Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) De WGA of Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten is een onderdeel van de in 2005 ingevoerde Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. In 2014 zijn hierin enkele ingrijpende veranderingen doorgevoerd voor wat betreft de berekening van de hoogte van de premie voor werkgevers. Voor werknemers die recht hebben op deze uitkering is van deze verandering weinig merkbaar. Omdat een WGA uitkering een aanvulling op je inkomen is, hangt de hoogte af van je laatst verdiende loon en arbeidsverleden.

Inhoud


Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

WGA staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en is een onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze is bedoeld voor werknemers die gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn en is erop gericht om ervoor te zorgen dat werknemers zo veel als mogelijk aan het werk blijven. De wet is alleen van toepassing op werknemers die na 2 jaar ziekte voor meer dan 35 maar minder dan 80% arbeidsongeschikt worden verklaard. Afhankelijk van de situatie waarin de werknemer verkeert zijn er drie soorten uitkeringen:
  • Loongerelateerde WGA-uitkering
  • WGA loonaanvullingsuitkering
  • WGA vervolguitkering

Loongerelateerde WGA-uitkering

Deze uitkering is voor mensen die door ziekte nog maar 65% of minder van het loon kunnen verdienen dat ze voor hun ziekte kregen. Voorwaarde is wel dat je in de 36 weken voorafgaand aan het begin van de ziekte ten minste 26 weken gewerkt hebt. Bij de berekening van de hoogte van de uitkering wordt rekening gehouden met je arbeidsverleden (de jaren vanaf 1998 waarin je over ten minste 52 kalenderdagen loon ontving).

WGA loonaanvullingsuitkering

Een loonaanvullingsuitkering kan worden uitgekeerd in het geval dat je nog ten minste 50% van het loon verdient dat je volgens het UWV zou moeten kunnen verdienen terwijl je tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt bent verklaard.

WGA vervolguitkering

Een vervolguitkering is bestemd voor mensen die tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt verklaard zijn, maar minder dan 50% verdienen van het salaris dat ze volgens het UWV zouden moeten kunnen verdienen.

Veranderingen in de WGA in 2014

In 2014 veranderden een aantal zaken met betrekking tot de WGA ingrijpend. Deze veranderingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de betaling van premie door werkgevers. Bedrijven ontvingen hierover eind december 2013 een brief van de Rijksoverheid, welke naast de WGA ook betrekking heeft op de Ziektewet. Allereerst veranderde daarmee de gedifferentieerde premie WGA per 1 januari 2014 van naam in gedifferentieerde premie Whk. De afkorting Whk staat voor Werkhervattingskas. Voor de naamsverandering is gekozen omdat hierin nu tevens premies voor flexwerkers worden meegenomen. De premie omvat dan een premiedeel WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex. Het eerstgenoemde premiedeel staat gelijk aan wat tot 2013 de gedifferentieerde premie WGA was.

Kleine bedrijven met 1 t/m 25 werknemers betaalden tot 2013 een doorsnee premie die gold voor de hele branche (voorheen betekende dit een gedifferentieerde premie WGA met een minimumpercentage van 0,47% en een maximumpercentage van 1,56%). In het systeem zoals dit geldt sinds 2014 gaan grote bedrijven met tussen de 10 en 100 werknemers gedeeltelijk worden afgerekend op de re-integratiekosten van werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden terwijl ze bij hen in dienst waren. Bij bedrijven met meer dan 100 werknemers wordt de hoogte van de premie volledig vastgesteld aan de hand van dit 'schadeverleden' (voorheen gold een gedifferentieerde premie WGA met een minimumpercentage van 0,13% en een maximumpercentage van 2,08%). Het systeem is dus toegegaan naar een berekening waarbij 'de vervuiler betaalt' in plaats van een premie op basis van een landelijk gemiddelde met een beperkte differentiatie. Waar voorheen de cijfers met betrekking tot ex-werknemers met flexibele contracten (flex-werkers) niet werden meegerekend, is dit sinds 2014 dus wel het geval.
© 2013 - 2024 Dessal, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Uitkeringen 2020: IVA, WIA en WGA 2020Uitkeringen 2020: IVA, WIA en WGA 2020Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid kunt u in 2019 en 2020 voor twee regelingen in aanmerking komen. Twee uitkeringen st…
Levensverzekering, de meest gestelde vragenEen levensverzekering is een verzamelnaam van verzekeringen waarbij de premie en de uitkering verband houden met het in…
Gevaren van overlijdensrisicoverzekeringAls u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, zijn er een aantal risico’s op verlies van het ingelegde kapitaal.

De 3V voucher van VisaDe 3V voucher van VisaDe 3V voucher is een variant op de welbekende 3V creditcard. Er zijn toch wel enkele duidelijke verschillen te vinden tu…
Solden 2020 - 2021: Wanneer begint de uitverkoop van België?Solden 2020 - 2021: Wanneer begint de uitverkoop van België?Een groot gedeelte van het inkomen in een gezin wordt uitgegeven aan kleding. Het kopen van kleding en schoenen zorgt da…
Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid
  • UWV
  • De Telegraaf premium (23 december 2013)
Dessal (1.118 artikelen)
Laatste update: 27-02-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.