Ontslag en recht op vakantiegeld

Ontslag en recht op vakantiegeld Wanneer je verandert van baan of ontslagen wordt heb je recht op je salaris, vakantiegeld en uitbetaling van niet genoten vakantiedagen. Soms gaat dit niet helemaal naar behoren en volgen werknemers de regels hierover niet op. Wat kan je verwachten en wat zijn je rechten? Wat kan je doen wanneer je rechten niet worden gerespecteerd?

Laatste afrekening na ontslag

Je hebt een maand opzegtermijn dus de werkgever weet ook minimaal een maand van tevoren dat je vertrekt. Bij je laatste salaris moet dan ook gelijk het vakantiegeld betaald worden. Ook moeten de niet genoten vakantiedagen vergoed worden wanneer de werkgever je niet in de gelegenheid heeft gesteld ze op te nemen.

Geen vakantiegeld

Soms gebeurt het dat de werkgever geen vakantiegeld uitbetaalt en dit wil uitbetalen in mei. Neem hier geen genoegen mee. De WMM (Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag) heeft hier duidelijke regels over opgesteld.

De regels luidden:
  • Het vakantiegeld moet wettelijk minimaal 8% van het brutoloon bedragen. Bij werknemers die meer dan drie keer het minimumloon verdienen kan in het arbeidscontract zijn opgenomen dat zij minder vakantiegeld krijgen. Dit moet dan wel minimaal 8% van drie keer het minimumloon zijn.
  • Het vakantiegeld moet uiterlijk 30 juni betaald zijn.
  • In geval van ontslag moet het vakantiegeld tegelijk met het laatste salaris uitbetaald worden.
  • Het is de werkgever wel toegestaan om in het arbeidscontract op te laten nemen dat het vakantiegeld gewoon in maandelijkse termijnen bij het salaris uit wordt gekeerd.

Wanneer de werkgever zich hier niet aan houdt, wordt artikel 7:625 BW van kracht. In dit artikel is bepaald dat de verhoging bij te laat betalen van het loon voor de vierde tot en met achtste werkdag vijf procent bedraagt en voor elke volgende werkdag één procent, dit tot een maximum van 50% van het bruto verschuldigde bedrag.

In Jip en Janneke taal betekent dit dat het vakantiegeld voor 30 juni betaald moet worden. Vanaf 1 juli zijn ze in gebreke. De vierde werkdag hierna bedraagt de boete 5 %, de vijfde 10%. Na 10 werkdagen bedraagt de boete die de werkgever aan de werknemer moet betalen 26%. Dit loopt op met 1% per werkdag tot een maximum van 50%.

De voormalig werkgever in gebreke stellen

Hiervoor kan je het beste een brief verzenden via de mail of aangetekende post.

Voorbeeldbrief:
<eigen naam>
<adres>
<postcode en woonplaats>
<e-mail>

Aan
<naam werkgever>
<adres>
<postcode en plaats>

Onderwerp: loonvordering

<woonplaats, datum>

Geachte meneer/mevrouw,

Sinds <datum> is mijn arbeidscontract bij <naam bedrijf> beëindigd. Tot op heden heb ik nog geen uitbetaling vakantiegeld en niet opgenomen vakantiedagen mogen ontvangen. Ik verzoek u om zo spoedig mogelijk over te gaan tot uitbetaling van het achterstallig loon, vermeerderd met de vertragingsrente op grond van de WMM artikel 7:625 BW.
Ik vertrouw erop dat deze betaling alsnog correct plaatsvindt.

Hoogachtend,
<eigen naam>

Wanneer je geen reactie krijgt op dit schrijven, wordt het tijd om de rechtsbijstandverzekering in te schakelen. Wanneer je die niet hebt bestaat er ook nog een mogelijkheid om gratis advies in te winnen bij een juridisch loket.

Verjaring

Het recht op vakantiegeld komt na twee jaar te vervallen. Houdt hier rekening mee, want na twee jaar kan je dus naar je geld fluiten. Wanneer het achterstallig loon betreft geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.
© 2012 - 2024 Katinka900, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vakantiegeld; wat is dit en wanneer krijg je het?Vakantiegeld; wat is dit en wanneer krijg je het?In de vijfde à zesde is het weer zover, dan wordt samen met je salaris ook weer je vakantiegeld gestort. Velen kijken hi…
Vakantiegeld is een deel van het loonWerknemers hebben een wettelijk recht op vakantiegeld. U hebt recht op minimaal 8 procent van het loon. Meer mag, minder…
Vakantiegeld uitbetalen, hoeveel krijg ik?Vakantiegeld uitbetalen, hoeveel krijg ik?Hoeveel vakantiegeld je krijgt hangt af van je brutoloon. Het vakantiegeld bedraagt 8% van het brutoloon. Daarna moet je…
Bijbaan: belasting & vakantiegeldBijbaan: belasting & vakantiegeldAls je een bijbaan hebt of vakantiewerk doet, is de kans groot dat er teveel belasting is ingehouden. Die belasting kun…

