering om vervoer te regelen. Nu breng ik hem bijna elke week. De heen en terugweg bedraagt 160 km totaal. Kan ik deze kosten bij de belastingdienst aftrekken en zo ja hoeveel is het bedrag? Ik rijd met de auto van de zaak waar ik bijtelling over betaal omdat ik deze ook privé gebruik.

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste T.T.,
Als uw vader niet met u een gezamenlijke huishouding voert, kunt u per kilometer privé gereden kilometer 19 cent aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sara, 28-10-2012 20:42 #157
Vraag:
1. Kan ik de kosten van buitenlandse (Duitsland) Ivf behandeling in 2012 aftrekken? Mits ik natuurlijk boven de drempel kom.
2. Kan ik de reiskosten naar het Duitse ziekenhuis voor de ivf behandelingen dan ook aftrekken?
2. En kan ik acupunctuur behandelingen aftrekken (mijn acupuncturiste is geen arts wel staat zij ingeschreven bij het NVA en in het Big register).

bvd Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Sara,
1. Niet bovenmatige reis en verblijfkosten voor een IVF-behandeling in het buitenland, kunt u opvoeren als ziektekosten.
2. Als zij in het BIG register is ingeschreven, zijn de kosten van acupunctuur die niet door de verzekering worden vergoed, fiscaal aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ramona, 26-10-2012 13:38 #156
Goedemiddag,

Ik heb onlangs een(eenzijdige) medische Neurologische contra expertise gehad ivm mijn letselschade. De zorgverzekering vergoedt deze niet en heb haar uit eigen beurs moeten voldoen. Is dit aftrekbaar?

Met groet,
Ramona Reactie infoteur, 23-06-2020
Goedemiddag Ramona,
Die kosten zijn als zorgkosten fiscaal aftrekbaar. Let wel op uw eigen risico en de drempel bij de aftrek van ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Groeneveld, 19-10-2012 10:19 #155
Geachte lezer.
Zijn de door mij betaalde kosten die de verzekering terug heeft gevraagd i.v.m het eigen risico, aftrekbaar? Het betreft dan de kosten voor medicijnen via de huisarts.
J.Groeneveld Delfgauw Reactie infoteur, 23-06-2020
Geachte J. Groeneveld,
Kosten die u maakt door het verplicht eigen risico zijn niet alsnog fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank Goedhart, 16-10-2012 14:52 #154
Mijn partner is door kinderverlamming verlamd aan haar ene been en draagt een lange beenbeugel. Door de beenbeugel slijten haar kledingpantalon en schoenen sneller, is hier ook een aftrekpost voor? M.v.g Frank Goedhart Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Frank Goedhart,
U kunt standaard 300 euro aftrekken voor kleding als gevolg van invaliditeit en 750 euro als de uitgaven aantoonbaar zijn (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric Joosten, 11-10-2012 14:27 #153
Hallo,

Mijn zoon krijgt therapie via Kinder- en Jeugdtherapie, deze worden door onze zorgverzekeraar niet vergoed. Is deze wel aftrekbaar inclusief de kilometers die we er naar toe moeten rijden?

Met vriendelijke groet,
Eric Joosten Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Eric Joosten,
Als de kindertherapie en jeugdtherapie op medische indicatie is, zijn het zorgkosten die u kunt aftrekken. Hetzelfde geldt voor uw reiskosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 11-10-2012 08:39 #152
Goedemorgen,

Ik heb een korte vraag. Ik krijg medicijnen, maar ik kom niet tot mijn eigen risico, ik moet ze dus zelf betalen. Is dat aftrekbaar?

Mvg Linda Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Linda,
Medicijnen die u door het verplichte eigen risico zelf moet betalen, zijn niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 10-10-2012 14:01 #151
Als mijn moeder de rolstoelauto zelf aanschaft ondanks dat ze geen rijbewijs heeft is het dan wel aftrekbaar? Of kan het ook dat mijn vader de auto aanschaft, die heeft namelijk wel een rijbewijs. Of speelt het hebben van een rijbewijs geen rol voor de aftrek? Bij voorbaat dank Jan. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jan,
Als uw vader de auto aanschaft en uw moeder de instelling ook mag verlaten, zijn de meerkosten aftrekbaar. De kosten zijn niet in één keer aftrekbaar, maar moeten worden uitgesmeerd over de levensduur van de auto. De zorgkosten van uw ouders en betaald door uw ouders zijn immers bij uw vader aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 10-10-2012 09:45 #150
Hallo, ik wil u vragen of de aanschaf van een rolstoelauto aftrekbaar is. Mijn moeder zit permanent in de rolstoel, ze woont in een awbz instelling (verzorgingshuis) alwaar de transfers met behulp van een tillift worden uitgevoerd. Nu wil ik een rolstoelauto aanschaffen waar ze met de rolstoel in kan worden gereden. Mag ik (zoon)de aanschaf prijs dan aftrekken bij de belastingaangifte over 2012. Bij voorbaat dank Jan. Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Jan,
De rolstoelauto is bij u niet fiscaal aftrekbaar, omdat u voor uzelf geen rolstoelauto nodig hebt. Helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 09-10-2012 17:08 #149
Ik laat binnenkort een correctie aan mijn lip doen. Hier is een zwelling in ontstaan door een permanente filler in 2005. De plastische chirurg schrijft op de factuur: "medische indicatie" Is dit voldoende voor de Belastingdienst? Kan ik deze factuur nu in aftrek brengen?
Vriendelijk bedankt. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Linda,
De plastisch chirurg is een geneeskundige en dus geldt ook zijn aantekening dat het op medische indicatie is. U mag in dat geval de kosten minus eventuele vergoedingen aftrekken als zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manon, 08-10-2012 22:35 #148
Mijn man en ik willen naar een relatietherapeut. Is dit ook aftrekbaar voor 2012?
Met vriendelijke groet,
Manon Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Manon,
De kosten van een relatietherapeut zijn niet als zorgkosten fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jannie, 06-10-2012 16:29 #147
Ik loop sinds dit jaar bij de psycholoog voor angstbehandeling en rij wekelijks heen en weer met mijn eigen auto. Is dit aftrekbaar van de belasting?
Verder heb ik nog een dochter met pdd nos, hij moet ook 2 wekelijks naar de psycholoog.
Verder is ons door de rechter opgelegd dat dochter onder begeleiding haar vader mag zien, moet hier ook veel voor rijden. Is dit ook aftrekbaar?

Hoor graag uw reactie

met vriendelijke groet
Jannie Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jannie,
Als u de psycholoog op medische indicatie bezoekt, zijn uw reiskosten aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor uw dochter met uitzondering van de reiskosten voor het bezoek aan haar vader (geen bezoek aan een medicus of door hem aangewezene).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 05-10-2012 11:29 #146
Zijn reiskosten naar physiotherapeut en matuurkundige therapeut aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Linda,
Als het uw eigen reiskosten zijn en er een medische noodzaak bestaat, zijn die fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wouter, 02-10-2012 21:40 #145
Beste Infoteur,

U steld hier dat:

Beste Kalisingh,
Aftrekbaar zijn de kosten die met het overlijden verband houden zolang ze onder de gegeven omstandigheden gedaan plegen te worden en niet buitensporig hoog zijn. Daar horen ook uw reis en verblijfkosten bij. En daar zit nu ook de pijn. Ik kan op basis van deze gegevens niet bepalen of de kosten buitensporig hoog zijn. Dat zult u aan uw belastinginspecteur moeten voorleggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nu lees ik hier dat dit sind 2009 niet meer het geval is:
http://www.uitvaartverzekering.nl/?s_page_id=68&scat=67&id=13777&pid=1

Kunt u me uitleggen of de kosten (vliegticket, onderkomen) die worden gemaakt om een begravenis bij te wonen van een familielid aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting?

Groetjes Wouter Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Wouter,
De kosten zijn aftrekbaar bij de aangifte erfbelasting als gemaakte kosten voor de uitvaart, helaas niet de aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. W. van de Merbel, 01-10-2012 12:00 #144
Mijn vrouw is opgenomen geweest in een verpleeginrichting vanwege dementie. Is de eigen bijdrage aftrekbaar? Ze is inmiddels overleden. Zijn de begrafeniskosten aftrekbaar?

Dank! Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste L. W. van de Merbel,
1. Als het een AWBZ instelling is, geldt er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage die niet fiscaal aftrekbaar is. Het meerdere voor de zorg is wel fiscaal aftrekbaar als specifieke zorgkosten.
2. De begrafeniskosten zijn aftrekbaar van de nalatenschap en erfbelasting, niet van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jh van Dijken, 19-09-2012 11:07 #143
Ik heb dit jaar, 2012, 3500 euro zelf betaald aan de tandarts. Is dit aftrekbaar? Gr Jan. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jh van Dijken,
De kosten van de tandarts minus wat wordt vergoed minus de drempel zijn fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 11-09-2012 03:05 #142
Hallo ik ben diabeet, en ben ook morbide obesitas. De ziekenfonds vergoed geen sportscholen onder begeleiding en ook geen operatie van een maagband. Is dit aftrekbaar?Met vriendelijke groet, Maria. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Maria,
De operatie is als hij medisch noodzakelijk is, aftrekbaar. De sportschool is alleen aftrekbaar onder medisch toezicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin Veltink, 07-09-2012 09:28 #141
Als iemand zelf een maagbandje betaald, is dit dan aftrekbaar?

Vriendelijke groet,

Karin Veltink Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Karin Veltink,
1. Als uw huisarts een briefje schrijft dat de ingreep medisch noodzakelijk is, is dat vaak voldoende. Een briefje van een diëtist is onvoldoende.
2. Omdat het om uzelf gaat, zijn ook uw reiskosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bjorn Jansen, 05-09-2012 15:02 #140
Ik krijg concerta voorgeschreven door een arts. Hiervoor moet ik maandelijks 83 euro aan eigen bijdrage betalen. Is dit belastingaftrekbaar? En is bewijs van de apotheek(overzicht) dat ik hun maandelijks 83 euro betaal voldoende als bewijsmateriaal?


Groet Björn Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Björn Jansen,
De medicijnen die u gebruikt zijn fiscaal aftrekbaar voor zover ze niet worden vergoed en voor zover ze uw eigen risico overstijgen. Het overzicht van de apotheker is uw bewijs voor wat u zelf betaald hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 03-09-2012 13:28 #139
Hallo.
Ik heb COPD, woon ook in aangepaste woning. Heb diabetes, heb in 89 maagverkleining gehad, waardoor ik nu onderhand niks meer binnen houden kan, gebruik nu 2 jaar Nutrilonflesjes. Verder ben ik chronisch depressief. Ben inmiddels aan een nekhernia geopereerd. Alles is gelukt, en ziet er goed uit, maar heb nog steeds 24/7 last, kan lichamelijk niet veel aan. Wat kan ik precies terug vragen aan de belasting aan vergoedingen? Alle klachten heb ik al meerdere jaren, de operatie was vorig jaar maart of april.

