Pleegvergoeding 2020 en 2021 (pleegzorgvergoeding)

Pleegvergoeding 2020 en 2021 (pleegzorgvergoeding) Wie zorgt voor een pleegkind kan in 2020 en 2021 een pleegvergoeding of pleegzorgvergoeding krijgen. De pleegzorgvergoeding is een basisbedrag dat in speciale gevallen kan worden aangevuld met een extra toelage per dag. De pleegvergoeding of pleeggeldvergoeding is fiscaal gezien geen extra inkomen en niet van invloed op de hoogte van een zorgtoeslag of huurtoeslag, uitkering of pgb. Dit alles om de pleegzorg ook in 2020 en 2021 betaalbaar te houden. Een pleegkind jonger dan 27 jaar hoeft in 2020 en 2021 niet als fiscale partner te worden beschouwd. De pleegzorgvergoeding is fiscaal onbelast door de vrijstelling die geldt.

Pleegzorg: wat is een pleegvergoeding of pleegzorgvergoeding?

De termen pleegvergoeding of pleegzorgvergoeding worden regelmatig door elkaar gebruikt. In de wet wordt gesproken over pleegvergoeding, maar omdat de vergoeding weinig met verpleging te maken heeft maar juist met de pleegzorg van een kind wordt de naam pleegzorgvergoeding ook veel gebruikt. De vergoeding kunt u als pleegouder krijgen voor de kosten die u maakt voor de verzorging en opvoeding van uw pleegkind. U kunt de vergoeding aanvragen bij de pleegzorgorganisatie die het kind bij u heeft geplaatst. Deze keert ook de pleegvergoeding aan u uit. Het gaat om wettelijk vastgelegde bedragen. U hebt in ieder geval recht op een bepaald basisbedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de leeftijd van uw pleegkind. Voorwaarde is ook dat u in Nederland woont. Als u naar het buitenland verhuist, vervalt de vergoeding.

Hoogte bedragen pleegvergoeding 2016, 2017 en 2018

Per 1 januari 2016 zijn de bedragen iets verhoogd, per 1 januari 2018 eveneens:

Hoogte basisbedrag pleegvergoeding per kind 2016, 2017 en 2018 per maand (pleeggeldvergoeding exclusief toeslag)

Leeftijd pleegkindBedrag per maand in 2016 en 20172018
0 t/m 8 jaar € 543 € 549
9 t/m 11 jaar € 549€ 556
12 t/m 15 jaar € 598€ 606
16 t/m 17 jaar € 660€ 669
18 jaar en ouder € 667€ 676

Basisbedrag pleegzorgvergoeding per kind 2016, 2017 en 2018 per dag (pleeggeldvergoeding exclusief toeslag)

Leeftijd pleegkindBedrag per dag 2016 en 20172018
0 t/m 8 jaar € 17,84€ 18,04
9 t/m 11 jaar € 18,04€ 18,28
12 t/m 15 jaar € 19,65€ 19,91
16 t/m 17 jaar € 21,69€ 21,98
18 jaar en ouder € 21,92€ 22,21

De toeslag bedraagt in 2018 per maand € 3,60.

Pleegzorgvergoeding 2019, 2020 en 2021

De bedragen voor 2019, 2020 en 2021 zijn:

Basisbedrag pleegzorgvergoeding per kind 2019 per dag (pleeggeldvergoeding exclusief toeslag)

Leeftijd pleegkindBedrag per dag 2019
0 t/m 8 jaar € 18,43
9 t/m 11 jaar € 18,68
12 t/m 15 jaar € 20,34
16 t/m 17 jaar € 22,46
18 jaar en ouder € 22,69

De toeslag bedraagt in 2019 € 3,68. De bedragen voor 2020 zijn iets verhoogd.

Basisbedrag pleegzorgvergoeding per kind 2020 en 2021 per dag (pleeggeldvergoeding exclusief toeslag)

Leeftijd pleegkindBedrag per dag 2020 en 2021
0 t/m 8 jaar € 18,89
9 t/m 11 jaar € 19,15
12 t/m 15 jaar € 20,85
16 t/m 17 jaar € 23,02
18 jaar en ouder € 23,26

Betaal ik belasting over de pleegvergoeding 2020 en 2021?

