Ziektekostenpremie voor gepensioneerden in het buitenland

Ziektekostenpremie voor gepensioneerden in het buitenland Gepensioneerde Nederlanders die naar het buitenland gaan emigreren krijgen te maken met een verandering in de bedragen die ze aan premie voor ziektekosten moeten gaan betalen. Sedert de wetgeving in 2006 gewijzigd werd zijn er grote veranderingen opgetreden. Er wordt op pensioen en AOW een bedrag aan ziektekostenpremie ingehouden die wordt betaald aan het CAK in Nederland. Tevens is men verzekerd in het woonland volgens de daar geldende normen. Per januari 2010 is de wet gewijzigd waardoor gepensioneerden een beroep kunnen doen op de voorzieningen in Nederland. Hoe gaat dit in het werk?

Hoe was de oude situatie

Voor 2006 betaalde men in Nederland ziektekostenpremie aan de ziektekostenverzekering. Had men in Spanje bijv. medische hulp nodig dan kon men zich wenden tot bijvoorbeeld een Nederlandse huisarts en/ of een particuliere kliniek. Dit werd vergoed door de ziektekostenverzekering in Nederland. Vanaf 1 jan. 2006 dient men zich te melden bij de seguridad social met een uit Nederland verkregen formulier en men wordt ingeschreven in het Spaanse ziekenfonds. Veel Nederlandse gepensioneerden in Spanje hebben nu een extra ziektekostenverzekering ter plekke afgesloten om toch particuliere zorg te verkrijgen. Voor Duitsland ging dit op dezelfde wijze. Vanaf 1 jan. 2006 krijgt men een formulier waarmee men zich moet gaan aanmelden bij de Deutsche Krankenkassse. De gepensioneerde heeft recht op zorg in het woonland zoals deze verstrekt wordt aan de eigen inwoners die vallen onder de bepalingen van de Krankenkasse. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) verzorgt alleen de registratie.

Hoe ziet de ziektekostenpremie eruit

Er zijn voor iedereen drie componenten, te weten
  • Nominale premie
  • Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
  • Inkomensafhankelijke bijdrage voor WLZ (Wet langdurige Zorg).

Nominale premie met woonlandfactor

De Nominale premie wordt ingehouden op de AOW en hierbij wordt uitgegaan van een woonlandfactor. In het ene land zijn n.l. meer en betere voorzieningen voorhanden als in het andere land. De woonlandfactor wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Duitsland heeft een hogere factor dan Spanje en hieruit valt af te leiden dat de voorzieningen in Duitsland op een hoger niveau staan als in Spanje. Er is meer opgenomen in het voorzieningenpakket. De woonlandfactor voor ieder verdragsland wordt elk jaar opnieuw vastgesteld, soms blijkt deze foutief te zijn vastgesteld en dan volgt correctie na enige jaren.

De inkomensafhankelijke premie

De inkomensafhankelijke premie wordt ingehouden op het Nederlandse pensioen alsmede op de AOW die men vanuit Nederland ontvangt. Hiervoor gelden wel maximale inkomensbedragen die per jaar verschillen.

WLZ en inkomensafhankelijke premie

Bij de inhoudingen voor WLZ wordt de woonlandfactor toegepast. Men heeft wel recht op WLZ zorg in Nederland bijvoorbeeld op een tijdelijk adres. Ook kan men een indicatie krijgen voor verpleeghuiszorg maar bij opname dient men een adres in Nederland te hebben.

Centraal Administratie Kantoor

De premies worden betaald aan het CAK. Deze organisatie heeft veel ontwikkelingen doorgemaakt door de wetswijzigingen en de communicatie verloopt niet altijd naar tevredenheid van de mensen. Mocht u te maken krijgen met een afwijzing door het CAK laat dan het besluit altijd op schrift stellen zodat u bezwaar kunt aantekenen.

EHIC (European Health Insurance card)

Sedert 1 mei 2010 is de wet gewijzigd in die zin dat men weer recht heeft op vergoeding van medische zorg in Nederland. De uitvoering hiervan is in handen gegeven van Zilveren Kruis. Iedere Nederlandse gepensioneerde in het buitenland kan een Europese verzekeringskaart aanvragen. (European Health Insurance Card -EHIC), mits het een verdragsland is. Nu zal het voor mensen in Spanje niet zo vaak voorkomen dat ze in Nederland zorg gaan ontvangen maar voor bijvoorbeeld mensen die in Duitsland wonen in de grensstreek is het een verbetering; men kan weer kiezen uit behandeling in Duitsland of in Nederland.

Zilveren Kruis

Nederlandse gepensioneerden in het buitenland zijn thans verzekerd via het Zilveren Kruis. De premie wordt echter voldaan aan het CAK. Via het Zilveren kruis heeft men recht op de bepalingen zoals vermeld in het basispakket van de Nederlandse Zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg. Voor de WLZ geldt dat de zorg alleen verstrekt wordt op het verblijfsadres in Nederland en dus niet op het woonadres. In tegenstelling tot mensen in Nederland wordt er bij mensen die in het buitenland wonen geen eigen bijdrage ingehouden. Men valt onder de groep Buitenlands Recht. Heeft men éénmaal de EHIC kaart ontvangen en gebruikt dan wordt de kaart het volgend jaar weer automatisch verstrekt. Daarnaast heeft men recht op zorg in het woonland via de publieke gezondheidszorg. In Spanje kan men bij de Seguridad Social een SIP card ontvangen. met deze kaart kan men de arts bezoeken en medicijnen laten voorschrijven. Wil men aanspraak maken op de private gezondheidszorg dan dient u aanvullend verzekerd te worden in het woonland.

Gepensioneerden vallen onder de groep buitenlands recht

Alle gepensioneerden in het buitenland kunnen informatie ontvangen via het Zilveren Kruis Achmea. Men valt dan onder de groep buitenlands recht. Zilveren kruis is in principe een zorgverzekeringsmaatschappij voor mensen die in Nederland wonen. Als gepensioneerde in het buitenland hebt u in Nederland wel de vrije keuze voor een ziekenhuis. Het is uitermate belangrijk dat u bij contacten met de zorgverzekeraar in Nederland de antwoorden op uw vragen op schrift laat stellen. Dit voorkomt fouten want het is een lastige materie.

