Uitkeringen 2020: IVA, WIA en WGA 2020

Uitkeringen 2020: IVA, WIA en WGA 2020 Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid kunt u in 2019 en 2020 voor twee regelingen in aanmerking komen. Twee uitkeringen staan centraal, de Inkomens Verzekering Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten, IVA, en de Werkhervattingsregeling Voor gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de WGA. Beide uitkeringen hangen met elkaar samen en kunnen een behoorlijke financiële ondersteuning betekenen voor wie er recht op heeft. Beide regelingen onder de WIA. Hoe hoog zijn de bedragen en wat zijn de voorwaarden voor deze uitkeringen? De premies voor de Werkhervattingskas Whk. blijven in 2019 gelijk, met uitzondering van de maximale premie grote bedrijven voor de Ziektewet-flex.

Hoogte van de WIA uitkering

De Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, WIA, kent twee verschillende regelingen voor wie tenminste 35% arbeidsongeschikt is, namelijk de IVA en de WGA. Welke regeling voor u geldt hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. U komt hiervoor mogelijk in aanmerking als het gezinsinkomen anders onder het sociaal minimum terecht komt.

De IVA

U hebt in beginsel recht op de IVA uitkering als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent IVA als en er een kleine kans is dat u herstelt. Onder volledig arbeidsongeschikt wordt verstaan 80% of meer arbeidsongeschikt. In beginsel, want het UWV beoordeelt of iemand daadwerkelijk duurzaam arbeidsongeschikt is, dat wil zeggen herstel op korte termijn uitgesloten is en de kans op herstel op de wat langere termijn klein geacht wordt. U kunt tot uw AOW-leeftijd een IVA-uitkering krijgen.

De uitkering en IVA-hiaat

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd. De IVA uitkering bedraagt 75% van het IVA maandloon dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Dit is het jaarloon gedeeld door 261 en maal 21,75 dagen. Als u meer verdiende dan het maximum aan dagloon, wordt van het maximum uitgegaan. Per 1 juli 2019 is dit 216,90 euro bruto inclusief vakantietoeslag bedraagt. Het maximale maandloon is dan 21,75 maal € 216,90. Dit is gelijk aan € 4.717,58. De uitkering is dus maximaal € 3.538 (juli 2019) per maand. Wie dus bijvoorbeeld € 300 per dag verdient en dus meer dan het maximum, krijgt niet 75% over € 6.525 euro, maar 75% van € 4.717,58. Dit is 3.538,19 euro. Deze uitkering van € 3.538 is dus nog maar gelijk aan 54% van het maandloon dat u verdiende. Overigens kan dit nog worden aangevuld, als men daarvoor verzekerd is via IVA-excedent verzekering. Bovendien is het goed om te weten dat de uitkering maximaal kan duren totdat u recht hebt op AOW oud bent. Wanneer tussentijds de arbeidsgeschiktheid verbetert, zal de IVA uitkering worden omgezet in een WGA uitkering.

maximum dagloon 2018 en 2019

Loon20182019
Maximumdagloon€ 211,42 per dag € 216,90 per dag
Maximummaandloon€ 4.598,39 per maand€ 4.717,58 per maand

WGA

Voor WGA-uitkering, de Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten komt u in aanmerking, als u meer dan 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt bent of meer dan 80% arbeidsongeschikt bent maar niet duurzaam. Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn met een loonverlies van meer dan 80%, maar die waarschijnlijk voldoende zullen herstellen, vallen onder de WGA. De uitkering bestaat uit drie onderdelen:
  1. Een loongerelateerde uitkering lgu.
  2. Een loonaanvulling lau.
  3. Een WGA vervolguitkering vvu.

De loon gerelateerde uitkering lgu

Voor de loon gerelateerde uitkering kunt u in aanmerking komen, als u nu niet meer werkt en 26 weken of langer gewerkt hebt in de 36 maanden voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid. De eerste twee maanden geldt een uitkering van 75%. Deze uitkering wordt op een vergelijkbare manier berekend als de IVA uitkering. Het maximale dagloon is € 211,42 en dit 21,75 dagen per maand. Hierna is uitkering nog maar 70% van het verschil tussen het laatstverdiende loon en het minimumloon. Omdat met een maximale vergoeding wordt gewerkt, kan er een hiaat ontstaan met. Om dit het WGA hiaat te beperken kan een WGA excedent verzekering worden afgesloten. De uiteindelijke duur van de uitkering is mede afhankelijk van de duur van uw arbeidsverleden:

Hoogte WGA en arbeidsverleden:

ArbeidsverledenDuur uitkering
1 jaar tot en met 3 jaar3 maanden
4 jaar4 maanden
5 jaar5 maanden
38 jaar tot en met 40 jaar38 maanden

De loon aanvulling

Wie na de loon gerelateerde uitkering minimaal 50% van de resterende verdiencapaciteit verdient, heeft recht op een loon aanvulling van 70% van het verschil tussen het oude loon en het loon bij volledige benutting van de resterende verdiencapaciteit. Dit loon is, zoals eerder aangegeven, wel gemaximaliseerd.

WGA vervolguitkering

Wie na de loon gerelateerde uitkering niet of minder dan 50% van de verdiencapaciteit verdient, heeft recht op een vervolguitkering. Deze hoogte van deze uitkering is een bepaald percentage van het minimumloon. Dit percentage is afhankelijk van de arbeidsongeschiktheid klasse waar men in zit en dus bijna altijd lager dan de loon gerelateerde uitkering. Als het gezinsinkomen lager is dan het sociale minimum, is nog een toeslag van UWV mogelijk. Daarbij wordt wel rekening gehouden met het eventuele inkomen van de partner:

Hoogte vervolguitkering WGA:
ArbeidsongeschiktheidspercentageHoogte uitkering
35 tot en met 44%28% van het wettelijk minimumloon
45 tot en met 54%35% van het wettelijk minimumloon
55 tot en met 64%42% van het wettelijk minimumloon
65 tot en met 79%50,75% van het wettelijk minimumloon
80% of meer70% van het wettelijk minimumloon

WIA-excedent is gelijk aan het maximaal dagloon minus salaris

Er is een verzekeringspolis voor werknemers met een hoger inkomen om te voorkomen dat ze een WIA-hiaat of WIA-gat krijgen. Daarmee is het bedrag boven de WIA-grens, het excedent, voor 70 % verzekerd. Deze polis kan individueel, maar ook collectief worden afgesloten.

Maximaal dagloon (premieloon) 2019, 2020 en 2021:
  • 2021: € 58.311 ;
  • 2020: € 57.232;
  • 2019: € 55.927.

Premies Werkhervattingskas 2019 en 2020

De nieuwe gedifferentieerde premie Werkhervattingskas Whk bestaat in 2019 en 2020 uit twee premies (de WGA-Vast en de WGA-FLex uit 2016 zijn samen gevoegd):

Premies 2019:
Soort premieMinimale premie Maximale premie
WGA0,18%3%
ZW-flex 0,1%1,72%

Premies 2020:
Soort premieMinimale premie Maximale premie
WGA0,19%3,04%
ZW-flex 0,13%2,08%

In het algemeen dus hogere premies in 2020 dan in 2019. Verder heeft het kabinet Rutte 3 zich voorgenomen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Dat is overigens niet vrijblijvend. In het regeerakkoord staat daarover dat bij het schattingsbesluit scherper zal worden gekeken worden naar geschikt werk bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Slot

Meestal is bij arbeidsongeschiktheid niet een uitkering van 75 % van het laatst verdiende loon haalbaar en ontstaat een WIA hiaat. Daarvoor kunt u zich verzekeren.

