De Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvang

De Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvang Kinderopvang, het wordt allemaal duurder. Pas in 2016 en 2017 is er enige verbetering en in 2017 of 2018 moet elke peuter naar de kinderopvang kunnen gaan. Ouders betalen door de bezuinigingen meer voor de kinderopvang en de oppas, maar in 2014 en 2015 is er een meevaller. De ouderbijdrage voor de kinderopvang stijgt fors in 2013, maar dat wordt in 2014 deels teruggedraaid. Drie regelingen zijn aangepakt, ook het kindgebonden budget. Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht en sindsdien worden de kwaliteit en financiering van kinderopvang steeds weer anders geregeld.

Zelfs lage inkomens 37 euro meer kwijt aan opvang in 2013

De kinderopvang wordt voor ouders stukken duurder door de bezuiniging van bijna 800 miljoen euro op de kinderopvang in 2013. Iemand met een minimuminkomen gaat 37 euro per maand meer betalen voor twee opvangdagen per week voor twee kinderen. Dit bedrag loopt op naarmate men meer verdient. Zo gaan ouders met een hoog inkomen door bezuinigingen 290 euro per maand betalen. In 2012 gaat het om 22 euro respectievelijk 99 euro extra. Zie onderstaande tabel met de extra ouderbijdrage bij opvang van twee kinderen met de leeftijd van 0 4 jaar als er twee dagen in de week sprake is van kinderopvang:

Extra maandelijkse ouderbijdrage kinderopvang 2013 ten opzichte van 2011

Inkomen2012 t.o.v. 20112013 t.o.v. 2012Totaal extra t.o.v. 2011
minimum: 19.000 22 15 37
modaal: 35.000 37 15 52
2x modaal: 70.000 81 15 96
4x modaal: 135.000 99 191 290

Verder vervalt in 2013 de tegemoetkoming voor ouders met een laag inkomen. Het kindgebonden budget wordt bovendien beperkt tot twee kinderen en wie een vermogen heeft boven de 100.000 euro, komt niet langer voor het kindgebonden budget in aanmerking:
  • De ouderbijdrage voor de kinderopvang wordt voor alle kinderen verhoogd met 16,25%.
  • Er komt een vaste bijdrage voor iedereen, ongeacht het inkomen, van ongeveer 15 euro per maand.
  • Geen kinderopvangtoeslag meer voor de inkomens vanaf gezamenlijk ongeveer 130.000 euro.
  • Beperking kindgebonden budget tot twee kinderen.
  • Geen kindgebonden budget voor ouders met een vermogen van meer dan 100.000 euro.

De Wet Kinderopvang 2005

De Wet Kinderopvang 2005 maakt financiële ondersteuning van de ouders bij kinderopvang mogelijk. U kunt van uw werkgever een werkgeversbijdrage ontvangen en van de overheid een kinderopvangtoeslag. De Wet stelt kwaliteitseisen aan de opvang. Een voorwaarde is dat het kindercentrum of het gastouderbureau geregistreerd staat. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit. Tot slot beoogt de Wet om de combinatie van arbeid en zorg voor ouders te vergroten. Er wordt gemikt op meer marktwerking, meer flexibele opvang, lagere tarieven, grotere arbeidsparticipatie van vrouwen en meer werkgelegenheid.

Soorten kinderopvang

Bij kinderopvang gaat het om meerdere vormen van opvang. De belangrijkste op een rij:
  • Dagopvang in een crèche of kinderdagverblijf voor kinderen van nul tot vier jaar gedurende één of meer dagdelen per week.
  • Buitenschoolse opvang, bedoeld voor kinderen van vier tot twaalf jaar die vóór en na schooltijd en in de vakanties opvang nodig hebben. Dit geldt tot het moment dat ze de basisschool verlaten.
  • Gastouderopvang. Hiermee bedoelen we de opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. Denk aan opa en oma in plaats van kinderopvang.
  • Ruilouders als alternatief voor kinderopvang.

Gastouderopvang

Populair is de gastouderopvang. De gastouder mag, naast zijn eigen kinderen, maximaal vier kinderen onder zijn hoede nemen. Onder de Wet kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau. De Wet verplicht het kindercentrum of gastouderbureau ervoor te zorgen dat de kinderopvang op verantwoorde wijze gebeurt. De opvang moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind, in een veilige en gezonde omgeving.

Kinderopvangtoeslag 2011 en 2012

De uurtarieven voor kinderopvang zijn in 2011 en 2012 als volgt:

Soort kinderopvangLeeftijdTarieven 2011Tarieven 2012
Dagopvang0-4 jaar 6,36 6,36
Buitenschoolse kinderopvang4-12 jaar 5,93 5,93
Gastouderopvang0 - 12 jaar 5,09 5,09

Vanaf 2012 kunnen ouders alleen tijdens hun werkuren kinderopvangtoeslag krijgen voor hun kinderen. De kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van wie het minste werkt. Als de man 4 dagen werkt en de vrouw 2 dagen is er nog maximaal voor 2 dagen een betaalde kinderopvang met kinderopvangtoeslag mogelijk. Bovendien wordt in 2012 het maximaal toegestaan aantal uren kinderopvang met kinderopvangtoeslag per maand gesteld op 230 uur.