Lees verder

© 2010 - 2024 Celientje1, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Zorgverzekering studenten 2021Zorgverzekering studenten 2021Studenten willen een goedkope zorgverzekering voor 2021 kunnen afsluiten en hebben het meestal niet breed. Gelukkig is e…
Zorgverzekering: de zorgverzekeraar AchmeaZorgverzekering: de zorgverzekeraar AchmeaAchmea is de grootste zorgverzekeraar in Nederland. Het kan voordelig zijn om een zorgverzekering af te sluiten via Achm…
Aantal inkomens met AOW-gat neemt explosief toeAantal inkomens met AOW-gat neemt explosief toeMinister-President Willem Drees, was in 1947 de bedenker van de oudedagsvoorziening, later tot AOW omgedoopt. De AOW is…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2021Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2021Ook in 2021 kan de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor een gezin met kinderen een fors bedrag aan heffingskortin…

Letselschade: inschakelen van een advocaatLetselschade: inschakelen van een advocaatSteeds meer Nederlanders schakelen een letselschadeadvocaat in. Dat doen zij omdat ze hopen op een hogere vergoeding wan…
Schuldhulpverlening: aflossen van schuldenSchuldhulpverlening: aflossen van schuldenEr zijn steeds meer mensen in de schuldhulpverlening terecht gekomen als gevolg van de kredietcrisis. Bij schuldhulpverl…
Bronnen en referenties
  • Verhuis.DE
  • Gegevens CVZ
  • Hallo Weekblad Ver. nederl. gepensioneerden in Spanje. 22 oktober 2015.
Reacties

Hans, 16-12-2020
Beste mensen,
We hebben een vraag.
We wonen in Frankrijk. We zijn getrouwd. Ik ben net met AOW per 1/12/20. Mijn vrouw is jonger en heeft een eigen bedrijfje. Daardoor betaalt zij voor ons beiden de verplichte Franse overheidsziektekostenverzekering. Nu zou ik aan het CAK ook premies moeten gaan betalen. Het lijkt mij dat ik dan dubbel premies moet gaan betalen. Dubbel belasting en premies betalen, is toch niet de bedoeling in de EU. Ik was door de Belastingdienst vrijgesteld voor het betalen van ziektekostenpremies in Nederland tijdens mijn werkloosheidsuitkering/wachtgeldperiode de ongeveer 7 jaar voorafgaand aan mijn AOW.
Kunt u mij uitleggen of dit klopt of niet? Aub met het noemen van wet- en regelgeving, verordeningen met hun artikelen.
Ik moet het CAK formulier voor 1/1/21 terugsturen.
Alvast hartelijk dank. Reactie infoteur, 17-12-2020
Beste Hans,
Het spijt mij dat ik op deze vragen geen antwoord kan geven. Ik wil je dan ook adviseren om contact op te nemen met de
VBNGB • Voor gepensioneerden in het buitenland… vbngb.eu

Zij zijn specialisten op het gebied van regelgeving voor gepensioneerden in het buitenland. Tevens zijn zij in overleg met de regering. De regels zijn aan snelle verandering onderhevig en het is van belang dat u de juiste informatie krijgt.
Veel succes
met vriendelijke groet,
Celientje1

Anneke, 09-04-2019
Ik woon in Frankrijk, ben daar ook volledig belastingplichtig, heb een carte vitale, franse ehic. en - basis - mutuelle. Ben 77 j.
Indien ik terug verhuis naar Nederland, welke rechten heb ik dan? Ik heb dubbele nationaliteit. Betaal géén premies in Nld.
Wat moet ik doen bij terugverhuizen? Wat is het verschil in rechten indien ik in Frankrijk blijf ingeschreven? Reactie infoteur, 09-04-2019
Beste Anneke,

Ik kan je niet vertellen wat je rechten in Nederland zijn. Dit is afhankelijk van veel verschillende factoren. Heb je rechten opgebouwd in Nederland? Ontvang je AOW uit Nederland? Hoe zit het met pensioen?
Met antwoorden op deze vragen kun je je wenden tot de Nederlandse belastingdienst. Andere mogelijkheid is je te richten tot https://vbngb.eu/ Deze vereniging voor buitenlands gepensioneerden heeft deskundigheid op vele gebieden.
Ik wens je veel succes.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

Jan de Voogd, 12-07-2018
Beste Malinda
Als je moeder verzekerd (beter: verdragsgerechtigd) is via het CAK (eerder: Zorginstituut) en in Belgie woont kan ze wel degelijk een CIZ indicatie aanvragen voor opname in een verpleeghuis in Nederland. Daar is een apart formulier (en een aparte procedure) voor. Informatie daarover is te verkrijgen bij o.m. het CAK, de groep Buitenlands Recht van ZK/Achmea en het Ministerie van VWS. men hoeft niet in Nederland te wonen om dat recht te hebben. Wel zal na opname in een verpleeghuis in Nederland meestal betekenen dat men na max. 6 maanden ook geacht wordt in Nederland te wonen, met alle gevolgen daarvan voor o.m. inkomstenbelasting en sociale zekerheid (verzekeringsplicht ZVW) van je moeder. Reactie infoteur, 20-07-2018
Beste Jan,
Dank voor je reactie. Het is altijd goed als een deskundige mee wil kijken. De moeder van Malinda heeft al een CIZ indicatie. Het probleem is echter dat men zo lang mogelijk in eigen huis wil blijven wonen en verhuizen wil voorkomen. Het is dan ook schrijnend dat de zorg niet thuis geleverd kan worden, omdat deze mensen al zorg zelf betalen die uit Nederland afkomstig is.Dit zou via een PGB betaald moeten kunnen worden. Voor mensen die in de buurt van de grens wonen is verhuizen vaak tragisch, soms is er nog een partner die graag in eigen huis wil blijven wonen. Je raakt dan niet alleen je partner kwijt bij opname maar moet ook gaan terug verhuizen. PGB zou een oplossing kunnen bieden.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