Met vriendelijke groeten,
Linda. Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Linda,
In feite mag u al uw zorgkosten voor zover ze niet worden vergoed minus de drempel opvoeren als aftrekpost specifieke zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Karreman, 16-08-2012 09:33 #138
Goedemorgen, ik ben voor langere periode opgenomen geweest in Nederlands ziekenhuis in buitenland (Davos). Heb weleens gehoord dat je een vast bedrag per dag kunt aftrekken voor IB. Zijn reis-verblijfskosten van bezoek eveneens aftekbaar? Bij voorbaat dank voor uw advies. Reactie infoteur, 23-06-2020
Goedemorgen D. Karreman,
1. Er is geen vast bedrag per dag aftrekbaar van de IB, maar soms vergoedt de verzekeringsmaatschappij een vast bedrag per dag.
2. Medisch noodzakelijke reis en verblijfkosten: van uzelf zijn de kosten van overnachting niet aftrekbaar, maar wel van een persoon die u noodzakelijkerwijs heeft begeleid. Als u echt naar Davos moest (bijvoorbeeld door lange wachttijden) zijn uw reiskosten aftrekbaar. Overigens kan de belastingdienst erg hoge rekeningen als bovenmatig bestempelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicky, 13-08-2012 21:55 #137
Ik heb na het krijgen van 2 kinderen het probleem dat mijn buikspieren niet terug trekken en dat ik een cub f overgehouden heb ipv cub c voor de zwangerschappen!nu ben ik bij de plastische chirurg geweest en ik krijg een buikwandcorrectie/mommy make over niet vergoed door het ziekenfonds is mij vertelt door plastische chirurg. ik wil graag deze operatie laten doen bij een privékliniek in gent(België) kan ik deze kosten aftrekken van de belasting? ook als het in België gebeurt? met vriendelijke groet nicky Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Nicky,
Als het alleen gaat om plastische chirurgie en niet om een noodzakelijke medische reden, zijn de kosten niet aftrekbaar als ziektekosten. Uw huisarts kan op papier zetten dat het gaat om een noodzakelijke medische ingreep.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 01-08-2012 02:41 #136
Ik ben diabetes en heb een te hoge cholesterol gehalte. Ik loop bij een diëtiste, En daarbij mag ik dus geen producten met suiker en zoveel mogelijk vetarme producten. Heb ik dan recht op dieet aftrekposten? Zo ja, hoeveel?

Groetjes Sandra Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Sandra,
Diabetes niet, cholesterol wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thea, 24-07-2012 22:49 #135
Hallo ik heb een vraag ik heb dit jaar een gastric bypas gehad dus veel reiskosten gehad en alle kleding Is te groot dus ik moet veel nieuwe kleding kopen.
Kan ik deze kosten ook allemaal aftrekken van de belasting in 2013.

Gr Thea Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Thea,
De reiskosten mag u aftrekken, de extra kleding niet. De aftrek voor extra kleding is voor personen die als gevolg van ziekte of invaliditeit extra kleding nodig hebben, maar bij u gaat het om kleding na een ingreep.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gieneke, 21-07-2012 14:25 #134
Beste…,

Sinds een jaar ben ik lactose-intolerant. Hiervoor heb ik een broodbakmachine en andere voeding nodig.
Ons zoontje heeft een allergie voor huisstofmijt, voor hem hebben we speciale hoezen voor, zijn matras, dekbed en kussen moeten kopen.
Zijn deze kosten terug te krijgen van de belasting? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Gieneke,
1. Voor lactose intolerantie is er een aftrek in verband met het dieet.
2. Op medisch advies is zijn de kosten als extra beddengoed aftrekbaar (zie het artikel voor de bedragen). De bewijslast dat het noodzakelijk is in verband met een ziekte ligt bij u (de huisarts).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisette, 16-07-2012 10:54 #133
Hoi. ik ben in mei 2011 aan borstkanker een amputatie ondergaan met al 3 operaties door infecties en galblaas verwijderd tussen door veel betaald aan parkeren en rijden en extra middelen zoals aangepaste bh… s en ben nog paar reconstructie operaties die staan gepland? wat kan ik als vergoeding aanvragen?en hoe?ben sinds sept. 2011 in bijstand geraakt als alleenstaande moeder ook nog! mvg. mama van 3 wondertjes. Reactie infoteur, 23-06-2020
Hoi Lisette,
1. Hoofdregel is dat u zorgkosten mag aftrekken voor het deel dat niet wordt vergoed door de verzekeraar of gemeente (Wmo) en dat niet ten laste komt van uw eigen risico. Er zijn een aantal uitzonderingen en specificaties, waarop u kunt letten.
2, Hoofdregel is ook dat wie een lager inkomen heeft, ook minder terug krijgt van de belastingdienst omdat hij of zij in een lagere belastingschijf zit.
3. Wat van de operaties niet is vergoed, maar wel medisch noodzakelijk was, is aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Hetzelfde geldt voor uw reiskosten en aangepaste bh.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Verheijen P., 13-07-2012 21:49 #132
Hallo. Door 3 mislukte knie operaties heeft mijn vrouw nu na de 4e operatie een stijf been overgehouden.Er kon geen nieuwe knie meer in.We komen veel problemen tegen hierdoor.waar we op het moment het meest mee zitten is dat ze niet meer in een gewone auto kan zitten (i.v.m.stijf been dat recht voor uit staat als ze zit. Ik zal hierdoor een rolstoelauto of bus moeten aanschaffen.zijn hier ook aftrekposten voor? Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Verheijen P,
De extra kosten die worden gemaakt om een auto aanpasbaar te maken voor een minder valide persoon zijn aftrekbaar. Het gaat dus om de extra uitgaven ten opzichte van een zelfde maar nog niet aangepaste auto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fran, 13-07-2012 09:04 #131
Ik verblijf een paar maanden in Duitsland en omdat er nu een stuk van mijn kies is afgebroken heb ik een wortelkanaalbehandeling en kroon nodig, dat is qua tijd beter hier te doen dan in Nederland, maar mag ik dat ook aftrekken bij mijn aangifte in 2012 (omdat het in Duitsland is)? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Fran,
U mag uw kosten voor de tandarts in het buitenland aftrekken van uw inkomen bij uw aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt niet voor het deel dat door de zorgverzekering wordt betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henninckx William, 08-07-2012 13:29 #130
Goede namiddag,
Mijn huisdokter maakte mij eergisteren attent op het feit dat ik bij de mutualiteit het statuut heb van chronisch patient ( erkend chronisch kankerpatient) In 2011 maakte ik voor +- 5000 euro aan dokters en ziekenhuiskosten die niet vergoed werden, ik heb geen hospitalisatie vergoeding en heb deze kosten niet aangegeven als aftrek post inkomen 2011, kan ik dit alsnog doen? En hoe ga ik tewerk?
Geeft de erkenning van mijn ziekte nog andere voordelen? Reactie infoteur, 23-06-2020
Goede namiddag Henninckx William,
In Nederland kunt u deze ziektekosten, voor zover ze niet vergoed worden, aftrekken als specifieke ziektekosten door opnieuw belastingaangifte te doen dan wel de fiscus om een bijstelling van uw belastingaangifte te vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lex, 27-06-2012 10:22 #129
Goedemorgen,
Een vriendin die ik altijd help met haar belastingaangifte is begin dit jaar ernstig ziek geworden. Het ziet er naar uit dat het meer dan een jaar gaat duren voordat zij weer aan het werk kan. Na een half jaar wordt haar salaris met 10% verminderd en na een jaar met 25%. Kunnen de gederfde inkomsten worden opgevoerd als ziektekosten?
Bij voorbaat dank voor uw reactie en met vriendelijke groet,
Lex Reactie infoteur, 23-06-2020
Goedemorgen Lex,
De gederfde inkomsten zijn geen ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Isabel, 22-06-2012 17:07 #128
Ik word binnenkort geopereerd en deze hernia operatie wordt niet vergoed. Ik kan niet ergens anders geopereerd worden omdat er geen artsen zijn die deze hernia operabel vinden. Ik ben nu niet in staat om mijn werk uittevoeren en ben erg blij met deze arts die mij gaat helpen.
De operatie gaat 8000 EUR kosten.
Zijn dit aftrekbare kosten? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Isabel,
De kosten zijn als zorgkosten aftrekbaar als het om erkende genees- en heelkundige hulp gaat. Dit is het eenvoudigst vast te stellen als het een behandeling betreft op medisch advies van de huisarts. Zo is bijvoorbeeld de PTED-techniek een erkende medische techniek, maar zit het niet in het basispakket zorg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 12-06-2012 20:18 #127
Beste lezer, mijn dochter van 8 gaat naar Remedial Teaching, zijn die kosten fiscaal aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jolanda,
De kosten van een remedial teacher zijn als ziektekosten aftrekbaar als de remedial teaching op advies en onder begeleiding van een kinderarts plaats vindt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zitta, 07-06-2012 16:25 #126
Ik ga sinds een paar maanden naar een psycholoog en ik wou weten of ik die kosten fiscaal kan aftrekken. Ik betaal alles uit eigen zak dus de mutualiteit geeft niets terug. Ikzelf werk niet maar ben wel ten laste van mijn man. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Zitta,
Als het ook medisch advies is wel. Er geldt wellicht een eigen bijdrage (afhankelijk van uw behandeling).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carolien, 04-06-2012 22:00 #125
Mijn zus is in oktober 2010 ziek geworden en afgelopen 29 maart overleden aan de ziekte Lyme/ALS. Zij kon het laatste jaar helemaal niets meer, alleen liggen en praten. Dit was voor haar psychisch natuurlijk vreselijk moeilijk te verwerken. Dat steeds meer spieren het begaven. Ik ging 3 tot 4 keer in de week van Zeist naar Schoonhoven, (45 km heen en 45 km terug) om haar vooral geestelijk te steunen maar ook om medicijnen te bestellen via internet bijvoorbeeld. Kan ik hier iets mee met mijn belastingteruggave over 2011? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Carolien,
Als u niet met uw zus een gezamenlijke huishouding had, kunt u met uw reiskosten helaas niets doen. Helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 04-06-2012 16:45 #124
Ons dochtertje van 6 mnd heeft 2 weken in het ziekenhuis gelegen en er zullen waarschijnlijk nog diverse opnames gaan volgen. Hiervoor hebben wij als ouders veel reiskosten, parkeerkosten en ook wat verblijfskosten gemaakt. In hoeverre zijn deze kosten aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Bart,
De werkelijke reiskosten inclusief parkeerkosten (minus drempel ziektekosten) zijn voor u aftrekbaar. Aangezien uw dochtertje nog zo jong is, kunt u haar kosten beschouwen als eigen ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. de Vries, 02-06-2012 11:04 #123
Op advies van de WMO verhuis ik naar een traploze woning. Als ik binnen mijn huidige woonplaats iets gevonden zou hebben, zou ik een verhuiskostenvergoeding van de gemeente gekregen hebben. Nu ik een passende woning elders gevonden heb, krijg ik dat niet. Kan ik bepaalde kosten aftrekken als ziektekosten? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste F. de Vries,
Het gaat hier niet om een aanpassing van uw huis, maar om een verhuizing naar een ander huis. Dergelijke kosten zijn niet aftrekbaar als ziektekosten. Wellicht kunt u in de nieuwe gemeente om een vergoeding voor de gemaakte kosten vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sam923, 31-05-2012 14:27 #122
Kunt u mij vertellen of kosten laser therapie voor overbeharing (gelaat) aftrekbaar zijn? De verzekering heeft tot €500 vergoed en de rest moest ik zelf betalen, de kosten kwamen daar ver boven. Ik ben er namelijk nog niet vanaf. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Sam923,
Als het medische indicatie is (verwijsbrief huisarts) is het niet vergoede deel aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob Mol, 25-05-2012 20:06 #121
Zoals Erik de Nijs, 13-05-2012 20:52 schreef, wordt ik ook geopereerd aan een hernia in een kliniek door een orthopedisch chirurg. De kosten van ongeveer 8000 euro moet ik ook zelf betalen. De kliniek is op tv bij Radar geweest, waarin besproken is dat de operatie erg goed is, maar niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Dit is zo omdat de kwaliteit van de operatie niet wetenschappelijk is bewezen. Dit terwijl je na twee uur na de operatie al kan lopen zonder pijn. Zijn deze kosten aftrekbaar bij de belasting als de ziektekostenverzekeraars de operatie niet willen vergoeden? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Rob Mol,
De kosten zijn als zorgkosten aftrekbaar als de operatie op medisch advies van de huisarts plaats vindt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paola, 22-05-2012 16:02 #120
Mijn vader is in 2010 overleden. Over 2009 en 2010 heb ik inkomstenbelasting moeten betalen. Nu ben ik mantelzorger geweest (inclusief pluim ontvangen) maar ik heb geen fiscaal partnerschap opgevoerd (heb immers partner waar ik dit mee doe). Kan ik nog iets terugvragen bij de belastingdienst? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Paola,
Omdat u geen partner was van vader hebt u zelf geen extra aftrekbare ziektekosten die u voor uzelf kunt opvoeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chai, 22-05-2012 15:29 #119
Zijn tandarts/ ziekenhuiskosten aftrekbaar die niet werden vergoed door de verzekeraar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Chai,
Ja tandarts en ziekenhuiskosten zijn voor zover niet vergoed aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simon, 21-05-2012 08:11 #118
Ik heb een cochleair implantaat en ik wil een 2e implantaat. Verzoeken zijn steeds afgewezen. Ik wil dit nu zelf gaan financieren en in België implanteren. De kosten is iets meer dan 20.000, 00. Is dit als ziektekosten aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Simon,
Er zijn helaas nogal wat discussies over de effectiviteit van een tweede cochleair implantaat. Als u op medisch advies een tweede cochleair implantaat laat plaatsen zijn die kosten als ziektekosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik de Nijs, 13-05-2012 20:52 #117
Ik word binnenkort geopereerd aan een hernia in een kliniek deze kosten moet ik zelf betalen ongeveer 8000 euro
Zijn deze kosten aftrekbar bij de belasting.

gr

erik Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Erik de Nijs,
Als het goed is worden deze kosten betaald vanuit de basisverzekering die u hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

William, 09-05-2012 20:19 #116
Ik sport onder begeleiding van een fysiotherapeut van een GGZ instelling in een sportschool.
Zijn de sportschool kosten en of de kosten voor sportkleding aftrekbaar?

