Kantonrechtersformule 2018 en 2019

Kantonrechtersformule 2018 en 2019 Hoe luidt in 2018 en 2019 de kantonrechtersformule en hoeveel bedraagt uw ontslagvergoeding in 2018 en 2019? De kantonrechtersformule kan nog worden toegepast, gebruikelijker zal de transitievergoeding van maximaal 81.000 euro (2019) zijn of uw jaarsalaris als dat hoger is. Voor een ontslagen ambtenaar echter kunnen er andere regels gelden. Zij hebben geen recht op een transitievergoeding maar mogelijk wel op een ontslagvergoeding die op de kantonrechtersformule is gebaseerd. De kantonrechtersformule 2019 en ontslag, waarop hebt u recht bij ontslag in 2019?

De ontslagvergoeding 2018 en 2019


Het ontslagrecht 2018 en 2019

Vanaf 1 januari 2016 is het ontslagrecht voor het bedrijfsleven aangepast, de hoofdlijnen daarbij zijn:
 • Het ontslagrecht in één wet geregeld, het Burgerlijk Wetboek BW;
 • Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 BBA komt te vervallen;
 • Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid verloopt het ontslag via het UWV. Daarbij worden de aanvragen voor ontslag in beginsel binnen vier weken afgehandeld. Als het UWV negatief over een aanvraag tot ontslag besluit, kan de werkgever naar de rechter stappen. Als het UWV wel positief besluit kan een werknemer alsnog zelf naar een kantonrechter stappen;
 • Bij andere redenen van ontslag verloopt de ontbinding en toetsing via een kantonrechter;
 • Sociale partners kunnen in de CAO vastleggen dat er een toetsing bij ontslag plaat vindt door een sectorcommissie;
 • Als een werknemer zelf schriftelijk ook instemt met zijn ontslag, is er geen ontslagroute nodig. Hiervoor heeft de werknemer twee weken bedenktijd;
 • Als een werknemer zelf instemt met het ontslag heeft dat, anders dan nu het geval is, geen gevolgen voor de WW-uitkering;
 • Er komt een transitievergoeding. Als een dienstverband twee jaar of langer is bedrag deze vergoeding maximaal 75.000 euro. Als uw jaarsalaris hoger is, wordt dat uw maximum bedrag. U hebt recht op 1/3e deel van uw maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren. Voor de latere jaren is dat een half maandsalaris per dienstjaar. Als u het ontslag in ernstige mate kan worden verweten door de werkgever, hebt u geen recht op een transitievergoeding. Als de werkgever een ernstig verwijt kan worden gemaakt kan de kantonrechter u een extra bedrag toekennen.

Kantonrechtersformule 2018 en 2019

De nadruk ligt in 2018 en 2019 op het vinden van nieuw werk waarvoor u een transitievergoeding krijgt als u niets ernstigs is te verwijten en in sommige gevallen krijgt u bij ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever een extra vergoeding. Dat is een heel verschil met de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule mag nog worden toegepast, maar dat zal waarschijnlijk alleen nog gebeuren bij een ontslag waarbij werknemer en werkgever akkoord zijn en via de kantonrechtersformule tot een ontslagvergoeding zijn gekomen.

Kantonrechtersformule 2018 en 2019

De kantonrechtersformule houdt in essentie in dat bij de berekening van uw ontslagvergoeding de ABC formule wordt gebruikt, waarbij:
 • Factor A staat voor het aantal gewogen dienstjaren;
 • Factor B staat voor uw maandsalaris per jaar;
 • Factor C een correctiefactor is die rekening houdt met de vraag of u dan wel de werkgever ernstige verwijten kunnen worden gemaakt die het ontslag hebben veroorzaakt. Zijn er geen ernstige verwijten, dan is C gelijk aan 1.

Uiteindelijk zal A maal B maal C de hoogte van uw ontslagvergoeding bepalen. Factor A geeft het aantal gewogen dienstjaren weer wat inhoudt dat niet elk jaar even zwaar hoeft met te tellen bij de berekening van uw ontslagvergoeding. Hoe zwaar een jaar meetelt, hangt af van uw leeftijd en kan variëren van 0,5 tot uw 35e jaar tot factor twee vanaf uw 55e jaar.

De transitievergoeding in 2018 en 2019

Vanaf 1 juli 2015 is er een transitievergoeding en wordt de kantonrechtersformule in 2020 en 2021 in het bedrijfsleven meer massaal toegepast, mogelijk wel bij ambtenaren die door een arbeidsconflict zijn ontslagen en recht hebben op een bovenwettelijke uitkering of ontslagvergoeding. De transitievergoeding die vanaf 1 juli 2015 geldt zal in de meeste gevallen immers lager zijn dan het bedrag volgens de traditionele kantonrechtersformule. De transitievergoeding is maximaal gelijk aan 75.000 (2016) of het jaarsalaris als dat hoger is dan 75.000. In 2018 en 2019 zijn de bedragen iets hoger ( 79.000 respectievelijk 81.000). Overigens mogen werkgever en werknemer nog steeds een hoger bedrag met elkaar afspreken, maar bestaat daartoe geen enkele verplichting meer.

Lees verder

© 2013 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kantonrechtersformule 2020 en 2021 bij ontslagKantonrechtersformule 2020 en 2021 bij ontslagHoe groot is in 2020 en 2021 uw ontslagvergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule 2015? Het ontslagrecht, d…
De gouden handdruk of de ontslagvergoedingDe gouden handdruk of de ontslagvergoedingDe ontslagvergoeding of gouden handdruk is een soort van afkoopsom welke de werknemer de werkgever geeft bij een ontslag…
De ontslagregelsDe ontslagregelsOntslag krijgen is iets wat niet leuk is om mee te maken. Ontslag brengt meestal een periode van onzekerheid en stress m…
Ontslagvergoeding 2020: belasting en mogelijkhedenOntslagvergoeding 2020: belasting en mogelijkhedenDe ontslagvergoeding of gouden handdruk is vaak een mooi bedrag, maar wordt een stuk minder mooi na aftrek van belasting…

Erven en samenwonen in 2020 en 2021: gevolgen partnerErven en samenwonen in 2020 en 2021: gevolgen partnerWie erft er van wie, als u gaat samenwonen? Wie in 2022 of 2023 gaat samenwonen, een LAT-relatie heeft of eerder ging sa…
Wat te doen met ontslagvergoeding?Wat te doen met ontslagvergoeding?Op het moment dat u recht hebt op een ontslagvergoeding, moet u de mogelijkheden goed tegen elkaar afwegen. Laat u het i…
Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 15-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.