Hand op de knip en cash in de knipHand op de knip en cash in de knipAls de economie niet meewerkt worden we voorzichtig, terwijl het in feite nooit verkeerd is om je financiën goed in beel…
Van contant geld naar elektronisch geldVan contant geld naar elektronisch geldContant geld maakt vooral bij particulieren nog altijd deel uit van het dagelijkse leven, ondanks alle digitale betaalmo…
Bronnen en referenties
  • http://aanspraak.salarisnet.nl/download.php?id=192
  • http://www.gratisadviseurs.nl/question.php?id=95538
Reacties

Joost, 08-02-2020
Mijn contract liep tot 01-01-2020 bij het laatste gesprek waar ik om had gevraagd heb ik mijn oud werkgever gevraagd wanneer mijn vakantiegeld en tijdspaarfonds (bouwcao) uitbetaald wordt. Mijn oud werkgever zei mij dat dat bij mijn laatste loonafrekening betaald werd. Op 06-01-2020 heb ik mijn laatste loon gekregen maar het vakantiegeld en tijdspaarfonds zat daar niet bij. Heb anderhalve week later na mijn laatste loon de brief die hier boven als voorbeeld staat aangetekend verstuurd. Nou heb ik inmiddels een advocaat via rechtsbijstandverzekering en die zegt dat de wet die in die brief staat niet van toepassing is op vakantiegeld en tijdspaarfonds klopt dat?

Mvg joost Reactie infoteur, 13-02-2020
Https://www.arbeidsrechter.nl/wettelijke-verhoging-te-laat-betaald-loon

Hier een link naar een artikel van de arbeidsrechter en dan gaat het dus om deze zinnen: "Deze verhoging geldt voor alle beloningen in geld en ook voor vakantiegeld (4.2.1.), vakantiebijslag (4.2.5.), als ook over bonnen waarmee de werknemer zijn recht op het vakantiegeld en vakantiebijslag in geld kan laten omzetten (4.2.5.). De verhoging geldt niet voor vormen van loon, welke anders dan in geld uitgekeerd worden (4.1.1.). " Ik hoop dat dit voldoende informatie is?

Bob, 14-06-2019
Per 31/12 is mijn contract niet verlengd, vakantiegeld is uitbetaald, maar de niet opgenomen vrij dagen zijn nog niet uitgekeerd.
Na diverse malen gevraagd te hebben om een overzicht, komt mijn voormalig werkgever aan dat er geen vakantiedagen meer zijn en dat er geen openstaande verrekeningen meer zijn.
Dit is echter wel het geval en ik kan dit ook aantonen.Kan ik deze brief ook gebruiken om het restant vakantiedagen op te eisen? Reactie infoteur, 17-06-2019
Jazeker kunt u dat. Met uitzondering van de woorden "vakantiegeld en " kunt u deze brief volledig kopiëren.

Danny, 12-06-2019
Op 3 mei heb ik mijn laatste werkdag gehad.er is mondeling afgesproken dat uiterlijk 6 weken na uitdiensttreding mijn resterende vrije dagen en vakantiegeld uitbetaald zouden worden. helaas heb ik tot op heden nog niks vernomen. wat is de beste volgende stap wat ik hier nu in kan nemen? Reactie infoteur, 12-06-2019
Ze zijn pas vanaf de 14de in gebreke. Dat heeft u mondeling afgesproken. Mocht u een week later nog niets gehoord hebben, dan kunt u ze vanaf de 14de in gebreke stellen.

Chris, 24-05-2019
Goedemiddag,

Ik heb op 24 maart mijn laatste dienst gehad bij mijn vorige werkgever. En heb 29 maart mijn laatste loonstrook ontvangen. Ik heb hier echter geen vakantiegeld bij gekregen. Ik heb een aantal dagen geleden gevraagd wanneer ik het geld krijg, en ze de boete opgelegd op grond van de WMM artikel 7:625 BW. Ze zeiden dat ik inderdaad volledig in mijn recht stond maar dat de wettelijke verhoging van 50% nagenoeg altijd gematigd wordt. En dat ze mij een wettelijke verhoging van 10% willen aanbieden. Kan ik alsnog de resterende 40% vorderen?

Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet,
Chris van Veen Reactie infoteur, 25-05-2019
Wanneer dit voor de rechter komt, kan deze de verhoging inderdaad beperken tot een in zijn ogen billijk bedrag. Meestal komt de rechter uit op een wettelijke verhoging van 25 %. Dit blijkt uit de jurisprudentie. Mocht u voor de rechter toch uw gelijk willen halen, dan zou ik zeker het bewijs bewaren waaruit blijkt dat ze 10 % aanbieden. In het WMM artikel 7:625 BW staat namelijk ook het volgende: Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

Giel Cauberg, 27-03-2019
Goedemiddag,

ik ben op 1 februari uit dienst gegaan bij mijn werkgever. Tot op heden heb ik nog geen vakantiegeld mogen ontvangen van hem.
Wat zijn mijn rechten hierin? Reactie infoteur, 28-03-2019
Artikel 625 1. Voor zover het in geld vastgesteld loon of het gedeelte dat overblijft na aftrek van hetgeen door de werkgever overeenkomstig artikel 628 mag worden verrekend, en na aftrek van hetgeen waarop derden overeenkomstig artikel 633 rechten doen gelden, niet wordt voldaan uiterlijk de derde werkdag na die waarop ingevolge de artikelen 623 en 624 lid 1 de voldoening had moeten geschieden, heeft de werknemer, indien dit niet-voldoen aan de werkgever is toe te rekenen, aanspraak op een verhoging wegens vertraging. Deze verhoging bedraagt voor de vierde tot en met de achtste werkdag vijf procent per dag en voor elke volgende werkdag een procent, met dien verstande dat de verhoging in geen geval de helft van het verschuldigde te boven zal gaan. Niettemin kan de rechter de verhoging beperken tot zodanig bedrag als hem met het oog op de omstandigheden billijk zal voorkomen.

Dat is wat het rechtboek hierover zegt. U kunt dus de brief gebruiken en naar uw voormalige werkgever sturen.

Marit, 27-06-2018
Goedendag,

30 april was officieel mijn laatste werkdag bij mijn vorige werkgever. Ik had de maand april mijn laatste vakantiedagen opgenomen en 2 weken onbetaald verlof. Ik kreeg bij mijn laatste salaris in april geen vakantiegeld dus ben ik ervan uitgegaan dat ik dit in mei zou krijgen. In mei kreeg ik ineens een "salarisstrook" waar alleen verlofuren in de min waren aangegeven zonder enige uitleg. Dit aantal klopt helemaal niet dus ben hier achteraan gegaan, (ik heb hier nooit wat over gehoord in de tijd dat ik daar werkte en op het moment dat ik mijn ontslag indiende) en heb hier nooit meer wat over gehoord. Ik zou 3 weken geleden bericht krijgen over wanneer zij mijn vakantiegeld zouden gaan betalen. Tot op heden heb ik niks gehoord en heb ze ondertussen al een herinneringsmail gestuurd dat zij mij uiterlijk 30 juni moeten uitbetalen. Kan ik nu al een vergoeding eisen of pas na 30 juni?

Hartelijk dank. Reactie infoteur, 27-06-2018
Aangezien u zelf al een brief heeft geschreven dat ze u uiterlijk 30 juni moeten betalen, kunt u nu geen vergoeding meer eisen. Door de brief, heeft u hier zelf van afgezien. Wel kunt u op 1 juli de brief met de eis om vergoeding de deur uit doen en dan zou ik wel aangeven dat ze vanaf april al in gebreke zijn en u coulant bent geweest, maar aangezien hier geen gehoor aan is gegeven u de vergoeding dus vanaf de eerste dag dat ze in gebreke zijn gebleven eist.

Dirk, 16-05-2018
Goedemorgen

ik ben al sinds 1 jan uit dienst bij mijn vorige werk, heb nog steeds geen vakantiegeld ontvangen. Ik heb toentertijd ook gehuurd van de ondernemer en voor de woning is nooit gas/water/licht gerekend. De meters staan op zijn naam dus hij (de ondernemer is daar verantwoordelijk voor) nu houd hij mijn vakantiegeld in om dat te verrekenen met deze kosten (gas/water/licht). In dit huis woonde ook nog eens meerdere mensen dus ik ben niet eens verantwoordelijk hiervoor. Wat kan ik doen ik blijf maar vragen en hij komt nooit met een goed antwoord. heb ook al aangegeven dat ik prima de kosten (gas/water/licht) wil betalen maar dan moet er een duidelijke berekening komen. En vakantiegeld staat hier natuurlijk helemaal buiten.

