Bijverdienen en bijstand: vrijlatingsregeling

Bijverdienen en bijstand: vrijlatingsregeling De vrijlatingsregeling regelt hoeveel u mag bijverdienen met werk als u bijstand krijgt, hoeveel u netto zelf mag houden van uw inkomen, hoeveel het vrijgelaten bedrag is. Extra inkomen is van invloed op de hoogte van uw bijstandsuitkering maar via de vrijlatingsregeling kan het korten op uw bijstandsuitkering onder voorwaarden worden voorkomen. Wat zijn die voorwaarden en welk inkomen moet u voor de bijstand doorgeven aan de gemeente? De gemeente bepaalt immers hoe hoog het bedrag aan bijstand wordt, controleert uw gegevens en kan sancties uitdelen.

Inhoud


Bijstand is aanvulling op uw inkomen

Omdat een bijstandsuitkering een aanvulling is op uw inkomen om er zo voor te zorgen dat uw inkomen per maand niet onder de bijstandsnorm terecht komt, wil de gemeente weten wat uw inkomen is. Dat kan regulier inkomen zijn maar het kunnen ook bijverdiensten zijn. Wie niet eerlijk is over zijn inkomen en daarop betrapt wordt door de gemeente zal merken dat de bijstandsuitkering kan worden teruggevorderd, de uitkering kan worden stopgezet en dat er een boete kan worden uitgedeeld. Weest dus eerlijk over uw totale inkomen, loon, verdiensten en vermogen.

Wat is extra inkomen of bijverdienen in de bijstand?

Voor de bijstandsregeling worden de volgende inkomsten meegeteld om te berekenen op hoeveel bijstand u recht hebt:
 • Inkomen uit werk, ook deeltijdwerk, deel vrijwilligerswerk, bijverdiensten, klussen.
 • Inkomsten uit eerder werk, zoals een WW-uitkering.
 • De fiscale heffingskortingen van de Belastingdienst met uitzondering van de jonggehandicaptenkorting.
 • Inkomen van meerderjarige personen in uw huishouden, niet van kinderen jonger dan achttien jaar.
 • Partneralimentatie.
 • Kinderalimentatie.

Geen extra inkomen volgens de bijstand

Geen extra inkomen is:
 • De jonggehandicaptenkorting,
 • De kinderbijslag.
 • Het kindgebonden budget.
 • De huurtoeslag.
 • De zorgtoeslag.
 • Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk tot een bedrag van € 95 per maand en maximaal € 764 per jaar als u 27 jaar of ouder bent:
 • Bij arbeidsongeschiktheid de jaarlijkse tegemoetkoming van € 255, als u minimaal 35% arbeidsongeschikt bent.
 • De kinderopvangtoeslag.

Al met al telt er veel inkomen mee.

Bijstand: vrijlatingsregeling en bijverdienen

Als al uw inkomen bekend is, kan ook worden bekeken of u recht hebt op een vrijstelling. De vrijlatingsregeling regelt dat u onder voorwaarden een deel van uw bijverdiensten uit arbeid toch mag behouden zonder dat het bedrag aan bijstand wordt verlaagd. De vrijlatingsregeling geldt per individu, dus ook voor uw partner als die bijstand krijgt. De vrijlatingsregeling in de bijstand houdt het volgende in:
 • Wie ouder 27 jaar of ouder is, mag de eerste zes maanden dat er sprake is van bijverdienen en dus een extra inkomen, hiervan 25% behouden. Dit bedrag is vrijgelaten en wordt niet gekort op uw uitkering.
 • Het vrijgelaten bedrag is maximaal € 221,00 in 2020 en € 224,00 in 2022.
 • Voorwaarde is wel dat het totale bedrag aan bijverdiensten niet hoger wordt dan de bijstandsuitkering. Met andere woorden, u moet wel nog steeds recht hebben op bijstand om ook van de vrijlating gebruik te kunnen maken.
 • De vrijlating wordt normaliter voor maximaal zes maanden gegeven. Als u in die periode even geen werk of bijverdiensten hebt, wordt de periode van zes maanden niet daarmee verlengd. Gunstige uitzondering hierop is de alleenstaande ouder met kinderen die nog jonger zijn dan twaalf jaar en waarvoor de ouder de volledige zorg draagt. Zij kunnen een verlenging van de vrijlating krijgen.

