Hoe kan ik snel schulden aflossen?

Hoe kan ik snel schulden aflossen? Schulden ontstaan snel genoeg, maar het aflossen is vaak een langdurig en pijnlijk proces. Toch zijn er manieren om het aflossen van schulden te versnellen en het proces minder pijnlijk te maken. Welke manier ook gekozen wordt om schulden af te lossen, discipline is wel een belangrijke factor bij het wel of niet slagen van het versneld aflossen. Discipline speelt daarbij ook een rol om het ontstaan van nieuwe schulden zoveel mogelijk te voorkomen

Stappen voor versneld aflossen schulden

In feite zijn er voor het verminderen van schulden vier belangrijke stappen of vragen die doorlopen moeten worden.
 • Wat hou ik nu iedere maand over?
 • Wat kan ik doen om inkomsten te verhogen?
 • Wat kan ik doen om uitgaven te verminderen?
 • Welke schulden hebben de hoogste prioriteit?

Wat hou ik nu iedere maand over?

Uitrekenen wat overblijft

De eerste vraag is de vraag naar de huidige financiële situatie. Wat is het bedrag dat er nu iedere maand overblijft of tekort komt? Dit is de belangrijkste vraag bij het verminderen van schulden. Blijft er iedere maand iets over om de schulden af te lossen of zal er ingegrepen moeten worden om iets over te houden om de schulden van af te lossen? Daarbij is het belangrijk om van een aantal maanden uit te rekenen wat de inkomsten zijn en wat de uitgaven zijn. Belangrijk hierbij is om de incidentele inkomsten zoals een vakantiegelduitbetaling niet mee te rekenen, maar de incidentele uitgaven tot in beperkte mate wel mee te nemen. Hierdoor ontstaat een beeld dat in ieder geval niet overmatig positief is, waardoor er in ieder geval niet te weinig actie genomen wordt.

Hoe lang duurt aflossen van de schuld?

Van de verschillende maanden kan een gemiddelde berekend worden, waardoor het duidelijk wordt wat er iedere maand overblijft of tekort komt. Als er geld overblijft is het belangrijk om te weten hoe zich dit verhoudt tot de schuld. Als dat bedrag iedere maand wordt afgelost, hoe lang duurt het dan voordat de gehele schuld weg is? Aan de hand hiervan kan bepaald worden om meer geld vrij te willen maken of juist op de huidige manier verder te willen leven.

Wat kan ik doen om inkomsten te verhogen?

Mogelijkheden om inkomsten te verhogen

Na de eerste vraag, komt de tweede vraag: wat kan ik doen om mijn inkomsten te verhogen? Deze vraag wordt niet vaak gesteld, terwijl dit wel een belangrijke vraag is om niet alleen de huidige schulden te verminderen, maar ook toekomstige schulden te voorkomen. Hoewel er diverse televisieprogramma's zijn waarin het verhogen van inkomsten gedaan wordt door het zoeken naar een baan of het werken van meer uren, zijn dit niet de enige mogelijkheden. Het verhogen van inkomsten kan op verschillende manieren, waarbij niet alleen naar de korte termijn gekeken moet worden. Een aantal voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld:
 • Het volgen van een opleiding, eventueel via het werk
 • Het zoeken van een beter betalende baan
 • Het verbeteren van het CV
 • Geld verdienen naast het werk

Het volgen van een opleiding

Het volgen van een opleiding klinkt niet constructief voor het verminderen van schulden, maar is het in feite wel. Let hierbij wel op welke opleiding gekozen wordt; een opleiding of cursus moet iets toevoegen aan het CV en moet in een vakgebied zijn waar voldoende werk is. Door het investeren in een cursus of opleiding wordt het verdienpotentieel op de lange termijn verhoogd, waardoor na een initiële investering, schulden daarna sneller afgelost kunnen worden. In veel gevallen is het ook mogelijk om bij de werkgever een cursus of opleiding te volgen, waardoor de kosten verminderd worden. Als het wel uit eigen zak betaald moet worden is het nog mogelijk om gebruik te maken van een belastingaftrek.

