Waardeoverdracht wel of niet gunstig bij wisseling van baan

Veel mensen denken bij een wisseling van baan niet aan hun pensioen. Toch kan het wisselen van baan gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Vooral als u vaak wisselt van baan moet u bekijken of waardeoverdracht van uw pensioen interessant is. Waardeoverdracht hoeft namelijk niet altijd gunstig te zijn.

Wettelijk recht

Bij waardeoverdracht van uw pensioen neemt u het al opgebouwde pensioen bij uw vorige werkgever mee naar uw nieuwe werkgever. De pensioenuitvoerder berekent, volgens wettelijke voorgeschreven rekenregels, de overdrachtswaarde van de al opgebouwde pensioenrechten. De overdrachtswaarde wordt ook wel contante waarde genoemd: ‘Wat is er nu nodig om later levenslang het pensioen te betalen’?

Sinds 8 juli 1994 is waardeoverdracht van pensioen een wettelijk recht voor iedereen. De pensioenuitvoerder zal u op de hoogte stellen van deze mogelijkheid.

Procedure

Als u in dienst bent getreden van uw nieuwe werkgever en deelneemt aan een nieuwe pensioenregeling, kan de procedure worden gestart. Binnen zes maanden nadat u bij een nieuwe pensioenuitvoerder pensioen op bent gaan bouwen moet u uw nieuwe pensioenuitvoerder verzoeken de procedure tot waardeoverdracht te starten. Doet u dit niet binnen zes maanden, dan is de pensioenuitvoerder niet meer verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Uw nieuwe en oude pensioenuitvoerder zullen de gegevens van u al reeds opgebouwde pensioen uitwisselen. Aan de hand van deze gegevens zal uw nieuwe pensioenuitvoerder een berekening maken en u een offerte verstrekken met daarop de pensioenaanspraken die u van uw nieuwe pensioenuitvoerder zou krijgen. U hoeft dan pas te kiezen of u graag wil dat de waarde wordt overgedragen of niet.

Procedure waardeoverdracht
De procedure tot waardeoverdracht kan na indiensttreding of opname in de pensioenregeling gestart worden. Welke stappen moeten er door u en de pensioenuitvoerder worden genomen?
  • U moet binnen zes maanden uw nieuwe pensioenuitvoerder verzoeken de procedure op te starten.
  • De nieuwe pensioenuitvoerder moet binnen één maand de waarde van de pensioenaanspraken opvragen bij de oude pensioenuitvoerder.
  • De oude pensioenuitvoerder geeft binnen twee maanden de pensioenaanspraken en de overdrachtswaarde op aan de nieuwe pensioenuitvoerder.
  • De nieuwe pensioenuitvoerder berekent binnen twee maanden de nieuwe pensioenaanspraken en verstrekt een offerte aan de deelnemer.
  • U moet binnen twee maanden aangeven of de waardeoverdracht wel of niet doorgaat.
  • Als u akkoord gaat vraagt de nieuwe pensioenuitvoerder direct aan de oude pensioenuitvoerder om de waarde van de oude pensioenaanspraken over te maken.
  • De oude pensioenuitvoerder moet binnen drie maanden het geld overmaken en de oude pensioenaanspraken komen te vervallen.

Meetekenen

Als er – naast een ouderdomspensioen – ook een partnerpensioen is verzekerd moet uw partner meetekenen voor de waardeoverdracht. Het gaat dan namelijk over pensioen dat bedoeld is voor uw partner. Zowel uw oude (overdragende) als uw nieuwe (ontvangende) pensioenuitvoerder mogen geen kosten in rekening brengen.

Eindloonregeling

Heeft uw nieuwe werkgever een eindloonregeling dan is waardeoverdracht eigenlijk altijd interessant. De opgebouwde pensioenrechten bij uw oude werkgever worden dan aangepast aan uw salarisstijgingen bij uw nieuwe werkgever. Dit zorgt ervoor dat u een pensioen heeft dat gebaseerd is op uw laatste salaris en al uw arbeidsjaren.

Beschikbare premieregeling

Als uw nieuwe pensioen wordt opgebouwd op basis van een beschikbare premieregeling, dan moet u zich afvragen hoeveel risico u wilt lopen met uw pensioen. Bij een beschikbare premieregeling is sprake van een maandelijkse premie-inleg. De uitkomst van uw pensioenuitkeringen zijn afhankelijk van beleggingsresultaten en daarmee uiterst onzeker.