Verlenging vrijlating alleenstaande ouder met jonge kinderen

Deze verlenging houdt in dat u maximaal dertig maanden extra 12,5% van uw inkomsten mag bewaren tot een maximum van € 132 in 2020 en 2021. Samen met de reguliere zes maanden kan uw vrijstelling dus maximaal 36 maanden aanhouden. De eerste zes maanden gaat het 25% en daarna om de helft hiervan, 12,5%.

Conclusie bijverdienen in de bijstand

Geef altijd netjes uw inkomen door, ook als het gaat om inkomen uit bijverdienen. Gedurende een periode van zes maanden kunt u in aanmerking komen voor de vrijlatingsregeling en als alleenstaande ouder zelfs voor een periode van maximaal 36 maanden. Daarna worden de extra inkomsten wel op uw uitkering gekort.

Lees verder

© 2015 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Uitkering en studiefinancieringUitkering en studiefinancieringStudiefinanciering is voor de inkomstenbelasting geen inkomen, maar de studiefinanciering kan wel als inkomen worden gez…
Bijstand 2020 omhoogBijstand 2020 omhoogDe bijstand 2020 gaat per 1 januari 2020 omhoog. Het gezamenlijke inkomen per huishouden telt bij een bijstandsaanvraag,…
Minimumloon verdienen, of minimumloon krijgenFiscaal zijn er stimuleringmaatregelen genomen waardoor een werknemer beter uit is met het minimumloon in vergelijking m…
Hoogte bijstandsuitkering 2019 - 2020 - 2021Hoogte bijstandsuitkering 2019 - 2020 - 2021Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u per 1 januari 2022 en 1 juli 2021, wat verandert er in 2022? Als nieuwe bi…

Nieuw Europees erfrecht: Europese ErfrechtverordeningNieuw Europees erfrecht: Europese ErfrechtverordeningWat zijn bij een buitenlandse erfenis voor u de gevolgen van het nieuw Europese erfrecht, de EU erfrechtverordening? Wat…
Eerste consumptiemuntje (jeton) voor blinden & slechtziendennieuws uitgelichtEerste consumptiemuntje (jeton) voor blinden & slechtziendenOp 30 juli 2015 lanceerde de Belgische firma B-Token die zich specialiseert in het produceren en personaliseren van cons…
Reacties

Larissa, 12-11-2019
Hooi,

Ik las dat de vrijlatingsregeling ook geldt voor mensen met een medische beperking, maar moeten deze mensen ook boven de 27 jaar zijn? Want een medische beperking kan ook al gebeuren voor je 27e en dan kan je ook gewoon een bijstandsuitkering krijgen. Of gelden er andere regels met beperking en de vrijlatingsregel?