Jan de Voogd, 12-07-2018
Beste Peter,
Het is onwaarschijnlijk dat de export binnen de EU van WAO, WIA en andere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wordt stopgezet. In het Regeerakkoord is daar niets over afgesproken. Wel over kindregelingen, d.w.z. streven naar een aanpassing van de kinderbijslag e.d. aan de hoogte van kosten van levensonderhoud buiten Nederland. Daar is ook (een meerderheid van) de 2de kamer nogal voor. Maar minister Koolmees die erover gaat constateerde terecht dat daarvoor Vo883/2004 moet worden gewijzigd, en daar zijn nu slechts 4 EUstaten voor. Zelfs dat zal dus niet al te snel gebeuren. Ik zou er dus vooralsnog maar op vertrouwen dat export van Nederlandse a.o. uitkeringen als WAO en WIA zal blijven doorgaan zonder enige korting.
Discussie is er wel onder WAO'ers die in Spanje wonen, en wel over de gevolgen voor de aan Spanje te betalen inkomstenbelasting en de vraag of de fiscale voordelen die men met een Spaanse a.o. uitkering heeft ook voor WAO ers gelden. Die zijn er wel maar Spanje heeft het recht eigen keuringsnormen aan te leggen die strenger kunnen zijn dan die van het UWV. Zie ook op vbngb.eu voor die discussie. Reactie infoteur, 20-07-2018
Beste Jan,

Ik denk dat je gelijk hebt dat de export van uitkeringen zoals WAO,WIA niet zal worden stopgezet. Dat wil niet zeggen dat er geen onzekerheid is. Wat te denken van de veranderingen in de ziektekostenverzekeringen die werden doorgevoerd en waardoor mensen op leeftijd en met kleine pensioenen gedwongen werden terug te keren naar Nederland?
De wijzigingen in de verdragen met Duitsland en mogelijk in de toekomst met Spanje inzake inkomstenbelasting?
Dit geeft aan dat we niet in de toekomst kunnen kijken en je met een kleine beurs de nodige voorzichtigheid zult betrachten.
Met vriendelijke groet,
Celientje 1

Anita, 27-05-2018
Goede avond,

Mijn echtgenoot en ik overwegen om ons in Duitsland te vestigen, mijn man is 65, ik ben 9 jaar jonger, hoe is het gesteld met mijn ziektekostenverzekering? Reactie infoteur, 28-05-2018
Beste Anita,
Leuk dat je overweegt om je in Duitsland te vestigen. Voor je man geldt het volgende: hij kan zich inschrijven bij de Duitse verzekering zoals bijvoorbeeld Barmer of AOK. Daarmee ben je dan verzekerd op dezelfde manier als Duitsers in het basispakket. Daarnaast kun je een E121 formulier aanvragen bij het Zorginstituut in Nederland. Je ontvangt dan een zgn EHIC card waarmee je ook in Nederland verzekerd bent. De verzekering wordt uitgevoerd door het Zilveren Kruis en is volgens de regels van het basispakket.
De premie die in 2018 ongeveer 95% bedraagt wordt afgedragen aan het zorginstituut en voor je man ingehouden op de AOW. Daarnaast betaal je ook de inkomensafhankelijke bijdrage en het bedrag wat we vroeger AWBZ noemden. Je bent echter niet meer verzekerd voor langdurige opname in een verpleeghuis.
In hoeverre deze regeling voor jou geldt kan ik niet beoordelen omdat ik niet weet of je nog werkt en waar je inkomsten uit ontvangt.
Met vriendelijke groet,
Celientje

Peter van Rhijn, 07-02-2018
Afgekeurd oude vorm WAO nog geen AOW /Pensioen komt pas 8 jaar later in beeld. Niet meer herkeuringsplichtig ook na 2e herkeuring weer volledig afgekeurd.
Mijn vraag is als ik voor behoud van mijn resterende gezondheid zou moeten gaan emigreren in dit geval Spanje. Een droger klimaat werd mij geadviseerd voor het probleem / luchtwegen. De kwaliteit van mijn leven zou mogelijk meer voordelen gaan bieden in Spanje. Door een wat langere periode in Spanje 2014 die ervaring ook zo ondervonden. Het ging een stuk beter terug in Nederland werd het weer slechter. Dus de vraag is als WAOer is het nog wel zinvol te gaan emigreren naar Spanje in deze onzekere EU, want samenwerking tussen lidstaten binnen de EU is niet echt stabiel te noemen. Als ik als WAOer in mijn huidige vorm resident zo worden in Spanje 2018, is dat nog wel te garanderen dat mijn WAO-uitkering verzekerd is van enige garantie wat betreft stabiliteit en niet overgeleverd te worden aan allerlei rare en vage nadelige schommelingen in hoogte van mijn uitkering. Zo te zien is men vanuit de Nederlandse overheid flink aan het zagen aan deze sociale zekerheid het dus onmogelijk maken om nog te kunnen emigreren binnen de EU. naar Spanje. Is het voor mij nog wel fiscaal verantwoord om naar Spanje te emigreren. Gas ik niet na emigratie verder naar beneden met een WAO-uitkering in Spanje. Zijn de verdragen nog wel binnen de EU met zekerheid gewaarborgd. Reactie infoteur, 09-02-2018
Beste Peter,

Ik kan me de zorgen die je hebt omtrent zekerheid wat betreft de WAO heel goed voorstellen. De laatste jaren is er erg veel veranderd in de verdragen binnen de EU en dit geeft geen vertrouwen voor de toekomst. Van gewijzigde omstandigheden in de regelgeving zijn sedert de eeuwwisseling veel mensen de dupe geworden. Misschien is het een idee om regelmatig voor langere periode naar Spanje te gaan, zonder resident te worden?
Ik wens je veel sterkte,
met vriendelijke groet,
Celientje1

