Pensioenroof: door Uitnamewet veel minder ABP pensioen!

Pensioenroof: door Uitnamewet veel minder ABP pensioen! De Uitnamewet heeft tijdens de kabinetten Lubbers en Kok geleid tot het onttrekken van geld aan het ABP pensioenfonds. Er wordt gesteld dat het een bedrag van 30 tot 32 miljard gulden is geweest, waarmee de overheid de overheidsfinanciën destijds op orde heeft gebracht. Waarom is dit pensioenroof, hoe heeft het invloed op de dekkingsgraad en hoe zou pensioenfonds ervoor staan als er geen pensioenroof had plaatsgevonden?

Pensioenroof ABP


Gepensioneerden benadeeld door pensioenroof

Na een leven lang gewerkt te hebben, wil iedereen graag van een onbezorgde oude dag en een goed pensioen genieten. Een belangrijk pensioenfonds is het ABP, zijnde het "pensioenfonds voor overheid en onderwijs". Anno 2016 heeft het fonds een tekort en kunnen toekomstige verplichtingen niet worden gedekt. Waarom wordt met een zeer lage langetermijnrekenrente gerekend, hoe is er in de vorige eeuw door de overheid 32 miljard gulden aan het ABP pensioenfonds onttrokken (ook wel pensioenroof genoemd) en hoe lag de Uitnamewet hieraan ten grondslag?

32 miljard gulden verdwenen en Uitnamewet

Gedurende de drie kabinetten van Lubbers en de eerste van Kok, is er conform het Onderzoek van Kenmer (lit.2) stelselmatig geld van het ABP pensioenfonds afgeroomd. Dit is anno 2012 door ABP-bestuurder Xander den Uyl bevestigd (lit.10, 11). De Uitnamewet werd daartoe ingezet, zodat het werkgeversaandeel van de pensioenopbouw deels werd achtergehouden. Oftewel de Staatskas werd gespekt, danwel werd de begroting op orde gemaakt of kon men grote projecten financieren. Waar het exact aan uit is gegeven, blijft speculeren! Prestige projecten zoals de Betuweroute (lit.1) kunnen ermee worden verklaard. In totaal is via deze weg 32,86 miljard gulden uit het pensioenfonds ABP gehaald (lit.2, 3). Tegen deze manier van handelen hebben destijds het ABP, de Verzekeringskamer en de Raad van State bezwaar aangetekend. Desondanks heeft de overheid gedurende vier kabinetten oftewel circa vijftien jaar ervan kunnen profiteren en te gunstige en/ of sluitende begrotingen hebben kunnen presenteren.

Bron: Https://www.abp.nl/over-abp/beleggen/resultaten.aspxBron: Https://www.abp.nl/over-abp/beleggen/resultaten.aspx

Dekkingsgraad ABP

Anno 2016 houdt het ABP een dekkingsgraad aan van 98,2% (lit.4). Het houdt in dat er onvoldoende dekking is om de huidige en toekomstige langdurige verplichtingen te kunnen bekostigen. Maar is dat werkelijk waar? Het ABP houdt een rekenrente van 2,1% aan en dat is gebaseerd op pas behaalde resultaten van uitstaande staatsobligaties (lit.5). In werkelijkheid moet de dekkingsgraad met de lange termijn gemiddelde rente worden berekend. Na slechte tijden komen namelijk weer goede tijden (principe van conjunctuurbeweging) (lit.6), waardoor betere resultaten worden behaald. Als voorbeeld heeft het ABP in 2014 reeds 11% rendement gemaakt (lit.7). De rekenrente over de te beschouwen termijn ligt dus feitelijk hoger, dan het door het ABP aangehouden niveau. Het ABP geeft bovendien zelf aan dat het belegd vermogen inmiddels 351 miljard bedraagt en over de afgelopen 20 jaar een gemiddeld rendement van 7% is behaald (lit.8). Het is dus vreemd dat er van 2,1% rekenrente wordt uitgegaan (lijkt op kortetermijnvisie) terwijl het hoger zou moeten uitvallen. Andere bronnen houden een rekenrente van 6,2% voor de langetermijnresultaten als reëel aan (lit.9). Oftewel een dekkingsgraad van 98,2% is aan de lage kant, omdat toekomstige opbrengsten te laag worden ingeschat.

