Sommatie-exploot

Sommatie-exploot Per 1 juli 2012 moeten de incassokosten inzichtelijker worden. In de praktijk is het tegendeel waar. De incassoprocedures zijn alleen maar onoverzichtelijker geworden en de (gerechts)deurwaarders en incassobureaus worden alleen maar slimmer om openstaande vorderingen te incasseren. Enig toezicht op het voeren van een juiste en deugdelijke administratie blijkt ook niet altijd aanwezig te zijn. Laat staan dat een deurwaarder of incassobureau bewijsstukken kan overleggen waaruit de opdracht blijkt.

Openstaande rekeningen

In de praktijk probeert een schuldeiser er alles aan te doen om zijn vordering geïncasseerd te krijgen. Bij wanbetaling is het logisch dat er een externe partij wordt ingeschakeld. Na diverse schriftelijke aanmaningen en meerdere pogingen om de openstaande rekening betaald te krijgen zal er een besluit genomen moeten worden of het bedrag via andere weg geïncasseerd moet worden. Bij openstaande bedragen moet de schuldeiser dus eerst een betalingsherinnering versturen. Alvorens een schuldeiser incassokosten in rekening mag brengen.

Betalingsherinnering

Vanaf 1 juli 2012 is een schuldeiser altijd verplicht om eerst een betalingsherinnering naar zijn klant te sturen. Een schuldeiser moet als betalingstermijn op een betalingsherinnering altijd een termijn van minimaal veertien dagen hanteren. Na ontvangst van een betalingsherinnering is er dus altijd nog een periode van minimaal veertien dagen om met de schuldeiser in contact te treden. Voor de ontvanger van een betalingsherinnering is het altijd zinvol om over de ontvangen factuur met de schuldeiser in gesprek te treden. Vooral ter besparing van incassokosten is het zinvol om een betalingsregeling met de schuldeiser te treffen.

Telefonische incasso

Probeer als schuldeiser de vordering altijd door middel van een telefonische incasso te incasseren. Als mondelinge gesprekken en schriftelijke brieven niet helpen, dan heeft lijkt een gerechtelijke procedure onvermijdelijk.

Sommatie-exploot

Als niets blijkt te helpen, om een openstaande factuur betaald te krijgen, dan is het raadzaam een zogenaamd 'sommatie-exploot' uit te laten reiken. Een sommatie-exploot wordt in de regel uitgereikt alvorens een gerechtelijke procedure te beginnen. Door ervoor te kiezen om aan de persoon waar u nog geld van krijgt, een sommatie-exploot te laten uitreiken, bespaart u zichzelf als schuldeiser en ook de tegenpartij invorderingskosten. De tegenpartij krijgt bezoek aan huis en middels het sommatie- exploot gesommeerd om binnen 3 maal 24 uur tot betaling over te gaan.

Effectief middel

Ervaringen hebben aangetoond dat een sommatie-exploot in der regel een effectief middel is om openstaande bedragen te incasseren. Op deze manier is het dus mogelijk om alsnog snel een betaling van een openstaande vordering te verkrijgen. Een onwillige betaler verwacht niet dat er reeds in de buitengerechtelijke fase een bezoek aan huis wordt gebracht. Het voordeel is ook dat op deze wijze er ook informatie wordt verkregen over de omstandigheden bij c.q. verhaalsmogelijkheden op de wederpartij. De informatie is van groot belang om een juiste afweging te kunnen maken bij de beantwoording van de vraag of het zinvol is om hoge kosten en een gerechtelijke procedure te beginnen. De kosten van een sommatie-exploot bedragen in de regel rond de € 55,00 exclusief btw.

