Huis in nalatenschap, gelijk afrekenen met Belastingdienst?

Huis in nalatenschap, gelijk afrekenen met Belastingdienst? Indien u een huis verkrijgt in een nalatenschap, kunt u in de situatie terecht komen dat het huis nog niet verkocht is, maar u moet wel alvast afrekenen met de Belastingdienst. Een huis dat door overlijden overgaat van de huiseigenaar naar de nabestaanden, vertegenwoordigt vaak een hoge waarde. Doordat het huis een onderdeel vormt van de erfenis, moet er afgerekend worden met de Belastingdienst. De verkrijging boven de vrijstelling wordt belast met erfbelasting. De hoogte van de belastingheffing is afhankelijk van de familieband tussen de overledene en de verkrijging en de hoogte van de verkrijging. Erfbelasting wordt geheven over de getaxeerde waarde per overlijdensdatum.

Het bedrag waar het huis voor verkocht gaat worden kan hoger of lager zijn. De vastgestelde waarde per overlijdensdatum is bepalend voor de belastingheffing.

Huis in de nalatenschap verkopen?

Huizen die in de nalatenschap vallen na een overlijden worden vaak verkocht. Indien één van de erfgenamen het huis volledig willen bezitten, moeten de eventuele overige erfgenamen uitgekocht worden. Voor de hoogte van de erfbelasting maakt het niet uit of het huis verkocht gaat worden of de erfgenamen houden het huis aan, er moet afgerekend worden.

Onenigheid over wat te doen met het huis in de nalatenschap

Bij de verdeling van erfenissen ontstaan er vaak onenigheden tussen de erfgenamen. Bij een koophuis in de nalatenschap is de kans hierop nog groter. Dit komt doordat de belangen van de rechthebbenden ook groter zijn. Op korte termijn moet er een beslissing worden genomen over het huis, want de nabestaanden hebben niet alleen het huis geërfd, maar ze moeten ook de lasten uit de woning dragen. Indien de erfgenamen een geschil hebben waar ze niet uitkomen, kunnen ze het voorleggen aan een onpartijdige derde. Een andere optie is op één of meerdere erfgenamen uit te kopen.

Wanneer moet er erfbelasting betaald worden over de waarde van het huis

De aanslag voor de erfbelasting komt meestal pas na maanden nadat de aangifte is ingevuld. Zodra de Belastingdienst een aanslag heeft verstuurd, hebben de erfgenamen nog maar zes weken om de rekening ook daadwerkelijk te betalen. In het geval het huis nog niet verkocht is, kan het gebeuren dat het geldbedrag niet beschikbaar is. De erfgenamen doen er in dat soort gevallen verstandig aan om na ontvangst van de aanslag direct contact op te nemen met de Belastingdienst om een betalingsregeling af te spreken, of om uitstel aan te vragen. De rekening onbetaald laten is geen verstandige optie.

Hoeveel erfbelasting moet er worden voldaan?

Zoals eerder aangegeven is dat van meerdere factoren afhankelijk. Voor kinderen van de erflater bedraagt de heffing maximaal 20 procent. Voor kleinkinderen ligt de belastingdruk 80 procent hoger, namelijk op maximaal 36 procent. Voor overige verkrijgers kan de heffing oplopen tot 40 procent. Ook voor de vrijstelling is de hoogte afhankelijk van de mate waarin de ontvanger afstamt van de overledene. Voor kinderen en kleinkinderen geldt een vrijstelling van 19.114 (2012), voor ouders van de overledene bedraagt de vrijstelling 57.342.
© 2012 - 2020 Esmee, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Erfgenamen gedupeerd door dalende huizenprijzenErfgenamen gedupeerd door dalende huizenprijzenBij iemands overlijden gaan de bezittingen over op de erfgenamen. Een eigen huis kan een groot deel uitmaken van een nal…
Erfenis regelen, regel uw testamentErfenis regelen, regel uw testamentZonder testament wordt uw nalatenschap volgens de wet verdeeld. Met testament regelt u de verdeling van uw erfenis en wi…
Huis erven  Wat zijn de gevaren?Huis erven Wat zijn de gevaren?Een huis erven hoeft niet altijd te betekenen dat je er financieel beter van wordt. Je krijgt naast het huis namelijk oo…
Hebben de kinderen recht op hun deel van de erfenis?Bij overlijden gaan de eigendommen en de schulden nagelaten worden via het wettelijk erfrecht, of op basis van een testa…

Een bankrekening in Luxemburg openenEen bankrekening in Luxemburg openenLuxemburg gold sinds jaar en dag als het Mekka voor buitenlandse belastingbetalers die vluchtten voor de fiscus. De keuz…
Onterechte angst voor belastingheffing over spaargeldOnterechte angst voor belastingheffing over spaargeldDe belastingdruk op spaargeld wordt in Nederland als zwaar ervaren, maar in de praktijk valt het erg mee. Boven de vrijs…
Bronnen en referenties
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingtarieven/schenk--en-erfbelasting

Reageer op het artikel "Huis in nalatenschap, gelijk afrekenen met Belastingdienst?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

E. Beckers, 01-08-2017 22:46 #2
De vrijsstelling van erfbelasting bedraagt 19114 euro. Is dit per kind? Hoeveel is het bedrag dat een ouder zelf mag hebben bij opname in verpleeg- of bejaardenhuis? Moet bij opname in verpleeg- of bejaardenhuis het eigen huis dat verkocht is geheel opgegeten worden, met betaling per maand?

Piet, 02-11-2013 12:44 #1
Een vordering in de nalatenschap, hoe gaat de fiscus hier mee om? Mijn ouders hebben een aantal jaren geleden hun bedrijf verkocht aan één van mijn broers. Met de opbrengst hebben mijn ouders hem een achtergestelde lening verstrekt omdat anders de bank geen financiering aan mijn broer zou verstrekken om het bedrijf verder uit te bouwen. Er is een notariële akte hiervan vastgelegd inclusief rentebetalingen die mijn broer moet doen aan mijn ouders. Als één van mijn ouders overlijd, hoe zit het dan met het betalen van de erfbelasting? Hoe wordt die vordering van mijn ouders op hun zoon door de fiscus gewaardeerd? De hoofdsom bedraagt nog ruim 300.000 euro.

Infoteur: Esmee
Gepubliceerd: 06-07-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!