Met Vriendelijke Groet,
William Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste William,
Als de sportschool alleen bedoeld is om er onder begeleiding van de fysiotherapeut op medische gronden te sporten, zijn die kosten als ziektekosten aftrekbaar. De sportkleding niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjef J., 07-05-2012 11:59 #115
Ik ben momenteel voor mijn werk enige tijd in Roemenië en zitten midden in twee grote projecten en kan onmogelijk naar Nederland reizen voor meerdere dagen. Ik heb een vervelende tand/tandvlees ontsteking en de arts adviseert een grondige herstel beurt direct te voeren, kosten 500 euro. Daarnaast adviseert hij meerdere implantaten, kosten 2000/3000 euro. Als dat niet gebeurt komt ontsteking zeker terug. Zijn die kosten aan te merken als buitengewone zorgkosten en aftrekbaar, ook als ze in buitenland gemaakt zijn? Ik ben niet verzekerd voor tandarts in Nederland. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Sjef J.,
U mag de kosten als ziektekosten aftrekken. Let op de inkomensdrempel en vraag de arts om een briefje dat spoed geboden is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bloed Nelius, 16-04-2012 12:29 #114
Mag ik de kosten aftrekken van apotheek en zwemtherapie en bijdrage aan instellingskosten? Voorheen was dat 25% geloof ik. Dank voor reactie mogelijkheid. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Bloed Nelius,
1. Niet vergoede medicijnen dat niet binnen de verplichte eigen bijdrage valt, mag u aftrekken. Het is niet meer zo dat u een standaard bedrag mag aftrekken voor het hebben van een huisapotheek.
2. Als de zwemtherapie op medische indicatie is en onder begeleiding van een fysiotherapeut, zijn de kosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke, 16-04-2012 12:10 #113
Hallo, Ik heb nooit geweten dat je reis- en uitvaartkosten kon opgeven bij de belasting. Ik heb ongeveer 7 jaar bijna dagelijks mijn man bezocht in allerlei verpleeghuizen met de auto en toen hij overleden was (aug. 1995) heb ik de crematie en alles wat erbij komt kijken, zelf betaalt, want hij was niet verzekerd. Ik weet dat e.e.a. niet meer vergoedt wordt, maar is hier nu nog wat aan te doen? Het is al zo lang geleden. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Joke,
Helaas is dit te lang geleden (langer dan vijf jaar) om nog iets aan te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Stolk, 11-04-2012 08:36 #112
Geachte heer / mevrouw, Mijn broer woont in een appartement verbonden aan een gezinsvervangend tehuis (AWBZ instelling ). Mijn broer kan niet in een groep wonen want af en toe is hij verbaal erg agressief. Zijn handicap is, minder begaafd, enige mate van spasme, autisme, diverse fysieke beperkingen en bovendien zorgt hij uitermate slecht voor zichzelf en trekt zich bijna van iemand iets aan. Ik ga een of enkele keren per week naar hem toe om hem te helpen met huishoudelijke zaken en met persoonlijke verzorging (scheren, nieuwe batterij in gehoorapparaat, hem helpen met het verwerken van zijn problemen en depressies, en andere zaken welke hij vanwege zijn handicap niet zelf kan)
Soms wordt mij ook door de instelling gevraagd te komen als hij problemen heeft waar de leiding van de instelling geen tijd voor heeft of raad me weet. Ik ben bijna de enige die hem in bepaalde gevallen kan kalmeren. Het is zelfs zo dat mijn wekelijkse bezoeken en regelmatige telefoongesprekken hem enige rust geven. Voor de bezoeken aan mijn broer breng ik hem kosten in rekening te weten het aantal gereden km maal 19 cent en € 5,00 per maand voor telefoonkosten. Voor deze kosten stuur ik hem (eens per jaar) een rekening met specificatie. Deze kosten bedragen ongeveer € 300,00 per jaar, deze kosten worden door zijn financieel beheerder (dat ben ik zelf) voldaan d.m.v. een bankoverschrijving.
Vraag: Mag mijn broer de gemaakte kosten in dit kader, welke allen verband houden met zijn handicap aftrekken? Reactie infoteur, 23-06-2020
Geachte Jan Stolk,
Als de bezoekers voor dit geld geen medische diensten verlenen, zijn de kosten voor uw broer niet aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fem, 10-04-2012 12:04 #111
Mijn zoontje van 9 heeft een verwijsbrief gekregen van de kinderarts voor een speltherapeut. Mijn ziektekostenverzekeraar vergoed per keer 35 euro. De sessies kosten 70 euro per keer. Kan ik de de restkosten opvoeren bij mijn aangifte volgend jaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Frem,
Ja u mag de niet vergoede kosten meenemen bij uw aftrek ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 03-04-2012 21:22 #110
Als ik nu in plaats van top-aanvullend verzekerd te zijn (waarbij veel wordt vergoed) gewoon de meest "kale" verzekering neem, vallen dan alle extra kosten die een eventuele behandeling dan kosten en dan niet onder mijn verzekering vallen, op te voeren als afrekbare kosten bij de aangifte? M.a.w. is het soms slimmer om niet top verzekerd te zijn? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Marcel,
Als het om behandelingen gaat die niet of niet meer ten laste komen van het eigen risico, zijn in de gevallen zoals genoemd in het artikel de niet vergoede ziektekosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jk van Daalhuizen, 29-03-2012 14:10 #109
Mijn 34 jarige schizofrene zoon met CIZ indicatie GGZ 03C verblijft in een tijdelijke psychiatriche instelling in afwachting van een beschermde woonvorm. Ieder weekend verleen ik hem onderdak en haal en breng ik hem naar de instelling (200 km per week ) Onder wat voor voorwaarden kan ik verblijf en de reiskosten aftrekken als uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jk van Daalhuizen,
We kennen de uitgaven voor tijdelijk verblijf ernstig gehandicapten (ervan uit gaande dat uw zoon daaronder valt):
1. extra aftrek per dag voor de verzorging thuis inclusief dagen van halen en brengen;
2. 19 cent per kilometer per auto over de reisafstand tussen vertrek en aankomst (dus afstand heen maal 4)
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 29-03-2012 10:54 #108
Mijn zoon is 22 en heeft ernstige haaruitval en heeft hierdoor psychische klachten. Dit word bevestigd door de huisarts en deze heeft hem doorverwezen naar een kliniek waar hij geholpen kan worden. Zijn deze kosten aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jos,
Deze kosten zijn voor zover niet vergoed, aftrekbaar als zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annette, 29-03-2012 09:06 #107
I.v.m. behandeling borstkanker, chemotherapie en bevalling van ons kindje hebben wij afgelopen jaar elke dag hulp nodig gehad thuis. Wij hebben gekozen voor hulp van ouders (moeder en schoonmoeder). Wij hebben de moeders hiervoor een kleine vergoeding gegeven per dag. Mag ik deze kosten ook opgeven? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Annette,
U mag deze kosten aftrekken als extra gezinshulp.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 28-03-2012 23:41 #106
Operatie aan linkerknie gehad. Over paar jaar een kunstknie noodzakelijk. Om te kunnen blijven reizen auto ingeruild voor een automaat en elektrische fiets gekocht. Afstand tot werk ca 11 km. Wat is aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Linda,
De extra vervoerskilometers die u met de auto maakt ten opzichte van een leeftijdgenoot die niet dergelijke problemen met de knie heeft, zijn fiscaal aftrekbaar. Ook als u door uw ongemak een duurdere automatische transmissie hebt moeten nemen. De elektrische fiets is niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luc, 28-03-2012 21:43 #105
Hoi. Kleine vraag: mijn vrouw reist met mijn zoon wekelijk met het openbaar vervoer naar de dyslexie behandeling. Kunnen we de kosten van het vervoer opvoeren als aftrekbare kosten? De behandeling zelf wordt vergoed door de zorgverzekering. Alvast bedank, Reactie infoteur, 23-06-2020
Hoi Luc,
U mag u de kosten van vervoer als ziektekosten opvoeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pien, 28-03-2012 14:38 #104
Voor mijn studie (omscholing) die ik naast een volledige werkweek volg, heb ik reiskosten gemaakt. Ik neem aan dat ik deze kosten, evenals de opleidings- en examenkosten, mag aftrekken. Moet ik dan 19 cent per km aanhouden, of ligt dit bedrag hoger? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Pien,
De vervoerskosten voor een studie worden niet tot de scholingsuitgaven of ziektekosten gerekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koudenburg, 27-03-2012 19:16 #103
LS, Mag de premie aanvullende ziektekostenverzekering nog afgetrokken worden? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Koudenburg,
De premie aanvullende ziektekostenverzekering mag helaas niet meer worden afgetrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 26-03-2012 19:54 #102
Hoi zeemeeuw,
Ik heb eerder al eens gevraagd of dat de reiskosten voor mijn zoontje opgevoerd konden worden bij de aangifte van 2011. Echter kan ik nergens iets terugvinden van de afschrijvingskosten van de auto. Waar kan ik dit vinden?
Met vriendelijke groet,
Wilma Reactie infoteur, 23-06-2020
Hoi Wilma,
Het is inderdaad lastig om de werkelijke kosten van het gebruik van een auto te kunnen bepalen waarop u recht hebt, inclusief de afschrijvingskosten. Zeer bepalend is wat voor auto het betreft en hoe oud de auto is. Een mogelijkheid is om bij de ANWB navraag te doen. Anders zult u zelf een inschatting moeten maken aan de hand van de inruilwaarde van uw auto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wibo En Marlies Blauw, 25-03-2012 08:30 #101
Mijn vrouw heeft ernstig reuma. Haar specialist heeft haar voorgesteld om in de wintermaanden naar Spanje te gaan. Hebben we geprobeerd en zij heeft er zeer veel baat bij. Vooral veel minder schadelijke medicijn gebruik. We zullen dus 2x per jaar op en neer naar Spanje rijden. De totale kosten 2000 km, 2 overnachtingen, tol enz bedragen per keer ongeveer €.800. Dus per jaar €.3200 aan extra reiskosten. Zijn deze kosten aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Wibo En Marlies Blauw,
Als de reizen niet zijn bedoeld voor een speciale behandeling in een ziekenhuis of verpleeghuis, zijn deze kosten niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marleen, 24-03-2012 20:00 #100
Beste Zeemeeuw,
Naar aanleiding van mijn vorige vraag van 22-03 over het aftrekken van de kosten van de matrassen heb ik toch nog een klein vraagje. Kan ik dit bedrag aftrekken onder het kopje hulpmiddelen of onder het kopje extra uitgaven beddengoed.
Daarnaast nog een klein vraagje. Terugkijken in de reacties vond ik soortgelijke vragen als die van mij, alleen dan over de inkomstenvergoeding 2010. Daar werd gereageerd dat kosten voor bedbodems en matrassen niet aftrekbaar zijn. Is de regeling dit jaar verandererd of zijn de regelingen versoepeld dat het nu wel aftrekbaar is?