Lees verder

© 2008 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Arbeidsverleden berekenen en WW (2019, 2020, 2021)Arbeidsverleden berekenen en WW (2019, 2020, 2021)Uw arbeidsverleden is van groot belang voor de berekening van uw recht op de maximale duur van een WW-uitkering na ontsl…
De hoogte van de WW-uitkering berekenenDe hoogte van de WW-uitkering berekenenWerknemers die aan bepaalde eisen voldoen, hebben recht op een WW-uitkering voor een bepaalde periode. De hoogte van de…
WW-uitkering, de meest gestelde vragen?De duur en de hoogte van uw ww-uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden en het salaris. Indien u recht hebt op ee…
Wanneer kan men het recht op WW geldend makenTegenwoordig ziet men steeds vaker dat mensen in de WW terecht komen. Men kan wel een recht op een WW-uitkering hebben,…

Verkeersboetes 2020, bekeuringen rood - snelheidsovertredingVerkeersboetes 2020, bekeuringen rood - snelheidsovertredingVerkeersboetes in 2020, door rood licht rijden, bekeuringen voor de auto en gebreken aan de auto kosten u veel geld. In…
Wat is microkrediet?Microkrediet is een vorm van ontwikkelingshulp. Door kleine leningen kunt u investeren in ontwikkelingslanden.
Reacties

Maaaike, 16-08-2020
Goedenavond,

Ik heb een wellicht aparte vraag. Heb sinds kort IVA toegewezen gekregen. Ben echter zeer verbonden met mijn werk. Ik wil het nog niet loslaten. Of ik kan het nog niet loslaten. Nu wil men mij waarschijnlijk ontslaan. Omdat dit ook voor de werknemer wenselijk is vanwege transitievergoeding en uitbetalen van vakantie dagen. Maar ik wil liever een slapend dienstverband. Nu zitten daar negatieve gevolgen aan voor de werkgever. Zoals het oplopen van de transitievergoeding en het afspiegelingsbeginsel bij reorganisaties. Zitten hier nog meer nadelen aan voor de werkgever die ik niet overzie? Hoe zouden die nadelen ondervangen kunnen worden? Kan ik bv vrijwillig afstand doen van deze rechten?
Wat zijn de nadelige gevolgen voor mij als werknemer behalve het niet uitbetaald krijgen van de vakantiedagen en de transitievergoeding?

Heel veel dank alvast voor uw reactie!

Mvg Maaaike Reactie infoteur, 23-08-2020
Goedenavond Maaaike,
1. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen tijdens een (slapend) dienstverband worden afgekocht (schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer). Een werknemer kan ook de wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen opnemen (worden dan gewoon uitbetaald).
2. De transitievergoeding loopt door tot 104 weken arbeidsongeschiktheid.
3. Ook wetgever en Hoge Raad zien liever geen slapende dienstverbanden omdat dit nadelig kan zijn voor een werknemer. Maar verboden is het niet, ook dit vergt dan een overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Waarom zou u van al uw rechten afstand doen, probeer er bijvoorbeeld in de onderhandeling het maximale uit te halen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

An, 26-02-2020
Beste zeemeeuw, ik ben al jaren volledig afgekeurd en heb een WIA IVA uitkering.
Nu ben ik bijna 55jaar en ik heb altijd vanaf mijn 18e gewerkt. Later ben ik manager middenkader geworden en ben ik in de problemen geraakt en bleek dat ik met ernstige PTSS worstel. Met deze problematiek was er geen werkgever die mij nog wilde en omdat ik niet van opgeven hou ben ik toen 2 jaar voor mezelf begonnen maar ook dat was geen succes. Ik ben toen weer gaan werken maar na een jaar en wederom enkele werkgevers bleek dat het niet meer ging en dus kwam ik in de ziektewet etc. Nu dus al weer een paar jaar WIA IVA maar door die 2 jaar als zelfstandige ligt mijn uitkering onder het minimum, nog net geen 800 euro in de maand. Ik kan een aanvulling krijgen tot het sociaal minimum maar ik stond na mijn scheiding ingeschreven bij mijn ouders en ook daar heeft de overheid een stokje voor gestoken dus weg aanvulling. Nu ben ik een webwinkeltje begonnen en nadat ik aangaf te verwachten een omzet van 5000euro per jaar te gaan draaien werd ik meteen gekort op mijn uitkering terwijl ik al onder het minimum zit! Ik heb dat met een bezwaar terug kunnen draaien want ik had nog geen cent winst gemaakt en had na die korting niet eens genoeg geld meer om mijn vaste lasten te betalen. Nu vraag ik me af hoe ze mij al kunnen gaan korten terwijl ik niet eens het minimum heb. Mag ik dat niet eens met wat inkomen uit een webwinkeltje aanvullen tot het sociaal minimum? Ik ben ook bij het UWV geweest om te laten weten wat ik met een webwinkel van plan was en of ze me konden helpen maar met mijn verleden zien ze me blijkbaar als een hopeloos geval en was er dus geen hulp voor mij van uit het UWV om te starten. Dat om aan te geven wat mijn status van arbeidsongeschiktheid daar is. Reactie infoteur, 01-03-2020
Beste An,
De uitereringsinstantie kijkt naar uw jaarinkomen. Raar is het dat men de omzet gelijk heeft geschakeld aan inkomen, want daar moeten de kosten natuurlijk nog af en onduidelijk is of u de omzet gaat halen. Maak bezwaar tegen de korting als u inmiddels denkt de omzet niet te gaan halen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ans, 19-02-2020
Beste zeemeeuw,