Waarom minder pensioen?

De Nederlandse Bank stelt dat voor een gezond pensioenstelsel een dekkingsgraad van 125% aanwezig moet zijn. Oftewel strikt genomen heeft het ABP bij verre na nog niet genoeg vermogen. Aanvullend geldt er een verbod op het verhogen van de pensioenuitkering indien de dekkingsgraad nog geen 110% is (lit.7). Gebaseerd op een dekkingsgraad van 98,2% zou een verlaging van de pensioenen gerechtvaardigd zijn. Maar omdat een onjuiste te lage rekenrente van 2,1% over de lange termijn wordt aangehouden, is die rechtvaardiging onterecht. Vermoedelijk wordt dit gedaan om versneld het vermogen van het pensioenfonds naar 105% of 110% op te trekken.

Dekkingsgraad bij geen pensioenroof

Wat als de overheid in de vorige eeuw het niet geringe vermogen niet had afgeroomd, hoe zou de financiële situatie er nu voor staan? In totaal is 32,86 miljard gulden door de overheid afgepakt en dat komt overeen met 32,86/2,20 = 14,91 miljard euro. Voor het gemak houden we 1990 als gemiddelde jaar aan voor de periode, dat de overheid geld aan het pensioenfonds heeft onttrokken. Tussen 1990 en eind 2015 zit 25 jaar. Oftewel het zou inmiddels gaan om een opgebouwd bedrag van 14.910.000.000 * 1,062^25 = 67,08 miljard euro, waarmee het ABP een vermogen van 351 + 67 = 418 miljard euro zou hebben. Dit vertaalt zich naar een theoretische dekkingsgraad van 418/(351/0,982) = 117%. Hiermee zou het ABP aan de minimale eis van 110% voldoen, waardoor een verhoging van de pensioenen terecht zou zijn.

Is het allemaal terecht?

Voorgaande geeft aan dat gedurende de kabinetten Lubbers en Kok overmatig veel kapitaal aan het pensioenfonds is onttrokken, waardoor anno 2016 één en ander onder teveel druk is komen te staan en uitkeringen zijn bevroren of gekort. Omdat de Uitnamewet van toepassing was, was het zodanig handelen wettelijk toegestaan. Toch is het de vraag of dit zomaar mag, mede omdat de burger altijd hard voor het geld heeft gewerkt. De gevolgen zijn voor veel ouderen desastreus, doordat de overheid het geld als het ware heeft misbruikt. Voorgaande geeft aan dat het pensioenstelsel in het geval van het ABP wel houdbaar is, maar dat het door overheidsingrijpen onderuit is gehaald. Omdat de economie na een dal weer gaat aantrekken, kunnen de resultaten voor de pensioenfondsen aantrekken en met de tijd uitkeringen naar boven worden bijgesteld.

Lees verder

© 2016 - 2020 Geinformeerd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Waardeoverdracht pensioen in gevaar door lage dekkingsgraadWaardeoverdracht pensioen in gevaar door lage dekkingsgraadAls je van baan wisselt kun je het via de vorige werkgever opgebouwde pensioen in principe overhevelen naar het pensioen…
Pensioenfondsen en beleggingenDoor de kredietcrisis zijn veel pensioenfondsen in slecht weer terecht gekomen. Met name door zeer slechte resultaten op…
Verlies van koopkracht door schrappen pensioenindexeringVerlies van koopkracht door schrappen pensioenindexeringAls gevolg van de tegenvallende beleggingsresultaten en de lage rentes, zijn veel pensioenfondsen al een aantal jaren on…
Is mijn pensioenuitkering nog veilig tijdens een recessie?Is mijn pensioenuitkering nog veilig tijdens een recessie?Een grote vraag van veel gepensioneerden en nog werkenden is tegenwoordig of hun pensioenuitkering wel overeind blijft i…