De pleegzorgvergoeding is gedefiscaliseerd, wat wil zeggen dat u het bedrag netto in handen krijgt en het bedrag niet aan de inkomstenbelasting onderhevig is. De vergoeding voor uw pleegkind of pleegkinderen zijn ook niet van invloed op de hoogte van een uitkering of het bedrag van de bijstand. De vergoeding is niet afhankelijk van de hoogte van uw eigen inkomen, maar louter van de leeftijd van het pleegkind waarvoor u zorg draagt. Verder wordt de pleegvergoeding niet als inkomen meegeteld bij de bepaling van de hoogte van eventuele toeslagen die u ontvangt zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag. Er mag ook geen beslag op worden gelegd. Het geld is echt bedoeld voor de verzorging en opvoeding van het kind. De defiscalisering is wettelijk vastgelegd.

De alleenstaande-ouderkorting voor een pleegkind zit in het kindgebonden budget

De vergoeding voor een alleenstaande ouder met een eigen kind of pleegkind zit verwerkt in een hoger kindgebonden budget voor alleenstaande ouders (de ouderkop). Wel zal bij een pleegkind nader worden gekeken naar het eventuele vermogen van het pleegkind, de mate waarin u als pleegouder het kind onderhoudt en of u nog andere vergoedingen krijgt. Er is met een pleegkind geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Fiscaal partnerschap met een pleegkind in 2020 en 2021

Als een pleegkind jonger is dan 27 jaar, dan kan het kind door de fiscus in bepaalde gevallen worden aangemerkt als uw fiscale partner. Deze regeling wordt door een uitspraak van de Hoge Raad aangepast met ingang van 2018. Willen jullie geen partners zijn, dan moeten jullie beiden contact opnemen met de Belastingdienst. Die gaat vervolgens na of u een pleegzorgvergoeding of kinderbijslag ontvangt of hebt ontvangen. Als de fiscus u op grond van dit onderzoek dispensatie van het partnerschap geeft, loopt die dispensatie automatisch door totdat het pleegkind de leeftijd van 27 jaar heeft bereikt.

Pleegzorgvergoeding België

Ook in België bestaat overigens een pleegzorgvergoeding. De bedragen wijken af van die in Nederland (soms iets lager) en ze worden ook uitbetaald als er recht is op kinderbijslag. Bovendien zijn er extra vergoedingen mogelijk voor bijvoorbeeld orthodontie.

Indien recht op kinderbijslag:

  • 0-6 jaar: 13,53 euro;
  • 6-12 jaar: 13,94 euro;
  • 12-15 jaar: 15,81 euro;
  • 15-18 jaar: 17,27 euro;
  • 18 plus: 18,73 euro.

Indien geen recht op kinderbijslag:

  • 0-12 jaar: 20,18 euro;
  • 12-18 jaar: 21,80 euro.

Conclusie pleegzorgvergoeding 2020 en 2021 (pleegvergoeding)

Bij de pleegzorgorganisatie die bij u een kind heeft geplaatst kunt u de maandelijkse pleegzorgvergoeding aanvragen. Dit bedrag kan oplopen tot ongveer 700 euro per maand en is dus zeker de moeite waard. Wellicht zijn er nog andere fiscale voordelen te bemachtigen zoals de alleenstaande ouderkorting, maar dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bekijk in ieder geval wat mogelijk is om een en ander betaalbaar te houden.
© 2014 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Fiscaal partnerschap 2020 en 2021Fiscaal partnerschap 2020 en 2021Het fiscaal partnerschap 2022 en 2023 regelt de hoogte van uw toeslag (zorgtoeslag en dergelijke) en de inkomstenbelasti…
Verplichte vrije dagen 2020 en 2021 en schoolvakantiesVerplichte vrije dagen 2020 en 2021 en schoolvakantiesWat zijn in 2022 en 2023 de verplichte vrije dagen en schoolvakanties, wat zijn de data? Wie werkt heeft bovenop deze ve…
Betaaldata zorgtoeslag 2020 en 2021Betaaldata zorgtoeslag 2020 en 2021Wat zijn de betaaldata en voorwaarden voor de zorgtoeslag 2020, 2021 en 2022, hoe werkt de zorgtoeslag? De zorgtoeslag 2…
Uitstel erfbelasting 2020 of 2021 aanvragenUitstel erfbelasting 2020 of 2021 aanvragenU wilt uitstel van de belastingaangifte erfbelasting aanvragen bij de Belastingdienst en uitstel van betaling aanvragen,…

