Anw-compensatie ABP vervallen per 2018: gevolgen

Anw-compensatie ABP vervallen per 2018: gevolgen Nabestaanden van deelnemers van pensioenfonds ABP konden tot 2018 onder omstandigheden aanspraak maken op Anw-compensatie. Dit is een compensatie voor wie geen of slechts gedeeltelijk een Anw-uitkering ontvangt op basis van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Deze Anw-compensatie is komen te vervallen voor nabestaanden van ABP-pensioendeelnemers die zijn overleden na 31 januari 2018. Men kan zich individueel verzekeren tegen een 'Anw-hiaat', maar dit is niet in alle gevallen een optie. Dit kan een financiële strop zijn voor nabestaanden.

Vervallen Anw-compensatie ABP


Wat is ANW-compensatie?

Wanneer u komt te overlijden terwijl u een AOW-uitkering ontvangt dan hebben uw nabestaanden (partner en/of kinderen) in het vervolg recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dit is vastgelegd in de Algemene nabestaandenwet (Anw). Komt u te overlijden voordat u recht op een AOW-uitkering hebt dan ontvangen uw nabestaanden mogelijk geen of maar een deel Anw-uitkering. Er zijn dan situaties waarin het nabestaandenpensioen door het pensioenfonds wordt aangevuld. Dit wordt Anw-compensatie genoemd. Om aanspraak te maken op een dergelijke regeling kan men doorgaans vrijwillig zelf een verzekering afsluiten. Een deel van de pensioenfondsen vereist geen eigen actie.

Wie heeft/had recht op nabestaandenpensioen en Anw-compensatie?

Hoe hoog het nabestaandenpensioen is dat uw nabestaanden ontvangen is van diverse factoren afhankelijk, zoals uw leeftijd op het moment van overlijden, of u eerder gehuwd bent geweest en of u op het moment van overlijden nog pensioen opbouwt. Het bedrag dat wordt uitgekeerd kan variëren van enkele tientjes tot honderden euro's per maand. De Anw-compensatie gold tot 2018 in ieder geval wanneer u op het moment van overlijden nog pensioen opbouwde of al met pensioen was en uw nabestaande op dat moment geen of voor minder dan 75% recht had op Anw. De compensatie kon ook gelden voor wie reeds de AOW-leeftijd bereikt had maar geen volledige AOW-uitkering ontving.

Er zijn ook situaties waarin nabestaanden helemaal geen recht hebben op een nabestaandenpensioen via het pensioenfonds. Dit is het geval wanneer u pas getrouwd bent na het bereiken van de AOW-leeftijd, wanneer u ongehuwd samenwoont maar dit niet hebt doorgegeven bij het pensioenfonds of u uw pensioen hebt afgekocht. Hebt u bij meerdere pensioenfondsen pensioen opgebouwd en een deel hiervan overgedragen aan een andere uitvoerder, dan is het belangrijk dat uw partner hiervan op de hoogte is.

ABP schaft Anw-compensatie af per 1 januari 2018

Tot 2018 keerde pensioenfonds ABP ook Anw-compensatie uit aan nabestaanden. ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland (2018). Vooral ambtenaren en mensen die werkzaam zijn in het onderwijs nemen hierin deel. In oktober 2017 maakte ABP bekend dat de Anw-compensatie die voorheen werd uitgekeerd per 2018 komt te vervallen. Dit was vooral een klap voor mensen die op dat moment ernstig ziek waren en geconfronteerd werden met een financiële strop voor hun gezinsleden. Voor nabestaanden van mensen die overleden zijn voor 31 januari 2018 blijft de regeling bestaan (dit was eerder 31 december 2017). Het ABP heeft wel aangegeven dat werkgeversorganisaties naar een oplossing zoeken voor de vervallen compensatie. Deelnemers aan het pensioenfonds worden voor vragen doorverwezen naar hun eigen werkgever. Tevens wordt het advies gegeven dat men zich individueel kan verzekeren. Voor mensen die inmiddels ernstig ziek zijn is dit echter vaak geen optie. Om die reden is door ABP een coulance-regeling aangekondigd.

