Wat is een partnerpensioen?

Naast de voorzieningen die in Nederland voor iedereen gelden, bestaat er de mogelijkheid om bij de werkgever een pensioen op te bouwen. Het ouderdomspensioen bouwt een pensioen op voor de pensioengerechtigde zelf vanaf pensioenleeftijd. Het partnerpensioen keert uit bij overlijden van de pensioengerechtigde ten behoeve van de partner. Iedere Nederlander heeft vanaf pensioengerechtigde leeftijd recht op de AOW. Dit is echter slechts een basisvoorziening, dat gebaseerd is op het minimumloon. Het is gebruikelijk om bij de werkgever extra pensioen op te bouwen naast de AOW. In de pensioenregelingen wordt ieder jaar een deel van het uiteindelijke pensioen opgebouwd, met als doel om op pensioengerechtigde leeftijd op een pensioen te zitten van 70 procent van het laatst verdiende loon. In het geval de pensioengerechtigde overlijdt, wordt der een partnerpensioen uitgekeerd aan de partner.

Bouwt iedere werknemer pensioen op?

Nee, niet alle werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. In Nederland geldt er ook geen wettelijke verplichting om een pensioenregeling aan te bieden aan de werknemers. In bepaalde bedrijfstakken is er wel een pensioenverplichting, maar in de meeste gevallen is het aan de werkgever om een dergelijke arbeidsvoorwaarde wel of niet aan de werknemers aan te bieden.

Wanneer krijgt de partners een uitkering uit de ANW?

De overheid heeft een voorziening ingesteld voor de partners van overledenen. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, krijgt de nabestaande recht op een uitkering uit de ANW. Deze voorziening is voornamelijk bedoeld om gezinnen met kinderen financieel te ondersteunen bij overlijden van één van de ouders. Het is slechts een basisvoorziening. Door de strikte voorwaarden en de beperkte uitkering, blijft een partnerpensioen noodzakelijk om op te bouwen.

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op een ANW uitkering?

De overgebleven partner moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • De overgebleven partner is voor minimaal 45 procent arbeidsongeschikt, of
  • De overgebleven partner is geboren voor 1 januari 1950, of
  • De overgebleven partner verzorgt een kind die nog geen 18 jaar is.

Recht op partnerpensioen

Na overlijden van de pensioengerechtigde, volgt een uitkering voor de nabestaande. Dit geldt ook als de pensioengerechtigde komt te overlijden voordat het pensioen is ingegaan. De uitkering geldt voor de huwelijkspartner, voor de geregistreerde partner en voor de ongehuwd samenwonende partner. In de pensioenregeling worden er wel eisen gesteld aan de ongehuwd samenwonende partners.

Een eis zou kunnen zijn dat er minimaal gedurende de periode van een half jaar sprake moet zijn van een gemeenschappelijke huishouding en dat er een samenlevingscontract is opgesteld. De pensioenregelingen kunnen verschillende voorwaarden stellen.

Ongehuwde samenwonenden moet de pensioenuitvoerder informeren over de partner

De samenwonenden moeten de partner zelf aanmelden bij de pensioenuitvoerder. In het geval de partner niet bekend is bij de pensioenuitvoerder, wordt na overlijden de partner niet erkend, en volgt er geen partnerpensioen. Op het moment dat de samenleving wordt verbroken moet de pensioenuitvoerder hier ook weer van op de hoogte worden gesteld.

Geen ANW en geen partnerpensioen

In het geval er geen recht bestaat op de ANW of partnerpensioen, bestaan er geen verdere vangnetten voor de overgebleven partner. Afhankelijk van de financiële positie, kan er dan recht bestaan op een bijstandsuitkering.
© 2011 - 2024 Esmee, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat doet u met uw Partnerpensioen?Als u overlijdt, dan heeft uw partner – onder voorwaarden– recht op een pensioenuitkering van uw pensioenfonds. Dit heet…
Partnerpensioen op risicobasis, wat betekent dat?Partnerpensioen op risicobasis, wat betekent dat?Bijna iedereen die in Nederland werkt spaart ouderdomspensioen. Hieraan gekoppeld is het partnerpensioen. Partnerpensioe…
Partnerpensioen en samenwonenPartnerpensioen en samenwonenJullie wonen wel samen in 2022, maar hebben jullie dan ook automatisch recht op elkaars partnerpensioen als de partner k…
Heeft mijn partner recht op nabestaandenpensioen?Heeft mijn partner recht op nabestaandenpensioen?Na het overlijden van de levenspartner blijft er veel leed achter bij de nabestaanden, en de financiële gevolgen zullen…

Schoolkosten en schoolboeken/studieboekenSchoolkosten en schoolboeken/studieboekenHoeveel zijn de kosten van de basisschool/basisonderwijs? Hoeveel kost het middelbaar onderwijs? Wanneer school weer beg…
Van bruto tot netto (België)Van bruto tot netto (België)"En hoeveel verdien je?" Het blijft een vraag die in onze cultuur nog altijd taboe lijkt waardoor mensen hier niet snel…
Esmee (672 artikelen)
Gepubliceerd: 29-07-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.