Nogmaals bedankt voor uw hulp. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Marleen,
1. Het speciale matras is een hulpmiddel voor u. De aftrekbare extra kosten voor beddengoed zijn voor mensen die door een chronisch ongemak meer vuil maken en daardoor meer beddengoed nodig hebben dan normaal.
2. Er is discussie over of een ander bed of matras als hulpmiddel kan worden gezien en de aftrekpost wordt als de Belastingdienst verder speurt ook nog wel eens afgewezen. Tegenwoordig ga ik daar in eerste instantie niet meer van uit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Berkhout, 24-03-2012 17:17 #99
Door mijn ziekte kan ik niet meer op de fiets. Het gevolg hiervan is dat ik met de bus en tram moet reizen waardoor ik extra kosten maak. Kan ik deze extra kosten, of een deel van deze kosten, opvoeren? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste A. Berkhout,
De extra kosten in het openbaar vervoer door uw ongemak zijn niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Wilders, 24-03-2012 11:00 #98
Geachte, ik heb in 2011 een gastric-bypass opertie ondergaan in Mol (België)
Ik heb enkele complicaties gehad na de operatie, hierdoor ben ik langer in het ZH moeten blijven dan gepland Mijn echtgenote is soms 2x per dag naar het ziekenhuis gekomen en na ZH ontslag ben ik regelmatig op controle moeten gaan in Mol.
In totaal heb ik en mijn echtgenote 4350 km gereden. De screening en het nabehandelings traject heeft plaatsgevonden in Eindhoven. In totaal ben ik 8x naar Einhoven moeten rijden, dit komt neer op 1400 km. In totaal heb ik dus 5750 km gemaakt in 2011. Mag ik deze km opgeven bij de aangifte van 2011?
Tevens heb ik door een gewichtsverlies van 50 kg een nieuwe garderobe moeten aanschaffen. Zijn deze kosten geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar?
Ik hoor graag van u.

Mvg, Patrick Reactie infoteur, 23-06-2020
Geachte P. Wilders,
1. Voor het eigen bezoek aan arts of ziekenhuis mag u de werkelijke vervoerskosten aftrekken. Voor uw echtgenote zijn de vervoerskosten met 19 eurocent per kilometer aftrekbaar op voorwaarde dat u in totaal minimaal een maand werd verpleegd. Daarbij veronderstel ik dat u geen vergoeding van de verzekering voor het vervoer hebt gehad.
2. Uw nieuwe garderobe, noodzakelijk geworden door het gewichtsverlies, is helaas niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marleen, 22-03-2012 20:40 #97
Ik heb mijn aangifte inmiddels al opgestuurd maar heb toch nog een vraagje. Ik ben rugpatient, heb kyfose en scoliose en ben na een mislukte operatie chronisch rugpatient geworden. Ik ben dagelijks afhankelijk van een hoge dosis morfine om mobiel te blijven. Dat als extra info. Nu had ik een aantal jaren geleden op aanrade een Tempurmatras gekocht. Maar helaas verergerde dit mijn klachten juist. Daarom heb ik vorig jaar een nieuw bed (2 persoonsbed) gekocht met 2 pocketveermatrassen ( 1 zachte voor de zomer en 1 harde voor de winter), waardoor ik nu wel de nacht kan doorkomen. Vraag is nu"
1) Kan ik het hele bed, beide matrassen of 1 matras misschien van de belasting aftrekken?
2) Moet ik hier dan alsnog een medische verklaring van de specialist voor vragen of is mijn medisch dossier hierbij voldoende.
Hartelijk dank voor uw hulp. Hoewel ik vaak zelfs alles met een almanak in mijn hand, probeer uit te zoeken, kon ik hier helaas geen antwoord op vinden. Fijn dat er zulke sites zijn waar mensen je willen helpen. Sjapoo!
Groetjes, Marleen Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Marleen,
Ja, als u bed en matras op medische indicatie hebt moeten kopen, mag u de kosten daarvan minus uw inkomensdrempel aftrekken als ziektekosten. U staat het sterkst met een briefje van de huisarts en de belastingdienst kan ernaar vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Nieuwkerk, 22-03-2012 16:17 #96
Bij een familielid waarvoor ik altijd de IB-aangifte verzorg is een vorm van kanker geconstateerd. Door de chemo-kuren valt het haar uit en is daglicht pijnlijk aan de ogen.
Ik begrijp dat een pruik fiscaal aftrekbaar is, geldt dit ook voor de kosten van het op maat maken van de pruik en is een zonnebril incl. benodigdheden zoals schoonmaakvloeistof ed.aftrekbaar. Bij voorbaat dank voor uw hulp. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste M. Nieuwkerk,
Een pruik op medische indicatie is aftrekbaar minus de vergoedingen die daarvoor gelden. Dit geldt ook voor de kosten van onderhoud van de pruik, als het niet om buitensporig hoge kosten gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. G. van Os, 22-03-2012 10:13 #95
Ik heb een aantal vragen. Mag men de eigen vaste bijdrage ziektekosten per jaar als aftrekpost opvoeren? Door een chronische ziekte moest ik verhuizen naar een kleiner huis, mag ik deze verhuiskosten opvoeren? Tevens heb ik een parkeerkaart moeten kopen voor de binnenstad zodat ik dicht bij mijn auto kan zijn, is dit een evt. aftrekpost? En ten slotte, ik volg een schildercursus en hoop t.z.t daar weer een deel van mijn inkomen mee te kunnen verdienen, is dit een aftrekpost? Bij voorbaat dank voor uw hulp. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste M. G. van Os,
1. Een vaste bijdrage in de ziektekosten (eigen risico) is niet aftrekbaar.
2. De verhuiskosten zijn aftrekbaar maar wel eventuele aanpassingen aan het huis.
3. De parkeerkaart is voor een particulier niet aftrekbaar.
4. Als u kunt aantonen dat de schildercursus is bedoeld voor uw beroep en niet louter een hobby is, mag u de kosten aftrekken als studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van de Hoeve, 21-03-2012 14:01 #94
We hebben in 2011 kosten gemaakt voor Initiele parodontale behandeling bij de tandarts
€ 200,-- en Intraveneuze sedatie € 750,--. Zijn deze beide behandelingen aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste A. van de Hoeve,
U mag beide behandelingen aftrekken voor zover niet vergoed en niet ten laste van uw eigen risico. Let op de drempel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Belhadj, 20-03-2012 19:29 #93
Mijn moeder kreeg in 2011 via de sociale dienst bewassingskosten vergoed (incontinentie, nierinsufficientie) van bijna 40 euro per maand. Kan zij nu ook bewassingskosten aftrekken bij de belastingdienst? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste F. Belhadj,
Als u van mening bent dat de vergoeding van bewassingskosten onvoldoende was, kunt u het standaard bedrag aftrekken van 300 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. Witteman, 20-03-2012 14:08 #92
Kunnen kosten als ouderbijdrage voor een kind dat uit huis is geplaatst aan het LBIO van 125,- per maand ook worden opgegeven? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste E. Witteman,
De ouderbijdrage wordt niet als zorgkosten gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 20-03-2012 11:59 #91
Vanwege mijn chronische ziekte heb ik een electrische fiets. Zonder deze fiets is het voor mij onmogelijk mij zelfstandig te verplaatsen. Mag ik de kosten voor de electrische fiets dan nog aftrekken als hulpmiddel of niet? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Anne,
Hiervoor kunt u bij de WMO terecht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. Witteman, 20-03-2012 10:27 #90
Bedankt voor uw antwoord op mijn vraag vorige week. (13-03) Kunt u aangeven hoe hoog die drempel is van het gezamenlijk inkomen om de medicijnen op te geven bij de belasting? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste E. Witteman,
De drempel die voor u geldt, is afhankelijk van uw drempelinkomen. Zie hiervoor ook het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Admiraal, 18-03-2012 13:41 #89
Mijn vader ging in 2011 3 dagen per week naar een dagbehandeling ivm zijn ziekte. De ziekte van Alzheimer. Mijn moeder bracht/haalde hem op bij die dagbehandeling.
Vallen deze gemaakte vervoerskosten nu onder het kopje vervoer bij specifieke zorgkosten?
Hoeveel cent de km mag ik opvoeren? Euro 0.19 of Euro 0.26.
Je komt verschillende bedragen tegen.
Hij zit nu in een verpleeghuis. Kan mijn moeder nog extra zorgkosten opvoeren? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Admiraal,
Uw moeder mag 19 cent per kilometer aftrekken als ziektekosten. Dit mag zolang uw ouders fiscale partners zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Molenaar, 16-03-2012 13:11 #88
Mijn moeder is afgelopen jaar komen te overlijden, nu bleek dat mijn ouders onderverzekerd waren ivm de begrafenis. Mijn vader heeft het grafmonument daardoor zelf moeten betalen. Zijn deze gemaakte kosten aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Molenaar,
De grafkosten zijn bij de aangifte erfbelasting aftrekbaar, maar niet meer bij de aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Kok, 16-03-2012 12:14 #87
1-Vanwege mijn al 60 jaar durende handicap heb ik vorig jaar een zeer dure speciale matras moeten kopen om nog enigszins redelijk te kunnen slapen mag ik deze, of een deel daarvan opgeven als zorgkosten.
2- Omdat ik door mijn handicap zeer kouwelijk ben heerst er in mijn huis een boven normale temperatuur, voorheen mocht je daar voor zover ik me kan herinneren een bedrag voor opvoeren maar is dit nu nog of is dit ook al afgeschaft? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste D. Kok,
1. U mag de kosten van het matras aftrekken als hulpmiddel.
2. De extra stookkosten zijn niet als ziektekosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hannie, 16-03-2012 11:53 #86
Doordat mijn bovenste oogleden erg hangen en ik niet duidelijk kan zien, overweeg ik een ooglidcorrectie, in overleg met mijn huisarts. Zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Hannie,
Omdat de correctie op medische gronden is en niet alleen op esthetische gronden, zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Geleijns, 16-03-2012 11:27 #85
Ik heb invalidekaart voor auto: Kan ik nu alle vervoerskosten opvoeren? Zonder auto kom ik nauwelijks buiten! Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste J. Geleijns,
U komt dan in aanmerking voor de aftrek van extra autokilometers. Aftrekbaar zijn dan de extra vervoerskosten die u maakt ten opzichte van gezonde mensen in uw leeftijdsgroep. Aftrekbaar zijn de werkelijke extra vervoerskosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. Witteman, 13-03-2012 22:37 #84
Mijn zoon van 17 slikt al een paar jaar medicatie voor zijn ADHD. Ik betaal de medicijnen (Strattera) zelf, deze kosten 86 euro per maand. Ik heb dit nog nooit opgegeven bij de Belastingdienst. Had ik dit als aftrekpost op kunnen geven en zo ja kan dat ook met terugwerkende kracht? Ik heb mijn belasting voor 2011 al opgegeven. Het zou mooi zijn als de medicijnen aftrekbaar zijn. Ze zijn voorgeschreven door een kinderarts. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste E. Witteman,
1. De medicijnen zijn aftrekbaar als ziektekosten voor zover ze niet worden vergoed en niet ten laste komen van uw eigen risico. Let op uw drempelinkomen voor de geldende drempel.
2. U kunt tot maximaal vijf jaren terug een nieuwe aangifte insturen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard Dubois, 13-03-2012 14:17 #83
I.v.m het verlengen van mijn rijbewijs moet er een aanpassing aan mijn auto plaatsvinden. Het bedrag hiermee gemoeid is +/- € 5000,- zijn deze kosten als specifieke zorgkosten op te voeren. Kan dit in één keer of geldt er een afschrijving over een aantal jaren.
Met vriendelijke groet,
Gerard Dubois Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Gerard Dubois,
De kosten voor aanpassing van uw auto op medische indicatie zijn als zorgkosten aftrekbaar. Hiervoor gelden de zelfde regels als bij aanpassing van uw huis. Als er geen waardevermeerdering is door de aanpassing is het gehele bedrag aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Menno, 13-03-2012 13:01 #82
Hallo, mijn vrouw heeft in het afgelopen jaar een slecht zittend kunstgebit, op eigen initiatief, laten vervangen voor inplantaten (kosten ongeveer 12.000,- euro).
Mag ik deze als aftrekbaar opvoeren?
M.v.g. Menno. Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Menno,
Als de implantaten noodzakelijk waren om normaal te kunnen eten en leven en niet alleen op grond van een esthetisch motief zijn geplaatst, zijn de kosten als ziektekosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Faber, 12-03-2012 21:18 #81
Hallo,
Ik hed 3 kronen vervangen… is dit ook aftrekbaar? ben wel aanvullende tand. verzekerd.