Gevolgen voor nabestaanden

Het laten vervallen van de Anw-compensatie vanaf 1 januari 2018 kan voor nabestaanden grote financiële gevolgen hebben. In het meest ongunstige geval ontstaat er een gat van enkele honderden euro's. Hierdoor kunnen zelfs mensen in de bijstand terecht komen. Men kan ervoor kiezen zich hier individueel tegen te verzekeren, maar verzekeraars als Loyalis accepteren doorgaans geen mensen die op dat moment al ernstig ziek zijn. Om mensen voor wie dit risico niet geldt meer tijd te geven een individuele regeling te treffen is de termijn met een maand verschoven. De Anw-compensatie zou oorspronkelijk vervallen voor nabestaanden van mensen die overleden voor 1 januari 2018, maar dit is 1 februari 2018 geworden.

Het afschaffen van de Anw-compensatie maakt deel uit van een grote wijziging in de ABP-regeling. Deze bevat ook enkele voor deelnemers positieve veranderingen. Zo worden het partnerpensioen en wezenpensioen aanmerkelijk verbeterd. Het partnerpensioen voor de nieuwe opbouw wordt bovendien volledig kapitaalgedekt gemaakt. Vakbonden zetten zich er voor in om per sector in de cao’s een semi-collectieve verzekering af te spreken, waardoor ieder dit zelf wil de mogelijkheid heeft om het risico zonder medische selectie en tegen een betaalbare premie af te dekken.

Uitzending Radar 8 januari 2018

De uitzending van het consumentenprogramma Radar van maandag 8 januari 2018 bevat een reportage over het laten vervallen van de Anw-compensatie door ABP. Hierin heeft ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool aangegeven dat de regeling zoals deze bestond te complex was geworden en wel moest worden aangepast. Dit is gebeurd in overleg met de sociale partners. De coulance-regeling wordt op individuele basis toegepast. Mensen die al ernstig ziek zijn en daardoor geen eigen verzekering meer kunnen afsluiten, kunnen een formulier op de website van ABP invullen zodat met hen overlegd kan worden over een eventuele uitzondering. Wortmann-Kool heeft tevens excuses gemaakt voor de late communicatie over de koerswijziging.
© 2018 - 2023 Dessal, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geldzaken inzichtelijk maken bij ongeneeslijke ziekteOp het moment dat u te horen krijgt dat u een ongeneeslijke ziekte hebt, denkt u niet gelijk aan de financiële consequen…
Hoeveel pensioen ga ik krijgen?Hoeveel pensioen ga ik krijgen?De meeste werknemers werken tot hun pensioendatum bij verschillende werkgevers. Dit maakt het inschatten hoeveel pensioe…
Partnerpensioen en samenwonenPartnerpensioen en samenwonenJullie wonen wel samen in 2022, maar hebben jullie dan ook automatisch recht op elkaars partnerpensioen als de partner k…

Langstlevende maakt kindsdeel erfenis opLangstlevende maakt kindsdeel erfenis opDe langstlevende partner heeft in veel gevallen recht op de totale erfenis. Het kindsdeel van de kinderen is op zijn vro…
Bitcoin: een betaalmiddel en betaalstelselBitcoin: een betaalmiddel en betaalstelselBitcoin is zowel een betaalmiddel als een betaalstelsel. De gebruiker heeft hierbij volledige controle over zijn of haar…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Alexas Fotos, Pixabay
  • https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/anw-compensatie-vervalt-met-ingang-van-2018.aspx
  • https://www.abp.nl/pensioen-bij-abp/soorten-pensioen/nabestaandenpensioen/voor-uw-partner.aspx
  • https://overheid.cnvconnectief.nl/nieuws/vervallen-anw-compensatie-en-verbeteringen-nabestaandenpensioen-abp/
  • https://radar.avrotros.nl/forum/viewtopic.php?t=177119
Dessal (1.118 artikelen)
Laatste update: 12-02-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.