Hoe kan ik het beste mijn uitgaven budgetteren?Hoe kan ik het beste mijn uitgaven budgetteren?Budgetbewaking is niet voor iedereen even gemakkelijk te realiseren. Toch is het belangrijk om af en toe kritisch naar j…
Restschuld of overwaarde bij echtscheiding (NHG)Restschuld of overwaarde bij echtscheiding (NHG)Een huis dat in 2023 of 2024 onverkoopbaar is door onderwaarde en een restschuld maakt een echtscheiding nog moeilijker.…
Reacties

Radeloos, 10-01-2020
Wat is er wettelijk geregeld voor kinderen met een beperking die ook nog intensieve zorg nodig hebben. Er is geen begeleiding binnen het gezin en de zorg is best wel zwaar. Hebben lichamelijk en geestelijke beperking. Zijn zwaar getraumatiseerd en worden wel na een lange periode van wachten eindelijk begeleid. Waar hebben wij eindelijk recht op? Begeleiding en financieel. Reactie infoteur, 14-01-2020
Beste Radeloos,
Als de kinderen jonger zijn dan 18 jaar, kunt u recht hebben op extra kinderbijslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 28-12-2019
Als ik 2 kinderen in Suriname die wees zijn, de voogdij daarvan heb, heb ik recht op een vergoeding hier en welke dan, en waar aan te vragen? Reactie infoteur, 30-12-2019
Beste Angela,
De pleegzorgvergoeding vraagt u aan bij de pleegorganisatie die in Nederland de pleegzorg voor u regelt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cijntje, 02-09-2019
Ik heb sinds 4 weken een pleegkind in huis maar heb daar niks voor getekend het gaat om een vrijwillige uithuisplaatsing, hoe lang kan het duren voor ik een pleegoudervergoeding krijg? Reactie infoteur, 02-09-2019
Beste Cijntje,
Het beste neemt u hiervoor contact op met uw gemeente (is die al op de hoogte?).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yag, 28-08-2019
Hallo.
Ik heb sinds mei 2 pleegkinderen en heb recht op pleegvergoeding, maar krijg ik dan 2x 18,43 euro?

MVG, Reactie infoteur, 01-09-2019
Hallo Yag,
Ja, de pleegzorgvergoeding geldt per kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jay, 29-07-2019
Hallo, ik heb via de kinderbescherming devoogdij van mijn neeftje gekregen.maar hij was nooit in een instelling ofzo.

Mijn vraag: heb ik recht op een pleegzorgvergoeding? Reactie infoteur, 01-08-2019
Hallo Jay,
Als er een pleegcontract is getekend, kunt u in aanmerking komen voor een pleegzorgvergoeding. Uw gemeente kan u daarover verder inlichten en de procedure in gang zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marilva, 17-06-2019
Hallo,
ik heb de voogdij over mijn neefje (zoon van mijn zus in Suriname) hij is 15 jaar en komt binnenkort naar Nederland bij mij wonen. Heb ik dan recht op toeslagen en zo ja welke? en waar kan ik ze aanvragen?
Groeten Marilva Reactie infoteur, 20-06-2019
Beste Marilva,
De pleegzorgvergoeding vraagt u aan bij de pleegorganisatie die in Nederland de pleegzorg voor u regelt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark B., 06-06-2019
Ik heb een kleinkind als pleegkind. Werd eerst geplaatst vanuit een ots. Nu is de ots opgeheven. Maar blijft hij wel bij ons.in huis Blijf je nu nog pleegvergoeding houden of stopt dat nu ook Reactie infoteur, 07-06-2019
Beste Mark B,
De pleegzorgvergoeding is niet afhankelijk van een ots, zolang het maar om een pleegkind gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kurt Coolen, 11-04-2019
Ik heb een vraag betreffende een mogelijke pleegvergoeding aangezien de kinderen via beschikking van de jeugdrechter bij mij geplaatst zijn in België. Kinderen hebben Nederlandse nationaliteit, gezag is bij de moeder en Bureau Jeugdzorg. Ik verzorg de kinderen volledig (7/7, 24/24). Moeder laat de kinderen niet erkennen door mij.
Kan U me informeren of ik recht heb op een vergoeding? Reactie infoteur, 12-04-2019
Beste Kurt Coolen,
In beginsel vervalt de Nederlandse pleegzorgvergoeding als het pleeggezin naar het buitenland verhuist, maar ook België kent een pleegzorgvergoeding. In Vlaanderen heeft elk pleegkind ook recht op een Groeipakket. Het beste kunt u dus nadere inlichtingen inwinnen bij het Gewest waarin u woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nellie Homan, 03-04-2019
Hallo wij verzorgen als opa/oma al jaren voor onze kleindochter met Down Syndroom maar, de moeder strijkt alle toeslagen zelf op incl.Kinderbijslag. Wij verzorgen haar vanuit onze AOWtje. Weet u een oplossing voor ons?