gr Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Faber,
Deze tandartsbehandeling minus vergoeding van de verzekering is als ziektekosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. L. Warnaar, 12-03-2012 21:00 #80
Ik kon niet meer lopen en ben voor onderzoeken geweest in UMC te Utrecht en Kliniek ViaSana te Mill en geopereerd in CWZ Neurochirurgisch Centrum te Nijmegen, mijn dochter heeft mij in onze eigen auto vervoerd.
Nu is mijn vraag kan ik de reiskosten, en voor bezoek aan mij opvoeren bij de aangiften belasting 2011, graag daar op uw antwoord. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste J. L. Warnaar,
1. De kosten van uw vervoer zijn met uw auto gemaakt en dus zijn deze kosten bij u aftrekbaar als ziektekosten.
2. Voor het bezoek aan u gelden andere regels. U was namelijk niet in de auto aanwezig. Als u geen gezamenlijke huishouding met uw dochter hebt, zijn deze kosten van bezoek niet aftrekbaar als zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

San, 12-03-2012 20:17 #79
Bij de basisverzekering heb ik een verplicht eigen risico, maar dat gaat helemaal op aan voorgeschreven medicijnen. nu heb ik gelezen dat medicijnen wel aftrekbaar zijn voor de belastingdienst, is dat nu ook voor het eigen risico?
met vriendelijke groeten San Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste San,
Het eigen risico is niet fiscaal aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 12-03-2012 15:11 #78
Aangezien dit geen verplichting is en ook niet onder de basisverzekering valt: Is de premie voor de aanvullende tandartsverzekering voor personen boven de 18 jaar ook aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Pieter,
De premie voor een aanvullende verzekering is niet meer aftrekbaar. Ook niet voor een aanvullende tandartsverzekering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 11-03-2012 21:44 #77
Geachte Heer, Mevrouw,

Ik heb voor mijn zoontje nogal wat kilometers gemaakt ivm ziekenhuisonderzoeken. Ik heb begrepen dat deze kosten afgetrokken mogen worden van de belasting. Is het ook zo dat de afschrijving afgetrokken kan worden, want zoiets las ik net? En hoe bereken ik deze het beste zodat het niet teveel is?

met vriendelijke groet, Wilma Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Wilma,
U mag de werkelijke kosten aftrekken inclusief de afschrijving van de auto. Die afschrijving hangt af van de leeftijd en waarde van de auto en is daardoor per geval anders
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josje, 11-03-2012 21:37 #76
1)Ik heb in 2011 2x een ivf behandeling laten doen in belgie. kan ik de behandeling, medicijnen en vervoerskosten aftrekken?
2) ook een ernstige oogziekte waardoor ik vervoerskosten heb gemaakt naar oogziekenhuis. De verzekeraar vergoed maar een laag bedrag. Kan ik de overige km, s tegen o, 19 cent aftrekken?
3) het totaal bedrag is zo hoog, dat ik een beetje schrik. Bijna een kwart van mijn drempelinkomen (39370 ). Het drempelbedrag bereken ik op 642 + 24 (5,75% x415) =666.
Doe ik dat zo goed? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Josje,
1. Wat u niet via de verzekering vergoed krijgt en wat niet ten laste gaat van uw eigen risico mag u als ziektekosten opvoeren.
2. Als het de kosten van uw vervoer zijn, mag u de werkelijke kosten aftrekken minus de vergoeding van de verzekering.
3. U berekent zo de drempel ziektekosten correct.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dolly Arts, 11-03-2012 16:36 #75
Kan ik de extra onkosten ( =de eigen bijdrage bovenop de vergoeding) van de orthodontist van mijn dochter, en van de rekening van mijn podetherapeute & steunzolen die maar gedeeltelijk vergoed zijn opvoeren als aftrekpost. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Dolly Arts,
Wat u niet vergoed krijgt van de verzekering mag u aftrekken als ziektekosten als dit niet komt door het eigen risico.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 10-03-2012 21:39 #74
Ik laat jaarlijks acupunctuur verrichten voor mijn migraine. Dit wordt gedaan door een acupuncturist welke aangesloten is bij de N.V.A. Kan ik deze kosten declaren op mijn belastingformulier? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Linda,
Paramedische behandelingen zoals acupunctuur zijn aftrekbaar als ze plaats vinden door of onder begeleiding van een arts.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 10-03-2012 14:15 #73
Geachte heer/mevrouw,

Mijn moeder krijgt van de gemeente op grond van de Wmo een maandelijkse financiële tegemoetkoming in de vervoers kosten. Moet zij deze tegemoetkoming in aftrek brengen van haar vervoerskosten? Of is dit een algmene bijdrage in het totaal van haar vervoerskosten? Reactie infoteur, 23-06-2020
Geachte Jaap,
U berekent de vervoerskosten die uw moeder maakt en trekt daar de vergoeding vanaf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Horbach, 08-03-2012 10:34 #72
Ik heb medio januari '11 een nota gehad van ziektekosten gemaakt in dec. '10, waardoor deze onder het Eigen Risico van '10 vielen. Ik heb hierdoor in 1 belastingjaar het Eigen Risico van '10 & '11 moeten betalen. Kan ik het Eigen Risico deel "10 wat ik in '11 heb moeten betalen opvoeren als aftrekpost over '11? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Horbach,
U kunt het eigen risico al een paar jaar niet meer aftrekken helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack, 08-03-2012 10:31 #71
Voor dat ik geopereerd moet worden moet ik 7 keer op en neer naar Arnhem dat is 220 km per keer. na dat ik geopereerd ben moet ik nog 23 keer op en neer naar Arnhem zijn deze km aftrekbaar. en welke kosten kan ik hierdoor nog meer aftrekken. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jack,
U mag de vervoerskosten aftrekken die u gemaakt hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Ch M. Denkers, 07-03-2012 21:17 #70
Mijn vader is getrouwd en heeft in 2010 €433 eigen bijdrage moeten betalen voor onder- en bovenprothese bij de tandarts. Hij was in 2010 reeds 65 jaar. Mijn moeder was toen nog géén 65.
Vraag 1) kan hij voor inkomstenbelasting 2011 alsnog deze factuur aftrekken als specifieke zorgkosten?
Vraag 2) komt hij in aanmerking voor verhoging?
Vraag 3) hoe bereken ik e.e.a. voor juiste opgaaf?
Ik hoop dat iemand mij uitleg kan geven! Alvast bedankt! Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste J. Ch M. Denkers,
1. U kunt de zorgkosten inderdaad aftrekken.
2. Een prothese is een hulpmiddel en behoort daarmee tot de aftrekbare specifieke zorgkosten waarop de ophoging van toepassing is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin Beukers, 07-03-2012 18:41 #69
We hebben vorig jaar, met onze dochter en zoon, vaak naar het erasmusziekenhuis in rotterdam moeten rijden.afstand almelo-rotterdam.
hoe moeten we deze km kosten opvoeren/berekenen in de belastingaangifte voor 2011?
er word gepraat over de anwb bellen, dat die dat uitrekenen.graag wil ik een uitleg van u.bij voorbaat dank.gr erwin beukers Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Erwin Beukers,
1. Als het minderjarige kinderen zijn, mag u de werkelijke vervoerskosten aftrekken.
2. Dat is inclusief parkeergeld, brandstof en afschrijvingen. Die afschrijvingen zijn afhankelijk van uw auto en de leeftijd van uw auto. Als u daarbij niet overdrijft, doet ook de belastingdienst meestal niet moeilijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hoogervorst, 06-03-2012 23:22 #68
Ik heb een dochter met ADD, die begeleiding krijgt in het op een andere manier leren, omdat het anders niet bij haar binnenkomt. Op de faktuur staat het als ondersteunende begeleiding omschreven. Kan ik dit van de belasting aftrekken? Graag uw reactie. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Hoogervorst,
Als het strikt om een studiebegeleiding gaat en niet om noodzakelijke hulpmiddelen, gezinshulp of medicijnen, zijn de kosten niet als ziektekosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adriaan van Nooten, 06-03-2012 15:41 #67
Mijn vrouw (tevens fiscale partner) is in 2011 gedurende 8 maanden opgenomen geweest ivm manische depressie. Vanwege die ziekte ben ik ook enig kostwinner en daarvoor 55 uur per week van huis (incl reistijd). De zorg voor de kinderen (4 en 8) kwam in die periode op mij neer zodat ik gebruik moest maken van kinderopvang (Buitenschoolse opvang).

Volgens de belastingtelefoon komen we niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag daar mijn partner niet werkt. Ze verwijzen door naar de gemeente omdat die middelen hebben t.b.v. "kinderopvang om medische of sociale redenen". De gemeente (WMO-loket) geeft echter aan dat kinderopvang geen post is waarvoor vergoeding mogelijk is.

Dan misschien de belasting-aftrekpost "uitgaven voor levensonderhoud voor kinderen tot 30 jaar"? Ook niet want daarbij geldt de voorwaarde dat het gaat om kinderen waar géén kinderbijslag wordt ontvangen. En dat krijgen we wel.

