Partnerpensioen op risicobasis, wat betekent dat?

Partnerpensioen op risicobasis, wat betekent dat? Bijna iedereen die in Nederland werkt spaart ouderdomspensioen. Hieraan gekoppeld is het partnerpensioen. Partnerpensioen is geld voor uw partner als u overlijdt. Dit kan op verschillende manieren geregeld zijn. De meest bekende vorm is opgebouwd partnerpensioen. Veel pensioenfondsen hebben echter een partnerpensioen op risicobasis. De voorwaarden hiervoor wijken op een aantal punten af van die van een opgebouwd partnerpensioen.

Opgebouwd partnerpensioen

Bij een opgebouwd partnerpensioen spaart u elk jaar een stukje partnerpensioen. Net zoals u dat ook doet bij uw ouderdomspensioen. U bouwt dus een potje met geld op. Het grote voordeel van opgebouwd partnerpensioen is dan ook dat er voor uw partner altijd recht is op een partnerpensioen. Gaat u uit dienst? U heeft dan partnerpensioen gespaard vanaf de datum dat u in dienst getreden bent bij uw werkgever tot aan de datum van uitdiensttreding.

Voorbeeld
U bent op 1 april 2013 gaan werken bij werkgever A. Elke maand spaart u bruto € 40,- ouderdomspensioen. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. U stopt per 1 september 2015 bij werkgever A en gaat werken bij werkgever B. U overlijdt in augustus 2018. Hoeveel partnerpensioen krijgt uw partner van het pensioenfonds van werkgever A?

Antwoord
Uw partner krijgt partnerpensioen over de dienstjaren tot aan uw datum van uitdiensttreding. Dus over de periode 1 april 2013 tot 1 september 2015. Dit is twee jaar en vijf maanden, oftewel 29 maanden. Het partnerpensioen wordt dan:
€ 40,- x 29 maanden x 70%= bruto € 812,- per jaar. Dit is het opgebouwde partnerpensioen bij werkgever A.

Overlijden tijdens dienstverband

Overlijdt u terwijl u nog in dienst bent en dus nog pensioen spaart? Dan krijgt uw partner een partnerpensioen berekend over de jaren vanaf de datum dat u in dienst bent getreden tot uw pensioendatum. De toekomstige dienstjaren worden dus ook meegenomen met de berekening van het partnerpensioen. Als toekomstige dienstjaren ook meegenomen worden in de berekening dan heet dit overigens 'het te bereiken pensioen'. Zowel het opgebouwde als het te bereiken pensioen kunt u terugvinden op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u jaarlijks krijgt van uw pensioenfonds.

Voorbeeld
U bent op 1 april 2004 begonnen met werken bij uw werkgever. U moest vanaf die datum nog 40 jaar werken tot uw pensioendatum. Elke maand spaart u bruto € 40,- ouderdomspensioen. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. U overlijdt in augustus 2018. Hoeveel partnerpensioen krijgt uw partner?

Antwoord
Uw partner krijgt dan een partnerpensioen berekend over de dienstjaren tot aan uw pensioendatum. In dit geval dus:
€ 40,- x 12 maanden x 40 dienstjaren x 70%= bruto € 13.440,- partnerpensioen per jaar.

Partnerpensioen op risicobasis

Een partnerpensioen op risicobasis is eigenlijk een soort van verzekering. Het risico van overlijden is verzekerd. U bouwt dus niet daadwerkelijk een potje met geld op. Overlijdt u tijdens uw dienstverband? Dan krijgt uw partner, net als bij een opgebouwd partnerpensioen, een uitkering berekend over de periode van de datum in dienst tot uw pensioendatum. Het recht op partnerpensioen vervalt echter bij een partnerpensioen op risicobasis bij de volgende twee situaties:
  • U stopt met pensioen opbouwen bij het betreffende Pensioenfonds
  • U gaat met pensioen

Voorbeeld
U bent op 1 juni 2010 gaan werken bij uw werkgever. Elke maand spaart u bruto € 40,- ouderdomspensioen. Het partnerpensioen is op risicobasis en bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. Per 1 januari 2016 bent u bij deze werkgever uit dienst getreden. U overlijdt op 8 januari 2016. Hoeveel partnerpensioen krijgt uw partner van het pensioenfonds van deze werkgever?