Dirk, 09-01-2018
Mijn vrouw en ik wonen reeds na mijn pensionering vele jaren in Spanje en zijn afwisselend maximaal 3 maanden per jaar over in Nederland. We hebben elk een EHIC Card.
Ofschoon ik een kleine verhoging kreeg in mijn pensioen ben ik er per 01-01-2018 netto behoorlijk op achteruit gegaan.
Bij navraag bleek:
a) dat CVZ ook na de wijziging in 2016 jaarlijks mijn pensioen heeft belast met een CVZ premie en geen bijdrage Zvw en
b) Dat het GAK het ook dit jaar doet alsmede mijn pensioen per 01-01-2018 ook nog belast met een Wlz premie.
c) Dat de SVB daarentegen mijn AOW belast met een procentuele bijdrage Zvw; een nominale premie Zvw en geen Wlz

Vraag:
Is dit juist en zo niet kan ik dan het te veel.ingehoudene claimen en over hoeveel jaar? Reactie infoteur, 09-01-2018
Beste Dirk,
Veel is afhankelijk van het feit of je in Spanje resident bent ofwel nog Nederlands belastingplichtige bent.
Daarbij komt er een verschil tussen het soort pensioen wat je ontvangt. is dit een overheidspensioen of een privaat pensioen?
Globaal kunnen we zeggen dat bij residenten op de aow de nominale premie wordt ingehouden, alsmede de procentuele bijdrage zorgverzekeringswet.
Op het pensioen wordt de premie WLZ ingehouden alsmede de inkomensafhankelijke premie Bij deze inhoudingen wordt rekening gehouden met de woonlandfactor.
Een keer per jaar ontvang je de opgave wereldinkomen en afhankelijk hiervan wordt er een afrekening gemaakt door het CAK.
Indien je hulp nodig hebt wil ik je verwijzen naar: https://vbngb.eu/
Zij kunnen behulpzaam zijn bij de informatie in specifieke gevallen.
Veel succes,
met vriendelijke groet,
celientje1

Jacqueline Cohnen, 20-12-2017
Goedemiddag.
In 2018 ga ik een Nederlands pensioen ontvangen. Ik woon in Duitsland en ontvang ook een Duits pensioen. Over dit pensioen worden zorgkosten en belasting ingehouden. Ik ben belastingplichtig Duitsland.
Mijn vraag is: wordt er van mijn nederlands pensioen de zvw bijdrage ingehouden. Ik heb al bij de nederlandse belasting een vrijstelling voor loonheffing aangevraagd.
Graag ontvang ik hierover een antwoord
Groet Jacqueline Reactie infoteur, 22-12-2017
Beste Jacqueline,

Of er van je Nederlandse pensioen zvw bijdrage zal worden ingehouden kan ik niet zeggen. Het is n.l. ook afhankelijk van de hoogte van je beide pensioenen. Als je in Duitsland belastingplichtig bent dan is er geen sprake van kwalificerend belastingplichtige in Nederland. Het lijkt me verstandig dat je contact opneemt met de Nederlandse belastingdienst om een exact antwoord te krijgen.
Met vriendelijke groet,
Celientje 1

Malinda Quartel, 14-07-2017
Zou u mij uitleg kunnen geven over het volgende:

Mijn moeder woont sinds 1992 in België. Ze ontvangt een uitkering uit Nederland, niet uit België. Ze is verzekerd in België via de OZ Mutualietit en heeft ook via het Zorginstituut een polis lopen en heeft een EHIC kaart.

Mama heeft Alzheimers gerelateerde dementia en heeft onlangs van het CIZ in Nederland een indicatie gekregen VV-PG Beschermd Wonen met intensive dementia zorg. Mama krijgt op dit moment 24 uur zorg van een in Nederland gevestigde onderneming, die wij op dit moment particulier betalen.

In de brief van het CIZ staat dat voor de financiering ik contact zou moeten opnemen met Zilveren Kruis Achmea, Groep Buitenlands Recht. Die vertellen mij omdat mama in België woont en daar de zorg ontvangt, zij niet in aanmerking zou komen om de zorg vergoed te krijgen, ook al heeft ze de indicatie uit Nederland ontvangen.

Het CIZ weet van haar situatie af, en heeft aangegeven dat zij wel in aanmerking zou komen, ook al is het maar voor een periode van 6 maanden, waarin wij haar naar Nederland zouden moeten verhuizen. Of wij dit wel of niet doen, daar zijn wij als haar familie nog niet over uit, omdat het beste voor haar zou zijn om zo lang mogelijk in haar eigen woonomgeving te blijven, en niet in een verzorgingshuis te stoppen als zij nog in haar eigen huis zou kunnen blijven wonen, met de verzorging die zij nu heeft. De indicatie heeft dus een geldigheidsduur van 6 maanden op dit moment, maar het Zilveren Kruis zegt sowieso niet uit te betalen.

De situatie wordt vermoeilijkt omdat allebei ik en mijn zus in het buitenland wonen (VS en Saoedi Arabië) en dus niet makkelijk kunnen bellen of langsgaan bij de instanties. Enig inzicht dat u zou kunnen verlenen hierin zou erg fijn zijn.

Met vriendelijke groet,
Malinda Quartel Reactie infoteur, 14-07-2017
Beste Malina,
Wat u hier schrijft over uw moeder is schrijnend, maar helaas waar. In het grensgebied zowel in Duitsland als in België wonen mensen zoals uw moeder. Zij zijn verzekerd via het Zilveren Kruis-groep Buitenlands recht maar ook verzekerd in België. De Indicatie voor opname geldt alleen als ze in Nederland in een gemeente is ingeschreven. Ik kan me oh zo goed voorstellen dat verhuizen eigenlijk niet zo'n goede optie is. Zelf de zorg blijven betalen is erg duur.
Misschien is er een mogelijkheid dat u via de Belgische OZ Mutualiteit een deel van de zorg kunt krijgen. Ook kunt u eens informeren naar mogelijkheden van (tijdelijke) opname, of dagopvang in België. Als een deel van de zorg door de Belgische verzekering geleverd kan worden zijn de lasten voor u al wat minder. In het geval van uw moeder zal de taal geen probleem zijn maar dient er alles aan gedaan te worden dat ze de nodige zorg krijgt waar ze nu woont. Ik wens u veel sterkte.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

Wilhelm, 19-05-2017
Ik woon momenteel 100% in Brazilië, heb ook een lokale verzekering. We denken eraan om in de nabije toekomst een huis te kopen in Nederland en dan 6 maanden in Nederland te wonen en 6 maanden in Brazilië.

