Schenkingsplan maken en estate planning

Schenkingsplan maken en estate planning Niemand wil als zijn erfenis onnodig veel geld aan de belastingdienst nalaten. De erflater niet en de erfgenaam niet. Om te voorkomen dat de erfgenaam of erfgenamen in de toekomst te veel erfbelasting moeten betalen, is het verstandig om in 2018, 2019 of 2020 een schenkingsplan en stappenplan op te stellen. Zo kunt u slim belastingvrij geld schenken. Op allerlei manieren kunt u belastingvrij schenken aan de hand van een goede estate planning. De stappen van een estate-planning voor uw privé vermogen worden u uitgelegd. Een goede notaris helpt u verder.

Schenkingsplan maken met een estate planning

Estate wordt omschreven als boedel of staat van een familie. De estate planner richt zich op vele familiezaken:
 • Advies opstellen huwelijkse voorwaarden;
 • Gevolgen echtscheiding;
 • Opstellen schenkingsplan;
 • Aangifte van inkomstenbelasting;
 • Regelen erfenis.

Stappenplan schenkingsplan of estate planning

Wie een schenkingsplan of estate planning voor zijn kinderen wil maken, kan dit doen volgens het volgende stappenplan:

Stap 1. Inventarisatie van vermogen

Inventariseer uw vermogen. Tel hiervoor al uw vermogen uit spaargeld, aandelen, lijfrentepolissen, banksparen en vastgoed bij elkaar op en trek daar de eventuele schulden en hypotheken vanaf.

Stap 2. Wanneer komt het vermogen vrij

Zet bij alles de geschatte waarde en wanneer het beschikbaar komt en liquide wordt. Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van een vrijgekomen lijfrente, wanneer zijn de aandelen liquide te maken, welke looptijden hebben de spaardeposito’s en zo verder.

Stap 3. Hoeveel vermogen heb ik zelf nodig

Bepaal vervolgens mede aan de hand van uw leeftijd en uw wensen hoeveel u van het beschikbare vermogen zelf nodig hebt. Omdat niemand weet hoe oud hij zal worden, is het goed om met een behoorlijke marge rekening te houden en niet alles voor honderd procent dicht te timmeren. Dat hoeft ook niet, omdat u met een aanvullend testament ook wat na u als erfenis overblijft, netjes kunt verdelen.

Stap 4. Hoeveel is beschikbaar om te schenken

Als u het vermogen dat in de loop der tijd beschikbaar komt vermindert met wat u zelf nodig heeft, blijft het vrij beschikbare vermogen over dat u eventueel aan uw kinderen kunt schenken.

Stap 5. Verdeling van vermogen

Tot slot bepaalt u wie hoeveel van uw vermogen tijdens uw leven van u krijgt. Bedenk hierbij wel dat een schenking dat is gedaan binnen 180 dagen van iemands overlijden, door de Belastingdienst zal worden meegenomen als onderdeel van de erfenis en nalatenschap. De eventueel al betaalde schenkbelasting krijgt u terug.

Slim schenken is belastingvrij schenken in 2019 en 2020

Slim schenken betekent zo veel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden om belastingvrij te schenken in 2019, 2020 en latere jaren:
 1. U mag een kind dat jonger is dan 45 jaar en ouder dan 18 jaar, eenmalig belastingvrij tot 103.643 euro (2020) schenken, als dit bedrag daadwerkelijk en aantoonbaar wordt gebruikt voor de aankoop van een huis of het volgen van een studie die duurder is dan 26.000 euro. Dit is een nieuwe regeling die in de nieuwe schenk- en erfbelasting 2010 is opgenomen. De maximale leeftijd was 35 jaar maar is in 2014 verhoogd naar 40 jaar.
 2. U mag een kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig belastingvrij 26.457 euro schenken (2020), zonder dat aan de besteding van dit geld voorwaarden hoeven te worden gesteld. U moet aangifte doen bij de Belastingdienst, maar hoeft niet naar een notaris. Als u voorwaarden aan de schenking wilt stellen, bijvoorbeeld dat de schenking niet is bedoeld voor de partner van uw kind, kunt u beter wel naar de notaris gaan.
 3. U mag uw kind jaarlijks 5.400 euro belastingvrij schenken. Tot dit bedrag hoeft u geen aangifte bij de Belastingdienst te doen. Als er in een jaar meerdere schenkingen aan uw kind doet, worden deze schenkingen bij elkaar opgeteld. U hoeft hiervoor niet naar de notaris, maar als u voorwaarden wilt stellen aan de schenking, kunt u dat beter wel doen.
 4. Als de ontvanger van een schenking het geld direct nodig heeft om dringende schulden af te lossen, is dit een belastingvrije schenking.
 5. Anderen, bijvoorbeeld de kleinkinderen, kunnen belastingvrij tot 2.208 (2020) euro per jaar geschonken krijgen.

