Geld overmaken buitenland

Geld overmaken buitenland Geld overmaken naar het buitenland kan binnen de eurozone nu al zonder kosten met de BIC-code en het IBAN-nummer van de begunstigde. Maar door de komst van SEPA maakt het niets meer uit of je geld moet overmaken binnen eigen land of naar een ander land in de eurozone.

Hoe geld overmaken naar het buitenland?

Wanneer een betaling aan het buitenland aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn de kosten gelijk aan die van een binnenlandse overboeking:

 • De betaling moet plaatsvinden binnen of tussen de 15 landen van de Europese Unie, inclusief hun overzeese gebiedsdelen.
 • Ook de volgende Europese landen vallen onder de regeling: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Malta en Cyprus.
 • Het overboekingsbedrag moet in euro’s zijn gesteld.
 • De overboeking mag ten hoogste 50.000 euro bedragen.
 • In de betaalopdracht moeten de BIC (Bank Identifier Code) en IBAN (International Bank Account Number)van de begunstigde worden vermeld.
 • Bij de vraag over de kosten-toedeling moet u kiezen voor keuzemogelijkheid "gedeeld" of "shared".

Met behulp van de BIC en IBAN kan elke Europese bankinstelling eenvoudig controleren of een correct rekeningnummer werd gebruikt. Uw eigen BIC en IBAN worden overigens door uw bank op uw rekeningafschriften vermeld.

Giraal betalen nóg sneller en eenvoudiger met SEPA

Grensoverschrijdende betalingen in Euro´s moeten binnen Europa even snel, veilig en goedkoop worden als binnenlandse betalingen. Op aandringen van de Europese Unie ontwikkelen banken daartoe vanaf januari 2008 SEPA, Single European Payments Area. SEPA omvat 31 EU-landen, plus Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Het volgende gaat veranderen:

 • Geld overmaken naar het buitenland wordt eenvoudiger. SEPA is van toepassing op betalingen met een credit-of debetkaart (zoals de EC-kaart) en overboekingen. Vanaf november 2009 is voor het eerst grensoverschrijdend incasso mogelijk, bijvoorbeeld voor de huur van het vakantiehuis in Spanje of voor aankopen op het internet.
 • Geld komt sneller aan. Elektronische overboekingen zullen uiterlijk in 2012 één dag na het invoeren van de betaalopdracht worden gecrediteerd en worden daarmee veel sneller dan voorheen. Tot dan geldt een maximale overboekingsduur van drie dagen. Schriftelijke betaalopdrachten kunnen een dag langer duren.
 • Oude en nieuwe systemen lopen parallel. De banken willen de nieuwe toepassingen vanaf 2008 als aanvulling op de bestaande betaalmethoden aanbieden. Een datum voor de afschaffing van de oude systemen is er nog niet.
 • Nieuwe formulieren en een langer rekeningnummer. Bankklanten moeten wennen aan nieuwe formulieren en nieuwe rekeningnummers. In plaats van ons huidige 9-cijferige rekeningnummer is er straks een internationaal rekeningnummer IBAN en een bankidentificatie BIC van toepassing. In plaats van 9 cijfers moet dan een hele reeks cijfers en een lettercombinatie worden onthouden.
 • Kosten en besparingen. Van de kosten en baten van SEPA bestaan verschillende schattingen. De Europese commissie verwacht 50 tot 100 miljoen euro minder kosten per jaar. Onderzoek heeft aangetoond dat de banken in Europa rekening moeten houden met een verlies van 18 miljard euro per jaar op opbrengsten uit betalingsverkeer. En daar bovenop komen nog eens miljarden aan investeringskosten.

Met name voor internetbetalingen kunnen in dit verband ook de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe digitale valutasoort Bitcoin zijn.

De voordelen van SEPA

Met de introductie van SEPA zal het voor particulieren en bedrijven op termijn dus geen verschil meer maken of ze geld overboeken binnen eigen land of naar een ander land binnen de eurozone. Het aanhouden van bankrekeningen in het buitenland is dan niet langer noodzakelijk. Eén bankrekening voor de gehele eurozone volstaat.

Met de instelling van SEPA wordt beoogd om op termijn één concurrerend betaalgebied in Europa te creëren, waarin schaalvergroting voor ondernemers en consumenten zal resulteren in een merkbare kostenreductie. Omdat er sprake is van een gefaseerde invoering zullen niet alle voordelen meteen merkbaar zijn, maar vooruitlopend op de algehele invoering is nu al afgesproken dat in elke aangesloten lidstaat het tarief van een buitenlandse betaling tot 50.000 euro gelijk is aan het tarief van een binnenlandse overboeking.