Algemeen Pensioenfonds (APF): een nieuwe pensioenuitvoerderAlgemeen Pensioenfonds (APF): een nieuwe pensioenuitvoerderOp 1 januari 2016 is de Pensioenwet gewijzigd zodat het mogelijk wordt een Algemeen Pensioenfonds (APF) op te richten. V…
Bronnen en referenties
 • Onderstaande bronnen zijn geraadpleegd op 16-17 februari 2016:
 • Lit.1: https://nl.wikipedia.org/wiki/Betuweroute
 • Lit.2: https://eunmask.wordpress.com/2014/10/30/de-waarheid-over-de-pensioenroof-boven-water/
 • Lit.3: http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/de-staat-heeft-30-miljard-aan-pensioenen-gestolen
 • Lit.4: https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/dekkingsgraad/
 • Lit.5: http://www.joop.nl/opinies/de-dekkingsgraad-van-het-abp-is-door-de-bodem-gezakt
 • Lit.6: https://www.finler.nl/conjunctuurbeweging/
 • Lit.7: http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/34-miljard-euro-winst-niet-genoeg-voor-het-abp
 • Lit.8: https://www.abp.nl/over-abp/beleggen/resultaten.aspx
 • Lit.9: https://folpmers.wordpress.com/2012/05/26/fds-rekenmeester-bartjens-maakt-inschattingsfout-over-abp-dekkingsgraad/
 • Lit.10: http://www.nrc.nl/handelsblad/2012/05/26/de-slappe-knieen-van-de-pensioenfondsen-1107168
 • Lit.11: http://www.fondsnieuws.nl/nieuws/abp-rakelt-greep-kas-op
 • http://marketupdate.nl/dossiers/pensioenen-dossiers/dekkingsgraad-pensioenfondsen-met-een-kwart-hersteld/
 • http://www.radartv.nl/nieuws/archief/detail/article/kabinet-wil-nieuw-systeem-pensioenopbouw/?L=1&cHash=bb8baef2aa6e96c129c9b01cf4e0898e
 • Afbeelding bron 1: https://www.abp.nl/over-abp/beleggen/resultaten.aspx

Reageer op het artikel "Pensioenroof: door Uitnamewet veel minder ABP pensioen!"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

D. Weidenaar, 28-02-2020 17:09 #6
Wat ik in alle verhalen over de dekkingsgraad mis, is het aantal jaren dat het ABP denkt dat ze mijn pensioen moet uitbetalen. Op tv is al eens een getal van 80 jaar genoemd. Dat zou beteken tot mijn 145ste jaar. Onzin natuurlijk. Maar in geen enkele uitleg over de dekkingsgraad wordt de gemiddelde uitkeringsduur genoemd. Lijkt mij essentieel in het vaststellen van de dekkingsgraad. Reactie infoteur, 03-03-2020
De hoogte van het pensioen en de dekkingsgraad worden bepaald op basis van de verplichte leeftijd om met pensioen te gaan, de gemiddelde overlijdensleeftijd en de aangehouden renteverwachting over de looptijd. De gemiddelde overlijdensleeftijd/ levensverwachting bij geboorte van mannen is 80,1 jaar en van vrouwen is 83,3 jaar (2017, CBS https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37360ned/table?dl=10917 ).
Levensverwachting bij geboorte man 80,06 jaar
Levensverwachting op 65 jaar man 18,97 jaar
Levensverwachting op 85 jaar man 5,73 jaar
Levensverwachting bij geboorte vrouw 83,32 jaar
Levensverwachting op 65 jaar vrouw 21,49 jaar
Levensverwachting op 85 jaar vrouw 6,76 jaar.
De groep personen die de 65 jaar hebben behaald moeten gemiddeld gezien voor mannen 18,97 jaar en voor vrouwen 21,49 jaar pensioen krijgen. Hierin zit uiteraard niet de werkelijke pensioengerechtigde leeftijd verwerkt.

Hans van Vliet, 22-09-2019 14:08 #5
Bij de huidige rekenregels wordt het rendement berekend volgens een onzinnig laag percentage. In de praktijk wordt door pensioenfondsen nog steeds een rendement behaald dat minimaal 3% meer bedraagt dan de rekenrente. Over 10 jaar hebben de fondsen daardoor? miljard meer in kas dan formeel nodig.
Een nieuwe greep van de overheid in de kas? In de maatschappij noemen we dat diefstal.