Mijn man heeft een wga tot juni 2020. Hij heeft zich in 2016 ziekgemeld. Hij is 56 jaar en heeft 18 jaar voor dezelfde werkgever gewerkt. Hij heeft op dit moment nog steeds psychische en lichamelijke problemen/klachten. Nu is mijn vraag hoe groot is de kans dat hij wordt opgeroepen en hoelang van tevoren krijg je een oproep. Ik zit hier helemaal in de stress. Reactie infoteur, 22-02-2020
Beste Ans,
Meestal krijgt u drie maanden voor het aflopen van een uitkering (LGU, LAU) een brief over de vervolguitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlo, 03-02-2020
Beste zeemeeuw,
Ik blijf wat worstelen met het geheel ( ondanks u heldere uitleg )
Ik heb een loonaanvullende uitkering en daarnaast werk ik 25 uur p/w 22.5 uitbetaling rest opbouw adv.Nu wil men mij op advies van mijn specialist gaan afkeuren ivm met geen verbetering nu niet en op termijn ook niet. Dus een IVA uitkering. Nu wil ik zelf graag nog een klein beetje blijven werken gewoon een paar uurtjes per week. Ik verdien nu met deze uren 1926 euro bruto. Ik lees bij de IVA uitkering dit: men mag werken wel met die verstande dat men meer dan 20% van je inkomen verdient en dit een jaar lang men wordt herkeurd. Hoeveel uren of hoeveel mag ik nu nog om daaronder te blijven of moet ik de 20 % gaan berekenen van mijn brutoloon bij nog full-time werk. En nogmaals ik wil gewoon een aantal uurtjes werken ondanks het advies van mijn specialist. want werken loont bij het uwv maar hoeveel om niet te worden herkeurd want dit is totaal geen optie meer voor mij. Alvast weer dank voor uw antwoord Zeemeeuw Reactie infoteur, 08-02-2020
Beste Carlo,
Als u na de afkeuring ook gaat werken terwijl u een IVA-uitkering hebt, moet u dat altijd aan het UWV doorgeven en zij bekijken dan met u of dit tot veranderingen in de uitkering en/of herkeuring leidt. Het is beter om ze vooraf te vragen wat in uw situatie dan nog mag
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jess, 28-01-2020
Beste zeemeeuw, het zit erin dat ik eind dit jaar volledig wordt afgekeurd na 2 jaar ziekte. Het is niet duidelijk of er ooit verbetering gaat komen in mijn zeer zeldzame ziekte. Krijg ik dan een WGA of IVA uitkering? Dan is het ook nog zo dat ik precies in het jaar vóór mijn ziekte van 100% fulltime naar parttime 75% ben gegaan in 2017, dit omdat ik het jaar daarvóór in 2016 een jaar ziek ben geweest nav een zware burnout en nog een heftige aandoening die pas in 2018 aan het licht is gekomen waardoor ik blijkbaar in die tijd dus mede burnout ben geraakt. Na deze heftige periode heb ik besloten parttime gaan werken ivm mijn gezondheid, terug naar 32 uur. Nu zal ik dus afgekeurd gaan worden ivm de nieuwe recente ziekte. Nu lees ik dat de uitkering berekend wordt nav het laatstverdiende loon vóór ziekte, dit is dus precies over het jaar dat ik besloot minder te werken door aanhoudende gezondheidsklachten uit 2016. Ik heb altijd fulltime gewerkt tot 2017 (12 jaar lang) hierna dus 1 jaar parttime met bruto 2400 euro ipv 3000 bij fulltime. Wat kan ik verwachten qua uitkering? Kan ik evt nog aanvulling krijgen omdat ik reeds eerder ziek ben geweest en er later nog een aantoonbare aandoening is geconstateerd waardoor ik eerder al besloot om minder te gaan werken? Al was het op moment van deze beslissing om minder te werken nog niet duidelijk dat er nóg iets anders ten grondslag heeft gelegen maar ik destijds al aanvoelde en mezelf genoodzaakt voelde minder te gaan werken. Dit was dus een goede keuze maar heeft nu wel gevolgen? Alvast bedankt voor uw reactie. Mvg Reactie infoteur, 02-02-2020
Beste Jess,
De IVA krijgt u als u niet of bijna niet meer kunt werken en de WGA als u nu of in de toekomst nog wel (deels) kunt werken. Bij de IVA wordt gekeken naar het loon 1 jaar voor uw ziekte, bij de WGA wordt bij de loongerelateerde uitkering ook nog rekening gehouden met uw arbeidsverleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlo, 21-01-2020
Beste,
Na al weer lange tijd wegens ziekte thuis te zitten, ( heb trouwens een lau-uitkering) werk 25 uur per week. Is nu het voorstel vanwege mijn gezondheid om terug te gaan naar 10 pw wat voor uitkering wordt dit dan is dit een iva uitkering plus nog werken? en word ik op termijn dan herkeurd of er nog meer gewerkt kan worden.
Alvast weer dank voor u antwoord Reactie infoteur, 26-01-2020
Beste Carlo,
Wat u u nu aan loongerelateerde uitkering krijgt zal bij minder werken opnieuw worden berekend. Als uw gezondheid na de nieuwe beschikking niet verandert, zal er waarschijnlijk geen herbeoordeling meer zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlijn, 14-01-2020
Beste Zeemeeuw,
Ik ontvang nog een oude WAO uitkering, aanvullend krijg ik een kleine uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering via het werk afgesloten (Loyalis) en een stukje arbeidsongeschiktheidspensioen via het ABP. Weet u of een verhoging van mijn WAO uitkering door de stijging van de minimumlonen van invloed is op de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen?
Een tweede vraag is het volgende, in de WAO mag je wat bijverdienen zonder gekort te worden, ik kan voor een bedrijf een nieuwsbrief maken tegen een kleine vergoeding, voor het UWV heeft dit geen invloed, zou dit voor het arbeidsongeschiktheidspensioen van invloed zijn?

Alvast bedankt voor de antwoorden, ik lees altijd graag mee en heb al heel veel informatie gekregen via uw artikelen. Reactie infoteur, 20-01-2020
Beste Carlijn,
De hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen van het ABP is onder andere gebaseerd op het WIA-dagloon van UWV en dat is met het minimumloon gestegen. De stijging werkt dus ook door naar uw arbeidsongeschiktheidspensioen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nathalie, 30-12-2019
Beste meneer, mevrouw Zeemeeuw,

Per 1 januari 2020 krijg ik een wia uitkering.

De verzekeringsarts heeft aangegeven dat ik 5 x 4 uur kan werken per week.

De arbeidsdeskundige kon geen passend werk vinden, waarmee ik mijn oude loon kon verdienen dus krijg ik hem voorlopig 100 % met daarbij de afspraak te reïntegreren.

Ik ben het niet eens met de beslissing van de verzekeringsarts, hij heeft mij tijdens het gesprek niets gevraagd over mijn beperkingen of wat er precies met mij aan de hand is. Uiteindelijk kreeg ik een verslag waaraan ik kon aflezen dat hij mijn beperkingen geheel zelf heeft ingevuld.
Mijn doel is weer aan het werk te gaan, maar ik weet niet in hoeverre zijn beslissing van invloed gaat zijn op het reïntegreren.
De arbeidsdeskundige begreep er veel meer van terwijl ik deze alleen gesproken heb om zijn beslissing telefonisch te horen.

Moet ik nu wel of niet een bezwaar maken op het verslag van de verzekeringsarts?
Voor nu is voor mij de uitslag positief, maar kan het gevolgen hebben voor de toekomst.

Als vb. hij schrijft dat ik deel kan nemen in druk verkeer. Als hij mijn medische dossier goed gelezen had en mij vragen had gesteld, dan had hij kunnen weten dat dit mij uiteindelijk weer ziek zal maken.
Nogmaals ik wil weer aan het werk en weet ook dat ik dit kan, maar wel met een goede balans tussen mentaal en fysiek.

Hoor graag van u of ik mij er druk om moet maken of dat ik het zo kan laten.