De vraag is nu of aftrek mogelijk is voor de hier behandelde post "specifieke zorgkosten". Van het lijstje van posten zou dit alleen kunnen passen onder "uitgaven voor extra gezinshulp". In zekere zin is de buitenschoolse opvang immers een vorm van hulp aan ons gezin. Maar dit klinkt toch wat gekunsteld. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Adriaan van Nooten,
1. Dat u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag klopt:

https://financieel.infonu.nl/geld/157734-kinderopvangtoeslag-2021-kinderopvangtoeslagtabel-2021.html

2. De gemeente zorgt ook wel voor kinderopvang, maar niet voor een extra vergoeding.
3. U kunt wel uw reiskosten voor het bezoek aan uw vrouw aftrekken.
4. De extra gezinshulp omvat hulp thuis bij ziekte of invaliditeit van uzelf, uw partner en kinderen van 26 jaar en jonger, maar niet buitenshuis. Boodschapje doen kan, maar buitenschoolse opvang is dan toch wat anders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Zweed, 05-03-2012 14:27 #66
Ik ben geopereerd in Duitsland en heb daar 1 week in het ziekenhuis gelegen. Mag ik de verblijfskosten van mijn vrouw die in daar in een hotel verbleef aftrekken? (Afstand was te groot om elke dag heen en weer te gaan) Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste D. Zweed,
De verblijfkosten van uw vrouw zijn alleen als ziektekosten aftrekbaar als haar begeleiding voor u noodzakelijk was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Rodermond, 05-03-2012 13:59 #65
Ik ben ms patient en kan steeds moeilijker de trap naar de slaapkamer op en af. De gemeente weigert mij een vergoeding voor een traplift te geven. Zij vinden dat ik maar moet verhuizen. Kan ik zelf een traplift laten installeren en de kosten bij de belasting aftrekken? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste M. Rodermond,
Neen u mag de traplift niet als hulpmiddel aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan van Panhuis, 05-03-2012 13:04 #64
We hadden vorig jaar een verhoogd eigen risico. Hierdoor zijn de kosten voor de eerstelijnspsycholoog niet vergoed. Kan ik deze kosten opgeven als aftrekpost? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Johan van Panhuis,
Zowel het verplicht eigen risico als het vrijwillig eigen risico zijn niet meer fiscaal aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mw C. Huitema, 04-03-2012 15:42 #63
Onlangs heb ik gevraagd of de eigen bijdrage voor de dagopvang van mijn man, die de ziekte van Alzheimer heeft als zorgkosten kon aftrekken voor de inkomstenbelasting. Hierop heeft U geantwoord dat ik deze kosten als zorgkosten kon aftrekken. Doch volgenshet aangifte formulier zijn dit geen afrekbare kosten. Hoe zit dit? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste mw C. Huitema,
In zijn algemeenheid geldt dat een verplichte eigen bijdrage voor de zorg niet aftrekbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Hobelman, 02-03-2012 10:28 #62
In 2011 is mijn vader naar een verpleeghuis verhuisd. Hij zal daar permanent blijven wonen, het betreft een AWBZ instelling. Kunnen de kosten gemaakt voor het inrichten van de kamer (meubels, e.d.) en de kosten voor het verblijf fiscaal afgetrokken worden? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste C. Hobbelman,
De inrichtingskosten in een verpleeghuis zijn geen ziektekosten en dus niet als zorgkosten aftrekbaar. Voor het verblijf geldt een eigen bijdrage die niet aftrekbaar is. De overige ziektekosten die u maakt en niet worden vergoed, zijn wel fiscaal aftrekbaar. Denk aan medicijnen, een noodzakelijke pedicure, de was et cetera.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 02-03-2012 09:41 #61
Mijn broer en mijn moeder woonden bij elkaar. Zij hebben een alarmsysteem (gratis) laten aanleggen door een vrijwilligersorganisatie en betalen nu ca 11 euro per maand aan de telefooncentrale van die organisatie. De aanleg was ivm de ersntige ziekte en naderend overlijden van mijn broer en ivm mijn ouderdom icm ziekte van mijn moeder. Mag een van hen (of ieder een deel) van deze kosten aftrekken als specifieke zorgkosten?
Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jos,
Als het alarmsysteem medisch noodzakelijk is, mogen de gebruikskosten worden afgetrokken als specifieke ziektekosten (hulpmiddelen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elaine, 01-03-2012 22:16 #60
L.S.
Ik heb dit jaar twee eerstelijns psychologen gehad, de eerste was niet BIG geregistreerd en daarvoor kreeg ik niets vergoed van de zorgverzekering. De tweede had wel BIG en daarvoor hoefde ik alleen de eigenbijdrage te betalen. Kan ik één van de twee of beiden aftrekken van de belasting? Volgens mij had ik wel een verwijsbrief van mijn huisarts, in elk geval voor de tweede psych, maar ik weet het niet meer zeker, maakt dat iets uit?

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Elaine,
De kosten van een psycholoog zijn fiscaal aftrekbaar bij doorverwijzing door een arts, maar niet de eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. V., 01-03-2012 15:49 #59
In 2011 zijn wij meerdere malen met onze dochter naar de kindertandarts/kliniek geweest voor haar slechte gebit, hierdoor hebben wij veel km gereden met de auto, zijn de kosten hiervoor aftrekbaar en zo ja vul je dat dan in onder het kopje vervoer van de specifieke zorgkosten. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste D.V.,
Als de dochter bij u thuis woont, mag u de werkelijke kosten aftrekken als specifieke zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. D. Busser, 28-02-2012 13:04 #58
Mijn dochter van 14 woont sinds 2010 in een jeugdinstelling voor 24 uurs behandeling i.v.m. psychische en gedragsproblemen hiervoor betaal ik een maandelijkse eigen bijdrage de behandeling zelf vergoed de anwbz… kan ik de eigen bijdrage aan de jeugdinstelling aftrekken Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste L. D. Busser,
De eigen bijdragen in een AWBZ instelling zijn niet fiscaal aftrekbaar. Alles wat geneeskundige hulp betreft en de medicijnen of fysio (zie artikel) zijn wel fiscaal aftrekbaar voor zover niet wordt vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. V. D. Woude, 26-02-2012 13:52 #57
Ik heb sinds vorig jaar september een forse afwijking aan mijn ruggenwervel. Ons waterbed moest vervangen worden door een goed liggend boxpring. Kan ik de kosten opvoeren voor de belastingen? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste A. V. D. Woude,
Tot de aftrek van kleding en beddengoed behoren ook de uitgaven tot de noodzakelijke aanpassing van een bed. Daar moet een medische noodzaak toe zijn en het gaat dan om de extra uitgaven die u moet doen ten opzichte van de kosten van een "normaal" bed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 25-02-2012 09:45 #56
Ik las dat de kosten voor een pedicure voor mijn vader die Alzheimer had afgetrokken mogen worden van de belasting. Vallen deze onder de specifieke zorgkosten en kunnen deze verhoogd worden met 113%? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Maria,
1. De kosten voor de hulp van een pedicure op medische indicatie mag u voor zover niet vergoed aftrekken.
2. Dit zijn specifieke ziektekosten die u mag verhogen met 113% als aan de eisen is voldaan (66+, inkomen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin Rijnbeek, 24-02-2012 21:36 #55
Zijn de kosten voor een tandartsverzekering aftrekbaar? De werkelijke kosten voor de tandarts waren hoger als de dekking zodat ik ook nog een eigenbijdrage moest betalen. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Martin Rijnbeek,
1. De premie voor een aanvullende verzekering zoals een tandartsverzekering is niet fiscaal aftrekbaar als ziektekosten.
2. De tandartskosten die u maakt die niet worden vergoed via uw aanvullende verzekering, mag u wel aftrekken als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Boere, 24-02-2012 19:25 #54
Ik lees niks over de parkeerkosten van ziekenbezoek aan familie. Zijn deze eventueel ook aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste R. Broere,
Bij bezoek aan familie zijn de parkeerkosten niet fiscaal aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eva, 21-02-2012 21:10 #53
Zijn kosten voor plastisch chirurgie ook aftrekbaar als het psycische is als je de operatie hebt laten uitvoeren. Moet je hier een doktersverklaring voor hebben of mag je dit gewoon aftrekken? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Eva,
Plastische chirurgie is vaak niet fiscaal aftrekbaar. Er moet een medische noodzaak zijn, een arts kan die noodzaak voor u op papier zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Duck, 21-02-2012 18:44 #52
Ik heb heb in 2011 veel kosten gemaakt doordat ik vaak naar de tandarts en ziekenhuis moest rijden prive dus. Mijn moeder zegt dat je de werkelijke kosten mag aftrekken van het vervoer… ik lees overal maar 0.19 cent wat is het nou? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Duck,
Als het voor uzelf is, mag u de werkelijke kosten aftrekken. Bij ziekenbezoek van een ander onder voorwaarden 19 cent per kilometer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leen, 21-02-2012 15:19 #51
Mijn schoonvader zit in een verpleeghuis en betaalt daar zo'n € 20.000,-- per jaar voor. Daarnaast wordt er nog zo'n € 1.200,-- aan het Rivas betaalt. Is hiervan nog iets aftrekbaar voor de IB? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Leen,
Dat hangt van de uitgaven af. De eigen bijdragen in een AWBZ instelling zijn niet fiscaal aftrekbaar. Alles wat geneeskundige hulp betreft en de medicijnen of fysio (zie artikel) zijn wel fiscaal aftrekbaar voor zover niet wordt vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alida, 21-02-2012 13:57 #50
Nogmaals stuur ik u mijn vraag: Graag zou ik willen weten of de EXTRA bijdrage van 100 / 145/ 200 Euro voor GGZ instellingen fiscaal aftrekbaar is?
MEt dank en vr groet, Alida Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Alida,
De extra verplichte bijdrage voor GGZ zorg is niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Deerenberg, 21-02-2012 10:54 #49
Ik heb een traplift aangeschaft via de wmo.
Ik moet via het CAK 95 euro per 4 weken betalen. (39 maal maximaal).

mag ik deze cak-kosten wel aftrekken (andere benoemde cak kosten niet ).
Kortom traplift is aftrekbaar, maar elders las ik dat "cak-kosten" niet mogen worden afgetrokken.