Rochus Zuurmond, 17-09-2019 13:55 #4
Mij valt op dat de aanstaande verlaging wordt gepresenteerd als een soort noodlot, met een bijna religieuze zelfverzekerdheid, die evenwel nergens duidelijk met cijfers en feiten wordt onderbouwd. Ik heb allerlei instanties (pensioenfondsen, tweede kamer fracties, ombudsman) daarnaar gevaagd, maar geen of een nietszeggende gemeenplaats als antwoord gekregen. Zelfs in de media horen wij niets anders als ‘noodzakelijk’, ‘onvermijdelijk’, en wie de details wil weten moet begrijpen dat het ‘ ‘erg ingewikkeld’ is. Onzin natuurlijk, maar het wordt massaal voor zoete koek aangenomen. Wij worden als gepensioneerden overgeleverd aan een paar mystificaties. Is dat waar ‘democratie’ op uitloopt?
Als de overheid in tijden van welvaart de fondsen kon ‘afromen’, dan wordt het nu hoog tijd dat geld terug te storten op de rekening van degenen van wie het is ontvreemd. Of is dat ‘te ingewikkeld'?

B. J. Paap, 11-09-2019 17:10 #3
Waarom worden de bedragen die door de regering aan het ABP zijn onttrokken niet teruggestopt in het pensioenfonds…? als IK iets leen moet ik het terug betalen MET rente… Reactie infoteur, 13-09-2019
De Uitnamewet is specifiek voor het onttrekken van bedragen opgesteld zodoende dat het niet terug moet worden betaald.

Jan, 03-10-2016 11:38 #2
Het ABP zelf in een actuele (2016) verklaring via 'veel gestelde vragen'.

Quote ABP: "Het is niet zo dat de rijksoverheid miljarden heeft ‘geroofd’ uit de pensioenpot van ABP. Het is een genuanceerder verhaal.

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw ontstonden er tekorten bij de overheid. ABP was toen nog geen zelfstandig pensioenfonds, maar onderdeel van de overheid. De overheid was verantwoordelijkheid voor de premie. Dit was geregeld in de zogenoemde ABP Wet. De overheid betaalde in die tijd een lagere premie aan ABP dan het toenmalige bestuur verstandig vond. De pensioenpremie werd overigens niet alleen bij ABP verlaagd. Maar dan wel onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Tegelijkertijd maakten de overheid, werkgevers en werknemers samen afspraken over andere maatregelen. Zo werd de VUT-regeling ingevoerd om de massale jeugdwerkloosheid aan te pakken. Ouderen konden eerder met pensioen zodat jongeren hun plaatsen op de arbeidsmarkt konden innemen.

ABP had er nu financieel beter voorgestaan als de pensioenpremie destijds niet was verlaagd. Maar toen ABP in 1996 geprivatiseerd werd, zorgde de overheid ervoor dat er voldoende geld in kas was voor de opgebouwde pensioenaanspraken. Ook werden de ABP pensioenpremies verhoogd naar een zogenaamd ‘kostendekkend’ niveau. Dit gebeurde na een uitvoerig en langdurig onderhandelingsproces tussen overheid (als werkgever) en de bonden voor overheidspersoneel. Niet alleen de overheid heeft geprofiteerd van de lagere pensioenpremies destijds. Het was gunstig voor de arbeidsmarkt, veel banen konden worden behouden."

Wat is het nou?

Harry Betlem, 23-04-2016 17:05 #1
Dat is dan mijn werkgever. Pensioenpremie, het werknemers en werkgeversdeel is uitgesteld salaris! De overheid, mijn werkgever, heeft mij dus gewoon bestolen! Waar en hoe kan ik de overheid wegens diefstal aanklagen? Dat Kok onbetrouwbaar was, bleek al snel. Als vakbondsman roepen "aan de wao wordt niet gesleuteld" nauwelijks minister en hoppa! Vuile schmiechten!

Infoteur: Geinformeerd
Laatste update: 20-03-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Special: Gepensioneerd
Bronnen en referenties: 15
Reacties: 6
Schrijf mee!