Vriendelijke groet,

Nathalie Reactie infoteur, 05-01-2020
Beste Nathalie,
Dit is lastig, omdat de beoordeling nu voor u positief uitpakt. Wat u zou kunnen doen is de beoordeling zo laten (het is de beoordeling van de arts, niet uw visie) en als zich in de toekomst een probleem voordoet doordat men u juist aan het werk wil zetten in een druk werkverkeer, dan aan te geven dat dat werk volgens u niet bij u past. Dat leidt dan mogelijk tot een herkeuring, maar dat ziet u dan wel weer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 22-12-2019
22-12-2010 Hallo mijn vraag: ik krijg 2142 brutoloon van iva-uitkering, exclusief vakantiegeld. Wat houd ik in de maand over? Reactie infoteur, 23-12-2019
Beste Jolanda,
Dat zal ongeveer 1.600 euro netto zijn in 2020.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 20-12-2019
Beste,

Ik zit al vanaf 2010 in de wia (wga) 80% -100% met de max dagloon. Nu wordt er telkens gezegd er is een kleine kans op herstel. Maar nu zijn we bijna 10 jaar verder en de situatie is nog hetzelfde als toen, of zelfs iets slechter. Kan ik nu niet naar de iva? En hoe streng zijn de keuringen daarvan? Ben zelf 44 met 10 jaar dezelfde situatie. Uwv doet niet veel, maar kan toch niet tot mijn pensioen zo blijven in de wga?

En mn 2e vraag is. Mag ik eventueel bijverdienen? In de wga zoja hoeveel en hoe is de berekening als ik bv 20 uur gaat werken. Geld dezelfde wet en regels in de iva?

Hoor het graag van u Reactie infoteur, 22-12-2019
Beste Peter,
U kunt maximaal in de WIA blijven tot uw AOW-leeftijd. U mag bijverdienen, maar dan gaat de uitkering omlaag. Het is wel zo dat u er per saldo op vooruit gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlo, 19-12-2019
Beste Zeemeeuw
Bouw ik nog pensioen op als ik (eventueel) volledig word afgekeurd… (.ABP Pensioenfonds) en hoeveel procent is dat dan nog? Reactie infoteur, 20-12-2019
Beste Carlo,
Als u korter dan twee jaar ziek bent, bouwt u in de meeste gevallen gewoon pensioen op. Het ABP heeft heeft bovendien een arbeidsongeschiktheidspensioen als aanvulling op uw uitkering en pensioenopbouw. U kunt hierop recht hebben als uw WIA-uitkering verband houdt met uw dienstverband bij een bij ABP aangesloten werkgever.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornelia Isabella van Breda, 13-12-2019
Hoi ik heb sinds 2013 WIA uitkering, dus 6 jaar bijna 7 jaar. mijn vraag is dan ook hoever gaat de WIA om in de wga te komen ben arbeidsongeschikt verklaard.
ik betaal ook mijn loonheffing vanaf 2013 terwijl ik geen werk heb, dus ook geen loon Reactie infoteur, 22-12-2019
Hoi Cornelia Isabella van Breda,
De WIA-uitkering kan om drie redenen stoppen: u gaat weer meer verdienen, u krijgt recht op AOW of u komt te overlijden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronny Rijksen, 26-11-2019
Ik heb een wia/wga uitkering sinds 2011 en krijg hierop een toeslag van het uwv als aanvulling wat neer komt op 1.635,60 bruto per maand en 1.243,35 euro netto exclusief vakantie toeslag. Ik heb aangegeven bij het UWV dat het minimum bijstandsniveau staat op 1.398,43 netto exclusief vakantietoeslag.?Volgens de UWV medewerker heb ik de juiste toeslag van 1.635,60 bruto per maand. Hoe komt het dan dat ik maar 1.243,35 netto krijg van het UWV ipv de 1.398,43 netto van het minimum bijstandsniveau. Ik kon een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen bij sociale zaken maar ze zei dat ik waarschijnlijk niks zou krijgen omdat ik bruto aan de 1.635,60 per maand kom. Waar zijn dan die 155.08 euro netto per maand naar toe waar ik volgens het minimum bijstandsniveau recht op zou hebben? De UWV medewerkster wist mij hier geen antwoord op te geven!
Dit is van het UWV:
Bruto uitkering
Wet Soort Periode Bedrag Tarief
Toeslagenwet Uitkering 01-10-2019 t/m 31-10-2019 € 247,73 NT groen
WIA Uitkering 01-10-2019 t/m 31-10-2019 € 1.387,87 NT groen
Totaal bruto € 1.635,60
Inhouding
Loonheffing normaal tarief € 392,25 -
Netto uitkering € 1.243,35
Totaal netto € 1.243,35
Dit is de bijstandsnorm:
Brutominimumlonen (exclusief vakantietoeslag) naar leeftijd:
Per maand Per week Per dag
Vanaf 21 jaar € 1.635,60 € 377,45 € 75,49
Participatiewet
Per 1 juli 2019 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto) uitkeringen voor mensen vanaf
21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie:
Gehuwden/samenwonenden
Per maand € 1.398,43
Vakantie-uitkering € 73,60
Totaal € 1.472,03
Dit speelt al meerdere jaren zo dat ik netto minder krijg als de bijstandsnorm en ben daardoor in de WSNP terecht gekomen omdat ik de eigen risico/bijdrages ziekenfonds niet meer kon ophoesten. Inmiddels ben ik 2 maanden schuldenvrij na het 3 jarig traject en de rekeningen van het eigen risico vliegen mij weer om de oren waardoor ik in hetzelfde schuitje dreig te geraken. Door een telefonisch gesprek met de kredietbank werd mij hier op geattendeerd en ben het nu aan het proberen uit te zoeken zonder succes tot nu toe. Hoe kan dit en wat moet ik eraan doen? Reactie infoteur, 28-11-2019
Beste Ronny Rijksen
Het sociaal minimum vanuit de Toeslagenwet voor gehuwden bedraagt per 1 juli 2019 € 1.635,60 bruto. Daarover betaalt u belasting en premies, waardoor u uitkomt op €1.243,35 netto. Wat u tekort komt kunt u aanvragen bij de gemeente (bijstand), niet het UWV.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlo, 12-11-2019
Beste Zeeuwmeeuw dank voor u snelle antwoord echter het is voor mij nog steeds niet duidelijk:
ben gedeeltelijk afgekeurd en werk nog 25 uur p/w dit sinds bijna 4 jaar en heb nu een LAU uitkering
IVA uitkering is 75 procent van je loon voordat je ziek werd… vraag is dat dan 75 procent van het loon van bijna 4 jaargelden toen ik nog full-time werkte?
Alvast weer dank voor u antwoord Reactie infoteur, 16-11-2019
Beste Carlo,
Als u na een beoordeling terecht komt in de IVA-regeling, wordt gekeken naar het maandloon dat u ontving toen u voor het eerst gedeeltelijk bent afgekeurd en recht kreeg op een WGA-uitkering. Dit maandloon wordt elk jaar geïndexeerd. Het UWV beslist of u recht hebt op een IVA-uitkering dan wel een vervolguitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlo, 07-11-2019
Beste,
Ik heb sinds een aantal jaren een loonaanvullende uitkering (LAU ) en tevens ook nog loon uit werken 25 uur p/w echter het gaat qua gezondheid steeds minder en ben bang dat het straks IVA wordt er staat overal dat men 75 procent krijgt van het loon voordat men ziek werd dit zou in mijn geval betekenen dat men kijkt naar mijn loon van 3 jaar geleden? Of 75 procent van mijn laatst verdiende loon maar dit is natuurlijk bruto niet veel want ik werk maar 25 uur dus als men dan daar 75 procent van betaald hou ik bijna niet over? Kan iemand mij hier duidelijkheid in scheppen? Reactie infoteur, 10-11-2019
Beste Carlo,
U hebt een loonaanvullingsuitkering LAU. Dat betekent een uitkering van 70% van het WIA-maandloon minus 70% van uw andere inkomen. Minder via een ander inkomen, betekent een lagere aftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mimi, 07-11-2019
Beste Zeemeeuw,