Kinderopvang en kinderopvangtoeslag 2014

In 2014 is er extra geld vrijgemaakt om een deel van de bezuinigingen in 2013 terug te draaien. Deze intensivering met 100 miljoen euro leidt tot een gunstiger kinderopvang 2014, kinderopvangtoeslag 2014 en kinderopvangtoeslagtabel 2014.

Kinderopvang 2016

Ieder kind naar de kinderopvang, dat wil het kabinet Rutte. De gemeenten krijgen 60 miljoen euro om voor elk kind een paar uur kinderopvang per week mogelijk te maken, ook als er geen recht is op kinderopvangtoeslag of de ouders de kinderopvang niet kunnen betalen. Het gaat om peuters tussen de 2,5 en vier jaar oud.

Slot

De kinderopvang is een uitstekend systeem. Maar veel meer gezinnen zullen gaan afwegen wat financieel verstandiger is, werken met kinderopvang of gewoon thuis blijven. In 2014 en 2015 wordt het een stuk beter en in 2017 of 2018 moet elke peuter naar de kinderopvang kunnen. De gemeenten krijgen hiervoor extra geld van het Rijk.

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020Als u in 2020 gebruik maakt van de kinderopvang, hebt u zeer waarschijnlijk recht op de kinderopvangtoeslag. Deze kinder…
Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2019 stijgt ten opzichte van 2018. Er is extra geld beschikbaar. Waarop hebt…
Kinderopvangtoeslag 2015: kinderopvangtoeslagtabel 2015Kinderopvangtoeslag 2015: kinderopvangtoeslagtabel 2015De kinderopvangtoeslag 2015 is ongeveer gelijk aan die uit 2014. Waarop hebt u in 2015 recht? De kinderopvangtoeslagtabe…

Rijkman Groenink kreeg bij vertrek ABN Amro miljoenen meeRijkman Groenink kreeg bij vertrek ABN Amro miljoenen meeRijkman Groenink is bekend als bestuursvoorzitter van de ABN Amro. Groenink wordt geboren in 1949 in Den Helder. Hij stu…
Het belastingplan 2020 op hoofdlijnenHet belastingplan 2020 op hoofdlijnenHet Belastingplan 2020 bevat de belastingmaatregelen voor 2020, met soms een vooruitblik naar 2021. In totaal gaat het o…
Reacties

Gopal, 08-06-2012
Beste heren en dames,

Van de cijfermatige kant klopt echt helemaal niets.
De kosten liggen in werkelijkheid fors hoger.

Ben accountant, dus weet waar ik het over heb. Reactie infoteur, 01-06-2018
Beste Gopal,
Deze cijfers komen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pm, 24-05-2012
Eerst vrouwen stimuleren te werken dan het door de bezuinigingen het bijna onmogelijk te maken om te gaan werken, zelfs kinderdagverblijven kunnen er aan onderdoor gaan. De staat zal doordat vrouwen minder gaan werken of zelfs stoppen geen inkomstenbelasting in de staatskas brengen. Ook zullen er kinderdagverblijfmedewerkers mogelijk een uitkering aan gaan vragen als er een leegloop komt. Dit lijkt me een omgekeerde bezuiniging. Reactie infoteur, 01-06-2018
Beste Pm,
Het is inderdaad de vraag wat de bezuiniging per saldo opbrengt. Meestal wordt bij dit soort bezuinigingen alleen maar naar de eigen begroting gekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Beebee, 16-05-2012
Absurd!

Zeggen dat de nieuwe generatie niet de dupe moet zijn van de bezuinigingen en de tekorten terwijl de nieuwe generatie as we speak ligt te trappelen in een 2e hand box in 3maal gedragen kleding, amper speeltjes heeft en door zijn/haar werkende ouders naar een creche gaat omdat ze beiden 2 banen hebben om de onkosten te kunnen dragen en de kosten voor de opvang.

en dat terwijl je ZELF voor je kind wilt zorgen, moet je nu krom liggen en eenextra baan nemen om de opvang te kunnen betalen en iemand anders voor je kind te laten zorgen.

ze kunnen veel zeggen maar de nieuwe generatie is juist de dupe en word alleen maar erger. Reactie infoteur, 01-06-2018
Beste Beebee,
De bezuinigingen op de kinderopvang zijn vooral ontstaan doordat er veel meer gebruik van werd gemaakt dan begroot was. De ingrepen zijn inderdaad pijnlijk voor wie de kinderopvang gebruikt en nodig heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 26-02-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.