Alvast bedankt Reactie infoteur, 16-05-2018
Ik zou hem de brief sturen en vakantiegeld verhoogd met rente etc. van hem eisen. Inderdaad staan de kosten voor gas/water en licht hier helemaal los van. Hij kan hiervoor een duidelijke rekening naar u sturen, die u dan kunt voldoen. Deze zaken staan volledig los van elkaar.

Rick, 19-04-2018
2 februari na 3 jaar mijn dienstverband opgezegd. 30 maart laatste werkdag gehad en 19 april de laatste uitbetaling gekregen, dit was helaas zonder vakantiegeld. Er is mij wel toegezegd dat dit tegelijk met de laatste uitbetaling zou komen.

Normaliter betalen zij dit in mei, grote kans dat het dan voor mij uitbetaald word. Echter ben ik het hier niet mee eens. Mag dit zomaar en wat kan ik eraan doen om het vakantiegeld eerder te krijgen, sta ik al in mijn recht om de brief te sturen?

Hartelijk dank Reactie infoteur, 20-04-2018
Het is wettelijk zo geregeld dat het vakantiegeld bij het laatste salaris moet worden uitbetaald. Het gebeurt wel vaker dat werkgevers dit pas een maand later doen, al is dit wettelijk niet juist. Wanneer u de zaak op het spits wilt drijven, kunt u de brief al versturen maar persoonlijk zou ik wachten tot eind mei. Mocht u dan nog uw vakantiegeld niet ontvangen hebben dan kunt u met de boeterente wel al gaan rekenen vanaf de dag van uw uitdiensttreding.

Patrick, 16-04-2018
Op 31 maart laatste werkdag gehad. Op 24 maart laatste uitbetaling gehad, maar nog niet met verlof en vakantiegeld. Nu was mij dit via whatsapp toegezegd dat dit vorige week geregeld zou worden dus tot en met 15-04, ik ben hiermee akkoord gegaan.
Echter op dit moment nog niks ontvangen en krijg nu het bericht, "We zijn er mee bezig" maar krijg geen datum te horen. Kan ik vanaf nu gaan tellen met de boete dagen? Alles gaat namelijk al heel erg moeilijk met de werkgever, ze werken niet mee helaas. Reactie infoteur, 17-04-2018
Jazeker, de brief sturen om ze in gebreke te stellen.

Ronald, 13-12-2017
Hallo,
Eind deze maand is mijn laatste werkdag bij mijn huidige werkgever, 30 november heb ik officieel ontslag genomen. Nu heb ik gevraagd wanneer mijn vakantiegeld wordt uitbetaald (juni-dec 2017) en de PNO dame gaf aan dat dit in januari gebeurt en niet met mijn laatste salaris. Mag dit nu wel of niet. Als ik bovenstaande artikel lees mag dat niet. Alvast bedankt voor de uitleg. Reactie infoteur, 13-12-2017
Uitgangspunt: samen met het laatste salaris, maar in ieder geval na laatste werkdag (wanneer ik het goed begrijp hier 31-12) moet vakantiegeld worden uitbetaald (de eindafrekening). Vanaf 4 januari begint in dit geval de rente te lopen.

Mark, 28-11-2017
Hallo ik ben op 20 oktober uit dienst getreden bij mijn oude werkgever omdat mijn contract verliep op 31 december en deze niet verlengd ging worden. Toen werd mij verteld dat ik me laatste loon op 24 oktober zou krijgen en de maand erop me afrekening in overleg (ik vind dit best apart gezien ik bij andere werkgevers me afrekening bij me laatste loon kreeg maar oké ik ben er mee akkoord gegaan). Nu zijn we op de 28 november en er is nog niks gestort. Kan ik me nu beroepen op het bovenstaande artikel bw7/625? Reactie infoteur, 29-11-2017
Uw voormalig werkgever is inderdaad in gebreke gebleven. U bent akkoord gegaan met een afrekening op 24 november (neem ik aan). Maar uw voormalig werkgever is nu toch echt vier dagen te laat. Dus ja, u kunt zich beroepen op het artikel BW7/625.

