De vakantiedagen en het vakantiegeld

De vakantiedagen en het vakantiegeld De meeste werknemers hebben in 2016 recht op het wettelijk aantal opgebouwde vakantiedagen per jaar. Bij het opnemen van de vakantiedagen is de werkgever dan verplicht om salaris door te betalen. Daarnaast bouwt de werknemer elke maand een bedrag op dat één keer per jaar wordt uitgekeerd, dit wordt het vakantiegeld genoemd.

Inhoud


Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen

Bijna iedereen in Nederland die werkt heeft recht op vakantie met behoud van zijn of haar salaris. Het wettelijke aantal vakantie-uren per jaar is in 2016 viermaal het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Let op, in de cao waar u werkzaam bent kunnen ook andere vakantierecht afspraak vermeld staan. Bij een 0-urencontract bouw je door middel van het aantal gewerkte uren de vakantie-uren op.

Bovenwettelijke vakantiedagen

De bovenwettelijke vakantiedagen zijn extra vakantiedagen die worden opgebouwd. Niet iedereen bouwt bovenwettelijke vakantiedagen op. Deze vakantiedagen zijn vastgelegd binnen de cao, het bedrijfsreglement of in de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

Wettelijk vakantierecht berekenen

Elke maand worden er over de gewerkte uren vakantiedagen opgebouwd. Als voorbeeld: iemand die fulltime 40 uur per week werkt, heeft minimaal recht op 40x4=160 uur, dat neerkomt op 20 dagen van 8 uur.

Aantal werk uren per week Vakantie-uren/-dagen (dagen van 8 uur)
40 uur per week160 uur (20 dagen)
38 uur per week152 uur (19 dagen)
36 uur per week144 uur (18 dagen)
32 uur per week128 uur (16 dagen)
28 uur per week112 uur (14 dagen)
24 uur per week96 uur (12 dagen)
20 uur per week80 uur (10 dagen)
16 uur per week64 uur (8 dagen)
12 uur per week48 uur (6 dagen)


Ziekte of bijzonder verlof

Ziek

Het kan natuurlijk gebeuren dat een werknemer ziek wordt of niet in staat is om te werken. Bij ziekte heeft de werknemer dan recht op ziekteverlof. En in sommige gevallen kan de werknemer bijzonder verlof aanvragen, in dat geval kan de werknemer aanspraak maken op het opgebouwde adv of atv. Vakantiedagen worden hier dus buiten beschouwing gelaten.

Ziek tijdens de vakantie

Het kan ook voorkomen dat de werknemer ziek wordt tijdens de vakantie, in dit geval is het belangrijk dat de werkgever zo snel mogelijk wordt ingelicht zodat de vakantiedagen omgezet kunnen worden in ziekteverlof of ziekteverzuim en de vakantiedagen behouden blijven.

Vakantiedagen vervallen of uitbetalen

Vervallen van de vakantiedagen

Vanaf 2012 is er een nieuwe wet over de vakantiedagen. De wet zegt dat een half jaar na het einde van het jaar waarin deze vakantiedagen zijn opgebouwd de dagen vervallen. Dus op 1 juli na het opgebouwde jaar vervallen eventuele niet opgenomen wettelijke vakantiedagen. Als voorbeeld: op 1 juli 2016 vervallen de wettelijke opgebouwde vakantiedagen uit 2015.

Vakantiedagen uitbetalen

Ook staat er in de wet dat de wettelijke vakantiedagen niet mogen worden uitbetaald tijdens de dienstbetrekking.

Vakantiegeld

Veel mensen in Nederland die werken hebben recht op vakantiegeld (ook wel geheten: vakantietoeslag of vakantiebijslag). Vanaf het jaar 1945 is vakantiegeld ingevoerd als vakantiebijdrage van de werkgever. Het idee erachter was dat de werknemer dan op vakantie kon gaan. Elke maand wordt er vakantiegeld gereserveerd dat één keer per jaar wordt uitgekeerd. In Nederland is het wettelijke vastgelegd dat het vakantiegeld in 2016 minimaal 8% van het bruto jaarsalaris is. In sommige gevallen is het zo dat het vakantiegeld al bij het salaris is inbegrepen, dit wordt ook wel all-in-salaris genoemd. Een all-in-loon zie je vaak bij tijdelijke krachten of bij medewerkers die maar een aantal uren per week of op oproepbasis werkzaam zijn. Een all-in-uurloon is een gewoon basis uurloon inclusief het vakantiegeld, de vakantiedagen en eventuele andere vormen van verlof (adv of atv).