Mijn lokale verzekering heeft geen dekking heeft in NL, als ik naar NL reis sluit ik nu een schengen verzekering af maar die is maar 3 maanden geldig. Is het mogelijk dat ik in de toekomst, een Nederlandse zorgverzekering met buitenlanddekking in Nederland afsluit die dan ook dekking geeft in Brazilië? We hebben dan een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland.

Hartelijk bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 19-05-2017
Beste Wilhelm,

Wat een heerlijk vooruitzicht om 6 maanden per jaar in Nederland te wonen en ook 6 maanden in Brazilië. Dit is echter geen Schengenland dus het is wel belangrijk om goed te onderzoeken hoe de verzekering dan moet gaan. Bij inschrijving in Nederland valt men dan onder de normale zorgverzekering. Het verblijf in Brazilië moet dan gedekt worden door een aparte reisverzekering, maar die hebben bijzondere bepalingen voor de duur die je dan in het buitenland mag verblijven.
Het beste advies is om bij diverse ziektekostenverzekeraars te informeren naar de mogelijkheden.
Ik wens je veel succes.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

Sandra, 15-10-2016
Geachte lezer, mijn dank voor deze duidelijke uitleg en info!
Ik vraag mij af hoe de regels en wetten zijn die gelden voor mensen zoals ik die volledig afgekeurd zijn door de UWV, ik ontvang nu WAO (= wettelijke arbeidsongeschiktheid) en vertrek binnenkort naar Spanje.
Het valt me op dat de meeste wetten die voor AOW-ers en gepensioneerden gelden in Spanje ook opgaan voor mensen die WAO ontvangen.
Geldt dat ook in dit geval?
Bij voorbaat mijn hartelijke dank! Reactie infoteur, 17-10-2016
Beste Sandra,

Om precies te weten te komen hoe de Spaanse fiscus omgaat met mensen in de WAO kun je het beste contact opnemen met een goede (en misschien mogelijk Nederlandse) Gestor in de omgeving waar je gaat wonen. Een Gestoris is een administratiekantoor zoals we die in Nederland niet kennen. Zij kunnen je adviseren omtrent belastingen, ziektekostenpremie's en verzekeringen. Er verandert regelmatig veel in de Spaanse wetgeving. Het is belangrijk dat je voor je verhuizing weet waar je aan toe bent.
Ik wens je heel veel succes in het mooie Spanje.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

Delphina Farla ,. E. V. van Gool, 30-08-2016
Wij wonen al 14 jaar in Spanje. Hebben altijd gedacht volledig voor ziektekosten verzekerd te zijn. Helaas. Kwamen er achter omdat mijn man pas is geopereerd aan een AAA die levensbedreigend is. Hebben de €20.000, zelf moeten betalen in een privekliniek. De sociale hier doet niets en heeft de kennis niet. Naar Nederland gaan was geen optie i.v.m. het feit dat de aneurysma snel groeide. Men heeft ons nooit laten weten dat het hele stelsel veranderd was. Bijverzekeren kan niet meer gezien de leeftijd, 65 en duur en alles wat je gehad hebt vervalt. Wij betalen ca €50, in de maand p.p. maar hebben dan een huisarts en pillen. Verder niets. Wat adviseert U ons te doen?
D.C.J.M. en E.A. Van Gool wonende in Gibraleon. Reactie infoteur, 30-08-2016
Beste familie van Gool,

Het is erg triest dat men u niet op de hoogte heeft gesteld van de wijzigingen in het ziektekostenstelsel. Enige jaren geleden had u zich nog kunnen bijverzekeren, maar dat is nu geen optie. U bent echter wel verzekerd voor de Spaanse ziektekostenverzekering maar dan alleen de openbare ziekenhuizen en niet de particuliere. Dus in het vervolg zult u een ander ziekenhuis moeten kiezen en andere specialisten. Dit hoeft beslist niet slechter te zijn alleen kan de taal een probleem vormen. Veel mensen zijn dan ook om die reden terug verhuisd naar Nederland. Maar nogmaals Spaanse ziekenhuizen zijn heus niet altijd slecht. Ik wens u veel sterkte.
Met vriendelijke groet,
Celientje1.

Hans Hellwig, 16-08-2016
Ik ben een Nederlander die in Duitsland woont. pensioen ontvang ik van het Abp en uiteraard AOW. Ik moet ook betalen aan het Zorginstituut. En zeker de premie (oud AWBZ) doet pijn. ca, 200 € per maand voor niets. Maar stel dat ik duister word, hetgeen zonder problemen kan daar ik met een Duitse vrouw ben getrouwd. Verandert dan de hele situatie? Omdat er alleen maar gesproken wordt over Nederlanders die in het buitenland wonen?
Gaarne reactie Reactie infoteur, 17-08-2016
Beste Hans,
Dit vind ik een interessante vraag waar ik geen antwoord op kan geven. De beste raad die ik kan geven is om bij de belastingdienst zowel in Nederland als in Duitsland te informeren naar de mogelijkheden en consequenties.
Sorry dat ik een exact antwoord schuldig moet blijven.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

Peter A. Scheffer, 17-04-2016
Ik woon sinds 2000 in Frankrijk, waar ik IB betaal en een Carte Vital bezit. Ik ontving sinds november 2015 AOW, waarbij van de 6444€ per jaar 1910€ nominale premie en procentuele bijdrage wordt ingehouden. Dit komt neer op ca. 30%!. Verder dien ik mij dan ook nog voor de aanvulling tot 100% privé bij te verzekeren bij een z.g. Mutuelle, een bedrag van 1216€ per jaar. In Frankrijk betaald men maximaal 8% van het inkomen. Gezien mijn extreem lage inkomen betaalde ik de afgelopen jaren tussen 0 en 500€per jaar excl. de aanvullende verzekering. De nu ingehouden 30% lijken mij exorbitant hoog op mijn magere inkomsten. Geld deze nominale premie per persoon of voor twee? Want mijn vrouw (zij is nog geen 65) zou hier voor een luttel bedrag verzekerd kunnen zijn. En, indien de inhouding de helft zou zijn, zou dit het overwegen waard zijn.
Mijn totale pensioen en AOW tezamen bedragen 15.000€, dus nog steeds 13% ziektekosten. Reactie infoteur, 19-04-2016
Beste Peter,