Belastingvrij schenken in 2019 aan uw kind of kleinkind, vrijstellingen, de bedragen in euro’s:

Schenking aan:Vrijstelling 2019:
Kinderen5.428 euro jaarlijks
Kinderen tot 40 jaar26.040 euro eenmalig of 102.010 voor een eigen woning of 54.246 euro voor een dure studie
Overige verkrijgers, waaronder een kleinkind2.173 euro

Belastingvrij schenken in 2020 aan uw kind of kleinkind, de vrijstellingen, bedragen in euro’s:

Schenking aan:Vrijstelling 2020:
Kinderen5.515 euro jaarlijks
Kinderen tot 40 jaar26.457 euro eenmalig, 103.643 voor een eigen woning of € 55.114 voor een dure studie
Overige verkrijgers, waaronder een kleinkind2.208 euro

U mag in 2019 en 2020 aan iemand jonger dan 40 jaar belastingvrij tot ruim 103.000 euro belastingvrij schenken onder de ontbindende voorwaarde dat dit geld wordt besteed aan de eigen woning van de ontvanger.

Geen schenkingsrecht betalen

De ontvanger van een schenking hoeft geen schenkbelasting te betalen als:
 • De waarde van de schenking lager is dan een vrijstelling.
 • U inkomstenbelasting over de schenking betaalt.
 • U de schenking krijgt vanwege een gemotiveerde morele verplichting.
 • U de schenking gebruikt om daarmee uw dringende schulden af te lossen.
 • De schenker niet in Nederland woont.
 • De schenker de schenkbelasting betaalt.

Testament opstellen in 2019 of 2020

Ter afsluiting van een goede estate planning kunt u het beste een testament laten opstellen bij een notaris, bij wie u vastlegt naar wie het resterende vermogen moet gaan. Als er geen testament wordt opgesteld geldt in het erfrecht de wettelijke verdeling. De langstlevende geregistreerd partner of echtgenoot houdt de beschikking over het hele vermogen, terwijl het erfdeel van de kinderen een niet opeisbare geldvordering wordt op de langstlevende ouder. Dit erfdeel wordt pas opeisbaar, als de langstlevende ouder komt te overlijden. Maar nog belangrijker is dat u met een testament precies kunt aangeven naar wie volgens u hoeveel van de erfenis onder welke voorwaarden moet gaan. U hoeft niet tot 2021 te wachten, hoe eerder u begint met schenken, hoe meer vrijstellingen er zijn.

Slot

Wie een zeker vermogen heeft, doet er goed aan om een estate planning te maken en te regelen naar wie tijden uw leven maar ook daarna uw vermogen en goederen moeten. Bekijk de tarieven van de nieuwe schenkbelasting en de rekenvoorbeelden.

Lees verder

© 2010 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeErfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeHebt u een huis in de erfenis of krijgt u een woning? Hoe waardeert u dan een woning in de nalatenschap in 2019 of 2020…
Schenking 180 dagen voor overlijdenSchenking 180 dagen voor overlijdenAls u een schenking krijgt van iemand die kort daarna overlijdt kan de schenking als onderdeel van de erfenis worden gez…
Schenken aan kleinkind 2019 en 2020Schenken aan kleinkind 2019 en 2020Belastingvrij schenken aan een kleinkind, kleinkinderen of kinderen was in 2019 populair. Grootouders willen graag belas…
Schenking 2019: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2019: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingOok in 2019 kunt u een groot bedrag belastingvrij schenken. Dit bedrag kan oplopen tot ruim 102.000 euro, de verhoogde v…
Euribor wat is dat?Euribor wat is dat?Euribor, je komt de term vaak tegen in met name financiële artikelen, maar wat betekend het eigenlijk? Euribor is de afk…

Reageer op het artikel "Schenkingsplan maken en estate planning"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Ria, 13-03-2013 17:40 #2
Mijn man en ik gaan erven van een oom van mijn man die onlangs is overleden. Deze oom is Nederlander en heeft meer dan 10 jaar in de USA gewoond en is daar gestorven. Wij hoeven over het erfbedrag geen erfbelasting te betalen, dus is onze netto erfenis. Begrijp ik het goed dat de enige belasting die wij over dat bedrag moeten betalen de IB van 1,2% is in box 3 (het meerdere boven de vrijstelling)? Geen andere belastingen? Reactie infoteur, 17-02-2018
Beste Ria,
Dat klopt voor Nederland, maar het kan zijn dat er in de USA nog wat wordt ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Ten Cate, 19-09-2011 19:58 #1
Kan de eenmalige schenking aan kinderen tussen 18 en 35 van 50.300 euro i.p.v. voor de aankoop van een huis ook belastingvrij gebruikt worden voor aflossing van (een deel van) de hypotheekschuld op een reeds in bezit zijnd huis. Reactie infoteur, 17-02-2018
Beste D. Ten Cate,
Ja, dat is ook toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 20-12-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Erfenis verdelen
Reacties: 2
Schrijf mee!