Psychologische druk

Wanneer een schuldenaar niet op aanmaningsbrieven, telefoontjes en huisbezoeken reageert en als er grote belangen in het spel zijn, dan kan het dus zeer wenselijk zijn om met behulp van een derde tot invordering van het openstaande bedrag over te gaan. Vooral als de schuldeiser er zeker van is dat er alles aan gedaan is om te laten zien dat het invorderen van het openstaande bedrag ernst is. Door een persoonlijk bezoek aan de schuldenaar wordt betrokkene gesommeerd om binnen twee dagen alsnog tot betaling van het verschuldigde over te gaan. Van dit bezoek wordt altijd een akte opgemaakt en dat is in rechte een dwingend bewijs. De psychologische druk door een persoonlijk huisbezoek is vele malen hoger dan een enkele brief. Wanneer de schuldenaar, ondanks het sommatie-exploot nog steeds niet tot betaling overgaat, kan de schuldeiser de rechter eenvoudig aantonen er alles aangedaan te hebben wat er van een schuldeiser mag worden verwacht om de zaak buiten de rechter om op te lossen.

Kosten sommatie-exploot

De kosten van een sommatie-exploot procedure kunnen niet verhaald worden op de debiteur. Dus is het altijd een afweging om wel of geen extra kosten te maken. De schuldeiser staat dus voor de keuze: “Stoppen of doorgaan met de invordering van de factuur“.

Het is denkbaar dat stoppen de beste optie is, maar ervaringen leert dat een sommatie-exploot resultaat oplevert in het voorportaal van de gerechtelijke procedure.

Gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder is in Nederland een zelfstandig ondernemer. Dat kan een voordeel, maar ook een nadeel zijn. Een deugdelijke administratie is bij een deurwaarder en incassobureau niet altijd aanwezig en de meeste deurwaarders en incassobureaus “vergeten” weleens om de geïncasseerde bedragen af te dragen en voor een deugdelijk bewijs van betaling aan schuldeiser en schuldenaar zorg te dragen. Ook incasseren gerechtsdeurwaarders en incassobureaus weleens bedragen zonder hierover overleg met de schuldeiser te voeren. Het gaat hier meestal om verouderde opdrachten en of om stuiting van de wettelijke infor4deringstermijnen.

Debiteurenbeheer

Een goed en doelmatig debiteurenbeheer is daarom voor iedere ondernemer heel erg belangrijk. Ervaring hebben immers geleerd dat het verzenden van een betalingsherinnering, huisbezoek, telefoongesprekken of sommatie via een bevriende derde vaak veel effectiever zijn dan de gebruikelijke en dure juridische incasso methoden.

Lees verder

© 2012 - 2024 Tekstschrijvert, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Welke kosten mag een deurwaarder in rekening brengen?Over de kosten die een deurwaarder in rekening brengt, doen veel verhalen de ronde. Deurwaarders worden vaak neergezet a…
Kosten incassobureau of gerechtsdeurwaarder betalenKosten incassobureau of gerechtsdeurwaarder betalenDe kosten van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder en deurwaarder kunnen te hoog zijn. Bovendien kan de schuldeiser…
Hoe schrijf ik een dagvaarding?Hoe schrijf ik een dagvaarding?Een voorbeeld van een dagvaarding is zeer handig. In het hedendaagde burgerlijk recht zijn dagvaardingen een belangrijk…
Help! Er is aan mij een vonnis of dwangbevel betekendDe deurwaarder staat opeens voor de deur en zegt een vonnis of dwangbevel te komen betekenen. Dagelijks worden honderden…

Hoe vraag ik mijn geld terug bij vertraging van de NS?Hoe vraag ik mijn geld terug bij vertraging van de NS?ProRail-directeur Marion Gout - van Sinderen verklaarde begin 2012 dat er nog nooit zoveel treinen op tijd hadden gerede…
Een goede, financiële opvoeding voorkomt latere problemenEen goede, financiële opvoeding voorkomt latere problemenEen financiële opvoeding is noodzakelijk om kinderen te leren hoe ze, ook later, uit kunnen komen met hun inkomen. Veel…
Bronnen en referenties
  • www.rijksoverheid.nl
Tekstschrijvert (367 artikelen)
Laatste update: 03-11-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.