henkd Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Deerenberg,
De verplichte eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp is niet aftrekbaar en een traplift ook niet (2020).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louis, 18-02-2012 12:17 #48
Zijn de kosten van een persoonlijk alarmeringsysteem die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar (geen indicatie) toch aftrekbaar voor de IB? systeem wordt gebruikt door een alleenstaande vrouw van 89 jaar met hartklachten en diverse ouderdomskwalen. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Louis,
Een persoonlijk alarmeringssysteem op medische indicatie is fiscaal aftrekbaar als hulpmiddel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louis, 18-02-2012 11:40 #47
Vraagje mbt gezinshulp:
de eigen bijdrage vastgesteld door CAK voor gezinshulp krachtens de WMO zou niet aftrekbaar zijn terwijl u aangeeft dat de kosten voor gezinshulp, indien boven de drempel, wel aftrekbaar zijn. Klopt dit en wat is dan het verschil?
m vr gr Louis Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Louis,
U kunt de eigen bijdrage voor gezinshulp niet aftrekken. Verder geldt er een drempel voor de aftrekbaarheid van de uitgaven voor gezinshulp zoals is aangegeven in de tabellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Alberts, 17-02-2012 08:55 #46
Zijn de premiekosten voor een aanvullende zorgverzekering nog aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste F. Alberts,
De premiekosten voor een aanvullende zorgverzekering zijn niet langer aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cok, 16-02-2012 14:21 #45
Ik werk als dietist, kunnen mijn clienten de uren die ze mij betalen en niet vergoeden indienen bij de belastingdienst. En zo ja wat is het drempelbedrag? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Cok,
U kunt het bezoek aan de diëtist ook zonder tussenkomst van de huisarts aftrekken van de belasting. Voor de diëten is het zo dat een specifiek aantal diëten aftrekbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kalisingh, 15-02-2012 20:24 #44
Ik ben in 2011 plotseling halsoverkop naar Suriname vertrokken mijn vader is toen overleden, naast de kosten van de vliegticket ben ik ook geconfronteerd geraakt met het regelen van zijn crematie en de 14 daagse rouwbijeenkomsten ik heb als zoon veel kosten gemaakt om alles volgens zijn wens te laten verlopen, half jaar later was een herdenking ik ben toen ook naar Suriname gereisd om een en ander te regelen voor de kerkdienst. 1 april 2012 is het de laatste herdenking en afsluiting na een jaar, maar ik kan er helaas niet naar toe, hoewel ik het heel graag wil afsluiten.2011 was voor mij een moeilijke jaar en het heeft me heel veel geld gekost. Mijn vraag is of ik de gemaakte kosten van de belasting mag aftrekken. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Kalisingh,
Aftrekbaar zijn de kosten die met het overlijden verband houden, maar dan wel bij de aangifte erfbelasting. Daar horen ook uw reis en verblijfkosten bij. Deze kosten mogen niet buitensporig hoog zijn (ter beoordeling van de Belastingdienst).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 13-02-2012 15:34 #43
Ik heb een aandoening aan mijn voeten, die nooit meer weg zal gaan, alleen eens in de 4 a 5 weken behandeld kan worden door de pedicure. Is deze behandeling ook aftrekbaar in 2012? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Ronald,
Deze behandeling is aftrekbaar als de pedicure dit doet op medische indicatie. Een podotherapeut mag wel zonder de tussenkomst van de huisarts.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roanld Jousma, 12-02-2012 17:25 #42
Hallo,
wij zijn al enkele jaren bezig om zwanger te worden en daarvoor hebben wij diverse malen met eigen auto naar het ziekenhuis gereisd voor onderzoeken en i u i behandelingen mijn vraag is hebben wij recht op reiskostenvergoeding die wij hebben gemaakt in 2010 en 2011? Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Roland Jousma,
U mag uw reiskosten aftrekken voor zover ze in Nederland zijn gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 09-02-2012 09:19 #41
Mijn vader is 90 jaar en verblijft in een verzorgingstehuis. Hij heeft ziekte van Alzheimer. Mijn vader is niet in staat zijn zijn eigen voeten te verzorgen. Nagels knippen ed. De verpleging in het verzorgingstehuis voorziet hier niet in. 1x in de 6/8 weken krijgt hij nu hiervoor bezoek van een pedicure. Zijn deze kosten aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Willem,
In dit geval zijn de kosten van de noodzakelijke pedicure fiscaal aftrekbaar. Vraag wel steeds om een bonnetje als bewijs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roxanne, 06-02-2012 23:02 #40
Ik twijfel al een geruime tijd over een beugel. Ik ben student 22 jaar en helaas te oud om het geheel vergoed te krijgen. Mijn verzekering vergoed voor orthopedie voor 75% met een maximum van €685. Mijn gezamelijk inkomen tot en met € 39.618 1,65%, minimale drempel is € 250. Kosten beugel : +- €2200 - €685 = €1515. Is deze €1515 fiscaal aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Roxanne,
Deze kosten van € 1.515 minus de drempel van 1,65% van uw inkomen is dan fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anthonijsz, 03-02-2012 10:58 #39
In 2010 had onze ziektekostenverzekeraar een bedrag van € 640,00 "eigen risico/bijdrage" over de jaren 2009 en 2010 van ons teruggevorderd. Hebben die ook betaald in 2010. Hadden wij dit bedrag in de aangifte van 2010 als "ziektekosten"kunnen opvoeren? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Anthonijsz,
Wat binnen het eigen risico valt is helaas niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Purnama, 03-02-2012 10:12 #38
Mijn man heeft een nota gekregen van zijn verzekering 129 euro voor eigen risico is dit aftrekbaar? zijn we met ons zoontje een paar keer naar Wilhelmina kinderziekenhuis gereden met onze auto zijn de km kosten aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Purnama,
Het eigen risico (verplicht of vrijwillig) is niet aftrekbaar. Wat daar bovenuit komt weer wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hartman, 31-01-2012 13:54 #37
Mijn man heeft vorig jaar een hersteloperatie (herstel sterilisatie) gehad, dit werd niet door het ziekenfonds vergoed, ook het invriezen van sperma voor een ivf behandeling werd niet vergoed. De kosten samen € 3500,-. Nou hoorde ik dat er misschien wat van de belasting terug te krijgen is. Weet u of dit zo is. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Hartman,
Als het op medische indicatie is en is uitgevoerd door een specialist (aan beide voorwaarden zal wel zijn voldaan), mag u die kosten als genees- en heelkundige hulp aftrekken van de belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tekla, 28-01-2012 17:25 #36
Ik ben Chronisch ziek, heb 2 x in de week fysiotherapie. Rij zelf per auto steed die rit.
Kan ik de reiskosten a 0,19 per km. opgeven? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Tekla,
U mag als chronisch zieke de werkelijke kosten van vervoer aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 25-01-2012 16:15 #35
Ik volg een multidisciplinaire behandeling bij het Vermoeidheidcentrum in Lelystad. Hiervoor geldt o.a. een maandelijkse eigen bijdrage à Eu. 85. Zijn deze bedragen aftrekbaar, ookal valt CVS/ME niet onder de Lijst van Minister Borst? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Laura,
Als u op medische indicatie van de huisarts deze behandeling volgt, is deze multidisciplinaire behandeling van CVS/ME wel fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 24-01-2012 22:19 #34
Voor ziekenbezoek wordt 19ct/km als aftrekpost gegeven, maar voor eigen ziekenhuis bezoek en kosten gemaakt voor chronisch zieken kinderen wordt geen km vergoeding gegeven wat is de hiervoor geldende norm. Is de eigen bijdrage voor logeeropvang ivm autisme aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Paul,
1. Voor ziekenbezoek aan een arts of ziekenhuis voor u zelf of uw minderjarige kinderen mag u de werkelijke kosten als ziektekosten aftrekken.
2. De noodzakelijke logeeropvang voor wie autisme heeft, is fiscaal aftrekbaar. Voor de bezoeker niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sk, 21-01-2012 15:47 #33
Beste Zeemeeuw,

Wordt een kaakchirurg ook gezien als medisch specialist? Ik heb hier afgelopen jaar een nota van ontvangen. Gezien ik een volledig eigen risico heb moest ik deze geheel zelf betalen. Kan ik deze nota aftrekken van de belasting?
Bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Sk,
Een kaakchirurg is een medisch specialist. U mag de rekening opvoeren als aftrekpost voor de ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jr, 18-01-2012 23:50 #32
Beste Zeemeeuw,
Bij het kopje fiscaal aftrekbare hulpmiddelen geeft u onder meer het volgende aan:
Kosten voor slechtziendheid en bind zijn, zoals blindengeleidehond of hulphond, een blindenstok, of de noodzakelijke aanpassingen aan een computer. Dit is uiteraard correct mits en voor zover de kosten niet door het UWV worden vergoed.
Helaas is er niets aangegeven met betrekking tot de fiscaal aftrekbare hulpmiddelen voor dyslectische kinderen die door hun leeftijd niet vallen onder de regeling van de Zorgverzekeringswet en door UWV expliciet worden uitgesloten voor vergoedingen en verstrekkingen. Ik zou het zeer op prijs stellen als u hierover iets zou willen opnemen in uw overzicht. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jr,
Ik heb een extra stukje tekst opgenomen over de aftrekbare kosten van dyslexie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 13-01-2012 21:53 #31
Hallo,

Ik ben een vrouw. Ik vroeg me af of de kosten van een haartransplantatie aftrekbaar zijn van de belasting.Bijvoorbeeld een transplatatie kost 7000, hoeveel zou je dan terug kunnen krijgen?
Ik lees elders op medische indicatie. Wat wordt hiermee bedoeld? Van de arts of psycholoog?.

Alvast bedankt,

Groet Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste M.,
1. Op medische indicatie betekent na doorverwijzing door een huisarts. Hij kan een briefje voor u tekenen.
2. Bij een haartransplantatie op medische gronden, kunt u ook bekijken wat er vanuit de AWBZ wordt vergoed. De rest is fiscaal aftrekbaar, voor zover niet vanuit een aanvullende verzekering vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tiny Huitema, 09-01-2012 17:08 #30
Mijn man gaat i.v.m de ziekte van Alzheimer twee maal per week naar de dagopvang. De eigen bijdrage die ik hiervoor moet betalen kan ik naar ik heb begrepen aftrekken als zorgkosten. Ik heb echter in augustus van 2011 pas de afrekening v.a juli 2010 t/m december 2010 (een bedrag van 407,96 )toegezonden gekregen. Kan ik dit bedrag ook aftrekken bij mijn aangifte 2011? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Tiny Huitema,
Ja.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 06-01-2012 21:47 #29
Een vriendin van moet voor psychische terapie 3 dagen per week van Breda naar Dordrecht voor behandeling. Vraag is of de kosten voor deze therapie, als ze niet
vergoed worden door de zorgverzekering aftrekbaar zijn. Zijn ook de reiskosten in verband met deze therapie aftrekbaar in 2012? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Frans,
1. Als een zieke naar een arts gaat, zijn de werkelijke kosten fiscaal aftrekbaar inclusief parkeergeld.
2. Bij psychische op doktersvoorschrift zijn de kosten aftrekbaar minus de vergoeding die men krijgt. Een eventuele verplichte eigen bijdrage is niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ro, 03-01-2012 20:13 #28
Mijn vrouw is geopereerd aan borstkanker, door de chemo en bestraling is het niet meer mogelijk om op een gewone fiets te fietsen. Is de elektrische fiets die zij gekocht heeft als hulpmiddel aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Ro,
Hulpmiddelen die ook door anderen gebruikt worden, zijn niet aftrekbaar als ziektekosten. Ook een elektrische fiets of brommobiel zijn niet aftrekbaar (2020).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jur, 27-12-2011 14:13 #27
Hallo, afgelopen najaar hebben we de garage moeten verbouwen naar een slaapkamer voor mijn zoon. Echter moesten we noodgedwongen ook een groter tuinhuis laten plaatsen om 1) de spullen uit de garage te stallen en 2) het tuinhuis toegankelijk te krijgen voor een rolstoel. Dat ik bepaalde kosten vanuit het ombouwen van de garage kan aftrekken is me duidelijk. Hoe zit dit echter met de kosten die gepaard zijn gegaan met het tuinhuis? Groeten, Jur Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Jur,
Neen, de aanpassingen zijn niet aftrekbaar in 2020.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corrie Wessels, 20-12-2011 21:57 #26
Mijn man maak gebruik van een scootmobiel en een electrische rolstoel, zijn de kosten van electriciteit ook aftrekbaar? Zo ja, is daar een vast bedrag voor gesteld? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Corrie Wessels,
Neen, niet meer in 2020.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria Esselaar, 19-12-2011 10:45 #25
Mijn echtgenoot 65+ Zit sinds een jaar in dagbehandeling, daar betalen we een eigen bijdrage van €150,- per maand voor aan het CAK, ons gezamelijk inkomen is €36000. bruto
Kunnen wij de CAK bijdrage aftrekken van de belasting.
Met vriendelijke groet,
Ria. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Ria Esselaar,
Ja, de kosten van dagbehandeling mag u als zorgkosten aftrekken.
Met vriednelijke groeten,
Zeemeeuw