Hoor het graag, Vriendelijke groeten Larissa Reactie infoteur, 16-11-2019
Hoi Larissa,
Bij de algemene vrijlatingsregeling is een eis dat men tenminste 27 jaar is. Maar wie door ziekte, handicap, zwangerschap of bevalling geen volle werkweek kan werken, kan een specifieke vrijlating krijgen. Deze geldt voor alle leeftijden en wijkt iets af van de algemene vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlos, 17-10-2019
Ik heb een bijstandsuitkering van de gemeente Rotterdam. Op 23-02-2020 krijg ik AOW in Nederland maar ook uit de Nederlandse Antillen, maar die uit de Nederlandse Antillen krijg ik met terugwerkende kracht van de afgelopen 12 maanden, dus in de periode dat ik een bijstandsuitkering heb van de gemeente Rotterdam. Nu mijn vraag: kom ik in aanmerking voor de 'vrijlatingsregeling'?, trouwens die AOW waar over ik denk in aanmerking te komen voor vrijlatingsregeling komt uit de Nederlandse Antillen. Mvg Reactie infoteur, 20-10-2019
Beste Carlos,
De AOW uit de Nederlandse Antillen wordt als inkomen gezien, maar niet als inkomen uit werk. Daarom zal de gemeente zeer waarschijnlijk de bijstandsuitkering willen korten als deze uitkering en AOW in eenzelfde periode plaats heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 12-09-2019
Wat nou als je gewoon niet meer dan 20 uur kan werken omdat je voor de rest afgekeurd bent. hoe zit het dan met die regel over 'bijverdienen" Reactie infoteur, 12-09-2019
Beste Karin,
Het aantal uren dat u werkt maakt niet het verschil, wel wat u ermee verdient.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roeland, 07-08-2019
Ik heb een uitkering van de participatiewet en heb gehoord dat je een X bedrag op jaarbasis mag bijverdienen zonder iets daarvan in te hoeven leveren. Klopt dat, en hoe hoog is dat bedrag? Reactie infoteur, 08-08-2019
Beste Roeland,
Het maximaal vrijgelaten bedrag per maand bedraagt € 209 in 2019. Gemeenten kunnen hiervan afwijken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joris, 07-05-2019
Hoi, mijn cliënt heeft samen met zijn vriendin gezamenlijke bijstand.
Als hij 1 dag in de week gaat werken om weer een beetje structuur te krijgen en daarmee dus iets verdient, waar moet hij dat dan opgeven? Reactie infoteur, 10-05-2019
Hoi Joris,
Wie bijstand ontvangt, moet als er veranderingen zijn in inkomen of vermogen, dit doorgeven aan de gemeente (Sociale Dienst).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Souwer, 25-03-2019
Heb een vraag over heffingskortingen en vrijlating
Ik zit in de bijstand maar werk daarbij waarvoor ik een bruto inkomen krijg die als zodanig dus bruto op mijn uitkering gekort.
Bij het doen van mijn aangifte wordt er met de uitkeringsinstantie verrekend. Als de belastingdienst de inkomens heffingen en de heffingskortingen hebben berekend krijg ik een klein bedrag terug bijv over 2017 121 euro combinatiekorting is 1388 en heffingskorting 2254 euro die 1388 euro moet ik sowieso terugbetalen ook al heb ik ze niet ontvangen. Het lijkt me redelijk dat ik die 121 euro verreken met de 566 euro die ik aan inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet heb betaald. Ze geven aan dat de regels zo zijn en dat ze het heel vervelend vinden en ook onterecht maar het wel zo zullen doorvoeren waardoor ik onder het minimum bijstandsniveau zak.
Tweede vraag wordt de vrijlating berekend over het bruto of netto inkomen?