Dank voor uw reactie. Het is inderdaad juist dat mensen die in één EU land wonen buiten Nederland een bijzonder hoge premie moeten betalen. Daarbij is particulier verzekeren in sommige landen dan ook nog noodzakelijk.
Wel kunnen mensen die aan de grens wonen, zoals in België of Duitsland gebruik maken van een aantal voorzieningen in Nederland. Maar ook dat is beperkt.
In die zin hebben we nog geen één Europa. Nederland wordt ook niet op de vingers getikt voor de hoge inhoudingen.
Er is op dit moment niets aan te veranderen.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

Rein, 04-02-2016
Mijn gepensioneerde vader gaat permanent op de Filipijnen wonen en hij zal straks worden uitgeschreven uit de GBA. Kan hij nog steeds op een of andere manier aanspraak maken op de Nederlandse Ziektekostenverzekering? Reactie infoteur, 04-02-2016
Hallo Rein,
Dank voor je reactie. Voor zover mij bekend is heeft Nederland geen verdrag met de Philipijnen. Dat betekent dat er geen aanspraak gemaakt zal kunnen worden op de Nederlandse ziektekostenverzekering. Uw vader emigreert en zal dan vallen onder de regelingen van het woonland. Het lijkt me wel verstandig om u vooraf nog eens met het zorginstituut in verbinding te stellen.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

Christianne, 11-11-2015
Mijn ouders wonen beiden sinds 2013 bij ons in Duitsland. Mijn moeder krijgt AOW, mijn vader AOW plus ABP-PENSIOEN. Verzekerd zijn ze via E121-Formulier (zo noem ik het maar). Papa is na een hersenbloeding in januari een "pleeggeval" geworden in de ergste categorie. We hebben nu ambulante hulp. Waarschijnlijk moet mijn vader binnenkort opgenomen worden in een verpleeghuis aangezien de situatie niet vol te houden is. Mijn vraag: wie betaalt welke kosten, hoe worden de eigen bijdragen berekend? Hartelijk dank alvast! Groetjes uit Beieren. Reactie infoteur, 11-11-2015
Hallo Christianne,
De vraag is waar uw vader opgenomen zal worden. Is dit in Duitsland of in Nederland. Het lijkt mij dat de kosten betaald zullen worden door Nederland omdat uw ouders de premie afdragen aan het centraal zorginstituut in Nederland. Hoe dit geregeld gaat worden met de eigen bijdrage kan ik niet zeggen.
In ieder geval is het verstandig om contact op te nemen met het Zorginstituut en alles wat er gezegd wordt op schrift laten bevestigen. Zo kan men problemen voorkomen.
Ik wens U veel sterkte,
met vriendelijke groet,
Celientje1.

Raul, 22-10-2015
Ik aarzel bij twee stukjes tekst in uw bericht. De eerste gaat over de woonlandfactor. Het niveau van de zorgvoorzieningen is namelijk niet de bepalende factor voor de berekening van de woonlandfactor, maar de kosten van elk van de zorgvoorzieningen.in elk betrokken land, is de bepalende factor voor de berekening van de woonlandfactor. Zie informatie van de belastingdienst Nederland Wat is de woonlandfactor?: "In het buitenland zijn de kosten voor zorg en kinderen vaak lager dan in Nederland. De verhouding tussen de kosten in beide landen noemen we de woonlandfactor". Bron; rijksoverheid.
Het tweede is de nieuwe verzekeringssituatie. Zilveren Kruis/Agis treedt op als een soort administratiekantoor voor de afwikkeling van zorgkosten. Je bent niet verzekerd "bij" of "via" Zilveren Kruis, denk ik. Het betekent o.a. dat je niet gebonden bent aan contractsafspraken van Zilveren Kruis/Agis maar een vrije zorgkeuze in NL hebt. De Vereniging van Gepensioneerden in Spanje meldde dat als volgt: "dat de verdragsgerechtigde niet gedwongen is gebruik te maken van de gecontracteerde zorg van Achmea/ZK (natura polis) maar de volledig vrije keuze heeft van zorgverlener op restitutiebasis (restitutie polis) waarbij de restitutie wordt afgehandeld door Achmea/ZK." Aldus VNGS.
Tot slot is het - meen ik - zo dat je de EHIC pas automatisch elk jaar vernieuwd krijgt toegestuurd, en dat je die niet elk jaar zelf hoeft aan te vragen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Reactie infoteur, 22-10-2015
Beste Raul,
Dank voor uw reactie. Het is altijd fijn als er positieve berichten komen waarmee we een artikel kunnen verbeteren.
De kosten van de zorgvoorzieningen zijn inderdaad bepalend voor het vaststellen van de woonlandfactor. Echter om als voorbeeld te nemen; in Duitsland worden bepaalde zaken vergoed door de Krankenkasse die in Nederland al geschrapt waren. Toch hoort dit bij de zorgvoorzieningen en bepaalt mede de woonlandfactor.
in Hallo weekblad in Spanje heeft op 22 oktober 2015 een artikel gestaan waarbij nog eens duidelijk wordt uitgelegd hoe de situatie is met betrekking tot de verhouding tussen het Zorginstituut en het Zilveren kruis en het klopt volledig wat u schrijft. Echter het personeel van Zilveren Kruis is hier niet altijd van op de hoogte. Ook zij zijn nog aan het stoeien met de materie. Het begrip vrije zorgkeuze is wel heel belangrijk.
Ik heb tot op heden de EHIC kaart nog ieder jaar zelf moeten aanvragen en niet automatisch toegestuurd gekregen. Declaraties moeten worden ingediend bij Zilveren kruis maar dan gericht aan de Groep Buitenlands Recht. Hierbij worden nog wel eens fouten gemaakt.
Nogmaals dank voor de aanvulling.
Met vriendelijke groet,
Celientje1.