Liesje, 03-12-2011 08:09 #24
Door plotselinge ziekte van mijn man zijn wij genoodzaakt binnenkort een traplift aan te laten leggen. Komt deze uitgave ook in 2012 in aanmerking voor aftrek van belasting? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Liesje,
De traplift wordt als het goed is via de gemeente geregeld via de WMO en is niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kar, 02-12-2011 13:24 #23
Sinds 2 jaar een bril, maar die viel en er zat een putje in het glas, precies voor mijn lens. Gelukkig had ik een verzekering waardoor een nieuwe bril mij "alleen" 84,80 kostte en niet 228,00 euro. Is de resterde 84,80 nog aftrekbaar? Heb bril nodig voor mijn werk; ben freelance musicus en kan anders mijn bladmuziek niet lezen. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Kar,
Neen, een bril is niet meer aftrekbaar voor de belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hilde, 13-11-2011 12:05 #22
Afgelopen jaar hebben we nogal wat tandartskosten gehad ivm prothese en frameprothese van mijn echtgenoot, 65+. Zelf heb ik deelgenomen aan een levensloopregeling, waardoor mijn netto-inkomen laag was. Hoe bereken ik het drempelinkomen over 2011? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Hilde,
Zie voor de berekening van het drempelinkomen 2020:

https://financieel.infonu.nl/belasting/67483-drempelinkomen-en-verzamelinkomen-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 12-11-2011 02:05 #21
Aangezien ik in korte tijd erg last kreeg van haaruitval en hier mede vanwege mijn relatief jonge leeftijd (20 jr) erg depressief van werd heb ik een haarwerk aangeschaft, kosten €3045. Als gevolg van die depressie heeft mijn huisarts antidepressiva voorgeschreven en een doktersverklaring voor mijn verzekering zodat ik de basisvergoeding (€386.50) terug kreeg. De verzekering staat op mijn naam en ik heb het aankoopbedrag van het haarwerk ook zelf betaald. Echter heb ik nog geen volwaardig inkomen aangezien ik nog student ben. Inkomen over 2011 zal zo rond de €3000 bedragen. Zijn de kosten van mijn haarwerk fiscaal aftrekbaar, en zo ja op welke manier en op welk bedrag kan ik rekenen? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jan,
1. U kunt het beste op basis van een attest van de huisarts een haarwerk kopen, omdat dan een groot deel vanuit de basisverzekering wordt vergoed.
2. Wat niet wordt vergoed door de verzekering kunt u als aftrekpost opvoeren bij de inkomstenbelasting.
3. Als een inkomen te laag is, blijft de aftrek voor een later jaar behouden via de persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Meijer, 08-11-2011 22:59 #20
Ik heb sinds juli 2011 een Cochleair Implantaat (gehoorimplantaat) met daarbij 2 oplaadbare accu's. Met 1 accu doe ik ca. 1,5 dag. Zodra er één leeg is, moet deze gelijk in de oplader. Dit gebeurd 6 dagen per week. Zijn er stroomkosten af te trekken van de inkomstenbelasting? Zo ja, is hier een vast bedrag voor? Tot juli 2011 had ik een Cochleair Implantaat met losse batterijen. Deze kon ik wel van de inkomstenbelasting aftrekken. Vandaar mijn vraag voor stroomkosten. Ik begrijp dat ik 6 maanden batterijen kan aftrekken en wellicht 6 maanden stroomkosten? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste A. Meijer,
Bij mijn weten zijn stroomgebruik en batterijen van een CI niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jef, 05-11-2011 01:46 #19
Goedemorgen,
Ik heb ook een vraag. Ik heb een maand of 2 geleden een GBP operatie laten uitvoeren in Belgie via een prive kliniek. Dit omdat men mij in Nederland niet wilde/kon helpen(ik zou te licht zijn van gewicht). De zorgverzekeraar wil niets vergoeden. In belgie kon ik snel terecht.Ik moest 8000 euro betalen. Dit is ook voor mij een verschrikkelijk groot bedrag, maar de operatie waard. Mijn vraag is dan ook aan u; Kan ik deze 8000 euro aftrekken in 2011 van de belasting? En de reiskosten van de controles?
Gaarne uw antwoord. Vriendelijk dank! Reactie infoteur, 23-06-2020
Goedemorgen Jef,
Het bedrag is aftrekbaar als ziektekosten als de operatie op medische indicatie is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilse, 03-11-2011 07:54 #18
Mijn dochter is een slim meisje, maar heeft waarschijnlijk wel dyslexie. Zij moet nu een onderzoek ondergaan van E600,-. De verzekering vergoedt dit niet omdat zij geen hele lage scores geeft op haar toetsen (daar is zij namelijk slim genoeg voor). Kan ik dit bedrag meenemen in de aangifte van 2011?
Groet, Ilse van der Schatte Olivier Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Ilse,
De kosten van een onderzoek naar dyslexie zijn fiscaal als ziektekosten aftrekbaar als het onderzoek op het medische advies van arts of huisarts plaats vindt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fam Bink, 01-11-2011 21:10 #17
Mijn vrouw heeft in 2010 een wortelkanaal behandeling ondergaan voor 500,-. Wij zijn vergeten om dit bedrag mee te nemen in de aangifte van 2010, waarover wij al reeds een definitieve berekening over hebben ontvangen. Kunnen wij nu deze 500,- aan tandartskosten van 2010 meenemen bij de aangifte van 2011? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Fam Bink,
U kunt de belastingdienst schriftelijk om een correctie vragen. Ook als er al een definitieve belastingaanslag is, zal dit verzoek ambtshalve in behandeling worden genomen:

Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bobbie, 28-10-2011 13:02 #16
Kunt u mij vertellen of kosten van een implantaat voor mijn zoon van 24 jaar voor hem aftrekbaar zijn. Hij heeft een klein bedrijfje. Wij betaalden als ouders zijn verzekering en ook de behandeling. De verzekering heeft niets vergoed. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Bobbie,
Als uw zoon niet meer bij u woont en niet zelf heeft betaald, is het implantaat voor hem niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angel, 25-10-2011 11:23 #15
Kunt u mij vertellen of een ivf behandeling met donor die in het buitenland is uitgevoerd en niet vergoed word door de zorgverzekering aftrekbaar is? En of de vliegreizen die wij hebben moeten maken voor deze behandeling ook aftrekbaar is? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Angel,
Als het op medische indicatie is en uitgevoerd door een specialist (aan beide voorwaarden zal wel zijn voldaan), mag u die kosten als genees- en heelkundige hulp aftrekken van de belasting. De vliegreizen zijn niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cmolenaar, 08-09-2011 20:43 #14
Zijn kunst gebitten en bruggen met kiezen aftrekbaar van de belasting? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Cmolenaar,
Ja, een kunstgebit valt onder de hulpmiddelen. Ook de kosten van een tandarts zijn aftrekbaar. Voor alles geldt: voor zo ver niet door uw verzekeraar vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I. Zweep, 02-09-2011 11:14 #13
Mijn echtgenoot heeft 1x 15 dagen in het ziekenhuis gelegen snel daarop 8 dagen
en nu 17 weken aaneengesloten. De Parkeerkosten die ik heb betaald zijn nu ongeveer 750 euro kan ik dit aftrekken bij de belastingen. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste I. Zweep,
Neen, de eventuele parkeergelden zijn al in de kilometervergoeding verwerkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 27-08-2011 19:31 #12
Ik ben bij een medisch specialist geweest en bloedonderzoek gehad. dit voor een bedrag ad € 624. Ik heb niets van de verzekering terug ontvangen ivm hoog eigen risico. Overigens is nog de vraag of deze gemaakte kosten in aanmerking kwamen bij de verzekering voor vergoeding. Mag ik deze kosten aftrekken in de IB? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Robert,
Zodra het verplicht eigen risico op is, mag u de kosten voor zover niet vergoed door de verzekering aftrekken van uw inkomen. Zorg wel altijd voor een medische verwijzing, want er moet wel een medische noodzaak zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 23-08-2011 16:26 #11
Ik wil een haartransplantatie laten uitvoeren. Is deze ingreep aftrekbaar voor de inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Mark,
Als de haartransplantatie op medische indicatie is, zijn de kosten aftrekbaar voor zover niet door de verzekeringsmaatschappij vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Myr, 06-06-2011 22:48 #10
Mijn vader ligt sinds december 2009 volledig op bed ten gevolge van longemfyseem. Mijn moeder verzorgt hem al die tijd al en wij vragen ons eigenlijk af wat allemaal atrekbaar is van de belasting. Ik heb op de site gelezen over de extra koste t.b.v. kleding, wassen e.d. Zijn dit de enige mogelijkheden tot extra aftrek? Reactie infoteur, 07-06-2011
Beste Myr,
Voor zover niet door de verzekering of een ander vergoed kunnen allerlei ziektekosten in aanmerking komen, maar op welke ziektekosten doelt u. Dan kan ik daar gerichter antwoord op geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda Hoogerwerf, 16-05-2011 11:27 #9
Ik laat mij binnenkort aan een hernia opereren bij dr. Iprenburg. Dit is een privekliniek. Mijn zorgverzekeraar wil niets vergoeden. Zij hebben wel het consult vergoed en een door dr. Iprenburg uitgevoerde discografie. Uit die discografie is gebleken dat ik een operatie nodig heb, maar dat wil CZ dan ineens niet vergoeden. Is deze post voor mij aftrekbaar? De operatie kost €7600,00. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Linda Hoogerwerf,
Deze niet door de zorgverzekeraar vergoede kosten die u maakt voor een behandeling op medisch advies en medische doorverwijzing en die uitkomen boven de fiscale drempel, mag u aftrekken van de belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carly, 18-04-2011 14:50 #8
Mijn dochter is 26 en laat een ooglidcorrectie uitvoeren. Het is echt nodig, maar de verzekering wil het niet vergoeden omdat ze nog zo jong is. Ze had zelfs een aanvullende verzekering ervoor, voor niks altijd betaald dus. De oogarts had ook een briefje geschreven aan de zorgverzekering dat het wel nodig was.Ze willen niet betalen. Dus nu betaalt ze het zelf wel. Kan zij een gedeelte van de belasting terugkrijgen? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Carly,
Kosten van plastische chirurgie zijn aftrekbaar als er direct sprake is van een lichamelijke of psychische stoornis. Als de oogarts dat dus op papier zet, kan uw dochter de kosten aftrekken.
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Jack Vermonden, 30-03-2011 14:33 #7
Ik moet om medische gronden een electrisch verstelbare spiraalbodem kopen. Deze bodems zijn vrij prijzig. Zijn deze kosten ook af te trekken van de belasting als medisch noodzakelijke ziektekosten. Ik heb inmiddels 7 rugoperaties achter de rug en ik lig voor geen meter! Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jack Vermonden,
Hooguit de electromotor van het bed is aftrekbaar als hulpmiddel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jörgen, 01-03-2011 14:01 #6
En mijn medicijnen voor mijn epilepsie kan ik die ook aftrekken van de belasting, die zijn voorgeschreven door een dokter. Sorry voor al die vragen maar dit is de eerste keer dat ik alleen mijn aangifte invul en ik wil het gewoon zeker weten. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jörgen,
Ja zolang de medicijnen niet door de verzekeraar worden vergoed en niet binnen uw verplicht eigen risico vallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jorgen, 01-03-2011 13:25 #5
Mijn opa en oma hebben beide dit jaar overleden en hebben daarvoor in verpleeghuis gelegen. Ik ben veel bij ze op bezoek geweest en heb ook behoorlijk wat km gemaakt. Mag je deze ook aftrekken van de belasting. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jorgen,
Dat kan alleen als je samen met hen woonde voordat ze werden opgenomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jörgen, 01-03-2011 09:47 #4
Mag je een medische keuring die je niet vergoed hebt gekregen van je verzekering ook aftrekken van de belasting. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jörgen,
Als een arts, medicus of fysiotherapeut u doorverwijst voor een medische keuring wel. Vraag anders alsnog een verwijzing. Maar de belastingdienst gaat niet altijd akkoord. Zo is bekend dat de periodieke keuring voor een rijbewijs niet als aftrekpost wordt aanvaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamara, 23-02-2011 10:17 #3
Vraagje: Valt onder beddengoed aftrekposten ook bedbodems? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Tamara,
Neen, het gaat echt om beddengoed dat door ziekte meer moet dan normaal worden aangeschaft of gewassen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 19-02-2011 13:13 #2
Ik heb ziekte extra ziektenkosten voor mijn kinderen (die ik niet vergoed krijg) maar nu ben ik een 2 verdiener en val net boven de drempel grens van 38722 euro. Nu kan ik dus alleen de kosten boven de 675 +5.75% van 38722 euro = 2230 euro aftrekken hier kom ik nooit aan. is er een andere manier om toch deze kosten vergoed te krijgen? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Erik,
De enige manier is posten erbij sprokkelen. Eind vorig jaar zorgkosten vooruit betalen had misschien nog geholpen, om bij de aangifte nu hoger uit te komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alleb, 27-01-2011 14:02 #1
Zijn vitamines/voedingsuplementen voorgeschreven door een internist aftrekbaar onder specifieke zorgkosten? En de eigen bijdrage van een PGB AWBZ en/of PGB WMO? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Alleb,
1. Zie de gerelateerde link "Dieet fiscaal aftrekbaar" onderaan het artikel voor meer informatie.
2. De eigen bijdrage is aftrekbaar als het voor u leidt tot extra uitgaven. Als u met het netto budget uitkomt niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 23-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Aangifte 2020
Reacties: 268
Schrijf mee!