Berekenen

Als voorbeeld: maandelijks is er een bruto inkomen van 1700 euro. Over dit bedrag is er recht op 8% vakantiegeld. Het vakantiegeld dat elke maand opgebouwd wordt, is in dit geval 136 euro per maand (1700:100=17, 17x8=136, 136x12=1632). Op jaarbasis zou er dan bruto 1632 euro vakantiegeld ontvangen worden.

Uitbetalen van het vakantiegeld

Uitbetaaldatum

In de meeste gevallen wordt het vakantiegeld eind mei uitbetaald. Soms is dit ook wel eens in juni, dit ligt aan de werkgever. Voor uitzendkrachten is de uitbetaling in juni tenzij het uitzendbureau en de uitzendkracht schriftelijk iets anders afspreken. De uitbetaling is tenminste één keer per jaar.

Vakantiegeld bij stoppen met werken of nieuwe baan

Als de arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt, moet de werkgever het vakantiegeld uitbetalen dat de werknemer tot het moment van uit dienst treden heeft opgebouwd.

Vakantiegeld bij uitkering of UWV

Bij een uitkering is er ook gewoon recht op vakantiegeld, het geld wordt iedere maand gereserveerd. De uitbetaling vindt plaats in de maand mei of juni, of bij beëindiging van de uitkering. Deze betaling staat los van de maandelijks uitbetaalde uitkering.
© 2016 - 2024 Modelb, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vakantiegeld; wat is dit en wanneer krijg je het?Vakantiegeld; wat is dit en wanneer krijg je het?In de vijfde à zesde is het weer zover, dan wordt samen met je salaris ook weer je vakantiegeld gestort. Velen kijken hi…
Vakantiegeld is een deel van het loonWerknemers hebben een wettelijk recht op vakantiegeld. U hebt recht op minimaal 8 procent van het loon. Meer mag, minder…
Ontslag en recht op vakantiegeldOntslag en recht op vakantiegeldWanneer je verandert van baan of ontslagen wordt heb je recht op je salaris, vakantiegeld en uitbetaling van niet genote…
Vakantiegeld uitbetalen, hoeveel krijg ik?Vakantiegeld uitbetalen, hoeveel krijg ik?Hoeveel vakantiegeld je krijgt hangt af van je brutoloon. Het vakantiegeld bedraagt 8% van het brutoloon. Daarna moet je…

Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke bankgarantieVoorwaardelijke en onvoorwaardelijke bankgarantieEen crediteur die ervan verzekerd wil zijn dat hij een betaling ontvangt zal vaak een bankgarantie bedingen. De debiteur…
Kinderopvangtoeslag 2017: kinderopvangtoeslagtabel 2017Kinderopvangtoeslag 2017: kinderopvangtoeslagtabel 2017De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2017 gaat omhoog. In 2016 was er al een stijging, maar ook voor 2017 is er e…
Bronnen en referenties
  • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vakantiedagen-en-vakantiegeld
  • http://www.ondernemersplein.nl/regel/vakantierecht/
  • http://werkwacht.nl/artikel/vakantiedagen-aantal/
  • http://www.uitzendbureau.nl/info/loon-arbeid/vakantiedagen-vakantiebijslag
  • http://www.auxiliumadviesgroep.nl/blog/detail/let-op-het-vervallen-van-vakantiedagen-per-1-juli-2015
  • http://www.salarisnet.nl/Wet-Regelgeving/Algemeen/2012/3/De-eindafrekening-SALNET005692W/
Modelb (25 artikelen)
Laatste update: 19-09-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.