UWV heeft mij 80/100 afgekeurd. Tot december 2021, daarna wordt het opnieuw bekeken.
Mijn uitkering wordt LGU, een loongerelateerde uitkering van bruto 1895,95 per maand.
Weet u hoeveel dit netto zal zijn?
Ik ga er een paar honderd euro op achteruit, bestaat hier een aanvulling voor?
Onder het sociaal minimum kom ik niet ivm partner.
Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 10-11-2019
Beste Mimi,
Als u een vol jaar de uitkering ontvangt, zal dat netto (2019) ongeveer 1.650 euro zijn (in 2020 een 50 euro meer). Als u in 2019 eerder een ander inkomen had, zal het netto bedrag de komende maanden lager zijn, omdat uw heffingskortingen in 2019 dan al op zijn. U kunt het UWV om een toeslag vragen (Toeslagenwet), maar waarschijnlijk zit u al boven de norm.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Folksje, 28-10-2019
Ik wacht nog (steeds) op een bevestiging van het UWV maar de arbeidsdeskundige heeft aangegeven dat zij het advies van de verzekeringsarts zal volgen (50 % arbeidsongeschikt). Wat betekent dit financieel voor mij en kan/mag ik ook 60 % blijven werken zolang ik dat volhou? Reactie infoteur, 29-10-2019
Beste Folksje,
De uitkering zal dan worden berekend alsof u een verlies aan looncapaciteit hebt van 50% (loongerelateerde uitkering) en wat u meer verdient komt deels in mindering op uw uitkering. Weken is ook dan lonend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joran Dolphijn, 01-10-2019
Hallo,

Ik heb een loongerelateerde wia uitkering mijn bruto loon is 2430, daar hou ik netto ongeveer 1700 euro van over. Ik ga over 2 weken weer 20 uur werken ik ga daarmee zo’n 800 bruto verdienen. Wat ga ik daarmee netto overhouden omdat er 2/3 naar het uwv gaat van mijn extra geld toch of is het 3/4?

Groetjes joran Reactie infoteur, 02-10-2019
Hallo Joran Dolphijn,
Uw inkomen wordt voor 70% van de uitkering afgetrokken, netto gaat u erop vooruit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John Kamphuis, 10-02-2019
Tot 19 okt. 2018 had ik een WIA (loongerelateerd) plus inkomen uit parttime werk. Op bewuste datum ben ik in de ziektewet gegaan i.v.m. hartinfarct en even later (dec. 2018 ) is de beslissing genomen om mij een IVA uitkering van 80 tot 100% te verstrekken. Ik krijg echter ook nog gewoon loondoorbetaling voor de ziekteperiode van 2 jaar tot 19 okt. 2018. Ik ga en mag niet meer werken. De iva uitkering is hoger dan de inkomsten uit werk (ziektewet). Welke berekening wordt hier op losgelaten. Snap dat het niet en en wordt maar als mijn salaris volledig in mindering wordt gebracht op de IVA lijkt mij ook niet terecht want dan heb ik ca. € 400,00 netto inkomen minder per maand dan tijdens de WIA. UWV stuurt mijn IVA naar de werkgever voor verrekening en ik krijg via mijn werkgever uitbetaling. HELP! Reactie infoteur, 12-02-2019
Beste John Kamphuis,
Een IVA-uitkering is altijd minstens 75% van het WIA-maandloon. Het WIA-dagloon staat op de IVA-beschikking, dit maal 21,75 is het WIA-maandloon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob Borgsteede, 25-01-2019
Als je een WGA-loonaanvullingsuitkering ontvangt plus een toeslag i.h.k.v. de Toeslagenwet, bij elkaar € 1.615,81 bruto en netto € 1.230,23. En je bent een echtpaar zonder verdere inkomsten. Ontvang je dan niet minder dan het netto minimumloon ofwel het bijstandsniveau voor een echtpaar? Reactie infoteur, 27-01-2019
Beste Rob Borgsteede,
Het netto bijstandsniveau voor een gehuwd echtpaar bedraagt €1.465,07 per 1 januari 2019. Wellicht is er nog een aanvulling vanuit de gemeente mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 19-12-2018
Geachte,
Na 2 jaar ziektewet kom ik in nu in de iva terecht door beslissing uwv. Nu heeft het uwv mijn nieuwe maandloon berekend adhv het sv loon over 2016. Dit bruto maandloon (75%)is ongeveer gelijk aan mijn gemiddeld netto maandloon over 2016 was.
Bruto berekening uwv adhv sv loon 2016 is 39433,23 omrekening naar maandloon zou dit 3454,12
75% van het maandloon van 3454,12 is dan 2590,59 inclusief vakantiegeld. bruto zonder vakantiegeld wordt het dan 2398,69. destijds netto gemiddeld 2404

Mijn vraag is dan wat hou ik hier netto van over met alle inhoudingen van dien aard.