Gefaseerde invoering SEPA

Om het SEPA-betalingsverkeer binnen de eurozone optimaal te laten verlopen, zullen alle Europese landen hun betalingsverkeer op een uniforme wijze gaan afwikkelen. Voor die stroomlijning zijn onder meer de navolgende gefaseerde acties gepland:

 • Afschaffing van de valutering
 • Invoering van het grensoverschrijdend incassosysteem Direct Debit
 • Gelijkschakeling van het tarief voor binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen
 • Gelijkschakeling van het tarief buitenlandse geldopnamen in de eurozone aan het binnenlands tarief
 • Omvorming huidige rekeningnummers tot 18-cijferige IBAN-nummers

IBAN-nummer

Voor de gefaseerde invoering van SEPA is het noodzakelijk om al onze negencijferige Nederlandse bankrekeningnummers te vervangen door 18-cijferige IBAN-nummers, zoals hiervoor reeds genoemd. De betrokken IBAN-nummers zijn als volgt samengesteld:

 • De landkode, aangeduid met twee karakters (NL)
 • Een tweecijferige checkdigit
 • Vier letters ter aanduiding van de banknaam (INGB, RABO, SNSB, ABNA bijv.)
 • Daarna 10 cijfers, samengesteld uit je oude rekeningnummer met één of meer voornullen

Op het internet zijn inmiddels tal van IBAN-calculators beschikbaar die na ingave van het huidige bankrekeningnummer en bevestiging van de getoonde banknaam, het bijbehorende IBAN-nummer berekenen en tevens de BIC van de bank vermelden.

Vanaf 2013 nieuwe bankrekeningnummers

Begin 2013 krijgen alle bankrekeninghouders in de Europese Unie trouwens een nieuw, langer bankrekeningnummer dat 22 tekens bevat. Dat nieuwe bankrekeningnummer gaat overigens ook dienst doen voor binnenlandse betalingen. Het oude 9-cijferige (of 10-cijferige) rekeningnummer is dan niet meer geldig. Lees hier hoe dat nieuwe bankrekeningnummer is opgebouwd.

Direct Debit

Met SEPA Core Direct Debit (variant voor particulier gebruik) en SEPA B2B Direct Debit (variant voor zakelijk gebruik) zijn vanaf november 2009 de nieuwste toepassingen van SEPA operationeel: een grensoverschrijdende incassoprocedure op Europees niveau.

Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om gas, licht en water van je vakantiewoning in Spanje te betalen via een automatische machting ten laste van je Nederlandse bankrekening.

Betaalpassen in SEPA

Inmiddels is ook afgesproken dat binnen de Eurozone de EMV-chip, een technologie ontwikkeld door Europay/Mastercard en Visa, als de gemeenschappelijke standaard voor betaalpassen in Europa gaat gelden. Bij deze nieuwe technologie worden beveiligingsgegevens niet langer opgeslagen op een magneetstrip, maar op de chip die veel moeilijker te kopieëren is.

Overigens wordt dat laatste tegengesproken door het VPRO-programma "Goudzoekers". Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge zouden de beveiliging van de nieuwe pintechniek al hebben gekraakt en zo aankopen hebben verricht op de bankpas van een ander. De daarbij gehanteerde techniek is echter dermate complex, dat het zeer onwaarschijnlijk is dat die binnen het boevengilde aftrek zal vinden.

In ieder geval zijn alle banken binnen de SEPA-zone al vanaf 1 januari 2008 gestart met de uitgifte van betaalkaarten met een EMV-chip. Vóór eind 2010 moet de overgang naar de wereldwijde EMV-standaard zijn afgerond. De consument krijgt dus steeds vaker te maken met deze nieuwe combinatie van chip en pincode. De pas wordt dan niet langer door een leesgleuf gehaald , maar in de betaalautomaat gestoken, waarna men zijn pincode intoetst.
© 2009 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geld naar het buitenland sturen, hoe doe je dat?Geld naar het buitenland sturen, hoe doe je dat?Soms is het nodig dat iemand in het buitenland plotseling geld nodig heeft. Ook zijn er mensen in Nederland die anderen…
Na overlijden uw gezin verzorgd achterlatenNa overlijden uw gezin verzorgd achterlatenHet overlijden van de partner is een zeer groot verlies voor de overgebleven partner en voor het gezin. Ook op het gebie…
Bronnen en referenties
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 28-12-2013
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.