Vr gr, Reactie infoteur, 04-04-2019
Hallo Nellie Homan,
Een vervelende situatie dus, maar dat is inderdaad mogelijk als het kind bij de moeder is ingeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

O., 19-10-2018
Onze pleegzoon is inmiddels 20 en woont nog steeds bij ons. Op zijn 18e is de Nidos voogdij en daarmee ook de pleegvergoeding gestopt.
Er is nooit verteld dat er via een andere weg toch nog recht op vergoeding mogelijk was. Is dit nog met terugwerkende kracht mogelijk? Reactie infoteur, 22-10-2018
Beste O,
Of betaling met terugwerkende kracht nog mogelijk is, wordt van geval tot geval bekeken (als u daarom vraagt).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jimmie, 16-03-2018
Ik heb even een vraag en hoop dat iemand mij daar mee kan helpen. Mijn zoon woont bij mijn ouders in Duitsland maar staat nog steeds ingeschreven op mijn adres in Nederland en de voogdij ligt bij jbov Nederland. Nou krijgen mijn ouders in Duitsland een pleegzorgvergoeding elke maand. Naar mijn weten is dit feitelijk niet kloppend.
Heeft iemand hier ervaring mee? Reactie infoteur, 19-03-2018
Beste Jimmie,
Waarschijnlijk is bij de toekenning aan uw ouders alleen gekeken naar wie de pleegzorg verleent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Muis, 29-01-2018
Vraag wanneer wordt pleegoudergeld betaald? Reactie infoteur, 30-01-2018
Beste Muis,
Dat hangt van de instelling af die u betaalt. Het beste vraagt u het daar even na.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronelle, 11-11-2017
Hallo, zijn de regels ivm met pleegvergoeding hetzelfde in Nederland en Belgie? Want ik benal sinds april 2 kinderen aan het verzorgen maar kan ik dan de vergoeding met terugwerkende kracht aanvragen? Mvg Reactie infoteur, 13-11-2017
Hallo Ronelle,
Via de dienst voor pleegzorg krijgt u in België een vergoeding om de reguliere kosten te dekken. Zie de aanvulling in het artikel, Pleegzorgvergoeding België.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fonteijn, 20-07-2017
De hoeveelste betaalt de pleegzorg deze maand de pleegzorgvergoeding uit? Reactie infoteur, 21-07-2017
Beste Fonteijn,
Op 20 juli 2017 was de uitbetaling voor de maand augustus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 19-07-2017
Ik verzorg de twee kinderen van mijn zus. Ben als voogd aangewezen door de rechter. Raad voor de Kinderbescherming was bij de zitting aanwezig. Heb ik recht op een pleegvergoeding? Aanvragen bij de RvdK? Kan dat met terugwerkende kracht? Mvg Roos Reactie infoteur, 22-07-2017
Beste Roos,
De Raad voor de Kinderbescherming kan u verder helpen naar de juiste instantie in uw regio, de raad betaalt overigens niet zelf uit
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Repelsteeltje, 08-06-2017