mvg Peter Reactie infoteur, 21-12-2018
Beste Peter,
Van 2.400 euro bruto houdt u netto ongeveer 1.950 euro over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 05-12-2018
Ik ontvang sinds november een (gedeeltelijke) wga uitkering. Ik werk nog 56%. Als ik in januari een loonsverhoging krijg heeft dat dan invloed op mijn wga-uitkering? Reactie infoteur, 06-12-2018
Beste Anita,
Een loonsverhoging kan van invloed zijn op de hoogte van uw WGA-uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rishi, 30-11-2018
Hallo ik zit al ongeveer 10 jaar in de bijstand met verschillende ziektes… heb ook al een paar keer reïntegratie gehad. nou kreeg ik een brief van de sociale dienst of ik opnieuw een wia aanvraag wil doen… dat zou dus betekenen dat ik 70 procent van het minimumloon zou krijgen dan van voor 2006 dat betekent dat ik dan ook een aanvullende uitkering moet aanvragen en alle rompslomp. Mijn vraag is waarom vraagt de gemeente me nu om wia aan te vragen en wat gebeurt er dan verder. Heb ik daar voordelen bij of nadelen? Reactie infoteur, 05-12-2018
Hallo Rishi,
De WIA loopt via het UWV, na 88 weken ziekte krijgt u standaard een brief van UWV waarin staat dat u de WIA kunt aanvragen. Bij de WIA is een aanvulling mogelijk om een uitkering op bijstandsniveau te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie1987, 24-10-2018
Beste Zeemeeuw,
Over 2 weken gaat mijn WIA WGA loongerelateerd in en dit zal 1.282,38 euro bruto per maand zijn ex. vakantietoeslag. Zou u mij kunnen vertellen wat het nettobedrag dan per maand is? Vakantiegeld wordt jaarlijks in mei uitgekeerd, dus die hoeft niet inbegrepen te worden. Tevens zou ik graag willen weten of ik met het nettobedrag onder het sociaal minimum van alleenstaande 22 jaar en ouder val? Mijn vaste lasten zijn namelijk 1136 euro per maand en ik ben bang dat het financieel gewoon onmogelijk gaat worden.
Met vriendelijke groeten, Marie Reactie infoteur, 25-10-2018
Beste Marie1987,
Later in een jaar zijn de netto bedragen wat lager dan in het begin, omdat de heffingskortingen dan meestal verbruikt zijn ten gunste van het loon in eerdere maanden. Daarom is een precies bedrag nauwelijks aan te geven, maar u kunt denken aan een netto bedrag van 1.100 à 1.200 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nieuwdorp, 01-10-2018
Hallo ik ben vanaf 15 oct 2018 duurzaam in de iva gekomen. Mijn bruto maandloon wordt 2180 eur wat heb ik dan netto per maand straks? Reactie infoteur, 05-10-2018
Hallo Nieuwdorp,
Uw netto loon is ook afhankelijk van wat u de rest van het jaar aan inkomen hebt gehad. Als uw heffingskortingen al verbruikt zijn, houdt u in de laatste maanden van het jaar namelijk netto minder over. Bovendien zijn er verschillende belastingtarieven mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 31-08-2018
Beste Zeemeeuw,
Ik ben afgekeurd tussen de 60 en 70%. Ik werk 25 uur via de WSP. Ik heb een WGA uitkering.
Ik krijg na vele onderzoeken nu de diagnose binnen. Is het mogelijk dat ik blijf werken maar meer afgekeurd wordt en is dat gunstig voor mij. Reactie infoteur, 02-09-2018
Beste Miranda,
Met een hoger afkeuringspercentage kunt u recht hebben op een hogere minimumuitkering. Hebt u daarbij eigen inkomen, dan wordt dat verrekend. Bekeken zou dus moeten worden of u er per saldo op vooruit gaat. Een arts zal zijn eigen oordeel vellen en ook u vragen hoe het gaat en hoeveel u nog werkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evelien, 27-06-2018
Beste Zeemeeuw,

Ik werk bij het Rijk en ben nu door hersenletsel al een jaar ziek (ik werk nu 50%). Ik ben heel erg bang dat ik niet herstel voor de 2 jaar termijn. Ik zou graag willen weten waar ik aan toe ben en wat ik ongeveer netto overhoudt mocht ik onverhoopt ik de wia komen en 50% arbeidsongeschikt ben qua uren. Ik verdien nu 3650 bruto (2450 netto). Ik heb de UWV site al geprobeerd, maar kom er niet uit. Bedankt alvast. Reactie infoteur, 30-06-2018
Beste Evelien,
Na de Ziektewet kunt terecht komen in de WGA. Als u niet werkt bedraagt de WGA-uitkering
de eerste twee maanden 75% van uw WIA-maandloon, daarna 70%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ys, 08-06-2018
Beste,

Ik ben in 2012 volledig afgekeurd 80-100%. Ik kreeg Wia wga(70%). Maar sinds maart 2018 na een herkeuring ben ik Iva afgekeurd omdat er geen kans is op herstel. Omdat de IVA 75% is vraag ik me af of ik recht heb op geld met terug werkende kracht vanaf 2012. Alvast bedankt voor de reactie.

Groeten,
Sel Reactie infoteur, 10-06-2018
Beste Ys,
Waarschijnlijk niet, het UWV zal volhouden dat de WGA op dat moment de beste inschatting was van uw mogelijkheden om weer aan het werk te komen en dat pas per maart 2018 duidelijk werd dat er geen kans op herstel was. Bij een eerdere herkeuring had u eerder IVA ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jb, 15-05-2018
Beste,

In het verleden heb ik in de IVA gezeten. Dankzij een medische ingreep functioneer ik weer optimaal. Ik heb een inkomen dat boven 70K uitkomt. Het maximaal maandbedrag Wia is ongeveer 4600 euro per maand. Mocht ik weer in de IVA terecht komen, dan zal ik hier 75% van ontvangen. Dit komt neer op 3450 euro per maand.

Kunt u mij aangeven op welke bedrag dit netto uitkomt? hartelijk dank. Reactie infoteur, 18-05-2018
Beste Jb,
Wat u netto overhoudt van uw bruto inkomen is natuurlijk ook afhankelijk van uw aftrekposten. Hiervan abstraherend is, als u niet werkt, het netto bedrag circa 2.250 euro per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ali, 09-03-2018
Ik zit nu al 8 jaar bij bijstand uitkering, ik ben bij bedrijfsarts geweest van gemeente, die zeg dat ik nu en toekomst niet kan werken. Ik heb iva of wia of wga gevraagd bij uwv, kreeg ik niet. Wat moet ik nu doen?
met vriendelijke groet, ali Reactie infoteur, 12-03-2018
Beste Ali,
U had al een bijstandsuitkering en hebt nu een aanvraag gedaan voor IVA of WIA. Het UWV is waarschijnlijk van mening dan dan geen aanvullende uitkering nodig is. Ik neem aan dat u de bijstandsuitkering gewoon behoudt. Vraag de gemeente daarnaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees, 06-03-2018
Hoi, Ik heb sinds nov. 2016 een WIA uitkering. In de tussentijd ben ik volledig afgekeurd. (80-100%) Ik krijg nu 70% van mijn laatstverdiende loon. Ik hoorde dat, mits je beperkingen het toelaten, je de resterende 30% eventueel zelf nog mag bijverdienen.

Wat is hiervan de situatie en gevolgen voor de uitkering en/of wat moet ik me hierbij voorstellen.

Met vriendelijke groet,
Cees Reactie infoteur, 08-03-2018
Hoi Cees,
Bij een loongerelateerde uitkering mag u bijverdienen, maar het UWV kort dan voor een deel op uw uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luna, 23-01-2018
Ik heb een vraagje. Ik heb vanaf 2013 een wia uitkering. Nu is die uitkering opeens omgezet naar een wga. Ik ben 60 tot 100% afgekeurd. Wat gaat er nu verder gebeuren. Hoelang blijf ik in de wga, en waarom krijg ik geen iva uitkering? Reactie infoteur, 24-01-2018
Beste Luna,
Een WGA-uitkering is ook een WIA-uitkering. Bij de WGA wordt de mogelijkheid nog opengehouden dat u in de toekomst (deels) kunt werken, met de IVA wordt die kans zeer klein tot nihil geacht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 15-02-2017
Beste Zeemeeuw