Een betere baan zoeken

Het zoeken naar een beter betalende baan is een tweede manier om meer geld binnen te halen. Hoewel dit niet altijd even makkelijk is, zijn er manieren om de kans op een betere baan te verhogen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het opdoen van ervaring in een vrijwilligersorganisatie. Als je bijvoorbeeld een leidinggevende functie ambieert, is het van belang om hier ervaring in te hebben. Door in een vrijwilligersorganisatie deel te nemen kan dergelijke ervaring opgedaan worden. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om op te klimmen in vrijwilligerswerk tot een functie die betaald is.

Het verbeteren van je CV

Het verbeteren van het CV kan plaatsvinden door eerder genoemde cursussen of het werken in vrijwilligersorganisaties, maar denk hierbij ook aan het opzetten van eigen bedrijfjes of ondernemingen. Dit hoeft niet grootschalig, het kan ook bijvoorbeeld een ZZP adviesbureau voor computergebruik van ouderen zijn. Het gaat er in dit geval met name om om het CV krachtig te maken; een CV gevuld met verschillende ondernemingen, opleidingen en vrijwilligerswerk straalt ambitie en enthousiasme uit, iets wat werkgevers graag zien.

Geld verdienen naast het werk

Een andere manier om de inkomsten te verhogen is niet door het zoeken van een nieuwe baan, maar door naast de baan extra geld bij te verdienen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door websites te starten op internet en hier de advertentie-inkomsten te innen, maar het kan ook zijn door kleinschalige verkoop van eigen producten of door het verkopen van spullen via marktplaats. Een ander idee is bijvoorbeeld het kopen van oude meubels en deze door te verkopen. Ook het aanbieden van eigen diensten als het opknappen van dergelijke meubels is een mogelijkheid.

Wat kan ik doen om mijn uitgaven te verminderen?

Kostenposten

Wat kan ik doen om mijn uitgaven te verminderen? Dit is de derde vraag die gesteld moet worden om schulden te verminderen. Het verminderen van uitgaven kan door zeer kritisch te kijken naar maandelijks terugkerende kosten zoals:
 • Huur/hypotheek
 • Energiekosten
 • Abonnementen
 • Verzekeringen
 • Kosten auto
 • Overige maandelijkse kosten

Huur, hypotheekkosten en energiekosten verminderen

In sommige gevallen is het verstandig om te verhuizen om maandelijkse kosten omlaag te krijgen, waardoor het aflossen van schulden makkelijk wordt. Dit is geen makkelijke stap, maar zorgt wel voor een grote maandelijkse opbrengst. Het kleiner wonen heeft niet alleen een directe invloed op de maandelijkse huur of hypotheekkosten, echter zorgt het ook voor verminderde uitgaven aan gas, water en licht. Energiekosten kunnen echter ook verlaagd worden zonder te verhuizen, door hier zuinig mee om te springen of door het nemen van zonnepanelen met een subsidieregeling. Dergelijke regelingen worden steeds vaker aangeboden. Ook is het mogelijk om hypotheekkosten te verminderen door over te stappen naar een andere hypotheek. Het is verstandig om dit in overleg met een hypotheekadviseur te doen.

Abonnementen

Daarnaast is het verminderen van abonnementskosten verstandig; kosten als dure telefoonabonnementen, tijdschriftabonnementen of overige abonnementen zijn vaak onnodig. Telefoonkosten kunnen vaak veel lager door te kiezen voor andere abonnementen, zoals sim only pakketten.

Verzekeringen en autokosten

Verzekeringen en autokosten zijn ook belangrijke kostenposten. Verzekeringen kunnen uitgezocht worden, wat is waar verzekerd? Zijn sommige dingen misschien dubbel verzekerd? Worden er goedkopere opties aangeboden op vergelijkingssites op internet? Overstappen van verzekering wordt vaak gratis verzorgd door de nieuwe verzekering. Dit biedt grote mogelijkheden. Ook autokosten zijn vaak een hekel punt. Grote oudere auto's brengen vaak meer kosten met zich mee dan op het eerste oog het geval lijkt. Vaak verbruiken dergelijke auto's niet alleen veel brandstof, maar kosten ze ook nog eens veel in wegenbelasting en verzekering. In een dergelijk geval is het wellicht verstandig om te kijken naar kleinere en zuinigere auto's.

