Samenwonen met verblijvingsbeding

Samenwonen met verblijvingsbeding Ook wie gaat samenwonen in 2022 of 2023, doet er goed aan om na te denken over een verblijvingsbeding. Een verblijvingsbeding wordt opgenomen in een samenlevingscontract en regelt de gemeenschappelijke zaken, boedel en huis, voor het geval de partner komt te overlijden. Is er geen verblijvingsbeding, dan gaat alles naar de erfgenamen. Wat is het verschil tussen een verblijvingsbeding een testament? Een verblijvingsbeding regelt veel meer dan het verblijf alleen.

Wat is een verblijvingsbeding bij samenwonen?

Een verblijvingsbeding is een extra clausule of passage in een samenlevingscontract waarmee u kunt regelen dat bij het overlijden van een partner, alle gemeenschappelijke bezittingen en gezamenlijke goederen automatisch het bezit worden van de langstlevende partner. Wilt u dat ook uw eigen bezittingen na uw overlijden naar de samenwonende partner gaan, dan is daarvoor een testament nodig. Ook bij de gemeenschappelijke aankoop van een huis kunt u in de notariële akte waarmee u gezamenlijk een woning is gekocht, een verblijvingsbeding voor het huis opnemen.

Verblijvingsbeding of testament bij overlijden?

Is als u een verblijvingsbeding hebt, nog wel een gewoon testament nodig? Het antwoord hierop is dat dat zeer waarschijnlijk wel het geval zal zijn. Immers de wet regelt wie uw wettelijke erfgenamen zijn, en uw samenwonende partner is helaas niet uw wettelijke erfgenaam. Bovendien handelt een verblijvingsbeding alleen over het latere eigendom van de gemeenschappelijke en gezamenlijke goederen en moeten deze goederen nog wel worden geleverd. Als er een hypotheek op het huis rust of als er andere schulden zijn die gemeenschappelijk zijn, zal de langstlevende ook die op zich moeten nemen. Daarvoor zullen ook de banken hun medewerking moeten geven en moet het inkomen deze overname van schulden ook mogelijk maken. Tot slot kunnen de kinderen, wel uw erfgenamen, bezwaar maken als het verblijvingsbeding inbreuk maakt op hun erfdeel. In dat geval kan de langstlevende wellicht aanvullende afspraken maken met de kinderen voor later of zal eerder een verrekening plaats vinden.

Verblijvingsbeding en erfbelasting

Als u een notarieel samenlevingscontract met daarin een verblijvingsbeding hebt en u komt te overlijden, dan betaalt de langstlevende wel erfbelasting en successierechten over de aanwas van het eigendom. Daarbij heeft de partner, als aan alle voorwaarden is voldaan, in 2022 recht op een vrijstelling van ruim 680.000 euro. De samenwonende partners worden hierbij fiscaal gelijk behandeld als gehuwden en daarbij maakt het geen verschil of de overdracht plaats vindt via een verblijvingsbeding of een testament. Ook een verblijvingsbeding treedt pas in werking als een partner komt te overlijden.

Wel of geen verblijvingsbeding opnemen?

Als een relatie serieus is, is het opnemen van een verblijvingsbeding zeker aan te bevelen. Het scheelt veel belasting en u laat de partner niet onverzorgd achter. Dat werkt overigens wederzijds. De persoonlijke situatie zal bepalen welke zaken u nog meer bij de notaris wilt regelen om te voorkomen dat erfgenamen of de fiscus met uw nalatenschap weglopen. Wordt de relatie verbroken, dan wordt het samenlevingscontract met daarin het verblijvingsbeding geacht te zijn gestopt op de dag dat minimaal één partner aangetekend de ander laat weten dat het samenwonen en het samenlevingscontract zijn beëindigd.

Kan een verblijvingsbeding kwaad?

Een verblijvingsbeding kan geen kwaad en houdt stand op het moment van overlijden. Bij de verbreking van het samenwonen houdt de werking van de clausule op als dat op een eerder moment dan een moment van overlijden is. U kunt ook van alles onderhands regelen, maar voor een verblijvingsbeding zelf gaat u naar de notaris. Deze kan u ook verder adviseren over de te nemen maatregelen.
© 2014 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Waarom een samenlevingscontract?Waarom een samenlevingscontract?Samenwonen met of zonder samenlevingscontract in 2022? Samenwonen zonder samenlevingscontract betekent dat er wettelijk…
Samenwonen en belasting betalenSamenwonen en belasting betalenWelke gevolgen heeft samenwonen financieel voor de belasting die u moet betalen (inkomstenbelasting, erfbelasting)? Gaat…
Erven en samenwonen in 2020 en 2021: gevolgen partnerErven en samenwonen in 2020 en 2021: gevolgen partnerWie erft er van wie, als u gaat samenwonen? Wie in 2022 of 2023 gaat samenwonen, een LAT-relatie heeft of eerder ging sa…
Samenlevingscontract: voordelen & nadelenSamenlevingscontract: voordelen & nadelenOmdat de wet voor samenwoners vrijwel niets regelt, zullen zij zelf actie moeten ondernemen, door bijvoorbeeld een samen…

Woning verbouwen en verkopen met winstWoning verbouwen en verkopen met winstUw woning professioneel verbouwen voor de verkoop, dat loont. Het betekent een waardestijging en vaak een snelle verkoop…
Met ontslagvergoeding 2020 of 2021 hypotheek aflossen?Met ontslagvergoeding 2020 of 2021 hypotheek aflossen?Wie in 2020 of 2021 wordt ontslagen en een ontslagvergoeding of transitievergoeding krijgt, kan daarmee zijn hypotheeksc…
Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 18-04-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.