U schrijft dat ik na 2 jaar dienstverband recht heb op een transitievergoeding. Maar hoe zit dat dan met die datum van 1 juli 2015 toen die regeling is ingegaan? Kom je ook voor die transitievergoeding in aanmerking als je voor deze datum arbeidsongeschikt geworden bent? Reactie infoteur, 16-02-2017
Beste Rob,
Een transitievergoeding (en daarvoor een ontslagvergoeding) hangt juist samen met het krijgen van ontslag, maar niet met het arbeidsongeschikt raken. Bij arbeidsongeschiktheid is er wellicht een letselschadevergoeding mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 09-02-2017
Ben sinds juni 2013 na 29 jaar vaste dienst bij hetzelfde bedrijf voor 100 % arbeidsongeschikt en zit in de IVA. Nu hoorde ik laatst over de transitievergoeding. Heb ik daar ook recht op of niet en waarom wel/niet? Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Rob,
U hebt recht op een transitievergoeding bij een ontslag na twee jaar dienstverband. Als u door het bedrijf arbeidsongeschikt bent geraakt, hebt u wellicht recht op een letselschadevergoeding:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/52950-letselschade-en-smartengeld-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maik, 26-01-2017
U zegt ''Het WIA-maandloon is het gemiddelde loon, dat u verdiende in het jaar voorafgaande aan het jaar van uw arbeidsongeschiktheid.''

Ik kwam in 2016 in de WW terecht. Tijdens de WW heb ik me ziek gemeld, en kwam ik in de ziektewetuitkering terecht. Daarna kwam ik uiteindelijk in de IVA terecht in 2017. Kortom, in 2016 had ik gewoon een WW / Ziektewetuitkering. Laatste keer dat ik had gewerkt was in 2015 en toen had de UWV beoordeeld dat de gemiddelde loon voor 2015, 2880 euro bruto per maand zou zijn.

Als je het verhaal zo leest, kun je dan nog steeds zeggen dat mijn gemiddelde loon met een IVA uitkering 1800 netto zal worden? Reactie infoteur, 30-01-2017
Beste Maik,
Op hoeveel u in 2017 bruto recht hebt, zou door het UWV (gemeente) bekeken moeten worden. Het spreekt voor zich dat als het bruto bedrag verandert, dat ook zo zal zijn voor het netto bedrag.
Of de gemeente bij de IVA zal kijken naar het laatste jaar dat u heb gewerkt, dus 2015, of naar 2016 toen u nog WW-ziektewet kreeg, kan ik u niet zeggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maik, 24-01-2017
Ik heb een vraagje over de IVA. Mijn bruto maandloon is 2880,-. (Dit is de conclusie nadat de berekening is gemaakt van mijn laatste jaar dat ik heb gewerkt, dus 2 jaar terug, 2015)

75% ervan = 2160,-. Wat zal ik dan ongeveer krijgen per maand netto? Reactie infoteur, 28-01-2017
Beste Maik,
Het WIA-maandloon is het gemiddelde loon, dat u verdiende in het jaar voorafgaande aan het jaar van uw arbeidsongeschiktheid. 2160 euro bruto is bij een uitkering ongeveer 1600 euro netto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renate, 04-01-2017
Hoi,

Ik ben 100% afgekeurd En zal dus een loongerelateerde WGA uitkering krijgen. Nu rekent men met het jaar voor ziekmelding (2014) echter heb ik een forse salarisverhoging ontvangen (functie hield op te bestaan, kreeg een nieuwe functie met meer uren vanaf 1e ziektenmaand). Op de site van UWV staat: wij houden geen rekening met loonsverhogingen die plaatsvinden nadat uw uitkering is ingegaan. Dat betekent volgens mij dat UWV wel rekening zou moeten houden met loonsverhogingen voordat de uitkering ingaat. Daarnaast heb ik door die loonsverhoging ook beduidend meer premie betaald en zou volgens mij als de WIA uitkering geweigerd zou worden en ik een WW uitkering zou moeten aanvragen wel gerekend worden met het veel hogere salaris van 2016.

Ik ga dus zeker bezwaar aantekenen. In hoeverre heb ik kans dat dit ook wordt toegekend? Reactie infoteur, 06-01-2017
Hoi Renate,
Vraag het UWV om een herberekening. Op basis daarvan wordt duidelijk of het UWV een fout maakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 18-12-2016
Ik heb een vraag over mijn iva, ik ben 59 jaar en alleen huishouden en 100 procent afgekeurd nu wil ik weten wat mijn netto uitkering word er sta op mijn brief uw uitkering is 75 %van 1.620,16 is mijn iva maandloon is 1.215,12, bruto per maand incl vakantiegeld, de maandelijkse betaling is 1.125,11 bruto per maand excl vakantiegeld, wat krijg ik nu netto per maand op mijn rekening? groetjes roos Reactie infoteur, 21-12-2016
Beste Roos,
Netto is dat ongeveer 900 euro per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 14-06-2016
Beste Zeemeeuw,
ik ben vanaf af nu in de WIA IVA en mijn bruto uitkering is € 1.958,37 hoeveel hou ik er netto aan over? Heb al gebeld met UWV en de belastingdienst maar niemand kan mij verder helpen! Ik hoop u wel! Alvast bedankt!
Groet, Wilma Reactie infoteur, 14-06-2016
Beste Wilma,
Ik kan alleen een indicatie geven: ongeveer 1400 euro netto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 28-04-2016
Hallo,

Ik krijg met terugwerkende kracht een IVA uitkering, ingaande vanaf 22-08-2015. Mijn bruto uitkering zal €1.361,35 bedragen exclusief vakantiegeld. Kunt u mij vertellen hoeveel netto ik ongeveer zal ontvangen per maand? En hoeveel netto vakantiegeld ik in mei ontvang, gerekend over een heel jaar? En krijg ik rente over de IVA uitkering, omdat het met terugwerkende kracht ingaat?

Alvast bedankt voor uw antwoord! Reactie infoteur, 30-04-2016
Hallo Jo,
Als er geen ander inkomen is, houdt u van bruto €1.361,35 ongeveer netto 1050 euro over. U krijgt geen rente. U bouwt per maand IVA uitkering 8% aan vakantiegeld op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kaan, 06-04-2016
Besten,

ik heb een wia uitkering aangevraagd en ik kom nu in aanmerking voor wga. Ik ben 40% afgekeurd. Ik ben afgekeurd voor gilles de la tourette, een ziekte met ticstoornis. Hierdoor kan ik niet goed functioneren. Nu is mijn vraag: ik krijgt maar 400 eu uitkering. Mijn vrouw werkt niet, dus ik ben de enige kostenverdiener. Als ik solliciteer kan ik toch niet werken, want mijn lichaam werkt niet mee. Mijn inkomen is onder de sociaal minimuum. Hoe kom ik nu aan mijn minimum loon? Werk kan ik zo niet vinden. Moet ik me melden bij de gemeente voor sociaal bijstand, of krijg ik van het uwv een toeslag om aan mijn sociaal minimum te komen? Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Kaan,
U kunt bij het UWV een toeslag aanvragen die aanvult tot het bijstandsniveau:

https://financieel.infonu.nl/geld/169938-toeslag-uwv-omlaag-voor-alleenstaand-woningdeler-in-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Me007, 22-03-2016
Hallo,

Lig in scheiding. Mijn ex woont al elders, scheiding is nog niet rond. Heb een WGA uitkering, heb inmiddels wel extra toeslagen aangevraagd en toegewezen gekregen. Zit ondanks de toeslagen toch nog beneden minimum inkomen. Mijn vakantiegeld wordt hierbij niet ingerekend zo heb ik begrepen. Als ik bij de gemeente aanvulling aanvraag schijnt dat ik solliciteren moet, terwijl ik niet kan werken.