Ik vraag me eigenlijk af… waarom het bedrag dat men krijgt voor een pleegkind zo hoog is? Per maand krijgt men het dubbele bedrag van de kinderbijslag welke maar per kwartaal wordt uitbetaald. Dat terwijl er steeds meer vraag is naar pleegouders, omdat er kinderen zelfs op wachtlijsten staan hiervoor. Jeugdzorg plaatst kinderen zo makkelijk uit huis dat er hierdoor wel meer vraag komt voor pleegouders? En de controle hierop is nog minder… terwijl men het geld wel geheel aan het pleegkind moet uitgeven. Hoe berekent men de hoogte van het bedrag benodigd voor ''pleegzorg'' eigenlijk, want schijnbaar krijgt men vele ''onkosten'' door zo'n kind in huis te nemen waardoor dit meer is dan kinderbijslag. Reactie infoteur, 11-06-2017
Beste Repelsteeltje,
De pleegvergoeding is ooit zo vastgesteld om het voor een pleeggezin aantrekkelijk en betaalbaar te houden. Daarmee is niet gezegd dat de bedragen ook altijd zo zullen blijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henny, 05-05-2017
Ik heb vanaf 3 maart de volledige zorg over mijn kleindochter. Kom ik in aanmerking voor netwerk pleegzorgvergoeding? En als je dat aanvraagt krijg je dat met terugwerkende kracht vanaf 3 maart betaald? Reactie infoteur, 08-05-2017
Beste Henny,
Ook bij een informele opvang kunt u recht hebben op een pleegzorgvergoeding. Vraag nadrukkelijk voor een vergoeding met terugwerkende kracht (u had toen immers al kosten).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellie, 14-03-2017
Goededag,
Mijn nicht is sinds kort bij ons. Zij voelt zich niet veilig thuis. Hoe werkt dat eigenlijk, wanneer heb je recht op pleegvergoeding? Reactie infoteur, 16-03-2017
Goedendag Ellie,
Als een pleegkind bij u is geplaatst via een voorziening voor pleegzorg, dan komt u als pleegouder in aanmerking voor een pleegvergoeding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica, 07-02-2017
Mijn kleindochter is na een rechtszaak tegen voormalig Jeugdzorg, bij ons geplaatst. De rechter heeft dit dus besloten. Hebben wij nu recht op een maandelijkse vergoeding? Reactie infoteur, 09-02-2017
Beste Jessica,
U hebt recht op de basisvergoeding pleegzorg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tienie, 21-11-2016
Ja ik heb deze berichten allemaal eens doorgelezen en net als een mevrouw zegt als je de kinderen goed wil opvoeden en onderhouden kom je te kort met de pleegvergoeding. Ik snap ook wel dat er weinig pleegouder zijn en overblijven omdat het geld kost, moeten pleegouders dan een gedeelte zelf bekostigen om pleegkinderen op te voeden ik snap dat niet u wel? Reactie infoteur, 23-11-2016
Beste Tienie,
Ik begrijp uw redenering, maar dat geldt voor meer zaken. Ook de kinderbijslag is bijvoorbeeld in veel gevallen niet kostendekkend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Visscher, 26-10-2016
Dag. ik zorg voor mijn kleinkind krijg er pleegzorgvergoeding voor ook kreeg ik van de belasting eenouderkorting tot 2014. nu kreeg ik een brief van de balasting en moet alles terug betalen terwijl ik in alles mijn kleinkind heb onderhouden. volgens mij klopt dit niet. mvg Reactie infoteur, 25-06-2020
Dag Visscher,
Dat hangt van de motivering van de Belastingdienst af. Aan de korting zijn namelijk wel een aantal voorwaarden verbonden:

