Inkomensgarantie voor ouderen (België)

Inkomensgarantie voor ouderen (België) Wat is de inkomensgarantie voor ouderen (of IGO) in België en hoeveel bedraagt de inkomensgarantie voor ouderen (2015)? Wie heeft er recht op een inkomensgarantie voor ouderen? Hoe kan je dit vervangingsinkomen aanvragen? Als je een inkomensgarantie voor ouderen ontvangt, kan je ook allerlei andere sociale voordelen aanvragen.

Inhoud


Wat is de inkomensgarantie voor ouderen?

In België bouw je pensioenrechten op door te werken. Hoe meer je werkt, hoe hoger je pensioen zal zijn wanneer je op pensioen kan of moet gaan. Wettelijk ligt die pensioenleeftijd op 67 jaar. Er zijn echter allerlei uitzonderingsregelingen. De pensioenleeftijd verschilt per economische sector en soms zelfs per bedrijf. Als het bedrijf waar je werkt(e) failliet gaat of grote herstructureringen doorvoert, kan je mogelijk ook op vervroegd pensioen. Het bedrag van je pensioen is een afspiegeling van je vroegere inkomen toen je werkte. Hoe hoger het inkomen uit je job is, hoe hoger je pensioen zal zijn. Ambtenaren bij de overheid krijgen meestal een hoger pensioen dan werknemers bij private bedrijven. Voor zelfstandigen is de pensioenregeling heel beperkt.

Veel mensen bouwen echter te weinig pensioenrechten op, bijvoorbeeld omdat ze huismoeder of -vader waren en niet tewerkgesteld, omdat ze vaak van werkgever wisselden, of omdat ze een tijd als ambtenaar werkten, een tijd als werknemer en een tijdje als zelfstandige. Voor iedereen die een beetje gewerkt heeft, maar niet genoeg voor een volwaardig pensioen, is er de IGO-regeling. De IGO geldt dus als een soort minimumpensioen voor ouderen.

De IGO wordt net zoals de pensioenen toegekend en uitbetaald door de Rijksdienst voor Pensioenen of RVP. Zij behandelen je dossier en kijken na op welk pensioen je recht hebt.

Hoeveel bedraagt de inkomensgarantie voor ouderen?

Er bestaan twee verschillende normbedragen voor de inkomensgarantie voor ouderen. In november 2015 bedraagt een IGO-uitkering:
  • € 674,46 (voor iemand die samenwoont met anderen, maakt niet uit met wie)
  • € 1011,70 (voor alleenwonenden)

Deze bedragen zijn geïndexeerd. Dit wilt zeggen dat ze de economische ontwikkeling in België volgen. Als de prijzen van veel producten stijgen (inflatie), kunnen de bedragen van uitkeringen stijgen. Als de prijzen van producten in België dalen, kunnen ook de IGO-bedragen dalen.

Wie heeft er recht op de inkomensgarantie voor ouderen?

Om recht te kunnen hebben op een inkomensgarantie voor ouderen of IGO, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Volgens de wetgeving in november 2015 moet je:
 • 65 jaar of ouder zijn
 • Belg of burger van bepaalde Europese landen (Europese economische gemeenschap) zijn
 • Buitenlander zijn, maar je hebt:
  • Statuut van langdurig ingezetene in België of andere Europese lidstaat
  • Een loopbaan in België van minstens 1 jaar (312 dagen voltijds gewerkt)
 • Het statuut van vluchteling hebben
 • Het statuut van staatloze hebben
 • Je hoofdverblijfplaats in België hebben (je verblijft bijvoorbeeld geen 8 maanden per jaar in Spanje)
 • Niet welgesteld zijn (niet veel spaargeld, geen huizen en ander onroerend goed in je bezit dat je verhuurt

Hoe kan je de inkomensgarantie voor ouderen aanvragen?

Het recht op een inkomensgarantie voor ouderen wordt onderzocht, toegekend en uitbetaald door de rijksdienst voor pensioenen (RVP). De RVP is een van de grootste overheidsdiensten in België. Je kan met deze dienst telefonisch contact opnemen of er meer over te weten komen via de MyPension.be website van de RVP. Met behulp van je identiteitskaart (eID) en een kaartlezer of een token kan je zelf via de computer jouw dossier bij de RVP raadplegen en aanvullen. Ook mensen die nog niet met pensioen zijn kunnen via MyPension hun eigen pensioendossier al raadplegen.

