InfoNu.nl > Financieel > Geld > Kantonrechtersformule 2018 en 2019

Kantonrechtersformule 2018 en 2019

Kantonrechtersformule 2018 en 2019 Hoe luidt in 2018 en 2019 de kantonrechtersformule en hoeveel bedraagt uw ontslagvergoeding in 2017 en 2018? Vanaf 2016 wordt volgens het sociaal akkoord het ontslagrecht verder gemoderniseerd en komt er een transitievergoeding van maximaal 75.000 euro dan wel ter grootte van uw jaarsalaris als dat hoger is. Voor een ontslagen ambtenaar echter kunnen er andere regels gelden. Zij hebben geen recht op een transitievergoeding maar mogelijk wel op een ontslagvergoeding die op de kantonrechtersformule is gebaseerd. De kantonrechtersformule 2019 en ontslag, waarop hebt u recht bij ontslag in 2019?

Het ontslagrecht 2016 en 2017

Vanaf 1 januari 2016 is het ontslagrecht voor het bedrijfsleven aangepast en de lijnen waarlangs zijn bekend. De hoofdlijnen daarbij zijn:
 • Vanaf 1 januari 2016 is het ontslagrecht in één wet geregeld, het Burgerlijk Wetboek BW;
 • Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 BBA komt te vervallen;
 • Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid verloopt het ontslag via het UWV. Daarbij worden de aanvragen voor ontslag in beginsel binnen vier weken afgehandeld. Als het UWV negatief over een aanvraag tot ontslag besluit, kan de werkgever naar de rechter stappen. Als het UWV wel positief besluit kan een werknemer alsnog zelf naar een kantonrechter stappen;
 • Bij andere redenen van ontslag verloopt de ontbinding en toetsing via een kantonrechter;
 • Sociale partners kunnen in de CAO vastleggen dat er een toetsing bij ontslag plaat vindt door een sectorcommissie;
 • Als een werknemer zelf schriftelijk ook instemt met zijn ontslag, is er geen ontslagroute nodig. Hiervoor heeft de werknemer twee weken bedenktijd;
 • Als een werknemer zelf instemt met het ontslag heeft dat, anders dan nu het geval is, geen gevolgen voor de WW-uitkering;
 • Er komt een transitievergoeding. Als een dienstverband twee jaar of langer is bedrag deze vergoeding maximaal 75.000 euro. Als uw jaarsalaris hoger is, wordt dat uw maximum bedrag. U hebt recht op 1/3e deel van uw maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren. Voor de latere jaren is dat een half maandsalaris per dienstjaar. Als u het ontslag in ernstige mate kan worden verweten door de werkgever, hebt u geen recht op een transitievergoeding. Als de werkgever een ernstig verwijt kan worden gemaakt kan de kantonrechter u een extra bedrag toekennen.

Kantonrechtersformule 2016 en 2017

Daarmee is de kantonrechtersformule 2016 wel eenvoudig geworden. De nadruk ligt op het vinden van nieuw werk waarvoor u een transitievergoeding krijgt als u niets ernstigs is te verwijten en in sommige gevallen krijgt u bij ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever een extra vergoeding. Dat is een heel verschil met de kantonrechtersformule zoals die in 2013, 2014 en 2015 gold.

Kantonrechtersformule 2013, 2014 en tot 1 juli 2015

De kantonrechtersformule zoals in 2014 en 2015 toegepast houdt in essentie in dat bij de berekening van uw ontslagvergoeding de ABC formule wordt gebruikt, waarbij:
 • Factor A staat voor het aantal gewogen dienstjaren;
 • Factor B staat voor uw maandsalaris per jaar;
 • Factor C een correctiefactor is die rekening houdt met de vraag of u dan wel de werkgever ernstige verwijten kunnen worden gemaakt die het ontslag hebben veroorzaakt. Zijn er geen ernstige verwijten, dan is C gelijk aan 1.

Uiteindelijk zal A maal B maal C de hoogte van uw ontslagvergoeding bepalen. Factor A geeft het aantal gewogen dienstjaren weer wat inhoudt dat niet elk jaar even zwaar hoeft met te tellen bij de berekening van uw ontslagvergoeding. Hoe zwaar een jaar meetelt, hangt af van uw leeftijd en kan variëren van 0,5 tot uw 35e jaar tot factor twee vanaf uw 55e jaar.

Kantonrechtersformule vanaf 2017, 2018 en 2019

Vanaf 1 juli 2015 is er een transitievergoeding en wordt de kantonrechtersformule zoals we die kenden in 2014 en 2015 niet in het bedrijfsleven meer toegepast, mogelijk wel bij ambtenaren die door een arbeidsconflict zijn ontslagen en recht hebben op een bovenwettelijke uitkering of ontslagvergoeding. De transitievergoeding die vanaf 1 juli 2015 geldt zal in de meeste gevallen immers lager zijn dan het bedrag volgens de traditionele kantonrechtersformule. De transitievergoeding is maximaal gelijk aan 75.000 (2016) of het jaarsalaris als dat hoger is dan 75.000. In 207 en 2019 zijn de bedragen iets hoger ( 79.000 in 2018). Overigens mogen werkgever en werknemer nog steeds een hoger bedrag met elkaar afspreken, maar bestaat daartoe geen enkele verplichting meer.

Lees verder

© 2013 - 2019 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kantonrechtersformule 2014 en 2015 bij ontslagKantonrechtersformule 2014 en 2015 bij ontslagHoe groot is in 2015 uw ontslagvergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule 2015? Het ontslagrecht en de nieu…
Ontslagrecht en kantonrechtersformuleOntslagrecht en kantonrechtersformuleDe kantonrechters hebben in 2009 fors gesneden in de kantonrechtersformule, wat met name bij jongere werknemers tot een…
Werknemer ontslaanWerknemer ontslaanEen werknemer ontslaan kan op verschillende manieren, namelijk met wederzijds goedvinden, ontslag via UWV en ontbinding…
De gouden handdruk of de ontslagvergoedingDe gouden handdruk of de ontslagvergoedingDe ontslagvergoeding of gouden handdruk is een soort van afkoopsom welke de werknemer de werkgever geeft bij een ontslag…
Ontslagvergoeding oudere werknemer blijft bestaan na 2015nieuws uitgelichtOntslagvergoeding oudere werknemer blijft bestaan na 2015Per 1 juli 2015 is de ontslagvergoeding zoals we deze al jaren kenden afgeschaft. In november 2013 werd bekend dat ouder…

Reageer op het artikel "Kantonrechtersformule 2018 en 2019"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 06-03-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Ontslagvergoeding 2019
Schrijf mee!