https://financieel.infonu.nl/belasting/121268-alleenstaande-ouder-en-de-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Khadija, 12-10-2016
Mijn pleegzoon woont bij mij en ik krrijg vergoeding van NIdos omdat hij zonder ouders kwam in NL. Mag ik gewoon een kinderbijslag aanvragen en stoppen met de vergoeding van Nidos? Reactie infoteur, 12-10-2016
Beste Khadija,
U bent inderdaad niet verplicht om een pleegzorgvergoeding aan te vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mw E. Roos, 02-06-2016
Betreft de pleegzorgvergoeding:
Wie controleert wat er met de vergoeding wordt gedaan? Ook pleegouders kunnen helaas het geld voor eigen doeleinden gebruiken. Ik ken nl. een voorbeeld van een 17-jarig pleegkind dat zijn eten en kleding zelf moet betalen omdat hij een bbl-opleiding doet en dus geld verdient. Reactie infoteur, 04-06-2016
Beste Mw E. Roos,
Volgens mij is hierop geen controle.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma En Guus, 22-02-2016
Onze kleindochter woont al sinds eind juni 2013 bij ons, ze is nu 11en een half jaar. kunnen wij daar pleegzorgvergoeding voor krijgen? Reactie infoteur, 22-02-2016
Beste Wilma En Guus,
U kunt recht hebben op de pleegzorgvergoeding als het kind door een instelling voor pleegzorg bij u is geplaatst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gea, 14-01-2016
Beste zeemeeuw,

Het antwoordt wat u geeft op mijn vraag over aanvullende vergoeding bij een OTS klopt niet helemaal.
U legt mij uit wat een OTS is, maar dat weet ik wel wat dat is,
Mijn vraag was : een pleegouder kan bij een OTS een aanvullende vergoeding krijgen bovenop de standaard pleegvergoeding.
Wat houd dat precies in?
Daarnaast nog een vraag :
Als er kinderen naar een pleeggezin gaan, wat is dan nog de bijdrage van de biologische ouders? Reactie infoteur, 15-01-2016
Beste Gea,
De precieze vergoeding kan immers niet door mij worden gegeven. In geval van OTS kunnen een aantal bijzondere kosten worden vergoed, zoals onderwijskosten, de kosten voor een (brom-)fiets, identificatiebewijs, een brilmontuur of contactlenzen. Deze vergoeding hangt dan af van de gedeclareerde kosten. De biologische ouders blijven wel verplicht tot het betalen van een ziektekostenverzekering (gratis tot 18 jaar). Een eventuele aanvullende ziektekostenverzekering loopt via de pleegzorgorganisatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gea, 14-01-2016
Er wordt gesproken over aanvullende vergoeding bij een OTS. Wat houdt dat precies in? Reactie infoteur, 14-01-2016
Beste Gea,
OTS staat voor Ondertoezichtstelling. Dit is een maatregel waarbij het gezag over een kind wordt ingeperkt. Een kinderrechter kan dit doen als sprake is van ernstige (opvoedings)problemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. de Geus, 07-01-2016
Ik heb voor mijn pleegkind na zijn 18e jaar tot op heden pleegvergoeding ontvangen hij is nu al sinds april 17-04-2015 19 jaar. De pleegvergoeding is verlengd daar hij een beperking heeft om in de maatschappij te functioneren. Nu in januari 2016 de gemeente de pleegvergoeding regelt, krijg ik vandaag een e-mail, dat zij de de pleegvergoeding hebben gestopt.
Kan dit zomaar? Reactie infoteur, 07-01-2016
Beste J. de Geus,
Kennelijk wil de gemeente de vergoeding niet meer verlengen. Het beste neemt u hierover contact op met uw gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maya, 07-01-2016
Geachte lezer
Ik heb een pleegdochtertje maar ik krijg inderdaad pleegvergoeding. Ik heb een uitkering zelf, maar heb ik recht op een ouderkorting? Reactie infoteur, 07-01-2016
Beste Maya,
De alleenstaande ouderkorting is in 2015 afgeschaft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mm, 02-01-2016
Wij vangen een pleegkind op van 1 jaar, woont nu bij ons ruim een maand. Nu krijgen we straks pleegzorgvergoeding, maar ik hoorde dat dit vanaf de dag van aanmelding is bij pleegzorg? Klopt dat? Hij is wel via William schrikkerstichting hier geplaatst, maar was eerst crisis, door de feestdagen kon het allemaal niet eerder aangemeld worden bij pleegzorg.