Met vriendelijke Groet J Souwer Reactie infoteur, 27-03-2019
Beste J. Souwer,
De vrijlating is een percentage van uw netto inkomen. Kan de gemeente niet voor een andere aanvulling zorgen? Dat werken zo wordt afgestraft is toch wel erg onterecht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annita Hollander, 12-03-2019
Ik heb een vraag wij hebben elk jaar recht op inkomenstoeslag vanwege aanvullende bijstand nu heeft mijn partner 6 maanden vrijlatingsregeling gehad.
Hebben we nu nog recht op inkomenstoeslag? Reactie infoteur, 13-03-2019
Beste Annita Hollander,
Als het inkomen niet hoger was dan 105% (bij sommige gemeenten tot 110%) van de voor u geldende bijstandsnorm, kunt u recht hebben op de inkomenstoeslag. Gewoon aanvragen, baat het niet, schaadt het niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 07-09-2018
Ik lees dat je in de bijstand iets mag bijverdienen naast de uitkering. Mag het dan wel wat mijn gemeente doet: alles wat ik bijverdienen in mindering brengen op mijn uitkering? Dit is niet echt een stimulans om er nog iets naast te doen. En mag elke gemeente zelf beslissen of ze de vrijlating toepassen? Reactie infoteur, 09-09-2018
Beste Ria,
Elke gemeente heeft hierbij inderdaad een eigen beslissingsbevoegdheid en mag dus een ander beleid voeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heinemann, 09-06-2018
Is de vrijlatingsregel onderdeel van een wet? De gemeente Oldenzaal voert de regeling niet uit. Is dat legaal?
De vraag is eerder gesteld maar uw antwoord was uit 2016. Is er tussentijds iets gewijzigd.
Ik heb 2 maanden gewerkt met behoud van uitkering en werd op de laatste dag afgewezen. In die maanden werkte ik 40 uur per week en mijn vrouw 20 uur. Dat is 60 uur voor een minimuminkomen. Van gemeente Oldenzaal mogen we daar niets aan overhouden. Dat is toch schandalig. Reactie infoteur, 12-06-2018
Beste Heinemann,
De vrijlatingsregeling voor personen ouder dan 27 jaar staat in de Participatiewet, art. 78bb.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bijverdienen, 19-03-2018
Geachte Hr/Mevr.
Ik heb een bijstandsuitkering. Nu heb ik een paar spulletjes dat ik te koop zet het is 1euro of 50 cent dus heel weinig. Mag dat en tot hoever mag ik dan gaan? Reactie infoteur, 20-03-2018
Beste bijverdienen,
Een gemeente kan pietluttig doen als u een bijstandsuitkering hebt, en eisen dat elke cent aan extra inkomen wordt doorgegeven aan de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 23-10-2017
Ik zit sinds kort bij de sociale dienst maar ik heb ook een YouTube pagina die mij gemiddeld 70 euro per 3 a 4 maanden oplevert.
De sociale dienst wil dat ik deze inkomsten opgeef en dan wordt het gekort op de uitkering. Maar het zijn inkomsten die voortkomen uit een hobby, niet uit werk. Doordat de gemeente dit nu eist ben ik mijn motivatie om verder te gaan met de YouTube pagina helemaal kwijt. Er volledig van rondkomen kan toch niet en als dat wel mogelijk was dan had ik dat graag gedaan. Maar de bedragen zijn feitelijk zo klein, nog geen 25 euro per maand, maar ze willen het wel hebben. Hoe demotiveer je mensen? Reactie infoteur, 25-10-2017
Beste Patrick,
Dat is waar, voor uw gemeente maakt het geen verschil of het gaat om een hobby of niet: inkomsten zijn inkomsten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda Faas, 30-05-2017