Hoe kan dit? Klopt dit?

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 23-03-2016
Beste Me007,
U kunt een aanvraag doen bij de gemeente en de gemeente kan u (tijdelijk) uitsluiten van de sollicitatieplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 03-02-2016
Geachte hr. zeemeeuw.
ik en mijn partner hebben altijd beide gewerkt, hij fulltime en ik part-time, met het idee dat ik in de toekomst eventueel zou stoppen met werken om zorg te dragen voor de kids. Nu is mijn partner afgekeurd (iva uiterking) maar valt deze onder het minimum en krijgen we dus aanvulling tot bijstandsniveau van de gemeente. Nu ben ik een tijd terug mijn baan verloren en is mijn ww al een tijdje verlopen, op zich geen probleem omdat mijn vriend destijds nog werkte.
Echter is hij nu volledig afgekeurd en zijn inkomen achteruit gegaan. Klopt het dat ik dan nu sollicitatie plichtig ben omdat mijn vriend is afgekeurd en aanvulling krijgt?
Dat lijkt mij vreemd, omdat dit zou betekenen dat als ik al gestopt was met werken vanwege de kinderen, ik nu ineens moet gaan werken omdat mijn vriend is afgekeurd. Ook ontvangt mijn nicht die in dezelfde stad woont voor haar vriend een wia en aanvulling van uit de gemeente, maar zij heeft geen sollicitatie plicht. Hoe zit dit? Want eigenlijk heb ik de uren vrije tijd nodig, om de extra zorg voor hem en de kinderen nu op me te nemen.

Vriendelijke groet Mieke Reactie infoteur, 04-02-2016
Geachte Mieke,
Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, wordt u sollicitatieplichtig, ook al zijn niet alle gemeenten hier even streng in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Uijl, 13-12-2015
Geachte hr. Zeemeeuw,

Ik heb gisteren te horen gekregen dat ik een IVA- uitkering heb gekregen van BRUTO euro 1699,00.(75%)
Terwijl van mijn werkgever " Middin" elke maand, na een jaar ziekte, NETTO 1313,00 (70% exclusief vak. geld)ontvang.
Mijn vragen zijn: Wat ontvang ik dan van het UWV netto? Is de uitkering inclusief vakantiegeld? En wanneer ik minder ontvang, wat ik wel vrees, v/h UWV hoe dat kan?
Met vriendelijke groet,

A.Uijl Reactie infoteur, 14-12-2015
Geachte A. Uijl,
Dat zal netto ongeveer 1240 euro zijn. U krijgt uw vakantiegeld in mei in een keer uitbetaald. Het beste vraagt u het UWV om een specificatie van uw berekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vief, 03-12-2015
Ik ontvang een WIA uitkering met aanvullende bijstand, ik woon samen en heb geen thuiswonende kinderen. Samen hebben we dus een uitkering voor gehuwden op het sociaal minimum. Ons bruto jaarinkomen is echter € 25.804! (2014)
Ik ben geen fiscalist, maar het lijkt me wat aan de hoge kant met een bijstandsuitkering… Bovendien kunnen het UWV en de gemeente me hier ook geen verklaring voor geven. Met dit bruto inkomen hebben we ook geen recht op huurtoeslag meer bijvoorbeeld. Hier iemand die daar iets over kan vertellen? Reactie infoteur, 05-12-2015
Beste Vief,
Als de WIA en bijstand uw enige inkomstenbronnen zijn, is er waarschijnlijk een fout gemaakt bij uw belastingaangifte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vincent, 13-10-2015
Ik krijg €970.93 per maand (x 12 = 11651,16) van UWV. Als ik kijk op de website van me gemeente (Apeldoorn) dan krijgt je een bijstand van € 962,83 (x 13 = 12516,79). Waarom krijg ik op jaarbasis minder van UWV? Dit klopt toch niet in verhouding? Reactie infoteur, 13-10-2015
Beste Vincent,
Is uw bedrag ook inclusief vakantiegeld?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. Beltgens, 19-09-2015
Mijn mna krijgt een loongerelateerde WGA uitkering van €1.370,- bruto p/m. Exclusief vakantiegeld wat houdt hij netto over?
Gr.Nicole Reactie infoteur, 21-09-2015
Beste N. Beltgens,
Dat zal ongeveer €1.050 netto zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cindy, 18-09-2015
Hoi, ik ben voor 55,99% arbeidsongeschikt verklaard. Het moet met terugwerkende kracht van een jaar worden terug berekend en verrekend worden met de bijstand.
Ik heb een VVU uitkering (het laagste in de WIA)
Mijn dagloon zit op 29,11 en krijg daarnaast een toeslag van 23,09.
Wat dus uitkomt op 52,20 per dag (bruto) wat weer uitkomt op 1135,35 bruto per maand.
Als ik dit omreken zit het 10,- netto onder het sociaal minimum. (914,50 netto bij bijstand en 905 netto bij WIA)
Moet ik nu voor dit resterende bedrag naar de gemeente voor aanvulling vanuit de bijstand of moet ik het UWV aanschrijven dat de berekening niet klopt en ik met de toeslag alsnog onder het sociaal minimum uitkom?

Ik ben alleenstaande moeder met een dochter van 3 jaar, die 10,- per maand lijkt niks maar voor mij maakt dat dus echt wel verschil. Reactie infoteur, 20-09-2015
Hoi Cindy,
Het bruto bedrag waarop u recht hebt is € 261,00 per week, € 52,20 per dag. Meer geeft het UWV niet. De aanvulling die u wilt, zult u dan helaas bij de gemeente moeten aanvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 24-06-2015
Hallo ik ben voor 73 % arbeidsongeschikt dat loopt nog een jaar door. Stel dat ik geen werk vind en dan krijg ik heb ik begrepen in een vervolguitkering die is 51% van het minimumloon. Geldt hier dan ook het inkomen van mijn vrouw mee of niet? mvrgr Johan Reactie infoteur, 24-06-2015
Beste Johan,
Bij een vervolguitkering wordt ook gekeken naar het inkomen van uw vrouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Dekker, 09-10-2014
Goedendag,

Als het de netto bijstandsnorm € 1.291,00 is, komt het mij toch als vreemd voor dat de uitkering van mijn partner (WIA) plus van mij (IAOZ) volgens de Gemeente Zaanstad niet hoger uitkomt dan € 1.127,60 netto per maand (excl. vakantiegeld).
Kan iemand mij hierin raad geven?

Dank en groet,
Jaap Dekker Reactie infoteur, 10-08-2019
Goedendag J. Dekker,
De hoogte van de bijstand vindt u terug in het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/119339-hoogte-bijstandsuitkering-2019-januari-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 08-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.