En hoe zit dat met kinderbijslag? Onze kinderen krijgen kinderbijslag, maar op de site is te lezen dat je voor een pleegkind ook kinderbijslag mag aanvragen, maar moet je dan zelf kiezen? Of het een of het ander? Allebei lijkt me erg veel? Reactie infoteur, 02-01-2016
Beste Mm,
Als u een pleegvergoeding krijgt, kunt u geen kinderbijslag meer krijgen voor het pleegkind. De pleegzorgvergoeding krijgt u niet automatisch, u moet zich daarvoor bij WSG aanmelden. Gegeven de feestdagen lijkt me enige coulance op zijn plaats. WSG heeft hiervoor budget.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zomer, 01-12-2015
Sinds 30 sept 2015 hebben wij een doof meisje in huis dat met haar moeder op een COA woont.
Om verschillende redenen kon ze (hopelijk tijdelijk) niet meer bij moeder wonen. En doen wij pleegzorg. Hoe kunnen wij dit betaald krijgen? Hierboven lees ik dat we recht hebben op €537 per maand, maar misschien nog wel meer omdat het gaat om zeer intensieve opvoeding van een doof meisje.
Bij het COA krijgen we geen gehoor. Wel vandaag eindelijk voor elkaar gekregen dat we de kinderbijslag sinds 30 sept tot nu krijgen. Maar das geen pleegzorgvergoeding zoals wettelijk geregeld.
Graag advies in deze. Hartelijk dank! Mvg fam Zomer Reactie infoteur, 02-12-2015
Beste Zomer,
U geeft aan dat het COA geen gehoor geeft, maar toch zijn zij de eerst aangewezen partij omdat zij uw pleegkind geplaatst hebben. Als het asielzoekerscentrum ook in uw gemeente zit, kunt u wellicht bij uw gemeente nog terecht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. H. D'achard V. Enschut, 06-11-2015
Ons kleinkind is vanaf 2 jun voor 5 werkdagen bij ons geplaatst door stichting bureau thuiszorg Rotterdam, hebben wij nu recht op een pleegzorg vergoeding en wat voor stappen moeten wij dan doen. Reactie infoteur, 06-11-2015
Beste C. H. D'achard V. Enschut,
Als dit bureau ook een pleegzorgorganisatie is, vraagt u de vergoeding ook daar aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Rotteveel, 20-09-2015
Ik heb een pleegdochter die niet via een instantie bij me is gekomen. Waar kan ik een pleegvergoeding aanvragen? Reactie infoteur, 21-09-2015
Beste R. Rotteveel,
De pleegvergoeding wordt betaald door de instantie die het kind bij u plaatst. Anders is er officieel geen sprake van een pleegkind. Wellicht kunt u als alternatief bij het UWV een pleegzorg uitkering aanvragen
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cien, 28-10-2014
Een pleeggeldvergoeding is opgebouwd uit verschillende delen, zoals inwoning en bewassing, kleding, voeding en zakgeld/ontspanning/kleine schoolkosten. Uit welk deel moet er dan een vakantie gereserveerd worden? Wij willen het pleegkind meer financiële zelfstandigheid geven, en willen graag weten waar de vakantie bij hoort. Reactie infoteur, 29-10-2014
Beste Cien,
Bij de opbouw van het bedrag wordt de vakantie niet apart genoemd. Het is ook geen inkomen waarbij vakantiegeld wordt betaald, maar een kleine vergoeding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arianne, 13-09-2014
Dit lijkt me meer dan genoeg als je je bedenkt dat de schoolkosten tot 16 gewoon nog betaald worden door de overheid. Ik snap niet dat dit voor mensen te weinig kan zijn? Hiernaast krijg je ook kinderbijslag neem ik aan? Ik denk dat je eerder kosten overhoud! Reactie infoteur, 14-09-2014
Beste Arianne,
De pleegvergoeding is voor velen een welkome aanvulling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marja Mulder, 18-06-2014
Wat moet je allemaal betalen van de pleegzorgvergoeding voor het kind? Hoort daar ook kleding bij en een mobiele telefoon, vervoer naar school, schoolboeken en dergelijke? Betalen de eigen ouders ook mee? Zo niet, dan lijkt me de vergoeding niet toereikend om alle kosten die je moet maken om een kind behoorlijk op te voeden. Reactie infoteur, 18-06-2014
Beste Marja Mulder,
De pleegzorgvergoeding is een steuntje in de rug, net zoals de kinderbijslag ook niet alle kosten dekt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 17-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.