Didi, 29-10-2017
Ik heb eind september ontslag genomen na ruim 9 jaar in dienst te zijn geweest, nu moet het salaris van oktober nog uitbetaald worden, normaliter is het salaris er rond de 22ste. Het is dus te laat. Geen salaris geen vakantiegeld helemaal niets. Nu staat er niets in mijn contract over de datum van storten, maar het gaat al ruim 9 jaar goed. Heb ik nu recht op de vergoeding ook over het te laat storten van het salaris of alleen over het vakantiegeld. De vakantiedagen heb ik op kunnen nemen.
Groetjes Reactie infoteur, 30-10-2017
Ik begrijp dat u in oktober ook nog in dienst bent geweest? Uw werkgever is in dit geval niet in gebreke gebleven. Pas wanneer het salaris met vakantiegeld niet betaald is voor de derde van de volgende maand is er sprake een te late betaling en kunt u zoals bepaald in het BW7/625 kosten berekenen, zowel over het te laat betaalde loon als over het vakantiegeld.

Tina, 11-10-2017
Hallo,

Ik vroeg mij af waar ik de regels die benoemd staan omtrent het uitbetalen van het vakantiegeld bij uitdientstreden in de WWM precies terug kan vinden? In welke artikelen? Reactie infoteur, 11-10-2017
Deze regels kunt u terug vinden in het Burgerlijk Wetboek. De artikelnummers waaronder dit in het Burgerlijk Wetboek is terug te vinden kunt u terugvinden in het bovenstaande artikel.

Brian, 15-08-2017
Hallo,

Ik ben werkzaam bij een energieleverancier ik ga per 1 september uit dienst maar omdat ik nog verlof heb is 17-8 mijn laatste werkdag. Nu geeft het uitzendbureau aan dat ik 6 weken na het laatste ingeleverde uurbrief mijn vakantiegeld uitbetaald krijg, maar nu weet ik dat mijn laatste loon al voor deze tijd uitbetaald word. Is nu WMM artikel 7:625 BW van toepassing en kan ik hen nu een boete opleggen. Reactie infoteur, 16-08-2017
Ze hebben het netjes aangekondigd, het valt binnen een redelijk termijn en wanneer u hier niet tegen in verweer bent gegaan, heeft u geen enkel recht om ze een boete op te leggen.

Sing, 02-05-2017
Hoi, ik heb 3 maanden gewerkt in een restaurant (alles wit), maar had ontslag genomen.
Ik had ook geen opzegtermijn, we hadden gewoon samen een datum uitgekozen wanneer ik zou stoppen.
Nu heb ik gister mijn fooi opgehaald en loonstrook, heb ik dan nog recht op vakantiegeld voor die 3 maanden die ik daar heb gewerkt? En indien het antwoord ja is en volgens het artikel hierboven hoor ik mijn vakantiegeld met mijn laatste salaris te krijgen toch?

Mvg Reactie infoteur, 02-05-2017
Ja, je hebt recht op wat je aan vakantiegeld hebt opgebouwd in de maanden dat je in een jaar gewerkt hebt. Inderdaad hoor je dit te krijgen samen met je laatste salaris. Je kan het beste even vragen aan de werkgever hoe hij dit wil regelen of afwachten tot eind van de maand. Het is mei en in mei wordt meestal het vakantiegeld betaald. Misschien is het voor de werkgever administratief makkelijker om dit aan het eind van deze maand te betalen en is dat zijn bedoeling. Wanneer dit niet gebeurd aan het eind van de maand, is hij in gebreke gebleven en kan je hem de brief sturen die in het artikel staat.

Tanja, 29-04-2017
Hallo ik werk in de horeca nu een 14 maand en zou mijn ontslag willen indienen. heb ik dan nog recht op vakantiegeld dat nu moet worden uitbetaald?
mvg Reactie infoteur, 01-05-2017
Het antwoord is eigenlijk heel kort. Ja, je hebt recht op vakantiegeld.

Eileen, 27-06-2016
Mijn partner heeft sinds juni een nieuwe werkgever. Bij zijn vorige werkgever heeft hij ontslag met wederzijdse goedkeuring getekend. Na 18 jaar werkzaam te zijn geweest bij hun.
Nu hebben ze zijn vakantiegeld niet overgemaakt waar die toch wel recht op heeft. Dit kan toch niet? Reactie infoteur, 28-06-2016
Nee, dat kan inderdaad niet, zie artikel hierboven. In dit geval is de werkgever in gebreke gebleven en kunt u hem dus ook middels een brief (waarvan ook een voorbeeld in het artikel staat) hiervan op de hoogte stellen. Zelf zou ik hiermee wachten tot na 1 juli. Eigenlijk moet het vakantiegeld betaald worden bij het laatste salaris, maar zolang heeft hij dan nog de mogelijkheid om dit recht te zetten. Heeft u het vakantiegeld dan nog niet op uw rekening staan, dan zou ik de brief versturen en naast het vakantiegeld vertragingsrente vragen. Hier heeft u recht op.

Katinka900 (661 artikelen)
Laatste update: 22-06-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.