Een vraagje, ik ontvang een ww uitkering en deze wordt aangevuld door de gemeente tot het minima inkomen, nu kreeg ik van de ww een eenmalige uitkering van 340.98, deze heeft de gemeente van mijn aanvullende uitkering afgetrokken, valt dit bedrag niet onder vrijlatingsregels bijverdienen? Reactie infoteur, 31-05-2017
Beste Jolanda Faas,
Dat hangt ervan af. Als de gemeente al met de vrijlatingsregeling rekening houdt, kan het maximum bedrag voor de vrijlating zijn bereikt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mr Willems, 20-05-2017
Een vraag: ik heb een AOV van Aruba dus ik heb een aanvullende uitkering. Nu wil ik weten of ik niet onder de vrijlatingsregeling val. Reactie infoteur, 22-05-2017
Beste Mr Willems,
Bij arbeidsongeschiktheid valt de uitkering meestal niet onder inkomen voor de vrijlatingsregeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniela Ludwig, 19-02-2017
Wat bedoelt men met "jonge kinderen"… Tot welke leeftijd? Reactie infoteur, 20-02-2017
Beste Daniela Ludwig,
Jonge kinderen zijn de nog minderjarige kinderen binnen uw huishouding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vera, 23-01-2017
Hierbij wil ik vragen of het terecht is dat mijn € 250 nabestaandenpensioen van mijn bijstand afgetrokken wordt. Reactie infoteur, 24-01-2017
Beste Vera,
Een nabestaandenpensioen komt inderdaad in mindering op uw bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 10-01-2017
Hallo
Eindelijk een betaalde baan gevonden. Weliswaar een contract van 4 uur per week maar ben flexer dus werk al twee maanden 24 uur. Dat houdt in dat ik al twee maanden dmv de overuren waar ik overigens geen zekerheid mee heb boven bijstandsniveau verdien. Mogen ze dan zomaar de gehele aanvullende bijstand stoppen ondanks dat ik maar voor 4 uur zekerheid op papier heb? Ik mocht vlgs meneer dan opnieuw een bijstandsuitkering aanvragen maar dit is toch niet handig om dit te doen elke maand dat ik minder uur kan draaien? Ik dacht te investeren… maar t wordt mij wel erg moeilijk gemaakt. Hoop echt dat u een antwoord voor mij heeft… Reactie infoteur, 12-01-2017
Hallo Bianca,
Ja, een bijstandsuitkering kan in een maand worden gestopt of gekort als er meer inkomen is en in een volgende maand weer worden opgestart.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzan, 04-11-2016
Ik ben in de bijstand "beland" na uit elkaar gaan. Ik ben nu alleen met twee kinderen en ze wonen bij mij, ik ben dus alleenstaand moeder met twee kinderen. Ik mag van de gemeente niks houden omdat ik al werkte voordat ik in de bijstand kwam. Klopt het? Ik heb altijd gewerkt maar ik verdien niet genoeg om er van rond te komen. Reactie infoteur, 06-11-2016
Beste Suzan,
De vrijlatingsregel geldt voor de eerste zes maanden van bijstand maar een gemeente mag hiervan afwijken. Dat u eerder werkte, heeft er niets mee te maken, dat geldt immers voor zoveel mensen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 16-06-2016
Geachte heer/mevrouw
Ik heb een bijstandsuitkering en tevens een hypotheek overwaarde huis bij de gemeente. Dus ik eet elke maand mijn eigen geld op tot dat het geld op is dan kom ik echt in de bijstand. Maar nu ga ik 2 maanden betaald vakantiewerk doen. Nu zegt de gemeente dat ik toch maar 198 euro mag houden. Ergens klopt dit niet, het is mijn eigen geld dat ik op eet niks van de gemeente. Hoe zit dit?
vriendelijke groet Reactie infoteur, 16-06-2016
Geachte Anoniem,
Met mogen houden wordt waarschijnlijk bedoeld dat dit bedrag niet als krediet wordt bijgeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 18-05-2016
Geachte heer, mevrouw,