Indexatie

Heeft uw nieuwe werkgever geen eindloonregeling- of beschikbare premieregeling dan moet u vooral kijken naar het indexatiebeleid van uw nieuwe en oude pensioenuitvoerder. Als uw oude pensioenfonds pensioenen indexeert en uw nieuwe pensioenfonds niet of minder goed indexeert, is het waarschijnlijk interessanter om uw pensioen bij uw oude pensioenfonds te laten staan.

Bestedingsmogelijkheden

Het kan zijn dat de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever ruimere bestedingsmogelijkheden heeft of flexibeler omgaat met de opgebouwde pensioenrechten. Zo zou dit pensioenfonds flexibel kunnen omgaan met het uitruilen van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen of andersom. Ook dit kan een goede reden zijn om pensioen over te dragen naar uw nieuwe pensioenfonds.

Overzichtelijk

Als laatste is daar natuurlijk ook nog het gemak van alles op één plaats. Als al het pensioen bij dezelfde pensioenuitvoerder is ondergebracht krijgt u vanaf uw 65e ook al het pensioen van die pensioenuitvoerder overgemaakt. U hoeft dan niet op zoek naar kleine pensioenen die u ergens in een ver verleden heeft opgebouwd. Is een pensioenfonds in het verleden gefuseerd of overgenomen, dan kan dit wel eens een lastige klus worden. Daarnaast heeft u ook tijdens de opbouw voordelen als alles onder één noemer valt. Alle gegevens vindt u dan op één overzicht. U kunt dan te allen tijde, gemakkelijk zien hoe uw financiële situatie eruit ziet vanaf uw 65e. Pensioentekorten kunnen dan gemakkelijk en snel herkend worden en eventueel aangevuld.

Kredietcrisis

De kredietcrisis zorgt ervoor dat de financiële positie van pensioenfondsen een stuk minder florissant is dan enkele jaren geleden. Deze financiële positie kan ook gevolgen hebben voor het recht op waardeoverdracht. Als een pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van minder dan 100% wordt het recht op waardeoverdracht opgeschort. Als u in die periode een verzoek indient, wordt de waardeoverdracht pas gerealiseerd op het moment dat het pensioenfonds weer een dekkingsgraad heeft van meer dan 100%. Op dit moment hebben veel pensioenfondsen een dekkingsgraad van onder de 100%. De kans is dus aanwezig dat uw waardeoverdracht wordt opgeschort.

Daarnaast zet de kredietcrisis ook aan tot nadenken. Misschien is het juist verstandig om uw pensioenkapitaal bij verschillende pensioenfondsen te laten. Hoewel het weinig voorkomt is het mogelijk dat een pensioenfonds failliet gaat. Door spreiding van het kapitaal spreidt u ook het risico.

Waardeoverdracht is een wettelijk recht, geen verplichting. Hoewel waardeoverdracht voordelig kan zijn moet u ook opletten bij uw keuze. Het kiezen voor wel of geen waardeoverdracht kan grote financiële gevolgen voor u hebben. Het is daarom zeker de moeite waard om uw opties eens goed door te nemen als u kort geleden van baan bent gewisseld.
© 2009 - 2024 Smeets, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Waardeoverdracht pensioen in gevaar bij lage dekkingsgraadWaardeoverdracht pensioen in gevaar bij lage dekkingsgraadAls je van baan wisselt kun je het bij de vorige werkgever opgebouwde pensioen in principe overhevelen naar het pensioen…
Pensioen waardeoverdracht: zesmaandstermijn vervallenPensioen waardeoverdracht: zesmaandstermijn vervallenWilt u een waardeoverdracht van uw pensioen in 2020 of 2021 laten plaatsvinden? Een andere werkgever of andere baan stel…
Pensioen bij een nieuwe baanEen nieuwe baan en hoe zit het dan met het pensioen? Best moeilijk voor werknemers om in de gaten te houden hoe het met…

Tips bij een bijbaanVeel jongeren willen tegenwoordig een bijbaantje. De meesten weten echter niet hoe ze dit aan moeten pakken. Vaak werken…
Wat doet u met uw Partnerpensioen?Als u overlijdt, dan heeft uw partner – onder voorwaarden– recht op een pensioenuitkering van uw pensioenfonds. Dit heet…
Smeets (27 artikelen)
Gepubliceerd: 11-10-2009
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.