Andere sociale voordelen met IGO

Als je een IGO ontvangt, kan je ook andere rechten aanvragen. Je kan met een IGO bijvoorbeeld reizen met het openbaar vervoer van DeLijn voor maar € 40,- per jaar (bedrag geldig in november 2015). Als je recht hebt op een IGO, heb je ook recht op verhoogde tegemoetkoming. Verhoogde tegemoetkoming wordt je in deze situatie normaal automatisch toegekend. Met je IGO-uitkering heb je bovendien ook recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en gas, kan je beschermde klant worden bij een waterbedrijf en eventueel ook recht hebben op een sociaal tarief voor telefonie.

Verwarring

Gelijkaardig aan de IGO bestaat er in België ook nog het GIB of gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Dit GIB was de voorloper van de huidige IGO-regeling. Er zijn nog steeds heel wat ouderen in België die een GIB ontvangen in plaats van een IGO, omdat dat voor hen meer centen betekent. Anno 2015 worden er echter géén GIB-statuten meer toegekend. Je kan dit recht dus niet meer krijgen. Enkel wie het recht al heeft, en voor wie het meer inkomsten betekent dan de IGO, mag een GIB blijven ontvangen.

Lees verder

© 2015 - 2024 Swah, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aanvulling op uitkering (toeslag bij uitkering)Arbeidsongeschikte of werkloze werknemers kunnen met hun uitkering van de Ziektewet, de WW of de WIA onder het sociaal m…
Mag ik bijverdienen naast de AOW?Mag ik bijverdienen naast de AOW?Naast een WW-uitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering mag u vaak niet ongestraft bijverdienen. Geldt dit ook voo…
Het probleem dat AOW heetBij iedereen wel bekend, de AOW, en de moeilijkheden rondom deze kwestie. Maar waarom is het nou zo’n groot probleem? De…
Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?Bij onvrijwillige werkloosheid hebt u onder voorwaarden recht op een WW-uitkering. De hoogte van het bedrag is afhankeli…

Het leefloon (België)Het leefloon (België)Het leefloon is in de Belgische sociale zekerheid de laagst mogelijke uitkering die iemand kan ontvangen van de overheid…
Online betaalde enquêtes invullen: voordelen en nadelenOnline betaalde enquêtes invullen: voordelen en nadelenHet aantal aanbieders van online enquêtes loopt in de tientallen. Sommige websites beloven gouden bergen (tot 5 euro per…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Huskyherz, Pixabay
 • http://www.onprvp.fgov.be/nl/profes/benefits/igo/paginas/default.aspx
 • http://www.onprvp.fgov.be/NL/about/paginas/pensonline.aspx
 • https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/abonnementen/verhoogde-tegemoetkoming-vervoersgarantie.html
 • http://www.seniorennet.be/Pages/Geld_werk/gewaarborgd_inkomen.php
 • http://www.bipt.be/nl/consumenten/faq/89-wie-kan-het-sociale-tarief-genieten
 • http://www.creg.be/nl/soctar.html
Reactie

Peter, 16-05-2018
Ik woon sinds bijna 30 jaar in Azie en heb in die tijd geen sociale bijdrage betaald, wel belastingen op een inkomen als zelfstandige in België. De omstandigheden zijn hier zodanig aan het veranderen dat ik misschien naar België zal moeten terugkeren.
Ik ben nu 60 jaar en mijn vraag is of ik in aanmerking kom voor het igo en op welke leeftijd? Reactie infoteur, 21-05-2018
Als u nog steeds Belg bent en voltijds in Belgie woont, vermoed ik van wel, maar wel pas vanaf 65 jaar.

Ik denk dat u uw vraag best stelt aan de bevoegde administratie, dat kan bijvoorbeeld via info@rvponp.fgov.be of telefonisch via +32 78 15 1765 (betalend!).

https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezondheidszorg/inkomensgarantie-voor-ouderen

Swah (82 artikelen)
Laatste update: 25-11-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.