Antwoord
Uw partner krijgt geen partnerpensioen. U bent op 1 januari 2016 uit dienst getreden. Daarmee is het recht op partnerpensioen bij deze werkgever komen te vervallen.

Uitdiensttreding

Treedt u direct na uitdiensttreding bij een nieuwe werkgever in dienst? Dan gaat u deelnemen aan een nieuwe pensioenregeling. Dit betekent dat er weer recht is op partnerpensioen. Het wordt dus vooral gevaarlijk als u na uitdiensttreding enige tijd zonder dienstverband zit. Als u in die periode overlijdt krijgt uw partner immers geen partnerpensioen. Tenzij u bij een eerdere werkgever opgebouwd partnerpensioen heeft gespaard natuurlijk.

Voordelen partnerpensioen op risicobasis

Zo op het eerste gezicht lijkt partnerpensioen op risicobasis nogal nadelig te zijn ten opzichte van een opgebouwd partnerpensioen. Partnerpensioen op risicobasis heeft echter één groot voordeel. U betaalt over het algemeen minder premie dan bij een opgebouwd partnerpensioen.

Ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen

Gaat u met pensioen? En is het partnerpensioen op risicobasis? Dan vervalt dus het recht op partnerpensioen voor uw partner. Uw pensioenfonds geeft u met uw pensioenaanvraag echter altijd een aantal keuzes. Eén van die keuzes is de mogelijkheid om ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen. Kiest u hiervoor? Dan wordt uw ouderdomspensioen een klein stukje lager. Hier krijgt u partnerpensioen voor terug. Op deze manier is er voor uw partner toch een partnerpensioen gereserveerd als u overlijdt. Ook bij een uitdiensttreding krijgt u de mogelijkheid om ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen. Op deze manier kunt u dus voorkomen dat er geen of te weinig partnerpensioen is voor uw partner als u overlijdt. Deze keuzes heeft u overigens ook als er sprake is van een opgebouwd partnerpensioen. U ruilt dan ouderdomspensioen in voor extra partnerpensioen. De precieze voorwaarden voor uitruil kunt u altijd terugvinden in het pensioenreglement van uw pensioenfonds.

Tot slot

Zorg ervoor dat u altijd weet hoe het partnerpensioen bij uw pensioenfonds geregeld is. En welke mogelijkheden er zijn om eventueel een (hoger) partnerpensioen te reserveren. Dit zodat u of uw partner later niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Eén opmerking nog. Elke pensioenregeling zit weer iets anders in elkaar. Informeer daarom bij twijfel altijd bij uw pensioenfonds naar de regels en mogelijkheden. Lees ook de Uniforme Pensioenoverzichten die u van uw pensioenfonds krijgt altijd goed door.
© 2016 - 2024 Rascall, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat doet u met uw Partnerpensioen?Als u overlijdt, dan heeft uw partner – onder voorwaarden– recht op een pensioenuitkering van uw pensioenfonds. Dit heet…
Wat is een partnerpensioen?Naast de voorzieningen die in Nederland voor iedereen gelden, bestaat er de mogelijkheid om bij de werkgever een pensioe…
Partnerpensioen en Algemene NabestaandenwetPartnerpensioen en Algemene NabestaandenwetHeel veel mensen weten niet wat een partnerpensioen is, zo is gebleken uit een onderzoek dat NIPO heeft gedaan in opdrac…
Heeft mijn partner recht op nabestaandenpensioen?Heeft mijn partner recht op nabestaandenpensioen?Na het overlijden van de levenspartner blijft er veel leed achter bij de nabestaanden, en de financiële gevolgen zullen…

Gevolgen van een lage olieprijs voor de economieGevolgen van een lage olieprijs voor de economieDe olieprijs staat sinds 2015 op een enorm laag peil. Begin 2016 zakt de olieprijs verder en analisten wijzen erop dat d…
Tips om goede voornemens en nieuw gedrag vol te houdenTips om goede voornemens en nieuw gedrag vol te houdenEen nieuw jaar biedt nieuwe kansen, maar velen lukt het niet de goede voornemens daadwerkelijk vol te houden of te berei…
Bronnen en referenties
Rascall (24 artikelen)
Laatste update: 18-08-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.