Marlies Brouwers, 22-06-2015
Ik ben een Nederlandse en woonachtig in Belgie ben getrouwd met een Belg. Geboren in 1945 dus sinds vijf jaar gepensioneerd mijn zorgverzekering is CVZ. Mijn vraag is: als ik in Nederland een bril koop kan ik dan rekenen op een vergoeding. Waar kan ik een EHIC card aanvragen? Reactie infoteur, 23-06-2015
Dank voor uw reactie.
Als u verzekerd bent bij het CVZ (heet thans zorginstituut) dan hebt u een budgetpolis in Nederland. De uitvoering is in handen van het zilveren kruis groep buitenlands recht. De EHIC card kunt u aanvragen bij het Zorginistituut. Het zilveren kruis kan u vertellen of u in Nederland recht hebt op vergoeding voor een bril. Veel succes.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

Eric, 21-05-2015
Als ik het goed begrijp betaal je AWBZ premie als gepensioneerde in buitenland omdat dat land ziektekosten kan verhalen op Nederland.
Maar hoe werkt het wanneer je zoals in mijn geval een (gedeeltelijk) staatspensioen ontvangt uit twee EU landen? Op welk land worden de kosten verhaald en als dit niet Nederland is, waarom zou je dan nog AWBZ premie moeten betalen? Reactie infoteur, 31-05-2015
Beste Eric,

Dank voor uw reactie. Het antwoord liet even op zich wachten omdat ik een weekje afwezig was.
De hele AWBZ is inmiddels aan het veranderen. Een groot deel van de zorg in Nederland is overgedragen aan de gemeente. Een ander deel aan de verzekeraars. Maar premie AWBZ betaal je nog steeds als je inkomsten hebt uit Nederland. Bij een pensioen uit meerdere landen moet ik het antwoord schuldig blijven. Het lijkt me verstandig om te informeren bij het Nederlands Zorginstituut. Zij weten precies hoe het is en ook hoe het zal gaan worden want er zijn veranderingen op komst.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

Gerard, 21-10-2014
Goedemiddag,

Mijn vrouw en ik wonen in Duitsland. Ik ben verzekerd voor de AWBZ omdat ik in Nederland werkzaam ben. Mijn vrouw heeft een klein pensioentje uit Nederland, werkt niet en is niet verzekerd voor de AWBZ. Mijn vrouw heeft een lijfrenteuitkering ontvangen vanuit Nederland en moet nu ineens bijna 3000 euro's aan AWBZ premie aan het Zorginstituut Nederland gaan betalen. Kan dit eigenlijk wel? Want ze is niet verzekerd en heeft in de afgelopen 12 jaar ook nooit premie voor de AWBZ betaald. Ik zou het erg pretig vinden om zsm iets van u te horen Reactie infoteur, 21-10-2014
Beste Gerard,

Dank voor je reactie. Je schrijft dat je vrouw een lijfrente uitkering uit Nederland ontvangt. Hierover zal ze zeker premie aan het zorginstituut moeten betalen. Hoogstwaarschijnlijk ook over het kleine pensioentje. Heb je geen opgave wereldinkomen moeten invullen? Aan de hand van de opgave wereldinkomen wordt de bijdrage aan het zorginstituut vastgesteld. Wie in het buitenland woont is en pensioen of lijfrente uit Nederland ontvangt betaalt wel een bijdrage aan het zorginstituut maar we zijn niet verzekerd voor de AWBZ. Het is een kromme situatie maar het wordt gezien als een solidariteitsbijdrage. (Premie is wel veel lager dan wat men in Nederland zou moeten betalen). Ik hoop dat je in overleg met het Zorginstituut wel tot een goede regeling kunt komen.
Met vr. groet, Celientje1

Erik Wilken, 16-01-2014
Ik woon in Duitsland direct over de Nl grens. Als ik over 2 tot 3 jaar vanuit NL AOW krijg (Ca 26%, vanwege woonachtig in NL van mijn 15 tot 28 levensjaar), wil ik evtl. weer in een Nl ziekenfonds verzekerd zijn, om dat ik in Duitsland in een vrij dure part. verzekering heb, en niet meer in het Duitse ziekenfonds opgenomen kan worden.
Vraag: Is dat mogelijk, als ik in duitsland blijf wonen, en dan direkt over de grens bij Enschede naar een NL arts ga?
Zo ja, hoe hoog is dan naar huidige maatstaven de premie als ik ook nog ca 30.000 euro pensioen per jaar v.u. duitsland krijg?
Graag uw antwoord.
Groeten. E Wilken Reactie infoteur, 18-01-2014
Geachte Heer,
Dank voor Uw reactie. Ook wij wonen in Duitsland en ontvangen AOW en pensioen vanuit Nederland. We zijn verzekerd bij de Barmer maar de premie wordt betaald aan het CVZ in Nederland. Met een EHIC kaart die u bij het cvz kunt aanvragen kan men in Nederland wel naar een arts maar dat betekent dan wel 350 euro eigen risico. Het is niet vanzelfsprekend dat er toestemming gegeven wordt door het cvz dus altijd vooraf overleggen. De premie wordt berekend met een woonlandfactor en die is voor Duitsland ongeveer 70%.
Ik hoop dat u hiermee verder kunt.
vr. groet, celientje1

Stephen Platt, 26-09-2013
Ik heb de Britse Nationaliteit en geniet van, naast mijn 64% Nederlandse AOW ook van een Engelse pension. Het laatste geeft mij automatisch volledig recht op gratis medische zorg met EU kaart van de NHS.
In het geval dat ik terugkeer naar de UK (emigreer vanuit NL), houdt de CVZ premies in op mijn NL AOW deel hoewel de medische zorg niet aan hun wordt doorberekend zonder aan het NHS. Ook kies ik in een ander verdragsland te gaan wonen bekom ik vanuit Engeland de nodige dekking en overdracht formulieren.
Hoezo moet ik de homeland faktor betalen in NL?
Graag een reactie,
M.v.g. Stephen Platt Reactie infoteur, 26-09-2013
Geachte Heer,
Het is mij in uw reactie niet geheel duidelijk waar u op dit moment woonachtig bent. Iedere Nederlander die in een verdragsland woont binnen de EU betaalt premie aan het CVZ. Men heeft dan de beschikking over een EHIC kaart en hiermee hebt u recht op medische zorg volgens de regels van het land waar u zich op dat moment bevindt. Hoe dit geregeld is voor mensen met een Britse nationaliteit is mij niet bekend. Informeert u zich hierover bij het CVZ. Zij kunnen u verder helpen.
Met vr. groet,
Celientje1