Welke schulden hebben de grootste prioriteit bij het aflossen

Prioriteitsfactoren

Als er mogelijkheden zijn geschapen om schulden te gaan aflossen, is het belangrijk om te weten welke schulden de grootste prioriteit hebben bij het aflossen van schulden. Dit hangt van een aantal factoren af:
 • Boete bij te laat betalen
 • Rentepercentages
 • Gevolgen bij niet betalen
 • Relatie tot schuldeiser

Boetes en rentepercentages bij schulden

Sommige instanties hanteren een forse boete bij het te laat betalen van een schuld. Zo staat het CJIB er bijvoorbeeld om bekend dat het niet betalen forse gevolgen kan hebben voor de hoogte van het bedrag. Ook andere instanties kunnen een boete heffen bij het niet betalen. Daarom is het van belang om deze boetes in kaart te brengen. Ook rentepercentages spelen een grote rol bij de keuze voor aflossing. Niet iedere schuld heeft een even groot rentepercentage; wellicht is het zelfs mogelijk om naast het versneld aflossen van schulden met een hoge rente deze schulden onder te brengen bij een instantie die minder hoge rentes heft. Creditcardschulden kunnen bijvoorbeeld in veel gevallen het beste overgeheveld worden naar een schuld bij de bank. Bij de laatste is in veel gevallen de rente lager.

Gevolgen bij niet betalen

Ook de gevolgen bij het niet betalen zijn van belang. Bij het niet betalen van bepaalde schulden kan een deurwaarder bijvoorbeeld beslag leggen op eigendommen en bij sommige schulden kan men zelfs in de gevangenis belanden bij het niet betalen!

Relatie tot schuldeiser

De relatie tot de schuldeiser speelt ook een rol. Als er een nauwere of betere relatie tot de schuldeiser is, kan vaak in onderling overleg een bepaalde regeling afgesproken worden. Als de schulden bijvoorbeeld bij familie zijn, kunnen hier afspraken mee gemaakt worden. Ook grotere instanties zijn vaak niet te beroerd om betalingsregelingen te treffen, maar hiervoor moet het initiatief vaak wel van de schuldenaar uit komen. Uiteindelijk is het ook voor schuldeisers van belang dat schulden betaald kunnen worden, omdat ze anders meer geld verliezen.

Conclusie

Het is van groot belang om te weten welke schulden het eerst betaald dienen te worden, dan heeft het aflossen van de schulden het grootste effect. Tevens is het verstandig om toch, ondanks geldproblemen, te investeren in het eigen verdienpotentieel. Dit kan door te kijken naar de goedkoopste cursus of opleiding, met het grootste effect. Tevens kan geïnvesteerd worden in het eigen verdienpotentieel door meer te werken, een betere baan te nemen, extra werk ernaast te doen of het eigen CV te verbeteren door werkervaring als vrijwilliger op te doen. Bezuinigen op huidige uitgaven heeft ook een groot effect op de mogelijkheden om sneller af te lossen. Met name maandelijks terugkomende kosten kunnen goed verlaagd worden, maar ook kosten als boodschappen en roken spelen een grote rol!
© 2015 - 2024 Polkozic, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schulden aflossen met een betaalplanSchulden aflossen met een betaalplanOm schulden effectief te lijf te gaan, kan een betaalplan helpen bij het volledig oplossen van schulden. Een betaalplan…
Schulden aflossen? Zeven tips om jou te helpenSchulden aflossen? Zeven tips om jou te helpenHet aflossen van schulden is voor veel mensen een dagelijks probleem. Zij gaan er vanuit dat zij hun hele leven blijven…
Geldproblemen? Schulden aflossen doe je zo!Geldproblemen? Schulden aflossen doe je zo!Iedereen kan uit de geldproblemen komen. Schulden aflossen is voor steeds meer mensen een dagelijks probleem. Zit jij in…
Schulden aflossen met een lening: Hoe doe je dat?Wanneer je schulden hebt, die je wilt afbetalen, kan het zinvol zijn om dat te doen door het afsluiten van een nieuwe le…

Lage olieprijs: oorzaken, voordelen en nadelenLage olieprijs: oorzaken, voordelen en nadelenDe olieprijs is een belangrijke waardemeter voor de economie. De prijs van ruwe olie kan de wereldeconomie sterk beïnvlo…
Wachtlijst sociale woning en de Vlaamse huurpremieWachtlijst sociale woning en de Vlaamse huurpremieWie een laag inkomen heeft, kan in Vlaanderen een sociale woning aanvragen. De overheden in Vlaanderen bouwen anno 2015…
Polkozic (439 artikelen)
Gepubliceerd: 27-11-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.