Is de vrijlatingsregeling een landelijke regeling of een regeling waar gemeenten zelf over kunnen besluiten dit in hun beleid op te nemen of niet? Ik voldoe aan de 4 criteria en zou dus in aanmerking moeten komen. Capelle aan den IJssel geeft echter aan niet gebruik te maken van deze regeling. Is dit terecht of blijven zij in gebreke?

Met vriendelijke groet en dank voor uw antwoord,
Anoniem Reactie infoteur, 19-05-2016
Geachte Anoniem,
De vrijlatingsregeling staat verwoord in de Landelijke Participatiewet, in artikel 31, lid 2 (middelen). Hiervan kan een gemeente volgens mij niet zomaar afwijken. Een gemeente is vrij om iets extra's te doen maar dit hoort tot de basisregeling van de bijstand. Hierop hebt u gewoon recht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 07-02-2016
Geld dit ook in 2015/2016 en waar vind ik meer info?

Bijstand: vrijlatingsregeling en bijverdienen
Als al uw inkomen bekend is, kan ook worden bekeken of u recht hebt op een vrijstelling. De vrijlatingsregeling regelt dat u onder voorwaarden een deel van uw bijverdiensten toch mag behouden zonder dat het bedrag aan bijstand wordt verlaagd. De vrijlatingsregeling geldt per individu, dus ook voor uw partner als die bijstand krijgt. De vrijlatingsregeling in de bijstand houdt het volgende in: Reactie infoteur, 08-02-2016
Beste Gerard,
Ja en op de website van uw gemeente is hierover meer informatie te lezen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mokoopman, 17-12-2015
Geachte heer / mevrouw
Op 19-11-2012 kon ik voor 1 dag in de week in dienst komen bij een bedrijf als leermeester stukadoren ( ik had toen al anderhalf jaar een bijstandsuitkering ) ik Kreeg daar voor betaald EU.190,- per mnd. Nu lees ik hier op deze pagina dat er een vrijlatings regeling is tot max EU.196,= netto per mnd, ik heb gelijk mijn adm even nagekeken en er blijkt dus EU.190,= per mnd ingehouden te zijn op mijn uitkering. Ik ben alleenstaand heb geen kindertjes thuis en ben ouder dan 27 jaar ( 30-11-1959 ). Ik heb in de afgelopen Jaren een rug operatie gehad een nek operatie gehad heb nu weer 3 nekvernouwingen zitten waar de neuroloog eigenlijk niet aan durft te komen, heb in 2010 darmkanker gehad toen hebben ze de hele rechterkant van de dike darm weggenomen een heel stuk dunnedarm en kreeg daarna 12 chemokuren toen was het helemaal feest in mijn lichaam, dus u snapt dat ik voor dat ene daggie in de week al een gat in de lucht sprong, ondanks dat ik helemaal afgekeurd ben, ik die paar centen dus erg goed kon gebruiken. Kunt u voor mij nagaan of ik daar nog voor in aanmerking kan komen cq het gekorte bedrag als nog te goed heb. Het bedrijf waar ik voor werkten is helaas failliet gegaan in Mei 2013, dus heb daar maar helaas 6 maanden kunnen werken. Met vriendelijke groet Onno Reactie infoteur, 18-12-2015
Geachte Mokoopman,
U zou volgens de regels voor de vrijlating in aanmerking komen voor een kwart van de bijverdiensten. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jhmfavier, 04-11-2015
Geachte heer/ mevrouw,

Sinds meer dan 2 jaar ontvang ik een bijstandsuitkering. Ik ben getrouwd en heb GEEN inwonende kinderen. Mijn vrouw werkt niet.
Sinds 6 weken ben ik werkzaam. Echter ontvang ik nog steeds een aanvulling vanuit de bijstand aangezien ik niet genoeg uren maak om boven de bijstandsnorm te komen. Nu lees ik op vele plekken dat er een 25% of 179€ maximaal vrijgelaten mag worden gedurende zes maanden maximaal over verworven inkomsten. Hier hoor of zie ik echter niets van terug. Kunt u mij aangeven of deze regeling geldt voor alle gemeenten of bepalen gemeenten dat zelf. Ik ben woonachtig in de gemeente Venlo. Aangezien er wel een bepaald bedrag wordt ingehouden op basis van de vakantietoeslag zit ik nu dus onder de bijstandsnorm en dit terwijl ik wel werk. Ik wil dus graag weten of ik recht heb op deze vrijstelling van aangegeven percentage cq bedrag per maand.

Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank voor uw antwoord,
JHM Favier Reactie infoteur, 05-11-2015
Geachte JHM Favier,
De gemeente beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet (zie artikel) en als dat zo is kunt u voor een vrijlating in aanmerking komen, ook in Venlo.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 11-12-2021
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.