Maria Schmitz, 16-01-2013
Mijne heren, ik ben naar Australia geëmigreerd in 1967 en woon in Perth West Australia. Ontvang gedeeltelijk AOW ouderdomspensioen uit Nederland en aanvullend pensioen van Australia. Ik ben al verschillende keren naar Nederland geweest voor familie bezoek en vakantie over de jaren. Bij mijn vorige reizen ben ik bij ziekenfonds geregistreerd geweest en kon daardoor in Nederland gewoon naar de dokter en zo. Er is nogal veel veranderd in Nederland intussen en zou U nu willen vragen hoe ik moet handelen als ik weer naar Nederland reis in maart en april van dit jaar.
Met vriendelijke groet.
Maria Schmitz. Reactie infoteur, 23-01-2013
Geachte Maria,

Mijn excuses dat ik pas zo laat reageer, maar ik was op vakantie. Als U uit Nederland AOW ontvangt dan kunt U zien of er premie ziektekosten wordt ingehouden. In ieder geval is het verstandig om contact op te nemen met:
He College voor Zorgverzekeraars te Diemen. Dit kan per mail. Info@cvz.nl Zij kunnen U vertellen hoe U het best kunt handelen want er is inderdaad veel veranderd in Nederland. Veel succes en een prettig verblijf in Nederland. Met vr. groet, Celientje1

F. W. Viola, 15-10-2012
Mijne heren, ik ben gepensioneerd, woon in Frankrijk en betaal 12, 15% voor AWBZ minus heffingskorting, u geeft op het is 8, 8% met woonland factor. Wat is nu op dit moment geldend? Reactie infoteur, 15-10-2012
Geachte Heer,
Dank voor Uw reactie.
Het door u opgegeven bedrag van 12,15% voor premie AWBZ is juist. Dit bedrag geldt voor 2012. De woonlandfactor wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Er is nog steeds veel weerstand tegen deze inhouding. Vooral de Spaanse pensionado's zijn nog niet uitgeprocedeerd. Daarom is het goed de publicaties in de gaten te houden.
Met vriendelijke groet,
celientje1

F. J. H. Habets, 26-08-2011
Allereerst heb ik moeite met het lezen van de teksten. In vergelijkingen 'als' gebruiken in plaats van 'dan' stuit me so wie so tegen de borst. "Een hoger niveau als in Spanje" is fout. Dit zou "dan in Spanje" moeten zijn. Het woordje "op" behoort vóór het woord woonlandfactor te staan en niet er na.

En dan nu mijn vraag:
Wanneer ik woonachtig ben in Zwitserland, een AOW- en pensioenuitkering ontvang vanuit Nederland, waarvoor ik via de belastingdienst buitenland vrijstelling van loonheffing heb gekregen, ben ik dan nog premies ZVW of AWBZ verschuldigd? Reactie infoteur, 27-08-2011
Dank U voor de tip inzake de tekst. Ik zal erop letten en even nazoeken of dit juist is. Daarna zal ik het artikel wijzigen.
Voor ieder land geldt een aparte woonlandfactor. Hoe hoog deze voor Zwitserland is kunt U navragen bij het CVZ. De basispremie zal worden ingehouden op uw AOW en de inkomensafhankelijke bijdrage alsmede de premie AWBZ zullen worden ingehouden bij het pensioen. De premies worden afgedragen aan het Centraal Zorgverzekeringskantoor. Zij zenden U ieder jaar een afrekening op basis van het jaarinkomen wat U hebt opgegeven.
Jaarlijks ontvangt U van de belastingdienst in Nederland een opgave wereldinkomen.

Harro Willebrand, 06-07-2011
In hoeverre is het nog mogelijk om, wonende in het grensgebied Duitsland, een aanvullende verzekering af te sluiten, zoals vroeger op de basisverzekering mogelijk was. Reactie infoteur, 07-07-2011
Het maakt verschil of U werkzaam bent of gepensioneerd. Als men gepensioneerd is dan is mij niet bekend dat je een aanvullende verzekering kunt afsluiten, maar dat zou U kunnen navragen bij de krankenkasse zoals bijv. de Barmer. Wel is het zo dat in het Duitse basispakket méér voorzieningen zijn opgenomen dan in de Nederlandse basisverzekering. Het blijft echter lastig dat men niet verzekerd is voor de AWBZ in Nederland en dat is een reden waarom mensen op oudere leeftijd soms toch weer terugkeren naar Nederland uit angst voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis.

Martin Roos, 25-04-2011
Ik ben gepensioneerd (gehuwd) en woon in Duitsland (Bacharach). Sinds 2006 wordt de AWBZ premie (ook weel AWBZ-bijdrage) genoemd), op mijn pensioen ingehouden. Echter niet door de SVZ (AOW). Als ik gebruik wil maken van de door de AWBZ gedekte risiko's (bijvoorbeeld thuiszorg), tot welke instantie moet ik mij dan wenden.
Ik ben voor de ziektekosten verzekerd bij de Techniker Krankenkasse. Reactie infoteur, 26-04-2011
U dient zich te wenden tot de Deutsche krankenkasse. Het is echter niet zo dat de AWBZ voorzieningen zoals die in Nederland gelden ook voor ons in Duitsland van toepassing zijn. We betalen echter wel de bijdrage AWBZ. Er wordt rekening gehouden met de woonlandfactor. Door de pensionado's in spanje wordt hierover nog steeds geprocedeerd tegen deze onredelijkheid.
Ik hoop dat U zo voldoende bent geinformeerd.

Celientje1 (252 artikelen)
Laatste update: 13-11-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.